Hôm nay, ngày 03/07/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !

Thống kê

Số lượt truy cập 1.098.983
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 20
VÀI KỶ NIỆM ĐẸP VỚI VS.CAO VĂN CÁT - LES BEAUX SOUVENIRS AVEC MAITRE CAO VĂN CÁT.

Đăng ngày: 26/03/2015 22:52
VÀI KỶ NIỆM ĐẸP VỚI VS.CAO VĂN CÁT - LES BEAUX SOUVENIRS AVEC MAITRE CAO VĂN CÁT.
VS.CAO VĂN CÁT 1960.
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM - NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY" - "LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...


 

VÀI KỶ NIỆM VỚI THẦY CAO VĂN CÁTVào dịp Xuân Tân Mão 2009, tình cờ tôi được đồng môn Nguyễn Đức Đông (cựu môn sinh Tổ Đường và cựu HLV.Vovinam quận Tân Bình) ngõ ý mời tôi đi cùng VS.Lại Văn Thám và VS.Nguyễn Chí Khanh đến thăm nhà và chúc Tết - Thầy Cao Văn Cát.

Thú thật lúc đó tôi chưa biết Thầy Cao Văn Cát là ai, sinh hoạt VOVINAM như thế nào ..?!!!

Xe chạy vòng vo vào con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận; đến trước căn nhà xập xệ cũ nát, bên trong nhà cũng chẳng có gì "sáng sủa" hơn... Ra đón chúng tôi là một người đàn ông hao gầy, có vẻ khắc khổ và bị tật ở phía cổ (sau này hỏi ra mới biết là do di chứng sau tại biến), duy chỉ có "đôi mắt'' là vẫn tinh anh, ẩn hiện thần sắc của con nhà võ..?!

Qua trò chuyện, tôi mới biết Thầy Cao Văn Cát là một cao đồ của Môn phái trước 1975 và cũng là người đã phổ nhạc cho một số ca khúc như :

-      Việt Võ Sĩ hành khúc (Vovinam hành khúc, ngày nay) – 1960 (Lời : Huy Vũ).

-      Hồi tưởng – 1962 (Lời: Huy Vũ).

-      Tình mẹ con – 1962 (Lời : Quang Vũ).

-      Nhớ xưa – 1967 (Lời: Huy Vũ).

-      Đạo sống khai nguyên – 1970 (Lời : Lê Sáng).

-      Tuổi thanh xuân (Khúc nhạc thanh xuân) – 1970 (Lời : Lê Sáng).

 

Thoáng thấy ánh đèn dầu vẫn thắp sáng le lói trong nhà, nhang và nến trên trang thờ khói hương nghi ngút giữa "thanh thiên bạch nhật", tôi cứ tưởng Thầy Cao Văn Cát lúc đó đang theo một "Đạo giáo nào đó".?! Hỏi ra mới biết từ trước đến nay, Thầy Cát vẫn sử dụng đèn dầu cho đỡ tốn tiền... Thật là cảm động và hiếm có giữa Trung tâm đô thị bậc nhất Việt Nam, lại có người sử dụng đèn dầu thay cho đèn điện...

Sau này, tôi mới thấy Thầy Cát xuất hiện nhiều hơn và luôn được đặc cách ngồi ở vị trí trang trọng vào những dịp "Lễ tưởng niệm Sáng Tổ và Chưởng Môn Lê Sáng"...

Xuân Ất Mùi năm nay, sau buổi họp mặt Quý đồng môn - Mùng 2 Tết, tôi rất vui khi được gặp lại Thầy Cao Văn Cát lên dâng hương "Tổ Thầy"...

Thầy Sen cũng lấy làm vui mừng, trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe và khui rượu vang cùng chúc Xuân...

* Để làm sáng tỏ một số chi tiết cho chắc chắn và bổ sung bài viết thêm phong phú… Hôm vừa rồi, tôi lại ghé thăm nhà Thầy Cao Văn Cát : Bảy năm quay lại ngôi nhà và khung cảnh vẫn như xưa… Tuy ở tuổi ’’Thất thập cổ lai hy’’, Thầy Cát vẫn sống đơn thân, ảm đạm (tối ngày đối diện với 4 bức tường rách nát), tự lo liệu mọi thứ từ miếng ăn cho đến thuốc thang khi đau ốm… Thầy rất có hiếu, trên trang thờ lúc nào cũng nghi ngút khói hương, bánh trái cho người thân quá cố…

Trước khi chia tay Thầy Cát ra về, tôi bận tâm lo ngại : Thầy ở như thế này, liệu đêm hôm ’’trái gió trở trời‘‘ có bề gì thì sao trở tay kịp ? Thầy thanh thản trả lời : Kệ, trời thương cho mình sống đến lúc nào hay lúc đó. Kể ra từ lúc bị ’’tai biến‘‘, sống đến nay cũng được mười mấy năm đã là may mắn lắm rồi !!!

Khi nào kẹt lắm mới nhờ đến (Môn đồ.Trần Thế Hùng, VS.Nguyễn Thanh Hương và HLV.Cao Văn Nam..), đưa đi đây đó, đi khám bệnh hay đến Tổ Đường…

Cách đây vài tháng, có đứa ’’học trò cũ‘‘ tìm về, thấy hoàn cảnh Thầy như thế, mới thương tình sắm cho cái Tivi truyền hình Cáp (Cable TV) và cái máy tính iPad để liên lạc thư từ, xem tin tức giải trí tuổi già, Thầy vui lắm !!!

Có lẻ chất quân tử của con võ và lãng tử của nghệ sĩ chân chính đã ăn sâu trong huyết quản.., nên dù sống trong hoàn cảnh éo le như thế, Thầy Cao Văn Cát vẫn luôn điềm đạm "ung dung tự tại"...

Chia tay Thầy Cát, tôi có nói an ủi một câu ’’Thầy cười‘‘ : Nhìn gia cảnh và chuyện tình của Thầy, sao em thấy hơi giống với nội dung bài hát ’’Đập vỡ cây đàn‘‘ quá !!!

’’Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình 
  Đời ơi còn chi ? Đàn ơi biệt ly ! 
  Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen 
  Giận đời trở như bàn tay‘‘…

Kỷ niệm Sài Gòn vào hạ 2015

Lê Hùng.

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT MÔN PHÁI CỦA THẦY CAO VĂN CÁT


VS.Cao Văn Cát (thứ 2 từ phải qua) tại Võ đường Trần Khánh Dư năm 1957.

 

VS.Cao Văn Cát (đứng) biễu diễn tạn Viện Trao Đổi Văn Hóa Pháp (IDECAF) năm 1960.

 

VS.Cao Văn Cát (thứ 2 từ phải qua) ra Nha Trang biễu diễn cho VS.Mạnh Hoàng (bìa phải) năm 1962.

 

VS.Cao Văn Cát lưu niệm cùng các em học sinh Vũng Tàu năm 1966.


Từ trái qua: VS.Cao Văn Cát, Thầy CM Lê Sáng, VS.Trần Ngọc Trình, VS.Nguyễn Văn Thông, VS.Nguyễn Văn Vang thăm Núi Dinh năm 1999.

 

Sau khi thăm Núi Dinh, Đoàn Tổ Đường ghé tham quan suối nước nóng Bình Châu - BRVT năm 1999.

 

VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2011).

 

VS.Cao Văn Cát tại Lễ giỗ giáp năm - Chưởng môn Lê Sáng năm 2011.

 

 

VS.Cao Văn Cát cùng Huynh Đệ dân hương Chưởng môn Lê Sáng năm 2011.

 

VS.Cao Văn Cát tham gia đóng góp Quỹ phát triển Môn Phái tại Lễ giỗ giáp năm - Chưởng môn Lê Sáng năm 2011.

 

VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2012).


VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ  Nguyễn Lộc (1960 - 2013).

 

 

VS.Cao Văn Cát tại Lễ tưởng niệm Sáng Tổ  Nguyễn Lộc (1960 - 2014).

 

VS.Cao Văn Cát đến dâng hương "Tổ Thầy'' - Mùng 2 Tết Ất Mùi 2015.

 

VS.Cao Văn Cát cung chúc Tân Xuân tại Tổ Đường - Mùng 2 Tết Ất Mùi 2015.

 

VS.Cao Văn Cát tại nhà riêng ở Phú Nhuận ngày 26/3/2015.

 

 

 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
ĐÔI DÒNG VỀ NHẠC SĨ - VÕ SƯ CAO VĂN CÁT - LA VIE DU MAITRE CAO VĂN CÁT.
Tổ Đường - Họp mặt mùng 2 Tết Ất Mùi 2015 - Réunion au Tổ Đường pour le nouvel an lunaire 2015.
NÚI DINH "18 NĂM TRỞ LẠI" - APRÈS 18 ANS, RETOUR À LA MONTAGNE DINH.
Tổ Đường Vovinam Việt Võ Đạo chiều 29 Tết - Tổ Đường Vovinam Việt Võ Đạo à l'après midi du 29 Tết.
Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015 : Thăm gia đình Cố VS.Nguyễn Văn Thái - Au seuil du Printemps de la Chèvre 2015 : À la visite de la famille du Maitre défunt Nguyễn Văn Thái.
Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015 : TỔ ĐƯỜNG thăm CLB Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh - Au seuil du Printemps de la Chèvre 2015 : TỔ ĐƯỜNG a fait une visite au Club Vovinam Việt Võ Đạo Núi Dinh.
Thư từ đỉnh Bao Quang (Núi Dinh) - Lettre de Bao Quang ( à la montagne Dinh).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( II ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( II ).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( I ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( I ).
20/11 " NHỚ MÃI NGƯỜI THẦY " - Le 20 Novembre " Penser toujours au Maitre Patriarche.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn