Hôm nay, ngày 15/08/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.426.012
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 33
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 51 ( 1960 – 2011 ) - La 51ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc ( 1960 – 2011 )

Đăng ngày: 15/04/2012 16:59
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 51 ( 1960 – 2011 ) - La 51ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc ( 1960 – 2011 )
     '' Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). '' Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). " Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de 'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dan l'amour et la tolérance infinie ". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC. ( Lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam ).

 Hằng năm cứ vào độ Mùng 4 tháng 4 năm Âm Lịch, mọi môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo trên toàn Thế giới cùng hướng về ngày Giỗ Cố Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, cùng ‘‘ Dâng nén hương thiêng – Một phút mặc niệm ’’ tưởng nhớ công ơn khai sáng của Người…

Tổ Đường ( mái nhà chung của Môn phái, nơi luôn lưu giữ Di cốt của Người ) hàng năm đảm đương nhiệm vụ thiêng liêng cao cả tổ chức Lễ Tưởng Niệm theo nghi thức truyền thống của Môn phái.

Lễ Tưởng Niệm lần thứ 51 năm nay vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 08-05-2011 cũng không kém phần long trọng, ấm cúng : Lời khai lễ của Ban Tổ chức - Đọc tiểu sử Cố Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc – Một phút Tưởng niệm - Nghi thức tế lễ và Cùng dâng hương tưởng niệm gồm ( Đại biểu danh dự - Hội Đồng Chưởng Quản - Đại diện các quốc gia, các tỉnh thành, các quận huyện và các đồng môn cũ ) - Công bố kết quả kỳ thi Hồng đai ngày 6-5-2011
( http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...iewst&sid=1170 hoặc
http://vovinamvvd.com/modules.php?na...iewst&sid=2730 )

 - Thắt đai danh dự cho các thủ khoa - Phát biểu của đại diện tân khoa - Phát biểu của Võ sư Chánh Chưởng quản - Cáo tri của HĐVS.CQMP ( xem nội dung bên dưới ) - Cảm tạ của Ban tổ chức - Lễ tất.

Trong bầu không khí thiêng liêng ấy, từ nay về sau lại thiếu vắng thêm một bóng dáng vĩ đại thân thương : Một dáng vẻ đường bệ nhưng giản dị - Một đôi mắt sáng long lanh đầy nhiệt huyết và hoài bão – Một nụ cười bao dung – Một giọng nói sang sảng cùng những lời khuyên huấn đầy tính nhân văn ấm lòng người...‘‘ Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng - Lãnh tụ tinh thần cao cả của Môn phái ’’. Người ra đi mãi mãi để lại muôn vàn tiếc thương khôn nguôi, nước mắt lưng tròng mỗi khi nhắc đến tên Người… http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...iewst&sid=1059

Đoàn tụ cùng Sáng Tổ nơi chín suối – Quý Thầy tôn kính của chúng ta sẽ rất vui khi thấy công trình võ học nhân bản của mình đang từng ngày hoàn thiện, thăng hoa… Dưới sự tiếp quản Môn phái của Hội đồng Võ sư Chưởng Quản liên kết cùng Hội đồng tương trợ Hải Ngoại (vovinamhaingoai.com ) và các tổ chức, đoàn thể, Liên Đoàn.., gạt bỏ mọi rào cản, thành kiến trên tinh thần tôn trọng, hợp tác thân ái và đoàn kết tốt..., thì chắc chắn rằng trong tương lai không xa Môn phái sẽ vươn lên tầm cao mới…

Mùa Tưởng niệm lần thứ 51 năm 2011

LÊ HÙNG

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.51ème CÉRÉMONIE COMMÉMORALE DE LA MORT DE MAITRE FONDATEUR DE L’ÉCOLE

ET LA CÉRÉMONIE DE LA PROMOTION DES CEINTURES ROUGES EN 2011

Chaque année au cours du 04 Avril lunaire, tous les disciples de Vovinam-Việt Võ Đạo dans le monde entier se tournent ensemble vers les jours commémorals de Maitre Fondateur, ‘‘ se présentent ensemble les batonnets d’enscen sacrés – Une minute de silence ’’ pour mémoriser son bienfait de création.

Tổ Đường ( maison commune de l’École où conserve encore la poussière de Maitre Fondateur ) se charge annuellement la haute tâche sacrée de fêter la Cérémonie commémorale selon la tradition originale de l’E1cole.

La 51ème Cérémonie commémorale de cette année organisée à 9h Dimanche matin du 08-05-2011est de me6me solennelle, chaleureuse : Cérémonie d'ouverture de l'Organisation - Lire la Biographie de Maitre Fondateur – Une minute de silence – Cérémonial et Présentation d’ensemble des encens ( Députés honoraires – Conseil des Maitres – Représentants des Nations, Provinces, Districts et les Anciens disciples… ) – Déclarer les résultats d’examen du 06/05/2011 ( http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...iewst&sid=1170 ou

http://vovinamvvd.com/modules.php?na...iewst&sid=2730 ) – Remise des ceintures d’honneur aux Premières places – Remerciement d’un représentant des nouveaux gradés – Discours de Maitre en Chef Général du Conseil des Maitres – Notification du Conseil des Maitres ( voir le contenu ci-dessus ) – Remerciement de l’Organisation – Clôture.

Dans cette atmosphère sacrée, il nous manque désormais un grand profil affectueux - Une allure imposante, mais simple - Les yeux brillants pleins d'enthousiasme et d'aspiration - Un sourire tolérant – Une voix étoiffé avec les recommandations pleins d’humanité réchauffées les coeurs… ‘‘ Maitre Patriarche Lê Sáng – Leader spirituel suprême de l’École ’’ qui nous a quitté pour toujours et laissé beaucoup de regrets infinis à chaque fois rappellée de son Nom. http://www.vovinamus.com/news/vn/mod...iewst&sid=1059

Réunir avec Maitre Fondateur à l’éternité – Nos Grands Maitres respectueux seront très heureux de voir leurs œuvres
d’arts martiaux de l’humanité en train chaque de jour de perfection et de sublimation… Sous la prise en charge d’École du Conseil des Maitres associés avec le Conseil mutuel des Maitres d’Outre-mer (vovinamoverseas.com ) et les Organisation – Collectivités – Fédérations…, rejetant toutes les barrières d’obstacle, les préjugés dans l'esprit du respect, de la coopération cordiale et la bonne solidarité.., il est sûr que dans un proche avenir, l’École atteindra à un nouveau sommet...

Saison de la 51ème Cérémonie commémorale en 2011


Lê Hùng


Toàn cảnh Lễ Tưởng Niệm

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Các Võ Sư trong Hội Đồng Chưởng Quản và quan khách tham dự

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Võ Sư Nguyễn Văn Sen Chánh vụ Kỹ thuật và Nghi Lễ đọc tiểu sử Sáng Tổ

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Phút mặc niệm đẻ tưởng nhớ công ơn Sáng Tổ

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Ban nghi lễ tiến hành nghi thức dâng hương (đèn)

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Ban nghi lễ tiến hành nghi thức dâng hương (dâng hoa)

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Ban nghi lễ

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


V.S Nguyễn văn Chiếu Chánh Chưởng Quản, Lão V.S Nguyễn Văn Thâm và ông Nguyễn Hùng P.GĐ Sở TT&DL T.P HCM dâng hương

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Ông Võ Danh Hải TTK LĐ Vovinam VN, ông Mohammad Nouhi

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Đại diện vovinam các tỉnh Miền Trung

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Đại diện vovinam các tỉnh Miền Trung dâng hương

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Đại diện vovinam các tỉnh Miền Tây dang hương

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Đại diện vovinam thành phó HCM dâng hương

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


các V.S và cựu môn sinh dâng hương

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


V.S Nguyễn văn Vang Chánh vụ Khảo thí đọc quyết thăng cấp cho các thí sinh kỳ thi Cao đẳng và Chuẩn cao đẳng năm 2011.

 

Kết quả khóa thi Cao Đẳng chuẩn hồng đai và hồng đai I cấp tháng 5 năm 2011

Căn cứ quyết định số 13-11/QĐ-VVF ngày 29/4/2011 của Liên đoàn Vovinam VN về việc tổ chức khóa thi thăng cấp cao đẳng năm 2011.
Ngày 6/5/2011, khóa thi đã diễn ra tại CLB Lam Sơn, quận Bình Tân, TPHCM với 68 thí sinh dự thi cấp Chuẩn Hồng đai và Hồng Đai I cấp.
Kết quả, có 62 thí sinh đạt yêu cầu và được thăng cấp đai, 6 thí sinh không đạt.
Thủ khoa Chuẩn hồng đai là Huỳnh Khắc Nguyên (TPHCM), á khoa Nguyễn Bình Định (TPHCM) cùng Ionut Nechiata và Picop Gheorghe (Rumani)
Thủ khoa Hồng đai I cấp là Nguyễn Văn Phúc (Hậu Giang) và 2 á khoa: Macovei Florin (Rumani), Nguyễn Việt Anh Tiến (Hậu Giang)

KẾT QUẢ THI LÊN CHUẨN CAO ĐẲNG
STT …HỌ VÀ TÊN… ĐƠN VỊ… CHĐ …Tổng điểm …Kết quả… Ghi chú

1 Huỳnh Minh Hải Bình Phước x 28 Đạt
2 Nguyễn Đức Ân Lâm Đồng x 30,5 Đạt
3 Trịnh Quốc Hùng Đà Nẵng x 25,5 Đạt
4 Bùi Đặng Hồng Nhung Bình Dương x 28,5 Đạt
5 Nguyễn Thị Mỹ Trang Bình Dương x 27,5 Đạt
6 Nguyễn Tấn Trung Bình Dương x 26 Đạt
7 Miethe Didier, Just Quân khu 7 x 26,5 Đạt
8 Nguyễn Tấn Trinh Bình Dương x 27 Đạt
9 Trần Vũ Bảo Sóc Trăng x 28 Đạt
10 Hoàng Quốc Long Hà Nội x 23,5 Chưa đạt
11 Trần Anh Vũ Vũng Tàu x 27 Đạt
12 Nguyễn Tấn Công Long An x 24 Chưa đạt
13 Nguyễn Thanh Hải Kiên Giang x 24,5 Chưa đạt
14 Nguyễn Châu Thinh Kiên Giang x 26,5 Đạt
15 Huỳnh Chí Trung An Giang x 25 Đạt
16 Lý Thanh Phong An Giang x 27 Đạt
17 Phạm Thành Xuyên An Giang x 28,5 Đạt
18 Trương Hữu Vinh An Giang x 23,5 Chưa đạt
19 Từ Thanh Phong Cần Thơ x 25 Đạt
20 Nguyễn Thanh Hoa Cần Thơ x 0 Không thi
21 Lê Trương Đức Minh Cần Thơ x 27 Đạt
22 Lê Công Khanh Cần Thơ x 25 Đạt
23 Cao Văn Hường Cần Thơ x 25 Đạt
24 Nechita Ionut Gabriel Rumani x 29,5 Đạt Á khoa
25 Picop Gheorghe Rumani x 29,5 Đạt Á khoa
26 Mititelu A. Constantin Rumani x 27,5 Đạt
27 Trần Văn Lưu Mỹ x 27 Đạt
28 Khoa Hoàng Mỹ x 27,5 Đạt
29 Hoàng Thanh Tâm Mỹ x 27,5 Đạt
30 Lý Ngọc Hưng Tp.HCM x 27 Đạt
31 Bùi Văn Đồng Tp.HCM x 26 Chưa đạt Điểm liệt
32 Nguyễn Văn Lộc Tp.HCM x 25 Đạt
33 Vũ Trọng Bảo Tp.HCM x 28 Đạt
34 Lê Trung Kiên Tp.HCM x 28 Đạt
35 Võ Hoài Nam Tp.HCM x 28 Đạt
36 Nguyễn Thanh Tuấn Tp.HCM x 25,5 Đạt
37 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Tp.HCM x 28 Đạt
38 Nguyễn Hữu Hiếu Tp.HCM x 29,5 Đạt
39 Lâm Minh Chung Tp.HCM x 30 Đạt
40 Đặng Tiến Vương Tp.HCM x 30 Đạt
41 Lâm Đông Vượng Tp.HCM x 30,5 Đạt
42 Lưu Hoài Phương Tp.HCM x 26,5 Đạt
43 Trần Văn Nhơn Tp.HCM x 25,5 Đạt
44 Nguyễn Bình Định Tp.HCM x 33,5 Đạt Á khoa
45 Huỳnh Khắc Nguyên Tp.HCM x 34,5 Đạt Thủ khoa
46 Lê Đức Duy Tp.HCM x 28,5 Đạt
47 Phạm Đình Mai Phương Tp.HCM x 30 Đạt
48 Võ Nguyên Linh Tp.HCM x 29,5 Đạt
49 Phan Kim Khanh Tp.HCM x 27 Đạt
50 Nguyễn Đức Dũng Tp.HCM x 28 Đạt
51 Trần Phước Trung Tp.HCM x 24,5 Chưa đạt
52 Nguyễn Văn Danh Đồng Nai x 27 Đạt
53 Lê Bá Tước Đồng Nai x 26,5 Đạt
54 Chắn Quốc Hưng Đồng Nai x 27,5 Đạt
55 Lê Minh Tuấn Đồng Nai x 25 Đạt


KẾT QUẢ THI LÊN CAO ĐẲNG ĐỆ I CẤP

STT… HỌ VÀ TÊN… ĐƠN VỊ… HĐ I …Tổng điểm… Kết quả .Ghi chú

1 Lâm Quang Long Đà Nẵng x 25 Đạt
2 Hồ Đắc Khanh Đà Nẵng x 25 Đạt
3 Đàng Năng Hảo Đắk Lắk x 26,5 Đạt
4 Nguyễn Việt Anh Tiến Hậu Giang x 32,5 Đạt Á khoa
5 Nguyễn Văn Phúc Hậu Giang x 33,5 Đạt Thủ khoa
6 Đào Hoàng Tuấn Quân khu 7 x 30,5 Đạt
7 Đoàn Minh Cang Tiền Giang x 25 Đạt (vớt)
8 Nguyễn Văn Phán Tiền Giang x 25 Đạt
9 Nguyễn Tấn Hữu Đồng Tháp x 31,5 Đạt
10 Trần Hoài Hận Đồng Tháp x 27,5 Đạt
11 Lê Hải Bình Hà Nội x 25 Đạt
12 Macovei Ionel Florin Rumani x 31 Đạt Á khoa
13 Bùi Mạnh Thuyết Tp.HCM x 25 Đạt
14 Nguyễn Bá Trí Tp.HCM x 25 Đạt

Default Ðề: Tin tuc Lễ Giổ Tổ & Thi len Dai Vovinam tai Viet Nam

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

V.S Nguyễn Văn Chiếu và V.S Nguyễn Văn Sen sau khi thắt đai danh dự và tặng hoa cho các thí sinh đạt Thủ khoa


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

V.S Nguyễn Văn Sen Chánh vụ Nghi lễ và Kỹ Thuật thắt đai và tặng hoa cho môn sinh Huỳnh Khắc Nguyên, Thủ khoa cấp Chuẩn cao Đẳng
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

các thí sinh đạt hạng á khoa cấp CĐ và CCĐ
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

V.S Nguyễn Văn Vang, V.S Võ Văn Tuấn và V.S Nguyễn Văn Mỹ thắt đai danh dự cho các tân á khoa
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Tân thủ khoa Chuẩn Hồng Đai Huỳnh Khắc Nguyên đại diện các tân môn sinh CĐ và CCĐ bày tỏ cảm tưởng và lời cảm ơn
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

V.S Nguyễn Văn Chiếu đọc Cáo tri của Hội Đồng Chưởng quản và nhắc nhở các tân môn sinh CĐ&CCĐ
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

V.S Nguyễn Văn Sen, V.S Nguyễn Văn Chiếu và V.S Võ Văn Tuấn
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Ông Võ Danh Hải, Ông ông Mohammad Nouhi và các vị khách mời
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 50 (1960 – 2010) - La 50ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc(1960 – 2010).
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 49 (1960 – 2009) - La 49ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 48 (1960 – 2008) - La 48ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - Biographie du Maitre Patriarche Lê Sáng en Anglais et Français.
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Biographie du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn