Hôm nay, ngày 30/06/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.403.802
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 23
Lễ giổ cố VSCM Lê Sáng lần thứ 2 tại Tổ Đường - La 2ème Année commémorative de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng au Tổ Đường.

Đăng ngày: 28/09/2012 06:37
Lễ giổ cố VSCM Lê Sáng lần thứ 2 tại Tổ Đường - La 2ème Année commémorative de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng au Tổ Đường.
    Thanh thoát : Thiên nhiên không hề nói. Bốn mùa cứ vẫn xoay. Vạn vật luôn đổi mới. Trong vòng quay đêm ngày. Cảm ứng trước đạo trời. Sống tròn nghĩa làm người. Đến chấp nhận thử thách. Đi không chút bùi ngùi. Của thế gian để lại. Phủi nhẹ bàn tay không. Hồn lâng lâng sảng khoái. Vượt muôn trùng mênh mông. VSCM.Lê Sáng - Bút danh Quang Vũ ( 2001 ).

----------***----------

I. ANNONCE :                                                      VĂN PHÒNG

HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN

MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ giổ cố Võ sư Chưởng Môn lần thứ 2

( 20/8 Canh Dần – 20/8 Nhâm Thìn )

1. Lễ giổ lần thứ 2 Cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng được tổ chức tại Tổ Đường Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, số 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 5, Quận 10, TpHCM, Việt Nam, vào lúc 9g ngày chủ nhật 07/10/2012 (tức ngày 22/8 năm Nhâm Thìn).

Việc cúng cơm cho cố VSCM Lê Sáng được thực hiện đúng ngày 20 tháng 8 Âm lịch (tức thứ sáu 05/10/2012). Lễ tưởng niệm được tổ chức vào ngày chủ nhật 7/10/2012 nhằm tạo thuận lợi cho các môn đồ tề tựu hành lễ.

 2. Trang phục khi dự lễ :

- Hội đồng Võ sư Chưởng quản mặc võ phục

- Các vị khách mời và võ sư, môn đồ về tham dự mặc thường phục trang trọng.

 3. Theo thông lệ, việc báo cáo tổng kết “Quỹ phát triển môn phái” năm qua và tiến hành đóng góp năm nay sẽ thực hiện cuối buổi lễ.

Chánh Vụ Văn Phòng
VS.Nguyễn Tôn Khoa


II. Lễ Chánh kỵ Cố Võ sư Lê Sáng- Chưởng môn, Môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo ( La cérémonie organisée au jour principal de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng ) :

 Trong không khí đậm chất gia đình trên không gian thờ tự của Tổ đường Môn phái, số 31 đường Sư Vạn Hạnh, Q. 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đã diễn ra lễ cúng giỗ Thầy theo tập quán cổ truyền của dân tộc Việt.

Khoảng hơn 20 người tham dự  như một gia đình, với nhiều thế hệ.  Hội đồng Chưởng quản gồm 4 vị, đó là VS Võ Văn Tuấn, VS Trần Đa, VS  Nguyễn Tôn Khoa và VS Nguyễn Văn Vang,  cùng với các võ sư  và môn đồ lớn tuổi.

Lễ dâng hương bắt đầu vào lúc 10 giờ trưa. VS Võ Văn Tuấn đã có hơn 2 lần nghẹn lời khi niệm hương khấn Thầy.  Sự  xúc động của VS Tuấn lan nhanh trong lòng mọi người có mặt trong lúc dâng hương này. Không gian trầm lắng. Ai cũng đang nhớ về Thầy.

Vâng, mới đây thôi mà đã tròn 2 năm. Hai năm Thầy lìa xa chúng con, xa lìa những thế hệ đệ tử luôn một lòng trung kiên với Môn phái. và một lòng tôn kính Thầy.

Hôm nay, chúng con kính dâng lên Thầy, những thức mà thủa sanh tiền Thầy thích. Chúng con vẫn thấy nụ cười của Thầy luôn nở trên môi với các con.

Cầu mong Thầy luôn độ trì cho Vovinam- Việt Võ Đạo, chân chính sáng ngời.                                      

Vài hình ảnh ghi lại được trong buổi lễ hôm nay :

Căn phòng của Thầy vẫn nguyên vẹn như xưa
Bước chân vào đây lòng trĩu nặng! Cảnh cũ còn nguyên, vắng bóng Thầy!
VS Nguyễn Văn Hiệp dâng hương hoa lên bàn thờ của 2 Cụ, song thân của Thầy
Quang cảnh mọi người sửa soạn mâm cơm để cúng Thầy
Bàn phục vụ cho việc khánh tiết
Hương đăng, lễ vật đã sắn sàng. Mời Thầy về
Những món ăn mà Thầy thích, hôm nay chúng con dâng lên Thầy.
Hành lễ.
Nghẹn ngào xúc động khấn Thầy
Lễ bốn lạy linh thiêng chứng hứa
Chắp tay con khấn lạy Thầy,
Linh thiêng Thầy độ chính đường cho con.
Tề tựu “bên Thầy”
Dương gian, Âm cảnh như nhau,
Chúng con xin gửi, để sau Thầy dùng.
Lễ tất, chúng con ôn chuyện cũ.
Thầy khi xưa luôn độ lượng bao dung.
VS Nguyễn Văn Vang đọc bài thơ “Thầy trong mộng” đã đăng trên website Vovinamus hôm 27/09/2012
Một vài người đến muộn, dâng hương lên Thầy
    Nơi tôi đứng, ngày xưa Thầy để bộ bàn đá và tôi thường bắt gặp Thầy ngồi một mình trầm ngâm nơi đây.

 III. Lễ Tưởng nhớ Cố võ sư Chưởng môn Lê Sáng lần thứ 2 ( La 2ème cérémonie organisée au Dimanche pour tout le monde ) :

07.10.2012 09:57
Xem hình
 

Sáng nay, ngày 07 tháng 10 năm 2012. Để tưởng nhớ công lao và ân đức cao dày của Cố VS Chưởng môn Lê Sáng. Tại Tổ đường Vovinam-Việt Võ Đạo, số 31 đường Sư Vạn Hạnh, Q.10, T.p Hồ Chí Minh, long trọng tổ chức lễ tưởng nhớ theo nghi thức Môn phái.

Chủ trì buổi lễ là các võ sư Cao đẳng trong Hội đồng Chưởng quản, đứng đầu là võ sư Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu.

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Liên Đoàn Vovinam Việt Nam, Ông Võ Danh Hải, Tổng thư ký Liên Đoàn Vovinam Thế giới, Lão võ sư Nguyễn Văn Thông và gần 100 võ sư, HLV từ nhiều tỉnh, thành phố cũng về tham dự buổi lễ này.

Nhiều cựu môn sinh và các thành viên câu lạc bộ Vovinam Dưỡng sinh Đầm Sen, thành phố HCM cũng có mặt để dâng hương tưởng nhớ Người.

Tiểu sử của Cố Chưởng môn được võ sư Võ Văn Tuấn ôn lại bằng một bài đọc. Sau phần nghi thức dâng hương và phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Sáng tổ và Chường môn, võ sư Nguyễn Văn Chiếu thay mặt Hội đồng Chưởng quản đã có đôi lời phát biểu. Sau đó là phát biểu của ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Cố võ sư Chưởng môn Lê Sáng là người học trò xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc. Ông đã lĩnh hội được ý tưởng của Sáng tổ và vận dụng tối đa tài năng và sức lực cũng như lòng nhiệt huyết, lãnh đạo các môn đồ Vovinam nhiều thế hệ để phát huy nền võ học nước nhà nói chung và Vovinam-Việt Võ Đạo nói riêng. Để từ đó, Vovinam đứng vững trong phong ba, vượt qua thử thách dần biến ước mơ thành hiện thực.

Nhưng, đích tới của Vovinam do Cố VS Chưởng môn đặt ra đang còn ở phía trước thì Người đã:


Phủi nhẹ bàn tay không
Hồn lâng lâng sảng khoái
Vượt muôn trùng mênh mông!


Đệ tử của Người, nhân mùa tưởng niệm, thắp nén hương thầm hứa, sẽ tiếp bước Người, đưa con thuyền Vovinam tiếp tục hành trình tiến về phía trước. Phía chân trời của Vovinam Nhân võ đạo.

Nhân cơ hội này, nhiều võ sư, đồng môn đã một thời gian dài không gặp, nay về giỗ Thầy, tay bắt mặt mừng, cùng hàn huyên tâm sự trong bữa cơm trưa thân mật.

Một số hình ảnh trong Lễ tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần 2-2012

Banner lễ tưởng niệm

Bàn thờ Chưởng môn

Hội đồng võ sư Chưởng quản môn phái hành lễ

Mặc niệm

Võ sư Võ Văn Tuấn đọc tiểu sử Chưởng môn Lê Sáng

Võ sư, HLV, môn sinh các tỉnh, thành, ngành hành lễ

Võ sư, HLV, môn sinh các tỉnh, thành, ngành hành lễ

Võ sư, HLV, môn sinh các tỉnh, thành, ngành hành lễ

Võ sư, HLV, môn sinh các tỉnh, thành, ngành hành lễ

Võ sư, HLV, môn sinh các tỉnh, thành, ngành hành lễ

Võ sư, HLV, môn sinh các tỉnh, thành, ngành hành lễ

Võ sư, HLV, môn sinh các tỉnh, thành, ngành hành lễ

Võ sư, HLV, môn sinh các tỉnh, thành, ngành hành lễ

                        Môn đồ Trần Ngọc Tuyết diễn ngâm một bài thơ của Chưởng môn Lê Sáng

                                                                                                                                                                                           ( Theo : Chauminhhay's Blog ).

 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Lễ tưởng niệm VSCM Lê Sáng lần thứ 1-2011 - The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011 - Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011.
Bách nhật vãng sinh Chưởng môn Lê Sáng - 100 Day Memorial of Grand Master Lê Sáng - Cérémonie de 100 jours du décès de Maitre Patriarche LE SANG.
LỄ TUẦN CHUNG THẤT CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG & LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI - Commémoration de 49 jours de la Mort du Maitre Patriarche.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 tại Tp.BMT - La 52ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc à BMT ville.
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 52 cho các môn sinh tại TỔ ĐƯỜNG tối ngày ( 04/04/2012 Âm lịch ) - 52ème Commémoration du Maitre Fondateur aux élèves de TỔ ĐƯỜNG au soir du 04/04/2012 Lunaire.
Lễ tưởng niệm Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 52 (1960-2012)-Lễ vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2012-La 52ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc -Remise de Ceintures d'honneur.
Khóa thi Hồng Đai năm 2012 nhân mùa Tưởng niệm 52 năm ngày mất của Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc ( 1960-2012 ) - Passage de grade de Ceinture rouge en 2012
Lễ Tưởng niệm Cố Võ Sư Sáng Tổ Môn Phái Vovinam - Việt Võ Đạo lần thứ 51 ( 1960 – 2011 ) - La 51ème Fête commémorale de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc ( 1960 – 2011 )

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn