Hôm nay, ngày 21/11/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.
''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.
"VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. "VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.
"TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT. "TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT.
''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été. VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW. Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018). VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.

Thống kê

Số lượt truy cập 825.792
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 44
Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ - Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013

Đăng ngày: 12/02/2013 21:25
Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ - Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013
XUÂN HOÀI NIỆM 2009
    XUÂN HOÀI NIỆM : " Mừng xuân hoa lá đua chen nở. Đất nước thanh bình trọn niềm vui. Tre già khuất bóng bên thềm cũ. Măng mọc tua tủa khắp muôn nơi… Xây tình đoàn kết – Đại đoàn kết. Xuân này hoài nhớ đến xuân xưa. Công đức Tổ tiên còn lưu đó. Nhân cách cháu con mãi noi theo… " Xuân Tân Mão 2011-Lê Hùng. LE PRINTEMPS EN MEMOIRE : " Le fleurs en course d’épanouissement pour célébrer le printemps. Le pays natal en paix plein de joie. Le vieux bambou caché son ombre à l’ancienne terrasse. Les pousses de bambou croissent de partout… Construire la solidarité – Grande solidarité. Ce printemps se souvient toujours à l’ancien printemps. Le mérite vertueux des Ancetres reste encore. Les enfants suivent pour toujours sa personnalité… " Printemps du Chat 2011-Lê Hùng.


 Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ

Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013

Theo thông lệ từ nhiều năm trước, cứ vào dịp đầu Xuân, sáng mùng hai Tết, các võ sư, huấn luyện viên, môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo có điều kiện, thường tề tựu về Tổ Đường số 31 Sư vạn Hạnh, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh để dâng hương lên anh linh Sáng tổ Nguyễn Lộc và Cố Chưởng môn Lê Sáng.

Năm nay, mùng 2 Tết Quý Tỵ  (11-02-2013), đến hẹn lại lên, cuộc họp mặt tại Tổ Đường với chủ đề hòa hợp yêu thương cùng thăng tiến đã diễn ra trong không khí tưng bừng đón chào mùa xuân mới,  xen lẫn tiếng trống rộn rã của đội Lân-Sư -Rồng Phù Đổng ( Vovinam quận 6 – TPHCM ).

Từ  sáng sớm, trên đại sảnh Tổ Đường đã thấy sự hiện diện một số võ sư, huấn luyện viên,  hân hoan tay bắt mặt mừng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp khởi đầu một năm đầy hứa hẹn.

Ba năm rồi, buổi gặp mặt đầu Xuân vắng bóng  Thầy, Dù không ai bảo ai nhưng trong  mỗi người đều lắng lòng để hoài tưởng đến Thầy. Dù đã 3 mùa Xuân trôi qua  vẫn chưa thể làm cho những người có mặt hôm nay xem đó là chuyện cũ.  Bởi lẽ, Chưởng môn đã gắn bó gần trọn cuộc đời cùng vận mệnh môn phái với bao thăng trầm. Và dòng thời gian sẽ không thể làm phai mờ những ấn tượng, những kỷ niệm tuyệt vời, đầy cảm xúc đối với những môn đồ đã từng được gặp Thầy… Hình như, Thầy vẫn đâu đây…

Năm nay, nhều võ sư, HLV từ hải ngoại về quê đón Tết như  anh Trịnh Dương Minh là một trong vài HLV ít ỏi  từ  giữa thập niên 60 của thế kỷ trước đang định cư ở Canada, VS  Jean Christophe Broc Quản nhiệm các Câu Lạc Bộ Vovinam-Việt Võ Đạo Marseille – Pháp quốc, VS  Nguyễn Thành Xê đang hoạt động Vovinam ở  Cộng Hòa Liêng bang Đức, VS  Nguyễn Phi Hùng ở San Jose, California  cũng đã đến dự.

Bên cạnh đó một số vị khác cũng đã vượt qua “ giải phân cách vô hình ” để đến bên nhau trong không khí thắm tình huynh đệ. Đây quả là một tín hiệu vui, mở ra tương lai phía trước một Vovinam với “ nối vòng tay lớn ” cùng xây dựng và xiểng dương một Vovinam tươi đẹp - Vâng chỉ một Vovinam mà thôi.

9 giờ , nghi thức dâng hương lên Sáng tổ và Chưởng môn được tiến hành trong âm vang hùng tráng của hồi trống chiêng khai lễ. Sau đó là phần phát biểu đầu Xuân của võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu  và Ông Lê Quốc Ân,  Phó Chủ Tịch Vovinam Thế giới, Chủ Tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Cần nói thêm rằng Ông Lê Quốc Ân là người đã nhiều năm gắn bó với Vovinam qua 2 nhiệm kỳ Chủ tịch LĐ Vovinam Việt Nam và đặc biệt được Chưởng môn Lê Sáng quý mến và truyền chỉ dụ cho Hội đồng võ sư Chưởng quản hãy xem Ông Lê Quốc Ân là “ người trong nhà ” và mời ông tham dự vào các sinh hoạt nội bộ Môn phái.

Phần nghi thức tại Tổ Đường xong, mọi người cùng sang chùa Bửu Thành để thắp nén hương đầu năm tưởng nhớ Cố võ sư Trần Huy Phong, người đã cống hiến công sức rất lớn cho sự nghiệp phát triển Vovinam.

Năm 2012 quả là một năm đầy khó khăn choVovinam trong công tác lãnh đạo.

Nhưng rồi mùa Đông cũng đã đi qua, những khó khăn đó đang lùi dần về đàng sau,  sắc Xuân đang mang lại những tia nắng chan hòa niềm hy vọng mới.

Vâng, hy vọng lớn nhất của người môn đồ Vovinam chân chính không chỉ là thành tích đạt được trên đấu trường. Mà hơn thế nữa, đó là một tình yêu thương vô bờ , là một Vovinam không biên giới, là những bàn tay nắm lấy bàn tay cùng nhìn về một hướng, những lúc ngoảnh mặt quay lưng với nhau, những hiểu lầm xưa cũ  rồi cũng theo mùa đông mà lụi tàn . Mọi người cùng hô vang Vovinam yêu thương hòa ái.

Sắc xuân, nắng Xuân và cả hoa Xuân mãi mãi ngự trị trong lòng mọi môn đồ trên khắp thế giới.

 

VÀI HÌNH ẢNH TRONG BUỔI HỌP MẶT ĐẦU XUÂN


DSCN1236

Đoàn Lân-Sư – Rồng Vovinam Quận 6 phục vụ buổi gặp mặt đầu năm

DSCN1239

Đội Lân-Sư-Rồng Vovinam Quận 6

DSCN1255

Toàn cảnh Buổi Gặp mặt Đầu Xuân

537884_350661931715764_1976289932_n

VS.Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu phát biểu chúc Tết

282790_350664415048849_49950309_n

Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ

531970_350663808382243_145605081_n

Ông Lê Quốc Ân, P.Chủ Tịch Liên đoàn Vovinam Thế Giới, Chủ Tịch Liên Đoàn Vovinam Việt Nam phát biểu

537807_449901038417061_1460928261_n

Ông Lê Quốc Ân và Hội đồng võ sư Chưởng quản dâng hương lên Sáng Tổ và Chưởng Môn

560144_449950608412104_376232168_n

Các VS trong HĐCQ viếng nơi thờ Cố VS Trần Huy Phong tại chùa Bửu Thành

19594_449950115078820_1159503430_n

Các VS trong và ngoài nước chụp hình lưu niệm

529709_449901165083715_615891062_n

từ trái qua: VS Nguyễn Phi Hùng (San Jose) VS Nguyễn Văn Hiệp (Tổ Đường) Blogger Chauminhhay,

và bìa phải là VS Nguyễn Thành Xê (Đức)

535876_449948838412281_1226379853_n

Từ trái qua: VS Nguyễn Phi Hùng, VS Võ Văn Tuấn, VS Nguyễn Văn Hiệp, VS Nguyễn Bùi Chiến, và bìa phải là VS Nguyễn Văn Hiếu

285283_449948941745604_823605019_n

Từ trái qua : VS Jean Christophe Broc (Pháp), VS Nguyễn Văn Hiệp, VS Nguyễn Phi Hùng và VS Nguyễn Thành Xê


Theo tin và ảnh của http://chauminhhay.wordpress.com/2013/02/11/gap-mat-dau-xuan-quy-ty/

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
HAPPY NEW YEAR 2013 '' Xuân hòa ái – Mon cher printemps '' !!!
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam
TẠP CHÍ KARATÉ PHÁP GIỚI THIỆU VOVINAM - Le Karaté Magazine presente le Vovinam
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE
Phóng sự cuối: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Dernier reportage: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille
Phóng sự 2: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Reportage 2: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/