Hôm nay, ngày 05/12/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.
	TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux". TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du  Maitre Patriarche Lê Sáng.Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc. Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".
 TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR. TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.
	Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore". Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.166.177
Tổng số Thành viên 87
Số người đang xem 21
Giải VĐ Vovinam Thế giới 2015 : Mốc son để quảng bá văn hóa Việt - Championnat Mondial du Vovinam en 2015 : Étape importante pour promouvoir la culture vietnamienne.

Đăng ngày: 29/07/2015 17:03
Giải VĐ Vovinam Thế giới 2015 : Mốc son để quảng bá văn hóa Việt - Championnat Mondial du Vovinam en 2015 : Étape importante pour promouvoir la culture vietnamienne.
     "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của " Võ đạo " là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch". Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ".


Giải VĐ Vovinam Thế giới 2015: Mốc son để quảng bá văn hóa Việt

Sự kiện Giải vô địch Vovinam Thế giới lần IV sẽ được tổ chức tại Algeria vào cuối tháng 7/2015 sắp tới đây đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc quảng bá và phát triển môn võ thuật tinh hoa của dân tộc Việt tại Algeria nói riêng và cả châu Phi hay toàn thế giới nói chung. Phóng viên VoThuat.vn đã có cuộc phỏng vấn với Võ sư, TS Võ Danh Hải – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới trước khi diễn ra sự kiện quan trọng và ý nghĩa này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao phong trào Vovinam ở Algeria
Dấu ấn Vovinam tại Châu Phi

* Xin ông cho biết nhận định của Liên đoàn Vovinam Thế giới về tình hình phát triển của phong trào Vovinam tại Châu Phi?

Việc quảng bá và xây dựng phong trào Vovinam tại vùng đất xa xôi này là một quá trình đầy gian truân nhưng cũng rất đáng tự hào, vì chỉ sau hơn 12 năm, chúng ta đã có được một tập thể gần nửa vạn môn sinh tại 6 quốc gia trong khu vực này, trong đó phát triển nhất là phong trào tại Algeria. Tôi đánh giá rất cao về tinh thần học hỏi, chuyên cần khổ luyện trong luyện tập trong điều kiện vật chất thiếu thốn và thời tiết khắc nghiệt, thể hiện niềm đam mê to lớn đối với võ thuật, đặc biệt là môn võ tinh hoa của dân tộc Việt Nam. So với quá trình hơn 70 năm hình thành và phát triển của môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo, có thể nói, thành công mà chúng ta có được chính là từ một vài câu lạc bộ nhỏ trong buổi ban đầu giới thiệu về Vovinam tại Algeria và Ma-rốc, đến nay, hàng ngàn vận động viên Vovinam của các quốc gia châu Phi đã nỗ lực phấn đấu tham dự và đạt nhiều thành tích cao trên đấu trường khu vực và quốc tế.”

TS. Võ Danh Hải – TTK WVVF và Chủ tịch Liên đoàn Voviam châu Phi tại Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Phi tại Algeria năm 2012.

TS. Võ Danh Hải – TTK WVVF và Chủ tịch Liên đoàn Voviam châu Phi tại Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Phi tại Algeria năm 2012.

* Ông có cảm nghĩ như thế nào đối với riêng Vovinam tại Algeria – đơn vị dẫn đầu khu vực châu Phi?

Như chúng ta đã biết, Algeria là một trong những chiếc nôi đầu tiên của quá trình quảng bá và phát triển phong trào Vovinam trên thế giới và đặc biệt là tại châu Phi nói riêng. Những thành công của đội tuyển Algeria ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp của Vovinam trên quốc gia Bắc Phi này có sự chung tay đóng góp tích cực của nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó phải kể đến những võ sư đầy tâm huyết đã gắn bó và truyền dạy cho các môn sinh châu Phi như: Mohamed Djouadj, Djamel Tazibt… Đặc biệt, Vovinam Algeria đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ quý báu từ phía Chính phủ, Bộ Thể thao và Liên đoàn Võ thuật Quốc gia và Ủy ban Olympic Algeria. Tôi cũng thật sự hãnh diện và cảm kích sự quan tâm đặc biệt của hàng chục ngàn người dân Algeria đối với môn võ Việt, cùng với các cơ quan báo đài quốc gia và địa phương liên tục hỗ trợ đưa tin, góp phần quảng bá nét văn hóa – thể thao truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp hình với Chủ tịch FAVV ông Mohamed Djiouadji

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp hình với Chủ tịch FAVV ông Mohamed Djiouadji.

Ấn tượng mà Algeria để lại với tôi qua hai lần đến thăm đất nước này là: Trong tiết trời lạnh giá (khoảng 7-10 độ C vào ban đêm), chúng tôi lại cảm thấy ấm áp và hết đỗi xúc động, tự hào khi chứng kiến hàng ngàn huấn luyện viên, môn sinh Vovinam trong màu áo xanh đại dương ôn luyện miệt mài và cùng hô vang các động tác kỹ thuật, những bài quyền bằng tiếng Việt: Nhập môn quyền, Long hổ quyền… Trên khán đài, khá đông phụ huynh ngồi xem con em mình tập luyện tại một Trung tâm TDTT ở thủ đô Algiers. Đặc biệt, có người cư ngụ từ các địa phương cách xa thành phố gần 250km cũng đưa con em mình đến đây thọ giáo vì “nghe có thầy từ Việt Nam sang”. Các võ sư Vovinam của Senegal, Burkina Faso, Ma-rốc,… cũng bay sang ôn tập và cùng làm phụ tá cho võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Tình thầy trò, tình đồng môn thật thắm thiết, chan hòa, vượt qua những khác biệt về màu da, ngôn ngữ…

* Xin ông cho biết vài thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức giải đấu Vô địch thế giới năm nay.

Là quốc gia có phong trào phát triển mạnh nhất khu vực châu Phi, cùng với năng lực và kinh nghiệm tốt nhất qua nhiều lần tham gia thi đấu và đăng cai tổ chức các sự kiện TDTT quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế, Algeria đã có một sự chuẩn bị chu đáo cho Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần IV và đã khẳng định vai trò, vị thế của mình với quyết tâm lớn nhất để sự kiện này được diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM vào đầu tháng 5/2015 vừa qua, đại diện Ban tổ chức phía Algeria đã cho biết: Liên đoàn Võ thuật Algeria đã phối hợp chặt chẽ cùng với Liên đoàn Vovinam Châu Phi để lập đề án tổ chức, thành lập Ban tổ chức địa phương và phối hợp cùng các Bộ, Ban, Ngành để phân công nhiệm vụ và triển khai các công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

Ông Djouadi Mohammed – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Châu Phi (giữa) , ông Djamel Tazibt – Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Algeria (bìa trái) đã có buổi làm việc với TS Võ Danh Hải – Tồng thư ký WVVF (thứ 2 phải sang), ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở VH-TT TP HCM  (thứ 2 trái sang) và Võ sư Nguyễn Chánh Tứ (bìa phải) để chuẩn bị cho giải Vô địch Vovinam thế giới diễn ra vào cuối tháng 7 này.

Ông Djouadi Mohammed – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Châu Phi (giữa) , ông Djamel Tazibt – Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Algeria (bìa trái) đã có buổi làm việc với TS Võ Danh Hải – Tồng thư ký WVVF (thứ 2 phải sang), ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở VH-TT TP HCM (thứ 2 trái sang) và Võ sư Nguyễn Chánh Tứ (bìa phải) để chuẩn bị cho giải Vô địch Vovinam thế giới diễn ra vào cuối tháng 7 này.

Đây là sự kiện quan trọng được sự quan tâm ủng hộ của Tổng thống Algeria và do Bộ trưởng Thể thao Mohammed Tahmi chủ trì giám sát. Ban tổ chức đã bố trí nhà thi đấu Hercha Hassan là nơi diễn ra Giải, cùng với việc đặt phòng ở cho 300 đại biểu, các đoàn tham dự giải, tuyển chọn gần 100 tình nguyện viên phục vụ giải.

Ngày 10/04/2015 đã diễn ra họp báo công bố thông tin về Giải, với sự tham dự của 15 cơ quan báo đài trung ương và địa phương. Diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 2/8/2015, giải đấu này là sự kiện quan trọng được sự quan tâm ủng hộ của Tổng thống Algeria và do Bộ trưởng Mohammed Tahmi chủ trì giám sát.

 *Vậy Tổng thư ký  WVVF có cảm nghĩ gì đối với sự phát triển chung của môn Vovinam – Việt Võ Đạo hiện nay?

Nhìn chung, tôi đánh giá tất cả những nỗ lực và sự đóng góp tích cực của tập thể võ sư, môn sinh Vovinam, cùng với sự đồng hành, quan tâm hỗ trợ của các ban ngành, tổ chức TDTT đã giúp cho Vovinam phát triển tầm cỡ rộng khắp thế giới như ngày nay. Đó cũng chính là niềm tự hào khi Việt Võ Đạo đã thật sự hiện thực hóa được giấc mơ “vươn tầm thế giới”.

Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển của môn phái, chúng ta đã có được một số thành tích nhất định: Vovinam đã trở thành môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà – AIG III năm 2009, SEA Games 26 và 27 tại Indonesia (2011) và Myanmar (2013), rồi sắp tới đây là Đại hội Thể thao Bãi biển – Beach Games 2016.

Lãnh đạo WVVF chụp hình với đội tuyển Vovinam Việt Nam

Lãnh đạo WVVF chụp hình với đội tuyển Vovinam Việt Nam

Tuy năm nay, Vovinam không thể có mặt tại SEA Games 28 ở Singapore, nhưng với Giải Vô địch Thế giới lần IV tại Algeria thu hút gần 20 quốc gia tham dự, thì có thể nói phong trào phát triển của Vovinam chưa dừng lại ở đây, chinh phục những đấu trường xa hơn là một mục tiêu phấn đấu lâu dài, nhưng là điều có thể làm được, bằng niềm tin của dân tộc Việt.

Sự phát triển của môn Vovinam không chỉ là một bước tiến của nền võ thuật Việt Nam, khẳng định vị thế trong lĩnh vực TDTT đẳng cấp quốc tế, mà đó còn là sự thành công của một sức mạnh của “ngoại giao văn hóa”. Thông qua một môn võ truyền thống của dân tộc, hơn 60 quốc gia trên khắp năm châu thế giới đã biết đến Việt Nam với những hình ảnh tươi đẹp và lịch sử hào hùng. Các giải thi đấu, từ cấp quốc gia, châu lục cho đến giải vô địch thế giới không chỉ là sân chơi, là nơi cọ xát và rèn luyện của các VĐV để đạt những tấm huy chương danh giá, mà nó còn là dịp để đại gia đình Vovinam sum họp, gắn kết nhau, ngày một đông đảo và hạnh phúc hơn.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Thế Hiển – Diệp Phong (Thực hiện)

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
HỘI DIỄN THỂ DỤC DƯỠNG SINH VIỆT VÕ ĐẠO TP.NHA TRANG MỞ RỘNG 2015 - FESTIVAL DE LA GYMNASTIQUE POUR LA CONSERVATION DE SANTÉ DU VIỆT VÕ ĐẠO NHA TRANG DE L'OPÉRATION EN 2015.
TẬP HUẤN "NHU KHÍ CÔNG QUYỀN 1" ĐÀO TẠO HLV THỂ DỤC DƯỠNG SINH NÂNG CAO TPHCM 2015 - STAGE ''RESPIRATION N°1'' POUR LA FORMATION ÉLEVÉE DES INSTRUCTEURS DE HCM VILLE EN 2015.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 55 & Vinh thăng Hồng đai Vovinam – Việt Võ Đạo 2015 - La 55ème Commémoration du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouge en 2015.
Toàn cảnh lễ giỗ tổ Vovinam – Việt Võ Đạo lần thứ 55 - Paronama de la 55ème Cérémonie commémorale du Fondateur Vovinam – Việt Võ Đạo.
Kỳ thăng đai cao đẳng kỷ lục của môn phái Vovinam – Việt Võ đạo ! Passage de grade supérieur en record de l'Ecole Vovinam – Việt Võ đạo !
KHÓA THI HỒNG ĐAI 2015 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2015.
Vovinam Châu Phi và Algeria viếng Tổ Đường - Vovinam Afrique et Algeria en visite au Tổ Đường.
HỘI THI VOVINAM DƯỠNG SINH Q11-TP.HCM 2015 - CONCOURS DU VOVINAM POUR LA CONSERVATION DE SANTÉ 2015.
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ XÂY DỰNG VOVINAM NÚI DINH - LISTE DE CONTRIBUTION POUR LA CAISSE DE CONSTRUCTION DU CENTRE VOVINAM NÚI DINH.
NÚI DINH "18 NĂM TRỞ LẠI" - APRÈS 18 ANS, RETOUR À LA MONTAGNE DINH.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn