Hôm nay, ngày 03/10/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.
KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG 2023 & LỄ VINH THĂNG HỒNG ĐAI 2023 - RÉSULTAT DU PASSAGE DE GRADE SUPPÉRIEUR & CÉRÉMONIE DE REMISE DES CEINTURES ROUGES EN 2023.KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG 2023 & LỄ VINH THĂNG HỒNG ĐAI 2023 - RÉSULTAT DU PASSAGE DE GRADE SUPPÉRIEUR & CÉRÉMONIE DE REMISE DES CEINTURES ROUGES EN 2023.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 63 (04/04/1960 -04/04/2023 ÂL) - La 63ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2023 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 63 (04/04/1960 -04/04/2023 ÂL) - La 63ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2023 Lunnaire).
Liên đoàn Vovinam Việt Nam "Hội nghị Uỷ ban Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2023 - 2028" - Fédération Vietnamienne de Vovinam "Conférence du comité technique, mandat 2023 - 2028". Liên đoàn Vovinam Việt Nam "Hội nghị Uỷ ban Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2023 - 2028" - Fédération Vietnamienne de Vovinam "Conférence du comité technique, mandat 2023 - 2028".
Đại hội Đại biểu Hội Vovinam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Le 4ème Congrès de l'Association Vovinam de la province de Dak Lak, mandat 2023-2028.. Đại hội Đại biểu Hội Vovinam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 - Le 4ème Congrès de l'Association Vovinam de la province de Dak Lak, mandat 2023-2028..
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2023.
THÔNG BÁO: TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 63 (1960 - 2023) - ANNONCE: L'ORGANISATION DE LA 63ème CÉRÉMONIE COMMÉMORALE DU MAITRE FONDATEUR NGUYỄN LỘC (1960 - 2023).THÔNG BÁO: TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 63 (1960 - 2023) - ANNONCE: L'ORGANISATION DE LA 63ème CÉRÉMONIE COMMÉMORALE DU MAITRE FONDATEUR NGUYỄN LỘC (1960 - 2023).
LUẬN ÁN KỸ THUẬT QUẠT - THÈSE TECHNIQUE DE L'ÉVENTAIL.LUẬN ÁN KỸ THUẬT QUẠT - THÈSE TECHNIQUE DE L'ÉVENTAIL.
Part 1: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.Part 1: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.
Part 2: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.Part 2: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.
Part 3: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.Part 3: Tiểu Luận Hồng Đai II của VS.NGUYỄN VĂN SEN - TỔ ĐƯỜNG - Mémoire du 6ème Dang de Maitre NGUYỄN VĂN SEN.
THƯ CHƯỞNG MÔN 47 "BÀN LUẬN VỀ "NHÂN SINH QUAN & VŨ TRỤ QUAN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°47 " DISCUSSION SUR LA "CONCEPTION HUMAINE & MONDIALE".THƯ CHƯỞNG MÔN 47 "BÀN LUẬN VỀ "NHÂN SINH QUAN & VŨ TRỤ QUAN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°47 " DISCUSSION SUR LA "CONCEPTION HUMAINE & MONDIALE".
THƯ CHƯỞNG MÔN 37-40 BÀN LUẬN VỀ "CÁCH MẠNG TÂM THÂN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°37- N°40 À LA DISCUSSION SUR LA"RÉVOLUTION DE L'ESPRIT ET DU CORPS PHYSIQUE.THƯ CHƯỞNG MÔN 37-40 BÀN LUẬN VỀ "CÁCH MẠNG TÂM THÂN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°37- N°40 À LA DISCUSSION SUR LA"RÉVOLUTION DE L'ESPRIT ET DU CORPS PHYSIQUE.
THƯ CHƯỞNG MÔN 36 "BÀN LUẬN VỀ NGUYÊN LÝ CƯƠNG NHU PHỐI TRIỂN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°36 " DISCUSSION SUR LE PRINCIPE  DE LA FORCE ET DE LA SOUPLESSE EN HARMONIE".THƯ CHƯỞNG MÔN 36 "BÀN LUẬN VỀ NGUYÊN LÝ CƯƠNG NHU PHỐI TRIỂN" - LETTRE DU MAITRE PATRIARCHE N°36 " DISCUSSION SUR LE PRINCIPE DE LA FORCE ET DE LA SOUPLESSE EN HARMONIE".
ĐIỀU LỆ KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2023 - LES ARTICLES DU PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2023.ĐIỀU LỆ KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2023 - LES ARTICLES DU PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2023.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.637.057
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 11
NÚI DINH "18 NĂM TRỞ LẠI" - APRÈS 18 ANS, RETOUR À LA MONTAGNE DINH.

Đăng ngày: 05/03/2015 22:46
NÚI DINH "18 NĂM TRỞ LẠI" - APRÈS 18 ANS, RETOUR À LA MONTAGNE DINH.
Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh.
    " Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..." - " Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm " - " Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - " Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ").


NÚI DINH – 18 NĂM TRỞ LẠI 

 ‘‘LÊN ĐƯỜNG’’

Tờ mờ sáng tinh mơ                          Tìm về vùng đất mới                     Bụi bay lên tấp nập (*)                Ẩn hiện như trong mơ
Thức dậy từ gà gáy                          Trong lòng đầy phơi phới           Tràn ngập quãng đường dài     Tổ Đình đẹp nên thơ
Thầy trò ta lên đường                     Băng qua các đoạn đường          Xa xa một cảnh tượng                  Hùng vĩ và bi tráng
Như một chuyến hành hương       Ngoằn ngoèo rồi thẳng tắp        Sừng sững giữa đất trời                  Tự hào Nhân - Võ - Đạo.
 
                                                                                                             (Kỷ niệm Núi Dinh 1997)

(*) : Đoạn đường từ ngoài xa lộ đi vào xã Tân Hòa, huyện Tân Thành – Núi Dinh Hội ( Khu du lịch Tâm Linh ngày nay ), lúc đó còn là đường đất đầy bụi bặm...                                                
 


‘‘Theo truyền thống tốt đẹp của Việt tộc, vào những ngày cuối năm, ‘‘đất trời’’ dường như giao hòa với nhau, tạo nên luồng sinh khí mới, là thời khắc thiêng liêng, đẹp đẽ nhất..’’

1. Vào rằm tháng Chạp năm Giáp Ngọ (3/2/2015) vừa qua, Tổ Đường Vovinam-Việt Võ Đạo đã tổ chức chuyến thăm cúng đất ở Núi Dinh (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), nhằm tỏ lòng thành kính với ‘‘Đất trời’’ và ‘‘Tổ tiên’’ , cũng như  tri ân ‘‘Tổ Thầy’’, cùng Quý võ sư đã quá vãng…

- 5g00 sáng thức dậy : phấn khởi chuẩn bị cho chuyến về thăm Núi Dinh, cảm giác cũng gần giống như cách đây 18 năm về trước, tôi đã tháp tùng cùng với Thầy Chưởng Môn Lê Sáng và Thầy Nguyễn Văn Sen…

- 5h50 đến Tổ Đường : Thầy Sen, vợ chồng môn đồ Nguyễn Hồng Tâm, VS.Nguyễn Văn Hiệp, VS.Vũ Trọng Bảo, HLV.Thang Hán Lương đã đợi sẵn trước cửa. 10 phút sau, Thầy Nguyễn Chánh Tứ và VS.Nguyễn Thanh Hương cũng đến kịp, thế là mọi người cùng nhau chuẩn bị hành lý cần thiết lên đường.

                          
        

Chuẩn bị "Lên đường".

Xe chạy bon bon qua quận 2, trực chỉ hướng cao tốc Long Thành, mọi hạng mục đường xá, cầu cống, cơ sở hạ tầng nơi đây đã ‘‘thay da, đổi thịt’’, hoành tráng và hiện đại hơn… Các thành viên trong đoàn ngó nghiêng tìm quán ven đường ghé vô ăn sáng, nói cười rôm rả, cảm giác khoan khoái như lâu ngày mới được đi dã ngoại hoặc về thăm quê…

Khởi hành khi ánh ban mai vừa le lói.

2. Xe chạy qua Long Thành đến cây số 90, rẽ trái gặp giao điểm ở ngã 3 vào QL56 - Xã Tân Hòa huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điều đầu tiên làm chúng tôi thấy ấn tượng, đó là 2 tấm biển "Vovinam – Việt Võ Đạo Núi Dinh" rất bắt mắt, chỉ đường vào Tổ Đình – Núi Dinh. Có thể nói, đây là việc làm rất đáng khen cho VS.Diệp Thanh Long về sự năng động, nhạy bén và ngoại giao tốt với địa phương…

              

Bảng hiệu : Vovinam - Việt Võ Đạo Núi Dinh.   

‘‘18 năm trở lại’’ nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, không còn là đường đất ‘‘bụi bay lên tấp nập’’ như năm xưa nữa. Thay vào đó là đường nhựa thông thoáng, dân cư đông đúc, nhộn nhịp và đời sống cũng khá hơn rất nhiều…

3. Xe chạy thêm một đoạn chừng 6,5km thì tới ngã rẽ phải vào khu Núi Dinh. Mọi người đang chăm chú nhìn núi, thì Thầy Sen cho biết ở địa phương thường nói núi có địa thế “Tượng đầu, trung mã, vĩ xà sơn” : Đầu núi tựa đầu voi, thân núi tựa thân ngựa, đuôi núi tựa đuôi rắn.

 

Núi Dinh : Một đoạn của “Tượng đầu, trung mã", thiếu "vĩ xà sơn” do chụp gần quá !

- 8g20 đến nơi, chúng tôi quay quần bên nhau chụp hình lưu niệm phía trước Tổ Đình (khu đất vuờn rộng 0,6 ha dưới chân núi Dinh, do thầy Chưởng Môn Lê Sáng và nhiều môn sinh trong nước, ngoài nước góp tiền mua và góp công vun sới). Nơi vừa mới được Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) trích quỹ Môn Phái và một số thành viên Vovinam Việt Võ Đạo trong và ngoài nước góp tiền tu sửa, làm mới lại nhiều hạng mục đã xuống cấp và xây thêm một số hạng mục mới...  

               

Tiền sảnh : Vovinam - Việt Võ Đạo Núi Dinh.

Nay nhìn khang trang, bề thế và kiên cố hơn rất nhiều : Mặt tiền bước vào là bảng hiệu ‘‘Vovinam – Việt Võ Đạo - CLB Núi Dinh’’ đã có giấy phép sinh hoạt, tập luyện. Bên trong chính diện, ở phía trên có dòng chữ ‘‘Vovinam – Việt Võ Đạo’’ ; hai bên bài trí di ảnh Sáng Tổ Nguyễn Lộc và Chưởng Môn Lê Sáng ;  xung quanh khung thép treo bao cát, sàn lót gạch đỏ cao cấp, bên ngoài có lan can bảo vệ, có cả khu nhà vệ sinh mới xây sạch sẽ và thoáng mát hơn… Có thể nói chi phí trùng tu như thế là rất sát với thực tế ở địa phương…

‘‘Từ ngày treo bảng hiệu đến nay đã có rất nhiều người đến tham quan,  xin ghi danh tập luyện. Hy vọng những vướng mắc còn thiếu đọng sớm được giải quyết, để giữ uy tín với địa phương..’’ : Theo lời gia đình môn sinh Trần Ngọc Tùng (con trai thứ sáu của VS.Trần Ngọc Trình bị tai biến từ nhiều năm nay).

* Đáng tiếc là sự nhiệt tình của VS.Diệp Thanh Long hơi thái quá và chủ quan khi thực hiện thêm một số hạng mục mới mà chưa kịp báo cáo, gây phát sinh thêm chi phí cao, kéo theo những hệ lụy ngoài ý muốn. Ít ra thì VS.Diệp Thanh Long cũng đã thành khẩn nhận thiếu sót. Kính mong Quý Thầy Cô và Quý đồng môn thông cảm cho VS.Diệp Thanh Long.

Trên tinh thần xây dựng và bảo vệ Môn phái ngày thêm tươi đẹp, nề nếp "trên dưới một lòng"... Khẩn kính Quý Thầy Cô, Quý võ sư - HLV, cùng Quý đồng môn xa gần mở lòng tự nguyện hỗ trợ, đóng góp tích cực hơn nữa, bằng nhiều cách gửi về cho Hội Đồng Chưởng Quản để khắc phục sự cố một cách hợp tình, hợp lí...

Thiết nghĩ cũng còn rất nhiều nhiều hạng mục khác nữa để đầu tư ở Núi Dinh cho đúng tầm : Khu vực thờ Quý Thầy quá vãng, khu nhà nghỉ, khu sinh hoạt võ thuật ( dụng cụ tập luyện, các bảng hiệu : Chương trình huấn luyện - Nội quy - Tôn chỉ & Mục đích - Câu đối bằng thư pháp - Lịch sử hình thành và hình ảnh sinh hoạt Vovinam khắp nơi..).

          

Chúng tôi vào trong chuẩn bị mâm hoa quả, Thầy Sen đại diện đoàn đọc lời ‘‘Tri ân’’ đến đất trời, tổ tiên, Tổ Thầy và Quý võ sư đã quá vãng. Sau đó, cả đoàn dâng hương, dành “một phút mặc niệm” và chụp hình lưu niệm chung…

********************

4.                                                                                                 “LEO NÚI”

Nng trưa v oi         Chim muôn kêu khát nước    Trò rẻo bước theo sau        Với sức lực miệt mài         Cảm thấy đời tươi trẻ         Ăn trái dâu trái khế 
Nắng chia làm nhiều ngã  Thầy trò ta leo núi              Cả đoàn nối đuôi nhau         Nhiều năm dài khổ luyện    Gió biển về mát mẻ           Sao chua mà ngon thế
Hâm nóng cả núi đồi        Từng bước và từng bước     Như đoàn tàu Thống Nhất   Vừa đi vừa trò chuyện      Càng thấy khỏe thêm ra     Thầy bảo lộc Tổ Đình
Hoa lá đổ mồ hôi             Thầy leo lên phía trước        Dẫu cho trời oi bức            Trèo lên đinh núi chơi       Ngồi ở dưới gốc đa              Thắm nghĩa tình sư môn.

  (Kỷ niệm Núi Dinh 1997). 

**********

        

8h45 : Chúng tôi bắt đầu hành trình lên núi. “18 năm trở lại”, khung cảnh đã khác xa : rừng cây đã mọc cao chót vót, bao phủ cả núi đồi làm cho không khí và thiên nhiên trở nên xanh mát, hài hòa hơn. Đường lên núi giờ là những bậc thang bằng đá ngăn nắp, không còn là đường đất đá cuội hoang dã như xưa rất khó đi. Mỗi đoạn đều có những tảng đá to được sơn phết chữ “VOVINAM” màu đỏ và mũi tên chỉ đường lên núi rất sinh động. Thêm một việc làm năng động “đánh dấu sự sở hữu chủ quyền của Môn phái”, rất đáng khen cho võ sư Diệp Thanh Long.                                  

                          

- 9g15 : Đến giữa lưng chừng núi, chúng tôi tạm dừng chân nghỉ ngơi bên một mái nhà nhỏ của một phật tử dựng tạm để thờ Phật và thiền định. Thật khoan khoái và dễ chịu khi được tận hưởng dòng nước trong vắt và mát lạnh từ trên núi đổ xuống, mọi cảm giác mệt mỏi đều tiêu tan…

  

Đây là khu đất rộng khoảng 1,4ha, ở độ cao khoảng 300m (cũng là phần tài sản của Môn phái do thầy Chưởng Môn Lê Sáng và nhiều môn sinh trong nước, ngoài nước góp tiền mua và góp công vun sới). Nay do Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái kế thừa quản lý về mặt pháp lí, cũng như lưu truyền cho thế hệ mai sau gìn giữ và phát huy...

Nghỉ chân một lát, chúng tôi tiếp tục leo nốt phần còn lại để lên đỉnh Bao Quang. Thầy Tứ biết đường và tràn đầy sinh lực nên đã “phóng” lên trước gặp sư thầy Bạch Vân (tu luyện và thiền định phía bên dưới đỉnh).

Trên đường đi, tôi nói đùa vui với HLV.Thang Hán Lương rằng : Mai mốt thi lên cấp Hồng Đai, ai leo lên đến đỉnh núi này và đi thêm một bài “Xà quyền” nữa là đậu. Vì leo lên đến đây, chân cẳng bó cứng hết rồi chỉ có bò xà xà như rắn thôi…

Thật sự khi lên đến nơi rồi, chân ai nấy cũng đơ cứng và thở hổn hển. HLV.Thang Hán Lương đùa vui lại : anh Hùng, anh có muốn rút lại ý tưởng đề xướng cách thi lên đai không “hi..hi”.. ?!!!

* Ấy vậy mà cách đây 18 năm, khi đó thầy Chưởng Môn Lê Sáng khoảng 78 tuổi, vẫn tràn đầy sinh lực để lên ngọn núi này !!!

- 9g30 :Nghe tin chúng tôi lên thăm, thầy Bạch Vân ra đón, hỏi thăm từng người và niềm nở mời trà nước. Chúng tôi đều lấy làm cảm kích và ngắm nhìn khung hình “Thầy Chưởng Môn cùng với một số võ sư cao đẳng”, bên dưới treo lủng lẳng "bài thơ" một cách mộc mạc, đầy cảm động :

Võ Việt Nam oai hùng sông núi
Màu áo xanh trong sắc lá (*), da vàng
Hồn bất khuất Năm Châu đồng vọng mãi
Nhân phẩm người Lê Sáng mãi thênh thang...
 

B.V

(*)  sắc  lá màu lá sau : có nghĩa là sau lá xanh đến lá vàng.

Thầy kể : chiều hôm qua chạy xe máy trên xa lộ, bị người ta vô tình quăng sợi dây cột hàng quấn vào bánh xe, suýt té mất mạng. May mắn hôm nay còn được gặp mặt, tiếp quý Thầy !!!

Tôi thật ấn tượng với hồ nước trong xanh phía trước, nên tiến lại gần múc nước rửa mặt và uống thử ! Cảm giác mát lạnh sướng tê người, mọi mệt mỏi đều tan biến ! Hồ nước này do Thầy Bạch Vân xây nối các tảng đá xung quanh lại mà thành, hứng nước tinh khiết từ trên đỉnh núi đổ xuống, quanh năm không bao giờ cạn…

  

Khi nghe tôi kể, cách đây 18 năm đã tháp tùng cùng Thầy Chưởng Môn lên đây và đây là lần thứ 2 trở lại thăm núi Dinh. Khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi, tìm hoài chẳng thấy dâu, khế rừng và gốc đa năm xưa đâu cả…

Thầy Bạch Vân bảo khi ấy Thầy ở bên động Phong La, thiền định ở bên đó hơn 10 năm trời ! Như bắt trúng nhịp, Thầy kể về những kỷ niệm đẹp với Thầy Chưởng Môn giống như trong “Thư từ đỉnh Bao Quang”, với niềm rung cảm thoáng hiện qua ánh mắt long lanh… Qua đó, chúng ta mới cảm nhận được Thầy quý trọng Thầy Chưởng Môn đến nhường nào !!!

NGỘ ĐẠO

Đêm ngày chẳng có bóng người qua,
Gió thét vang rền động Phong La (*),
Đá tảng vạn cân lòng rỗng ruột,
Đêm tàn trăng lạnh một Tăng Già.

Thế gian phi thế nào cân lượng,
Đời Đạo xem ra đã nhạt nhòa,
Sinh tử như mây chiều ảo mộng,
Kinh hồn một chớp, ta nhìn ta.

             BV

Sau đó, Thầy dẫn chúng tôi đi tham quan thư viện của Thầy, tuy “vừa là nhà, vừa là thư viện” nhưng trưng bày rất nhiều sách Đông Tây Kim Cổ, kinh sử và rất nhiều tranh ảnh của các bậc danh nhân nổi tiếng trên thế giới… Chúng tôi lấy làm cảm kích khi nhìn thấy di ảnh cố Chưởng Môn Lê Sáng được đặt gần những vị này, nên xin phép chụp hình lưu niệm chung.

  

Tiếp theo, chúng tôi được Thầy dẫn qua ngôi thờ chính diện bái Phật và di ảnh cố Chưởng Môn Lê Sáng trên trang thờ một cách tôn kính…

  

Kế tiếp, Thầy dẫn chúng tôi lên đỉnh Bao Quang. Tuy đã 84 tuổi, nhưng Thầy vẫn còn tráng kiện, chân bước thoăn thoắt và còn chỉ cho chúng tôi cách “đi cúi đầu, thân người nghiêng theo triền núi”. Như thế sẽ đỡ mệt và đi nhanh hơn…

                       

- 10g30 : Trên đỉnh Bao Quang, Thầy Bạch Vân cho biết : Núi Dinh cao khoảng 600m, có 3 đỉnh là Bao Quang, Núi Xanh và Ngọn 505. Núi có địa thế “Tượng đầu, trung mã, vĩ xà sơn”, ngắm từ xa ở phía dưới đất liền trông lên rất giống. Phía bên kia núi là động Phong La, có hòn đá hình “đầu chim quay ra biển - lưng thú quay vô vách núi” trông rất đẹp lạ thường...

  

Thầy còn chia sẻ thêm về triết lí tu luyện của mình : Ta hãy nên trở về đúng với cái thực tại của chính mình, tự soi lại mình để hướng đến “Chân – Thiện – Mỹ”, còn “Vạn vật chỉ là ảo giác, phù du”. Như thế ta sẽ thấy cuộc đời này thật thanh thản, nhẹ nhàng hơn…

Khi mới nghe qua, chúng tôi cũng cảm thấy có những điểm chung rất gần với " Chủ thuyết cách mạng Tâm - Thân" mà Tổ Thầy đề xướng, vun sới...

Trong khung cảnh hữu tình “bốn bề gió lộng mát mẻ, có tầm nhìn rộng trông ra biển”. Chúng tôi mãi lo ngắm “trời, mây, biển, núi” mà quên cả thời gian, mọi cảm giác lo âu, nhọc nhằn ở sự đời đều tan biến…

- 11g00 : Chia tay đỉnh Bao Quang, Thầy Bạch Vân mời chúng tôi xuống dùng cơm chay và ký tặng cho mỗi người vài cuốn sách : “Tiến trình chứng nghiệm trong thực tại của người Mây Trắng”, “Cái tuyệt đối là suối nguồn chân lý”, “Thơ người Mây Trắng”…

  

Lưu luyến chia tay, Thầy cũng không quên dặn mọi người là khi có dịp cứ ghé thăm và nếu có thời gian thì nên ở lại đây một ngày đêm để thiền định, ngắm trăng sao, đàm đạo nhiều hơn…

- 11g55 : Xuống đến chân núi, chúng tôi đi vòng qua ngôi chùa Thái bên cạnh, do chính Công chúa Thái Lan ủng hộ xây dựng, rất uy nghi và đẹp hoành tráng, nằm trong Khu du lịch Tâm Linh rất hài hòa giữa thiên nhiên và núi rừng hoang dã…

         

- 12g00 : Chúng tôi về đến sảnh ‘‘CLB Vovinam – Việt Võ Đạo Núi Dinh’’ thì một số võ sư trong BCH Hội Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đến giao lưu : VS.Bùi Đức Tuyên (Chủ tịch), VS.Vũ Đức Thanh Châu (Phó chủ tịch, Trưởng ban chuyên môn) và VS.Nguyễn Đức Truy (Tổng thư ký).

     

- 12g30 : Chúng tôi đến thăm hỏi, tặng quà cho võ sư Trần Ngọc Trình (bị tai biến từ nhiều năm nay), người đã cùng gia đình trực tiếp trông coi mảnh đất của Môn phái ở Núi Dinh từ năm 1997 đến nay.

  

- 12g30 : Chúng tôi cùng nhau đi về hướng ngoại ô TP.Bà Rịa-Vũng Tàu để ăn trưa. Tại đây, còn có sự hiện diện của anh Bùi Quốc Việt, HLV.Trưởng CLB Vovinam xã Long Sơn (cựu HLV.VOVINAM Q8-TP.HCM). Hội Vovinam Bà Rịa-Vũng Tàu cũng mong muốn một vài vướng mắc trong việc tu sửa phòng tập của CLB Vovinam Núi Dinh sẽ sớm được giải quyết êm đẹp, để Hội xin phép Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái và chính quyền địa phương tổ chức một lớp tập tại đây.

Trong bữa cơm trưa thân mật, Thầy Tứ thật tâm đắc với các món chay, nhất là món “Đậu hủ chiên giòn” (có lẽ qua bao sóng gió của cuộc đời, Thầy cũng muốn quay về với thực tại của chính mình bằng cách thiền định và ăn chay...); nên xuất khẩu đọc luôn một bài thơ “chay” thật ngộ nghĩnh, ai nấy cũng đều vui cười ngã nghiêng !!!

- 15g00 : Lưu luyến chia tay BCH Hội Vovinam Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi trở về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến đi đầy ý nghĩa, chan chứa bao kỷ niệm thân thương…

Kỷ niệm Núi Dinh – Xuân Ất Mùi 2015

Môn sinh Lê Văn Hùng 

 

**************************

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ ĐỢT 1 - 2 - 3


http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2442291/105344/DANH-SACH-DONG-GOP-GAY-QUY-XAY-DUNG-VOVINAM-NUI-DINH-LISTE-DE-CONTRIBUTION-POUR-LA-CAISSE-DE-CONSTRUCTION-DU-CENTRE-VOVINAM-NUI-DINH.html

 

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Tổ Đường Vovinam Việt Võ Đạo chiều 29 Tết - Tổ Đường Vovinam Việt Võ Đạo à l'après midi du 29 Tết.
Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015 : Thăm gia đình Cố VS.Nguyễn Văn Thái - Au seuil du Printemps de la Chèvre 2015 : À la visite de la famille du Maitre défunt Nguyễn Văn Thái.
Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015 : TỔ ĐƯỜNG thăm CLB Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh - Au seuil du Printemps de la Chèvre 2015 : TỔ ĐƯỜNG a fait une visite au Club Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh.
Thư từ đỉnh Bao Quang (Núi Dinh) - Lettre de Bao Quang ( à la montagne Dinh).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( II ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( II ).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( I ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( I ).
20/11 " NHỚ MÃI NGƯỜI THẦY " - Le 20 Novembre " Penser toujours au Maitre Patriarche.
KỶ NIỆM ĐẸP TỪ MỘT CHUYẾN ĐI 2/9 - Les beaux souvenirs lors une visite en 2 Septembre.
NHẬT KÝ : VỀ THĂM VOVINAM MỘ ĐỨC & QUẢNG NGÃI - Journal : A la visite du Vovinam Mộ Đức et Quảng Ngãi province.
ANH THIERRY VÀ MẸ VỀ THĂM BMT - THIERRY & SA MAMAN RENTRENT VISITE À BUÔN MA THUỘT VILLE.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn