Hôm nay, ngày 21/11/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.
''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.
"VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. "VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.
"TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT. "TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT.
''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été. VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW. Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018). VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.

Thống kê

Số lượt truy cập 825.772
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 24
Thư từ đỉnh Bao Quang (Núi Dinh) - Lettre de Bao Quang ( à la montagne Dinh).

Đăng ngày: 27/01/2015 01:24
Thư từ đỉnh Bao Quang (Núi Dinh) - Lettre de Bao Quang ( à la montagne Dinh).
Trên đỉnh Bao Quang - Núi Dinh.
    " Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..." - " Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm " - " Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - " Thật là sai lầm khi nghĩ rằng người lãnh đạo cứ việc làm theo ý mình là được mọi người tuân phục. Một người Chưởng môn sáng suốt phải biết được ý nguyện của tất cả môn sinh và giúp họ thực hiện ý nguyện đó, như vậy mới tranh thủ được sự đồng lòng của mọi người và khi đó lệnh của Chưởng môn sẽ được hưởng ứng hoàn toàn " - " Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ").


 
Thư từ đỉnh Bao Quang - Núi Dinh

Sau khi dự Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần thứ 4, hôm sau (14-9-2014), tôi và con gái Nguyễn Kim Thanh cùng các đồng môn Mã Thị Ngọc Liêng, Nguyễn Thị Phụng (Kiên Giang), Thiều Thị Tân, Diệp Thanh Long, Phạm Ngọc Thành, Cao Văn Nam, Nguyễn Tiến Khoa và vợ chồng cô Nguyễn Ngọc Phước (TPHCM)… đã từ TPHCM ra huyện Tân Thắng (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thăm khu đất ở Núi Dinh – nơi Chưởng môn Lê Sáng đã mua và dự định xây dựng Tổ đình với diện tích đất khoảng 6.000m vuông…

Trước đây, khi thầy Chưởng môn còn tại thế, một số võ sư nhiều lần rủ tôi cùng đi, nhưng lần lữa tôi đều không đi được. Chẳng hiểu sao, sau Lễ tưởng niệm Thầy lần thứ 4, lòng tôi lại thấy nao nao và quyết định ra nơi đó. Cái “duyên” ấy đã đến với tôi như từ sự dẫn dắt của Thầy.

Thật lòng, đến nơi rồi mới thấy được tầm nhìn xa trông rộng của Thầy chúng ta. Phong cảnh Núi Dinh thật hữu tình, mảng xanh trải rộng từ ngoài vào trong sân tập lên đến tận đỉnh Bao Quang. Nơi đây đúng là lá phổi xanh của huyện Tân Thắng, bao quanh khu đất có khá nhiều ngôi chùa, đặc biệt Khu du lịch Tâm Linh với dòng suối mát trong xanh chảy quanh đang được hình thành, bên cạnh là ngôi chùa Thái do chính Công chúa người Thái Lan đề nghị xây dựng, uy nghi, trang nghiêm, tuyệt đẹp với bàn tay sáng tạo của con người hòa quyện với núi rừng thiên nhiên.

 

CLB Vovinam-Việt Võ Đạo Núi Dinh

CLB Vovinam-Việt Võ Đạo Núi Dinh

Dừng chân nơi phòng tập vừa mới tu bổ lại – chắc chắn và khang trang – với bảng tên “CLB VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO NÚI DINH”, chúng tôi cảm thấy thật ngon miệng với tô mì gói vẫn còn bốc khói từ tay vợ chồng cháu Trần Ngọc Tùng – con võ sư Trần Ngọc Trình… Theo con đường mòn, chúng tôi lại tiếp tục khám phá núi rừng thiên nhiên. Qua chiếc cầu nhỏ, nhìn dòng suối thuộc Khu du lịch Tâm Linh nối liền hướng theo mũi tên vẽ chữ VOVINAM trên đá mà lên núi để đến tận cùng mảnh đất đã in dấu chân Chưởng môn lúc sinh tiền.

Có lẽ đôi chân mạnh khỏe hơn chăng, tôi cùng con gái Kim Thanh leo lên núi trước, đến cổng chùa Bạch Vân (đang đóng cửa) trên đỉnh Bao Quang, mà người sáng lập ra ngôi chùa này cũng tên Bạch Vân. Nhìn lại, không thấy bóng mấy đồng môn; sợ lạc, tôi và con gái lại xuống thì thấy anh chị em đang ngồi nghỉ chân và trò chuyện cùng một tu sĩ trên chính mảnh đất phân định địa giới của Vovinam, mà Thầy cùng các môn đồ Vovinam khắp nơi chung góp và tạo dựng.

Động viên mọi người tiếp tục hành trình, đã đi thì rán lên đến tận nơi. Lại quay lên đỉnh Bao Quang, lúc nầy chỉ còn hai cha con tôi cùng cô Liên, cô Phụng, anh Nam và em Khoa. Nghe có mấy anh em Vovinam-Việt Võ Đạo lên, thầy Bạch Vân đã tiếp đón nồng hậu và thân tình. Thầy đã kể lại những lần gặp gỡ võ sư Lê Sáng cũng như ý nguyện của Chưởng môn… Hơn nửa giờ uống trà và đàm đạo, tôi cảm nhận gần gũi và thân thiết thầy Bạch Vân hơn khi nhìn thấy trên vách treo một bức ảnh Chưởng môn Lê Sáng chụp cùng một số võ sư, mặc dù đã nhạt nhòa theo năm tháng.

 

Lưu niệm trên đỉnh Bao Quang cùng Thầy Bạch Vân

Lưu niệm trên đỉnh Bao Quang cùng Thầy Bạch Vân

Thầy Bạch Vân tên thật là Tạ Tường Vân, năm nay 84 tuổi, người làng Vạn Tượng, quê ngoại ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Gia tộc nội, ngoại của thầy đều thuộc dòng dõi quí tộc, giàu có. Thầy rời xa gia đình đi học “đạo Thiền” lúc còn nhỏ, đọc nhiều, hiểu rộng, sống đạm bạc và gần gũi thiên nhiên. Cũng như Chưởng môn Lê Sáng, thầy Bạch Vân (bút hiệu Liên Khương cùng nhiều bút hiệu khác) đã viết rất nhiều sách, có thể kể vài quyển : “Tiến trình chứng nghiệm trong thực tại của người Mây Trắng”, “Cái tuyệt đối của suối nguồn chân lý, “Thơ người Mây Trắng”, “Những hạt bụi hình thành thế giới”, v.v. Vốn là một thi sĩ “tâm linh”, thầy đã sáng tác trên 1.000 bài thơ, có nhiều bài thơ siêu thoát, hư hư, thực thực, như :

NGỘ ĐẠO

Đêm ngày chẳng có bóng người qua,
Gió thét vang rền động Phong La (*),
Đá tảng vạn cân lòng rỗng ruột,
Đêm tàn trăng lạnh một Tăng Già.

Thế gian phi thế nào cân lượng,
Đời Đạo xem ra đã nhạt nhòa,
Sinh tử như mây chiều ảo mộng,
Kinh hồn một chớp, ta nhìn ta.

Tôi cũng như một số đồng môn lên tận đỉnh Bao Quang gặp thầy Bạch Vân quả là một “duyên may” hay do thầy Chưởng môn của chúng ta dẫn dắt ? Cá nhân tôi thì nghĩ như thế khi được thầy Bạch Vân tiếp tục dẫn lên ngôi nhà chót đỉnh để nhìn mây trời lồng lộng, ngắm nhìn non nước hữu tình, cùng nhau chụp vài bức ảnh… Bất chợt trời lại đổ mưa, chúng tôi cùng thầy Bạch Vân quay về chùa. Ngồi nghe thầy Bạch Vân đọc thơ và tâm tình rất nhiều về thầy Chưởng môn Lê Sáng qua 3 lần gặp gỡ và lần hẹn thứ 4 chưa thành, vì Chưởng môn đã vội đi xa. Thầy Bạch Vân rất quý trọng thầy Chưởng môn. Thầy đưa chúng tôi qua chính điện lễ Phật, đồng thời mong muốn có một bức ảnh thầy Chưởng môn đặt bên phải tượng Phật tổ, để ngày ngày có thể cùng nhau bầu bạn qua kinh kệ. Quả là “Tri kỷ, tri bỉ”…

Hơn nửa tháng sau, theo lời hứa, tôi đã chuyển đến thầy Bạch Vân bức ảnh bán thân Chưởng môn Lê Sáng… Và thầy Bạch Vân cũng gởi cho tôi một bức thư chứa đựng nhiều tình cảm cùng ước nguyện của người đã khuất.

Xin mời quý đồng môn cùng đọc và đến thăm CLB Núi Dinh khi có cơ hội.

 

Thay BV 1Thay BV 2Thay BV 3Thay BV 4


Ngày 22 tháng 01 năm 2015
Môn đồ NGUYỄN CHÁNH TỨ
—————————————————————————————————
(*) Động Phong La : nơi thầy Bạch Vân ngồi thiền suốt 10 năm.

 

***************************************

Thư thầy Bạch Vân được đánh máy lại để đọc cho dễ :

Kính gửi Thầy Nguyễn Chánh Tứ

Thành viên Hội đồng Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.
ĐT 0913 857 399

Cho đến nay tôi ở trên núi Dinh này cũng đã gần ba mươi năm 1985 -2014. Người đến núi này gần, xa đều có nhưng không nhiều, hình bóng lưu lại cũng hiếm hoi – duy có một hình người đậm nét, cứ mỗi khi nhìn đến tôi đều có cảm xúc như gặp lần đầu đó là Thầy Lê Sáng.

Thầy Lê Sáng là bậc Tôn sư, là Chưởng môn Vovinam Việt Võ Đạo – Tôi thì thấy như vị THẦY ĐẠO HẠNH, tam nghiệp của Thầy thật hoàn hảo (Thân, Khẩu, Ý) Lời nói và hành động của thầy luôn như nhất nên khiến mọi người mến phục.

Tôi gặp Thầy Lê Sáng khoảng năm lần – một lần ở đất bằng, hai lần trên núi và hai lần tôi viếng thăm Thầy ở đường Sư Vạn Hạnh. Tôi thấy Thầy rất gần gũi với ĐẠO nên tôi đưa Thầy mượn cuốn sách quý Bodhicaryavatara (Bồ tát hạnh của Santideva ) (Tịch Thiên – Si ba tha). Thầy mượn gần mấy tháng mới gởi lại tôi. Tôi hỏi Thầy đọc có dễ không ? Thầy nói không dễ – nhưng tôi coi kỹ và Thầy nói tiếp – “ một lúc nào đó – sau này tôi cũng muốn gần thầy “ !

Tôi nói : Thầy muốn tỉnh lặng vĩnh hằng ở đỉnh núi, hay muốn nuôi dưỡng “khí thiêng của môn phái” Thầy vui vẻ nói : Cả hai.

Tôi nghĩ : Bậc Tôn Sư đáng kính của Vovinam nầy muốn một tổ đình lâu dài cho môn đệ, con cháu mai hậu chăng ? Vì trước đó nhiều lần Thầy Lê Sáng đã nói : “sau này họ sẽ mua đất của thầy đấy”!

Gần hai năm mà nhà cất Vovinam ở chân núi không phát triển, Tôi đường đột nói với Thầy Lê Sáng : Nếu nhà đó thầy chưa cần thì tôi nói Phật tử mua lại, vì tôi cần một chỗ làm chủng ở phía dưới.

Thầy bật ra như một phản ứng : Không đâu, tôi thêm chớ không bớt ! Rồi thầy nói : Vovinam đến mấy chục nước, còn cần hơn nữa…( tôi còn nhớ thầy LS nói thêm với âm thanh rất nhẹ : Tôi làm việc gì cũng phải Hòa và Thuận trước ).

Sau đó tôi không có cơ hội thăm thầy nữa cho đến khi thầy Lê Sáng mất. Tôi rất buồn, như không bao giờ còn gặp lại người tri âm. Một Bậc Thầy Vĩ đại của làng Võ Việt Nam.

Ngoài nhân cách và đạo đức, Thầy Lê Sáng còn tiềm ẩn một phẩm- thuật THIỀN – VÕ, Thiện- chân, Cao- thượng.

Tôi thật không may đã không bao giờ nữa được cùng thầy uống một chung trà trên đỉnh núi Bao Quang nầy nữa !

Nay nhân có mấy đệ tử Vovinam đến đây; nhìn lên hình thầy, tôi thấy xúc động viết mấy dòng nầy. Có bao nhiêu Công đức và Tuệ giác, tôi xin hồi hướng thầy : nguyện Hương linh Bardo của thầy dạo chơi ở miền Liên hoa – đài thượng và Vovinam đem hình ảnh Việt Nam cùng tiếng gọi giống nòi hùng mạnh qua Võ Thuật Việt cùng núi sông thân yêu lan tràn khắp Năm Châu Thế giới.

Xin kính tặng bậc Thầy Võ Đức trong làng Võ Việt Nam.

                                                                                 Núi Dinh Hội.., huyện Tân Thành, tỉnh bà Rịa Vũng Tàu.
                                                                                             Le 1 Octobe, ngày 8/9 Giáp Ngọ 2014
                                                                                                                   (Ký tên )


                                                                                                              Thầy Bạch Vân
                                                                                                         Trên đỉnh Bao Quang.

Võ Việt Nam oai hùng sông núi
Màu áo xanh trong sắc lá (*), da vàng
Hồn bất khuất Năm Châu đồng vọng mãi
Nhân phẩm người Lê Sáng mãi thênh thang...

B.V

(*)  sắc  lá màu lá sau : có nghĩa là sau lá xanh đến lá vàng. 

 

*******************


Nguồn : - https://chauminhhay.wordpress.com/2015/01/22/thu-tu-dinh-bao-quang-nui-dinh/ 

                https://venguonblog.wordpress.com/2015/01/22/thu-tu-dinh-bao-quang-nui-dinh/

http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2430651/105340/NUI-DINH-18-NAM-TRO-LAI-APRES-18-ANS-RETOUR-A-LA-MONTAGNE-DINH.html

http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2442291/105344/DANH-SACH-DONG-GOP-GAY-QUY-XAY-DUNG-VOVINAM-NUI-DINH-LISTE-DE-CONTRIBUTION-POUR-LA-CAISSE-DE-CONSTRUCTION-DU-CENTRE-VOVINAM-NUI-DINH.html 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( II ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( II ).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( I ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( I ).
20/11 " NHỚ MÃI NGƯỜI THẦY " - Le 20 Novembre " Penser toujours au Maitre Patriarche.
KỶ NIỆM ĐẸP TỪ MỘT CHUYẾN ĐI 2/9 - Les beaux souvenirs lors une visite en 2 Septembre.
NHẬT KÝ : VỀ THĂM VOVINAM MỘ ĐỨC & QUẢNG NGÃI - Journal : A la visite du Vovinam Mộ Đức et Quảng Ngãi province.
ANH THIERRY VÀ MẸ VỀ THĂM BMT - THIERRY & SA MAMAN RENTRENT VISITE À BUÔN MA THUỘT VILLE.
Hội ngộ đầu Xuân - Rencontre aux premiers jours du Nouvel An.
Tổ đường chiều 29 tháng Chạp - A l'après midi du 29 Décembre lunaire au Tổ đường.
VOVINAM HUYỆN EAKAR- ĐẮK LẮK CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN - Sur le chemin du développement du Vovinam Eakar - DAKLAK Province.
KỶ NIỆM 20 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN VOVINAM EAKAR - ĐẮKLẮK (1993-2013) - Commémoration du 20 ans de Fondation et de Développment du Vovinam EAKAR - DAKLAK province (1993-2013).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/