Hôm nay, ngày 30/06/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.403.794
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 21
Lễ tưởng niệm VSCM Lê Sáng lần thứ 1-2011 - The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011 - Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011.

Đăng ngày: 28/09/2012 06:17
Lễ tưởng niệm VSCM Lê Sáng lần thứ 1-2011 - The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011 -  Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011.
    Thầy về huấn “ Đạo ” : Đêm qua nằm mộng lại gặp Thầy. Nụ cười ánh mắt vẫn không thay. Vẫn nghe rôm rả Thầy vui nói. Tổ Đường hân hoan trò xum vầy. Ngày đi con cháu vương sầu lệ. Ngày về hoa thắm đón xuân sang. Đệ tử quây quần nghe Thầy giảng : “ Thuận Thiên – Hòa Nhân ” thuận lẽ đời. Vạn vật đều có thể đổi thay. Riêng “ Đạo ” không bao giờ thay đổi. “ Đời ” ai không một lần lầm lỗi. Hãy vì Môn phái hãy chung tay. “ Năm ngón tay chung một bàn tay ”. Trên bàn tay ngón dài ngón ngắn. Một ngón đau cả bàn tay đau. “ Bàn tay thép -Trái tim từ ái ”. Không cùng cha nhưng chung mái nhà. Không cùng Thầy nhưng chung một Tổ. Không cùng cảnh ngộ nhưng chung lòng. Không cùng Dòng nhưng chung một Giống. Lạc Hồng thượng võ “ Bốn Nghìn Năm ”. Vovinam - Sea Games - Olympic tầm cao mới. Với “ Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa ”. Việt Võ Đạo vinh Nhân Võ Đạo. Rằm tháng 10 năm Âm lịch (10/11/2011)- Lê Hùng

----------***-----------
 
Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần thứ 1-2011
19.09.2011 23:21
Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Hành Lễ

[ Vietnamese | English | Français | PHOTOS]

Thấm đậm tình nghĩa sư môn


“ Thời gian như bóng câu qua cửa sổ ”, thấm thoắt mà Chưởng môn Lê Sáng rời xa cõi trần thế để về chốn non bồng nước nhược đã tròn một năm.

Sáng 17-9-2011, trên một trăm đệ tử của Chưởng môn, đại diện cho hàng trăm ngàn môn đồ Vovinam khắp năm châu đã tề tựu về Tổ đường (31 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TPHCM) để dự Lễ tưởng niệm ông. Có nhiều người đến từ rất sớm và ngồi đâu đó từng nhóm, trò chuyện, hỏi han nhau. Ai cũng chặc lưỡi : “…mau quá, mới đó mà đã giáp năm Thầy! ”

Nơi đặt bàn và băng đá trước phòng thờ Sáng tổ mà lúc sanh tiền Thầy thường ngồi đọc sách báo, tiếp khách hoặc trầm ngâm giờ đây đã được sửa sang lại khang trang rộng thoáng. Trong gian thờ, hoa đăng đã sẵn sàng cùng với nhiều lẵng hoa tươi của các đơn vị gửi về kính dâng lên Thầy.

Bên cạnh 8/9 thành viên Hội đồng võ sư Chưởng quản làm chủ lễ, đại diện Liên đoàn Vovinam thế giới, Đông Nam Á, Việt Nam, Sydney, các Liên đoàn, Hội, Bộ môn Vovinam Hà Nội, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, v.v. cùng các Chi hội Vovinam ở TPHCM đã về góp mặt; trong số này có những vị võ sư lão thành từng tập Vovinam từ trước năm 1960 như: các võ sư Nguyễn Văn Thông (nhiếp ảnh gia), Nguyễn Bình, Nguyễn Việt Thông, Cao Văn Cát.

Sau nghi thức chiêm bái Sáng tổ Nguyễn Lộc, võ sư Nguyễn Văn Chiếu - Chánh Chưởng quản - đã đọc tiểu sử cố võ sư Chưởng môn Lê Sáng. Trong niềm kính yêu, thương tiếc, Hội đồng Chưởng quản, các võ sư lão thành, đại diện Liên đoàn, Bộ môn Vovinam trong và ngoài nước, các môn đồ cùng các thân hữu đã lần lượt dâng hương tưởng nhớ và mặc niệm Thầy. Trong dịp này, võ sư Nguyễn Văn Sen đã diễn đọc bài thơ “Nghiêm lễ ân sư” của môn đồ Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ dâng lên Chưởng môn.

Phát biểu trong Lễ tưởng niệm, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã báo cáo lên anh linh Chưởng môn một số hoạt động của Hội đồng Chưởng quản và các tổ chức Vovinam trong một năm qua như: thành lập Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á, tổ chức thi thăng cấp Hồng đai, giải vô địch Vovinam thế giới lần 2, v.v. Trình bày kế hoạch sắp tới, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã đề cập đến một số thay đổi trong Quy chế thi thăng cấp (cộng thêm điểm cho những thí sinh có bằng Cao đẳng, Đại học khi thi thăng cấp Hồng đai), thay đai đen bằng đai vàng không gạch, thành lập Quỹ phát triển môn phái trên tinh thần đóng góp tự nguyện để đáp ứng nhu cầu tài chính cho công cuộc xây dựng và phát triển môn phái, trong đó có dự án hoàn thiện việc xây dựng tổ đình tại núi Dinh (Bà Rịa-Vũng Tàu), chuẩn bị tham dự SEA Games 26 tại Indonesia vào tháng 11 tới, v.v. Thay mặt Hội đồng võ sư Chưởng quản, võ sư Nguyễn Văn Chiếu cũng kêu gọi toàn thể thành viên gia đình Vovinam đoàn kết để cùng nhau phát triển môn phái ngày một tốt đẹp hơn. Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam vả cũng là truyền thống của môn phái Vovinam, kết thúc phần nghi lễ, các thành viên đã cùng nhau dùng cơm thân mật tại khách sạn Phú Thọ.

Lễ giỗ là dịp con cháu các nơi trở về mái ấm để tưởng nhớ công ơn các bậc bề trên đồng thời cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi, tâm tình và giải tỏa mọi ưu phiền, ngộ nhận sau những ngày xa cách. Điều này đã thể hiện rõ trong buổi Lễ tưởng niệm Chưởng môn. Tuy điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng một số môn sinh ở tận miền Trung xa vẫn về góp mặt, có môn đồ ở miền Tây vừa mới khỏi bệnh đã về dự lễ, hoặc có người đang bận việc nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian để dự ngày giỗ đầu của Thầy. Nhờ vậy mà một vài đồng môn từng tập cùng lớp với nhau mới có dịp “tay bắt, mặt mừng” sau hơn 40 năm xa cách…

Cũng trong ngày họp mặt tưởng niệm này, không ít thành viên gia đình Vovinam đã bày tỏ sự chờ đợi và mong ước có được một bộ tiểu sử Chưởng môn Lê Sáng bằng phim, ảnh, sách rất cần thiết và hữu ích do Hội đồng võ sư Chưởng quản thực hiện như võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu đã công bố trong Lễ bách nhật vãng sinh Thầy (04-01-2011)…

18-9-2011
Thiện Tâm & Minh Châu
Ảnh: Minh Châu &Lê Văn Hùng


[ Vietnamese | English | Français | PHOTOS]

The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011

A Profound Master-Disciple Bond


"Time flashes by as a galloping horse race by the window", it's already one year since our Grand Master Lê Sáng has left the earthly realm for the blissful beyond.

On the morning of 17-9-2011, over a hundred disciples representing hundreds of thousand of Vovinam students from worldwide have congregated at Tổ Đường (at 31 Sư Vạn Hạnh boulevard, District 10, HCM City) to attend the commemoration ceremony. Many arrived early, they bantered and exchanged greetings with one another. Everyone seemed to share a same observation that time has elapsed so rapidly and it has been over one year since the Grand Master's passing.

The area where the table used for receiving guests and stone slab bench that the Master used to sit to do his reading and pondering has been upgraded to be more commodious and spacious. The altar chamber is colorfully decorated with fresh bouquets and easels of flowers, sent in from associations and clubs from around the world, as offers of respect.

Besides the 8 out of 9 members of the Managing Masters Council leading the ceremonial rites, representatives from many national and regional Vovinam federations such as South East Asia, Việt Nam, Sydney, and many provincial Vovinam associations including Hà Nội, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, etc and local chapters within HCM city are also present. Among the special guests are several senior masters who have been with the discipline since 1960's such as Nguyễn Văn Thông (photographer), Nguyễn Bình, Nguyễn Việt Thông, and Cao Văn Cát.

After paying respect to the Founding Grand Master, Master Nguyễn Văn Chiếu, the Chief Executive of the Managing Masters Council read aloud the biography of Grand Master Lê Sáng. With great admiration and deep grief, everyone from the World Federation, the senior disciples, the domestic as well overseas delegations, disciples and friends took turn offering fragrant incense in memory of their Patriachal Master in silence. At this occasion, Master Nguyễn Văn Sen recited a poem titled "Nghiêm Lễ to My Revere Master" dedicated to the Grand Master by Master Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ.

Speaking at the ceremony, Master Nguyễn Văn Chiếu summarized the activities of the Managing Masters Council and of various associations including the establishment of South East Asian Vovinam Federation, the organizing of Master level exam and the 2nd Vovinam World Championship, etc. Presenting next year's plan, Master Nguyễn Văn Chiếu discussed a few changes in the belt exam grading guidelines (giving bonus points for candidates with associated or bachelor degree at red belt level), replacing the black with yellow belt without stripe, establishing a fund for supporting discipline development goals on voluntary basis, for projects including the construction of the ancestral altar hall Tổ Đình at Dinh mountain (in Bà Rịa-Vũng Tàu province), preparation for the 26th SEA Games in Indonesia in November, etc. On behalf of the Managing Masters Council, Master Nguyễn Văn Chiếu urged everyone to work together in unity to further advance our martial art discipline. In accordance with cultural and Vovinam traditions, the ceremony ended with a cordial meal joined by many participants, at Phú Thọ hotel.

Normally a death anniversary is the time for family members to gather and pay respect to the dead but it's also an opportunity for everyone to meet, exchange news and work out any issues and misunderstandings they may have. The traditional activity had taken place during this Grand Master's death anniversary. Given current difficult economic condition, a number of disciple from the Central region traveled long distance for this gathering, a disciple from the South Western region, who just recovered from ailment also made the journey to attend this event, and many among them carved time out of their hectic schedules to participate in this first anniversary. During this special occasion, several disciples of the same club who have not seen each other for over 40 years had a chance to "meet and greet" after all.

During this commemorative gathering, more than a few members of the Vovinam family expressed a wish to obtain a biography of Grand Master Lê Sáng in video, picture and printed form. This type of materials is deemed desirable and necessary and the action will be implemented by the Managing Masters Council as stated by the Chief Council Executive, as Master Nguyễn Văn Chiếu has announced during the the 100-day wake ceremony on April 01, 2011...

September 18, 2011
Thiện Tâm & Minh Châu
Photo: Minh Châu & Lê Văn Hùng


[ Vietnamese | English | Français | PHOTOS]

Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011

PENETRATION D’ATTACHEMENT ENTRE LE MAITRE ET SES ELEVES


‘‘ Le temps qui passe fugitivement comme l’ombre d’un cheval qu’on percoit à travers l’interstice d’une fenêtre ’’, voilà bientôt un an que notre Maitre Patriarche Lê Sáng a quitté le royaume terrestre pour retourner au mont féérique.

Le matin du 17-9-2011, plus de centaine de disciples de Maître Patriarche représentant de centaines de milliers de disciples Vovinam dans le monde entier se sont réunis au Tổ đường (31 Sư Vạn Hạnh, district 10, HCM Ville) pour sa commémorale.

Plusieurs personnes sont venues de quelque part très tôt et se sont assies en groupe, discutant, en demandant de l'autre. Tout le monde clappe aussi ‘‘…c’est trop rapide, il était approché d’un an de la mort de Maitre Patriarche ! ’’

L’espace mise la table et les bancs en béton devant la salle de sculte de Maitre Fondateur où Maitre Patriarche était encore vivant, lu les journaux, accueilli les autres ou méditatif et c’est actuellement rénové plus vaste et confortable. Dans l’autel, l’illumination est prête avec beaucoup de panier de fruits et de couronnes de fleurs du monde entier en sa mémoire respectueuse.

Avec les 8 sur 9 membres du Conseil de Gestion des Maitres célébrants, il y a encore les représentants des Fédérations de Vovinam Mondiale, Asie du Sud, Vietnam, Sydney, HaNoi en représentant des provines du Nord et des Associations de Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Kon Tum, Lam Dong, Binh Phuoc, Binh Duong, An Giang, Kien Giang, Can Tho, Tay Ninh, Ba Ria-Vung Tau,.etc.. avec les Clubs et l’Association de Vovinam de HCM ville, a la présence de ces derniers il y a aussi les anciens maîtres pratiqués le Vovinam avant 1960 comme Maître Nguyễn Văn Thông (Expert de photographe), Nguyễn Bình, Nguyễn Việt Thông, Cao Văn Cát.

Après le culte rituel au Maitre Fondateur Nguyễn Lộc, Le Grand Maitre Nguyễn Văn Chiếu - Chef général du Conseil des Maitres a lu la biographie de Maitre Patriarche Lê Sáng. Dans la foi bien-aimée et regrettable, tout le monde se présente alternativement ses bâtonnets d’encens en sa mémoire avec une mininute de silence. A cette occasion, le Grand Maitre Nguyễn Văn Sen a lu le poème ‘‘Saluer avec sa gratitude au Maitre Patriarche’’ composé par le Disciple Nguyễn Đức Quỳnh Kỳ (venguonblog.wordpress.com).

S’exprimant lors de la cérémonie comémorative, Maitre Nguyễn Văn Chiếu a fait un rapport pour présenter à l’âme de Maitre Patriarche, d’un certain nombre d'activités du Conseil des Maitres et d’Organisations de Vovinam dans la dernière année : Fonder la Fédération de Vovinam en Asie du Sud, organiser le passage de Grade de Ceinture Rouge et la 2ème Championnat Mondial de Vovinam..etc.. A présenté les plans à venir, Maitre Nguyễn Văn Chiếu a abordé d’un changement dans le Règlement de Promotion gradée (donner plus de note prioritaire aux candidats avec des diplômes de l’Ecole Supérieure et de l'Université à lexamen de Ceinture Rouge), de changer la Ceinture Noire en Ceinture Jaune sans barette, de fonder la caisse de développement de l’Ecole dans l'esprit de contributions volontaires visant répondre aux besoins financiers pour la construction et le développement de l’Ecole, y compris le perfectionnement du projet de construction de la Maison Commune (Tổ đình) au Mont Dinh (à la province de Ba Ria-Vung Tau), de se préparer au Championnat du 26 ème SEA Games en Indonésie au mois de Novembre prochaine,.etc… En représentant du Conseil des Maitres, Maitre Nguyễn Văn Chiếu a a également exhorté la solidarité à tous les membres de la Grande Famille de Vovinam pour développer ensemble l’Ecole de jour en jour plus mieux. Selon la tradition du Peuple du Viet Nam et aussi de l’Ecole de Vovinam à la fin du rituel, tous les membres se sont réunis à un repas intime à l'hôtel de Phu Tho.

L’anniversaire de la mort est une occasion où les enfants retournent à domicile pour commémorer le bienfait des ancêtres et aussi l'occasion pour tous les membres de la famille de se rencontrer, se discuter, s’épancher ses sentiments et de libérer toutes les chagrins, les malentendus après la date séparée. Cela a été clairement exprimé au cours de la cérémonie de Maitre Patriarche. Malgré les conditions économiques difficiles, mais certains disciples de loin du Centre s’y présentent, un disciple de l’Ouest vient de rétablir sa maladie ou certains disciples sont encore occupés à s’efforcer d'arranger leur temps pour participer au premier anniversaire de la mort de Maitre Patriarche. Par conséquent, certain disciple de même classe a l’occassion de ‘‘saisir les mains avec ses faces heureuses’’ après plus de 40 ans de vie...

C'est aussi sur cette réUNI0N commémorative, beaucoup de membres de la famille Vovinam ont exprimé leur désir d'attendre et d'obtenir une biographie du Maître Patriarche Lê Sáng en films, en photos, en livres sont indispensables et utiles réalisés par le Conseil de Gestion des Maitres comme le Chef général du Conseil - Maitre Nguyễn Văn Chiếu a annoncé à l’anniversaire de 49 jours de la mort de Maitre Patriarche (04-01-2011)...

Traduction en francais : Lê Văn Hùng


[ Vietnamese | English | Français | PHOTOS]
 

(Theo Văn phòng môn phái)

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Bách nhật vãng sinh Chưởng môn Lê Sáng - 100 Day Memorial of Grand Master Lê Sáng - Cérémonie de 100 jours du décès de Maitre Patriarche LE SANG.
LỄ TUẦN CHUNG THẤT CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG & LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI - Commémoration de 49 jours de la Mort du Maitre Patriarche.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 tại Tp.BMT - La 52ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc à BMT ville.
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 cho các môn sinh tại TỔ ĐƯỜNG tối ngày ( 04/04/2012 Âm lịch ) - 52ème Commémoration du Maitre Fondateur aux élèves de TỔ ĐƯỜNG au soir du 04/04/2012 Lunaire.
Lễ tưởng niệm Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 52 (1960-2012)-Lễ vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2012-La 52ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc -Remise de Ceintures d'honneur.
Khóa thi Hồng Đai năm 2012 nhân mùa Tưởng niệm 52 năm ngày mất của Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc ( 1960-2012 ) - Passage de grade de Ceinture rouge en 2012
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 51 ( 1960 – 2011 ) - La 51ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc ( 1960 – 2011 )
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 50 (1960 – 2010) - La 50ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc(1960 – 2010).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn