Hôm nay, ngày 20/10/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été. VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW. Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018). VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.
''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: C V CÁT.''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: C V CÁT.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.
 Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc. Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc.
Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
 "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát". "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát".
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017). Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017).
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.

Thống kê

Số lượt truy cập 812.993
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 51
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ XÂY DỰNG VOVINAM NÚI DINH - LISTE DE CONTRIBUTION POUR LA CAISSE DE CONSTRUCTION DU CENTRE VOVINAM NÚI DINH.

Đăng ngày: 26/03/2015 18:43
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ XÂY DỰNG VOVINAM NÚI DINH - LISTE DE CONTRIBUTION POUR LA CAISSE DE CONSTRUCTION DU CENTRE VOVINAM NÚI DINH.
Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..." - "Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm..." - "Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch". Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ".


 

Tổ Đường thăm công trình Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh.

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ ĐỢT 1 - 2 - 3

1.DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GIAI ĐOẠN 1 (Bảo trì và tái thiết Tổ Đình, sơn chống sét và thay máng xối):

 • Võ sư Lương Thuận Vui (Florida - USA): 100 USD.
 • Võ sư Nguyễn Đình Đức (Sydney - Úc Châu): 200 AUD + 200,000 đ.
 • Một môn sinh ở Northern Virginia USA : 300 USD.
 • Võ sư Trần Minh Hoàng (Texas, USA) : 200 USD.
 • Võ sư Diệp Khôi và Cục Huấn Luyện Úc Châu : 300 USD.
 • Môn sinh Trần Thanh Phục (CLB Vạn Hạnh-Tổ Đường) : 500.000 đ.
 • Võ sư Nguyễn Hữu Phước Long (Q9) : 1.000.000 đ.
 • Võ sư Vũ Trọng Bảo (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
 • Võ sư Diệp Thanh Long (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
 • HLV.Nguyễn Tùng Chinh : 200 USD 
 • Võ sư Châu Minh Hay : 1.000.000 đ.
 • Môn sinh Nguyễn Thị Anh Vũ (Võ đường Lam Sơn) : 500.000 đ.
 • Võ sư Tôn N Quỳnh Mai (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
 • Frédéric Frad (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
 • Võ phục Minh Hiếu : 1.000.000 đ.
 • Võ sư Lê Nguyễn Hùng Long (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
 • Võ sư Andy Nguyễn (USA) : 400 USD.
 • Võ sư Phạm Văn Thành (USA) : 100 USD.
 • Võ sư Đỗ Phước (USA) : 200 USD.
 • Võ Đường Sóng Thần (USA) : 100 USD.
 • Võ sư Lê Văn Hùng (Tổ Đường) : 1.000.000đ. 
 • Võ sư Nguyễn Tố Nga (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
 • Môn sinh Trần Trung Vinh (Sóc Trăng) : 500.000đ. 
  • Tổng thu giai đoạn 1 là  : 55.454.000đ.
  • Tổng chi giai đoạn 1 là  : 43.854.000đ. 
  • Quỹ giai đoạn 1 còn lại : 11.600.000đ.


2. DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GIAI ĐOẠN 2 ( Bảo trì và tái thiết Tổ Đình, lót gạch và xây lan can) :

 • Quỹ giai đoạn 1 còn lại : 11.600.000đ.
 • Hội Đồng Chưởng Quản xuất quỹ Môn Phái : 50.000.000đ.
 • CLB Vovinam Đại Học Kiến Trúc (Hoa Lư) : 3.410.000đ.
 • Võ sư Diệp Thanh Long (Tổ Đường) : 2.000.000đ.
 • Võ sư Lê Cần (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
 • HLV.Trịnh Quang Chính và Trương Thị Túy (EMERAINILLE-PHÁP) : 100 Euro.
 • Một môn sinh ở (North Virginia-USA) : 200 USD.
 • Võ sư Lê Văn Quyên : 1.000.000đ.
 • Võ sư Lê Ngọc Thành : 1.000.000đ.
 • CLB Vovinam TTVH TDTT Liên khu P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân : 1.000.000đ.
 • Võ sư Vũ Kim Trọng và Trịnh Dương Minh : 1.500.000đ.
 • Cô Nguyễn Thị Vân : 500.000đ.
 • Cô Nguyễn Thị Mai : 500.000đ.
 • Võ sư Tô Văn Thiện (Quận 4) : 500.000đ.
 • Võ sư Andy Nguyễn (California-USA) : 1000 USD.
 • Môn sinh Lâm Quan (Võ đường Lam Sơn) : 5.000.000đ.
 • Môn sinh Lê Hà Gia Tiên (Võ đường Lam Sơn) : 1.000.000đ.
 • Đồng Môn Nguyễn Xu (Bình Thạnh) : 250.000đ.
 • Tập thể môn sinh (Võ Đường Lam Sơn) : 5.200.000đ.
 • Tập thể lớp B1 CLB Vạn Hạnh (Hlv Lư Chí Lâm) : 860.000đ.
 • Cô Phạm Ngọc Thành (phu nhân VS.Võ Văn Tuấn - Võ đường Lam Sơn) : 1.000.000đ.
 • Hội Vovinam Việt Võ Đạo Tỉnh Gia Lai : 5.000.000đ.
 • Võ sư Đỗ Phước (California-USA) : 100 USD.
 • CLB Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học KHXH và Nhân Văn : 500.000đ.
 • CLB Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học Nông Lâm : 600.000đ.
 • CLB Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học Hutech (ĐH Công Nghệ) : 600.000đ.
 • CLB Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật : 600.000đ.
 • Võ sư Nguyễn Chánh Tứ (TV.Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản) : 500.000đ.
 • Tập thể môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo, huyện Chưprông thuộc Hội Vovinam Tỉnh Gia Lai : 1.350.000đ.
 • Võ sư Huy Lê Hoàng (Úc Châu) 200 AUD.
 • Trung Tâm Huấn Luyện HƯNG ĐẠO, San Jose, California.USA : 1.000 USD.
 • Võ Sư Cẩm Bình, San Jose - USA : 500 USD.
 • Đội Lân Vovinam huyện Chưprông tỉnh Gia Lai : 500.000đ.
 • Vovinam Việt Võ Đạo Phật Đà Melbourne (Úc Châu) : 300 AUD
 • Hội Vovinam Việt Võ Đạo Kiên Giang (Cô Phụng đại diện) : 2.000.000đ.
  • Tổng thu giai đoạn 2 là : 171.047.000đ.
  • Tổng chi giai đoạn 2 là : 437.427.000đ
  • Số tiền còn lại phải thanh toán là : 266.380.000đ
  • HĐCQ xuất thêm Quỹ Môn Phái 3 lần tổng cộng là : 162.823.000đ (*).
  • VS.Diệp Thanh Long đã vay, ứng trả trước số tiền còn lại : 103.557.000đ.

 • ( Ngày 16/10/2014, HĐCQ xuất Quỹ Môn Phái trả tiền công thợ : 70.000.000đ.
 •   Ngày 15/02/2015, HĐCQ xuất Quỹ Môn Phái trả tiền vật liệu xây dựng : 40.000.000đ.   
 •  Ngày 18/03/2015, HĐCQ xuất Quỹ Môn Phái trả tiền vật liệu xây dựng : 52.823.000đ ).  

* Tổng cộng 4 lần, HĐCQ đã xuất Quỹ MP :  212.823.000đ.


3. DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ GIAI ĐOẠN 3 ( Khắc phục công nợ & Quỹ MP ) :                                                   

 • Ngày 19/03/2015, VS.Nguyễn Văn Huy - Võ Đường Thăng Long Dallas, Texas - USA : 1.000 USD.
 • Ngày 20/03/2015, CLB Vovinam Việt Võ Đạo ĐẠI HỌC MỞ : 600.000đ.
 • Ngày 20/03/2015, VS.Lê Văn Hùng (Tổ Đường) : 2.000.000đ. 
 • Ngày 20/03/2015, VS.Vũ Trọng Bảo (Tổ Đường) : 2.000.000 đ.
 • Ngày 20/03/2015, HLV.Cao Thủy Nam (Tổ Đường) : 500.000đ. 
 • Ngày 20/03/2015, VS.Nguyễn Hữu Phước Long (Vovinam Q9) : 2.000.000đ.
 • Ngày 25/03/2015, VS.Tôn Nữ Quỳnh Mai (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
 • Ngày 25/03/2015, Môn đồ.Nguyễn Hồng Tâm (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
 • Ngày 25/03/2015, VS.Võ Danh Hải (Tổng thư ký Liên Đoàn Vovinam Thế Giới) : 2.000.000đ.
 • Ngày 26/03/2015, VS.Diệp Khôi - Cục Huấn Luyện Vovinam Việt Võ Đạo Tiểu bang Victoria và các Võ Đường trực thuộc sẽ đóng góp 3.500 Úc kim (gồm quỹ trung ương sẽ góp 2.000 Úc kim, Võ Đường Quang Minh 1.000 Úc kim, Võ Đường Preston 500 Úc kim).
 • Ngày 27/03/2015, VS.Nguyễn Chánh Tứ  (TV.Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản) : 1.000.000đ.
 • Ngày 27/03/2015, MS.Remus Mai - Võ Đường Phật Đà Brisbane, Australia : 5.000.000đ.
 • Ngày 30/03/2015, Cô Nguyễn Ngọc Phước và Thầy Lê Minh Quyền (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
 • Ngày 02/04/2015, Minh Trịnh và Vũ Kim Trọng : 1.000.000đ.
 • Ngày 02/04/2015, Cô Mã Thị Ngọc Liêng - Vovinam Việt Võ Đạo Kiên Giang : 1.000.000đ.
 • Ngày 09/04/2015, Tập thể môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo Trung Tâm Hoa Lư, Virginia - USA : 300 USD.
 • Ngày 09/04/15 : - Đỗ Minh Tâm - Admin của website''Thư viện vovinamus.com'' : 100 USD. 
 • Ngày 16/04/2015, Tập thể môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ - TP.HCM : 2.000.000 đ.
 • Ngày 27/04/2015, VS.Tân Rousset Vovinam Việt Võ Đạo Genève - Thụy Sĩ gửi (Quỹ HĐCQ-MP) : 200 CHF.

* Theo tinh thần trên Thông báo số 01/TB-HĐVSCQ-24/03/2015, Quý đồng môn vui lòng liên hệ gửi trực tiếp về cho VS.Diệp Thanh Long : 

- Địa chỉ : 661 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú - TP.HCM.
- Mob : 0924.508.592 hoặc 0903.677.099. Email : Long Diep<diepthanh64@gmail.com>.

* KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG MÔN XA GẦN, ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP LÀM DÀY THÊM DANH SÁCH GIÚP KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH, SẼ CẬP NHẬT BÁO CÁO THU CHI CỤ THỂ...

TRÂN TRỌNG./.
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
NÚI DINH "18 NĂM TRỞ LẠI" - APRÈS 18 ANS, RETOUR À LA MONTAGNE DINH.
Người gieo “mầm” Vovinam tại Đài Loan - Le semeur de " grain " du Vovinam Taïwanais.
Cơ hội để Vovinam phát triển phong trào - Une bonne occasion pour développer le mouvement du Vovinam.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM HỌC SINH TPHCM 2015 - CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE HCM VILLE DU VOVINAM EN 2015.
VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN - VOVINAM A LA PAGODE.
Khai mạc khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Ouverture du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.
Võ Việt Nam chinh phục người dân Nga - L'art martial Vietnamien conquérit les Russes.
Vovinam lên phóng sự của CNN - Vovinam sur la Télevision Américaine.
Chân dung võ sư Vovinam trên truyền hình Mỹ - Portrait d'un Maitre du Vovinam sur la Télevision Américaine.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/