Hôm nay, ngày 21/11/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.
''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.
"VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. "VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.
"TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT. "TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT.
''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été. VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW. Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018). VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.

Thống kê

Số lượt truy cập 825.767
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 19
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam

Đăng ngày: 03/02/2013 13:05
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam
Hùng & Christophe tại Đà Lạt 2008
    " Uống Nước Nhớ Nguồn - Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây - Tôn Sư Trọng Đạo - Boire de l'eau, penser à sa ressource - Respecter le maitre, respecter sa morale ".


 Bản dịch :

VỀ NGUỒN VOVINAM

Xin chào tất cả các bạn,

Đầu tiên, tôi xin gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe, hạnh phúc và thành công cho năm 2013.

Và đây là tháng tập huấn đầu tiên của tôi tại Tổ Đường Vovinam - Việt Nam ( từ 20/12/2012 đến 20/01/2013 ).

Nói chung việc tập luyện rất tích cực mỗi buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 8g30 giờ sáng đến 11g30 dưới sự hướng dẫn của Thầy Sen và VS.Hiếu phụ tá.

Một buổi tập khác với các Thầy cũng diễn ra vào buổi chiều ở các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu từ 15g đến 17g.

Vì vậy mà chúng tôi đã ôn luyện hầu như tất cả các chương trình từ trình độ Nhập môn cho đến Hồng Đai II, bắt đầu từ Quyền Tấn, Nhập Môn Quyền... qua Lão Mai Quyền, Xà Quyền, Hạc Quyền, BÁT QUÁI SONG ĐAO PHÁP.

Ngoài ra, chúng tôi còn tập đối luyện 30 Chiến Lược, 47 thế tự vệ và khóa gỡ..., ôn luyện và hoàn thiện 28 kỹ thuật vật và bài Song Luyện Vật 3.

Ôn thêm Nhu Khí Công Quyền 1, 2 và 3;  Liên Hoàn Đối Luyện 1,2 và 3 ; Dao, Kiếm và TayThước...

HLV.Samuel đã hoàn thiện chương trình Hoàng Đai I của mình và đặc biệt là sắp xong chương trình Hoàng Đai II bao gồm : Mộc bản ( Tay thước ), Nhu Khí Công Quyền 2, Liên Hoàn Đối Luyện 2...

Các cuốn Tạp chí Karaté viết về Vovinam cũng đã được giới thiệu và tặng cho Thầy Sen, VS. Hiệp và VS.Hoàng ( xem ảnh ).

HLV.Samuel cũng đã tặng cho Thầy Sen, một bản sao báo cáo về ba tuần tập huấn hồi tháng 10/2012 tại Đảo Réunion ( xem ảnh ).

Đêm nay, HLV.Samuel sẽ khởi hành về lại Đảo Réunion nơi mà các học trò ở CLB Tam Tạo đang kiên nhẫn chờ đón.

Một nhóm khác được hình thành sẽ đến trong ngày hôm nay với sự hiện diện của HLV.William và môn sinh Magali thuộc Vovinam Angers ( phía Tây nước Pháp ) và HLV.Julien Guitres ( CLB Vovinam Bordeaux ) nhưng tôi sẽ đưa tin về họ trong một báo cáo sắp tới.

Trước khi chấm dứt, tôi xin gửi một số hình ảnh của Chris-Nam gần 5 tuổi, tập vào buổi tối ở một CLB Vovinam nhỏ với vài miếng thảm ở ngoài trời, bên đường gần nhà của chúng tôi ở quận Thủ Đức. Trong ảnh, Chris-Nam đội nón giáp đỏ đang tập đấu và tập đấm đá trên vợt... Xin chúc mừng đến tất cả các em nhỏ về việc tập luyện trong điều kiện không phải là dễ dàng.

Và đây là vài thông tin cho sự phát triển Vovinam, hẹn sớm gặp lại các bạn.

Jean Christophe Broc

5 đẳng – Chuyên gia kỹ thuật của Liên Đoàn FFKDA

PS : Đính kèm dưới đây là tin của Tổng Lãnh Sự Quán Pháp tại TP.Hồ Chí Minh về Giải Vô Địch Vovinam Thế Giới 2013 tại Paris.

* Quan hệ Pháp - Việt : 

Paris – Võ thuật : Giải Vô địch Vovinam Thế Giới lần thứ III sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2013 tại Paris với sự tham dự của 500 HLV và vận động viên (Tuoi Tre, 24/12/12-p.16)

 

 

A LA RESSOURCE DU VOVINAM

Bonjour à tous,

Je tiens à vous présenter tous mes vœux de Bonheur et de santé et de réussite pour 2013.

Mon premier mois de stage au Tổ Đường Vovinam - Vietnam se termine,  ( du 20/12/12 au 20/01/13 ).

Le bilan est très positif avec des entrainements tous les matins du lundi au samedi de 8h30 a 11h30 sous la direction de Maitre Sen et de son assistant Maitre Hieu.

Un autre entrainement se déroule  aux cours des Maitres les lundis,  mercredis  et vendredis après midi de 15h a 17h.

Nous avons donc révisé pratiquement tous le programme du débutant jusqu`au 6ème dan en commençant par le Quyen de position  ( Tan Quyen ), Nhap mon quyen… en passant par Lao Mai quyen, Xa quyen, Hac quyen jusqu`à  BAI BAT QUAI SONG DAO PHAP ( double dao ).

Aussi 30 chien luoc avec défense, 47 contres attaque…. Révisions et perfectionnement des 28 techniques de lutte et du song luyen Vat 3.

Repiration 1,2 et 3 et doi luyen 1,2 et 3, couteau, sabre, règle…

Samuel a pu perfectionner son programme du 1er dan et finir celui du 2eme avec notamment le Vat 2, Moc ban ( la règle ), respiration 2,  doi luyen 2….

Des exemplaires du reportage de Vovinam dans  Karaté Magazine on été présenté et offets à Maitre Sen, Maitre Hiep et Maitre Hoang ( photo ).

Samuel a également remis a Maitre Sen un exemplaire du rapport des 3 semaines de stage de novembre à l’Ile de la Réunion ( photo ).

Samuel repart ce soir pour l`ile de la Réunion ou ses élèves du club de Tam Tao l`attendent avec impatience.

Un autre groupe se forme avec l`arrivée ce jour de William et Magali du Vovinam d`Angers et Julien du club de Guitres   ( Bordeaux ) mais ceci fera l`objet d`un prochain reportage.

Pour finir quelques photo de Chris-Nam, bientôt 5 ans, qui s`entraine le soir dans un petit club de Vovinam sur quelques tapis en extérieur au bord d`une route proche de chez nous quartier Thu Duc. Combat  ( casque rouge ), travail sur raquette… félicitations à tous ces enfants pour leur travail dans des conditions pas très faciles.

Pour l`information et le développement du Vovinam, je vous dis  à très bientôt.

 

Jean Christophe Broc

5 ème dan – Formateur Expert Fédéral

PS : pour info le Consulat Général de France à Ho Chi Minh annonce la coupe du Monde à Paris ( voir  pj paragraphe 3.)

Relations franco-vietnamiennes : 

Paris – Arts martiaux : Le 3ème championnat mondial du Vovinam se déroulera en juillet 2013 à Paris avec la participation de 500 entraineurs et athlètes. (Tuoi Tre, 24/12/12-p.16)MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠTVS.Chirstophe tặng Tạp chí Karaté & HLV.Samuel tặng báo cáo khóa tập huấn tại Đảo Réunion cho Thầy Nguyễn Văn Sen


VS.Chirstophe tặng Tạp chí Karaté cho VS.Nguyễn Văn Hiệp


VS.Chirstophe tặng Tạp chí Karaté cho VS.Nguyễn Văn Hoàng


VS.Christophe và VS.Hiếu tập " BÁT QUÁI SONG SONG ĐAO PHÁP ".

VS.Christophe & VS.Hùng tập Song Luyện Vật 3.

 
 
VS.Christophe & VS.Hiếu tập Song Luyện Vật 3.
 
 
 
 
 
 
VS.Christophe & VS.Long trong thế '' Thái Cực Đơn Đao "


VS.Long đang ôn luyện đòn thế cho HLV.Samuel


HLV.Samuel thể hiện một thế  phòng thủ của" Mộc Bản Pháp ''


VS.Hiếu và HLV.Samuel đang ôn luyện " Song Luyện Kiếm ".


Môn sinh Chris-Nam ( con trai đầu lòng của VS.Christophe ) tại một lớp tập Vovinam ở quận Thủ Đức.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TẠP CHÍ KARATÉ PHÁP GIỚI THIỆU VOVINAM - Le Karaté Magazine presente le Vovinam
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE
Phóng sự cuối: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Dernier reportage: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille
Phóng sự 2: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Reportage 2: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement
Giải Vô địch Vovinam tỉnh Đắk Lắk năm 2012 - Championnat Vovinam de la Province Đắk Lắk en 2012

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/