Hôm nay, ngày 15/10/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été. VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW. Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018). VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.
''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: C V CÁT.''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: C V CÁT.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.
 Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc. Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc.
Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
 "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát". "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát".
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017). Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017).
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.

Thống kê

Số lượt truy cập 810.912
Tổng số Thành viên 0
Số người đang xem 60
LỄ TUẦN CHUNG THẤT CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG & LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI - Commémoration de 49 jours de la Mort du Maitre Patriarche.

Đăng ngày: 28/09/2012 05:45
LỄ TUẦN CHUNG THẤT CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG & LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI - Commémoration de 49 jours de la Mort du Maitre Patriarche.
     Noel Thầy về ! Giáng sinh đến đem niềm vui đến. Canh Dần đại hạn sớm qua mau. Hoàng hôn buông xuống bên thềm cũ. Ẩn hiện trong mơ bóng dáng Thầy ! Noel 2010- Lê Hùng. Traduction : Noel au retour de Maitre Patriarche ! L’arrivée de Noel apporte la nouvelle joie. La mauvaise année du Tigre sera bientot passée. Le crépuscule retombe sur l’ancienne terasse. Dans la reve tantot apparait, tantot disparait l’ombre de Maitre ! Noel 2010- Lê Hùng.

 

Vào lúc 10h sáng ngày 14/11/2010, tại lầu 3 sân thượng của Tổ Đường Môn Phái VoViNam-Việt Võ Đạo số 31 Sư Vạn Hạnh-Q10 đã long trọng tổ chức buổi Lễ tuần chung thất của Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng và Lễ ra mắt Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái ( HĐVSCQMP ).

Sau khi mọi người ổn định trật tự thì Lễ cúng thất bắt đầu : HĐVSCQMP lên dâng hương và sau đó tất cả mọi người cùng quỳ lạy trước bàn thờ Tổ và Thầy Chưởng Môn Lê Sáng.

Kế tiếp, Võ sư Nguyễn Văn Sen lên đọc tiểu sử ‘‘ Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng người kế nghiệp xuất sắc của Sáng Tổ Nguyễn Lộc để mọi người cùng tưởng nhớ lại : ‘‘ Một cuộc đời võ nghiệp vĩ đại - Người Thầy khả kính đã vĩnh viễn rời xa chúng ta ’’…

Trong bầu không khí trang nghiêm đầy thiêng liêng ấy, mọi người cùng cuối đầu ‘‘ Một phút mặc niệm ’’ tưởng nhớ công đức to lớn của Người Thầy kính yêu – Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng.

10h30 : Võ sư Nguyễn Tôn Khoa lên tuyên bố lý do và giới thiệu Quý Đại Biểu và thành phần tham dự : Đại diện Liên Đoàn VoViNam Việt Nam & Thế Giới, Quý Võ sư – Huấn luyện viên thuộc các đơn vị trong và ngoài nước…

Sau khi Võ sư Nguyễn Tôn Khoa đọc Quyết định thành lập HĐVSCQMP thì Võ sư Nguyễn Văn Tuấn lên đọc Quy chế của HĐVSCQM đã được thông qua và ấn ký bởi Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng lúc sinh thời còn sáng suốt…, đặc biệt nhấn mạnh đến ‘‘ Ba mục đích và Năm tôn chỉ của Môn phái đã đề ra và chịu trách nhiệm chung…

Tiếp theo, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu có đôi lời phát biểu và hứa sẽ làm tròn trách nhiệm được giao…

Nhân dịp này, Ông Lê Quốc Ấn ( Chủ tịch Liên Đoàn VoViNam Việt Nam – Phó chủ tịch Liên Đoàn VoViNam Thế Giới - cũng chia sẽ những tâm tư, tình cảm đặc biệt với Môn phái và hứa sẽ không ngừng hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển chung của Môn phái trên tinh thần thân ái, đoàn kết…và sau đó Ông Lê Quốc Ân đã tặng hoa danh dự cho HĐVSCQMP.

11h30 : tất cả mọi người được mời xuống lầu 1 dự bữa cơm thân mật nhân tuần chung thất của Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng.

12h : Lễ tuần chung thất của Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng theo nghi tức Phật Giáo được các Sư Thầy chủ trì và kết thúc lúc 12h30.

Theo quan niệm của Đạo Phật : trong 49 ngày sau khi mất thì hương hồn của người quá cố vẫn còn quanh quẩn ở nhà. Sau đó sẽ được sẽ được siêu thoát về miền cực lạc…

Thầy ơi ! Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 49 ngày rồi kề từ cái ngày đau đớn Thầy trở về với cát bụi, không ngày nào chúng con không nghĩ về Thầy…


Cũng vì thời gian và điều kiện khách quan không cho phép : nhân đây tập thể Anh chị em trong Công ty WWW.DECOMAYA.COM của con cũng đã hoàn thành bức tượng bán thân nho nhỏ kính dâng Thầy ‘‘ Một thần tượng vĩ đại ’’ của mọi Môn đồ VoViNam-Việt Võ Đạo chân chính..,đã đi vào lịch sử Môn phái.

Kính cầu mong hương hồn Thầy siêu thoát, an nghỉ bình yên bên Sáng Tổ và phù hộ, độ trì cho Môn phái luôn đoàn kết tốt, vững bền tiến xa… !!!

Sài Gòn, 3h sáng ngày 16/11/2010
Môn đồ Lê Văn Hùng


FETE COMMEMORALE DE 49 JOURS APRES LA MORT DE MAITRE PATRIACHE LE SANG & FETE DE PRESENTATION DU CONSEIL DE GESTION DES MAITRES

Selon la conception de la Religion de Bouddhisme : Pendant 49 jours après la mort , le manes de défunt reste encore au tour de la maison. Et puis, il sera attendu le salut au Paradis bouddhique.

Maitre ! Le temps passe trop vite, il est déjà 49 jours lors du jour douloureux de votre retour à la poussière, nous Vous pensons tous les jours.
 
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

C’est aussi avec le temps et la condition objective qui ne nous permettent pas : pour cette occassion, l’ensemble du personnel de mon Société WWW.DECOMAYA.COM a fini Votre petit buste à Vous présenter avec recpect « Une Grande Idole » de tous les disciples authentiques de VoViNam-Việt Võ Đạo…,entré dans l’histoire de l’Ecole.

Espérant souhaiter avec respect Votre manes sauvé qui repose en paix à coté du Maitre Fondateur , protège et aide par une impulsion surnaturelle pour notre Ecole en bonne solidarité et avancée en stable… !!!

SaiGon, à la nuite blanche du 15 /11/2010
Disciple Lê Văn Hùng


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 178KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 153KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 188KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 156KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 173KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 257KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 250KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 211KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 170KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 258KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 271KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 205KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 289KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 305KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 233KB.


Tất cả những bài viết về Thầy được lưu trử tại đây:
http://www.vovinamus.com/forum/showt...7045#post87045

Tất cả hình ảnh về Video tang lễ cố võ sư Chuuởng Môn được Admin của Thư viện Vovinam đưa lên youtube toàn bộ, xin bấm vào đây để xem:
http://www.vovinamus.com/forum/showthread.php?t=13593

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 tại Tp.BMT - La 52ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc à BMT ville.
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 cho các môn sinh tại TỔ ĐƯỜNG tối ngày ( 04/04/2012 Âm lịch ) - 52ème Commémoration du Maitre Fondateur aux élèves de TỔ ĐƯỜNG au soir du 04/04/2012 Lunaire.
Lễ tưởng niệm Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 52 (1960-2012)-Lễ vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2012-La 52ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc -Remise de Ceintures d'honneur.
Khóa thi Hồng Đai năm 2012 nhân mùa Tưởng niệm 52 năm ngày mất của Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc ( 1960-2012 ) - Passage de grade de Ceinture rouge en 2012
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 51 ( 1960 – 2011 ) - La 51ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc ( 1960 – 2011 )
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 50 (1960 – 2010) - La 50ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc(1960 – 2010).
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 49 (1960 – 2009) - La 49ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 48 (1960 – 2008) - La 48ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/