Hôm nay, ngày 18/06/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

ĐỒNG TIỀN & LÒNG TỰ TRỌNG - MONEY & SELF-RESPECT - L'ARGENT & RESPECT DE SOI.ĐỒNG TIỀN & LÒNG TỰ TRỌNG - MONEY & SELF-RESPECT - L'ARGENT & RESPECT DE SOI.
LÒNG TỰ TRỌNG - SELF RESPECT - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - SELF RESPECT - RESPECT DE SOI.
HỘI TRẠI CỘI NGUỒN "VỮNG BƯỚC" 2019 - CAMPING À LA RESSOURCE "DES PAS SOLIDES" EN 2019.HỘI TRẠI CỘI NGUỒN "VỮNG BƯỚC" 2019 - CAMPING À LA RESSOURCE "DES PAS SOLIDES" EN 2019.
''ĐƯA ĐÒ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . ''LE CONDUITEUR DE BATEAU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. ''ĐƯA ĐÒ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . ''LE CONDUITEUR DE BATEAU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''.
''NHỚ BẠN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER À SON CHER AMI'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''NHỚ BẠN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER À SON CHER AMI'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA ĐÀO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE PÊCHE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA ĐÀO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE PÊCHE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''ĐỒNG MÔN - ĐỒNG ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . '' A LA MÊME ÉCOLE & MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. ''ĐỒNG MÔN - ĐỒNG ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . '' A LA MÊME ÉCOLE & MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''.
 "THUẬN THIÊN HÒA NHÂN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. "THUẬN THIÊN HÒA NHÂN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.
KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).
 VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - Examen de la 2ère Période du Printemps en 2019. VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - Examen de la 2ère Période du Printemps en 2019.
T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès  du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM  DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).
HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
 ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.
''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ
''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 907.981
Tổng số Thành viên 82
Số người đang xem 43
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 54 (1960-2014) & Vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2014 - La 54ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur (1960-2014) & Remise de Ceintures d'honneur en 2014.

Đăng ngày: 11/06/2014 17:53
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 54 (1960-2014) & Vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2014 - La 54ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur (1960-2014) & Remise de Ceintures d'honneur en 2014.
    '' Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI - THỰC - NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI - CHẲNG - NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ VÔ BỜ ''. DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC. ( Từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt ). " Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie ". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC. ( Lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forêts et lé montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam ).


 

 

Lễ Giỗ Sáng Tổ tại Tổ Đường

" Uống nước nhớ nguồn
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây "

 Là truyền thống về đạo lý tốt đẹp của Việt tộc nói chung và Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo nói riêng...

Sáng Chủ Nhật ngày 4 tháng 5 vừa qua, Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 54 - Ngày mất của cố Võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc (1960-2014), tại TỔ ĐƯỜNG  số 31 Sư Vạn Hạnh, P3, Quận 10 - TP.HCM.

Tề tựu về tưởng nhớ Sáng Tổ năm nay trong không khí trang nghiêm và ấp áp tình đồng môn :Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái, các võ sư lão thành, Liên đoàn Vovinam Việt Nam & Thế giới, các quốc gia ( Hoa Kỳ,Pháp, Đức, Thụy Sỹ...), các tỉnh thành ( An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, ĐắkLắk, Đà Nẵng, Komtum, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Quân Đội, Vĩnh long..VV..), các đơn vị quận huyện TP.HCM cùng các cựu môn sinh và thân hữu…
 
Từng đợt người nối tiếp, lần lượt kính cẩn dâng hương theo nghi thức truyền thống của Môn phái, sau khi đã nghe đọc tiểu sử Cố Võ Sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc :


Trong bầu không khí ấm cúm, thiêng liêng ấy, mọi người cùng cuối đầu dành “ Một phút Tưởng niệm ” tưởng nhớ đến công ơn to lớn của vị khai sáng.


Ông Lê quốc Ân ( Chủ tịch Liên Đoàn Vovinam Việt Nam ) đã có bài phát biểu chân thành, ca ngợi võ sư Sáng tổ và võ sư Chưởng Môn là những nhà tài lược đã vạch hướng đi đúng đắn để môn phái Vovinam Việt Võ Đạo phát triển rộng lớn như ngày nay. Trang nghiêm trước trang thờ " Sáng Tổ " còn nghi ngút khói hương, Ông Lê quốc Ân đã quyết tâm hứa : Không ngừng hỗ trợ Môn phái, đoàn kết phát triển và tiếp tục quảng bá hình ảnh Vovinam Việt Võ Đạo rộng rãi hơn nữa...

Theo truyền thống hàng năm, kết hợp cùng Lễ tưởng niệm cố Võ sư Sáng tổ Môn phái, là Lễ vinh thăng đẳng cấp cho các Tân Thủ Khoa & Á Khoa ở Kỳ thi Cao Đẳng được tổ chức trước đó vài ngày tại Võ Đường Vovinam Việt Võ Đạo Lam Sơn. 

Thay mặt Hội Đồng Chưởng Quản Môn phái - Võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã có đôi lời phát biểu :

 
Kính thưa Quý vị Khách mời, Quý vị Võ sư trong Hội đồng Chưởng quản Môn phái, Quý Võ sư Đại diện các tỉnh thành trong và ngoài nước...

Hôm nay, theo truyền thống hàng năm, Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo chúng ta thành kính tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 54 ngày mất của Cố Võ sư Nguyễn Lộc, Vị khai sáng tôn kính của Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Trong không khí trang nghiêm và trước bàn thờ Cố Võ sư Sáng Tổ Môn phái và với niềm tin mạnh mẽ về sự đoàn kết thống nhất để phát triển môn phái, thay mặt Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái, chúng tôi xin gửi đến Quý vị Đại biểu và các Võ sư những tình cảm chân thành đầy tình nghĩa và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất.

Kính thưa Quý vị,
 
Theo truyền thống hàng năm, mỗi lần tổ chức Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Môn phái là dịp để người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo chúng ta nêu cao niềm tự hào, phấn khởi về những thành quả đạt được, đồng thời nhận rõ hơn về bổn phận và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển môn phái trong việc hòa nhập với xã hội, ngoài ra còn là dịp để người môn sinh tự kiểm điểm lại bản thân, rút ra những ưu khuyết điểm trong họat động của mình, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, nghĩa đồng môn trong sinh hoạt phát triển môn phái.

Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây không những để tưởng nhớ đến Người sáng lập Môn phái, để nổ lực hơn nữa trong việc phát triển môn phái ngày càng rộng khắp, mà còn là dịp để suy ngẩm về cội nguồn môn phái trên những chặng đường đã qua, đúc kết lại những kinh nghiệm hoạt động, thể hiện được tinh thần Môn phái trong đời sống xã hội, nêu cao bổn phận của người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo nhớ nguồn, kính Tổ, yêu nước.

Trong buổi Lễ hôm nay, chúng ta không khỏi ngậm ngùi tiếc thương và tưởng nhớ đến Vị Thầy đầy tôn kính đã rời xa chúng ta từ 4 năm qua : Võ sư Chưởng môn Lê Sáng. 

Thưa Quý vị, cũng trong buổi lễ hôm nay, với tinh thần uống nước nhớ nguồn và thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, chúng ta thành tâm tưởng nhớ đến người Thầy lớn : Võ sư Trần Huy Phong và những Võ sư quá vãng đã dành trọn đời cho sự nghiệp phát triển Môn phái.

Trong tận đáy lòng của các Võ sư, HLV và môn sinh lớp sau, chúng ta hãy dành những giây phút trang trọng nhất để tưởng nhớ đến những người Thầy có nhiều cống hiến tiêu biểu, đáng kể trong quá trình hình thành xây dựng và phát triển Môn phái, là ánh sáng soi đường cho chúng ta phát triển đạt được kết quả ngày hôm nay.

Năm nay, chúng ta tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 54 trong tình hình Môn phái phát triển có rất nhiều thuận lợi và hiệu quả đáng kể, thay mặt những người làm công tác phát triển Vovinam Việt Võ Đạo, chúng tôi xin luôn ghi nhớ và cám ơn sự quan tâm giúp đở của Chính quyền, Đoàn thể, ngành TDTT các cấp, các cơ quan truyền thông, nhà tài trợ đã ủng hộ, cùng với sự quyết tâm của đội ngũ Võ sư, HLV nên phong trào Vovinam Việt Võ Đạo trong năm qua đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Phong trào Vovinam Việt Võ Đạo được duy trì và phát triển rộng không những trên phạm vi cả nước mà cả trên trường quốc tế ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nhân buổi lễ hôm nay, chúng tôi cũng xin chúc mừng 33 tân khoa Hồng đai vừa được thăng cấp trong khóa thi ngày 01 và 02/5/2014 vừa qua. Đồng thời cũng xin nhắc nhỡ với các tân Hồng đai : Chiếc áo chưa tạo nổi một thầy tu thì giá trị đai đẳng và những thế võ cũng chưa tạo nổi một người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo. Nhất định một người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo phải rộng lớn hơn, bao trùm mọi hình thức đai đẳng và khả năng võ thuật của từng cá nhân.

Một môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo muốn xứng đáng với danh nghĩa của mình, ngoài phần võ thuật và hình thức đai đẳng, cần phải tham gia các hoạt động phong trào tại từng địa phương, biết hòa minh vào đại chúng, giữ gìn tác phong đạo đức của người môn sinh Vovinam Việt Võ đạo, đoàn kết một lòng, tạo dựng được niềm tin yêu tín nhiệm của mọi người.

Giờ đây, trước chân dung của Võ sư Sáng Tổ Môn phái : Chúng ta cùng dâng lên lời nguyện ước “ Rèn luyện võ thuật - Tu dưỡng tinh thần – Trau dồi đạo hạnh”, lấy đó làm căn bản trong việc xây dựng và phát triển phong trào, thực hiện hoài bão của các bậc Thầy trong việc phát huy tinh thần võ đạo, chúng tôi nghĩ rằng đó chính là cách tưởng niệm chân thành ý nghĩa nhất của chúng ta hôm nay.

Xin cám ơn Quý đại biểu đã đến dự, xin gửi đến quý vị lời chào đoàn kết, đồng tâm nhất trí và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Tháng 5-2014 

NGUYỄN VĂN CHIẾU
                                                                                 *************
 
Sau cùng : “ Như những cánh chim xa, hàng năm đoàn tụ về Tổ ”, mọi người quây quần bên nhau trò chuyện, thăm hỏi trong thâm tình đồng môn và chụp hình lưu niệm trước lúc chia tay " hẹn ngày tái ngộ "


                                                                                                                    Nhân mùa tưởng niệm lần thứ 54.

                                                                                                                            Môn sinh Lê Văn HùngKHÓA THI HỒNG ĐAI I CẤP NĂM 2014


Khóa thi lên cấp Cao đẳng Vovinam Việt Võ Đạo năm 2014 được tổ chức tại Võ Đường Lam Sơn vào ngày 01/5 đến 02/5/2014.

- Địa điểm : CLB Vovinam Lam Sơn, số 910/26/13 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân - TP.HCM.

Tổng cộng có 20 môn sinh thi lên Hồng đai I cấp và 23 môn sinh thi lên Chuẩn hồng đai. Các môn sinh thi kỹ thuật và lý thuyết võ đạo, phần lý thuyết được các môn sinh thi viết tại chỗ.

KẾT QUẢ THI HỒNG ĐAI I CẤP NĂM 2014

1. Hứa Trung Dũng - France (31,5đ) : THỦ KHOA
2. Phạm Thị Bích Phượng - TPHCM (31đ) : Á KHOA I
3. Trần Công Tạo - Cần Thơ (30đ) : Á KHOA 2
4. Nguyễn Thanh Sơn - TPHCM (29,5đ) : Đạt
5. Phan Ngọc Tới - TPHCM (29,5đ) : Đạt
6. Nguyễn Quốc Huy - USA (28,5đ) : Đạt
7. Nguyễn Thị Tuyết Loan - Quân Khu 7 (28,5đ) : Đạt
8. Phạm Quốc Ái - Tây Ninh (28,5đ) : Đạt
9. Huỳnh Châu Sang - Kiên Giang (27,5đ) : Đạt
10. Phạm Văn Dũng - Tây Ninh (26đ) : Đạt
11. Lê Văn Quyên - TPHCM (25đ) : Đạt
12. Lê Ngọc Thành - TPHCM (25đ) : Đạt
13. . Nguyễn Thị Nhan - TPHCM (25đ) : Đạt
14. . Bùi Hùng Sơn - Germany (25đ) : Đạt
15. Nguyễn Huỳnh Dũng - Kiên Giang (24,5đ) : Rớt
16. Nguyễn Thanh Định - Tây Ninh (24,5đ) : Rớt
17. Nguyễn Thanh Dũng - Đồng Nai (24,5đ) : Rớt
18. Hà Thế Thạnh - Kiên Giang (24đ) : Rớt
19. Trần Văn Quẩn - Hậu Giang (23đ) : Rớt
20. Lê Minh Trừ - Tây Ninh (22,5đ) : Rớt

BAN TỔ CHỨC
NGUYỄN VĂN CHIẾU


KẾT QUẢ THI CHUẨN HỒNG ĐAI NĂM 2014

1. Trần Thế Thường - TPHCM (32đ) : THỦ KHOA
2. Mai Thị Kim Thùy - TPHCM (31đ) : Á KHOA I
3. Hứa Lê Cẩm Xuân - TPHCM (30đ): Á KHOA II
4. Lê Hòa Hợp - BRVT (28đ) : Đạt
5. Trần Ngọc Nam - TPHCM (28đ) : Đạt
6. Phạm Công Minh - TPHCM (27,5đ) : Đạt
7. Lê Huỳnh Đầy - Vĩnh Long (27đ) : Đạt
8. Phạm Thị Kiều Giang - Bến Tre (27đ) : Đạt
9. Nguyễn Hùng - BRVT (26,5đ) : Đạt
10. Huỳnh Thành Tuấn - Bình Thuận (26đ) : Đạt
11. Mai Chí Thọ - BRVT (26đ) : Đạt
12. Cao Trường Xinh - Hậu Giang (26đ) : Đạt
13. Phạm Băn Bán - Bình Thuận (25,5đ) : Đạt
14. Lê Huỳnh Ngọc - Vĩnh Long  (25,5đ) : Đạt
15. Đoàn Tấn Đạo - Bình Dương (25đ) : Đạt
16. Lê Hồng Dương - DakLak (25đ) : Đạt
17. Mai Ngô Hoài Quốc - Quân Khu 7 (24,5đ) : Rớt
18. Hồ Thanh Khâm - BRVT (24,5đ) : Rớt
19.   Nguyễn Văn Tuấn - Vĩnh Long (24đ) :Rớt
20. Bùi Đình Tấn - DakLak (24đ) : Rớt
21  Nguyễn Văn Cao - TPHCM (23,5đ) : Rớt
22. Bùi Đình Nhân - DakLak (22,5đ) : Rớt
23. Danh Phúc - Kiên Giang (22đ) : Rớt

BAN TỔ CHỨC 
NGUYỄN VĂN CHIẾU
 
 
 
 


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
CLB Vạn Hạnh tưởng nhớ Sáng Tổ lần thứ 54 - Club Vạn Hạnh à la 54ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur (1960-2014).
Tin & Ảnh : Lễ Giỗ Lần Thứ III - Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng ( 1920-2010 ) - Infos & Photos : La 3ème Commémoration de la Mort du Maitre Patriarche Lê Sáng ( 1920-2010 ).
CLB VẠN HẠNH tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 53 (1960-2013) - Club de VẠN HẠNH à la 53ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
Lễ tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 53 (1960-2013) & Vinh thăng cấp Hồng Đai năm 2013 - La 53ème Commémoration de la Mort du Maitre Fondateur Nguyen Loc & Remise de Ceintures d'honneur en 2013.
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng - Le batonet d'encens du coeur à se presenter au Maitre Patriarche Lê Sáng
Lễ giổ cố VSCM Lê Sáng lần thứ 2 tại Tổ Đường - La 2ème Année commémorative de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng au Tổ Đường.
Lễ tưởng niệm VSCM Lê Sáng lần thứ 1-2011 - The First Commemoration of Grand Master Lê Sáng 2011 - Le 1er Anniversaire commémoratif de la Mort de Maitre Patriarche Lê Sáng en 2011.
Bách nhật vãng sinh Chưởng môn Lê Sáng - 100 Day Memorial of Grand Master Lê Sáng - Cérémonie de 100 jours du décès de Maitre Patriarche LE SANG.
LỄ TUẦN CHUNG THẤT CỦA VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG & LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI - Commémoration de 49 jours de la Mort du Maitre Patriarche.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/