Hôm nay, ngày 29/11/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.669.566
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 47
VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN - Sur le chemin du développement du Vovinam Eakar - DAKLAK Province.

Đăng ngày: 21/09/2013 23:33
VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN - Sur le chemin du développement du Vovinam Eakar - DAKLAK Province.
    " CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ "...


 

VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

                                           

I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH :

- Thành lập ngày : 15/6/1993

- Người xây dựng phong trào : Võ sư Phan Văn Diệu ( Chi hội Trưởng ).

- Địa điểm tập đầu tiên tại : Trung tâm Văn hóa 333, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

- Hỗ trợ xây dựng phong trào tại Ea Knốp trong những ngày đầu tiên : VS.Phan Văn Diệu đã nhờ các đơn vị thân cận đến biểu diễn :

1. Chi hội Vovinam Diên Khánh - Khánh Hòa : VS.Nguyễn Chí Dũng, VS.Phạm Ngọc Thạch, VS.Trưởng, VS.Khâm.

2. Hội Vovinam Đắk Lắk ( trước đây là Bộ môn Vovinam Đắk Lắk ) : VS.Lê Hữu Đức, VS.Phan Hữu Phước, các Huấn luyện viên : Quân ( nay Chuẩn Hồng Đai ) - Long ( nay tạm gián đoạn ) - Khang ( nay đã mất ), Môn sinh.Nguyễn Hữu Học ( nay tạm gián đoạn), Môn sinh.Lê Thanh Hùng ( nay Chuẩn Hồng Đai – Phó chủ tịch phong trào của Hội VOVINAM ĐẮK LẮK ), Môn sinh.Lê Văn Hùng ( nay Hồng Đai Nhất cấp, đã định cư và sinh hoạt tại TP.HCM ).

- Trong năm 1993 : VOVINAM Eakar được Giám đốc Võ Đức Long mời  về huấn luyện cho quân đội tại Nông trường Cà phê 52 xen kẽ với chương trình huấn luyện đặc công.

- Cơ cấu nhân sự hiện nay :

* Chuẩn Hồng Đai : 03

1. Phan Văn Diệu

2. Nguyễn Đăng Thắng

3. Bùi Long Phi

* Có 4 HLV cao cấp - Hoàng đai tam : 04

1. Lê Hồng Dương

2. Nguyễn Tuất Thành

3. Nguyễn Thành Công

4. Bùi Văn Ninh

* Số lượng Hoàng đai I và II : khoảng 40.

 

II. Vài nét về Võ sư Phan Văn Diệu – Chi hội Trưởng Vovinam Ea Kar :

Sinh ngày : 13/7/1956 tại Diên Khánh – Khánh Hòa.

- Năm 1970 : Tập VOVINAM với sự hướng dẫn của Võ sư Trịnh Ngọc Minh ( Hồng đai nhị ) tại Trường Dòng Guise Nha Trang.

- Năm 1972 : Tập VOVINAM tại Võ đường Hoàng Hoa Thám – Nha Trang ( VS.Trịnh Ngọc Minh hướng dẫn ).

- Năm 1973 : Tập VOVINAM tại Võ đường Cơ sở Lê Lợi – Nha Trang ( VS.Trịnh Ngọc Minh hướng dẫn ) và đạt hạng 3 ở Kỳ thi Hoàng đai đệ nhất cấp tại Nha Trang.

- Năm 1974 : Là sinh viên Đại học Sư Phạm Đà Lạt, khoa – Ban MBC ( Toán-Lý-Hóa). Trong thời gian học tại trường, có tham gia CLB VOVINAM ĐHSP Đà Lạt.

- Năm 1976 : lên đường nhập ngũ và đóng quân tại Sư Đoàn 333 ( nay là Ea Knốp – huyện Ea Kar – tỉnh Đắk Lắk ).

- Ngày 15/6/1993 : VS.Phan Văn Diệu chính thức đưa VOVINAM vào huyện Ea Kar mãi cho đến ngày hôm nay. Ước tính số lượng môn sinh VOVINAM Ea Kar tính tới thời điểm 2013 có khoảng 4000. Hiện nay, Chi hội VOVINAM Ea Kar đã phát triển lên 07 Câu lạc bộ.


Võ sư Đàng Năng Hảo ( trái ) thay mặt trao giấy khen của Võ sư Lê Hữu Đức - Chủ tịch Hội  VOVINAM ĐẮKLẮK

cho Võ sư Phan Văn Diệu - Chi hội Trưởng Vovinam Eakar.

 

Với tâm huyết chung trong màu áo xanh trùng dương VOVINAM, VS.Phan Văn Diệu cùng với các thế hệ học trò thân yêu đã dẫn dắt Chi hội VOVINAM Ea Kar đạt được nhiều thành tích đáng kể. Cụ thể là đều đạt thứ hạng Quán quân hoặc Á quân ở hầu hết các Giải Vô Địch VOVINAM của tỉnh ĐẮK LẮK. Bên cạnh đó, VOVINAM EAKAR cũng đã đóng góp cho tỉnh nhà được nhiều huy chương ở các Giải Khu Vực và Toàn quốc.

Cho nên, sự thành công đáng khích lệ hôm nay của tập thể VOVINAM EAKAR, không thể thiếu bóng dáng của người tiên phong với những đóng góp to lớn là Võ sư Phan Văn Diệu.

Kể từ khi Võ sư Phan Văn Diệu đạt Thủ Khoa - Chuẩn hồng đai ở Khóa thi Cao Đẳng tại Tổ Đường Vovinam - Việt Võ Đạo năm 2008, VOVINAM EAKAR như được tiếp thêm nghị lực và tinh thần để xây dựng phong trào vững mạnh hơn. Với những thành tích đóng góp cho huyện và tỉnh nhà, VS Phan Văn Diệu đã được : Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin tặng Kỷ Niệm Chương vì sự nghiệp Văn hóa – Thể thao; Liên Đoàn VOVINAM Việt Nam tặng bằng khen vì sự nghiệp xây dựng và phát triển phong trào; Sở Thể Dục Thể Thao và Hội VOVINAM tỉnh Đắk Lắk liên tục tặng giấy khen.

Để đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển, ngày 28/07/2013 vừa qua, VOVINAM Ea Kar đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Chắc chắn rằng, những ai tham dự chương trình hôm đó sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc sao xuyến, luyến lưu với nhiều kỷ niệm đẹp thân thương trong màu áo xanh trùng dương của Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo nói chung, tại Ea Kar nói riêng…


                                                                                                                  Theo tin tổng hợp từ : VOVINAM EAKAR & ĐẮK LẮK.

 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
KỶ NIỆM 20 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN VOVINAM EAKAR - ĐẮKLẮK (1993-2013) - Commémoration du 20 ans de Fondation et de Développment du Vovinam EAKAR - DAKLAK province (1993-2013).
LỄ TRAO GIẢI VĂN THƠ 2013 - Cérénomie de Remise des Prix de la Littérature et du Poème en 2013.
Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ - Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013
HAPPY NEW YEAR 2013 '' Xuân hòa ái – Mon cher printemps '' !!!
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam
TẠP CHÍ KARATÉ PHÁP GIỚI THIỆU VOVINAM - Le Karaté Magazine presente le Vovinam
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn