Hôm nay, ngày 03/07/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !

Thống kê

Số lượt truy cập 1.098.977
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 21
Khai mạc khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Ouverture du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.

Đăng ngày: 23/12/2014 10:45
Khai mạc khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Ouverture du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
    " CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ..."


 

KỲ THI THĂNG CẤP VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TP.HCM KHÓA 42 - 2014Vào lúc 8g00 sáng ngày 21/12/2014 tại Trung tâm TDTT Q8, đã diễn ra Kỳ thi thăng cấp Trung đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TPHCM Khóa 42 – 2014, với sự tham dự của 293 thí sinh : 199 Hoàng Đai, 60 Hoàng Đai Nhất, 20 Hoàng Đai Nhị và 14 Hoàng Đai Tam. Đặc biệt có thí sinh lớn tuổi nhất là 58t, nhỏ tuổi nhất là 12t và quý sư thầy Chùa Hoằng Pháp và Tu viện Linh Thứu - Hóc Môn.  

Về tham dự Khóa thi có sự hiện diện của quý thầy trong Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo :

- VS.Nguyễn Văn Chiếu - Chánh chưởng quản Môn phái : Giám sát khóa thi.

- VS.Võ Văn Tuấn – Chánh vụ HĐCQMP : Chánh chủ khảo.

- VS Nguyễn Văn Vang - Chánh vụ HĐCQMP : Giám khảo kỹ thuật.

- VS Nguyễn Chánh Tứ - Chánh sự HĐCQMP : Giám khảo kỹ thuật ( GKKT).


Quý võ sư trong Ban tổ chức ( VS.Huỳnh Khắc Nguyên & VS.Võ Nguyên Linh ) và Hội đồng khảo thí : VS.Tô Văn Vượng (GKKT), VS.Cao Hải Bình (GKKT), VS.Lê Huy Hoàng (GKKT), VS.Nguyễn Tấn Thịnh (GKKT), VS.Nguyễn Hồng Quỳ (GKKT), VS.Từ Quốc Định (GKKT), VS.Nguyễn Thanh Tuấn (GKKT), VS.Phạm Thị Phượng (GKKT), VS.Nguyễn Thanh Sang (GKKT), VS.Lê Đình Phước (Võ đạo), VS.Nguyễn Hữu Phước Long (Võ đạo), VS.Nguyễn Văn Hiệp (GKKT & Võ đạo), VS.Lê Văn Hùng (GKKT & Võ đạo)..vv…

Ngoài ra đến tham dự còn có VS.Nguyễn Thanh Hương, VS.Lê Ngọc Sơn, Đoàn Vovinam Italia, Trịnh Việt Hải ( con trai của cố võ sư Trịnh Ngọc Minh từ Mỹ về ), đông đảo quý phụ huynh và bạn bè của các thí sinh…

Phát biểu khai mạc Khóa thi, VS.Võ Văn Tuấn – Chánh vụ HĐCQMP đã gửi lời chúc sức khỏe, thành công mỹ mãn và đặc biệt khuyến khích tinh thần dự thi của  tất cả các thí sinh…

Khóa thi đã diễn ra sôi nổi, hào hứng và kết thúc tốt đẹp vào lúc 12g00 cùng ngày. Trong thời gian chờ BTC tuyên dương các thí sinh đạt Thủ Khoa và Á Khoa, thì VS.Nguyễn Văn Vang đã chia sẻ quan điểm về ‘‘ Cách mạng tâm thân ’’ cho các thi sinh, thật hào hứng !!!  

Theo dư âm sau khóa thi thì Khóa thi kỳ này thành công cả về ‘‘chất’’ lẫn ‘‘lượng ’’, được tổ chức khá nhịp nhàng, không bị động về thời gian và trật tự sân bãi vì số lượng thí sinh không đến nỗi quá tải. Như thế đáp ứng được nguyện vọng của thầy Chánh Chưởng Quản – Nguyễn Văn Chiếu đã góp ý trong buổi họp với BTC & Hội đồng khảo thí trước khi thi :

‘‘ Chúng ta ngày càng phải nâng cao chất lượng hơn nữa ở mỗi Khóa thi, phải chấm khắc khe và chặc chẽ hơn nữa. Như thế chúng ta mới đánh giá được khả năng và bản lĩnh thật sự của các thí sinh. Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn về võ thuật lẫn võ đạo, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự mà xã hội ngày càng đòi hỏi cao. Chứ không phải đến hẹn lại lên, cứ thi là đậu, cứ đeo cái đai vàng hoặc đai đỏ là mặc nhiên trở thành huấn luyện viên hay võ sư. Thành tích chỉ là bề nổi thoáng qua, sự khổ luyện và dấng thân hiến ích để có được đẳng cấp thật sự mới trường tồn mãi mãi ’’…

                                                                                                                                      Kỷ niệm khóa thi 42-2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     LÊ HÙNG


DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT THỦ KHOA VÀ Á KHOA


I. CẤP HOÀNG ĐAI THIẾU NIÊN :

1. VÕ THỊ THU THẢO (Q8) : 29đ - Thủ Khoa.

2.  VŨ THÀNH TRUNG (Q10) : 28,5đ - Á Khoa.

 

II. CẤP HOÀNG ĐAI THANH NIÊN :

1. TẠ QUANG HẢI (Q.Tân Phú) : 30đ - Thủ Khoa.

2. PHẠM MINH NGHĨA (Q.Bình Tân) : 29,5đ - Á Khoa.

3. VÕ THỊ NGỌC HUỆ (Q.Bình Tân) : 29,5đ - Á Khoa.

 

III. CẤP HOÀNG ĐAI I :

1. NGUYỄN TIẾN KHOA (Q10) : 29,5đ - Thủ Khoa.

2. PHẠN HOÀNG DUY LINH (Q.8) : 29,5đ - Thủ Khoa.

3. BÙI DIỄM DIỆP (Q.Bình Thạnh) : 28,5đ - Tam Khoa.


IV. CẤP HOÀNG ĐAI II :

1. PHAN NGỌC ÂN (Q2) : 29,5đ - Thủ Khoa.

2. HUỲNH  THANH HÙNG (Q.8) : 28,5đ - Á Khoa.


V. CẤP HOÀNG ĐAI III :

1. ĐÀM QUANG VINH (Q10) : 28,5đ - Thủ Khoa.

2. PHẠM THỊ KIM LIÊN (ĐH TDTT) : 28đ - Á Khoa.

 ĐIỀU LỆ KHÓA THI TRUNG ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TP.HCM KHÓA 42-2014

 

I. ĐIỀU LỆ : 

DIEU%20LE%20THI%20THANG%20CAP%20KHOA%2042%20TPHCM%202014.doc


II. MẪU ĐƠN : 

Mau%20don%20thi%20thang%20cap%20K42%20TPHCM%202014.doc


III. LÝ THUYẾT VÕ ĐẠO :

CAU%20HOI%20KHAO%20HACH%20KHOA%2042%20TPHCM%202014.doc

 

IMG_0003

Ảnh : Khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM - Khóa 39 năm 2012.


Theo : HỘI VIỆT VÕ ĐẠO TP.HCM.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.
Võ Việt Nam chinh phục người dân Nga - L'art martial Vietnamien conquérit les Russes.
Vovinam lên phóng sự của CNN - Vovinam sur la Télevision Américaine.
Chân dung võ sư Vovinam trên truyền hình Mỹ - Portrait d'un Maitre du Vovinam sur la Télevision Américaine.
Báo Mỹ ca ngợi môn võ đặc sắc của Việt Nam - Journal Américain félicite un art martial spécifique du Việt Nam.
ĐIỀU LỆ : Thi thăng cấp Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Statuts du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Bình Dương : Lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng và phương pháp giảng dạy Vovinam trong trường học - Stage fortifiant du savoir-faire et de la méthode d'enseignement du Vovinam aux Scolaire de Binh Duong
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MÀU ĐAI THIẾU NIÊN - Décision : Ajouter une nouvelle ceinture pour les adolescents.
VOVINAM Q3 THI SƠ ĐẲNG KHÓA II - 2014 : Pasage de grade élémntaire du Vovinam District 3 - Session II en 2014.
Thông báo về việc tổ chức Lễ tưởng niệm Sáng Tổ năm 2014 - Annonce de la Cérémonie commémorale de la Mort du Maitre Fondateur en 2014.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn