Hôm nay, ngày 24/10/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.300.060
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 31
Chúc mừng Võ sư Lê Hải Bình - Féliciations au Maitre Lê Hải Bình.

Đăng ngày: 13/02/2014 11:11
Chúc mừng Võ sư Lê Hải Bình - Féliciations au Maitre Lê Hải Bình.
    ''CÓ CÔNG MÀI SẮT,CÓ NGÀY NÊN KIM'' - "ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN" - "CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN" - ''QUI CHERCHE ET TROUVE OU C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON" - "PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ" - "PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ".


Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 08/02/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Thanh Nghị, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Australia, kiêm nhiệm Cộng hòa Vanuatu, Cộng hòa Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia, Quần đảo Solomon.
 
Ông Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999. Ông Lê Hải Bình bắt đầu công tác tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000 tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương). Từ 10/2000 đến 12/2003, ông Lê Hải Bình làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei. Sau đó, ông Lê Hải Bình lần lượt làm chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Thư ký Bộ trưởng.

Từ 12/2008, ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao. Trước khi chuyển sang Vụ Thông tin Báo chí vào tháng 6/2013, ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược.

Ông Lê Hải Bình là tiến sỹ chuyên ngành quan hệ quốc tế.

PV

Nguồn : http://dantri.com.vn/su-kien/ong-le-hai-binh-lam-nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-viet-nam-836195.htmNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao chia sẻ về nhiệm vụ mới

Ông Lê Hải Bình (37 tuổi) trở thành Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử, và cũng là Quyền vụ trưởng trẻ nhất của Bộ Ngoại giao.


Ông Lê Hải Bình
Ông Lê Hải Bình

Trao đổi với báo chí ngay khi vừa được Bổ nhiệm giữ cương vị mới, ông Lê Hải Bình cho biết, ông tự tin để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Bình chia sẻ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp như hiện nay, cùng với vị thế ngày càng lên cao của đất nước và những thành công của đối ngoại Việt Nam, thì bất kỳ vị trí nào của ngành ngoại giao cũng có nhiều thách thức, đặc biệt là vị trí người phát ngôn.

Ông Lê Hải Bình sẽ chính thức giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Ông cho biết, thế hệ trẻ của ông đủ sắt son lý tưởng, đủ trăn trở về vị thế đất nước và rất cầu thị để tiến lên. “Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, được sự ủng hộ của người dân và báo chí, tôi sẽ vượt qua được những thách thức, khó khăn để tự tin hoàn thành nhiệm vụ”, ông Bình nhấn mạnh.

Không chỉ thành công trong công việc, lĩnh vực ngoại giao, ông Bình còn được sinh viên nhắc tới rất nhiều trong các buổi trò chuyện, tư vấn và hướng nghiệp.

Tại một buổi giao lưu do Học viện Ngoại giao đã tổ chức, ông Lê Hải Bình, khi đó còn là Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, đã khuyên các bạn sinh viên nên đến với những công việc mà mình có niềm đam mê.

"Nếu các bạn chưa biết mình đam mê việc gì hãy dừng lại một thời gian để chiêm nghiệm, đừng ngại để bắt đầu lại từ đầu”, ông Bình nói.

Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999; bắt đầu công tác tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000 tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương).

Từ 10/2000 đến 12/2003, ông Lê Hải Bình làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei. Sau đó, ông Lê Hải Bình lần lượt làm chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Thư ký Bộ trưởng.

Từ 12/2008, ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao.

Trước khi chuyển sang Vụ Thông tin Báo chí vào tháng 6/2013, ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược.

Ông Lê Hải Bình là tiến sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế.

Theo Lam Lam
Báo Đất Việt
Nguồn : http://dantri.com.vn/chinh-tri/nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-chia-se-ve-nhiem-vu-moi-836527.htmMùa thu Thăng Long-Hà Nội, tưởng nhớ một người con đất Bắc
07.12.2010 11:01
 
Xem hình
 

Thăng Long-Hà Nội, những ngày mùa thu trong Đại lễ, linh thiêng như 1.000 năm dồn lại. Mỗi người dân đất Việt lại nhớ về những mùa thu ghi dấu ấn trong dặm dài lịch sử hào hùng của dân tộc. Đối với mỗi môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo, còn nhớ riêng về một mùa thu hơn 70 năm trước, mùa thu mà từ đó Vovinam-Việt Võ Đạo lớn nhanh như Thánh Gióng, lan tỏa khắp năm châu bốn bể, trở thành môn võ đại diện cho dân tộc Việt trên đấu trường quốc tế. Và biết ơn một mùa thu 90 năm trước, khi một người con Hà Nội chào đời bên bờ hồ Trúc Bạch.


Trọn 70 năm cống hiến cho cuộc trường chinh xây dựng và phát triển Vovinam-Việt Võ Đạo, Chưởng môn Lê Sáng - người con Hà Nội ấy đã bôn ba khắp các miền đất nước, đã chấp nhận xa quê hàng thập kỷ ròng rã, để rồi dừng chân ở căn gác nhỏ đã trở thành thân thương với biết bao môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo, mỉm cười nhìn võ Việt và cuộc Cách mạng Tâm Thân lan tỏa khắp các phương trời. Vovinam-Việt Võ Đạo Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ít được gặp Thầy, nên mỗi lần gặp là một lần bịn rịn, là một lần được nghe giọng nói ấm áp và dù trải qua bao năm tháng, vẫn những thanh âm đậm chất Hà thành quen thuộc. 

Có những hôm Thầy mệt, nhưng nhắc tới những tháng ngày thủa ấy, giọng Thầy lại sang sảng. Thầy nói, những ngày đầu gian khó, quần áo và trang bị thiếu thốn, nhưng anh em tập hăng say lắm, hào khí thanh niên Việt Nam thời loạn cao ngút trời. Còn bây giờ, mọi thứ đầy đủ nhưng thanh niên tinh thần không cao, người huấn luyện viên phải biết cách động viên, hun đúc tinh thần ấy cho võ sinh. Thầy kể rành mạch như mới xảy ra hôm qua, những dặm đường dọc ngang trên đất Bắc, từ sân xi-măng Trường Sư phạm Hà Nội, đến những triền cỏ Thạch Thất, những ngày hòa vào cuộc cách mạng hào hùng của dân tộc. Những lúc ấy, nhìn Thầy vui lắm, như đang sống lại tuổi thanh niên sôi nổi. Nhưng lúc chia tay, để ý mới thấy mắt Thầy ánh lên một nỗi nhớ xa xăm. Phải rồi, người càng lớn tuổi, lòng càng quy cố hương. Hẳn Thầy đang nhớ, “Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương - Mịt mù khói tỏa ngàn sương, Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”. Dẫu biết Chưởng môn Lê Sáng là thầy chung của mọi môn đồ, ở đâu cũng là quê Thầy, nhưng nỗi lòng của một người con Thăng Long xa quê hơn nửa thế kỷ, ôi sao đau đáu !

Hà Nội-2010, năm của Đại lễ ngàn năm, Vovinam-Việt Võ Đạo đất Thăng Long dồn sức, dồn tâm huyết cho các hoạt động mừng Thủ đô ngàn năm văn hiến-võ hiến, mừng cái nôi của Vovinam-Việt Võ Đạo. Bận rộn vì sự trưởng thành, vì uy tín của môn phái, chúng con không thể vào thăm Thầy khi biết tin Thầy ốm. Buồn nhưng càng cố gắng vì hiểu rằng không gì làm Thầy vui, Thầy khỏe hơn những tin tức về thành công của Vovinam-Việt Võ Đạo. 

Cố gắng tột cùng cho một ngày 10-10-2010 với 1000 Việt Võ Đạo sinh đại diện cho nền võ thuật dân tộc, đại diện cho tinh thần thượng võ uy dũng nhưng rất mực hiếu hòa, biểu diễn đòn thế Vovinam trong một trường đoạn tượng trưng cho cả ngàn năm bất khuất của dân tộc Việt Nam. Nhưng không kịp rồi Thầy ơi, không kịp để Thầy xem giây phút ấy, để Thầy vui vì bước phát triển mới của Vovinam-Việt Võ Đạo Thăng Long-Hà Nội, vui vì sự cất cánh hôm nay từ những ngày thu Hà Nội gian khó 71 năm trước. Chúng con tự hào đã luôn tận lực vì lòng mong mỏi của Thầy, nhưng đau buốt tự tâm can vì không kịp kính dâng Thầy món quà đầy ý nghĩa đó, và càng đau xót vì tâm nguyện một ngày nào được rước Thầy ra thăm chốn cũ đã mãi mãi không thể thành hiện thực. Nhìn di ảnh Thầy, nước mắt tưởng chừng đã kiệt, lại rơi vì nhớ ánh mắt Thầy, vọng về câu thơ da diết như nỗi lòng Thầy :

“Ai về Bắc ta theo với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”
(“Nhớ Bắc” - Huỳnh Văn Nghệ)


Hà Nội, những ngày thu 2010
Lê Hải Bình
(Vovinam Việt Võ Đạo Thăng Long-Hà Nội)
Đoàn Vovinam Hà Nội và các tỉnh phía Bắc viếng tang Chưởng môn Lê Sáng

Nguồn : Vovinamvvd.com


 

Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc - Voyage à travers le Vietnam...( Part 2 )

Đăng ngày: 26/01/2012 09:10


Đoàn Vovinam xuyên Việt chụp hình lưu niệm cùng Võ sư Lê Hải Bình – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Hà Nội.


22 giờ Chủ Nhật ngày 27/12/09, đoàn chúng tôi mới đến thủ đô Hà Nội và HLV. Frédéric từ Hồng Kông qua, đang đợi từ lúc 17 giờ để tháp tùng cùng đoàn. Hà Nội đã mở rộng và tốc độ xây dựng đường xá, cầu cống … đang vào lúc cao điểm trong khi lễ hội 1.000 năm Thăng Long đang tới gần. Được sự giới thiệu của Võ sư Lê Hải Bình – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Hà Nội – Đoàn nghỉ tại Nhà khách Chính Phủ cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm, khung cảnh thật đẹp và hữu tình. 

5 giờ sáng hôm sau, chúng tôi có buổi tập luyện và chụp hình lưu niệm tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ - vị Vua đã dời đô về Thăng Long hay Hà Nội ngày nay. Sau khi dùng điểm tâm sáng, chúng tôi đã đến thăm VS. tiền bối Đặng Bảy, học trò của cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, và là người bạn tâm giao của Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng tại số 16 Hàng Lược, tại đây chúng tôi đã được nghe vài mẫu chuyện thú vị và hào hùng ở thời trai trẻ của Quý Thầy.

Rời nhà VS. tiền bối Đặng Bảy, đoàn đến thăm căn nhà mà Võ sư Chưởng Môn cư ngụ lúc thiếu thời cùng dâng hương bày tỏ lòng tôn kính đối với đấng sinh thành đã khuất của Thầy. Chúng tôi đã dùng trà và trò chuyện với các anh chị là cháu của Thầy Chưởng Môn – trong bầu không khí thân tình, vui vẻ …. Gần trưa, theo chương trình, đoàn đi đón VS. Cẩm Bình và con gái Thiên Kim của Vovinam San josé – USA, từ Sài Gòn bay ra, tại Sân vận động quốc gia Mỹ đình để tiếp tục đồng hành cùng đoàn trong chuyến xuyên Việt lần này.

Cuộc “hội quân” lần này là đầy đủ 10 thành viên của đoàn, và thật thiếu sót khi không nhắc đến HLV. Vũ Thế Điệp – người được Liên đoàn Vovinam Hà Nội cử ra để giúp đỡ, hướng dẫn đoàn trong những ngày ở Hà Nội và Điệp đã hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc.

Buổi cơm trưa tại Hà Đông với sự có mặt của HLV. Nguyễn Thế Tiến – Phụ trách lớp võ tại Hữu Bằng – cùng các thành viên của đoàn thật đầm ấm, thân tình, rộn rã tiếng cười. Sau đó, Điệp và Tiến đã nhiệt tình hướng dẫn đoàn đi tham quan làng lụa truyền thống nổi tiếng ở Hà đông, cũng nổi tiếng như câu “ Hiền như Sư tử Hà Đông ” …

Sau đó, đoàn chúng tôi viếng thăm nơi sinh của Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc, nơi mà hậu duệ và bà con dòng họ của Ông vẫn còn cư trú. Đây là mục tiêu và ý nghĩ chính của chuyến đi. Đoàn đã được đón tiếp niềm nở bởi lớp Vovinam ở Ủy Ban xã Hữu Bằng. Các em môn sinh thật dễ thương, ngoan ngoãn và ý thức kỹ luật cao. Sau phần giới thiệu, đoàn có giao lưu tặng quà và diễn chung một vài tiết mục :

- Nhập Môn quyền ( tập thể môn sinh Hữu Bằng )
- Phân thế Quạt và bài Âm Dương Hồ điệp phiến ( HLV Martine – Marc)
- Ngọc Trản Quyền ( VS. Christophe )
- Xà Quyền ( VS. Lê Văn Hùng ).

Trong phòng họp UBND xã Hữu Bằng, Giám đốc TT TDTT Huyện Thạch Thất, Bí thư và Chủ tịch Xã Hữu Bằng, cùng các quan chức khác đã lần lượt tham gia phát biểu và rất khuyến khích phát triển Vovinam – đặc biệt là nơi đất Tổ. Nhưng khó khăn hiện nay ở Hữu Bằng là “ Đất chật, người đông ”, nhân sự có trình độ huấn luyện và đào tạo của địa phương chưa cao, và mong muốn có nhiều kinh phí để xây dựng một nơi khang trang, rộng rãi vừa là nơi thờ phụng Sáng Tổ, vừa có chỗ tập luyện quy mô, tiện nghi …, điều đó sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hơn về kinh tế, văn hóa, du lịch, cho nên rất mong nhà nước, cơ quan ban ngành, Liên đoàn và các mạnh thường quân trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ, để cùng nhau hợp tác, phát triển.

Trong tâm trạng xao xuyến khó tả, chúng tôi rảo bước trên con đường ngõ ngoặc, khúc quanh qua nhiều con phố, chợ nhỏ trong làng dẫn đến đền thờ dòng họ Nguyễn Đình. Các cụ ông, cụ bà trong dòng tộc, hàng xóm láng giềng tập trung đông đảo đón tiếp chúng tôi một cách niềm nở, nồng nhiệt. Bên trong bàn thờ Dòng Tộc khói nhang nghi ngút, bên trái là trang thờ Sáng Tổ Nguyễn Lộc. Dưới trang thờ, trưng bày các bài báo viết về tiểu sử của Người, hai bên là hai câu đối do các Cụ trong dòng Tộc sáng tác :

‘‘ Nguyễn đình hữu phúc sinh tôn Lộc
Nam Bắc danh nhân thế hậu truyền ’’

Chúng tôi xếp hàng dâng hương hoa và bái lạy trước di ảnh Sáng Tổ, cầu mong Người phù hộ, độ trì cho chuyến đi tốt đẹp và cầu mong mọi người dẹp bỏ mọi đố kỵ, ganh tị, ích kỷ, nên thương yêu, đoàn kết giúp nhau vượt tiến cho tiếng thơm và sự phát triển Môn phái luôn thăng hoa. 

Chúng tôi giao lưu “ Trà đạo” cùng các bậc trưởng lão và chụp hình lưu niệm chung. Trời đã xế chiều, thời gian không cho phép, chúng tôi đành phải chia tay mọi người. “ Chân bước đi mà lòng vẫn còn lưu luyến vấn vương ” , ước mơ một lần được về thăm quê hương đất Tổ nay đã thành hiện thực, cảm giác thật bồi hồi khó tả. 

Sáng 29-12, theo như chương trình, đoàn đi thăm Vịnh Hạ Long – một thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam và Thế giới. Trên đường đi chúng tôi ghé thăm gia đình bố mẹ của HLV Vũ Thế Điệp ở Quảng Ninh, ăn trái cây, súp cua và ‘‘ Tửu đạo ’’ thật là ngon, trong bầu không khí ấm cúng và hiếu khách của gia đình. Chúng tôi thuê nguyên con thuyền buồm xinh đẹp mang tên Hải Yến, tham quan Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ và dạo quanh các Hòn Đảo lớn, nhỏ. Trời, mây, biển, nước …. Vịnh Hạ Long thật tuyệt vời và xứng đáng là kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Về lại Hà Nội thì trời đã sụp tối, sau khi dùng cơm tối, chúng tôi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, các đôi tình nhân tựa vai bên nhau trên ghế đá, trong tiết trời se se lạnh “ Thật lãng mạn làm sao ”. Hà Nội cũng đang chuẩn bị lễ hội Hoa thật đẹp để đón chào năm 2010, và kỹ niệm 1.000 Thăng Long – Hà Nội.

Sáng ngày 30-12, ngang qua Nhà Hát Lớn Hà Nội, chúng tôi bắt đầu đi thăm “ Văn Miếu – Quốc Tử Giám ” – Trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Võ sư Lê Hải Bình đón chúng tôi trên đường đi thăm Chùa Một Cột – một danh thắng đặc trưng của Hà Nội – mà khách phương xa phải ghé khi viếng thăm Thủ đô... Thời gian ngắn ngủi và trôi nhanh quá, mới đây mà ba ngày ở Thủ Đô ; thật tiếc khi không có thời gian tham quan hết Thủ đô Hà Nội, mảnh đất thiêng liêng ngàn năm văn hiến, bên cạnh vẽ đẹp thơ mộng và nhiều truyền thuyết, Hà Nội ngày càng năng động hơn và chuyển mình theo trào lưu hội nhập và phát triển...

Quá trưa, chúng tôi chia tay với Võ sư Lê Hải Bình và HLV. Vũ Thế Điệp. Lưu luyến chia tay Hà Nội thân thương để trở về Quãng Bình theo đường mòn Trường Sơn lịch sử...

…. (còn tiếp)

Võ sư Lê Văn Hùng 

TRADUCTON :

A 22 heures Dimanche du 27 Décembre, , nous sommes arrivés tard le soir à Hanoi « http://fr.wikipedia.org/wiki/Hano%C3%AF » où depuis 17h nous attendait Fréderic venu de Hong Kong, qui a rejoint la délégation.

L'expansion de Hanoi et la vitesse de construction de routes, de ponts ... sont au maximum au cours du Festival commémoratif 1000 ans de Thang Long à l’approche. A été l'introduction du Maitre Le Hai Binh – Secrétaire Général de la Fédération Vovinam de Hanoi – nous avons logé à l’Hotel Gouvernemental à côté du lac Hoan Kiem avec les beaux paysages charmants.

A 5 heures du lendemain matin, nous avons eu une séance d’entrainnement et pris des photos devant le monument commémoratif du Roi Ly Thai To qui transféra la capitale à Thang Long ou Hanoi d’aujourd’hui. Après le petit déjeuner, nous avons visité chez Maitre prédécesseur.Dang Bay ( un élève du Maître Fondateur Nguyen Loc et aussi un ami cordial du Maître Patriache Le Sang ) au N°16 de la Rue de Hang Luoc où nous avons entendu raconter les histoires intéressants et magnanimes de leur Jeune. 

Quitter la maison de Maitre prédécesseur.Dang Bay, la délégation a visité la maison où Maître Patriache Le Sang réside à son enfant, nous avons ensemble présenté les batons d’encens devant ses parents décédés pour exprimer notre respect . Nous avons pris du thé et discuté avec les neveus et nièces du Maître Patriache Le Sang dans une atmosphère cordiale et jouyeuse... Vers midi selon le programme , la délégation est allé accueillir Maitresse.Cam Binh et sa fille Thien Kim du Vovinam San Jose - Etats-Unis, venus par avion de SaiGon, devant le Stade National de My Dinh pour continuer à parcourir ensemble avec la délégation pour ce voyage.

Cette « Réunion » est le complet de 10 membres de la Délégation et il est regrettable de ne pas rappeler l'instructeur Vu The Diep présenté par la Fédération VoViNam Hanoi, pour nous aider et guider pendant nos séjours à Hanoi et Diep ont achevé sa tâche très excellent.

Le repas midi à Ha Dong en présence de l'instructeureur Nguyen The Tien - En charge de la classe de VoViNam à Huu Bang - avec des membres de la Délégation est très chaleureux, amical avec plein de rire. Puis, Tien et Diep nous ont guidé avec l’enthousiasme de visiter le village traditionnel de soierie très connue à Ha Dong et également connu sous l'expression ‘‘ Sage comme le Lion de Ha Dong ’’...

Ensuite, notre délégation s’est rendu au village natal de Maitre Fondateur Nguyen Loc où résident encore ses descendents et ses cousins. C'est pricipalement l'objectif et les pensées du voyage. La délégation a été fait un accueil souriant par la classe de Vovinam du Comité Populaire de Huu Bang. Les élèves sont vraiment mignons, docile et ont le sens élevé de la discipline. Après l'introduction, la délégation a eu des éhanges, offert les cadeaux et fait ensemble quelque démonstration :


- Nhập Môn quyền ( L’ensemble des élèves de Hữu Bằng )
- Phân thế Quạt và bài Âm Dương Hồ điệp phiến ( Instructeurs Martine – Marc)
- Ngọc Trản Quyền ( VS. Christophe )
- Xà Quyền ( VS. Lê Văn Hùng ).


Dans la salle de réunion du Comité Populaire de Huu Bang, le Directeur du Centre des Gymnastiques et des Sports du District de Thach That, le Secrétaire et le Président de Huu Bang, ainsi que d'autres fonctionnaires à leur tour à présenter leurs opinions et sont encouragés à développer le Vovinam - en particulier pour le territoire natal du Maitre Fondateur. Mais, la difficulté actuelle de Huu Bang : " Le terrain est étroit, les homme sont nombreux ’’, le personnel local qualifié de formation n’est pas encore très élevé, et le désir d'avoir davantage de fonds pour construire un lieu spacieux, vaste et confortable où c’est pour rendre le culte au Maitre Fondateur et aussi une grande espace d’entrainement avec l’échelle et la commodité..., ce qui créera des conditions propres à promouvoir un développement plus économique, la culture et le tourisme, c'est pourquoi nous espérons que l’État Vietnamien , les agences et
les départements, la Fédération, les investissseurs et les sponsors domestiques et étrangers s’y intéressent et aider pour nous travailler et nous développer ensemble.

Avec l’état d’âme remué indescriptible, nous avons accéléré le pas sur le chemin sinueux des quartiers et des petits marchés dans le village conduit au Temple de la famille de Nguyen Dinh.

Les Vieillards de la Famille, les voisins réunis aux nombreux nous ont fait un accueil souriant et chaleureux... A l’intérieur de la porte d’entrée principele sur l’autel de la Famille où plein d’encens s’élevés en volutes denses fumeux, à la gauche se trouve l’autel du Maitre Fondateur Nguyen Loc. Au dessous de l’autel, les articles se présentent sa biographie, sur les deux côté de son autel se trouve également les deux sentences paralèlle composées par les Vieillards de la Famille :


‘‘ Le bien-être de la famille Nguyen Dinh nait l’enfant Lộc vénérable
Nord au Sud transmis son nom à la postérité ’’

Nous faisons la queue pour nous présenter les fleurs, les batonnets d’encens devant le portrait du Maitre Fondateur espérant qu’il nous protége et aide par une impusion sur naturelle pour le bon voyage et également que tout le monde repousse toute envie, jalousie, égoisme ; devrait s’aimer, s’unir et s’entraider à surmonter le progrès pour le bon renom et le développement de l’école doit etre toujours en sublimation.

Nous échangons « Boire du thé à l’esprit morale » avec les Vieillards et prennons ensemble les photos de souvenir. Le couche de soleil arrivé, le temps ne permert pas de nous laisser plus longtemps et regretablement de dire aurevoir à tout le monde « Marchant en avance et notre coeur reste encore regrettable et empêtré », le rêve pour une fois de visite au village natal de Maitre Fondateur Nguyen Loc est devenu la rélalité, c’est au-dessous de toute expression. 

Le matin du 29 Décembre, selon le programme, la délégation est à la visite de la baie d’Ha Long http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_d'Along - un des plus beaux sites pittoresque du Vietnam et du Monde. En chemin, nous visitons chez les parents de l'instructeur Vu The Diep à la province de Bac Ninh. Dans une atmosphère chaleureuse et d’hospitalité de la famille, nous mangons les fruits, de la soupe de crabe et « Buvons du vin à l’esprit moral » que c’est très bon. Nous louons tout entier un beau bateau de voile nommé Hai Yen, visitons la Grotte du Palais en Ciel « Dong Thien Cung », la Caverne de la Tete en bois « Hang Dau Go » et parcourons ensemble avec le soleil, les nuages, la mer, l’eau...autour des petites et grandes îles.... La baie d’Ha Long est magnifique et mérite une Merveille Naturelle du Monde .

La nuit vient de tomber à notre retour à Ha Noi, après avoir diné, nous nous promenons au tour du Lac de Hoan Kiem. En s'appusant l'épaule de l'un à l'autre, les couples amoureuses sont assis sur les bancs en pierre sous le temps sec et froid « Que c’est si romantique ». Ha Noi est entrain de préparer un beau Festival des Fleurs pour l’accueil du Nouvel An 2010 et le souvenir commémoral de 1000 ans de Thang Long – Ha Noi.

Le matin du 30 Décembre, passer devent l’Opéra de HaNoi, nous commencons à aller visiter le Temple de la Litérature « Văn Miếu – Quốc Tử Giám » - Première Unniversité du Viet Nam. Après, Maitre Le Hai Binh nous accompagne visiter la Pagode au pilier unique « Chùa Một Cột » - Un site caractéritique de Ha Noi que les touristes passent la voir souvent à chaque fois de visite Capitale de HaNoi. Le temps est court et coule trop vite, c’est déjà 3 jours à la Capitale de HaNoi et regrettable de ne pas assez de temps pour tout visiter HaNoi, Il est regretable de ne pas tout visiter le territoire sacré daté 1000 ans de belles traditions cultures de HaNoi. A cote de la beauté romanesque et légendaire , HaNoi est de jour en jour plus dynamique et entrain de changer au courant de l’Intégration et du Développement… 

Le midi déjà passé, nous devons dire l’aurevoir au Maitre Le Hai Binh et l'instructeur Vu The Diep et quittons HaNoi avec regret pour retourner à la vile de Quang Binh à la route historique de Trường Sơn....

( encore la dernière Part )

Hình ảnh viếng thăm lớp võ tại làng Hữu Bằng- do HLV Nguyễn Thế Tiến làm quản nhiệm và điều hành.

HLV Nguyễn Thế Tiến cũng là quản nhiệm võ đường Vovinam Hà Đông.


Thăm Dòng Họ Nguyễn Đình - Quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc

Chia tay Dòng Họ Nguyễn Đình

 

*******

 

* Phóng sự : Chuyến xuyên Việt về thăm quê hương Sáng Tổ Nguyễn Lộc ( 1,2,3).

1. http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2430651/39864/Chuyen-xuyen-Viet-ve-tham-que-huong-Sang-To-Nguyen-Loc-Voyage-a-travers-le-Vietnam-pour-la-visite-au-pays-natal-du-Maitre-Fondateur-Nguyen-Loc-Part-1-.html

2. http://vovinam.phutho.vn/eda_act=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3&eda_code=58031e3297dea8f8016062d61d8fa8d0&eda_id=105268&eda_module=materials

3. http://vovinam.phutho.vn/TIN-TUC/2430651/39862/Chuyen-xuyen-Viet-ve-tham-que-huong-Sang-To-Nguyen-Loc-Voyage-a-travers-le-Vietnam-Dernier-3-.html
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR - BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2014 !!!
Tuyển tập những lời chúc ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 - Les meilleurs voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre !!!
MỪNG TÂN HÔN 2 HLV TRỊNH QUANG CHÍNH & TRƯƠNG THỊ TÚY 12/08/2013 - Mariage de 2 InstructeursTRỊNH QUANG CHÍNH & TRƯƠNG THỊ TÚY 12/08/2013.
MỪNG TÂN HÔN HLV.HOÀI NAM & NGỌC DUYÊN - KỶ NIỆM KHÓ QUÊN Ở BÀ RỊA – VŨNG TÀU - JOYEUX MARIAGE AVEC LES BEAUX SOUVENIRS INOUBLIABLES.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn