Hôm nay, ngày 28/01/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021)..VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021)..
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.337.158
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 108
VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN - Sur le chemin du développement du Vovinam Eakar - DAKLAK Province.

Đăng ngày: 21/09/2013 23:33
VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN - Sur le chemin du développement du Vovinam Eakar - DAKLAK Province.
    " CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ "...


 

VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

                                           

I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH :

- Thành lập ngày : 15/6/1993

- Người xây dựng phong trào : Võ sư Phan Văn Diệu ( Chi hội Trưởng ).

- Địa điểm tập đầu tiên tại : Trung tâm Văn hóa 333, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

- Hỗ trợ xây dựng phong trào tại Ea Knốp trong những ngày đầu tiên : VS.Phan Văn Diệu đã nhờ các đơn vị thân cận đến biểu diễn :

1. Chi hội Vovinam Diên Khánh - Khánh Hòa : VS.Nguyễn Chí Dũng, VS.Phạm Ngọc Thạch, VS.Trưởng, VS.Khâm.

2. Hội Vovinam Đắk Lắk ( trước đây là Bộ môn Vovinam Đắk Lắk ) : VS.Lê Hữu Đức, VS.Phan Hữu Phước, các Huấn luyện viên : Quân ( nay Chuẩn Hồng Đai ) - Long ( nay tạm gián đoạn ) - Khang ( nay đã mất ), Môn sinh.Nguyễn Hữu Học ( nay tạm gián đoạn), Môn sinh.Lê Thanh Hùng ( nay Chuẩn Hồng Đai – Phó chủ tịch phong trào của Hội VOVINAM ĐẮK LẮK ), Môn sinh.Lê Văn Hùng ( nay Hồng Đai Nhất cấp, đã định cư và sinh hoạt tại TP.HCM ).

- Trong năm 1993 : VOVINAM Eakar được Giám đốc Võ Đức Long mời  về huấn luyện cho quân đội tại Nông trường Cà phê 52 xen kẽ với chương trình huấn luyện đặc công.

- Cơ cấu nhân sự hiện nay :

* Chuẩn Hồng Đai : 03

1. Phan Văn Diệu

2. Nguyễn Đăng Thắng

3. Bùi Long Phi

* Có 4 HLV cao cấp - Hoàng đai tam : 04

1. Lê Hồng Dương

2. Nguyễn Tuất Thành

3. Nguyễn Thành Công

4. Bùi Văn Ninh

* Số lượng Hoàng đai I và II : khoảng 40.

 

II. Vài nét về Võ sư Phan Văn Diệu – Chi hội Trưởng Vovinam Ea Kar :

Sinh ngày : 13/7/1956 tại Diên Khánh – Khánh Hòa.

- Năm 1970 : Tập VOVINAM với sự hướng dẫn của Võ sư Trịnh Ngọc Minh ( Hồng đai nhị ) tại Trường Dòng Guise Nha Trang.

- Năm 1972 : Tập VOVINAM tại Võ đường Hoàng Hoa Thám – Nha Trang ( VS.Trịnh Ngọc Minh hướng dẫn ).

- Năm 1973 : Tập VOVINAM tại Võ đường Cơ sở Lê Lợi – Nha Trang ( VS.Trịnh Ngọc Minh hướng dẫn ) và đạt hạng 3 ở Kỳ thi Hoàng đai đệ nhất cấp tại Nha Trang.

- Năm 1974 : Là sinh viên Đại học Sư Phạm Đà Lạt, khoa – Ban MBC ( Toán-Lý-Hóa). Trong thời gian học tại trường, có tham gia CLB VOVINAM ĐHSP Đà Lạt.

- Năm 1976 : lên đường nhập ngũ và đóng quân tại Sư Đoàn 333 ( nay là Ea Knốp – huyện Ea Kar – tỉnh Đắk Lắk ).

- Ngày 15/6/1993 : VS.Phan Văn Diệu chính thức đưa VOVINAM vào huyện Ea Kar mãi cho đến ngày hôm nay. Ước tính số lượng môn sinh VOVINAM Ea Kar tính tới thời điểm 2013 có khoảng 4000. Hiện nay, Chi hội VOVINAM Ea Kar đã phát triển lên 07 Câu lạc bộ.


Võ sư Đàng Năng Hảo ( trái ) thay mặt trao giấy khen của Võ sư Lê Hữu Đức - Chủ tịch Hội  VOVINAM ĐẮKLẮK

cho Võ sư Phan Văn Diệu - Chi hội Trưởng Vovinam Eakar.

 

Với tâm huyết chung trong màu áo xanh trùng dương VOVINAM, VS.Phan Văn Diệu cùng với các thế hệ học trò thân yêu đã dẫn dắt Chi hội VOVINAM Ea Kar đạt được nhiều thành tích đáng kể. Cụ thể là đều đạt thứ hạng Quán quân hoặc Á quân ở hầu hết các Giải Vô Địch VOVINAM của tỉnh ĐẮK LẮK. Bên cạnh đó, VOVINAM EAKAR cũng đã đóng góp cho tỉnh nhà được nhiều huy chương ở các Giải Khu Vực và Toàn quốc.

Cho nên, sự thành công đáng khích lệ hôm nay của tập thể VOVINAM EAKAR, không thể thiếu bóng dáng của người tiên phong với những đóng góp to lớn là Võ sư Phan Văn Diệu.

Kể từ khi Võ sư Phan Văn Diệu đạt Thủ Khoa - Chuẩn hồng đai ở Khóa thi Cao Đẳng tại Tổ Đường Vovinam - Việt Võ Đạo năm 2008, VOVINAM EAKAR như được tiếp thêm nghị lực và tinh thần để xây dựng phong trào vững mạnh hơn. Với những thành tích đóng góp cho huyện và tỉnh nhà, VS Phan Văn Diệu đã được : Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin tặng Kỷ Niệm Chương vì sự nghiệp Văn hóa – Thể thao; Liên Đoàn VOVINAM Việt Nam tặng bằng khen vì sự nghiệp xây dựng và phát triển phong trào; Sở Thể Dục Thể Thao và Hội VOVINAM tỉnh Đắk Lắk liên tục tặng giấy khen.

Để đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển, ngày 28/07/2013 vừa qua, VOVINAM Ea Kar đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Chắc chắn rằng, những ai tham dự chương trình hôm đó sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc sao xuyến, luyến lưu với nhiều kỷ niệm đẹp thân thương trong màu áo xanh trùng dương của Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo nói chung, tại Ea Kar nói riêng…


                                                                                                                  Theo tin tổng hợp từ : VOVINAM EAKAR & ĐẮK LẮK.

 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
KỶ NIỆM 20 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN VOVINAM EAKAR - ĐẮKLẮK (1993-2013) - Commémoration du 20 ans de Fondation et de Développment du Vovinam EAKAR - DAKLAK province (1993-2013).
LỄ TRAO GIẢI VĂN THƠ 2013 - Cérénomie de Remise des Prix de la Littérature et du Poème en 2013.
Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ - Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013
HAPPY NEW YEAR 2013 '' Xuân hòa ái – Mon cher printemps '' !!!
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam
TẠP CHÍ KARATÉ PHÁP GIỚI THIỆU VOVINAM - Le Karaté Magazine presente le Vovinam
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn