Hôm nay, ngày 15/08/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.  Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.425.998
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 35
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 50 (1960 – 2010) - La 50ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc(1960 – 2010).

Đăng ngày: 15/04/2012 15:49
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 50 (1960 – 2010) - La 50ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc(1960 – 2010).
     '' Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). '' Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). " Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de 'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie ". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC. ( Lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam ).

 50th Commememoration of Vovinam Việt Võ Đạo's Founding Grandmaster

17.05.2010 22:27
Xem hình
 

[ Vietnamese | English | French | PHOTOS ]

                              50th Commemoration of Vovinam - Việt Võ Đạo’s Founding

 Grandmaster Nguyễn Lộc


 '' 50 năm trước vào ngày 04 tháng 04 năm Âm lịch 1960, Sáng Tổ Môn Phái Vovinam –Việt Võ Đạo đã ra đi vĩnh viễn trong sự thương tiếc khôn nguôi của bao người…

50 năm sau, mọi môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo trên thế giới cùng nâng nén hương thơm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn khai sáng của Người ''.


[ Vietnamese | English | French | PHOTOS ]

50th Commemoration of Vovinam - Việt Võ Đạo’s Founding Grandmaster Nguyễn Lộc


'' 50 năm trước vào ngày 04 tháng 04 năm Âm lịch 1960, Sáng Tổ Môn Phái Vovinam –Việt Võ Đạo đã ra đi vĩnh viễn trong sự thương tiếc khôn nguôi của bao người…

50 năm sau, mọi môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo trên thế giới cùng nâng nén hương thơm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn khai sáng của Người ''.

Được sự đồng ý của Thầy Chưởng Môn Lê Sáng: Lúc 9h sáng ngày 16/05/2010 (tức ngày 04/04 Âm lịch), Quý Võ sư cao cấp của Môn phái đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 50 ngày mất của Cố Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, tại Võ Đường Vovinam - Việt Võ Đạo Lam Sơn ( và cũng là nhà riêng của Thầy Võ Văn Tuấn ở số 910/26/13 Tân Kỳ-Tân Quý, P.BìnhHưngHòa, Q.BìnhTân-Tp.HCM

http://www.vovinamus.com/forum/showthread.php?t=10575 ) được xây cất khang trang rộng rãi, có phòng lưu trú cho những ai ở xa đến sinh hoạt, phòng tập chính được trang trí theo kiểu mẫu của Tổ Đường.

Sau khi Quý Môn đồ tề tựu đông đủ thì buổi Lễ tưởng niệm chính thức bắt đầu. Thầy Nguyễn Tôn Khoa hướng dẫn chương trình và đọc “ Diễn từ của Thầy Chưởng Môn Lê Sáng ”. Sau phần đọc “ Tiểu sử Sáng Tổ ” của Thầy Nguyễn Văn Sen là phần nghi thức dâng hương truyền thống : Lần lượt đại diện các đơn vị trong và ngoài nước lên dâng hương trước bàn thờ Tổ, kính dâng lên Ngài những thành quả đạt được hôm nay…

Sau đó, Thầy Võ Văn Tuấn mời Đại diện của Trung tâm Kỷ lục Guiness Việt Nam lên phát biểu và Thầy Nguyễn Văn Chiếu đại diện cho Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo nhận kỷ niệm chương và chứng nhận của Trung Tâm Kỷ Lục Guiness Việt Nam công nhận :

“ Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc là người đầu tiên Sáng lập ra môn phái VoViVam-Việt Võ Đạo ”

Trước đó thì Trung Tâm kỷ lục Guiness cũng đã trao chứng nhận, công nhận :

“Thầy Chưởng Môn Lê Sáng là người giữ chức Chưởng Môn lâu năm nhất”.

Để đánh dấu kỷ niệm lần đầu tiên vinh dự được tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc : Đại diện Ban quản nhiệm Võ Đường Vovinam - Việt Võ Đạo Lam Sơn là VS. Diệp Thanh Long đã trao tặng bút viết và kỷ niệm chương Vovinam - Việt Võ Đạo cho tất cả Đại diện các đơn vị tham dự.

Sau khi bế mạc, mọi người xum vầy bên nhau chụp hình lưu niệm và dự tiệc chung trong bầu không khí hết sức phấn khởi và đoàn kết, thắt chặt tình nghĩa sư môn huynh đệ…

Sài Gòn, ngày 19 tháng 05 năm 2010

Môn sinh
Lê Văn Hùng


DANH SÁCH QUÝ VÕ SƯ ĐƯỢC VINH THĂNG ĐẲNG CẤP

 1. VS. Nguyễn Văn Sen: Hồng Đai Đệ Ngũ Cấp (tương đương 9 Đẳng Quốc Tế)
 2. VS. Nguyễn Văn Chiếu: Hồng Đai Đệ Ngũ Cấp (tương đương 9 Đẳng Quốc Tế )
 3. VS. Nguyễn Văn Vang: Hồng Đai Đệ Tứ Cấp (tương đương 8 Đẳng Quốc Tế )
 4. VS. Trần Văn Mỹ: Hồng Đai Đệ Tứ Cấp (tương đương 8 Đẳng Quốc Tế )
 5. VS. Nguyễn Chánh Tứ:Hồng Đai Đệ Tứ Cấp (tương đương 8 Đẳng Quốc Tế )
 6. VS. Diệp Khôi (Úc): Hồng Đai Đệ Tam Cấp (tương đương 7 Đẳng Quốc Tế )
 7. VS. Lương Thuận Vui (Mỹ): Hồng Đai Đệ Tam Cấp (tương đương 7 Đẳng Quốc Tế )
 8. VS. Trang Phước Đức (Pháp): Hồng Đai Đệ Tam Cấp (tương đương 7 Đẳng Quốc Tế )
 9. VS. Võ Văn Tuấn: Hồng Đai Đệ Nhị Cấp (tương đương 6 Đẳng Quốc Tế )
 10. VS. Nguyễn Tôn Khoa: Hồng Đai Đệ Nhị Cấp (tương đương 6 Đẳng Quốc Tế )
 11. VS. Mai Văn Hiệp: Hồng Đai Đệ Nhị Cấp (tương đương 6 Đẳng Quốc Tế )
 12. VS. Vũ Đức Thọ (Mỹ): Hồng Đai Đệ Nhị Cấp (tương đương 6 Đẳng Quốc Tế )
 13. VS. Nguyễn Hồng Tâm: Hồng Đai Đệ Nhất Cấp (tương đương 5 Đẳng Quốc Tế )
 14. VS. Trần Đa: Hồng Đai Đệ Nhất Cấp (tương đương 5 Đẳng Quốc Tế )

Diễn Từ Của Võ Sư Chưởng Môn
Trong lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ
Môn Phái Vovinam -Việt Võ Ðạo
Lần thứ 50 (1960-2010)

                                          Tổ Chức tại Võ đường Lam Sơn ngày 16-5-2010

Các môn đồ Vovinam - Việt Võ Ðạo thân mến,

Như hàng năm cứ vào đầu tháng 4 âm lịch, môn phái chúng ta tiến hành lể tưởng niệm đến Cố Võ Sư Nguyễn Lộc - Sáng Tổ Môn Phái Vovinam – Việt Võ Ðạo.

Từ khi Sáng Tổ thành lập môn phái đến nay, nhờ ân đức sáng Tổ, nhờ sự tân tụy với sự nghiệp phát triển môn phái của nhiều thế hệ võ sư, huấn luyện viên, môn phái đã phát triển mạnh mẽ trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần rèn đúc nhiều thế hệ thanh niên trở thành những con người hữu ích cho xã hội, khoẻ về thân, sáng về Tâm Đạo.

Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Sáng Tổ Môn Phái, tôi vinh thăng đẳng cấp cho một số võ sư đã có nhiều đóng góp sự nghiệp phát triển môn phái. Qua sự vinh thăng này, tôi nhắn nhủ chung đến các võ sư cũng như các huấn Luyện Viên, tiếp tục làm việc tận tụy để :

 1. Tiếp tục phát huy và quảng bá Vovinam - Việt Võ Đạo trên toàn thế giới
 2. Kiện toàn chương trình huấn luyện Vovinam - Việt Võ Đạo, bắt nguồn từ truyền thống võ cổ truyền Việt Nam và thái dụng tinh hoa các môn võ thuật trên thế giới để hình thành một phương pháp luyện tập giúp cho con người sống khỏe, yêu đời, nhằm vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống, với tư tưởng tiến bộ, với ý chí quật cường, với tấm lòng khoan dung độ lượng, hiểu biết nhiệm vụ của mình và trong sáng phục vụ công ích.
 3. Kiện toàn triết lý Việt Võ Đạo trên cơ sở các yêu cầu của cuộc sống nhằm sống hòa hợp, giúp đỡ và yêu thương mọi người với tinh thần bình đẳng, bác ái để đựơc cùng với mọi người đều sống xứng đáng trong một thế giới an hòa hạnh phúc.

Kính cầu nguyện anh linh Sáng Tổ soi sáng cho bước đường hành đạo của các môn đồ Vovinam - Việt Võ Đạo của Người.

Thân ái!
Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng

[ Vietnamese | English | French | PHOTOS ]

50th Commemoration of Vovinam - Việt Võ Đạo’s Founding Grandmaster Nguyễn Lộc


'' 50 years ago on the 4th day of the 4th lunar month in 1960, the founding Grandmaster of Vovinam - Việt Võ Đạo passed away, leaving behind great grief and mourning…

50 years later, Vovinam - Việt Võ Đạo all over the world come together to offer fragrant incense in silence commemorating him in deep gratitude for his magnificient creation ''.

With consent of Grandmaster Lê Sáng, at 9 am on 16.05.2010 (on the 4th day of 4th lunar month), on behalf of all disciples, high level masters held a ceremony to commemorate the 50th of founding Grandmaster Nguyễn Lộc at the Vovinam - Việt Võ Đạo club of Lam Sơn (this is also the residence of master Võ Văn Tuấn) at No. 910/26/13 Tan Ky - Tan Quy, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan. The location a nice and spacious building with living quarter for those who come from a far. The primary chamber is modeled and decorated similar to Tổ Đường.

After everybody gathered, the official memorial ceremony began. Master Nguyễn Tôn Khoa led the program and read “Grandmaster Lê Sáng’s speech”. Following that master Nguyễn Văn Sen read the “biography of the Founding Grandmaster”. The traditional incense offering ritual started when the representatives of the schools and offices from locations around the country and abroad offered incense in front of the altar as a way to express their deep gratitude for the collective results of our discipline to date.

Later, master Võ Văn Tuấn invited representatives of Vietnam Guinness Center to speak and master Nguyễn Văn Chiếu on behalf of Vovinam - Việt Võ Đạo received the certification and plaques from the Guinness Centre officially recognizing:

“Master Nguyễn Lộc was the first person who found Vovinam - Việt Võ Đạo discipline”

Previously, the Vietnam Guinness Center also awarded the certificate and recognition that :

“ Grandmaster Lê Sáng is the person who holds a grandmaster office with the longest term durtation ”

To mark this occasion of 50th Commemoration of Founding Grandmaster Nguyễn Lộc, on behalf of management of the Vovinam - Việt Võ Đạo Lam Sơn club, master Diệp Thanh Long offered souvenir pens and plaques to representatives of all Vovinam - Việt Võ Đạo club in attendance.

After the closing, everybody gather for souvenir photos and attended a celebration party in an atmosphere of cordial, enthusiastic, and solidarity that further strengthen the brotherhood and teacher-student relationships...

SàiGòn, le 19 Mai 2010
Disciple
Lê Văn Hùng


LIST OF RECENTLY PROMOTED MASTERS

 1. VS. Nguyễn Văn Sen: Red belt with 5 stripes (9 Dan International equivalence)
 2. VS. Nguyễn Văn Chiếu: Red belt with 5 stripes (9 Dan International equivalence)
 3. VS. Nguyen Văn Vang: Red belt with 4 stripes (8 Dan International equivalence)
 4. VS. Trần Văn Mỹ: Red belt with 4 stripes (8 Dan International equivalence)
 5. VS. Nguyễn Chánh Tứ: Red belt with 4 stripes (8 Dan International equivalence)
 6. VS. Diệp Khôi (Australia): red belt with 3 stripes (7 Dan International equivalence)
 7. VS. Lương Thuận Vui (USA): Red belt with 3 stripes (7 Dan International equivalence)
 8. VS. Trang Phước Đức (France): red belt with 3 stripes (7 Dan International equivalence)
 9. VS. Võ Văn Tuấn: Red belt with 2 stripes (Dan 6 International)
 10. VS. Nguyễn Tôn Khoa: Red belt with 2 stripes (6 Dan International equivalence)
 11. VS. Mai Văn Hiệp: Red belt with 2 stripes (6 Dan International equivalence)
 12. VS. Vũ Đức Thọ (USA): Red belt with 2 stripes (6 Dan International equivalence)
 13. VS. Nguyễn Hồng Tâm: Red belt with 1 stripe (5 Dan International equivalence)
 14. VS.Trần Đa: Red belt with 1 stripe (5 Dan International equivalence)

Grandmaster’s Speech On 50th Commemoration of the Founding Grandmaster of Vovinam Việt Võ Đạo Discipline (1960-2010)


at Lam Sơn club on 16-5-2010

Dear My Vovinam-Việt Võ Đạo disciples,

As every year in early 4th lunar month we hold a special memorial service for the former Grandmaster Nguyễn Lộc – the founding father of Vovinam Việt Võ Đạo discipline.

Since the date of the establishment, due to the grace of our founder, thanks to the dedication of many generations of martial arts masters, instructors, our discipline have proliferated strongly within Vietnam and many other countries in the world, contributing to training generations of young people and prepare them to become useful people to society, physically healthy, and mentally sound.

This year, on this 50 year anniversary of our founder, I promoted several masters who have made great contributions for the development of our discipline. Through this promotion, my common message to all masters as well as instructors is continue to work diligently to :

 1. Continue the expansion and promotion of Vovinam - Việt Võ Đạo Worldwide
 2. Strengthen the training program of Vovinam - Việt Võ Đạo, deriving from the ancient martial art traditions of Vietnam while adapting and enhancing upon other martial arts of the world to build a training method that can help people living and enjoying a healthy life, overcoming all obstacles in life, embracing progressive ideas, honing strong will power, practicing tolerance, understanding their duties and serving public service in transparency.
 3. Enhance Việt Võ Đạo philosophy based on demands of the modern age in order to promote harmony, love, and help people live in equality and love with everybody deserves to live in a happy peaceful world.


I urge the great spirit of our Founding Grandmaster to bless all Vovinam - Việt Võ Đạo disciples on their endeavor into the future.

Love!
Grandmaster Lê Sáng


[ Vietnamese | English | French | PHOTOS ]

Commémoration des 50 ans de Vovinam - Việt Võ Đạo de Grandmaster fondateur Nguyễn Lộc


'' Il ya 50 ans sur le 04 Avril lunaire 1960, Maitre Fondateur de l’Ecole Vovinam-Việt Võ Đạo a disparu à jamais et laissé beaucoup de regret à tout monde...

50 ans plus tard, tous les disciples de Vovinam-Việt Võ Đạo dans le monde entier se présentent ensemble les batonnets d’encens parfumés, par une minute de silence à la mémoire pour la reconnaissance de sa création ''.

Avec l’accord du Maitre Patriarche Lê Sáng: à 9h matin du 16 /05/2010, les Grands Maitres ont solennellement organisé la 50ème Cérénomie Commémorale de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc au Club Vovinam - Việt Võ Đạo Lam Sơn (et aussi la propre domicile de Maitre Võ Văn Tuấn au N° 910/26/13 Tân Kỳ - Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân – HCM ville).

 http://www.vovinamus.com/forum/showthread.php?t=10575

Cette maison est très vaste et confortable, a les chambres pour les pratiquants loin de la famille et la salle principale d’entrainnement est décoré exactement au style de To Duong.

Après la réUNI0N nombreuse de tout le monde, la Cérénomie est officiellement commencé. Maitre Nguyen Ton Khoa fait le MC et lit le « Discours du Maitre Patriarche Lê Sáng. Après la lecture de Maitre Nguyen Van Sen sur la « Biographie du Maitre Fondateur », c’est le protocole traditionnel: Tous les représentants des équipes nationales et étrangères, chaqu’un à son tour va se présenter devant l’autel du Maitre Fondateur, les batonnets d’encens parfumés ainsi que les fruits récoltés d’aujourd’hui…

Et puis, Maitre Võ Văn Tuấn invite le Représentant du Centre de Record de Guiness VN pris la parole et Maitre Nguyen Van Chieu, représentant de notre Ecole va recevoir le cadeau de souvenir et le Certificat entérié :

« Maitre Fondateur est le 1er Créateur de l’Ecole de Vovinam - Việt Võ Đạo ».

Avant de cet événement, le Centre de Record de Guiness VN a aussi remis le Certificat entérié :

« Maitre Patriarche Lê Sáng est le seul qui garde les plus longues années le grade de Patriarche ».

Pour marquer le souvenir d’honneur de la 1ère fois organisée de cette cérénomie, Représentant du Club Vovinam - Việt Võ Đạo Lam Sơn: Maitre Diep Thanh Long a offert les Stylos VVN et les Blasons de Vovinam - Việt Võ Đạo à tous les Représentants des équipes.

Après la cloture, tout le monde se réunie aux nombreux pour faire les photos de souvenir et participer ensemble au festin dans une grande atmosphère plein d’enthousiasme et de solidarité, bien attaché la fraternité…

SàiGòn, le 19 Mai 2010
Disciple
Lê Văn Hùng 


LISTE DES MAITRES RECUS LES NOUVEAUX GRADES

 1. VS. Nguyễn Văn Sen: Ceinture rouge avec 5 barrettes (9 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 2. VS. Nguyễn Văn Chiếu: Ceinture rouge avec 5 barrettes (9 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 3. VS. Nguyễn Văn Vang: Ceinture rouge avec 4 barrettes (8 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 4. VS. Trần Văn Mỹ: Ceinture rouge avec 4 barrettes (8 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 5. VS. Nguyễn Chánh Tứ: Ceinture rouge avec 4 barrettes (8 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 6. VS. Diệp Khôi (Australie): Ceinture rouge avec 3 barrettes (7 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 7. VS. Lương Thuận Vui (USA): Ceinture rouge avec 3 barrettes (7 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 8. VS. Trang Phước Đức (France): Ceinture rouge avec 3 barrettes (7 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 9. VS. Võ Văn Tuấn: Ceinture rouge avec 2 barrettes (6 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 10. VS. Nguyễn Tôn Khoa: Ceinture rouge avec 2 barrettes (6 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 11. VS. Mai Văn Hiệp: Ceinture rouge avec 2 barrettes (6 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 12. VS. Vũ Đức Thọ (USA): Ceinture rouge avec 2 barrettes (6 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 13. VS. Nguyễn Hồng Tâm: Ceinture rouge avec 1 barrettes (5 Đẳng Quốc Tế équivalent)
 14. VS.Trần Đa: Ceinture rouge avec 1 barrettes (5 Đẳng Quốc Tế équivalent)


Discours du Maitre Patriache Lê Sáng
Dans la 50ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Fondateur de l’Ecole Vovinam-Việt Võ Đạo 1960-2010

Organisée au Club Vovinam - Việt Võ Đạo Lam Sơn du 16 Mai 2010

Mes chers disciples de Vovinam-Việt Võ Đạo,

Comme chaqu’année au début du mois d’Avril lunaire , notre école éxécute la Cérénomie commémorale du Grand Maitre Nguyễn Lộc – Fondateur de l’Ecole de Vovinam-Việt Võ Đạo.

Depuis la création de l’école du Maitre Fondateur à ce jour, grace à sa vertu et au dévouement pour la carrière de développement de plusieurs générations des Maîtres et des Entraîneurs, l’Ecole Vovinam - Việt Võ Đạo a forcement développé dans son pays et de nombreux pays à travers le monde, contribue à forger la coulée de plusieurs générations de jeunes à devenir utiles à la société: Forts au corps et lucides au coeur.

Cette année à la 50ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Fondateur, j’ai fait la promotion de grade pour certains Maitres qui ont beaucoup de contributions pour l’oeuvre de développement de l’Ecole. A cette promotion, je souhaiterais faire les recommendations en commun aux Maitres ainsi que les Entrainneurs de continuer à travailler avec dévouement pour :

 1. Continuer à faire valoir et à propager Vovinam-Việt Võ Đạo dans le monde entier.
 2. Renforcer le programme de formation de Vovinam-Việt Võ Đạo, procédée de la tradition des arts martiaux traditionels du VietNam et sélectionnée de l'élite des écoles martiales dans le monde pour former une méthode de formation pour aider les gens à vivre en bonne santé ,à aimer la vie, à surmonter tous les obstacles dans la vie, avec des volontés indomptables, avec le cœur tolérant et généreux, comprendre vos missions et servir clairement au public.
 3. Renforcer la philosophie de Việt Võ Đạo sur la base des exigences de la vie pour vivre en harmonie, aider et aimer les gens à l'esprit d'égalité et de philanthropie pour s’entendre avec tout le monde mérité de vivre dans un monde pacifique et heureux.

Prions avec respect pour le manes du Maitre Fondateur d’éclairer la mise en pratique des principes moraux des disciples de Vovinam-Việt Võ Đạo.

Salutations cordiales !

Patriache Lê Sáng

Hình ảnh vinh thăng Hồng đai danh dự và Lễ tưởng niệm lần thứ 50
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540 and weights 73KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540 and weights 92KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540 and weights 96KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540 and weights 75KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 175KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 164KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 153KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 169KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 154KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 154KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 181KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 212KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 179KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 200KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 189KB.
Click this bar to view the full image.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 177KB.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 178KB.


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 49 (1960 – 2009) - La 49ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 48 (1960 – 2008) - La 48ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - Biographie du Maitre Patriarche Lê Sáng en Anglais et Français.
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Biographie du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn