Hôm nay, ngày 10/12/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ  EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.   Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM  SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.489.933
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 39
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.

Đăng ngày: 26/05/2022 08:12
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
    "KHỎE ĐẾ CÓ ÍCH - ÊTRE FORT POUR ÊTRE UTILE". "CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM - ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN = C'EST EN FORGANT QU'ON DEVIENT FORGERON - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ...". "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


Vovinam sau SEA Games 31

NỖ LỰC QUẢNG BÁ RỘNG KHẮP KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Khởi tranh từ ngày 18/5 tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn (Hà Nội), chương trình thi đấu môn Vovinam đã kết thúc tốt đẹp vào chiều tối ngày 22/5/2022.

Biểu tượng vui Sao la - Sea Games 31.

Tham gia môn Vovinam tại SEA Games 31 có 7 đoàn với 141 quan chức và vận động viên, tranh chấp 15 bộ huy chương. Chủ nhà Việt Nam (6 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ) xếp hạng nhất toàn đoàn. Các thứ hạng kế tiếp thuộc về Myanmar (3, 3, 6), Campuchia (3, 2, 9), Lào (2, 1, 3), Indonesia (1, 0, 5), Thái Lan (0, 2, 3) và Philippines (0, 1, 3).

Ban tổ chức, Ba giám sát và Ban trọng tài môn Vovinam tại SEA Games 31.

Đặc biệt, nhằm thể hiện lòng tri ân Sáng tổ môn phái Vovinam Nguyễn Lộc, Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) và Liên đoàn Vovinam Hà Nội đã mời đại diện gia tộc Nguyễn Đình của Sáng tổ Nguyễn Lộc ở làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (trước đây thuộc tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội) đến dự khán thi đấu và tiệc chia tay các đoàn. Và nhân dịp đến Hà Nội dự SEA Games 31, một số võ sư, huấn luyện viên đã đến nhà thờ họ Nguyễn Đình ở Hữu Bằng để thắp hương tưởng niệm Sáng tổ.

Đại diện gia tộc Nguyễn Đình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo WVVF và VVF.

Đại diện gia tộc Nguyễn Đình dự khán môn Vovinam tại SEA Games 31.

Võ sư, huấn luyện viên Vovinam viếng nhà thờ họ Nguyễn Đình.

Nhận định về công tác tổ chức và chuyên môn Vovinam tại SEA Games 31-2023, theo ông Mohammed Djouadj (Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Algeria, Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới - WVVF), các trận đấu của Vovinam rất sôi động và hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ không chỉ cho vận động viên nước chủ nhà mà còn cổ vũ cho đội khách. Một lượng lớn các phóng viên đã đến đưa tin về giải đấu. Điều này chứng tỏ Vovinam - một môn võ mang dấu ấn văn hóa và tinh thần thượng võ của người Việt Nam, có một chỗ đứng trong lòng khán giả Việt Nam. Nhìn chung, trình độ chuyên môn kỹ thuật của vận động viên các nước Đông Nam Á tham dự SEA Games 31 cũng đã được cải thiện rõ rệt, không còn sự chênh lệch lớn. Ông Djouadj hy vọng Vovinam được sự đầu tư nhiều hơn từ Chính phủ và các doanh nghiệp để Vovinam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. 

Họp chuyên môn SEA Games 31 môn Vovinam.

Đội tuyển Vovinam Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Giới truyền thông đồng hành cùng Vovinam tại SEA Games 31.

Myanmar, HCV bài Song luyện 1.

Nữ vận động viên May Lwing Haan Ni Aung (Myanmar) xinh đẹp.

Thi đấu đối kháng.

Trước đó, vào sáng 17/5, cuộc họp giữa Thường trực WVVF: Võ sư Trần Văn Mỹ (Hội đồng Võ sư Chưởng quản), TS Mai Hữu Tín (Chủ tịch WVVF), ông Florin Macovei (Romania, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký WVVF), ông Mohammed Djouadj (Algeria, Phó chủ tịch WVVF), ông Mohammad Nouhi (Iran, Phó chủ tịch WVVF), TS Vishnu Sahai (Ấn Độ, Phó chủ tịch WVVF), ông Nguyễn Bình Định, bà Thanh Nhã Berrier (Phó Tổng thư ký WVVF), ông Nguyễn Công Hóa (Phó chủ tịch VVF), ông Nguyễn Hồng Quì (Phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật VVF) và đại diện Vovinam các nước Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Belarus và Ý đã diễn ra tại Flamingo Resort (Hà Nội). Sau khi đại diện các nước báo cáo tình hình phát triển và thảo luận, hội nghị đã thống nhất: Giải vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8/2023. Dịp này, WVVF cũng sẽ tổ chức đại hội và điều chỉnh các tài liệu theo chuẩn Olympic.

Các thành viên tham dự hội nghị Thường trực WVVF và các nước Đông Nam Á.

Và vào sáng ngày 22/5, Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á đã bầu ông Mong Kim Heng, Thứ trưởng Bộ Lao động và dạy nghề Campuchia/Chủ tịch danh dự Liên đoàn Vovinam Campuchia làm tân Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á. Theo dự kiến, Campuchia sẽ tổ chức Giải Vovinam Tiền SEA Games 32 vào tháng 1/2023 để rà soát lực lượng và SEA Games 32 vào tháng 5/2023.

Các vận động viên Campuchia, HCV bài Đa luyện vũ khí nữ.

Trao huy chương bài thi Tứ tượng côn pháp, vận động viên Lào đoạt HCV.

Vận động viên Lê Thị Hiền, HCV hạng 60kg nữ.

Bên cạnh những thành công đầy khích lệ và một số mặt còn hạn chế tại SEA Games 31, với mong muốn Vovinam trở thành một môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games, TS Mai Hữu Tín chia sẻ: “Sau đại hội này, WVVF, Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á và VVF sẽ tiếp tục nỗ lực quảng bá sâu môn võ này trong khu vực. Cụ thể là, cần tập trung quảng bá và nâng chất phong trào một số nước chưa mạnh như Singapore, Malaysia, Brunei, Timor Leste trước khi diễn ra SEA Games lần thứ 34 vào năm 2027 ở Malaysia. Mặt khác, việc chuẩn hóa hệ thống kỹ thuật ở tất cả các nước có phong trào Vovinam và nâng tầm đội ngũ trọng tài quốc tế theo chuẩn Olympic cũng là hai nội dung quan trọng cần được quan tâm, nghiêm túc thực hiện”.

Bài: TH.T

Ảnh: Lê Giang&Bách Tấn
 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VOVINAM TPHCM - Congrès pour la création de la Fédération Vovinam à Ho Chi Minh-Ville.
VOVINAM CƯM'GAR - ĐẮK LẮK THI SƠ ĐẲNG & HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ 2020 - VOVINAM CƯM'GAR DE DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE & CONGRÈS DE FIN MISSION EN 2020.
T/B: ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VOVINAM TPHCM - Congrès pour la création de la Fédération Vovinam à Ho Chi Minh-Ville.
VOVINAM DAKLAK THI TRUNG ĐẲNG 2020 - VOVINAM DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE DES CEINTURES JAUNES 2020.
TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn