Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.616
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 56
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ XÂY DỰNG VOVINAM NÚI DINH - LISTE DE CONTRIBUTION POUR LA CAISSE DE CONSTRUCTION DU CENTRE VOVINAM NÚI DINH.

Đăng ngày: 26/03/2015 18:43
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ XÂY DỰNG VOVINAM NÚI DINH - LISTE DE CONTRIBUTION POUR LA CAISSE DE CONSTRUCTION DU CENTRE VOVINAM NÚI DINH.
Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..." - "Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm..." - "Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch". Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ".


 

Tổ Đường thăm công trình Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh.

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ ĐỢT 1 - 2 - 3

1.DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GIAI ĐOẠN 1 (Bảo trì và tái thiết Tổ Đình, sơn chống sét và thay máng xối):

  • Võ sư Lương Thuận Vui (Florida - USA): 100 USD.
  • Võ sư Nguyễn Đình Đức (Sydney - Úc Châu): 200 AUD + 200,000 đ.
  • Một môn sinh ở Northern Virginia USA : 300 USD.
  • Võ sư Trần Minh Hoàng (Texas, USA) : 200 USD.
  • Võ sư Diệp Khôi và Cục Huấn Luyện Úc Châu : 300 USD.
  • Môn sinh Trần Thanh Phục (CLB Vạn Hạnh-Tổ Đường) : 500.000 đ.
  • Võ sư Nguyễn Hữu Phước Long (Q9) : 1.000.000 đ.
  • Võ sư Vũ Trọng Bảo (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
  • Võ sư Diệp Thanh Long (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
  • HLV.Nguyễn Tùng Chinh : 200 USD 
  • Võ sư Châu Minh Hay : 1.000.000 đ.
  • Môn sinh Nguyễn Thị Anh Vũ (Võ đường Lam Sơn) : 500.000 đ.
  • Võ sư Tôn N Quỳnh Mai (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
  • Frédéric Frad (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
  • Võ phục Minh Hiếu : 1.000.000 đ.
  • Võ sư Lê Nguyễn Hùng Long (Tổ Đường) : 1.000.000 đ.
  • Võ sư Andy Nguyễn (USA) : 400 USD.
  • Võ sư Phạm Văn Thành (USA) : 100 USD.
  • Võ sư Đỗ Phước (USA) : 200 USD.
  • Võ Đường Sóng Thần (USA) : 100 USD.
  • Võ sư Lê Văn Hùng (Tổ Đường) : 1.000.000đ. 
  • Võ sư Nguyễn Tố Nga (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
  • Môn sinh Trần Trung Vinh (Sóc Trăng) : 500.000đ. 
    • Tổng thu giai đoạn 1 là  : 55.454.000đ.
    • Tổng chi giai đoạn 1 là  : 43.854.000đ. 
    • Quỹ giai đoạn 1 còn lại : 11.600.000đ.


2. DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GIAI ĐOẠN 2 ( Bảo trì và tái thiết Tổ Đình, lót gạch và xây lan can) :

  • Quỹ giai đoạn 1 còn lại : 11.600.000đ.
  • Hội Đồng Chưởng Quản xuất quỹ Môn Phái : 50.000.000đ.
  • CLB Vovinam Đại Học Kiến Trúc (Hoa Lư) : 3.410.000đ.
  • Võ sư Diệp Thanh Long (Tổ Đường) : 2.000.000đ.
  • Võ sư Lê Cần (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
  • HLV.Trịnh Quang Chính và Trương Thị Túy (EMERAINILLE-PHÁP) : 100 Euro.
  • Một môn sinh ở (North Virginia-USA) : 200 USD.
  • Võ sư Lê Văn Quyên : 1.000.000đ.
  • Võ sư Lê Ngọc Thành : 1.000.000đ.
  • CLB Vovinam TTVH TDTT Liên khu P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân : 1.000.000đ.
  • Võ sư Vũ Kim Trọng và Trịnh Dương Minh : 1.500.000đ.
  • Cô Nguyễn Thị Vân : 500.000đ.
  • Cô Nguyễn Thị Mai : 500.000đ.
  • Võ sư Tô Văn Thiện (Quận 4) : 500.000đ.
  • Võ sư Andy Nguyễn (California-USA) : 1000 USD.
  • Môn sinh Lâm Quan (Võ đường Lam Sơn) : 5.000.000đ.
  • Môn sinh Lê Hà Gia Tiên (Võ đường Lam Sơn) : 1.000.000đ.
  • Đồng Môn Nguyễn Xu (Bình Thạnh) : 250.000đ.
  • Tập thể môn sinh (Võ Đường Lam Sơn) : 5.200.000đ.
  • Tập thể lớp B1 CLB Vạn Hạnh (Hlv Lư Chí Lâm) : 860.000đ.
  • Cô Phạm Ngọc Thành (phu nhân VS.Võ Văn Tuấn - Võ đường Lam Sơn) : 1.000.000đ.
  • Hội Vovinam Việt Võ Đạo Tỉnh Gia Lai : 5.000.000đ.
  • Võ sư Đỗ Phước (California-USA) : 100 USD.
  • CLB Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học KHXH và Nhân Văn : 500.000đ.
  • CLB Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học Nông Lâm : 600.000đ.
  • CLB Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học Hutech (ĐH Công Nghệ) : 600.000đ.
  • CLB Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật : 600.000đ.
  • Võ sư Nguyễn Chánh Tứ (TV.Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản) : 500.000đ.
  • Tập thể môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo, huyện Chưprông thuộc Hội Vovinam Tỉnh Gia Lai : 1.350.000đ.
  • Võ sư Huy Lê Hoàng (Úc Châu) 200 AUD.
  • Trung Tâm Huấn Luyện HƯNG ĐẠO, San Jose, California.USA : 1.000 USD.
  • Võ Sư Cẩm Bình, San Jose - USA : 500 USD.
  • Đội Lân Vovinam huyện Chưprông tỉnh Gia Lai : 500.000đ.
  • Vovinam Việt Võ Đạo Phật Đà Melbourne (Úc Châu) : 300 AUD
  • Hội Vovinam Việt Võ Đạo Kiên Giang (Cô Phụng đại diện) : 2.000.000đ.
    • Tổng thu giai đoạn 2 là : 171.047.000đ.
    • Tổng chi giai đoạn 2 là : 437.427.000đ
    • Số tiền còn lại phải thanh toán là : 266.380.000đ
    • HĐCQ xuất thêm Quỹ Môn Phái 3 lần tổng cộng là : 162.823.000đ (*).
    • VS.Diệp Thanh Long đã vay, ứng trả trước số tiền còn lại : 103.557.000đ.

  • ( Ngày 16/10/2014, HĐCQ xuất Quỹ Môn Phái trả tiền công thợ : 70.000.000đ.
  •   Ngày 15/02/2015, HĐCQ xuất Quỹ Môn Phái trả tiền vật liệu xây dựng : 40.000.000đ.   
  •  Ngày 18/03/2015, HĐCQ xuất Quỹ Môn Phái trả tiền vật liệu xây dựng : 52.823.000đ ).  

* Tổng cộng 4 lần, HĐCQ đã xuất Quỹ MP :  212.823.000đ.


3. DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ GIAI ĐOẠN 3 ( Khắc phục công nợ & Quỹ MP ) :                                                   

  • Ngày 19/03/2015, VS.Nguyễn Văn Huy - Võ Đường Thăng Long Dallas, Texas - USA : 1.000 USD.
  • Ngày 20/03/2015, CLB Vovinam Việt Võ Đạo ĐẠI HỌC MỞ : 600.000đ.
  • Ngày 20/03/2015, VS.Lê Văn Hùng (Tổ Đường) : 2.000.000đ. 
  • Ngày 20/03/2015, VS.Vũ Trọng Bảo (Tổ Đường) : 2.000.000 đ.
  • Ngày 20/03/2015, HLV.Cao Thủy Nam (Tổ Đường) : 500.000đ. 
  • Ngày 20/03/2015, VS.Nguyễn Hữu Phước Long (Vovinam Q9) : 2.000.000đ.
  • Ngày 25/03/2015, VS.Tôn Nữ Quỳnh Mai (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
  • Ngày 25/03/2015, Môn đồ.Nguyễn Hồng Tâm (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
  • Ngày 25/03/2015, VS.Võ Danh Hải (Tổng thư ký Liên Đoàn Vovinam Thế Giới) : 2.000.000đ.
  • Ngày 26/03/2015, VS.Diệp Khôi - Cục Huấn Luyện Vovinam Việt Võ Đạo Tiểu bang Victoria và các Võ Đường trực thuộc sẽ đóng góp 3.500 Úc kim (gồm quỹ trung ương sẽ góp 2.000 Úc kim, Võ Đường Quang Minh 1.000 Úc kim, Võ Đường Preston 500 Úc kim).
  • Ngày 27/03/2015, VS.Nguyễn Chánh Tứ  (TV.Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản) : 1.000.000đ.
  • Ngày 27/03/2015, MS.Remus Mai - Võ Đường Phật Đà Brisbane, Australia : 5.000.000đ.
  • Ngày 30/03/2015, Cô Nguyễn Ngọc Phước và Thầy Lê Minh Quyền (Tổ Đường) : 1.000.000đ.
  • Ngày 02/04/2015, Minh Trịnh và Vũ Kim Trọng : 1.000.000đ.
  • Ngày 02/04/2015, Cô Mã Thị Ngọc Liêng - Vovinam Việt Võ Đạo Kiên Giang : 1.000.000đ.
  • Ngày 09/04/2015, Tập thể môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo Trung Tâm Hoa Lư, Virginia - USA : 300 USD.
  • Ngày 09/04/15 : - Đỗ Minh Tâm - Admin của website''Thư viện vovinamus.com'' : 100 USD. 
  • Ngày 16/04/2015, Tập thể môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ - TP.HCM : 2.000.000 đ.
  • Ngày 27/04/2015, VS.Tân Rousset Vovinam Việt Võ Đạo Genève - Thụy Sĩ gửi (Quỹ HĐCQ-MP) : 200 CHF.

* Theo tinh thần trên Thông báo số 01/TB-HĐVSCQ-24/03/2015, Quý đồng môn vui lòng liên hệ gửi trực tiếp về cho VS.Diệp Thanh Long : 

- Địa chỉ : 661 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú - TP.HCM.
- Mob : 0924.508.592 hoặc 0903.677.099. Email : Long Diep<diepthanh64@gmail.com>.

* KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG MÔN XA GẦN, ỦNG HỘ ĐÓNG GÓP LÀM DÀY THÊM DANH SÁCH GIÚP KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH, SẼ CẬP NHẬT BÁO CÁO THU CHI CỤ THỂ...

TRÂN TRỌNG./.
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
NÚI DINH "18 NĂM TRỞ LẠI" - APRÈS 18 ANS, RETOUR À LA MONTAGNE DINH.
Người gieo “mầm” Vovinam tại Đài Loan - Le semeur de " grain " du Vovinam Taïwanais.
Cơ hội để Vovinam phát triển phong trào - Une bonne occasion pour développer le mouvement du Vovinam.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM HỌC SINH TPHCM 2015 - CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE HCM VILLE DU VOVINAM EN 2015.
VOVINAM CHỐN THIỀN MÔN - VOVINAM A LA PAGODE.
Khai mạc khóa thi Trung Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM K42 - 2014 - Ouverture du Pasage de Grade Supérieur de HCM ville à la 42ème Session en 2014.
Giải vô địch Vovinam Châu Âu lần 3-2014 : Le 3ème Championnat d'Europe de Vovinam 2014.
Võ Việt Nam chinh phục người dân Nga - L'art martial Vietnamien conquérit les Russes.
Vovinam lên phóng sự của CNN - Vovinam sur la Télevision Américaine.
Chân dung võ sư Vovinam trên truyền hình Mỹ - Portrait d'un Maitre du Vovinam sur la Télevision Américaine.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn