Hôm nay, ngày 15/08/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.425.983
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 26
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 48 (1960 – 2008) - La 48ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.

Đăng ngày: 15/04/2012 14:07
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 48 (1960 – 2008) - La 48ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
     '' Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). '' Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). " Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie ". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC. ( Lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam ).

 
 
Giổ Tổ tại Tổ Đường - 11/5/2008
Sun - 05/11/2008 10:09
Xem hình
 

DIỄN TỪ CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN

Trong lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 48 (1960 – 2008) tổ chức tại Tổ đường Môn Phái ngày 11-05-2008


Các môn đồ Vovinam - Việt Võ Đạo thân mến,

Hàng năm cứ vào đầu tháng tư âm lịch, môn đồ ở khắp nơi trên thế giới đều dành thời gian để tưởng nhớ đến Cố Võ Sư Nguyễn Lộc – Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo.


Từ khi Sáng Tổ thành lập môn phái đến nay đã tròn 70 năm, nhờ ân đức Sáng Tổ, nhờ sự tận tụy với sự nghiệp phát triển môn phái của nhiều thế hệ Võ sư – HLV, môn phái đã phát triển mạnh mẻ trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần rèn đúc nhiều thế hệ thanh niên trở thành những con người hữu ích cho xã hội, khỏe về thân, sáng về tâm.

Để đáp lại ân đức của Sáng Tổ, noi gương các bậc tiền bối của môn phái, các môn đồ Vovinam - Việt Võ Đạo, trong mùa tưởng niệm năm nay cần tỉnh tâm để nhớ đến các bậc khai sáng ra môn phái võ đạo, học tập công đức của Người và phải luôn nhớ rằng cần luôn trau dồi võ thuật và võ đạo vì :’’ Con người phải lành mạnh về cả tâm hồn lẫn thể xác”… triết học, đạo đức, thể dục thể thao chỉ có thể giải quyết một phần, chứ không bao quát được tòan bộ vấn đề.

Xã hội chìm đắm trong những công tác, những dịch vụ. Nhu cầu xã hội là công việc, là dịch vụ. Nhưng đâu là nguyên động lực và tác nhân của những công tác, những dịch vụ đó – chính là “Người”.

Con đường Cách mạng Tâm Thân mà Sáng Tổ đã vạch ra cho chúng ta là con đường rèn luyện “Người”. Con người của chúng ta phải được thường hằng rèn luyện, để đủ sức vừa là nguyên động lực, vừa là tác nhân trong xã hội. Trên bình diện giản đơn hơn, sự học tập rèn luyện giúp chúng ta trở thành người con hiếu, cha hiền, vợ chồng thuận thảo, bạn bè tín nghĩa, người công dân thượng tôn pháp luật và hữu ích cho xã hội.

Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo là một đại gia đình, trong đó các môn đồ yêu thương kính trọng lẫn nhau. Sự kính trọng và lòng yêu thương đó đan kết thành kỷ luật môn phái, một giềng mối vững chắc giúp các môn đồ đòan kết chặt chẻ để nêu cao danh dự môn phái và trở thành con người tòan diện sống có tình có nghĩa.

Các môn đồ thân mến
Môn phái đã được bảy mươi tuổi, Tôi đã theo học với Sáng Tổ và họat động môn phái đến nay cũng gần bảy mươi năm. Trải qua nhiều chục năm kề cận, được Sáng Tổ rèn đúc bằng ngọn lửa cách mạng Tâm Thân, tôi đã nguyện suốt đời cống hiến để ngọn lửa này được truyền lưu mãi đến các thế hệ mai sau.

Hôm nay, thắp nén hương thiêng, với tất cả lòng thành kính hướng về anh linh Sáng Tổ, mong Sáng Tổ luôn độ trì để các chúng môn đồ hàm dưỡng được khí thiêng sông núi, trau dồi cách mạng Tâm Thân để mạnh về Thân sáng về Tâm, xây dựng và phát triển môn phái ngày thêm tươi đẹp.

( Mes chers élèves,

Notre école a déjà 70ans. Je la suis avec Maitre Fondateur et je la mene les activités jusqu'aujourd'hui presque 70ans. Après des années proches de Maitre Fondateur qui m'a trempe le feu de la Révolution du Coeur et du Corps humains. Je jure de sacrifier toute ma vie pour l'école pourque ce feu soit transmis à la postérité.

Aujourd'hui, nous mettons les batonnets d'encens sacrés avec tout coeur sincère et respectueux vers l'âme de Maitre Fondateur et espérant qui  nous aide toujours par une impulsion surnaturelle pourque nous pussions cultiver l'air sacré des fleuves et monts ( patrie ), pecfectionner la Révolution du Coeur et du Corps humains visant forcer le Corps et éclaircir le Coeur, contruire et dévélopper notre école de jour en jour plus riante...)

Thân ái,

Chưởng Môn Lê Sáng


**************************************************

Lễ tưởng niệm lần thứ 48
lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Môn phái
và lễ thăng cấp Hồng đai 2008.


Thi lên đai: ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2008, giổ tổ và lễ thăng đẳng cấp
Ngày 11 tháng 5 năm 2008


-------------------------
08g30 - Tập trung
Tổng dợt nghi thức

LỄ TƯỞNG NIỆM :

09g - Võ sư Chưởng Môn đến chủ lễ
- Nghi thức khai mạc
Giới thiệu thành phần tham dự
- Nghi thức dâng hương Tưởng Niệm
* Ban Nghi lễ chuẩn bị nghi thức lễ Tổ
* Võ sư Chưởng Môn chủ lễ dâng hương tưởng niệm
* Ban Chấp hành Liên Đòan Vovinam Việt Nam dâng hương
* Đại diện các Tỉnh, Thành dâng hương
* Quan Khách, thân hữu, cựu môn sinh dâng hương
* Phút tưởng niệm Cố Võ sư Sáng Tổ và các môn đồ Vovinam quá vãng.
* Đọc tiểu sử Cố Võ sư Sáng Tổ (VS. Nguyễn Chánh Tứ)

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI :

10g - Bài tóm lược 70 năm xây dựng và phát triển môn phái (VS. Nguyễn Văn Chiếu).
- Phần tặng hoa Võ sư Chưởng Môn (Chủ Tịch Liên Đòan)
- Tặng quà cho Chủ tịch Liên Đòan và Hội Vovinam các Tỉnh, Thành (VS. Nguyễn Văn Chiếu).

LỄ THĂNG CẤP :

10g30 - Tường trình kết quả khóa thi (VS. Nguyễn Văn Sen).
- Thắt đai danh dự cho các tân Hồng đai
- Diễn từ của Võ sư Chưởng Môn.
- Lời cảm tạ của Ban tổ chức.

11g Bế mạc.
********************************************************************
Bài tường thuật Lễ Tưởng Niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ lần thứ 48 (1960 – 2008) và lễ thăng cấp Hồng đai năm 2008

Sáng ngày 11-05-2008, lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo và lễ thăng cấp Hồng đai năm 2008 đã được tổ chức trang trọng tại Tổ đường môn phái.

Hơn 100 khách tham dự, gồm có Ban chấp hành Liên đòan Vovinam Việt Nam, đại diện các tỉnh thành trong nước như An Giang, Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ, Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum v.v… và các quan khách, thân hữu, cựu môn sinh.

Đúng 09 giờ, Võ sư Chưởng Môn đến chủ lễ trong tiếng chiêng trống trầm hùng, dồn dập. Võ sư Nguyễn Chánh Tứ đã lên đọc tiểu sử Cố Võ Sư Sáng Tổ môn phái để nhắc lại công đức của Người, và tòan thể hội trường đều lắng lòng, suy tưởng trong một phút tưởng niệm anh linh Cố Võ Sư Sáng Tổ và các môn đồ Vovinam quá vãng.

Nối tiếp chương trình, Võ sư Chưởng Môn đã lên dâng hương tưởng niệm Sáng Tổ và tuần tự là Ban chấp hành Liên đòan Vovinam Việt Nam, đại diện các tỉnh, thành, các thân hữu, cựu môn sinh dâng hương.

Nhắc lại chặng đường đã qua, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã đọc bài tóm lược quảng đường 70 năm phát triển đầy khó khăn nhưng vô cùng hào hùng, sôi động của môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo.

Thay mặt Ban chấp hành Liên đòan, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Liên đòan Vovinam Việt Nam đã kính tặng Võ sư Chưởng Môn món quà lưu niệm và lẳng hoa tươi thắm. Đáp lại, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã thay mặt môn phái trao quà lưu niệm cho ông Chủ tịch, Võ sư Võ Danh Hải, Tổng thư ký Liên đòan, ông Nguyễn Hùng – phó giám đốc sở TDTT, đại diện các tỉnh, thành … nhân kỷ niệm 70 năm thành lập môn phái.

Bước sang lễ thăng cấp Hồng đai, Võ sư Nguyễn Văn Sen đã đại diện HĐGK lên tường trình kết quả kỳ thi. (xem danh sách đính kèm). Võ sư Võ Danh Hải, Tổng thư ký Liên đòan Vovinam Việt Nam đọc quyết định công nhận đẳng cấp. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu thắt đai danh dự và ông Chủ tịch Liên đòan trao bằng đẳng cấp cho các tân khoa.

Cả hội trường đã im lặng để lắng nghe lời diễn từ của Võ sư Chưởng Môn :” Môn phái đã được 70 tuổi, từ khi tôi theo học với Sáng Tổ đến nay đã gần 70 năm. Trải qua nhiều chục năm kề cận, được Sáng Tổ rèn đúc bằng con đường cách mạng Tâm Thân, tôi đã nguyện suốt đời cống hiến để ngọn lửa này được truyền lưu mãi đến các thế hệ mai sau”.


Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Liên đòan Vovinam Việt Nam đã có lời cảm tạ Võ sư Chưởng Môn, và hứa sẽ cùng tòan thể Võ sư – HLV đưa sự nghiệp phát triển Vovinam lên một tầm cao mới.

Buổi lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ lần thứ 48, và lễ thăng cấp Hồng đai kết thúc sau buổi liên hoan thân mật tại nhà hàng Đông Hồ.

Tổ Đường


********************************************************************

Danh Sánh Trúng Tuyển

Khóa thi thăng cấp ngày 10-05-2008

HẠNG - HỌ TÊN - ĐON VI

Hồng Đai Đệ II Cấp

- Nguyễn Thành Trí Cần Thơ

Hồng Đai Đệ I Cấp

01 - Patrick Levet - Singapore
02 - Nguyễn Hồng Thanh - Phú Yên
03 - Nguyễn Hữu Phước Long - Quận 9 - TPHCM
04 - Nguyễn Văn Hiệp TPHCM
05 - Nguyễn Thành Tuấn - Tiền Giang

CHUẨN HỒNG ĐAI

01 Lê Nguyễn Hùng Long - Tổ Đường - TPHCM
01 Nguyễn Võ Tiết Hồng Quân - Quan Đội
03 Nguyễn Đại Nghĩa - TPHCM
03 Trần Hòang Phi - Tân Bình - TPHCM
05 Phan Thanh Lâm - TPHCM
05 DanKa - Singapore
05 Trần Thanh Sơn - Quan Đội
08 Ngô Mạnh Cường - TPHCM
08 Phạm Thị Bích Phượng - Quận 8 - TPHCM
10 Trần Công Tạo - Cần Thơ
10 Nguyễn Hòang Sơn Tùng - Quan Đội
10 Vũ Thành Nhân - TPHCM
10 Nguyễn Văn Kha - TPHCM
10 Trần Quang Vinh - CHLB Đức
15 Nguyễn Thanh Sơn - TPHCM
15 Nguyễn Hữu Thanh - TPHCM
15 Phạm Phú Thọ TPHCM
15 Đổ Quốc Tuấn - CHLB Đức
19 Trần Minh NHựt - TPHCM
19 Rizos Chralampos - CHLB Đức
19 Nguyễn Văn Đình - Dak Nong
19 Trần Đa - Đầm Sen - TPCM
23 Nguyễn Thị Phượng (đậu vớt) - Tiền Giang
Hình ảnh ngày giổ tổ tại Tổ Đường sáng Chúa Nhật ngày 11 tháng 5 năm 2008

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 147KB.
Click this bar to view the full image.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 149KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 150KB.
Click this bar to view the full image.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 148KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 148KB.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 146KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 145KB.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - Biographie du Maitre Patriarche Lê Sáng en Anglais et Français.
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Biographie du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn