Hôm nay, ngày 20/10/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été. VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW. Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018). VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.
''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: C V CÁT.''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: C V CÁT.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.
 Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc. Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc.
Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
 "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát". "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát".
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017). Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017).
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.

Thống kê

Số lượt truy cập 812.976
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 35
VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN - Sur le chemin du développement du Vovinam Eakar - DAKLAK Province.

Đăng ngày: 21/09/2013 23:33
VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN - Sur le chemin du développement du Vovinam Eakar - DAKLAK Province.
    " CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ "...


 

VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

                                           

I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH :

- Thành lập ngày : 15/6/1993

- Người xây dựng phong trào : Võ sư Phan Văn Diệu ( Chi hội Trưởng ).

- Địa điểm tập đầu tiên tại : Trung tâm Văn hóa 333, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

- Hỗ trợ xây dựng phong trào tại Ea Knốp trong những ngày đầu tiên : VS.Phan Văn Diệu đã nhờ các đơn vị thân cận đến biểu diễn :

1. Chi hội Vovinam Diên Khánh - Khánh Hòa : VS.Nguyễn Chí Dũng, VS.Phạm Ngọc Thạch, VS.Trưởng, VS.Khâm.

2. Hội Vovinam Đắk Lắk ( trước đây là Bộ môn Vovinam Đắk Lắk ) : VS.Lê Hữu Đức, VS.Phan Hữu Phước, các Huấn luyện viên : Quân ( nay Chuẩn Hồng Đai ) - Long ( nay tạm gián đoạn ) - Khang ( nay đã mất ), Môn sinh.Nguyễn Hữu Học ( nay tạm gián đoạn), Môn sinh.Lê Thanh Hùng ( nay Chuẩn Hồng Đai – Phó chủ tịch phong trào của Hội VOVINAM ĐẮK LẮK ), Môn sinh.Lê Văn Hùng ( nay Hồng Đai Nhất cấp, đã định cư và sinh hoạt tại TP.HCM ).

- Trong năm 1993 : VOVINAM Eakar được Giám đốc Võ Đức Long mời  về huấn luyện cho quân đội tại Nông trường Cà phê 52 xen kẽ với chương trình huấn luyện đặc công.

- Cơ cấu nhân sự hiện nay :

* Chuẩn Hồng Đai : 03

1. Phan Văn Diệu

2. Nguyễn Đăng Thắng

3. Bùi Long Phi

* Có 4 HLV cao cấp - Hoàng đai tam : 04

1. Lê Hồng Dương

2. Nguyễn Tuất Thành

3. Nguyễn Thành Công

4. Bùi Văn Ninh

* Số lượng Hoàng đai I và II : khoảng 40.

 

II. Vài nét về Võ sư Phan Văn Diệu – Chi hội Trưởng Vovinam Ea Kar :

Sinh ngày : 13/7/1956 tại Diên Khánh – Khánh Hòa.

- Năm 1970 : Tập VOVINAM với sự hướng dẫn của Võ sư Trịnh Ngọc Minh ( Hồng đai nhị ) tại Trường Dòng Guise Nha Trang.

- Năm 1972 : Tập VOVINAM tại Võ đường Hoàng Hoa Thám – Nha Trang ( VS.Trịnh Ngọc Minh hướng dẫn ).

- Năm 1973 : Tập VOVINAM tại Võ đường Cơ sở Lê Lợi – Nha Trang ( VS.Trịnh Ngọc Minh hướng dẫn ) và đạt hạng 3 ở Kỳ thi Hoàng đai đệ nhất cấp tại Nha Trang.

- Năm 1974 : Là sinh viên Đại học Sư Phạm Đà Lạt, khoa – Ban MBC ( Toán-Lý-Hóa). Trong thời gian học tại trường, có tham gia CLB VOVINAM ĐHSP Đà Lạt.

- Năm 1976 : lên đường nhập ngũ và đóng quân tại Sư Đoàn 333 ( nay là Ea Knốp – huyện Ea Kar – tỉnh Đắk Lắk ).

- Ngày 15/6/1993 : VS.Phan Văn Diệu chính thức đưa VOVINAM vào huyện Ea Kar mãi cho đến ngày hôm nay. Ước tính số lượng môn sinh VOVINAM Ea Kar tính tới thời điểm 2013 có khoảng 4000. Hiện nay, Chi hội VOVINAM Ea Kar đã phát triển lên 07 Câu lạc bộ.


Võ sư Đàng Năng Hảo ( trái ) thay mặt trao giấy khen của Võ sư Lê Hữu Đức - Chủ tịch Hội  VOVINAM ĐẮKLẮK

cho Võ sư Phan Văn Diệu - Chi hội Trưởng Vovinam Eakar.

 

Với tâm huyết chung trong màu áo xanh trùng dương VOVINAM, VS.Phan Văn Diệu cùng với các thế hệ học trò thân yêu đã dẫn dắt Chi hội VOVINAM Ea Kar đạt được nhiều thành tích đáng kể. Cụ thể là đều đạt thứ hạng Quán quân hoặc Á quân ở hầu hết các Giải Vô Địch VOVINAM của tỉnh ĐẮK LẮK. Bên cạnh đó, VOVINAM EAKAR cũng đã đóng góp cho tỉnh nhà được nhiều huy chương ở các Giải Khu Vực và Toàn quốc.

Cho nên, sự thành công đáng khích lệ hôm nay của tập thể VOVINAM EAKAR, không thể thiếu bóng dáng của người tiên phong với những đóng góp to lớn là Võ sư Phan Văn Diệu.

Kể từ khi Võ sư Phan Văn Diệu đạt Thủ Khoa - Chuẩn hồng đai ở Khóa thi Cao Đẳng tại Tổ Đường Vovinam - Việt Võ Đạo năm 2008, VOVINAM EAKAR như được tiếp thêm nghị lực và tinh thần để xây dựng phong trào vững mạnh hơn. Với những thành tích đóng góp cho huyện và tỉnh nhà, VS Phan Văn Diệu đã được : Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin tặng Kỷ Niệm Chương vì sự nghiệp Văn hóa – Thể thao; Liên Đoàn VOVINAM Việt Nam tặng bằng khen vì sự nghiệp xây dựng và phát triển phong trào; Sở Thể Dục Thể Thao và Hội VOVINAM tỉnh Đắk Lắk liên tục tặng giấy khen.

Để đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển, ngày 28/07/2013 vừa qua, VOVINAM Ea Kar đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Chắc chắn rằng, những ai tham dự chương trình hôm đó sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc sao xuyến, luyến lưu với nhiều kỷ niệm đẹp thân thương trong màu áo xanh trùng dương của Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo nói chung, tại Ea Kar nói riêng…


                                                                                                                  Theo tin tổng hợp từ : VOVINAM EAKAR & ĐẮK LẮK.

 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
KỶ NIỆM 20 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN VOVINAM EAKAR - ĐẮKLẮK (1993-2013) - Commémoration du 20 ans de Fondation et de Développment du Vovinam EAKAR - DAKLAK province (1993-2013).
LỄ TRAO GIẢI VĂN THƠ 2013 - Cérénomie de Remise des Prix de la Littérature et du Poème en 2013.
Gặp mặt đầu Xuân Quý Tỵ - Rencontre aux premiers jours de l'Année du Serpent Sacré VN 2013
HAPPY NEW YEAR 2013 '' Xuân hòa ái – Mon cher printemps '' !!!
VỀ NGUỒN VOVINAM - A la resource du Vovinam
TẠP CHÍ KARATÉ PHÁP GIỚI THIỆU VOVINAM - Le Karaté Magazine presente le Vovinam
Khóa tập huấn hè của VS.Jean Christophe tại Đảo Réunion - Stage d'été de VS.Jean Christophe à l'Île de la Réunion du 25/10/12 au 12/11/12
Khai mạc & Bế mạc Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam toàn quốc lần III - 2012 - Ouverture & Fermeture du 3ème Championnat de la Coupe nationale des Clubs forts de Vovinam en 2012
Trở lại Alger - Retour de l'Alger
Báo PROVENCE – PHÁP giới thiệu : VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE - Journal de PROVENCE présente le VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO MARSEILLE

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/