Hôm nay, ngày 09/08/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG. ''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.123.952
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 16
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR - BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2014 !!!

Đăng ngày: 12/01/2014 08:29
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR - BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2014 !!!
    KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ - QUÝ ĐỒNG MÔN - HUYNH ĐỆ CÙNG NGƯỜI THÂN... MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI, KHỎE, MAY MẮN, HẠNH PHÚC VỚI '' MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG 2014 '' - SOUHAITER AVEC RESPECT À TOUS LES MAITRES(ES)- LES DICIPLES - LES ÉLÈVES AINSI QUE VOS PROCHES... UNE ANNÉE PLEIN DE JOIE, SANTÉ, CHANCE, BONHEUR EVEC '' LE RETOUR DE LA REUSSITE DU CHEVAL 2014 '' !!!


                                                           Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng và Môn đồ Lê Hùng mừng Xuân Kỷ Sửu 2009.


                                                        XUÂN HOÀI NIỆM

                                             Mừng xuân hoa lá đua chen nở
                                             Đất nước thanh bình trọn niềm vui
                                             Tre già khuất bóng bên thềm cũ
                                             Măng mọc tua tủa khắp muôn nơi…

                                            Xây tình đoàn kết – Đại đoàn kết
                                            Xuân này hoài nhớ đến xuân xưa
                                            Công đức Tổ tiên còn lưu đó
                                            Nhân cách cháu con mãi noi theo…

                                                                        Xuân Tân Mão 2011

                                                                                  Lê Hùng

Traduction :

                                              LE PRINTEMPS EN MEMOIRE

                              Le fleurs en course d’épanouissement pour célébrer le printemps
                              Le pays natal en paix plein de joie
                              Le vieux bambou caché son ombre à l’ancienne terrasse
                              Les pousses de bambou croissent de partout… 

                              Construire la solidarité – Grande solidarité
                              Ce printemps se souvient toujours à l’ancien printemps
                              Le mérite vertueux des Ancetres reste encore
                              Les enfants suivent pour toujours sa personnalité… 


                                                 Printemps du Chat 2011

                                                            Lê Hùng

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 


Hùng thân mến !

Thân chúc Hùng và gia đình một năm mới 2014 vạn sự may lành, ân phước,
riêng Hùng tâm thân vững định, bền vững lòng TRUNG xây NGHĨA SỐNG.
 
Thân mến
TRUNG ĐẠO

 

 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ sắp đến, xin được gởi đến quý Thầy và quý đồng môn thiệp chúc Tết 2014.
 
Kính.
Trang Phước Đức
DEAR ALL VOVINAM MASTERS & FRIENDS,


A HAPPY NEW YEAR TO YOU AND YOUR FAMILY. LET ME DEEP WISHES ALWAYS SURROUND THE WONDERFUL JOURNEY OF YOUR LIFE AND YOUR FAMILY.

I HOPE IN THE COMING YEAR, YOU AND YOUR FAMILY WILL HAVE A GOOD HEALTH AND SMOOTH SAILING LIFE.

BEST REGARDS,
CAMBINH NGUYEN 

*****************************************

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

CẨM BÌNH THÀNH TÂM CHÚC QUÝ VÕ SƯ, QUÝ ĐỒNG MÔN  VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI 2014 VUI KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG. 

CẨM BÌNH  CẦU MONG TÌNH THÂN CỦA CHÚNG TA MỖI NĂM CÀNG THÊM BỀN CHẶC.
 
THÂN ÁI.

 
 

 

VOVINAM Viet Vo Dao - Switzerland

c/o Mr. Quy Tran (Jojo)
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014, THÂN CHÚC VẠN SỰ TỐT LÀNH

Môn đồ Nguyễn Hồng Tâm

nhung loi chuc tet hay va y nghia nhat1 Những câu và lời chúc tết 2014 hay nhất và đầy ý nghĩa

 

 
 
 

 
 
 
 
 VS.Huỳnh Trọng Tâm
 
 

 
be46b89c-723f-11e3-911d-12313b076ec1-original.png
 
Petite video pour la nouvelle année !!!
 

Bonne Année !!!
Frédéric Frah


 

Thiệp chúc Tết 2014 của Môn sinh Phan Gia Đức
Bonjour Hung,

Un petit bonjour pour te souhaiter une très bonne année 2014 !
 
Des milliers de bons voeux et souhaits pour toi et toute ta famille.
 
Sans oublier tout les pratiquants du monde du Vovinam.

Affectueusement
 
Marie-Thérèse BROC
 
VOVINAM MARSEILLE

 
Afficher l'album
Cet album comporte 1 photo et restera disponible sur SkyDrive jusqu'au 31/03/2014.
 

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI

VOVINAM SYDNEY XIN CHUC THAY/CO & GIA DINH NAM MOI SUC KHOE TOT, VUI VE, BINH AN, HANH PHUC, THANH DAT & VAN SU NHU Y...

 

Mon sinh ( Samuel ) Nguyen Dinh Duc

( Tin nhan tu Mobi )

 


 

 

Thân chúc Hùng và gia đình một năm mới khỏe mạnh và hạnh phúc mọi ngày !

Chúc CLB VoViNam Phú Thọ phát triễn vững mạnh !

Chúc vs Hùng thực hiện được những ước mơ !

Thân mến !

Ngô Xuân Thảo - Đà Nẵng.
 

 Bonjour Maitres.

Que l'an 2014, les désirs et des souhaits se réalisent pour vous et ainsi que votre famille.

Mes Respects


Thây Tân ROUSSET

 Je te souhaite également une bonne et excellemment année 2014 à toi et toute ta famille.


Luciano Montecchi

 Bonsoir,


Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année : Santé et plein de réussite pour cette nouvelles années 2014 pour vous et vos proches.

Cordialement,

Stéphane.ARTAUD
Beaucoup de joie et de bonheur pour toi et toute ta famille en esperant te revoir cetta annee 2014 .

A bientot 

HLV.Christian
MERCI HUNG 
 
BONNE ANNEE A TOI LA FAMILLE LE TO DUONG A TOUS 
 
BONNNNNEEEEEEE   ANNNNNNNNNNNEEEEEEEEEE !!!


VS.FARID

 Excellente année du cheval à vous tous et vos familles.


Ecole.du.tigre.bleu...

 


 

Bonsoir Hung

Je te remercie pour tes vœux et te souhaite à mon tour une très belle année 2014, qu'elle t'apporte joie santé et bonheur.

Amitiés

Nathalie

 


 

 

Cher Hung
 
 
Chúc Mừng Năm Mới 2014,
 
Nous te souhaitons une excellente année du Cheval 2014.
 
Cet été, nous viendrons à Saigon pour bénéficier de l'enseignement du TO DUONG.
 
Amitiés sincères,
 
 
Michel et Aline


Cher Võ sư
Cher(es)Expert(es)
Cher(es)Dirigeant(es)
Cher(es Ami (es)


En ce début 2014, bonne et heureuse année. Recevez tous mes meilleurs vœux et que ceux-ci vous apportent toutes les meilleures choses.

Longue vie à vous et vos proches.

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.


Hello,
In early 2014, happy new year. Get all my best wishes and that they bring you all the best things.

Sincerely.


Xin chào,

Vào đầu năm 2014, chúc mừng năm mới. Nhận được tất cả những lời chúc tốt nhất của tôi và rằng mang lại cho bạn tất cả những điều tốt nhất.

Niềm vui

Hen som  gap lai.Ciao,
Nei primi mesi del 2014, felice anno nuovo. Prendi tutti i miei migliori auguri e che ti portano tutte le cose migliori.


Cordiali saluti.


Jacques Charprenet

Chargé de Mission National des Arts Martiaux Vietnamiens
 
 

 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Tuyển tập những lời chúc ý nghĩa nhất nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 - Les meilleurs voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre !!!
MỪNG TÂN HÔN 2 HLV TRỊNH QUANG CHÍNH & TRƯƠNG THỊ TÚY 12/08/2013 - Mariage de 2 InstructeursTRỊNH QUANG CHÍNH & TRƯƠNG THỊ TÚY 12/08/2013.
MỪNG TÂN HÔN HLV.HOÀI NAM & NGỌC DUYÊN - KỶ NIỆM KHÓ QUÊN Ở BÀ RỊA – VŨNG TÀU - JOYEUX MARIAGE AVEC LES BEAUX SOUVENIRS INOUBLIABLES.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn