Hôm nay, ngày 15/08/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.426.056
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 32
NHẬT KÝ : VỀ THĂM VOVINAM MỘ ĐỨC & QUẢNG NGÃI - Journal : A la visite du Vovinam Mộ Đức et Quảng Ngãi province.

Đăng ngày: 01/08/2014 23:15
NHẬT KÝ : VỀ THĂM VOVINAM MỘ ĐỨC &  QUẢNG NGÃI - Journal : A la visite du Vovinam Mộ Đức et Quảng Ngãi province.
    Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ").Nhật ký : ‘‘ Về thăm Vovinam Mộ Đức – Quảng Ngãi ’’

 

’’ Ai về xứ Quảng xa xôi,
Nhớ sông Trà Khúc sóng dồi lăn tăn.

Bao giờ Thiên Ấn hết tranh,
Sông Trà hết nước anh đành xa em ’’


Núi Ấn – Sông Trà : ảnh sưu tầm


Quảng Ngãi, mãnh đất gánh chịu nhiều khó khăn, khắc nghiệt, người dân thì mộc mạc, chất phát, thật thà, giàu tinh thần hiếu học và lòng yêu nước như  bao mãnh đất thân thương dọc duyên hải miền Trung – Việt Nam.

Dù đã vài lần xuôi ngược Bắc – Trung – Nam, nhưng nay tôi mới có dịp tiện ghé thăm mãnh đất thân thương này…

Theo lời mời về dự Lễ Cưới và thăm quê hương Mộ Đức – Quảng Ngãi của HLV.Nguyễn Ngọc Cang ( trước đây là môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo tại Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ, trong suốt thời gian Cang theo học Đại Học Sư Phạm TDTT – TP.HCM ).  Cách đây 3 năm sau khi tốt nghiệp ra trường, Cang xin phép về quê lập nghiệp ( hiện nay là Giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất Đại Học Phạm Văn Đồng ) và phát triển thành công phong trào tập luyện Vovinam Việt Võ Đạo tại quê nhà ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian đầu mới về xây dựng phong trào, Cang cũng được thầy Nguyễn Văn Chiếu và thầy Nguyễn Văn Sen hỗ trợ, động viên tinh thần…

 

" Quảng Ngãi Trong Tôi " : Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.


LÊN ĐƯỜNG

Gare Sài Gòn vào mùa cao điểm đầy ấp tiếng nói cười rộn rã, chen lẫn nỗi âu lo ẩn hiện trên khuôn mặt của các thí sinh đi thi Đại Học. May thay còn có các tình nguyện viên luôn túc trực trước cổng cung cấp bản đồ, nhiệt tình thăm hỏi, hướng dẫn đường đi, chỗ ăn ở…

Không phụ lòng ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng mua được 2 cặp vé khứ hồi nhưng chỉ còn hạng ghế ngồi.

19g tối thứ Năm ( 03/07/2014 )  như đã hẹn, môn sinh Bùi Minh Thuận ( đồng môn cùng khóa của Cang ) cũng đến tháp tùng cùng tôi trong chuyến đi này. Sau khi ổn định chỗ ngồi đến 19g30 tàu lăn bánh, thầy trò tranh thủ ăn tối và trò chuyện cho đến khuya, cảm giác mỗi lần xa nhà thật khó tả !!!

* Thứ Sáu 04/07/2014 :

Sớm mai thức dậy, nhìn qua khung cửa, thiên nhiên thật yên bình, tĩnh lặng, xung quanh là những cánh đồng lúa xanh ngan ngát, xa xa là đồi núi nhấp nhô trùng điệp… Thiên nhiên hòa quyện cùng tiếng chuyển động ‘‘ xập xình ’’ của đoàn tàu như tạo nên khúc hoan ca mừng nắng mới…

Tranh thủ ăn sáng ngắm thiên nhiên, thỉnh thoảng em Cang điện thoại hỏi thăm nhưng chúng tôi chưa định hình được mình đang ở nơi nào ?! Tàu chạy thêm một quãng nữa mới thấy bảng hiệu của khu dân cư ở Hoài Nhơn – Bình Định.

‘‘ Xập xình, xập xình ’’ ngóng mãi đến 10g30 cuối cùng cũng tới Gare Quảng Ngãi, em Cang và môn sinh Tâm cùng đi xe máy đến đón chúng tôi về khu làng Café trong Thành phố để nghỉ ngơi, uống nước… Một lúc sau, các HLV.Kha - Dũng - Vũ - Luân cũng đến gặp mặt, trò chuyện thật là vui, thể hiện lòng hiếu khách, tình Vovinam…       

Trò chuyện một lát, anh em mời chúng tôi đi ăn cơm trưa, nhưng tôi gợi ý đi ăn ‘‘ Mì Quảng ’’ tại địa phương một lần cho biết, vì món ăn dân dã này đã khá quen thuộc trong nước… Còn gì thú vị cho bẳng khi đi đến nơi đâu, được tận mắt thưởng thức hương vị độc đáo ở nơi đó !!!

Cũng na ná ngần ấy thành phần : mì sợi, chả, gà, tôm, thịt, đậu phộng, rau sống, bánh tráng ( bánh đa) hòa quyện cùng nước cốt, mùi mặn ngọt của mắm tương, cay thơm thơm của ớt xanh, thơm the the của tỏi Lý Sơn… Nhưng trên hết, có lẽ nhờ không khí và tình người tạo cho ta cảm giác khác lạ, ngon miệng hơn !!!

Ăn trưa xong, anh em đưa chúng tôi về nghỉ ngơi cho khỏe, vì khí hậu lúc này đang dần oi bức.THĂM " NÚI ẤN - SÔNG TRÀ - LĂNG MỘ CỤ HUỲNH THÚC KHÁNG - DI TÍCH SƠN MỸ "

3g chiều, khi những tia nắng từ từ dịu dần, Cang và Vũ đến đưa chúng tôi đi qua Sông Trà để lên tham quan ‘‘ Núi Ấn ’’, một khung cảnh hữu tình, đặc trưng ở Quảng Ngãi : dâng hương lễ Phật, dạo quanh các tháp bia tưởng niệm và giếng không đáy ở Chùa Thiên Ấn… Ngôi chùa ngự trị một cách thiêng liêng và bí ẩn trên ngọn núi cao. Từ trên đỉnh trông ra xa xa, toàn cảnh Thành phố Quảng Ngãi trông thật nhỏ nhắn và yên bình, có dòng Trà Khúc êm đềm tắt ngang ra biển…

Ra khỏi chùa, cách đó không xa vài chục mét là nơi yên nghỉ cuối cùng của Vị nhân sĩ giàu lòng yêu nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng. Khu lăng mộ nằm yên bình, thanh thoát, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, tôn kính ; trên các tấm bia khắc ghi công đức và câu nói nổi tiếng của Ông :

‘‘ Sĩ phu cùng dân Quảng Ngãi khẳng khái và kiên quyết, phần đông hy sinh vì nước, một mực thẳng tới, không thối lui trước một trở lực nào – Huỳnh Thúc Kháng ’’. ( Trích bài viết chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908 ).

Chúng tôi được một bô lão ‘‘ lão ông kính mến ’’ tiếp hương và nghe kể tóm tắt về tiểu sử của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Thật đáng thương khi lão ông  đã bước sang tuổi 90, nhưng ngày ngày vẫn đạp xe đến chân núi, rồi đi bộ lên đây tự nguyện làm công quả : lau chùi, quét dọn lá cây, tiếp hương cho khách và kể chuyện về cụ Huỳnh… Ai có lòng hảo tâm thì bồi dưỡng cho chút đỉnh, chứ không kèo nài…

Cảm kích trước tấm lòng vàng của lão ông , chúng tôi xin phép được chụp hình lưu niệm chung và gửi cụ ít tiền uống nước. Rời Thiên Ấn, nhưng lòng vẫn còn lưu luyến, vấn vương !!!

Bóng chiều tà, chút thời gian còn lại, tiện đường chúng tôi ghé thăm Khu di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ (16/03/1968). Nghe danh đã lâu, nay thế hệ trẻ chúng tôi sinh ra trong thời bình được tận mắt chứng kiến những phế tích, những bức ảnh trẻ thơ và thường dân vô tội bị bi kịch của chiến tranh thảm sát đến kinh hoàng !!!

Rời làng Sơn Mỹ, băng qua cầu Trà Khúc khi ánh hoàng hôn còn le lói, trông về  Núi Ấn thật thơ mộng khiến bao nhiêu tâm hồn thi sĩ phải rung động thốt nên thơ…

 

GIAO LƯU VỚI CLB VOVINAM NVH LAO ĐỘNG TP.QUẢNG NGÃI5g chiều, điểm tập Vovinam đầu tiên chúng tôi giao lưu là Nhà Văn Hóa Lao Động do HLV.Bùi Tấn Kha phụ trách ( thời sinh viên học Vovinam tại Trung Tâm MIC TP.HCM ). Gần 100 môn sinh trong trang phục trùng dương xanh ngát đứng trãi rộng ra hết sân, trông thật dễ thương và khí thế làm sao !!! 

HLV.Kha giới thiệu chúng tôi cho các em môn sinh và tôi cũng thay mặt gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp đến các em cùng gia đình. Nhân tiện, tôi cũng chia sẻ với các em về phong trào tập luyện ở trong nước và sự phát triển hiện nay của Vovinam Việt Võ Đạo trên toàn thế giới. Qua đó, nhằm động viên tinh thần các em cố gắng thường xuyên ôn luyện võ thuật và trau giồi võ đạo, khắc ghi những điều tâm niệm và ý nghĩa lối nghiêm lễ về ‘‘ Bàn tay thép đặt lên trái tim tử ái ’’, góp sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày thêm tươi đẹp, vững bền…. 

Tôi gửi tặng một số sách viết về Môn phái vừa mới xuất bản, rồi chúng tôi cùng xếp hàng chụp hình lưu niệm chung trước bậc thang Nhà Văn Hóa Lao Động. Sau đó, tôi cho các em khởi động và tập bài ‘‘ Quyền Tấn ’’ ( bài tập bổ trợ về các loại tấn căn bản do Thầy Nguyễn Văn Sen sáng tạo ). Thời gian không cho phép, chúng tôi đành chia tay các em để qua giao lưu với điểm tập Vovinam khác…


GIAO LƯU VỚI CLB VOVINAM TRUNG TÂM THANH THIẾU NIÊN

18g qua CLB Vovinam Trung Tâm Thanh Thiếu Niên TP.Quảng Ngãi do HLV.Phạm Tiến Dũng phụ trách ( thời sinh viên học và sinh hoạt Vovinam tại Gò Vấp với võ sư tiền bối - Thầy Trần Văn Phước ), đến nơi có khoản 50 môn sinh đang tập. HLV.Dũng cũng giới thiệu chúng tôi mới ra thăm. Ngược lại, tôi cũng thăm hỏi và động viên các em như ở CLB của HLV.Khang, trao tặng một số sách, rồi chụp hình lưu niệm chung.

Sau khi tôi hướng dẫn các em tập ‘‘ Quyền Tấn ’’ xong, HLV.Dũng chọn một số môn sinh nổi trội của lớp lên biễu diễn : Nhập môn quyền, Thập tự quyền, Long hổ quyền, Quyền tấn ( 3 em môn sinh nhí nổi trội được tôi chọn ra biễu diễn nhằm rèn luyện thêm cho các em sự tự tin, tự chủ trước đám đông ). Sau cùng, HLV.Thuận ( NTL Phú Thọ ) và HLV.Vũ cùng giao lưu một số kỹ thuật nhào lộn và đòn chân tấn công nhằm khích lệ tinh thần các em mới vào tập.

19g chia tay các môn sinh, anh em dẫn chúng tôi cùng đi ăn tối gần Sông Trà.ĂN TỐI Ở QUÁN CÂY GÒN

Đến Tiệm ăn Năm Giới ( Quán Cây Gòn cũ ), một địa điểm quen thuộc của người dân xứ Quảng với món đặc sản ‘‘ Cá Bống Sông Trà ’’ giữ Kỷ lục Guiness Việt Nam. Cảm giác đói bụng cồn cào dâng trào khi các món ăn thuần túy của địa phương được dọn ra : cơm, Cá Bống Sông Trà kho tộ ăn với dưa leo và rau sống, đọt rau lang luộc chấm mấm nêm trộn gỏi đu dủ và cà pháo,  bò xào bông thiên lý, canh nghêu rau đắng ( rất tiếc phải thay thế con ‘‘ Don ’’ nổi tiếng đã hết ), canh chua cá lăng, nhâm nhi ớt xanh cay cay với tỏi Lý Sơn thơm the the, cùng lai rai vài lon bia Dung Quất hương vị hơi giống bia Sài Gòn Special.., cảm giác ngon miệng thật khó tả !!!

Ăn cơn tối xong, chúng tôi đi dạo chợ đêm dọc bờ sông Trà Khúc nhộn nhịp thật là vui. Dạo quanh hết một vòng rồi cũng chẳng biết đi đâu, đành ghé vô Quán ốc nướng bên bờ sông để chờ một số anh em HLV khác đến giao lưu cho vui với các món ăn dân dã ở đảo Lý Sơn : Ốc cười, cá chuồn nướng, uống bia Dung Quất bên bờ sông Trà Khúc mát mẻ, thơ mộng.., thật thú vị làm sao !!!

‘‘ Tình đồng môn ở xa gặp nhau, thời gian không biết như thế nào là đủ..’’. Trò chuyện cho đến khuya, HLV.Dũng có gia đình nên mạn phép về trước, cũng sắp đến giờ Wold Cup lăn bóng nên chúng tôi kéo nhau vô quán Café xem cho trọn đêm vui... Hết hiệp 1, anh em đứng lên chia cặp đá bi lắc cho đỡ buồn ngủ, giây phút ấy gợi cho tôi nhớ lại thuở còn thơ ở  Buôn Ma Thuột vô cùng !!!


DỰ TIỆC VU QUY ‘‘ THÙY VÂN & NGỌC CANG ’’8g sáng hôm sau ( thứ bảy 05/07/2014 ), HLV.Biển và Luân đến rước chúng tôi đi ăn sáng, uống café trò chuyện một lát rồi về chuẩn bị đồ đạc để tháp tùng cùng nhà trai sang dự tiệc Lễ Vu Quy của ‘‘ Thùy Vân & Ngọc Cang ’’ thật vui nhộn : Lần đầu tiên về thăm Quảng Ngãi, tôi cũng mạn phép được lên hát tặng bài hát ‘‘ Chân tình ’’ quen thuộc để chúc cho đôi Uyên Ương ‘‘ Trọn đời bên nhau, tràn đầy hạnh phúc ’’ như lời bài hát…

Thật bất ngờ và ý vị làm sao khi ở gần cuối tiệc Vu Quy, có Cụ Bà trên 90t bước lên sân khấu hát tặng bài hát có nội dung về ‘‘ Thế giới hòa bình ’’. Qua đó, Cụ tuyệt đối lên án Trung Quốc xem thường luật pháp quốc tế và bất chấp dư luận thế giới, ngang nhiên đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế biển đảo Việt Nam.

Tôi lấy làm cảm kích trước tấm gương yêu nước của Cụ, nên đem cả lẳng hoa hồng lên sân khấu tặng Cụ trước sự tán thưởng nhiệt tình của mọi người… Giây phú ấy gợi cho tôi liên tưởng đến câu nói quen thuộc của ai đó ‘‘ Giặc đến nhà, đàn bà ( Cụ Bà ) cũng đánh..’’.

Tàn tiệc, Cang và Luân thu xếp đưa chúng tôi về quê nhà ở Huyện Mộ Đức, cách thành phố Quảng Ngãi chừng 20km. Đường vào nhà Cang quanh co uốn lượng như bao làng quê khác, hai bên đường là những cánh đồng lúa non xanh ngan ngát, thấp thoáng xa xa những hàng cau cao vun vút, men theo lối nhỏ vào nhà.  Nghỉ ngơi, trò chuyện với ba má và bà con của Cang trong chút lát, chúng tôi xin phép đi giao lưu với các em môn sinh ở Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Huyện Mộ Đức.


GIAO LƯU VỚI VOVINAM HUYỆN MỘ ĐỨC17g30 đến nơi, điều đầu tiên làm chúng tôi ngạc nhiên là sự hiện diện gần 100 môn sinh trong mào áo xanh trùng dương tập chung tràn ngập cả sân.

HLV.Ngọc Cang giới thiệu chúng tôi cho các em môn sinh và thay mặt Ban huấn luyện Vovinam Mộ Đức trao tặng ‘‘ Kỷ Niệm Chương ’’ để tỏ lòng tri ân người Thầy đã luôn sát cánh, dẫn dắt Ngọc Cang đi đến thành công ngày hôm nay.  

Nhân tiện lần đầu tiên  ra thăm với hành lý khiêm tốn, tôi cũng gửi tặng lại một số sách mới xuất bản viết về Võ Đạo, về sinh hoạt và phát triển của Vovinam Việt Võ Đạo ở trong và ngoài nước.., để các môn sinh trao tay đọc, coi như món quá tinh thần để các em hiểu thêm và phát huy Môn phái… Chúng tôi quây quần bên nhau chụp hình lưu niệm trước khi hoàng hôn buông xuống !!!

Nhân đây, tôi cũng hỏi thăm và động viên các em cố gắng thường xuyên luyện tập, trau giồi ‘‘ võ thuật ’’ lẫn ‘‘ võ đạo ’’ để trở thành  người hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội…

Được như thế là chúng ta đã thực hiện tốt được ý nghĩa cao cả của lối nghiêm lễ ‘‘ Bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái ’’ và một trong ‘‘ 10 điều tâm niệm ’’ của Việt Võ Đạo sinh, luôn nuôi dưỡng ‘‘ hoài bão ’’ ‘‘ mục đích ’’ học võ để trở thành Võ sư, Huấn luyện viên thực thụ trực tiếp truyền đạt lại tinh hoa của Môn phái, tinh thần Việt Võ Đạo, chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc…

‘‘ Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo là một đại gia đình, dù ở bất cứ nơi đâu cùng mang trên mình bộ võ phục xanh trùng dương đẹp bao la như biển cả, chúng ta đều là đồng môn, là anh em một nhà, đều có thể sinh hoạt chung với nhau được..’’.

Trong phần giao lưu, tôi cũng giải đáp khách quan một số khúc mắc về sự khác biệt kỹ thuật ở một số nơi, do cách biệt về ‘‘ không gian, thời gian, quan điểm và cách truyền đạt.., cho nên dẫn đến tính thống nhất chưa cao..’’.  Sau đó, tôi hướng dẫn và giải thích ý nghĩa cách thắt đai vì sao đặt chữ ‘‘ Vovinam bên trái phía phù hiệu và Việt Võ Đạo bên phải phía bảng tên ’’ ?!

Tiếp theo, tôi cho các em khởi động, ôn luyện đấm đá căn bản, cách luyện ‘‘ bàn tay thép ’’ và tập ‘‘ Quyền tấn ’’.., là một trong những kỹ thuật cốt lõi cần lưu tâm !!!

‘‘ Hoàng hôn buông xuống bên Mộ Đức ’’, thoáng thấy phụ huynh cũng đã đến đợi trước cổng, tôi cho lớp ngừng tập, các em lưu luyến chia tay và hẹn ngày tái ngộ !!!

Rời lớp Vovinam Mộ Đức, trong lòng tôi cảm thấy khoang khái, dễ chịu.., khi đặt ‘‘ kỳ vọng ’’ ở HLV.Ngọc Cang về quê phát triển phong trào…

Thắm thoát mà đã gần 3 năm, từ lớp tập ban sơ được khoảng chục em môn sinh tại Trung tâm Văn Hóa Thể Thao huyện Mộ Đức, đến nay lớp gần 100 em đang theo tập. Ngoài ra, HLV.Ngọc Cang cũng đào tạo được 3 HLV.Hoàng đai nhất và 5 HDV.Hoàng đai trơn ( trong đó có em trai là Nguyễn Ngọc Khả cũng khá triển vọng, đạt Thủ Khoa ở Khóa thi Trung đẳng tại Đà Nẵng 2013), mở thêm được 2 CLB ở Trường học ( Trường THPT Trần Quang Diệu và THCS Nguyễn Bá Loan ). Tổng cộng lớp phong trào khiêm tốn ở Mộ Đức được khoản 300 môn sinh. Riêng ở Đại Học Phạm Văn Đồng nơi Ngọc Cang đang giảng dạy Bộ môn Giáo dục thể chất, có hàng nghìn sinh viên đang theo học Vovinam. Âu đó cũng là cái duyên được Tổ nghiệp phù hộ !!!

* Trước 1975, Võ sư Đỗ Minh Liên và Võ sư Ngô Quyền là 2 người đầu tiên mở lớp dạy Vovinam ở tỉnh Nghĩa Bình ( Quảng Ngãi ngày nay ). Sau 1975, tỉnh Nghĩa Bình được tách ra làm 2 tỉnh là Quảng Ngãi và Bình Định. Lúc này, 2 võ sư Liên và Quyền đi lập nghiệp nơi khác đồng nghĩa với việc Vovinam ngưng hoạt động.  Mãi đến năm 1999 thì HLV.Ngô Đào Giang về mở lớp ở huyện Bình Sơn và vài năm sau nữa thì có các HLV.Vỹ - Lực - Kha - Dũng  đi học ở TP.Hồ Chí Minh về mở lại phong trào ở TP.Quảng Ngãi và sinh hoạt cho đến nay. Tinh thần anh em làm việc chung  với nhau rất hòa ái, năng động, đoàn kết hỗ trợ nhau rất tốt… Tổng cộng trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay có khoảng 14 điểm tập Vovinam, quy tụ hơn 1000 môn sinh đang theo tập.

Tuy nhiên, Bộ môn Vovinam Việt Võ Đạo Quảng Ngãi hiện nay vẫn thuộc quyền quản lý và điều hành của Liên Đoàn Võ Thuật tỉnh Quảng Ngãi. Hy vọng trong tương lai không xa, Bộ môn Vovinam Quảng Ngãi sẽ có những bước tiến hơn nữa : hoàn thiện chuyên môn, nâng cao đẳng cấp và thành tích.., đề xuất chính quyền và các Cơ quan chủ quản ở địa phương quan tâm, hỗ trợ hơn nữa, xem xét đề bạt cho Bộ môn được thành lập Hội Vovinam Việt Võ Đạo Quảng Ngãi để chủ động điều phối phong trào được đi vào nề nếp, năng động và chuyên nghiệp hơn…

***

19g, màn đêm tịch liêu, anh em HLV đưa chúng tôi ra bãi biển Minh Tân gần đó cho biết. Đường quê vắng vẻ, xa xa là những hàng phi lao đang rì rào trong gió, càng đến gần biển càng mát lạnh hơn. Đến nơi, quán xá ven biển vẫn còn đông đúc tiếng nói cười, lác đác dưới biển vẫn còn một số người đang tắm, những ngư dân lương thiện vẫn miệt mài làm việc mặc cho sóng biển vỗ về…

Một lát sau, chủ quán đem ra hai dĩa cá chiên với mì và nấm xào, ăn với bánh tráng cuốn rau, dưa, chấm mấm nêm kèm theo hương vị thơm cay cay nồng nồng của ớt xanh và the the của tỏi Lý Sơn thật là tuyệt !!! Tôi thật ấn tượng nên hỏi tên mới biết là Cá Ngớp. Lai rai vài lon bia Dung Quất, 6 thanh niên '' hì hà hì hục '' ăn không hết. Đúng là Cá Ngớp, ăn muốn ngớp thở luôn !!!

Mãi vui trò chuyện hóng gió biển hiền hòa, mát lạnh, thời gian trôi nhanh lúc nào không biết, nhìn quanh xung quanh đã thanh vắng bóng người, chúng tôi đành chia tay biển ra về.

Về lại nhà HLV.Cang, lúc này bà con cô bác vẫn đang tích cực nấu nướng chuẩn bị cho tiệc cưới ngày mai. Ba má Cang mời chúng tôi ăn thêm cơm và trò chuyện thêm vì lúc chiều còn bận rộn.  Qua đó, mới thấy tình cảm gia đình đáng quý biết nhường nào !  Trò chuyện với Ba của Cang, chúng tôi mới biết ông cũng một thời sương gió, đánh võ đài và thích tìm hiểu nhiều môn võ, đặc biệt là võ Cao Miên. Qua ông, chúng tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu về cách hành xử của con nhà võ trong cuộc sống. Đúng là dân võ ‘‘ tâm đầu ý hợp ’’ gặp nhau trò chuyện, thời gian không biết như thế nào cho đủ !!!

Đêm đã khuya, chúng tôi xin phép về Nhà Nghỉ Thanh Niên, để mọi người trong gia đình còn nghỉ ngơi…


TRỞ LẠI BÃI BIỂN MINH TÂN8g  sáng hôm sau (06/07/2014), tôi và môn sinh Thuận đèo nhau đi ăn sáng, huyện lị nhỏ bé cũng chẳng có gì đặc biệt hơn. Thấy tấm bảng có ghi ‘‘ Bún bò - Hủ tiếu heo & Don ’’, chúng tôi tấp vô liền vì con '' Don ", nhưng tiếc thay phải đợi đến tối mới có !!!

Chưa mãn nguyện được tận mắt thấy biển xanh và cát trắng.., nên tôi bảo Thuận quay lại bãi bin Minh Tân, bãi cát dài bất tận, bên hàng trùng dương xanh ngát, nước biển trong xanh tĩnh lặng đến bất ngờ... Lúc này, các ngư dân lương thiện đánh bắt gần bờ bằng thúng  và thuyền nan đang gỡ những chú cá nhỏ còn mắc lại trong lưới, bỏ vào bao đem ra chợ bán kiếm sống qua ngày, trông họ khắc khổ thật cảm động !!!

Ấy vậy mà cách đó không xa Đảo Lý Sơn chừng vài trăm km trong vùng đặc quyền Việt Nam, những ngư dân lương thiện vươn khơi bám biển, đánh bắt xa bờ góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước, đang ngày đêm phải chống chọi với nhiều rủi ro rình rập, đe dọa, phá hoại, bắt bớ bởi lực lượng vũ trang Trung Quốc. Chúng tham lam, hung tợn như bầy Cá Mập Trắng muốn thống lĩnh, nuốt trọn lấy biển Đông. Nhưng đại dương đâu chỉ có Cá Mập Trắng, mà còn có những loài Cá khổng lồ khác như Cá Mập Đầu Búa, Cá Nhà Táng, Cá Voi.., kèm cặp, chế ngự… Và những ngư dân can trường, lương thiện kia sẽ luôn có những chú Cá Ông cao thượng, dư sức kháng cự, luôn che chở, phòng vệ vì chính nghĩa…

‘‘ Bất chấp mọi thủ đoạn ’’ ngang nhiên xâm phạm đến những ngư dân lương thiện vô tội, coi như xâm phạm đến ‘‘ lòng tự tôn dân tộc ’’ của hơn 80 triệu dân Việt Nam. Một dân tộc anh hùng, luôn yêu chuộng hoà bình với hơn 4000 năm thượng võ bất khuất, chịu nhiều đau thương, mất mát nhưng vẫn hiên ngang đứng lên dành độc lập vì chính nghĩa…

Nếu ‘‘ quý vị ’’ còn chút lương tâm, xin hãy hành xử một cách văn minh vì nền ‘‘ hòa bình thế giới ’’, đừng để người dân lương thiện chúng tôi phải gánh chịu thêm nhiều đau thương, mất mát nữa…


THĂM KHU LƯU NIỆM PHẠM VĂN ĐỒNGSau khi đã mãn nguyện được thấy biển xanh, cát trắng và những ngư dân lương thiện, chúng tôi quay ra huyện Mộ Đức. Tranh thủ chút thời gian còn lại chẳng biết đi đâu, chúng tôi ghé thăm Khu lưu niệm Phạm Văn Đồng, nơi mà thuở hàn vi Người đã sinh sống cùng gia đình.

Dạo quanh tham quan một một lát thì HLV.Biển đến báo chuẩn bị qua dự tiệc cưới " Ngọc Cang & Thùy Vân ". Chúng tôi trở về Nhà Nghỉ Thanh Niên thu xếp hành lí để tiện đường ra Gare Quảng Ngãi trước 12g30.


ĐÁM CƯỚI " NGỌC CANG & THÙY VÂN "


 

11g, đến nhà Ngọc Cang, thì bà con cô bác và khách mời cũng đã bắt đầu nhập tiệc. Xa xa ngoài đầu ngõ bên cánh đồng lúa nhấp nhô thơm ngát, họ nhà Gái xếp hàng rảo bước đưa Cô Dâu ‘‘ Thùy Vân ’’ xinh đẹp, duyên dáng về ra mắt họ nhà Trai.

Lễ dâng hương xin phép Tổ Tiên được tiến hành ngay lập tức. Bà con cô bác, anh em bạn bè  đến chúc mừng, tặng quà và hiện vật cho đôi ‘‘ Trai tài – Gái sắc ’’, thật rạng ngời !!!

Trước khi chia tay, tôi cũng mạn phép hát tặng 2 bài hát quen thuộc ‘‘ Vui trong ngày cưới ’’ ‘‘ Chân tình ’’ để chúc mừng hạnh phúc cho đôi Uyên Ương và khắc ghi những kỷ niệm đẹp đẽ trong 3 ngày qua tại TP.Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức.12g30, lưu luyến chia tay gia đình Ngọc Cang và quý bà con cô bác. HLV.Biển và HLV.Vũ đưa chúng tôi ra Gare Quảng Ngãi, ngồi uống nước trò chuyện một lát thì HLV.Biển xin phép đi rước vợ sắp cưới đến chào ra mắt chúng tôi. Ngồi trò chuyện thêm chút nữa thì tàu đến, chúng tôi đành chia tay 3 em, lên tàu về đến Gare Sài Gòn lúc 5g sáng, kết thúc chuyến đi tốt đẹp và đầy ý nghĩa…

‘‘ Ba ngày tuy dài mà ngắn ’’, nhưng trên hết đó là mối liên kết tình nghĩa Sư môn – Huynh đệ, tình Vovinam, tình con người Việt Nam. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có thể liên kết, hàn gắn, cảm thông, chia sẻ…

Cảm ơn tất cả đã dành cho chúng tôi những tình cảm thân thương nhất, những khoảnh khắc tuyệt vời khó phai !!!

                                                                                                                                                 TP.HCM, ngày 31/07/2014

 

                                                                                                                                                             LÊ HÙNG


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
ANH THIERRY VÀ MẸ VỀ THĂM BMT - THIERRY & SA MAMAN RENTRENT VISITE À BUÔN MA THUỘT VILLE.
Hội ngộ đầu Xuân - Rencontre aux premiers jours du Nouvel An.
Tổ đường chiều 29 tháng Chạp - A l'après midi du 29 Décembre lunaire au Tổ đường.
VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN - Sur le chemin du développement du Vovinam Eakar - DAKLAK Province.
KỶ NIỆM 20 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN VOVINAM EAKAR - ĐẮKLẮK (1993-2013) - Commémoration du 20 ans de Fondation et de Développment du Vovinam EAKAR - DAKLAK province (1993-2013).
LỄ TRAO GIẢI VĂN THƠ 2013 - Cérénomie de Remise des Prix de la Littérature et du Poème en 2013.
Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ - Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013
HAPPY NEW YEAR 2013 '' Xuân hòa ái – Mon cher printemps '' !!!
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam
TẠP CHÍ KARATÉ PHÁP GIỚI THIỆU VOVINAM - Le Karaté Magazine presente le Vovinam

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn