Hôm nay, ngày 24/01/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.
 Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc. Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc.
Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude 20/11 "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude 20/11 "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
 "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát". "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát".
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017). Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017).
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA X - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION X EN 2017.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA X - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION X EN 2017.
VOVINAM PHÚ THỌ THI SƠ ĐẲNG KHÓA IX - 2017 - VOVINAM PHÚ THỌ  AU PASSAGE DE GRADE ÉLÉMENTAIRE - SESSION IX EN 2017.VOVINAM PHÚ THỌ THI SƠ ĐẲNG KHÓA IX - 2017 - VOVINAM PHÚ THỌ AU PASSAGE DE GRADE ÉLÉMENTAIRE - SESSION IX EN 2017.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN VĂN SEN.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN VĂN SEN.
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SEN - HAPPY BIRTHDAY TO MASTER SEN - BON ANNIVERSAIRE À MAITRE SEN !!!'''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SEN - HAPPY BIRTHDAY TO MASTER SEN - BON ANNIVERSAIRE À MAITRE SEN !!!'''.
"XUÂN HỨNG'' - THƠ : HUY VŨ. NHẠC : CAO VĂN CÁT - ''PRINTEMPS EN PLEIN D'INSPIRATION'' - POÈME : HUY VŨ. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT. "XUÂN HỨNG'' - THƠ : HUY VŨ. NHẠC : CAO VĂN CÁT - ''PRINTEMPS EN PLEIN D'INSPIRATION'' - POÈME : HUY VŨ. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.
"NOEL THẦY VỀ 1-2-3'' - THƠ : Lê Hùng. NHẠC : Cao Văn Cát - ''NOEL AU RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE 1-2-3'' - POÈME : Lê Hùng. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT. "NOEL THẦY VỀ 1-2-3'' - THƠ : Lê Hùng. NHẠC : Cao Văn Cát - ''NOEL AU RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE 1-2-3'' - POÈME : Lê Hùng. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.
''BÁNH XE CHỈ HƯỚNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''LA ROUE ORIENTÉE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''BÁNH XE CHỈ HƯỚNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''LA ROUE ORIENTÉE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''NIỀM TIN THẮP SÁNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''FOI ÉCLAIRÉE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''NIỀM TIN THẮP SÁNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''FOI ÉCLAIRÉE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''TRÁCH ĐẤT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SE PLAINDRE DE LA TERRE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''TRÁCH ĐẤT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SE PLAINDRE DE LA TERRE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''MỞ HỘI ĐOÀN VIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''OUVERTURE DE LA FÊTE DE RÉUNION'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''MỞ HỘI ĐOÀN VIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''OUVERTURE DE LA FÊTE DE RÉUNION'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''VIẾNG BẠN HIỀN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''VISITE D'UN SAGE AMI'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''VIẾNG BẠN HIỀN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''VISITE D'UN SAGE AMI'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''CÒN MẤT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''EN VIE & MORT'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''CÒN MẤT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''EN VIE & MORT'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
CÁO TRI HĐVSCQ-MP VỀ BẠCH ĐAI THƯỢNG ĐẲNG - DECLARATION DU CONSEIL DES MAITRES  SUR LA CEINTURE BLANCHE SUPRÊME. CÁO TRI HĐVSCQ-MP VỀ BẠCH ĐAI THƯỢNG ĐẲNG - DECLARATION DU CONSEIL DES MAITRES SUR LA CEINTURE BLANCHE SUPRÊME.
CÁO TRI HĐCQMP VỀ BẠCH ĐAI THƯỢNG ĐẲNG - DECLARATION DU CONSEIL DES MAITRES  SUR LA CEINTURE BLANCHE SUPRÊME. CÁO TRI HĐCQMP VỀ BẠCH ĐAI THƯỢNG ĐẲNG - DECLARATION DU CONSEIL DES MAITRES SUR LA CEINTURE BLANCHE SUPRÊME.
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde courir à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde courir à elle avec sa hache''.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
BIỄU DIỄN & HƯỚNG DẪN TỰ VỆ CHO HƠN 250 NV CTY DECATHLON - DÉMO &  GUIDER 250 EMPLOYES DECATHLON A PRATIQUER VOVINAM.BIỄU DIỄN & HƯỚNG DẪN TỰ VỆ CHO HƠN 250 NV CTY DECATHLON - DÉMO & GUIDER 250 EMPLOYES DECATHLON A PRATIQUER VOVINAM.
"ÁNH SÁNG NHÂN LINH'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LUMIIÈRE SPIRITUELLE HUMAINE'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT."ÁNH SÁNG NHÂN LINH'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LUMIIÈRE SPIRITUELLE HUMAINE'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 701.371
Tổng số Thành viên 79
Số người đang xem 47
Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ - Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013

Đăng ngày: 12/02/2013 21:25
Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ - Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013
XUÂN HOÀI NIỆM 2009
    XUÂN HOÀI NIỆM : " Mừng xuân hoa lá đua chen nở. Đất nước thanh bình trọn niềm vui. Tre già khuất bóng bên thềm cũ. Măng mọc tua tủa khắp muôn nơi… Xây tình đoàn kết – Đại đoàn kết. Xuân này hoài nhớ đến xuân xưa. Công đức Tổ tiên còn lưu đó. Nhân cách cháu con mãi noi theo… " Xuân Tân Mão 2011-Lê Hùng. LE PRINTEMPS EN MEMOIRE : " Le fleurs en course d’épanouissement pour célébrer le printemps. Le pays natal en paix plein de joie. Le vieux bambou caché son ombre à l’ancienne terrasse. Les pousses de bambou croissent de partout… Construire la solidarité – Grande solidarité. Ce printemps se souvient toujours à l’ancien printemps. Le mérite vertueux des Ancetres reste encore. Les enfants suivent pour toujours sa personnalité… " Printemps du Chat 2011-Lê Hùng.


 Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ

Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013

Theo thông lệ từ nhiều năm trước, cứ vào dịp đầu Xuân, sáng mùng hai Tết, các võ sư, huấn luyện viên, môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo có điều kiện, thường tề tựu về Tổ Đường số 31 Sư vạn Hạnh, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh để dâng hương lên anh linh Sáng tổ Nguyễn Lộc và Cố Chưởng môn Lê Sáng.

Năm nay, mùng 2 Tết Quý Tỵ  (11-02-2013), đến hẹn lại lên, cuộc họp mặt tại Tổ Đường với chủ đề hòa hợp yêu thương cùng thăng tiến đã diễn ra trong không khí tưng bừng đón chào mùa xuân mới,  xen lẫn tiếng trống rộn rã của đội Lân-Sư -Rồng Phù Đổng ( Vovinam quận 6 – TPHCM ).

Từ  sáng sớm, trên đại sảnh Tổ Đường đã thấy sự hiện diện một số võ sư, huấn luyện viên,  hân hoan tay bắt mặt mừng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp khởi đầu một năm đầy hứa hẹn.

Ba năm rồi, buổi gặp mặt đầu Xuân vắng bóng  Thầy, Dù không ai bảo ai nhưng trong  mỗi người đều lắng lòng để hoài tưởng đến Thầy. Dù đã 3 mùa Xuân trôi qua  vẫn chưa thể làm cho những người có mặt hôm nay xem đó là chuyện cũ.  Bởi lẽ, Chưởng môn đã gắn bó gần trọn cuộc đời cùng vận mệnh môn phái với bao thăng trầm. Và dòng thời gian sẽ không thể làm phai mờ những ấn tượng, những kỷ niệm tuyệt vời, đầy cảm xúc đối với những môn đồ đã từng được gặp Thầy… Hình như, Thầy vẫn đâu đây…

Năm nay, nhều võ sư, HLV từ hải ngoại về quê đón Tết như  anh Trịnh Dương Minh là một trong vài HLV ít ỏi  từ  giữa thập niên 60 của thế kỷ trước đang định cư ở Canada, VS  Jean Christophe Broc Quản nhiệm các Câu Lạc Bộ Vovinam-Việt Võ Đạo Marseille – Pháp quốc, VS  Nguyễn Thành Xê đang hoạt động Vovinam ở  Cộng Hòa Liêng bang Đức, VS  Nguyễn Phi Hùng ở San Jose, California  cũng đã đến dự.

Bên cạnh đó một số vị khác cũng đã vượt qua “ giải phân cách vô hình ” để đến bên nhau trong không khí thắm tình huynh đệ. Đây quả là một tín hiệu vui, mở ra tương lai phía trước một Vovinam với “ nối vòng tay lớn ” cùng xây dựng và xiểng dương một Vovinam tươi đẹp - Vâng chỉ một Vovinam mà thôi.

9 giờ , nghi thức dâng hương lên Sáng tổ và Chưởng môn được tiến hành trong âm vang hùng tráng của hồi trống chiêng khai lễ. Sau đó là phần phát biểu đầu Xuân của võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu  và Ông Lê Quốc Ân,  Phó Chủ Tịch Vovinam Thế giới, Chủ Tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Cần nói thêm rằng Ông Lê Quốc Ân là người đã nhiều năm gắn bó với Vovinam qua 2 nhiệm kỳ Chủ tịch LĐ Vovinam Việt Nam và đặc biệt được Chưởng môn Lê Sáng quý mến và truyền chỉ dụ cho Hội đồng võ sư Chưởng quản hãy xem Ông Lê Quốc Ân là “ người trong nhà ” và mời ông tham dự vào các sinh hoạt nội bộ Môn phái.

Phần nghi thức tại Tổ Đường xong, mọi người cùng sang chùa Bửu Thành để thắp nén hương đầu năm tưởng nhớ Cố võ sư Trần Huy Phong, người đã cống hiến công sức rất lớn cho sự nghiệp phát triển Vovinam.

Năm 2012 quả là một năm đầy khó khăn choVovinam trong công tác lãnh đạo.

Nhưng rồi mùa Đông cũng đã đi qua, những khó khăn đó đang lùi dần về đàng sau,  sắc Xuân đang mang lại những tia nắng chan hòa niềm hy vọng mới.

Vâng, hy vọng lớn nhất của người môn đồ Vovinam chân chính không chỉ là thành tích đạt được trên đấu trường. Mà hơn thế nữa, đó là một tình yêu thương vô bờ , là một Vovinam không biên giới, là những bàn tay nắm lấy bàn tay cùng nhìn về một hướng, những lúc ngoảnh mặt quay lưng với nhau, những hiểu lầm xưa cũ  rồi cũng theo mùa đông mà lụi tàn . Mọi người cùng hô vang Vovinam yêu thương hòa ái.

Sắc xuân, nắng Xuân và cả hoa Xuân mãi mãi ngự trị trong lòng mọi môn đồ trên khắp thế giới.

 

VÀI HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỌP MẶT ĐẦU XUÂN


DSCN1236

Đoàn Lân-Sư – Rồng Vovinam Quận 6 phục vụ buổi gặp mặt đầu năm

DSCN1239

Đội Lân-Sư-Rồng Vovinam Quận 6

DSCN1255

Toàn cảnh Buổi Gặp mặt Đầu Xuân

537884_350661931715764_1976289932_n

VS.Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu phát biểu chúc Tết

282790_350664415048849_49950309_n

Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ

531970_350663808382243_145605081_n

Ông Lê Quốc Ân, P.Chủ Tịch Liên đoàn Vovinam Thế Giới, Chủ Tịch Liên Đoàn Vovinam Việt Nam phát biểu

537807_449901038417061_1460928261_n

Ông Lê Quốc Ân và Hội đồng võ sư Chưởng quản dâng hương lên Sáng Tổ và Chưởng Môn

560144_449950608412104_376232168_n

Các VS trong HĐCQ viếng nơi thờ Cố VS Trần Huy Phong tại chùa Bửu Thành

19594_449950115078820_1159503430_n

Các VS trong và ngoài nước chụp hình lưu niệm

529709_449901165083715_615891062_n

từ trái qua: VS Nguyễn Phi Hùng (San Jose) VS Nguyễn Văn Hiệp (Tổ Đường) Blogger Chauminhhay,

và bìa phải là VS Nguyễn Thành Xê (Đức)

535876_449948838412281_1226379853_n

Từ trái qua: VS Nguyễn Phi Hùng, VS Võ Văn Tuấn, VS Nguyễn Văn Hiệp, VS Nguyễn Bùi Chiến, và bìa phải là VS Nguyễn Văn Hiếu

285283_449948941745604_823605019_n

Từ trái qua : VS Jean Christophe Broc (Pháp), VS Nguyễn Văn Hiệp, VS Nguyễn Phi Hùng và VS Nguyễn Thành Xê


Theo tin và ảnh của http://chauminhhay.wordpress.com/2013/02/11/gap-mat-dau-xuan-quy-ty/

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
HAPPY NEW YEAR 2013 '' Xuân hòa ái – Mon cher printemps '' !!!
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam
TẠP CHÍ KARATÉ PHÁP GIỚI THIỆU VOVINAM - Le Karaté Magazine presente le Vovinam
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE
Phóng sự cuối: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Dernier reportage: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille
Phóng sự 2: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Reportage 2: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/