Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.320
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 18
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12

Đăng ngày: 04/11/2012 08:49
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12
VS.Christophe tại Đảo Réunion
    " ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH - UNION FAIT LA FORCE - MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON. BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO ".


KHÓA TẬP HUẤN CỦA VS.JEAN CHRISTOPHE TẠI ĐẢO RÉUNION

 TỪ NGÀY 25/10/2012 ĐẾN 12/11/2012


Theo lời mời của CLB VOVINAM TAM TẠO và CLB VOVINAM SAINT FRANCOIS thuộc Đảo Réunion, VS.Jean Christophe đã có những ngày tập huấn thú vị tại đây :


 

 

Samedi 10/11/12 :
· Apres 2 semaines de stage 100% VVVD le club tam tao, celui de st Paul et celui de st François se sont donnés rdv sur le Piton de lafournaise pour la dernière manifestation du stage...
· Malgré l’éloignement de chacun, tous ont répondu présent...
Pour certains pratiquants c’était la première fois qu’ils se rendaient sur ce site naturel exceptionnel...
· séance photo sous la direction de Stephane Noiret et anthony ivava... en plein coeur du cratère !
· Malheureusement une panne de car et la pluie soudaine séparent le groupe prématurément...
· Un petit pic nique improvisé se dresse et le club de st Paul partage leur repas avec Jean Christophe et quelques élèves du club Tam Tao.
· MJC en profite alors pour remettre les diplômes de fin de stage aux élèves de Julius Ivava et le club de St Paul offre le cadeau de départ.
· Une distribution de brochures dépliantes qui décrivent le VVVD et son histoire ainsi que le travail de MJC sur Marseille sont distribuées à tous.
· Maitre Jean Christophe signera les brochures des enfants et quelques photos sont tirées.
· Le volcan, symbole de puissance créatrice et d énergie perpétuelle et profonde, est un lieu ou se rencontre les éléments... Cette journée le Vovinam Viet Vo Dao avait rendez-vous avec cette montagne !
· Merci aux accompagnateurs, merci à Stephane pour ses talents de photographe, bravo à René et aux membres de son club pour leur sang froid et leur cohésion face a leur problème mécanique...


*Dimanche 11/11/2012 :

Le stage touche à sa fin... Enfin une grasse matinée, ou presque ! Il nous faut alors trier les plusieurs centaines de photos avec notre photographe Stephane... MJC et Stephane échangent toute la matinée... Rien n’échappe à jean christophe (beauté des techniques, exactitude des positions, symbolique des images... Steph et MJC semblent être sur la même longueur d'onde...

L’après midi, nous rejoignons quelques élèves de Tam Tao pour un au revoir en rangs serrés. Jean Christophe remet les diplôme de fin de stage, quelques photos sont tirées, MJC nous a exposé ses espoirs pour le VVVD réunionnais et convaincu de quelques moyens pour y arriver. Remerciement à Henri Agathe pour sa générosité et l’ouverture de son local pour le club Tam Tao depuis 2009.

 Plus tard dans l'après midi, deux grands combattants nous attendent pour se livrer un spectacle peu courant ! Nous nous rendons au "rond de coq" non loin du club Tam Tao...

A notre arrivée l ambiance des lieux est indescriptible, les coachs motivent leur coq et le combat commence... A la moitie du combat, un des deux coqs se blesse à la patte sur une mauvaise réception... Malgré son courage il manque cruellement d appuis et laisse quelques minutes plus tard la victoire par KO à son adversaire...La basse-cour attend l'un et la marmite attend l'autre...

Lundi 12/11/2012 :

Finit les vacances, je dois reprendre le travail, et Jean Christophe doit préparer son sac pour rentrer a Marseille ou d’autres vo sinh l’attendent avec impatience...

Sur la route de l’aéroport, nous ferons un crochet du cote de st François où le club de René nous attend au garde a vous pour la remise des diplômes de fin de stage...

Il est temps d enregistrer les bagages et de décoller...
Les élèves de René nous accompagnent à l’aéroport pour un dernier au revoir...

Au revoir Jean Christophe, ce fut un plaisir et un honneur de travailler avec toi… Merci à tes élèves de bien avoir voulu partager avec nous leur maitre.

Au nom de tous : « Merci et à Bientôt »

 * YOUTUBE :


 


 

Réunion :

 
 Đảo Réunion (tiếng PhápRéunion hay chính thức là La Réunion; trước đây là Île Bourbon) là một hòn đảo nhỏ nằm trong Ấn Độ Dương, cách Madagascar 700 km về phía đông và cách Mauritius 200 km về phía tây nam. Réunion có chiều dài là 63 km, rộng 45 km và diện tích khoảng 2.517 km², hiện thuộc quyền sở hữu của Pháp và là một vùng hải ngoại của Pháp. Đơn vị tiền tệ sử dụng ở đây là Euro. Những người dân sống ở đây tự gọi mình là Réunionnais hay Créoles.
 
 
                                                                                                                                      Réunion
Flag of France.svg Huy hiệu
(Chi tiết)

Khẩu hiệu: Florebo quocumque ferar

Ngôn ngữ chính thức Tiếng Pháp
créole
Trụ sở Saint-Denis
Phân sở Saint-Benoît
Saint-Paul
Saint-Pierre
Quận 4
Tổng 49
24
Chủ tịch hội đồng vùng Didier Robert
Tỉnh trưởng Nassimah Dindar
Diện tích
 - Tổng
 - mặt nước
 - đất

2 517 km²
10 km²
2507 km²
Chiều dài bờ biển 207 km
Lãnh hải
 - nội thủy
 - vùng đặc quyền kinh tế

12 hải lý
200 hải lý
Dân số
 - Tổng (2005)
 - Mật độ
 
776.948.
309 người/km²
Tiền Euro
Múi giờ UT +4
Tên miền Internet .re
Mã số điện thoại 262
Vị trí
Vị trí Réunion

Mục lục

 [ẩn

[sửa] Lịch sử

Với dân số 720.934 người (7/2000), Réunion có một nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu đường, du lịch và săn cá mập. Réunion có một lịch sử hình thành và phát triển khá lâu dài bắt đầu từ năm 1513 khi được người Bồ Đào Nha phát hiện và đặt tên là Santa Apollonia. Cái tên Réunion chỉ được biết đến từ năm 1793. Trong suốt lịch sử của nó, hòn đảo đã từng được đổi tên nhiều lần.

Réunion là nơi hai Vua của Việt NamThành TháiDuy Tân bị đưa đi đày vào tháng 11 năm 1916.

[sửa] Chính trị

Réunion có năm ghế ở Hạ viện Pháp và ba ghế ở Thượng viện Pháp.

[sửa] Cơ cấu hành chính

Về mặt hành chính, Réunion được chia thành bốn huyện (arrondissement), hai mươi tư xã (canton) và hai mươi tư thôn.[1]. Réunion được coi như một tỉnh "hải ngoại" của nước Pháp.

[sửa] Các địa điểm quan trọng

[sửa] Địa lý

Đảo nhìn từ trên không.
 

Réunion dài 63 km, rộng 45 km với diện tích 2512 km². Réunion có diện tích tương đương với đảo Hawaii và cả hai đều nằm trên những điểm nóng của vỏ trái đất.

Piton de la Fournaise, một khiên núi lửa ở cực đông của đảo, nhô cao hơn mực nước biển 2.631 mét và thỉnh thoảng được ví như chị em với các núi lửa trên đảo Hawaii bởi những nét tương đồng về khí hậu và bản chất kiến tạo. Núi này đã phun trào hơn 100 lần kể từ 1640 và đang được giám sát liên tục. Lần phun trào gần đây nhất là vào ngày 4 tháng 4 2007. Ước tính khoảng 3 triệu m3 nham thạch đã được phun ra mỗi ngày[2]. Piton de la Fournaise được tạo ra bởi kiểu núi lửa phun trào kết hợp với phun nước nóng hotspot volcano. Nó cũng là tác nhân kiến tạo Piton des Neiges và các đảo Mauritius, Rodrigues.

Núi lửa Piton des Neiges với độ cao 3.070m, là điểm cao nhất của Réunion, nằm về phía tây bắc của Piton de la Fournaise. Phía tây nam là cáccaldera và canyon. Mặc dù tên gọi của ngọn núi trọng tiếng Pháp có nghĩa "ngọn núi tuyết" nhưng tuyết chẳng bao giờ xuất hiện trên đỉnh của ngọn núi này.

Các sườn của cả hai núi lửa này có thảm thực vật dày đặc. Đất nông nghiệp và các thành phố như Saint-Denis tập trung tại các dải đất ven biển bao quanh.

Réunion còn có 3 caldera: Cirque de Salazie, Cirque de Cilaos Cirque de Mafate. Cái cuối cùng có thể tiếp cận bằng trực thăng hay đi bộ.

[sửa] Kinh tế

Mía đường là cây trồng chính và nguồn xuất khẩu truyền thống của đảo. Du lịch là nguồn thu nhập quan trọng. Năm 2007, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Réunion là 18,8 tỷ đô la Mỹ.[3] Thu nhập bình quân đầu người năm 2007 là 23,501 đô la Mỹ (tính theo giá thị trường)[3], cao nhất châu Phi.[4]

[sửa] Dân cư

Réunion có thành phần dân cư giống như đảo Mauritius, gồm người gốc Ấn, người gốc Phi, người Malagasy, người Hoangười Pháp, nhưng với tỷ lệ khác nhau. Creole (tên gọi chung cho tất cả nhóm người sinh ra trên đảo) là nhóm đa số. Người da trắng chiếm 1/4 dân số, người Ấn chiếm 21%, và hậu duệ của người Hoa chiếm phần còn lại. Ngoài ra cũng có một ít con cháu người Việt sinh sống trên đảo.

Réunion có những nét tương đồng về văn hóa, thành phần dân tộc, ngôn ngữ, và phong tục với MauritiusSeychelles.

[sửa] Sự phát triển của dân số

Lịch sử phát triển dân số
1671
ước tính
1696
ước tính
1704
ước tính
1713
ước tính
1717
ước tính
1724
ước tính
1764
ước tính
1777
ước tính
1789
ước tính
1826
ước tính
90 269 734 1,171 2,000 12,550 25,000 35,100 61,300 87,100
1830
ước tính
1848
ước tính
1849
ước tính
1860
ước tính
1870
ước tính
1887
thống kê
1897
thống kê
1926
thống kê
1946
thống kê
1954
thống kê
101,300 110,300 120,900 200,000 212,000 163,881 173,192 182,637 241,708 274,370
1961
thống kê
1967
thống kê
1974
thống kê
1982
thống kê
1990
thống kê
1999
thống kê
2006
thống kê
2007
ước tính
2008
ước tính
349,282 416,525 476,675 515,814 597,823 706,300 781,962 790,500 802,000
Số liệu từ thống kê và ước tính của INSEE.

[sửa] Tôn giáo

Moufia Mosque in Saint-Denis

86% dân số Réunion theo Công Giáo, phần còn lại theo Hindu, HồiPhật Giáo.

[sửa] Ngôn ngữ

Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức mặc dù tiếng Creole mang đặc trưng của vùng Réunion cũng được sử dụng phổ biến. Tiếng Hán được sử dụng trong cộng đồng Hoa Kiều nhưng thế hệ trẻ của cộng đồng này đang dần chuyển sang nói tiếng Pháp. Một bộ phận khá lớn dân số nói tiếng Tamil. Tiếng Ả rập được giảng dạy trong các đền thờ Hồi Giáo và được sử dụng trong cộng đồng Ả rập.

[sửa] Văn hóa

Văn hóa và ẩm thực Réunion là sự pha trộn văn hóa Âu, Phi, Ấn, Trung.

[sửa] Hệ động thực vật

Furcifer Pardalis (chameleon)

Réunion là nơi cư ngụ của nhiều loài chim. Động vật bản địa lớn nhất là loài tắc kè hoa Furcifer pardalis. Đa phần dải duyên hải phía tây được viền quanh bởi các rạn san hô với sự hiện diện của các loài nhím biển, cá chình conga. Rùa biển cũng thường xuyên xuất hiện.

[sửa] Giao thông vận tải

Sân bay Roland Garros, thực hiện các chuyến bay nối đảo với Madagascar, Mauritius và châu Âu. Sân bay Pierrefonds là sân bay nhỏ hơn với các chuyến bay tới Mauritius và Madagascar.

[sửa] Tham khảo

  1. ^ Insee - Code Officiel Géographique
  2. ^ Thomas Staudacher, “Reunion sees 'colossal' volcano eruption, but population safe”, AFP, 7 tháng 4 năm 2007. Truy cập 18 tháng 8 năm 2007. (Web archive)
  3. ^ a b (tiếng Pháp) INSEE Réunion. “8.1 - ÉCONOMIE GÉNÉRALES” định dạng (PDF). Truy cập 10 tháng 12 năm 2008.
  4. ^ IMF. “World Economic Outlook Database”. Truy cập 10 tháng 12 năm 2008.

[sửa] Du lịch

Réunion có hai ngọn núi lửa lớn. Piton de la Fournaise (cao 2.611 mét) nằm ở phía đông, hiện vẫn còn đang hoạt động. Nó đã phun trào hơn một trăm lần kể từ năm 1640; lần gần nhất là vào ngày 26 tháng 12 năm 2005. Piton des Neiges (cao 3.070 mét, đã tắt) nằm về phía tây bắc.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE
Phóng sự cuối: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Dernier reportage: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille
Phóng sự 2: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Reportage 2: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement
Giải Vô địch Vovinam tỉnh Đắk Lắk năm 2012 - Championnat Vovinam de la Province Đắk Lắk en 2012
Ký sự chuyến đi 9 tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung của HĐVSCQ MP - Reportage sur 9 provinces à Haut Plateau du Centre VN
Lễ kỷ niệm 40 năm Xây dựng và Phát triển VOVINAM DakLak - L'anniversaire de 40 Ans de Construction et de Développement du Vovinam BMT- Daklak‏

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn