Hôm nay, ngày 03/07/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !

Thống kê

Số lượt truy cập 1.099.010
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 20
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.

Đăng ngày: 02/12/2014 14:12
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.
    " KHỎE ĐỂ CÓ ÍCH " : NHANH HƠN - MẠNH HƠN & CAO HƠN... " ÊTRE FORT POUR ÊTRE UTILE " : PLUS DE RAPIDITÉ - PLUS DE FORCE & PLUS DE HAUTEUR "...


Kết thúc Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014

Posted: Tháng Mười Hai 2, 2014 in Thời sự Vovinam – Việt Võ Đạo

 

PHÁP VÔ ĐỊCH TOÀN ĐOÀN

Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần thứ 3-2014 đã diễn ra tại Warsaw (Ba Lan) từ ngày 28 đến 30-11, thu hút 172 quan chức, HLV và VĐV của các nước Anh, Bỉ, Đức, Ý, Pháp, Romania, Thụy Sĩ, Belarus, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nga. Các VĐV tranh tài 11 hạng cân đối kháng (3 hạng cân nữ) và 19 nội dung thi quyền. Ông Phạm Kiến Thiết – Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, ông Mohammed Djouadj – Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF)… đã đến dự lể khai mạc. Trước đó, chiều ngày 28-11, BCH Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Châu Âu (EVVF) đã họp để thông qua kế hoạch hoạt động năm 2015.


Với bề dày truyền thống và lực lượng đồng đều, Pháp (10 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ) đoạt Cúp vô địch toàn đoàn, hai thứ hạng tiếp theo thuộc về Ý (6, 8, 6) và Romania (3, 4, 5). Tuy giành đến 5 HCV, 8 HCB, 1 HCĐ thi quyền, nhưng Đức không được xếp hạng 3 vì không tham gia nội dung đấu đối kháng. Bên cạnh đó, BTC cũng trao Cúp thi đấu đối kháng xuất sắc nhất cho VĐV người Nga Grinenko Ilia và Cúp thi quyền xuất sắc nhất cho VĐV Trần Đình Du (Đức). Đoàn Ý cũng được trao Cúp Fair-play. Theo kế hoạch Giải Vovinam Châu Âu lần 4 sẽ được tổ chức vào tháng 7-2016 tại Thuỵ Sĩ và Giải Vovinam thiếu nên nhi đồng Châu Âu lần 1 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2015 tại Bỉ.


Trong lễ khai mạc giải – Ban tổ chức đã trân trọng nhắc lại những đóng góp quan trọng cho phong trào vovinam Romania, Châu Âu và thế giới của Tiến sĩ Gabriel Ionut Nechita (Romania) – Chủ tịch EVVF – người vừa qua đời bởi một căn bệnh nan y vào ngày 26-11, hưởng dương 38 tuổi và dành 1 phút tưởng niệm ông. Và thật cảm động khi được biết, từ lúc nhập viện (26-10) đến khi qua đời, dù cơ thể suy yếu, nhưng ông vẫn thường xuyên gửi e-mail để trao đổi với Tổng thư ký EVVF Thanh Nhã Berrier về việc chuẩn bị cho Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3. Võ sư Gabriel Ionut Nechita được an táng tại quê nhà Iasi lúc 12 giờ ngày 28-11.

TRẦN ĐÌNH ÂN
(từ Ba Lan)

3rd EVVF European Championship

3rd EVVF European Championship


3rd-EM-VVN-VVD-in-Poland-Trailer

3rd-EM-VVN-VVD-in-Poland-Trailer

Đoàn Vovinam Đức

Đoàn Vovinam Đức


Đoàn Vovinam Pháp

Đoàn Vovinam Pháp


Đoàn Vovinam Romania

Đoàn Vovinam Romania


Đoàn Vovinam Ý

Đoàn Vovinam Ý


Trần Đình Du nhận cúp VĐV thi quyền xuất sắc nhất

Trần Đình Du nhận Cúp VĐV thi quyền xuất sắc nhất.


Đoàn Vovinam Ba Lan

Đoàn Vovinam Ba Lan


Đoàn Vovinam Belarus

Đoàn Vovinam Belarus

 

Đoàn Vovinam Bỉ

Đoàn Vovinam Bỉ

 

Đội ngũ trọng tài điều hành giải

Đội ngũ trọng tài điều hành giải

 

Đoàn Vovinam Thụy Sĩ

Đoàn Vovinam Thụy Sĩ

 

Trước lúc chia tay

Trước lúc chia tay


tn

TTK EVVF Thanh Nhã trao quà lưu niệm cho vị Đại sứ Phạm Kiến Thiết (phải)


 

Nguồn : https://venguonblog.wordpress.com/2014/12/02/giai-vo-dich-vovinam-chau-au-lan-3-2014/

 


 

Affiche Championnats d'Europe Vovinam 2014Les Championnats d’Europe de Vovinam Viet Vo dao 2014 se tiendront à Warsaw (Pologne), du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2014. Après Porto de la Cruz (Espagne) en 2010 et Lignano Sabbiadoro (Italie), la Fédération Européenne de Vovinam Viet Vo Dao organise donc la troisième édition de cette compétition continentale.

Après la belle performance de l’Equipe de France lors des Championnats du Monde 2013 à Paris, l’objectif sera de briller à nouveau sur la scène continentale.

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez dès maintenant le trailer vidéo de l’événement :


 

Nguồn : http://www.ffkarate.fr/actualites/championnats-deurope-vovinam-2014/

 

 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Võ Việt Nam chinh phục người dân Nga - L'art martial Vietnamien conquérit les Russes.
Vovinam lên phóng sự của CNN - Vovinam sur la Télevision Américaine.
Chân dung võ sư Vovinam trên truyền hình Mỹ - Portrait d'un Maitre du Vovinam sur la Télevision Américaine.
Báo Mỹ ca ngợi môn võ đặc sắc của Việt Nam - Journal Américain félicite un art martial spécifique du Việt Nam.
ĐIỀU LỆ : Thi thăng cấp Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Statuts du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Bình Dương : Lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy Vovinam trong trường học - Stage fortifiant du savoir-faire et de la méthode d'enseignement du Vovinam aux Scolaire de Binh Duong
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MÀU ĐAI THIẾU NIÊN - Décision : Ajouter une nouvelle ceinture pour les adolescents.
VOVINAM Q3 THI SƠ ĐẲNG KHÓA II - 2014 : Pasage de grade élémntaire du Vovinam District 3 - Session II en 2014.
Thông báo về việc tổ chức Lễ tưởng niệm Sáng Tổ năm 2014 - Annonce de la Cérémonie commémorale de la Mort du Maitre Fondateur en 2014.
FRANCE TV GIỚI THIỆU VOVINAM AQUITAINE - FRANCE TV présente le VOVINAM Aquitaine.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn