Hôm nay, ngày 26/02/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.720.082
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 21
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012

Đăng ngày: 03/11/2012 00:39
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
    " THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN - GAGNER JAMAIS ORGUEILLEUX ET PERDRE JAMAIS DECOURAGEANT ". " CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - C'EST EN FORGEANT QU'ON DEVIENT FORGERON "

 


 

   LIÊN ĐOÀN

VOVINAM VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số :  02-12/ĐL-VVF                                                   TP. HCM, ngày  27 tháng  06 năm 2012

ĐIỀU LỆ

Giải Cúp các câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III năm 2012


I. Mục đích, yêu cầu :
1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Kiểm tra công tác giảng dạy, huấn luyện Vovinam ở các địa phương, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải toàn quốc năm 2013.

2. Yêu cầu :
- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, mang bản sắc võ thuật dân tộc, đảm bảo công bằng, chính xác; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giải và vận động viên.

- Có tác động thúc đẩy phong trào tập luyện võ thuật ở địa phương đăng cai và các địa phương khác;

- Tổ chức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cao.

II. Thời gian và địa điểm :
1. Thời gian:  từ  ngày 30/10 đến ngày 06/11/2012.
+ Ngày 30/10 : Đón tiếp các đoàn, Ban tổ chức, trọng tài.
+ Ngày 31/10/2012: 
- 8 giờ 00: Kiểm tra hồ sơ, làm thẻ vận động viên cho các đoàn, 
- 14 giờ 00: Tập huấn trọng tài. 
- 15 giờ 00: Các vận động viên thi đấu đối kháng tự cân xác định trọng lượng.
- 16 giờ 30: Các đoàn gửi danh sách chốt các vận động viên tham gia thi đấu đối kháng.
+ Ngày 01/11/2012:  
- 8 giờ 00 Ban tổ chức họp chuyên môn với các trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu. 
- 14 giờ 00: Tập huấn trọng tài. 
+ Ngày 02/11/2012: 
- 7 giờ 30: Thi đấu theo lịch
- 18 giờ 30: Khai mạc giải và thi đấu theo lịch
+ Ngày 12 đến ngày 16/8/2010 thi đấu theo lịch

2. Địa điểm:  Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk.
III. Đối tượng tham gia:
1. Điều kiện chung

- Công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe và am hiểu luật thi đấu, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, cơ quan Thể dục thể thao các ngành Quân Đội, Công An, Giáo dục và Đào tạo giới thiệu đều được tham gia.
- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 3 ngành Công an, Quân đội, Giáo dục và đào tạo được cử một đoàn gồm trưởng, phó đoàn, huấn luyện viên, bác sỹ, săn sóc viên và các vận động viên theo quy định của từng nội dung thi.
- Vận động viên tham gia thi đấu (đối kháng và quyền): tuổi từ 17 - 35 (có năm sinh từ 1977 - 1995) theo chứng minh thư nhân dân.

2. Thi đấu đối kháng
a) Mỗi đội được tham dự tối đa 7/12 hạng cân nam và 6/10 hạng cân nữ. Đăng ký 1 vận động viên cho 1 hạng cân.

b) Trang phục
- Quần áo võ phục, thắt đai vàng trơn, bảo vệ hạ bộ, răng, băng tay ... của vận động viên  các đơn vị tự trang bị;
-  Áo giáp, găng tay, mũ do Ban tổ chức trang bị.

3. Thi quyền 
a) Mỗi đoàn chỉ đăng ký tối đa 50% số bài thi trong tổng số các bài thi quyền. 
b) Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 3 nội dung.

c) Mỗi nội dung thi đấu phải  có 3 đơn vị trở lên tham gia Ban tổ chức mới tổ chức thi đấu.
d) Trang phục: Quần áo võ phục, thắt đai vàng trơn, binh khí tự trang bị theo đúng quy định chuyên môn Vovinam.

III. Tính chất và nội dung thi đấu :
1. Tính chất

a)  Thi đấu đối kháng: tranh giải cá nhân (nam, nữ), thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Vận động viên thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ giữa các hiệp 1 phút.
b)  Thi quyền: Tranh giải cá nhân và đồng đội (nội dung đa luyện, song luyện và đòn chân tấn công)

2. Nội dung thi đấu

a) Phần Thi quyền 
1. Đơn luyện  Nữ: 
  Bài 1: Viên phương quyền  
  Bài 2: Long hổ quyền
  Bài 3: Thái cực đơn đao pháp
  Bài 4: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp

2. Đơn luyện Nam: 
  Bài 1: Thập thế bát thức 
  Bài 2: Ngũ môn quyền
  Bài 3: Nhật nguyệt đại đao pháp 
  Bài 4: Tứ Tượng côn pháp

3. Song luyện Nữ:
  Bài 1: Song luyện 3 
  Bài 2: Song luyện kiếm

4. Song luyện Nam: 
  Bài 1: Song luyện vật 2  
  Bài 2: Song luyện mã tấu

5. Đa luyện nam: 
  Bài 1: Đa luyện tay không nam
  Bài 2: Đa luyện vũ khí Nam

6. Đa luyện nữ:
  Bài 1: Đa luyện tay không nữ
  Bài 2: Đa luyện vũ khí Nữ

7. Đòn chân tấn công Nam:  Mỗi vận động viên thi 4 đòn chân x 4 vận động viên

8. Tự vệ Nữ: Thực hiện tối thiểu 12 đòn, không quá 3 phút. Trong đó bắt buộc phải thực hiện tối thiểu 05 kỹ thuật phản đòn Vovinam.

9. Quyền đồng đội nam ( 3 người đồng diễn): Bài Long hổ quyền.

10. Quyền đồng đội nữ ( 3 người đồng diễn): Bài Thập tự quyền.

- Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 3/5 trọng tài giám định (bỏ điểm cao nhất và thấp nhất).
- Cách xếp hạng: xếp hạng theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho từng bài thi. Nếu có 2 hay nhiều vận động viên, tập thể bằng điểm nhau thì xét vận động viên, tập thể nào có 1,2/3 trọng tài được chọn cho điểm cao hơn sẽ được xếp thứ hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau thì xếp đồng hạng.

b) Thi đấu đối kháng: 
- Nội dung thi đấu: 12 hạng cân nam và 10 hạng cân nữ. Mỗi đội chỉ được đăng ký 7 hạng cân nam và 6 hạng cân nữ:
Nam                                                                      Nữ
1. Dưới 45 kg                                                       1. Dưới 42 kg

2. Từ 45 kg đến 48 kg                                          2. Từ 42 kg đến 45 kg    
3. Trên 48 kg đến 51 kg                                       3 Trên 45 kg đến 48 kg
4. Trên 51 kg đến 54 kg                                       4. Trên 48 kg đến 51kg
5. Trên 54 kg đến 57 kg                                       5. Trên 51 kg đến 54 kg
6. Trên 57 kg đến 60 kg                                       6. Trên 54 kg đến 57 kg
7. Trên 60 kg  đến 64 kg                                      7. Trên 57 kg đến 60 kg
8. Trên 64 kg đến 68 kg                                       8. Trên 60 kg đến 63kg
9. Trên 68 kg  đến 72kg                                       9. Trên 63 kg đến 66 kg
10. Trên 72 kg  đến 77kg                                     10. Trên 66 kg đến 70 kg
11. Trên 77 kg đến 82 kg   
12. Trên 82 kg  đến 87 kg   

- Các vận động viên đăng ký ở hạng cân nào thì bốc thăm, xếp lịch ở hạng cân đó. Ban tổ chức sẽ bố trí cân để các vận động viên cân thử, điều chỉnh danh sách đăng ký chính thức trước 16 giờ 30 ngày 31/10/2012. Trong buổi họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu không được thay đổi đăng ký. 
- Trước mỗi buổi đấu 60 phút các vận động viên tham gia thi đấu ở buổi đấu đó sẽ cân chính thức, những vận động viên thừa cân sẽ bị loại, vận động viên còn lại thắng kỹ thuật

- Mỗi hạng cân phải có từ 3 vận động viên của 3 đơn vị trở lên Ban tổ chức mới tổ chức thi đấu.

IV. Luật thi đấu: 
Luật thi đấu Vovinam do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2010.

VI. Kinh phí :
1.  Các đơn vị tham dự giải chi kinh phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi khác cho đoàn.
-  Dự kiến tiền ăn 150.000 đồng/người/ngày, tiền ở khoảng 170.000 đồng/người/ ngày. 
-  Mỗi vận động viên tham dự giải nộp lệ phí thi đấu 100.000 đồng (Liên đoàn Vovinam Việt Nam thu để phát triển phong trào)
- Các đoàn phải mua bảo hiểm thân thể cho vận động viên trong thời gian thi đấu và trình Ban tổ chức giải khi kiểm tra hồ sơ, các vận động viên nào chưa mua bảo hiểm tại địa phương sẽ phải mua tại nơi thi đấu, nếu không có bảo hiểm thân thể không được tham gia thi đấu.
2. Ban tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức.

VII. Khen thưởng, Kỷ luật:
1. Khen thưởng:
- Ban tổ chức tặng cúp, cờ cho các đoàn đạt thành tích nhất, nhì, ba.
- Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng và giấy chứng nhận cho các vận động viên xếp thứ nhất, nhì, ba, riêng thi đấu đối kháng đồng hạng ba.
- Phong cấp kiện tướng cho các vận động viên đạt huy chương vàng, cấp I cho các VĐV đạt huy chương bạc và huy chương đồng.
- Các địa phương, ngành chi tiền thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên theo quy định hiện hành.
2. Kỷ luật:
- Những thành viên vi phạm các quy định của Ban tổ chức, Luật thi đấu, Điều lệ giải sẽ tùy theo mức độ, bị xử lý theo các hình thức kỷ luật hiện hành.

VIII. Hồ sơ và đăng ký thi đấu: 
1. Hồ sơ
a) Công văn tham dự giải của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan Thể dục thể thao ngành;
b) Giấy khám sức khỏe của từng cá nhân do cơ quan y tế cấp tỉnh thành, ngành cấp xác nhận đủ sức khỏe tham gia thi đấu (có hiệu lực 30 ngày tính đến ngày tham dự giải);
c) Giấy chứng minh nhân dân;
d) Danh sách đoàn tham dự giải theo mẫu;
e) Hai ảnh màu 3 x 4 cm để Ban tổ chức làm thẻ, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên (dán vào hồ sơ đăng ký).

f) Thẻ đẳng cấp chuyên môn Vovinam do Liên đoàn, Hội Vovinam cấp tỉnh, thành phố cấp ( từ Lam đai 3 cấp trở xuống) hoặc do Liên đoàn Vovinam quốc gia cấp ( từ Huyền đai trở lên)
2. Đăng ký
a) Thời gian đăng ký chậm nhất là  30/10/2010 theo dấu  bưu điện về 3 nơi :
  - Vụ Thể dục thể thao Quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk – Số 17, đường Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam: số 2 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Email:contact@vovinam.org.vn
b) Đăng ký đến chậm so với thời gian trên, Ban tổ chức không tiếp nhận và vận động viên không được thi đấu.
- Mọi chi tiết liên hệ ông Phạm Đông Anh, Trưởng phòng Thể thao dân tộc, Vụ Thể dục thể thao Quần chúng. Điện thoại : 04.7471361; di động: 0905502969 Email: donganh1964@gmail.com; ông Võ Danh Hải, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Điện thoại: 083.9933007, di động 0903715687.

IX. Những quy định khác: 
1. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, chỉ có trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại với Ban tổ chức. Các ý kiến khiếu nại đều phải bằng văn bản (kèm theo lệ phí 200.000 đồng) và nộp cho Ban tổ chức chậm nhất 10 phút sau khi sự việc diễn ra, khiếu nại đúng sẽ được hoàn trả tiền.
2. Các khiếu nại về hồ sơ, thủ tục, nhân sự được giải quyết trước khi bốc thăm, xếp lịch.
3. Những vận động viên của địa phương này, ngành này muốn tham gia thi đấu cho địa phương khác, ngành khác phải có văn bản chuyển nhượng do lãnh đạo của 2 đơn vị có liên quan ký tên đóng dấu.

X. Điều khoản thi hành:
1. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ban tổ chức giải và các đơn vị liên quan có nhiệm vụ thi hành các điều khoản trong bản Điều lệ.

3. Chỉ có Liên đoàn Vovinam Việt Nammới có quyền thay đổi Điều lệ khi cần thiết và thông báo trước cho các địa phương, ngành liên quan biết./.
 

 

 

     Nơi nhận:

-          Tổng cục TDTT (để b/c);

-          Sở VH, TT & DL các tỉnh, thành phố;

-          Cơ quan TDTT 03 ngành QĐ,CA, GD & ĐT;

-          Lưu: VP, Q.Huy (03);

TM. BCH LIÊN  ĐOÀN  
  KT. CHỦ  TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Chiếu


 

Khai mạc Giải Cúp các CLB Vovinam toàn quốc 2012

02/11/2012 | 21:48:00
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: thethaovanhoa.vn)
 
Tối 2/11, Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần thứ 3 năm 2012 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk.

Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần thứ 3 có hơn 250 vận động viên đến từ 17 tỉnh, thành như Yên Bái, Tiền Giang, Đồng Nai, Hà Nội, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh... và các vận động viên của Quân đội, Công an Nhân dân tham gia thi đấu. 

Các võ sỹ sẽ tranh tài ở 42 nội dung, gồm 22 nội dung đối kháng và 20 nội dung biểu diễn quyền.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc năm 2012 sẽ là đấu trường sôi động, cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị tốp đầu dày dặn kinh nghiệm như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bến Tre, Hà Nội, Thanh Hóa…cùng với sự bứt phá và năng lực triển vọng của một số đơn vị đang được đầu tư tốt như Bình Dương, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đắk Lắk. 

Năm nay, đội chủ nhà Đắk Lắk cũng ra quân với số lượng vận động viên đông đảo và quyết tâm giành một trong ba vị trí dẫn đầu.

Giải đấu là cơ hội để các vận động viên có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ chiến thuật thi đấu; đồng thời lựa chọn những vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các giải đấu lớn như vô địch thế giới, vô địch Đông Nam Á, SeaGames 27 trong năm tới. 

Giải đấu bế mạc vào ngày 4/11./.

Anh Dũng (TTXVN)
                                                                                                                                                                          Theo : http://www.vietnamplus.vn

 


 
KẾT THÚC GIẢI VOVINAM CÚP CÁC CÂU LẠC BỘ TOÀN QUỐC LẦN III - 2012
VOVINAM TP.HCM GIÀNH NGÔI NHẤT TOÀN ĐOÀN

Sau 3 ngày tranh tài tại Đắk Lắk, Vovinam TPHCM đã giành giải nhất toàn đoàn Với 9 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ.

Vovinam,Cúp các CLB vovinam toàn quốc,SEA Games 2013,Vovinam TPHCM

Một trận đấu nội dung đối kháng môn Vovinam

 

Diễn ra từ ngày 2 đến 4-11 tại Đắk Lắk, Cúp các CLB vovinam toàn quốc thu hút sự tham gia của hơn 250 võ sĩ thuộc 17 CLB, trong đó có nhiều CLB thuộc các đơn vị mạnh như Tiền Giang, Hà Nội, TPHCM, Bộ CA, Quân đội, Cần Thơ, Bến Tre...  Các võ sĩ tranh tài ở 42 nội dung, gồm 22 nội dung đối kháng và 20 nội dung biểu diễn quyền. Một số đơn vị mới đầu tư như  Bình Dương, Khánh Hòa, Đồng Nai, chủ nhà Đắk Lắk đã có nhiều tiến bộ.

Đây cũng là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia cọ xát, chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế trong thời gian tới, đặc biệt là SEA Games 2013

Kết quả sau 3 ngày tranh tài, TPHCM giành giải nhất toàn đoàn Với 9 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ.  Đoàn dẫn đầu giải năm ngoái là Cần Thơ giành được 9 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ đã xếp ở vị trí á quân. Hạng ba là Quân đội với 5 HCV, 9 HCB và 4 HCĐ.

Ở giải lần thứ 2-2011 tổ chức tại Quảng Bình, Cần Thơ ( 10 HCV, 3HCB ) xếp hạng nhất toàn đoàn, kế đến là TPHCM ( 10HCV, 2HCB, 3HCĐ ), Quân đội ( 4HCV, 11HCB, 5HCĐ ), Hà Nội ( 3HCV, 4HCB, 3HCĐ )...   

                                                                                                                          Nguồn : baothethaovietnam.com.vn

* Đoàn chủ nhà Đắk Lắk cũng đã có nhiều cố gắng dành được 1 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ. 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE
Phóng sự cuối: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Dernier reportage: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille
Phóng sự 2: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Reportage 2: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement
Giải Vô địch Vovinam tỉnh Đắk Lắk năm 2012 - Championnat Vovinam de la Province Đắk Lắk en 2012
Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP - Reportage sur 9 provinces à Haut Plateau du Centre VN
Lễ kỷ niệm 40 năm Xây dựng và Phát triển VOVINAM DakLak - L'anniversaire de 40 Ans de Construction et de Développement du Vovinam BMT- Daklak‏
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột - Souvenirs avec VOVINAM de Buon Ma Thuot ville.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn