Hôm nay, ngày 15/08/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.426.067
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 29
Lễ tưởng niệm Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 52 (1960-2012)-Lễ vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2012-La 52ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc -Remise de Ceintures d'honneur.

Đăng ngày: 23/04/2012 02:32
Lễ tưởng niệm Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 52 (1960-2012)-Lễ vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2012-La 52ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc -Remise de Ceintures d'honneur.
Sáng Tổ Nguyễn Lộc 1912-1960
     '' Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( Từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). " Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie ". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC. ( Lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam ).

 

Sơn Tây – Hà Nội vùng đất linh thiêng được mệnh danh là “ Địa linh – Nhân kiệt ” nơi đã sản sinh ra nhiều bậc nhân tài từ huyền thoại cho đến thực tiễn qua nhiều lĩnh vực khác nhau :

- Nguyễn Tuấn ( tức Sơn Tinh – Thần Núi Tản Viên ).

- Từ Đạo Hạnh đời Lý ( là vị cao tăng trúng cử khoa Bạch Liên ).

- Phùng Khắc Hoan, Vũ Công Duệ, Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu ( các danh sĩ ).

- Bố cái Đại Vương Phùng Hưng, Ngô Quyền, Trưng Vương, Lộc Hộ ( các võ tướng lừng danh đánh giặc Tàu đô hộ...).

Cũng tại mảnh đất thiêng liêng giàu truyền thống thượng võ này, 100 năm trước vào ngày 08 tháng 04 năm Nhâm Tý đã sản sinh ra bậc anh tài võ học Nguyễn Lộc - Cố võ sư Sáng Tổ môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo ngày nay. Để rồi 100 năm sau, hàng triệu môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo trên toàn thế giới cùng ‘‘ Dâng nén hương thiêng – Một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn khai sáng của Người…”.

 

Lễ Tưởng Niệm lần thứ 52 năm nay được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 04 năm 2012 tại Tổ Đường Vovinam-Việt Võ Đạo cũng không kém phần long trọng, ấm cúng :

- Tổ chức khai lễ : Thầy Nguyễn Văn Sen và Thầy Nguyễn Tôn Khoa.

- Đọc tiểu sử Cố Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc : Thầy Võ Văn Tuấn

- Nghi thức dâng hương và các đơn vị đại diện tế lễ : Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái, Liên đoàn Vovinam Việt Nam & Thế giới, các quốc gia ( Hoa Kỳ, Thụy Sĩ ), các tỉnh thành, các quận huyện cùng các cựu môn sinh và thân hữu…

- Một phút Tưởng niệm : Thầy Nguyễn Văn Sen điều khiển.

- Công bố kết quả kỳ thi cấp Hồng đai năm 2012 ( xem  danh sách cụ thể bên dưới ) : Thầy Nguyễn Văn Vang.

- Hội đồng Chưởng quản đọc quyết định, trao bằng, đai vinh thăng Hồng đai Đệ tam cấp cho võ sư Trần Tấn Vũ - Trưởng Bộ môn Vovinam tỉnh Kontum, người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển Môn phái.

- Thắt đai danh dự cho các tân Thủ khoa và Á Khoa.

- Phát biểu của đại diện các Tân khoa : Võ sư Huỳnh Thành Công ( Vĩnh Long ).

Sau cùng, thay mặt Hội Đồng Chưởng quản Môn phái, Võ sư Chánh Chưởng quản - Thầy Nguyễn Văn Chiếu đã có bài phát biểu toàn văn như sau :


      Kính thưa Quý Thầy trong Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái,

      Kính thưa toàn thể Quý vị Võ sư,

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1912 – 2012), 74 năm hình thành và phát triển Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938 – 2012).

 Trong không khí trang nghiêm và trước bàn thờ Cố Võ sư Sáng Tổ Môn phái chúng ta thành kính tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 52 ngày mất của Cố Võ sư Nguyễn Lộc, vị khái sáng tôn kính của Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Thay mặt Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái, tôi kính chúc quý vị Võ sư, Huấn luyện viên và gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, may mắn và thành đạt.

     Kính thưa tất cả quý vị Võ sư, HLV,

Theo truyền thống hàng năm, mổi lần tổ chức Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Môn phái là dịp để người môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo chúng ta nâng cao niềm tự hào, phấn khởi về những thành quả đạt được đồng thời nhận rõ hơn về bổn phận và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển môn phái trong việc hòa nhập với xã hội, ngoài ra còn là dịp để người môn sinh tự kiểm điểm lại bản thân, rút ra những ưu khuyết điểm trong họat động của mình, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, nghĩa đồng môn trong sinh hoạt phát triển môn phái.

Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây không những để tưởng nhớ đến Người sáng lập môn phái để nổ lực hơn nữa trong việc phát triển môn phái ngày càng rộng khắp mà còn là dịp để suy ngẩm về cội nguồn môn phái trong những chặng đường đi qua, đúc kết lại những kinh nghiệm hoạt động, thể hiện được tinh thần Môn phái trong đời sống xã hội, nêu cao bổn phận của người môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo nhớ nguồn, kính Tổ, yêu nước.

Năm nay, chúng ta tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 trong tình hình Môn phái phát triển có nhiều thuận lợi và hiệu quả đáng kể, dưới ánh sáng soi đường của Môn phái, tổ chức Vovinam các Châu lục, các quốc gia sự quyết tâm của đội ngũ Võ sư, HLV khắp nơi nên phong trào Vovinam-Việt Võ Đạo trong năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tự hào.

     Kính thưa quý vị Võ sư, Huấn luyện viên,

Chúng ta đánh giá cao những hoạt động vừa qua nhưng không chủ quan thỏa mản những công việc đã làm được, và còn rất nhiều việc cần phải làm so với yêu cầu và những mục tiêu đã đề ra.

     Kính thưa Quý vị,

Hôm nay, chúng ta đồng tưởng nhớ đến các bậc Thầy đã tận tụy hy sinh suốt cuộc đời trong việc bảo tồn, phát huy và quảng bá Vovinam Việt Võ Đạo.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên, tôi đề nghị toàn thể các Võ sư, HLV nghiêm túc nhớ lại lời dạy sau đây của Võ sư Chưởng Môn :

Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo là một đại gia đình, trong đó các môn đồ yêu thương, kính trọng lẫn nhau.  Sự kính trọng và lòng yêu thương đó đan kết thành kỷ luật Môn phái, một giềng mối vững chắc giúp các môn đồ đoàn kết chặt chẻ để nêu cao danh dự Môn phái và trở thành những con người toàn diện.

Trong sinh hoạt chung, các vị vừa là bạn đồng môn, vừa là những người cộng sự trong sứ vụ phát triển Môn phái, do đó, tôi muốn các vị luôn ý thức rằng :

Trong tự nhiên, vạn vật có muôn ngàn khác biệt về hình tướng nhưng cùng một quy luật sinh  tồn nên cần chan hoà bổ túc cho nhau, vừa tự sinh tự dưỡng, vừa tương sinh tương dưỡng để cùng nhau hoàn thành sự sống.

Sống là sống trong liên kết, không có sự sống đơn lẻ.  Các phần tử phải hoạt động đồng bộ tạo sinh lực cho tổng thể.  Nguồn sinh lực tổng thể miên trường vô tận này sẽ phân phát hỗ trợ lại các phần tử.  Dòng sinh lực không tuôn chảy từ cội nguồn, sinh mệnh tập thể lập tức đứt đoạn.

Có mâu thuẩn mới có tiến bộ, nhưng phải là mâu thuẩn thúc đẩy vận động, chứ không xung phá gây loạn.  Loạn là tàn lụi hủy diệt.

     Kính thưa Quý vị,

Buổi lễ Tưởng niệm Sáng Tổ Môn phái năm nay, chúng ta cũng hân hoan chúc mừng 35 tân Hồng đai vừa được trúng tuyển trong khóa thi vừa qua.

Nhân dịp nầy chúng tôi cũng lưu ý các Tân khoa Hồng đai là :

Tưởng nhớ đến các bậc Thầy đó là chúng ta có dịp kiểm điểm lại hoạt động của địa phương mình, của hành động và tư cách của chính bản thân chúng ta. Chiếc áo chưa tạo nổi một thầy tu thì đai đẳng và những thế võ cũng chưa tạo nổi một người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo. Nhất định danh nghĩa của một người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo phải rộng lớn hơn, bao trùm mọi hình thức đai đẳng và khả năng võ thuật của cá nhân.

Một môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo muốn xứng đáng với danh nghĩa của mình, ngoài phần võ thuật và hình thức đai đẳng, phải tham gia các hoạt động phong trào tại từng địa phương, từng quốc gia, biết hòa mình vào đại chúng, giữ gìn tác phong đạo đức của Việt Võ Đạo, phải đoàn kết một lòng, tạo dựng được niềm tin yêu tín nhiệm của mọi người.

Giờ đây trước chân dung Sáng Tổ Môn phái, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện ước : “ Rèn luyện thân thể – Tu dưỡng tinh thần – Trau giồi đạo hạnh ”,  lấy đó làm căn bản trong việc xây dựng, phát triển phong trào và thực hiện hoài bão của các Thầy trong việc phát huy tinh thần võ đạo, tôi nghỉ rằng đó chính là cách nguyện ước chân thành, ý nghĩa nhất của chúng ta hôm nay nhân Lễ Tưởng niệm lần thứ 52 hôm nay.

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái quyết tâm thực hiện các nội dung chính :

1. Phát triển phong trào Vovinam Việt Võ Đạo ngày càng rộng khắp.

2. Từng bước cải tiến, hoàn chỉnh kỹ thuật, chương trình huấn luyện thống nhất và phù hợp với mọi đối tượng.

3. Phổ cập triết lý Võ đạo, các bài giảng của Võ sư Chưởng môn cho các môn sinh song song với việc trau giồi võ thuật, võ lực.

4. Tiếp tục củng cố tổ chức của Môn phái, tập hợp các tổ chức, cá nhân, những người tâm huyết thật sự góp phần phát triển Môn phái.

Với niềm hy vọng Môn Phái sẽ nâng tầm cao mới, một lần nữa xin kính chúc toàn thể các Võ sư, HLV và gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự tốt đẹp và may mắn, đoàn kết cùng nhau phát triển Môn phái ngày càng vững mạnh.

                       Trân trọng kính chào.

---------------***---------------

Mùa tưởng niệm lần thứ 52, rạng sáng ngày 23/04/2012


                           Môn sinh Lê Văn Hùng

 PS :

KẾT QUẢ THI CHUẨN HỒNG ĐAI NĂM 2012

RESULTAT DE CEINTURE ROUGE SANS BARETTE EN 2012

1. Vũ Mạnh Hùng - Bà Rịa Vũng Tàu - 39.5 - Đạt.
2. Nguyễn Trọng Nghĩa - CSND - 36.5 - Đạt
3. Nguyễn Thanh Hoa - Cần Thơ - 35.5 - Đạt
4. Võ Đình Hiếu - TPHCM - 35 - Đạt
5. Nguyễn Thị Thanh - an Giang - 35 - Đạt
6. Bùi Văn Sang - Bà Rịa Vũng Tàu - 34.5 - Đạt 
7. Tôn Nữ Quỳnh Mai - TPHCM - 33.5 - Đạt

8. Nguyễn Hữu Tiến - Tiền Giang - 33 - Đạt
9. Nguyễn Anh Tuấn - Cần Thơ - 33 - đạt
10. Nguyễn Phúc Hậu - Tiền Giang - 32.5 - đạt 
11. Nguyễn Thanh Hải - Kiên Giang - 32 - đạt
12. Đặng Quốc Huy - Quảng Bình - 32 - đạt
13 . Bùi Văn Sáu - BRVT- 31.5 - đạt
14. Phạm Ngọc Thanh - BRVT - 31 - đạt
15. Bùi Văn Chương - TpHCM - 30.5 - đạt
16 . Huỳnh Trung Hiếu - Tiền Giang - 30 - đạt
17. Nguyễn Tấn Công - Long An - 30 - đạt
18. Lâm Thơm - TpHCM - 30 - đạt
19. Bùi Văn Đồng - TpHCM - 29.5 - vớt
20 . Nguyễn Ngọc Huân - Tây Ninh - 29.5 vớt
21 . Trần Phước Trung - TpHCM - 28 - chưa đạt 

* Tổng cộng có 20 thí sinh đạt kết quả lên Chuẩn Hồng Đai.

KẾT QUẢ THI HỒNG ĐAI ĐỆ I CẤP

RESULTAT DE CEINTURE ROUGE 1ère BARETTE 

1 . Lê Văn Hùng - TpHCM - 31.5 - đạt
2. Nguyễn Phi Hùng - USA - 28.5 - đạt
3. Vưu Đăng Vinh - Ninh Thuận - 27.5 - đạt
4. Trần Ngọc Hoàng Chiến - Hậu Giang - 27.5 - đạt
5 . Đào Vũ Minh Lâm - TpHCM - 26.5 - đạt
6. Âu Quang Phúc - TpHCM- 26 - đạt
7. Phan Xuân Anh - Đà Nẳng - 18 - chưa đạt
8 . Trần Văn Quẩn - Hậu Giang - 17 - chưa đạt
 

* Tổng cộng có 6 thí sinh đạt kết quả thi lên Hồng Đai đệ I cấp.


KẾT QUẢ THI HỒNG ĐAI ĐỆ II CẤP

RESULTAT DE CEINTURE ROUGE 2ème BARETTE

1. Huỳnh Thành Công - Vĩnh Long 
2. Võ sư Võ Hữu Lý - Thành Phố Cần Thơ
2. Võ sư Nguyễn Hồng Quì - Sài Gòn 
4. Võ Sư Nguyễn Tấn Thịnh - Sài Gòn:.
5. Võ sư Bùi Đức Tuyên - Bà Rịa Vũng Tàu
6. Võ sư Đinh Thiên Tùng - Đồng Nai
7. Võ sư Huỳnh Văn Hải - Tiền Giang

( Sẽ bổ túc đầy đủ danh sách thi Hồng đai II sau )

Người lập bảng : Võ sư Nguyễn Tôn Khoa
Chủ Tịch Hội đồng Giám khảo: Võ sư Nguyễn Văn Chiếu

DƯỚI ĐÂY LÀ TRÌNH TỰ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LỄ


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Khóa thi Hồng Đai năm 2012 nhân mùa Tưởng niệm 52 năm ngày mất của Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc ( 1960-2012 ) - Passage de grade de Ceinture rouge en 2012
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 51 ( 1960 – 2011 ) - La 51ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc ( 1960 – 2011 )
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 50 (1960 – 2010) - La 50ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc(1960 – 2010).
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 49 (1960 – 2009) - La 49ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 48 (1960 – 2008) - La 48ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - Biographie du Maitre Patriarche Lê Sáng en Anglais et Français.
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Biographie du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn