Hôm nay, ngày 10/12/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.490.051
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 42
HAPPY NEW YEAR 2013 '' Xuân hòa ái – Mon cher printemps '' !!!

Đăng ngày: 07/02/2013 17:17
HAPPY NEW YEAR 2013 '' Xuân hòa ái – Mon cher printemps '' !!!
XUÂN HOÀI NIỆM 2009
    XUÂN HOÀI NIỆM :" Mừng xuân hoa lá đua chen nở. Đất nước thanh bình trọn niềm vui. Tre già khuất bóng bên thềm cũ. Măng mọc tua tủa khắp muôn nơi... Xây tình đoàn kết–Đại đoàn kết. Xuân này hoài nhớ đến xuân xưa. Công đức Tổ tiên còn lưu đó. Nhân cách cháu con mãi noi theo…" Xuân Tân Mão 2011-Lê Hùng- LE PRINTEMPS EN MEMOIRE:" Le fleurs en course d’épanouissement pour célébrer le printemps. Le pays natal en paix plein de joie. Le vieux bambou caché son ombre à l’ancienne terrasse. Les pousses de bambou croissent de partout… Construire la solidarité–Grande solidarité. Ce printemps se souvient toujours à l’ancien printemps. Le mérite vertueux des Ancetres reste encore. Les enfants suivent pour toujours sa personnalité…" Printemps du Chat 2011-Lê Hùng.


 

HAPPY NEW YEAR 2013 '' XUÂN HÒA ÁI – MON CHER PRINTEMPS '' !!!

 

Xin gửi đến Quý Thầy Cô, Huynh Đệ, Đồng môn cùng trải lòng mình qua những ý thơ, tiếng nhạc, đón chào Năm Mới  trong ‘‘ tình Vovinam thiêng liêng trân quý '', trong ‘‘ Dung nhân & Hoà ái ’’, trong ‘‘ Bàn tay thép & Trái tim từ ’’…


‘‘ Nhâm Thìn đi qua, Quý Tỵ đến

Tình nghĩa Sư môn cao quý sum vầy ’’ 


...Vạn vật đều có thể đổi thay

Riêng “ Đạo ” không bao giờ thay đổi

“ Đời ” ai không một lần lầm lỗi

Hãy vì Môn phái hãy chung tay 


“ Năm ngón tay chung một bàn tay ”

Trên bàn tay ngón dài ngón ngắn

Một ngón đau cả bàn tay đau

 “ Bàn tay thép -Trái tim từ ái ”...

 

 

Thiệp chúc Tết từ Tổ Đường - 31 Sư Vạn Hạnh - Sài Gòn

Thiệp chúc Tết từ Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo

 

Thiệp Chúc Tết của võ sư Nguyễn Văn Vang       Cảm tác Xuân Quý Tỵ-2013


NIỀM XUÂN


Thắm thoát thời gian bạc mái đầu
Niềm xuân thao thức khối tình sâu
Tin Yêu vẫn thắm cùng non nước
Ân nghĩa trui rèn cuộc bể dâu
Quý Tỵ khai xuân lòng rộn mở
Nhâm Thìn tiễn biệt khắc tâm đầu
Trung kiên, chính khí, trao truyền mãi
Chẳng quản thời gian tóc nhuốm màu !..

***

Ai vui ai ngắm mai đào
Ta vui ta ngắm trăng cao giữa trời !
Ai buồn ai ngẫm cơ thời
Ta buồn ta ngẫm đạo người thênh thang...


Ai vui, vui chí dặm đàng
Ta vui, vui bước nhẹ nhàng trong tâm
Ai buồn, xin mở tấc lòng !
Ta buồn, ta cố lóng trong chí đời
Dù Xuân ấm lạnh, chơi vơi...
Còn Xuân, còn cả đạo người trước sau..!


Âu Châu, Dưỡng Tâm Viên, ngày 29 Tết
Xin được kính tưởng công ơn Mẹ Cha và công đức các bậc thầy đã khuất !
Gởi tặng chư Đồng Môn- Đồng Đạo xa gần, các Anh em và Bằng hữu mến thân,
Chư Huynh đệ thâm tình và những người con tinh thần, những người trò trung nghĩa.


TRUNG ĐẠO
Nguyễn văn NhànThiệp chúc Tết từ Vovinam America 

Thiệp chúc mừng năm mới của võ sư Châu Minh Hay 

    
Thiệp chúc Tết từ Vovinam Raleigh NC.

 Thiệp chúc TẾT của võ sư Trần Thái Quý

BONNE ANNEE DU SERPENT A MES AMIS ASIATIQUES :
 
MES MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR, SANTE, AMOUR, PROSPERITE, REUSSITE....
 
AMICALEMENT
 
Mariethérèse BROC

Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite " Chúc Mừng Năm Mới 2013 ".

VS.Jean Christophe Broc


Thiệp chúc Tết của Vovinam Ilaly - Ý Đại Lợi 

 

Mến Chúc Quý Vị Một Năm Mới  An khang, Hạnh Phúc và Thịnh Vượng.
 
Que l'année du  Serpent vous apporte Santé , Bonheur et Prospérité.
 
May the year of the  Snake  bring you Health, Happiness andProsperity.
 
Thiệp chúc Xuân Quý Tỵ của võ sư Huỳnh Trọng Tâm.
http://www.tinhuu.net/bardot/divider_flower3.gif

 

 

 

  Thiệp chúc Tết của Vovinam Quận 7 

 

Thiệp chúc mừng năm mới của võ sư Nguyễn Hữu Phước Long 

Thiệp chúc Tết từ Vovinam Kiên Giang

Ca quyết " Xà Quyền "


1.Mãng xà vương xuất động / Rắn độc ra khỏi hang
2 Khởi thủy ngọa viên trung / Lúc đầu nằm khoanh tròn
3.Liên thủ hoành chi tự / Rồi bò đi thoăn thoắt.
4.Tróc địch tầm thiên long / Phóng lên rượt con mồi
5.Mãng xà vương tái xuất / Rắn độc quay trở lại

6. Tả hửu lưỡng đầu khai / Hai đầu ngồi hai bên
7. Tam biên truyền mật khẩu / Mắt nhìn về ba phía
8. Xà đầu trực hậu lai / Thụt lùi ra phía sau
9. Luân thân xà thiệt thích / Quăng mình rắn phóng tới
10. Thôi chưởng chấn ba đào / Cuộn xiết chặt con mồi

11. Đảo thân luân triệt vĩ / Uốn thân đuôi đập xuống
12. Lưỡng biên phạt cương đao / Vặn cổ phùng hai mang
13. Thôi chỉ lưỡng xà đầu / Hai đầu xà trên dưới 
14. Song luân xà đầu hạ / Xoắn tròn ngồi bên nhau 
15. Thượng hạ luân xà đao / Vươn cao rồi hạ thấp

16. Phượng dực lưỡng đầu tọa / Ngóc đầu ngồi hai bên
17. Tứ diện thôi xà vĩ / Đuôi xà quét tứ phía
18. Song hoàn chưởng xà mâu / Xoay tròn ngược về sau
19. Nhị luân thủ túùc vị / Hai đầu về cùng lúc
20. Hồi nhập động xà đầu / Rút vào trong hang sâu.

  Những Hoàng Hôn Xưa - Les crepuscules de l'autrefois


Kính Dâng hương hồn Cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng

- A présenter respectueusement envers l'âme du Maitre Patriarche Lê sáng


nhạx_NHỮNG_HOÀNG_HÔN_XƯA

                                                                                             Theo ( http://venguonblog.wordpress.com/2013/02/01/nhung-hoang-h on-xua/ ).


 

                                                                                                                         


  


 Ghi chú : Những bản nhạc trên chỉ mang tính chất nội bộ trong Môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo.

* Note : Ces chansons ne servent qu'en qualité intérieuse de la Discipline Vovinam – Việt Võ Đạo.

 

                                                                                                                      

                                     

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam
TẠP CHÍ KARATÉ PHÁP GIỚI THIỆU VOVINAM - Le Karaté Magazine presente le Vovinam
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE
Phóng sự cuối: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Dernier reportage: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille
Phóng sự 2: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012-04/10/2012- Reportage 2: Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
Phóng sự 1: Kỳ nghỉ của VS.Lê Văn Hùng ( đại sứ thiện chí của U.C.V.I.) tại Marseille từ 04/09/2012 - 04/10/2012 - Reportage 1:Séjour de Maître Lê Văn Hùng Ambassadeur de l’U.C.V.I.à Marseille 09/2012
6 Phóng sự về chuyến thăm và tập huấn của VS.Lê Văn Hùng tại Marseille năm 2009 và thư cảm ơn - Les 6 Reportages de la visite et du stage de VS.Hùng à Marseille en 2009 & sa lettre de remerciement

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn