Hôm nay, ngày 18/06/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

ĐỒNG TIỀN & LÒNG TỰ TRỌNG - MONEY & SELF-RESPECT - L'ARGENT & RESPECT DE SOI.ĐỒNG TIỀN & LÒNG TỰ TRỌNG - MONEY & SELF-RESPECT - L'ARGENT & RESPECT DE SOI.
LÒNG TỰ TRỌNG - SELF RESPECT - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - SELF RESPECT - RESPECT DE SOI.
HỘI TRẠI CỘI NGUỒN "VỮNG BƯỚC" 2019 - CAMPING À LA RESSOURCE "DES PAS SOLIDES" EN 2019.HỘI TRẠI CỘI NGUỒN "VỮNG BƯỚC" 2019 - CAMPING À LA RESSOURCE "DES PAS SOLIDES" EN 2019.
''ĐƯA ĐÒ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . ''LE CONDUITEUR DE BATEAU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. ''ĐƯA ĐÒ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . ''LE CONDUITEUR DE BATEAU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''.
''NHỚ BẠN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER À SON CHER AMI'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''NHỚ BẠN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER À SON CHER AMI'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA ĐÀO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE PÊCHE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA ĐÀO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE PÊCHE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''ĐỒNG MÔN - ĐỒNG ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . '' A LA MÊME ÉCOLE & MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. ''ĐỒNG MÔN - ĐỒNG ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . '' A LA MÊME ÉCOLE & MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''.
 "THUẬN THIÊN HÒA NHÂN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. "THUẬN THIÊN HÒA NHÂN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.
KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).
 VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - Examen de la 2ère Période du Printemps en 2019. VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - Examen de la 2ère Période du Printemps en 2019.
T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès  du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM  DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).
HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
 ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.
''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ
''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 908.003
Tổng số Thành viên 82
Số người đang xem 65
Lễ tưởng niệm VSCM Lê Sáng lần thứ 1-2011 - The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011 - Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011.

Đăng ngày: 28/09/2012 06:17
Lễ tưởng niệm VSCM Lê Sáng lần thứ 1-2011 - The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011 -  Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011.
    Thầy về huấn “ Đạo ” : Đêm qua nằm mộng lại gặp Thầy. Nụ cười ánh mắt vẫn không thay. Vẫn nghe rôm rả Thầy vui nói. Tổ Đường hân hoan trò xum vầy. Ngày đi con cháu vương sầu lệ. Ngày về hoa thắm đón xuân sang. Đệ tử quây quần nghe Thầy giảng : “ Thuận Thiên – Hòa Nhân ” thuận lẽ đời. Vạn vật đều có thể đổi thay. Riêng “ Đạo ” không bao giờ thay đổi. “ Đời ” ai không một lần lầm lỗi. Hãy vì Môn phái hãy chung tay. “ Năm ngón tay chung một bàn tay ”. Trên bàn tay ngón dài ngón ngắn. Một ngón đau cả bàn tay đau. “ Bàn tay thép -Trái tim từ ái ”. Không cùng cha nhưng chung mái nhà. Không cùng Thầy nhưng chung một Tổ. Không cùng cảnh ngộ nhưng chung lòng. Không cùng Dòng nhưng chung một Giống. Lạc Hồng thượng võ “ Bốn Nghìn Năm ”. Vovinam - Sea Games - Olympic tầm cao mới. Với “ Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa ”. Việt Võ Đạo vinh Nhân Võ Đạo. Rằm tháng 10 năm Âm lịch (10/11/2011)- Lê Hùng

----------***-----------
 
Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần thứ 1-2011
19.09.2011 23:21
Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Hành Lễ

[ Vietnamese | English | Français | PHOTOS]

Thấm đậm tình nghĩa sư môn


“ Thời gian như bóng câu qua cửa sổ ”, thấm thoắt mà Chưởng môn Lê Sáng rời xa cõi trần thế để về chốn non bồng nước nhược đã tròn một năm.

Sáng 17-9-2011, trên một trăm đệ tử của Chưởng môn, đại diện cho hàng trăm ngàn môn đồ Vovinam khắp năm châu đã tề tựu về Tổ đường (31 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TPHCM) để dự Lễ tưởng niệm ông. Có nhiều người đến từ rất sớm và ngồi đâu đó từng nhóm, trò chuyện, hỏi han nhau. Ai cũng chặc lưỡi : “…mau quá, mới đó mà đã giáp năm Thầy! ”

Nơi đặt bàn và băng đá trước phòng thờ Sáng tổ mà lúc sanh tiền Thầy thường ngồi đọc sách báo, tiếp khách hoặc trầm ngâm giờ đây đã được sửa sang lại khang trang rộng thoáng. Trong gian thờ, hoa đăng đã sẵn sàng cùng với nhiều lẵng hoa tươi của các đơn vị gửi về kính dâng lên Thầy.

Bên cạnh 8/9 thành viên Hội đồng võ sư Chưởng quản làm chủ lễ, đại diện Liên đoàn Vovinam thế giới, Đông Nam Á, Việt Nam, Sydney, các Liên đoàn, Hội, Bộ môn Vovinam Hà Nội, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, v.v. cùng các Chi hội Vovinam ở TPHCM đã về góp mặt; trong số này có những vị võ sư lão thành từng tập Vovinam từ trước năm 1960 như: các võ sư Nguyễn Văn Thông (nhiếp ảnh gia), Nguyễn Bình, Nguyễn Việt Thông, Cao Văn Cát.

Sau nghi thức chiêm bái Sáng tổ Nguyễn Lộc, võ sư Nguyễn Văn Chiếu - Chánh Chưởng quản - đã đọc tiểu sử cố võ sư Chưởng môn Lê Sáng. Trong niềm kính yêu, thương tiếc, Hội đồng Chưởng quản, các võ sư lão thành, đại diện Liên đoàn, Bộ môn Vovinam trong và ngoài nước, các môn đồ cùng các thân hữu đã lần lượt dâng hương tưởng nhớ và mặc niệm Thầy. Trong dịp này, võ sư Nguyễn Văn Sen đã diễn đọc bài thơ “Nghiêm lễ ân sư” của môn đồ Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ dâng lên Chưởng môn.

Phát biểu trong Lễ tưởng niệm, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã báo cáo lên anh linh Chưởng môn một số hoạt động của Hội đồng Chưởng quản và các tổ chức Vovinam trong một năm qua như: thành lập Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á, tổ chức thi thăng cấp Hồng đai, giải vô địch Vovinam thế giới lần 2, v.v. Trình bày kế hoạch sắp tới, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã đề cập đến một số thay đổi trong Quy chế thi thăng cấp (cộng thêm điểm cho những thí sinh có bằng Cao đẳng, Đại học khi thi thăng cấp Hồng đai), thay đai đen bằng đai vàng không gạch, thành lập Quỹ phát triển môn phái trên tinh thần đóng góp tự nguyện để đáp ứng nhu cầu tài chính cho công cuộc xây dựng và phát triển môn phái, trong đó có dự án hoàn thiện việc xây dựng tổ đình tại núi Dinh (Bà Rịa-Vũng Tàu), chuẩn bị tham dự SEA Games 26 tại Indonesia vào tháng 11 tới, v.v. Thay mặt Hội đồng võ sư Chưởng quản, võ sư Nguyễn Văn Chiếu cũng kêu gọi toàn thể thành viên gia đình Vovinam đoàn kết để cùng nhau phát triển môn phái ngày một tốt đẹp hơn. Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam vả cũng là truyền thống của môn phái Vovinam, kết thúc phần nghi lễ, các thành viên đã cùng nhau dùng cơm thân mật tại khách sạn Phú Thọ.

Lễ giỗ là dịp con cháu các nơi trở về mái ấm để tưởng nhớ công ơn các bậc bề trên đồng thời cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi, tâm tình và giải tỏa mọi ưu phiền, ngộ nhận sau những ngày xa cách. Điều này đã thể hiện rõ trong buổi Lễ tưởng niệm Chưởng môn. Tuy điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng một số môn sinh ở tận miền Trung xa vẫn về góp mặt, có môn đồ ở miền Tây vừa mới khỏi bệnh đã về dự lễ, hoặc có người đang bận việc nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian để dự ngày giỗ đầu của Thầy. Nhờ vậy mà một vài đồng môn từng tập cùng lớp với nhau mới có dịp “tay bắt, mặt mừng” sau hơn 40 năm xa cách…

Cũng trong ngày họp mặt tưởng niệm này, không ít thành viên gia đình Vovinam đã bày tỏ sự chờ đợi và mong ước có được một bộ tiểu sử Chưởng môn Lê Sáng bằng phim, ảnh, sách rất cần thiết và hữu ích do Hội đồng võ sư Chưởng quản thực hiện như võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu đã công bố trong Lễ bách nhật vãng sinh Thầy (04-01-2011)…

18-9-2011
Thiện Tâm & Minh Châu
Ảnh: Minh Châu &Lê Văn Hùng


[ Vietnamese | English | Français | PHOTOS]

The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011

A Profound Master-Disciple Bond


"Time flashes by as a galloping horse race by the window", it's already one year since our Grand Master Lê Sáng has left the earthly realm for the blissful beyond.

On the morning of 17-9-2011, over a hundred disciples representing hundreds of thousand of Vovinam students from worldwide have congregated at Tổ Đường (at 31 Sư Vạn Hạnh boulevard, District 10, HCM City) to attend the commemoration ceremony. Many arrived early, they bantered and exchanged greetings with one another. Everyone seemed to share a same observation that time has elapsed so rapidly and it has been over one year since the Grand Master's passing.

The area where the table used for receiving guests and stone slab bench that the Master used to sit to do his reading and pondering has been upgraded to be more commodious and spacious. The altar chamber is colorfully decorated with fresh bouquets and easels of flowers, sent in from associations and clubs from around the world, as offers of respect.

Besides the 8 out of 9 members of the Managing Masters Council leading the ceremonial rites, representatives from many national and regional Vovinam federations such as South East Asia, Việt Nam, Sydney, and many provincial Vovinam associations including Hà Nội, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, etc and local chapters within HCM city are also present. Among the special guests are several senior masters who have been with the discipline since 1960's such as Nguyễn Văn Thông (photographer), Nguyễn Bình, Nguyễn Việt Thông, and Cao Văn Cát.

After paying respect to the Founding Grand Master, Master Nguyễn Văn Chiếu, the Chief Executive of the Managing Masters Council read aloud the biography of Grand Master Lê Sáng. With great admiration and deep grief, everyone from the World Federation, the senior disciples, the domestic as well overseas delegations, disciples and friends took turn offering fragrant incense in memory of their Patriachal Master in silence. At this occasion, Master Nguyễn Văn Sen recited a poem titled "Nghiêm Lễ to My Revere Master" dedicated to the Grand Master by Master Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ.

Speaking at the ceremony, Master Nguyễn Văn Chiếu summarized the activities of the Managing Masters Council and of various associations including the establishment of South East Asian Vovinam Federation, the organizing of Master level exam and the 2nd Vovinam World Championship, etc. Presenting next year's plan, Master Nguyễn Văn Chiếu discussed a few changes in the belt exam grading guidelines (giving bonus points for candidates with associated or bachelor degree at red belt level), replacing the black with yellow belt without stripe, establishing a fund for supporting discipline development goals on voluntary basis, for projects including the construction of the ancestral altar hall Tổ Đình at Dinh mountain (in Bà Rịa-Vũng Tàu province), preparation for the 26th SEA Games in Indonesia in November, etc. On behalf of the Managing Masters Council, Master Nguyễn Văn Chiếu urged everyone to work together in unity to further advance our martial art discipline. In accordance with cultural and Vovinam traditions, the ceremony ended with a cordial meal joined by many participants, at Phú Thọ hotel.

Normally a death anniversary is the time for family members to gather and pay respect to the dead but it's also an opportunity for everyone to meet, exchange news and work out any issues and misunderstandings they may have. The traditional activity had taken place during this Grand Master's death anniversary. Given current difficult economic condition, a number of disciple from the Central region traveled long distance for this gathering, a disciple from the South Western region, who just recovered from ailment also made the journey to attend this event, and many among them carved time out of their hectic schedules to participate in this first anniversary. During this special occasion, several disciples of the same club who have not seen each other for over 40 years had a chance to "meet and greet" after all.

During this commemorative gathering, more than a few members of the Vovinam family expressed a wish to obtain a biography of Grand Master Lê Sáng in video, picture and printed form. This type of materials is deemed desirable and necessary and the action will be implemented by the Managing Masters Council as stated by the Chief Council Executive, as Master Nguyễn Văn Chiếu has announced during the the 100-day wake ceremony on April 01, 2011...

September 18, 2011
Thiện Tâm & Minh Châu
Photo: Minh Châu & Lê Văn Hùng


[ Vietnamese | English | Français | PHOTOS]

Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011

PENETRATION D’ATTACHEMENT ENTRE LE MAITRE ET SES ELEVES


‘‘ Le temps qui passe fugitivement comme l’ombre d’un cheval qu’on percoit à travers l’interstice d’une fenêtre ’’, voilà bientôt un an que notre Maitre Patriarche Lê Sáng a quitté le royaume terrestre pour retourner au mont féérique.

Le matin du 17-9-2011, plus de centaine de disciples de Maître Patriarche représentant de centaines de milliers de disciples Vovinam dans le monde entier se sont réunis au Tổ đường (31 Sư Vạn Hạnh, district 10, HCM Ville) pour sa commémorale.

Plusieurs personnes sont venues de quelque part très tôt et se sont assies en groupe, discutant, en demandant de l'autre. Tout le monde clappe aussi ‘‘…c’est trop rapide, il était approché d’un an de la mort de Maitre Patriarche ! ’’

L’espace mise la table et les bancs en béton devant la salle de sculte de Maitre Fondateur où Maitre Patriarche était encore vivant, lu les journaux, accueilli les autres ou méditatif et c’est actuellement rénové plus vaste et confortable. Dans l’autel, l’illumination est prête avec beaucoup de panier de fruits et de couronnes de fleurs du monde entier en sa mémoire respectueuse.

Avec les 8 sur 9 membres du Conseil de Gestion des Maitres célébrants, il y a encore les représentants des Fédérations de Vovinam Mondiale, Asie du Sud, Vietnam, Sydney, HaNoi en représentant des provines du Nord et des Associations de Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Kon Tum, Lam Dong, Binh Phuoc, Binh Duong, An Giang, Kien Giang, Can Tho, Tay Ninh, Ba Ria-Vung Tau,.etc.. avec les Clubs et l’Association de Vovinam de HCM ville, a la présence de ces derniers il y a aussi les anciens maîtres pratiqués le Vovinam avant 1960 comme Maître Nguyễn Văn Thông (Expert de photographe), Nguyễn Bình, Nguyễn Việt Thông, Cao Văn Cát.

Après le culte rituel au Maitre Fondateur Nguyễn Lộc, Le Grand Maitre Nguyễn Văn Chiếu - Chef général du Conseil des Maitres a lu la biographie de Maitre Patriarche Lê Sáng. Dans la foi bien-aimée et regrettable, tout le monde se présente alternativement ses bâtonnets d’encens en sa mémoire avec une mininute de silence. A cette occasion, le Grand Maitre Nguyễn Văn Sen a lu le poème ‘‘Saluer avec sa gratitude au Maitre Patriarche’’ composé par le Disciple Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ (venguonblog.wordpress.com).

S’exprimant lors de la cérémonie comémorative, Maitre Nguyễn Văn Chiếu a fait un rapport pour présenter à l’âme de Maitre Patriarche, d’un certain nombre d'activités du Conseil des Maitres et d’Organisations de Vovinam dans la dernière année : Fonder la Fédération de Vovinam en Asie du Sud, organiser le passage de Grade de Ceinture Rouge et la 2ème Championnat Mondial de Vovinam..etc.. A présenté les plans à venir, Maitre Nguyễn Văn Chiếu a abordé d’un changement dans le Règlement de Promotion gradée (donner plus de note prioritaire aux candidats avec des diplômes de l’Ecole Supérieure et de l'Université à lexamen de Ceinture Rouge), de changer la Ceinture Noire en Ceinture Jaune sans barette, de fonder la caisse de développement de l’Ecole dans l'esprit de contributions volontaires visant répondre aux besoins financiers pour la construction et le développement de l’Ecole, y compris le perfectionnement du projet de construction de la Maison Commune (Tổ đình) au Mont Dinh (à la province de Ba Ria-Vung Tau), de se préparer au Championnat du 26 ème SEA Games en Indonésie au mois de Novembre prochaine,.etc… En représentant du Conseil des Maitres, Maitre Nguyễn Văn Chiếu a a également exhorté la solidarité à tous les membres de la Grande Famille de Vovinam pour développer ensemble l’Ecole de jour en jour plus mieux. Selon la tradition du Peuple du Viet Nam et aussi de l’Ecole de Vovinam à la fin du rituel, tous les membres se sont réunis à un repas intime à l'hôtel de Phu Tho.

L’anniversaire de la mort est une occasion où les enfants retournent à domicile pour commémorer le bienfait des ancêtres et aussi l'occasion pour tous les membres de la famille de se rencontrer, se discuter, s’épancher ses sentiments et de libérer toutes les chagrins, les malentendus après la date séparée. Cela a été clairement exprimé au cours de la cérémonie de Maitre Patriarche. Malgré les conditions économiques difficiles, mais certains disciples de loin du Centre s’y présentent, un disciple de l’Ouest vient de rétablir sa maladie ou certains disciples sont encore occupés à s’efforcer d'arranger leur temps pour participer au premier anniversaire de la mort de Maitre Patriarche. Par conséquent, certain disciple de même classe a l’occassion de ‘‘saisir les mains avec ses faces heureuses’’ après plus de 40 ans de vie...

C'est aussi sur cette réUNI0N commémorative, beaucoup de membres de la famille Vovinam ont exprimé leur désir d'attendre et d'obtenir une biographie du Maître Patriarche Lê Sáng en films, en photos, en livres sont indispensables et utiles réalisés par le Conseil de Gestion des Maitres comme le Chef général du Conseil - Maitre Nguyễn Văn Chiếu a annoncé à l’anniversaire de 49 jours de la mort de Maitre Patriarche (04-01-2011)...

Traduction en francais : Lê Văn Hùng


[ Vietnamese | English | Français | PHOTOS]
 

(Theo Văn phòng môn phái)

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Bách nhật vãng sinh Chưởng môn Lê Sáng - 100 Day Memorial of Grand Master Lê Sáng - Cérémonie de 100 jours du décès de Maitre Patriarche LE SANG.
LỄ TUẦN CHUNG THẤT CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG & LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI - Commémoration de 49 jours de la Mort du Maitre Patriarche.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 tại Tp.BMT - La 52ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc à BMT ville.
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 cho các môn sinh tại TỔ ĐƯỜNG tối ngày ( 04/04/2012 Âm lịch ) - 52ème Commémoration du Maitre Fondateur aux élèves de TỔ ĐƯỜNG au soir du 04/04/2012 Lunaire.
Lễ tưởng niệm Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 52 (1960-2012)-Lễ vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2012-La 52ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc -Remise de Ceintures d'honneur.
Khóa thi Hồng Đai năm 2012 nhân mùa Tưởng niệm 52 năm ngày mất của Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc ( 1960-2012 ) - Passage de grade de Ceinture rouge en 2012
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 51 ( 1960 – 2011 ) - La 51ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc ( 1960 – 2011 )
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 50 (1960 – 2010) - La 50ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc(1960 – 2010).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/