Hôm nay, ngày 09/08/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG. ''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.123.942
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 26
MỪNG TÂN HÔN HLV.HOÀI NAM & NGỌC DUYÊN - KỶ NIỆM KHÓ QUÊN Ở BÀ RỊA – VŨNG TÀU - JOYEUX MARIAGE AVEC LES BEAUX SOUVENIRS INOUBLIABLES.

Đăng ngày: 01/04/2012 22:06
MỪNG TÂN HÔN HLV.HOÀI NAM & NGỌC DUYÊN - KỶ NIỆM KHÓ QUÊN Ở BÀ RỊA – VŨNG TÀU  -  JOYEUX MARIAGE AVEC LES BEAUX SOUVENIRS INOUBLIABLES.
CHÚC MỪNG TRĂM NĂM HẠNH PHÚC !!!
    '' YÊU NHAU, KHÔNG CHỈ HAI NGƯỜI NHÌN NHAU, MÀ CÙNG NHÌN CHUNG VỀ MỘT HƯỚNG - AIMER, CE N'EST PAS SE REGARDER L'UN L'AUTRE, C'EST REGARDER ENSEMBLE DANS LA MEME DIRECTION ".


 

MỪNG TÂN HÔN HLV.HOÀI NAM & NGỌC DUYÊN

 

 Ảnh : Tập thể CLB Vovinam NTL TDTT Phú Thọ - Chúc Mừng Hạnh Phúc HLV.Hoài Nam & Ngọc Quyên


Clip Youtube : Đám Cưới Phúc HLV.Hoài Nam & Ngọc Quyên


Chuyến đi vừa qua dù ít, dù nhiều cũng để lại cho chúng ta những kỷ niệm khó quên !!! Hai ngày cùng vui chơi, sinh hoạt bên Thầy và các bạn, không khí ấm áp như một đại gia đình, cùng chia sẻ niềm vui rạng ngời với HLV.Hoài Nam rước Cô dâu về nhà chồng. Chan hòa giữa vị mặn của gió biển và hải sản, chắc hẳn đã xua tan đi những mệt nhọc và bận rộn của cuộc sống ngày thường đầy nhộn nhịp và hối hả ở nơi đô thị công nghiệp đông người bon chen đầy khói bụi... Tuy giờ đây, công việc, học hành của các bạn đã đi vào quỹ đạo, nhưng mình cũng xin có một bài viết để lưu lại dấu ấn của chuyến đi này như một kỷ niệm đẹp của lớp Vovinam Phú Thọ chúng ta.

Theo đúng hẹn, mọi người tập trung đông đủ lúc 7giờ sáng thứ 7 ngày 11/03/2012 tại Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ để xuất phát.  Trên đường đi đến gần vòng xoay Nguyễn Tri Phương ghé vô tiệm Mì ăn sáng và mãi đến 7h45 đội quân mới chính thức lên đường. Trời bắt đầu nắng gắt, hứa hẹn một cuộc hành trình đầy mệt mỏi. Di chuyển chậm chạp qua những con phố đầy xe cộ và khói bụi, khoảng nửa tiếng sau chúng tôi mới đến được đường hầm Thủ Thiêm và qua phà Cát Lái. Một chút gió thoảng của sông nước Sài Gòn giúp chúng tôi lấy lại sự khoan khoái dưới cái nắng trưa gay gắt, mở ra một không gian thoáng đãng dễ chịu hơn. Men theo con đường tắt vào khu rừng cao su xanh ngát, hai bên đường bạt ngàn những hàng cây sừng sửng,thẳng tắp như những chú lính đang sẳn sàng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Ai cũng tranh thủ tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của vùng ngoại ô Nhơn Trạch lồng lộng gió. Như được tiếp thêm sinh lực giúp đoàn cảm thấy thích thú và rạo rực hơn cho chuyến đi. Như cuộc đua nước rút băng qua xa lộ Long Thành để đến Bà Rịa, cuối cùng mọi người cũng được nhìn thấy biển như mong ước. Đoàn cập bến tại Dinh Cô - Long Hải lúc 11h30 với tâm trạng mệt và đói của chuyến đi dài, ai cũng chờ đợi một bữa ăn trưa thật hoành tráng. Tuy nhiên, người tốt lại không được đền đáp (..hu..hu..), du khách thập phương hành hương về đông như kiến, quán xá chen chúc đầy ấp chân người... Bù đắp lại sự trông chờ ấy là tâm trạng chờ đợi và hi vọng có được một chỗ ăn ngon miệng của xứ biển. Tâm lý ấy được chủ quán nắm rất rõ và đón tiếp niềm nở. Nhưng đến khi tính tiền thì hụt hẫng vô cùng, như bị chém một phát từ trên trời rơi xuống. Một cái lẩu hải sản 180k được ngụy trang rất cẩn thận. Rau xếp đầy ngất bên dưới, bên trên là hải sản nằm lèo tèo được xếp rất khéo léo vừa đủ che kín bề mặt lẩu. Một dĩa bún, gói mì giá cắt cổ gấp 03 lần giá thị trường. Mọi người ăn không no, tuy nhiên cũng rất vui vẻ vì đã học được một kinh nghiệm quý báu là nên tránh những quán ăn nằm ngay trên bãi biển thơ mộng : “ Không thử, dù chỉ một lần ”.

Kết thúc một buổi sáng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cả đoàn trở về Khu nghỉ dưỡng của Quân đội nằm sau Dinh Cô trông ra bãi biển mát lành để tranh thủ nghỉ trưa. Đánh một giấc ngon lành đến 3 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu đi thăm Dinh Cô, tìm hiểu thêm nét văn hoá nơi đây và dạo quanh chụp hình lưu niệm. Dinh Cô là một kiến trúc hoành tráng, đậm màu sắc văn hóa dân gian, nằm bên bờ biển Long Hải ( thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : http://www.bariavungtau.com/di-tich-dinh-co-vung-tau ).

Bầu trời về chiều cao xanh vời vợi tựa trên mặt biển hiền hoà với bãi cát trắng trãi dài như khuôn mặt nàng trinh nữ nhân ái năm xưa xõa tóc dài óng ả trong cơn thịnh nộ của phong ba. Những cơn sóng biển xô mạnh vào bờ, làm bọt biển văng tung toé, gió hoà cùng biển thổi rì rào tạo nên khúc nhạc du dương, trong bầu không khí trong lành tạo nên một cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu và bình yên luôn lôi cuốn những du khách thập phương xa ở những đô thị lớn bon chen đầy khói bụi... Dạo quanh trên biển, chụp hình và ngắm cảnh hoàng hôn, xây lâu đài cát rồi chơi đùa với biển, cưỡi những con sóng lướt mạnh xô bờ….

Tắm biển xong trở về nhà nghỉ ngơi đến 19g tối, rồi lại chạy ngược ra cổng thị xã Bà Rịa đón Trang và Thuý xuống sau. Đến 20g gặp được 2 thành viên mới này, cả đoàn hào hứng  xuống Vũng Tàu để thưởng thức hải sản nướng trên bờ biển. Chạy dọc theo con đường ven biển từ bãi trước ra bãi sau cảnh rất đẹp, nhưng càng về đêm gió thổi ngược hướng  càng mạnh hơn làm cản xe đi chậm lại. Đoàn chạy được khoản 50km thì đến bãi sau của Vũng Tàu. Than ôi, đêm đã khuya nên những hàng quán bên bờ biển không còn bán gì nữa. Cũng trong tình trạng mệt, đói và hơi hụt hẫng một chút, mọi người đã nhanh chóng tìm ra giải pháp quay vào trung tâm thành phố tìm đồ bỏ bụng. Không hiểu sao món bánh khọt lúc đó lại có mùi vị thơm ngon lạ thưòng như vậy. Ăn uống no say, mọi người quay ngược 50km về lại Long Hải ( càng làm tăng giá trị của món bánh khọt hơn ). Trên đường về, anh em ghé vô lề mua đồ về uống bia : cháo vịt, khô đuối..., lai rai đến 1 giờ sáng, nhậu đã mệt, anh em người đi ngủ, người đi dạo biển ngắm trăng thanh. Vậy là ngày đầu tiên đã kết thúc, một ngày với chặng đường dài hanh nồng mùi gió biển, hứa hẹn cho một ngày mới đầy thú vị với nhiều trải nghiệm mới…

Sáng 12/3, HLV.Thanh Tú và các bạn Nam, Triều, Trần Hùng vì bận rộn nên mới xuống tới và tranh thủ đi mua mực nướng cùng Thầy và các bạn nam nhâm nhi với những lon bia còn lại, các bạn nữ cũng tranh thủ trang điểm và thay đồ đi dự tiệc cưới. Đến 10h30, cuộc hội ngộ lần này đã đông đủ, cả đoàn di chuyển đến Nhà hàng dự tiệc cưới.  Cô dâu xinh xắn cùng Chú rể diện mạo hòa nhã, khôi ngô rạng ngời hạnh phúc bên nhau đang tiếp khách, chụp hình lưu niệm, đi đến từng bàn uống mừng ngày vui hạnh phúc, giao lưu cùng đơn vị Vovinam Bà Rịa – Vũng Tàu khiến không khí vui vẻ và náo nhiệt hẳn lên. Trong niềm vui đó, Thầy hát tặng đôi vợ chồng trẻ bài hát “ Chân tình ” hết sức truyền cảm và sâu lắng.., HLV.Thanh Tú cũng tiếp sức thêm một bài hát khác. Anh em chia vui cùng vợ chồng HLV.Hoài Nam cho đến tàn tiệc, chụp hình lưu niệm chung lần cuối rồi ghé thăm nhà anh Nam cho biết gia đình. Sau đó, cả đoàn vào quán cà phê tranh thủ nghỉ ngơi và ngủ trưa cho tỉnh táo lại. Đến 4 giờ chiều, cả đoàn nhổ neo về lại thành phố, chia tay Long Hải thân thương trong niềm vui còn nhiều lưu luyến, vấn vương...

Sau 4 tiếng đồng hồ, trên quãng đường đi với biết bao câu chuyện, mọi người cũng về đến Sài Gòn. Điểm dừng chân cuối cùng là Quán lẩu ở quận 8. Trên đường đến quán, em Phong bị lạc đường, nhưng cuối cùng với mọi sự nỗ lực và nhanh nhẹn của tuổi trẻ, em cũng đã tìm được điểm đến.

Vậy là sau 2 ngày cùng được sinh hoạt vui vẻ bên nhau, chuyến đi cũng đã khép lại, đọng lại trong mỗi người những suy nghĩ và lưu luyến khác nhau. Nhưng có một điều ai cũng mong muốn là sẽ được gắn bó lâu dài với Câu lạc bộ, với Thầy, với Huynh đệ, vì cuộc sống luôn còn nhiều điều thú vị để khám phá, vì trước mắt vẫn còn những chuyến đi…

                                                                Kỷ niệm BRVT, ngày 01/04/2012

                                                                         Môn sinh Thủy Tiên


 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
   Hoài Nam
Ai mà thấy mặt vợ anh luôn hay vậy hihi... Thời gian: 09:58 18/07/2012
Người gửi: nguyenhoainamvt
Đánh giá: Rank
   sdfsdgf
Em thấy mặt vợ anh nàm ùi kakaa Thời gian: 20:00 25/06/2012
Người gửi: Cute Rebellion
Đánh giá: Rank
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn