Hôm nay, ngày 24/10/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.300.133
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 31
VÀI KỶ NIỆM ĐẸP VỚI VS.CAO VĂN CÁT - LES BEAUX SOUVENIRS AVEC MAITRE CAO VĂN CÁT.

Đăng ngày: 26/03/2015 22:52
VÀI KỶ NIỆM ĐẸP VỚI VS.CAO VĂN CÁT - LES BEAUX SOUVENIRS AVEC MAITRE CAO VĂN CÁT.
VS.CAO VĂN CÁT 1960.
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM - NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY" - "LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...


 

VÀI KỶ NIỆM VỚI THẦY CAO VĂN CÁTVào dịp Xuân Tân Mão 2009, tình cờ tôi được đồng môn Nguyễn Đức Đông (cựu môn sinh Tổ Đường và cựu HLV.Vovinam quận Tân Bình) ngõ ý mời tôi đi cùng VS.Lại Văn Thám và VS.Nguyễn Chí Khanh đến thăm nhà và chúc Tết - Thầy Cao Văn Cát.

Thú thật lúc đó tôi chưa biết Thầy Cao Văn Cát là ai, sinh hoạt VOVINAM như thế nào ..?!!!

Xe chạy vòng vo vào con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận; đến trước căn nhà xập xệ cũ nát, bên trong nhà cũng chẳng có gì "sáng sủa" hơn... Ra đón chúng tôi là một người đàn ông hao gầy, có vẻ khắc khổ và bị tật ở phía cổ (sau này hỏi ra mới biết là do di chứng sau tại biến), duy chỉ có "đôi mắt'' là vẫn tinh anh, ẩn hiện thần sắc của con nhà võ..?!

Qua trò chuyện, tôi mới biết Thầy Cao Văn Cát là một cao đồ của Môn phái trước 1975 và cũng là người đã phổ nhạc cho một số ca khúc như :

-      Việt Võ Sĩ hành khúc (Vovinam hành khúc, ngày nay) – 1960 (Lời : Huy Vũ).

-      Hồi tưởng – 1962 (Lời: Huy Vũ).

-      Tình mẹ con – 1962 (Lời : Quang Vũ).

-      Nhớ xưa – 1967 (Lời: Huy Vũ).

-      Đạo sống khai nguyên – 1970 (Lời : Lê Sáng).

-      Tuổi thanh xuân (Khúc nhạc thanh xuân) – 1970 (Lời : Lê Sáng).

 

Thoáng thấy ánh đèn dầu vẫn thắp sáng le lói trong nhà, nhang và nến trên trang thờ khói hương nghi ngút giữa "thanh thiên bạch nhật", tôi cứ tưởng Thầy Cao Văn Cát lúc đó đang theo một "Đạo giáo nào đó".?! Hỏi ra mới biết từ trước đến nay, Thầy Cát vẫn sử dụng đèn dầu cho đỡ tốn tiền... Thật là cảm động và hiếm có giữa Trung tâm đô thị bậc nhất Việt Nam, lại có người sử dụng đèn dầu thay cho đèn điện...

Sau này, tôi mới thấy Thầy Cát xuất hiện nhiều hơn và luôn được đặc cách ngồi ở vị trí trang trọng vào những dịp "Lễ tưởng niệm Sáng Tổ và Chưởng Môn Lê Sáng"...

Xuân Ất Mùi năm nay, sau buổi họp mặt Quý đồng môn - Mùng 2 Tết, tôi rất vui khi được gặp lại Thầy Cao Văn Cát lên dâng hương "Tổ Thầy"...

Thầy Sen cũng lấy làm vui mừng, trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe và khui rượu vang cùng chúc Xuân...

* Để làm sáng tỏ một số chi tiết cho chắc chắn và bổ sung bài viết thêm phong phú… Hôm vừa rồi, tôi lại ghé thăm nhà Thầy Cao Văn Cát : Bảy năm quay lại ngôi nhà và khung cảnh vẫn như xưa… Tuy ở tuổi ’’Thất thập cổ lai hy’’, Thầy Cát vẫn sống đơn thân, ảm đạm (tối ngày đối diện với 4 bức tường rách nát), tự lo liệu mọi thứ từ miếng ăn cho đến thuốc thang khi đau ốm… Thầy rất có hiếu, trên trang thờ lúc nào cũng nghi ngút khói hương, bánh trái cho người thân quá cố…

Trước khi chia tay Thầy Cát ra về, tôi bận tâm lo ngại : Thầy ở như thế này, liệu đêm hôm ’’trái gió trở trời‘‘ có bề gì thì sao trở tay kịp ? Thầy thanh thản trả lời : Kệ, trời thương cho mình sống đến lúc nào hay lúc đó. Kể ra từ lúc bị ’’tai biến‘‘, sống đến nay cũng được mười mấy năm đã là may mắn lắm rồi !!!

Khi nào kẹt lắm mới nhờ đến (Môn đồ.Trần Thế Hùng, VS.Nguyễn Thanh Hương và HLV.Cao Văn Nam..), đưa đi đây đó, đi khám bệnh hay đến Tổ Đường…

Cách đây vài tháng, có đứa ’’học trò cũ‘‘ tìm về, thấy hoàn cảnh Thầy như thế, mới thương tình sắm cho cái Tivi truyền hình Cáp (Cable TV) và cái máy tính iPad để liên lạc thư từ, xem tin tức giải trí tuổi già, Thầy vui lắm !!!

Có lẻ chất quân tử của con võ và lãng tử của nghệ sĩ chân chính đã ăn sâu trong huyết quản.., nên dù sống trong hoàn cảnh éo le như thế, Thầy Cao Văn Cát vẫn luôn điềm đạm "ung dung tự tại"...

Chia tay Thầy Cát, tôi có nói an ủi một câu ’’Thầy cười‘‘ : Nhìn gia cảnh và chuyện tình của Thầy, sao em thấy hơi giống với nội dung bài hát ’’Đập vỡ cây đàn‘‘ quá !!!

’’Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình 
  Đời ơi còn chi ? Đàn ơi biệt ly ! 
  Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen 
  Giận đời trở như bàn tay‘‘…

Kỷ niệm Sài Gòn vào hạ 2015

Lê Hùng.

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT MÔN PHÁI CỦA THẦY CAO VĂN CÁT


VS.Cao Văn Cát (thứ 2 từ phải qua) tại Võ đường Trần Khánh Dư năm 1957.

 

VS.Cao Văn Cát (đứng) biễu diễn tạn Viện Trao Đổi Văn Hóa Pháp (IDECAF) năm 1960.

 

VS.Cao Văn Cát (thứ 2 từ phải qua) ra Nha Trang biễu diễn cho VS.Mạnh Hoàng (bìa phải) năm 1962.

 

VS.Cao Văn Cát lưu niệm cùng các em học sinh Vũng Tàu năm 1966.


Từ trái qua: VS.Cao Văn Cát, Thầy CM Lê Sáng, VS.Trần Ngọc Trình, VS.Nguyễn Văn Thông, VS.Nguyễn Văn Vang thăm Núi Dinh năm 1999.

 

Sau khi thăm Núi Dinh, Đoàn Tổ Đường ghé tham quan suối nước nóng Bình Châu - BRVT năm 1999.

 

VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2011).

 

VS.Cao Văn Cát tại Lễ giỗ giáp năm - Chưởng môn Lê Sáng năm 2011.

 

 

VS.Cao Văn Cát cùng Huynh Đệ dân hương Chưởng môn Lê Sáng năm 2011.

 

VS.Cao Văn Cát tham gia đóng góp Quỹ phát triển Môn Phái tại Lễ giỗ giáp năm - Chưởng môn Lê Sáng năm 2011.

 

VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2012).


VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ  Nguyễn Lộc (1960 - 2013).

 

 

VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ  Nguyễn Lộc (1960 - 2014).

 

VS.Cao Văn Cát đến dâng hương "Tổ Thầy'' - Mùng 2 Tết Ất Mùi 2015.

 

VS.Cao Văn Cát cung chúc Tân Xuân tại Tổ Đường - Mùng 2 Tết Ất Mùi 2015.

 

VS.Cao Văn Cát tại nhà riêng ở Phú Nhuận ngày 26/3/2015.

 

 

 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
ĐÔI DÒNG VỀ NHẠC SĨ - VÕ SƯ CAO VĂN CÁT - LA VIE DU MAITRE CAO VĂN CÁT.
Tổ Đường - Họp mặt mùng 2 Tết Ất Mùi 2015 - Réunion au Tổ Đường pour le nouvel an lunaire 2015.
NÚI DINH "18 NĂM TRỞ LẠI" - APRÈS 18 ANS, RETOUR À LA MONTAGNE DINH.
Tổ Đường Vovinam Việt Võ Đạo chiều 29 Tết - Tổ Đường Vovinam Việt Võ Đạo à l'après midi du 29 Tết.
Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015 : Thăm gia đình Cố VS.Nguyễn Văn Thái - Au seuil du Printemps de la Chèvre 2015 : À la visite de la famille du Maitre défunt Nguyễn Văn Thái.
Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015 : TỔ ĐƯỜNG thăm CLB Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh - Au seuil du Printemps de la Chèvre 2015 : TỔ ĐƯỜNG a fait une visite au Club Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh.
Thư từ đỉnh Bao Quang (Núi Dinh) - Lettre de Bao Quang ( à la montagne Dinh).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( II ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( II ).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( I ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( I ).
20/11 " NHỚ MÃI NGƯỜI THẦY " - Le 20 Novembre " Penser toujours au Maitre Patriarche.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn