Hôm nay, ngày 03/07/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !

Thống kê

Số lượt truy cập 1.098.950
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 26
Người gieo “mầm” Vovinam tại Đài Loan - Le semeur de " grain " du Vovinam Taïwanais.

Đăng ngày: 09/02/2015 15:32
Người gieo “mầm” Vovinam tại Đài Loan - Le semeur de " grain " du Vovinam Taïwanais.
Vovinam Việt Võ Đạo Taiwan.
    " Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ").


Người gieo “mầm” Vovinam tại Đài Loan

THỨ 2, 09/02/2015 04:14:05 (GMT+7)

TT - Từ chỗ chỉ có 12 học sinh theo học Vovinam vào năm 2012, phong trào Vovinam tại Đài Loan giờ tăng hơn gấp 20 lần như hiện nay nhờ người gieo “mầm” Peng Shu-Chun (Bành Thục Quân).


 

Hôm 15-1 vừa qua tại TP.HCM là một ngày đặc biệt với Bành Thục Quân bởi trong lần thứ hai trở lại đất tổ Vovinam, HLV 31 tuổi này đã được Chánh chưởng quản môn phái Nguyễn Văn Chiếu trực tiếp trao và thắt Hoàng đai nhị cho mình trong lễ khai mạc Giải Vovinam học sinh TP.HCM 2015 diễn ra tại Trung tâm thể thao quận 8.

Thay vì phải học khá lâu để đủ điều kiện lên đai, Bành Thục Quân được đặc cách học cấp tốc trong thời gian ngắn khi sang VN lần này nhờ những đóng góp của anh trong việc phát triển phong trào Vovinam tại Đài Loan gần ba năm qua cũng như do đang là chủ tịch Hiệp hội Vovinam Đài Loan.

Tín hiệu vui cho Vovinam

Nói về đóng góp của Bành Thục Quân, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã dành rất nhiều sự khen ngợi. Ông Chiếu nói : “Khác với châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, phong trào Vovinam ở châu Á trước giờ không mạnh. Nhưng từ khi Bành Thục Quân phát triển phong trào Vovinam tại Đài Loan, tại đây đã có vài trăm võ sinh theo học. Không thể phủ nhận việc phải tự bỏ tiền túi mua vé máy bay sang VN học (Liên đoàn Vovinam lo chỗ ăn ở) khiến các võ sinh nước ngoài tận dụng tất cả thời gian để học hỏi. Nhưng Bành Thục Quân khi sang VN năm 2013, cho thấy sự yêu thích Vovinam và chịu khó học hỏi kỹ thuật đặc trưng của môn phái. Như khi chúng tôi quyết định đặc cách cho Quân học cấp tốc để lên Hoàng đai nhị cũng cho thấy Quân có khả năng”.

Nói thêm về phong trào Vovinam tại Đài Loan, ông Chiếu không khỏi tự hào: “Cùng với việc đã phát triển Vovinam tại Nhật Bản (từ năm 2007) và giờ là Đài Loan, đây là một tín hiệu đáng mừng cho võ học nước nhà bởi Nhật Bản và Đài Loan có nền tảng võ thuật mạnh và chỉ xuất khẩu võ thuật thôi chứ không hề nhập khẩu võ nước ngoài nên dễ gì cho võ Việt chen chân vào. Vì vậy, Vovinam có thể ngày càng phát triển tại đây là điều rất mừng và đáng tự hào”.

Mê mẩn với Vovinam

Trước khi đến với Vovinam, Bành Thục Quân từng theo tập và làm HLV trong một thời gian dài các môn võ karatedo, taekwondo, hồng gia quyền (Trung Quốc)... Nhưng kể từ khi biết đến Vovinam qua một đoạn clip tình cờ xem được trên Internet vào năm 2011, Bành Thục Quân bỗng chốc bị võ Việt làm cho mê mẩn. Kể lại thời gian đầu đến với Vovinam, Thục Quân - từng tốt nghiệp đại học văn hóa Trung Hoa ngành võ thuật này kể: “Chứng kiến những đòn thế đẹp mắt của Vovinam trên mạng, tôi lập tức tìm thêm các đoạn clip khác dạy về kỹ thuật để học theo. Không chỉ vậy, tôi cố liên lạc với những người đưa đoạn clip đó lên để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Thật may là cuối năm 2012 tôi liên lạc được với võ sinh vovinam quê Thái Bình đang làm việc ở Đài Loan là Phạm Văn Tuấn để có thể học hỏi trực tiếp”.

Do làm việc ở tỉnh Cao Hùng nên mỗi chủ nhật, Tuấn lại đón tàu lửa đi Đài Nam để dạy kỹ thuật Vovinam cho Quân. Với vốn kỹ thuật căn bản khá vững vàng do đã tập luyện nhiều môn võ khác nhau, Bành Thục Quân đã lĩnh hội Vovinam một cách nhanh chóng. Không chỉ học, anh còn mạnh dạn đề xuất lên lãnh đạo trường học mà mình đang đứng lớp giáo dục thể chất để có thể dạy thêm Vovinam. Màu áo xanh đặc trưng của Vovinam cứ thế ngày một xanh hơn ở Đài Loan qua thời gian.


Về cội nguồn để tìm hướng đi 

Không phải việc truyền dạy Vovinam của Bành Thục Quân lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2013, phong trào tại đây có dấu hiệu đi xuống do Quân, rồi Tuấn và những người có tâm huyết khác gặp khó khăn trong việc tìm ra đường lối hoạt động sau khi Hội Vovinam tại Đài Loan ra đời. Điều đó đã thôi thúc Quân phải tìm về VN, tìm về với cội nguồn Vovinam để nghiên cứu kỹ hơn môn võ cũng như có thể tìm được lời khuyên từ những bậc tiền bối trong môn phái. Kết quả là tháng 8-2013, sau khi dành dụm tiền mua vé máy bay, Bành Thục Quân bay đến TP.HCM. Một tháng trời ăn học tại đây không chỉ giúp kỹ thuật của anh được nâng lên nhiều mà còn mở ra hướng đi mới để phát triển Vovinam tại Đài Loan.

Nhận được giấy chứng nhận hoàng đai nhị, trong niềm vui, Bành Thục Quân chia sẻ: “Tôi thích Vovinam vì nó tập hợp hầu như tất cả kỹ thuật của các môn võ khác. Kỹ năng chiến đấu của Vovinam không chỉ đẹp mắt mà cũng rất thực dụng. Nhận được hoàng đai nhị trách nhiệm sẽ nặng nề hơn, và tôi sẽ cố gắng phát triển phong trào tại Đài Loan hơn nữa”.

NGUYÊN KHÔI


* Nguồnhttp://thethao.tuoitre.vn/tin/2015/02/09/cac-mon-khac/nguoi-gieo-mam-vovinam-tai-dai-loan/62706.html

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Cơ hội để Vovinam phát triển phong trào - Une bonne occasion pour développer le mouvement du Vovinam.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM HỌC SINH TPHCM 2015 - CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE HCM VILLE DU VOVINAM EN 2015.
VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN - VOVINAM A LA PAGODE.
Khai mạc khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Ouverture du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.
Võ Việt Nam chinh phục người dân Nga - L'art martial Vietnamien conquérit les Russes.
Vovinam lên phóng sự của CNN - Vovinam sur la Télevision Américaine.
Chân dung võ sư Vovinam trên truyền hình Mỹ - Portrait d'un Maitre du Vovinam sur la Télevision Américaine.
Báo Mỹ ca ngợi môn võ đặc sắc của Việt Nam - Journal Américain félicite un art martial spécifique du Việt Nam.
ĐIỀU LỆ : Thi thăng cấp Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Statuts du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn