Hôm nay, ngày 03/07/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !

Thống kê

Số lượt truy cập 1.099.018
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 22
VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN - VOVINAM A LA PAGODE.

Đăng ngày: 24/12/2014 08:37
VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN - VOVINAM A LA PAGODE.
    Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ").


VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN

Posted: Tháng Mười Hai 23, 2014 in Thời sự Vovinam – Việt Võ Đạo

Ghi chép :

Trong những năm gần đây, trên bước đường phát triển, Vovinam đã được nhiều tổ chức, thành phần xã hội quan tâm. Bên cạnh các trung tâm, câu lạc bộ thể dục thể thao, trường học, một số nhà chùa cũng tổ chức lớp tập Vovinam nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khỏe cho giới trẻ và Phật tử. Theo tìm hiểu chưa đầy đủ, có ít nhất 1 tu viện Phật giáo và 2 ngôi chùa ở TPHCM đã tổ chức lớp tập Vovinam miễn phí dành cho các tu sĩ, Phật tử và thanh thiếu niên, học sinh – một hoạt động đẹp đạo, tốt đời.

1. “Thường đến các vùng sâu, vùng xa để hoằng pháp, tôi từng nghe nhiều Phật tử bày tỏ nỗi băn khoăn trước những hiện tượng xuống cấp về mặt đạo đức của xã hội. Việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ đang gặp nhiều khó khăn và đôi lúc các bậc cha mẹ cảm thấy bất lực, v.v. Từ đó, tôi luôn trăn trở và mong muốn làm một điều gì đó để góp phần giáo đạo đức cho các em… Nhưng mãi đến lúc được giao nhiệm vụ trụ trì chùa này vào tháng 8-2011, tôi mới có điều kiện thực hiện tâm nguyện của mình, đó là tổ chức một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ”, Đại đức Thích Tịnh Tâm – ủy viên Ban Hoằng pháp trung ương, trụ trì chùa Hoằng Linh, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (TPHCM) đã trao đổi cùng chúng tôi về nguyên nhân tổ chức lớp tập võ Vovinam.

Tuy nhiên, việc tổ chức một lớp tập luyện võ cho phù hợp với tính hiếu động của giới trẻ không dễ dàng. Đại đức Tịnh Tâm đã liên hệ với một vài bộ môn võ thuật, nhưng không thành, vì nhà chùa không kham nổi tiền bồi dưỡng khoảng 5-6 triệu đồng hàng tháng cho Ban huấn luyện. Đại đức Tịnh Tâm kể tiếp: “Nhưng rồi duyên may cũng đến. Một đệ tử trong xã này biết HLV Nguyễn Hoài Văn (học trò võ sư Nguyễn Chánh Tứ, thành viên Hội đồng võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo) đang dạy Vovinam miễn phí ở tu viện Phật giáo Linh Thứu (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) nên tôi mời thầy Văn đến đây trao đổi. Được thầy Hoài Văn hoan hỷ nhận lời hỗ trợ cùng sự chấp thuận của UBND xã An Nhơn Tây, Trung tâm TDTT huyện Củ Chi và Hội Việt Võ Đạo TPHCM, lớp Vovinam miễn phí tại chùa đã khai giảng ngày 17-5-2014”.


Mới đầu, lớp thu hút gần 250 em thuộc 3 xã An Nhơn Tây, Nhuận Đức và An Phú, còn hiện giờ cũng có đến 170-180 em thường xuyên ôn luyện 3 buổi/tuần từ 17 giờ đến 18 giờ 30 vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy. Không chỉ thế, song song với lớp võ còn có một lớp tập Việt Võ Đạo dưỡng sinh với khoảng 20 phụ huynh và Phật tử tham gia. “Khi lớp sắp khai giảng, một số nữ Phật tử lo ngại các em sẽ gây ồn ào chốn thiền môn, nhưng sau khi lớp vào nền nếp, thấy võ sinh ngoan hơn, các Phật tử đều an tâm và mừng ra mặt. Và khóa thi thăng đai cấp Lam đai đầu tiên được tổ chức vào ngày 14-12-2014”, Đại đức Tịnh Tâm vui mừng cho biết thêm.


Đại biểu và các võ sinh vovinam chùa Hoằng Linh

Đại biểu và các võ sinh vovinam chùa Hoằng Linh

Đại đức Thích Tịnh Tâm trao đai cho á khoa nam thanh niên

Đại đức Thích Tịnh Tâm trao đai cho á khoa nam thanh niên

Đại đức Thích Tịnh Tâm, võ sư Nguyễn Chánh Tứ và các môn sinh thủ khoa

Đại đức Thích Tịnh Tâm, võ sư Nguyễn Chánh Tứ và các môn sinh thủ khoa

2. Trước lớp Vovinam ở chùa Hoằng Linh, một lớp tập Vovinam miễn phí đã được tổ chức tại tu viện Phật giáo Linh Thứu. Theo HLV Hoài Văn, Đại đức Thích Thiện Xuân – trụ trì tu viện Linh Thứu – từng tập Vovinam với võ sư Nguyễn Chánh Tứ tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) nên khi chuyển về tu viện Linh Thứu, đại đức đã mở lớp tập Vovinam miễn phí dành cho con em của Phật tử trong khu vực từ ngày 15-6-2010, thu hút khoảng 40 võ sinh. Vào dịp hè có lúc lớp lên đến 60 em.

Do lớp tập từ 17 giờ 30 đến 21 giờ nên vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy, HLV Hoài Văn rời nhà ở Q.11 (TPHCM) để đi Củ Chi từ lúc 15 giờ 30 và hơn 22 giờ mới về đến nhà. Đến tháng 4-2013, tu viện mở thêm lớp Vovinam dưỡng sinh cho khoảng hơn 20 ni sư cao tuổi. Thế là, dạy xong lớp võ, HLV Hoài Văn ở lại để sáng sớm hôm sau hướng dẫn lớp dưỡng sinh từ 5 giờ đến 6 giờ… Từ giữa tháng 5-2014, HLV Hoài Văn phải đi sớm hơn để dạy cho lớp tập ở chùa Hoằng Linh rồi sau đó quay về Linh Thứu. Những ngày còn lại, anh dạy Vovinam dưỡng sinh cho đội lân-sư-rồng Vovinam Q.6…

Không chỉ dạy võ, HLV Hoài Văn còn hướng dẫn các môn sinh ở Linh Thứu sinh hoạt văn nghệ hoặc dạy kèm toán, vi tính… cho một số môn sinh nghèo vào dịp hè. Đến mùa tuyển sinh Đại học hay Cao đẳng, nhà anh là nơi tá túc của một số môn sinh mà cha mẹ không có điều kiện đưa đón mỗi ngày. Có một chi tiết thú vị, kể từ khi hướng dẫn Vovinam cho tu viện, HLV Hoài Văn cũng ăn chay trường…

Tuy công sức và thời gian dành cho 2 lớp tập khá nhiều, nhưng Ban huấn luyện không nhận thù lao, mà xem đây là một đóng góp nhỏ để phát triển môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo và giúp đỡ các em ở vùng xa. HLV Hoài Văn bày tỏ: “Hồi nhỏ tôi ốm yếu lắm. Từ lúc tập Vovinam với thầy Tứ, tôi khỏe mạnh hơn rất nhiều nên chỉ muốn giúp các bạn trẻ mà thôi! Và các lớp tập kéo dài đến hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của Hội Việt Võ Đạo TPHCM, thầy Nguyễn Chánh Tứ cùng các em phụ tá như: Châu Minh Trọng, Tống Thành Long, Nguyễn Đức Duy, Võ Hoàng Luật, Nguyễn Khánh Duy, Võ Minh Hào ở chùa Hoằng Linh hoặc Nguyễn Minh Trí, Phùng Văn Hạnh, Đoàn Tuấn Trường ở tu viện Linh Thứu”.


Các đại biểu và môn sinh Vovinam tại tu viện Linh Thứu, Củ Chi

Các đại biểu và môn sinh Vovinam tại tu viện Linh Thứu, Củ Chi

Đại đức Thích Thiện Xuân, võ sư Nguyễn Chánh Tứ và HLV Hoài Văn

Đại đức Thích Thiện Xuân, võ sư Nguyễn Chánh Tứ và HLV Hoài Văn

3. Nếu như ở chùa Hoằng Linh hoặc tu viện Linh Thứu đều có vài chú tiểu hoặc sa di cùng tham gia tập luyện, thì tại chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM đã có hẳn một lớp tập Vovinam dành cho gần 40 tu sĩ trong chùa rèn luyện sức khỏe để công phu, lao động và học tập. Theo thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, “quan niệm dụng võ của Vovinam là không thượng đài, không thách đấu, chỉ dùng võ để tự vệ và cảm hóa người chứ không dùng võ để trừng phạt trả thù người nên phù hợp với tinh thần từ bi của Thế Tôn”.

Lớp tập này khai giảng từ tháng 5-2012 do võ sư Âu Quang Phúc, Đào Vũ Minh Lâm (học trò của võ sư Trần Văn Mỹ, thành viên Hội đồng võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo) và HLV Nguyễn Văn Hòa hướng dẫn vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu từ 19 giờ 30 đến 21 giờ. Do nhiều tu sĩ lần lượt được phân công đi đến các chùa khác nên lớp tập thưa dần và hiện nay chỉ còn 7 môn sinh. Trong khóa thi thăng cấp Trung đẳng do Hội Việt Võ Đạo TPHCM tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Q.8 (TPHCM) ngày 21-12-2014, chùa Hoằng Pháp có 6 môn sinh được lên Hoàng đai và 1 môn sinh lên Hoàng đai II, trong lúc tu viện Linh Thứu có 1 môn sinh lên Hoàng đai và 2 môn sinh lên Hoàng đai I. Võ sư Âu Quang Phúc cho biết thêm: “Tuy nhà chùa có đặt vấn đề tiền bồi dưỡng cho Ban huấn luyện, nhưng chúng tôi không nhận mà gửi cúng lại cho chùa. Hồi tháng 10-2014, chùa cũng đã khai giảng lớp Vovinam dành cho 20 Phật tử chuẩn bị xuất gia. Dự kiến sang năm 2015, chùa Hoằng Pháp sẽ mở một lớp tập Vovinam dành cho các Phật tử trong vùng”. Được biết, võ sư Âu Quang Phúc là một giáo viên dạy Toán Trung học cơ sở và cũng ăn chay trường từ mười mấy năm nay.


Lớp tập Vovinam ở chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

Lớp tập Vovinam ở chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

Ban huấn luyện Vovinam chùa Hoằng Pháp

Ban huấn luyện Vovinam chùa Hoằng Pháp

Các võ sinh Vovinam là tu sĩ chùa Hoằng Pháp

Các võ sinh Vovinam là tu sĩ chùa Hoằng Pháp

Ăn nhẹ sau khóa thi

Ăn nhẹ sau khóa thi

Ngày 23-12-2014
TH.NG&TR.PH

Nguồn : http://venguonblog.wordpress.com/2014/12/23/vovinam-chon-thien-mon/ | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Khai mạc khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Ouverture du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.
Võ Việt Nam chinh phục người dân Nga - L'art martial Vietnamien conquérit les Russes.
Vovinam lên phóng sự của CNN - Vovinam sur la Télevision Américaine.
Chân dung võ sư Vovinam trên truyền hình Mỹ - Portrait d'un Maitre du Vovinam sur la Télevision Américaine.
Báo Mỹ ca ngợi môn võ đặc sắc của Việt Nam - Journal Américain félicite un art martial spécifique du Việt Nam.
ĐIỀU LỆ : Thi thăng cấp Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Statuts du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Bình Dương : Lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy Vovinam trong trường học - Stage fortifiant du savoir-faire et de la méthode d'enseignement du Vovinam aux Scolaire de Binh Duong
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MÀU ĐAI THIẾU NIÊN - Décision : Ajouter une nouvelle ceinture pour les adolescents.
VOVINAM Q3 THI SƠ ĐẲNG KHÓA II - 2014 : Pasage de grade élémntaire du Vovinam District 3 - Session II en 2014.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn