Hôm nay, ngày 30/06/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.403.823
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 26
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng - Le batonet d'encens du coeur à se presenter au Maitre Patriarche Lê Sáng

Đăng ngày: 16/10/2012 02:08
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng - Le batonet d'encens du coeur à se presenter au Maitre Patriarche Lê Sáng
    Thanh thoát : Thiên nhiên không hề nói. Bốn mùa cứ vẫn xoay. Vạn vật luôn đổi mới. Trong vòng quay đêm ngày. Cảm ứng trước đạo trời. Sống tròn nghĩa làm người. Đến chấp nhận thử thách. Đi không chút bùi ngùi. Của thế gian để lại. Phủi nhẹ bàn tay không. Hồn lâng lâng sảng khoái. Vượt muôn trùng mênh mông. VSCM.Lê Sáng - Bút danh Quang Vũ ( 2001 ).

Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng

Posted: Tháng Mười 5, 2012 in Chưởng môn Lê Sáng

Mới đó mà Chưởng môn Lê Sáng đi xa đã tròn 2 năm và lưu lại trong lòng các môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo biết bao niềm thương tiếc. Nhân Lễ tưởng niệm Thầy lần thứ 2 (20 tháng 8 âm lịch), venguonblog đăng lại bài viết của một môn đồ từng theo tập với Chưởng môn Lê Sáng tại võ đường Vĩnh Viễn từ năm 1964, thay nén hương lòng dâng lên anh linh người kế nghiệp xuất sắc của sáng tổ Nguyễn Lộc…

venguonblog    

Lễ giỗ Thầy, sáng ngày 05/10/2012 tại Tổ đường Vovinam-việt Võ Đạo
(ảnh CMH)

Lễ giỗ Thầy, sáng ngày 05/10/2012 tại Tổ đường Vovinam-việt Võ Đạo
(ảnh CMH)

Những tháng ngày khó quên

1. Trong 5 lần Thầy điều trị nội trú ở bệnh viện Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương và 115 (từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 9-2010), nhiều võ sư, HLV, môn sinh, môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo đã luân phiên trực để chăm sóc Thầy theo phân công của Văn phòng Môn phái. Lúc đầu chỉ có 10 người thuộc nhóm giúp việc mà Thầy đã chọn khi còn khỏe mạnh là các võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn Sen, Nguyễn Văn Vang, Trần Văn Mỹ, Nguyễn Chánh Tứ, Nguyễn Tôn Khoa, Võ Văn Tuấn, Trần Đa, Nguyễn Văn Hiệp và tôi. Mỗi phiên có 1-2 người trực khoảng 3 giờ. Sau này mới tăng cường thêm các võ sư Mai Văn Hiệp, Diệp Thanh Long, Trần Trung Sơn (trực đêm tháng 5 và 6), Lê Huy Hoàng, Lê Hữu Phẩm, Lê Văn Hùng, Võ Đình Hiếu, Lê Nguyễn Hùng Long, Lê Nguyễn Hùng Quân… Những tháng đầu, thỉnh thoảng thầy Tôn Khoa và cô Võ Thị Diễm Thúy (vợ thầy Sen) cũng tham gia trực đêm. Riêng bác sĩ Võ Quốc Trung thì lo liên hệ với bác sĩ điều trị để biết bệnh tình, sức khỏe của Thầy rồi trao đổi lại với chúng tôi.

Thật cảm động khi có những anh em không phải là môn sinh Vovinam nhưng vẫn tiếp tay cùng chúng tôi chăm sóc Thầy bằng tất cả tấm lòng quý mến như: anh Lê Minh Quyền (chồng của cựu môn sinh Nguyễn Ngọc Phước) và anh Nguyễn Tấn Trung. Anh Minh Quyền đã trực đêm tại bệnh viện khi Thầy nằm viện lần 1 và 2, còn anh Tấn Trung đã phụ với vợ chồng thầy Sen chăm lo việc ăn uống, vệ sinh từ lúc Thầy nằm viện lần đầu (cuối tháng 1-2010) đến lần cuối và cả những lúc về ở Tổ đường, như một người cháu ruột thịt.

Những ngày đó, tôi đã gặp nhiều võ sư, HLV, môn sinh Vovinam ở các tỉnh xa (Trần Tấn Vũ, Lư Quang Đức, Nguyễn Văn Lượm, Hoàng Tiến Đăng, Phan Minh Thanh, Phạm Đình Chương, Nguyễn Đắc Trình, Mã Thị Ngọc Liêng…) và nước ngoài (Nguyễn Thế Hùng, Diệp Khôi, Trang Phước Đức, Lương Thuận Vui, Tân Rousset…) chẳng quản ngại đường xa đến thăm Thầy… Trong thời gian thực tập tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, em Nguyễn Thị Ngọc Hân (sinh viên Y khoa, con gái cô Nguyễn Thị Phụng) cũng thường xuyên đến thăm hỏi. Cứ cách vài hôm, vào khoảng 20 đến 21 giờ Việt Nam, tôi lại nhận được điện thoại của võ sư Diệp Khôi (Australia); thỉnh thoảng, võ sư Lê Thanh Liêm, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Đông… cũng từ Mỹ gọi về thăm hỏi sức khỏe của Thầy…

Lo lắng cho bệnh tình của Thầy, võ sư Nguyễn Văn Nhàn (người xem Thầy như nghĩa phụ) từ Đức về TPHCM hồi đầu tháng 5-2010 để phụ chăm sóc Thầy và mới trở lại Đức hôm 10-10. Thông thường, khoảng 15 giờ 30, võ sư Nhàn đến bệnh viện (hoặc Tổ đường) ở với Thầy cho đến 20-21 giờ mới về. Trong dịp hè vừa qua, vợ con võ sư Nhàn cũng về nước để vấn an Thầy.

Có một hôm, 2 cô Dương Thị Hồng và Nguyễn Thị Huệ – môn sinh trước năm 1975 ở võ đường Hoa Lư – đến bệnh viện thăm Thầy. Gặp lúc trong người Thầy không được khỏe nên nói hơi to tiếng. Hai cô vội bước ra ngoài. Võ sư Nguyễn Tôn Khoa và tôi e ngại hai cô buồn, nhưng một trong hai cô đã vội nói: “Thầy nói to tiếng chứng tỏ Thầy còn khỏe, tụi em mừng, các anh đừng lo!”, nghe sao giống như một truyện nào đó trong Nhị thập tứ hiếu mà hồi nhỏ tôi từng được học.

2. Người xưa từng nói:

Dữ quân nhất dạ thoại

 Thắng độc thập niên thư

(tạm dịch: Được hầu chuyện 1 đêm, hơn 10 năm đọc sách)

So sánh thường khập khiễng, nhưng trong thời gian được phụ giúp các võ sư cấp cao chăm sóc cho Thầy, tôi mới học hỏi thêm nơi Thầy rất nhiều điều đồng thời nhận được nơi Thầy không ít lời khuyên bảo chân tình và sâu sắc.

Suốt hành trình từ trẻ đến khi già yếu, mục tiêu tối thượng và duy nhất của Thầy là phát triển môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo. Trong 8 tháng Thầy trị bệnh, tiền bạc các nơi gửi biếu, Thầy đều đưa cho võ sư Tôn Khoa để chuyển lại võ sư Trần Đa vào sổ quỹ rồi cất giữ. Dù vậy, Thầy vẫn không quên dặn dò: “Tuy số tiền đó gửi về chăm lo sức khỏe cho Thầy, nhưng môn phái có việc gì cần thì các con hội ý rồi chi dùng”. Và cũng vì tận tụy với môn phái nên Thầy phân minh giữa “chuyện riêng và chuyện chung”: “Những người tuy không gần Thầy, không chăm lo cho Thầy nhưng tận tâm, tận lực phát triển môn phái thì Thầy vẫn quý, còn ở gần Thầy mà chẳng làm được gì cho môn phái thì Thầy chỉ thương mà thôi”.

Nhắc đến những sư đệ đã quá vãng hoặc đang ở phương xa, Thầy luôn khẳng định công lao to lớn của quý thầy Trần Huy Phong, Nguyễn Văn Thư, Mạnh Hoàng… trong công cuộc phát triển môn phái. Thầy cũng không quên những đóng góp của các võ sư trong Ban chấp hành Môn phái trước đây. Thầy nói: “Nếu không có sự trợ lực của những thầy ấy thì Thầy cũng khó lòng mà phát triển môn phái mạnh mẽ trong giai đoạn 1964-1975…”. Hồi năm 2009, trước khi tổ chức Lễ tưởng niệm thầy Trần Huy Phong và thầy Mạnh Hoàng (Phùng Mạnh Chữ) tại Tổ đường, Thầy nhắc: “Sắp tới, các con cũng phải tổ chức Lễ tưởng niệm thầy Trịnh Ngọc Minh như thế nhé!”.

Nghe tin võ sư này, võ sư nọ sắp sửa nghỉ hưu, Thầy vừa cười vừa bảo (đại ý): “Làm việc cho Nhà nước thì có nghỉ hưu, nhưng làm việc cho môn phái thì không có nghỉ hưu! Sau này các con lớn tuổi thì trở thành “trưởng lão”, làm cố vấn cho đàn em. Mình phải sắp xếp cho có trên, có dưới đàng hoàng…”.

Thấy chúng tôi thường xuyên ra vào bệnh viện, Thầy nói: “Thầy bệnh, các con chăm sóc Thầy chừng 1-2 tháng thì còn thú vì được trả ân trả nghĩa cho Thầy, chứ kéo dài lâu quá thì các con cũng chán (cười)… Thế nên, Thầy chỉ mong mình sống khỏe chứ không mong sống thọ mà lại đau bệnh kéo dài thì chỉ làm các con vất vả mà lại chẳng có thời gian lo cho môn phái”.

Bản tính Thầy không muốn làm phiền mọi người. Dẫu đang bệnh, nhưng việc gì làm được thì tự tay Thầy làm lấy, từ chuyện vệ sinh cá nhân đến ăn uống và đi đứng. Ai làm giúp cho Thầy việc gì, Thầy không bao giờ quên ba chữ “Cám ơn con (chú, cô)”. Nhiều võ sư, môn sinh, thân hữu mang quà đến tận bệnh viện, Thầy nhận nhưng trong lòng không vui lắm vì “Thầy bệnh, ăn uống chẳng được bao nhiêu, đi đứng đã tốn kém, quà cáp lại càng tốn kém thêm”.

3. Những lúc trong người khỏe khoắn, Thầy thường nhắc chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện xưa, chuyện nay rồi lại quay về chuyện môn phái và từ đó giúp tôi hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống. Chẳng hạn như Thầy nói (đại ý): “Muốn làm được việc lớn thì phải có tham vọng, không có tham vọng thì chẳng làm nên đại sự vì không chịu đựng nổi gian khổ. Tuy nhiên, tham vọng đó phải nhằm mục đích hiến ích cho môn phái, cho xã hội và nhân loại chứ tham vọng đó chỉ cốt thỏa mãn danh lợi cá nhân và gia đình thì hỏng”.

Thầy cũng khuyên tôi nên nhũn nhặn và đừng bao giờ tự cho mình là đúng, Thầy nhấn mạnh: “Mình đúng thì người khác sai à! Muốn làm việc cho môn phái thì con cần khéo léo, nhường nhịn, hòa thuận với anh em”. Lời khuyên này, ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng khi thực hiện thì chẳng dễ dàng gì! Ngay từ lúc chưa lâm bệnh, Thầy vẫn thường nhắc anh em nên làm việc trên tinh thần dân chủ: “Việc gì mà đa số các con trong nhóm đã bàn và thống nhất thì Thầy đồng ý, nhỡ có sai thì cùng nhau sửa chữa chứ Thầy không phiền trách”.

Thầy vào đời sớm, nhưng với ý chí, nghị lực mạnh mẽ cùng tinh thần kiên trì tự học, tự rèn nên kiến thức của Thầy rất sâu rộng. Dù vậy, bản tính Thầy vẫn rất khiêm tốn. Khoảng năm 1998, tôi xin phép viết về cuộc đời Thầy, Thầy bảo: “Đừng viết nhiều con nhé! Thầy còn sống, phải khiêm tốn”. Được Thầy đồng ý, tôi viết bài “Đôi nét về võ sư Chưởng môn Lê Sáng”. Đọc qua, Thầy nói: “Được đấy, viết như vậy là đủ rồi”. Bài viết đó được đăng lần đầu tiên trên Vovinam News, và theo đề nghị của tôi, tên tác giả ghi chung là Ban Nghiên cứu Việt Võ Đạo. Từ bài viết trên, tôi bổ sung, chỉnh sửa dần để trở thành bài “Chưởng môn Lê Sáng – người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc” in nơi đầu tập ghi chép này. Tôi ước mong, Hội đồng võ sư Chưởng quản môn phái sẽ sớm có kế hoạch biên soạn tiểu sử Thầy đầy đủ hơn, đàng hoàng hơn đồng thời sưu tập những tác phẩm (thơ, văn) của Thầy để phổ biến trong nội bộ và xuất bản khi có điều kiện.

Về thành phần Hội đồng võ sư Chưởng quản và Hội đồng võ sư Tương trợ hải ngoại mới hình thành, Thầy cho biết đây là những võ sư làm nền ban đầu. Sau này, tùy theo tình hình mà có thể bổ sung để cùng chung vai gánh vác công việc môn phái. Sống và làm việc thì phải biết thời thế. Trong công tác lãnh đạo, Thầy cũng nêu kinh nghiệm: “Song song với việc hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới thực hiện đường lối chung, mình còn phải mang đến cho họ quyền lợi thì họ mới tuân phục. Mình mà cứ khó dễ với cấp dưới mãi mà cũng chẳng mang lại cho người ta lợi lộc gì thì ai mà theo mình!”; hoặc “Là Chưởng môn, Thầy không bao giờ thủ đoạn với ai cả, nhưng Thầy cũng đủ bản lĩnh không cho phép bất cứ ai thủ đoạn với Thầy”.

Sẽ thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến chữ hiếu của Thầy. Còn nhớ hồi đầu thập niên 1990, Thầy có đưa cho tôi xem những bức thư Thầy viết về cho mẹ trong khoảng thời gian xa nhà mà gia đình còn lưu lại. Đọc những câu đại ý “Con chỉ muốn về sớm để được quỳ bên gối mẹ và hầu mẹ…”, tôi rất cảm động. Nhưng đó đâu là lời nói suông. Nhiều vị võ sư rất trân trọng khi nhìn thấy Thầy phụng dưỡng mẹ hằng ngày. Lúc cụ bà bệnh, tôi có đưa một lương y đến xoa bóp, bấm huyệt cho cụ bà. Nhiều lần chứng kiến Thầy gọt từng quả cam, quả táo, bưng từng ly nước cho cụ bà…, lương y đó đã nói với tôi: “Hiếm có người chăm sóc mẹ chu đáo như thầy của anh”.

***

Tuy chúng tôi rất cố gắng chăm sóc Thầy, nhưng cũng không thể được như mong muốn. Dù vậy, anh em cũng được một chút an ủi. Võ sư Trần Đa kể lại: “Tôi thấy các bác sĩ, y tá bệnh viện Nguyễn Tri Phương rất quan tâm chữa trị cho Thầy nên có gửi chút quà mọn để tỏ lòng cám ơn. Tuy nhiên, các cô ý tá không nhận mà còn nói: “Tụi em rất cảm động khi thấy các anh luân phiên nhau vào đây chăm sóc thầy của mình. Trong lúc có một số người có con cái đàng hoàng nhưng họ đưa cha mẹ vào đây rồi phó mặc cho tụi em. Việc làm của các anh rất đáng cho tụi em học hỏi để sau này chăm sóc cha mẹ tốt hơn. Tụi em không dám nhận quà của các anh đâu!”.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ dần dần nguôi ngoai. Nhưng đối với một môn đồ già như tôi, khoảng thời gian được phụ giúp quý võ sư cấp cao chăm sóc cho Thầy là những kỷ niệm rất khó quên…

Trích từ tập tư liệu Ngọn nến

(tháng 10-2010)

Chụp hình lưu niệm nhân ngày giỗ Thầy

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Lễ giổ cố VSCM Lê Sáng lần thứ 2 tại Tổ Đường - La 2ème Année commémorative de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng au Tổ Đường.
Lễ tưởng niệm VSCM Lê Sáng lần thứ 1-2011 - The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011 - Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011.
Bách nhật vãng sinh Chưởng môn Lê Sáng - 100 Day Memorial of Grand Master Lê Sáng - Cérémonie de 100 jours du décès de Maitre Patriarche LE SANG.
LỄ TUẦN CHUNG THẤT CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG & LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI - Commémoration de 49 jours de la Mort du Maitre Patriarche.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 tại Tp.BMT - La 52ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc à BMT ville.
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 cho các môn sinh tại TỔ ĐƯỜNG tối ngày ( 04/04/2012 Âm lịch ) - 52ème Commémoration du Maitre Fondateur aux élèves de TỔ ĐƯỜNG au soir du 04/04/2012 Lunaire.
Lễ tưởng niệm Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 52 (1960-2012)-Lễ vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2012-La 52ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc -Remise de Ceintures d'honneur.
Khóa thi Hồng Đai năm 2012 nhân mùa Tưởng niệm 52 năm ngày mất của Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc ( 1960-2012 ) - Passage de grade de Ceinture rouge en 2012

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn