Hôm nay, ngày 24/05/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.769.087
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 34
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.

Đăng ngày: 16/05/2022 01:03
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
     "THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN - GAGNER SANS ORGUEILLEUX, PERDRE SANS DÉCOURAGÉ" - "KHỎE ĐỂ CÓ ÍT : NHANH HƠN - MẠNH HƠN - CAO HƠN - ÊTRE FORT POUR ÊTRE UTIL : PLUS RAPIDE - PLUS PUISSANT - PLUS HAUT".


SEA GAMES 31  

VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC

Vovinam là môn võ truyền thống của Việt Nam và đã xuất hiện trong lễ khai mạc SEA Games 31 hoành tráng, giàu tính nghệ thuật và đầy cảm xúc vào tối ngày 12/5/2022 tại sân vận động Mỹ Đình, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc. Hai vận động viên xuất sắc của Vovinam cũng góp mặt trong lễ thượng cờ Olympic và cờ Thể thao Đông Nam Á.


Tham dự thi đấu môn Vovinam tại SEA Games lần này có 7 nước với 141 quan chức và vận động viên: Thái Lan (5 quan chức, 9 vận động viên nam, 6 vận động viên nữ), Indonesia (6, 8, 2), Myanmar (6, 12, 7), Lào (4, 10, 4), Philippines (4, 3, 3), Campuchia (10, 11, 7) và chủ nhà Việt Nam (6, 14, 13). 40 Tình nguyện viên đã được tuyển chọn để hỗ trợ cho 7 đoàn. Vovinam 2 nước mới lần đầu góp mặt tại đấu trường SEA Games là Thái Lan và Philippines.

Biểu tượng Sao la ở Sea Games 31 - Bộ môn Vovinam.

Ngày 16/5/2022, các đoàn Vovinam nước ngoài sẽ đến Việt Nam và thi đấu từ ngày 18 đến 22/5 tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn (Thủ đô Hà Nội). Nơi đây đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để các vận động viên ưu tú thi tài 7 bộ huy chương của nữ gồm 3 hạng cân đối kháng (-55kg, -60kg, -65kg) và 4 nội dung thi quyền (Long hổ quyền, Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, Song luyện kiếm, Song luyện tay không nữ (Song luyện 1). Bảy bộ huy chương của nam gồm 3 hạng cân đối kháng (-55kg, -60kg, -65kg), 4 nội dung thi quyền (Tứ tượng côn pháp, Song luyện mã tấu, Đa luyện vũ khí nam, Đòn chân tấn công nam). Bộ huy chương còn lại là Đa luyện vũ khí nữ. 

Đội tuyển thi quyền môn Vovinam (Ảnh HVVF).

Về phía chủ nhà Việt Nam, chuẩn bị cho đấu trường lớn nhất khu vực cũng như tích cực quảng bá một môn võ truyền thống, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quyết định tập huấn đội tuyển đối kháng từ tháng 3-2021 và đội tuyển quyền môn Vovinam từ đầu tháng 1-2022.

Đội dự tuyển quốc gia đối kháng môn Vovinam tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội chuẩn bị SEA Games 31-2021.

Đội tuyển đối kháng gồm 3 huấn luyện viên và 12 vận động viên  tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, trong lúc đó đội tuyển quyền gồm 3 huấn luyện viên và 21 vận động viên tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 3-2022, các tuyển thủ Vovinam Việt Nam đã góp mặt đông đủ tại Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc ở Quảng Ngãi. Giải đấu là đợt sát hạch, đánh giá quá trình huấn luyện và luyện tập của bộ môn Vovinam các địa phương và là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia cọ xát, kiểm tra phong độ. Bên cạnh đó, các tuyển thủ còn được thi đấu giao lưu với một vài đơn vị mạnh như Thanh Hóa…

Kiểm tra đội tuyển đối kháng. Ảnh VVF.

Theo ông Ngô Bá Huy - phụ trách bộ môn Vovinam (Tổng cục Thể dục Thể thao), mục tiêu của chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31 là 5 HCV. Tiến sĩ Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Thế giới cho biết thêm: “Nhân SEA Games 31 lần này, chúng tôi còn tổ chức, tham gia một số sự kiện như: sáng 17/5 họp Thường trực Liên đoàn Vovinam Thế giới; sáng 21/5 họp về chương trình giảng dạy Vovinam học đường với Bộ Giáo dục và Đào tạo; sáng 22/5, họp Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á, buổi tối là tiệc chúc mừng và chia tay các đoàn. Điều thú vị là các võ sư châu Âu sẽ làm trọng tài các trận đấu”. 

40 Tình nguyện viên hỗ trợ môn Vovinam tại SEA Games 31.

Được biết, lần đầu góp mặt ở SEA Games 26 năm 2011 tại Indonesia, Vovinam được chủ nhà tổ chức thi đấu 14 nội dung với 4 quốc gia tranh tài gồm: Indonesia, Campuchia, Lào và Việt Nam. Việt Nam giành 5 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ, xếp hạng nhất toàn đoàn. Indonesia chiếm 5 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ, xếp hạng nhì. Campuchia giành 2 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ, xếp hạng ba.

Giới thiệu Vovinam tai Hội đồng Thể thao Đông Nam Á họp tại  Pattaya, Thai Lan 2006.

Đến SEA Games 27 năm 2013 tổ chức ở Myanmar, Vovinam lần thứ 2 góp mặt ở đấu trường lớn nhất khu vực với 5 nước tranh tài gồm: Myanmar, Indonesia, Campuchia, Lào và Việt Nam, thi đấu 18 nội dung. Ở đại hội này, Vovinam Việt Nam giành 6 HCV, 10 HCB, 2 HCĐ, xếp hạng nhất toàn đoàn. Chủ nhà Myanmar đoạt 6 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ xếp hạng nhì. Lào chiếm 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ xếp hạng ba.

Đại diện các đoàn nước ngoài viếng Tổ đường Vovinam  năm 2009.

Trong danh sách tham dự SEA Games lần này, ngoài các vận động viên kỳ cựu, một số vận động viên trẻ cũng được trao cơ hội để vừa thi đấu vừa quảng bá sâu rộng môn Vovinam với bạn bè quốc tế. Tất cả vận động viên đều cảm thấy vinh dự và hưng phấn, sẵn sàng nhập cuộc với tinh thần thượng võ.

TH.T

Box:

Đội tuyển Vovinam Việt Nam tham dự SEA Games 31: Lãnh đội: Ô.Ngô Bá Huy; HLV trưởng Nguyễn Tấn Thịnh (TP.HCM), HLV Đào Xuân Thắng (Trung tâm HLTTQG Hà Nội), Nguyễn Hồng Qùi, Nguyễn Bình Định (TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh (Hà Nội). Các VĐV Phạm Thị Kiều Giang (Bến Tre), Lê Thị Hiền (Thanh Hóa), Đỗ Phương Thảo (Hà Nội), Lê Hồng Tuấn (Bình Dương), Nguyễn Thanh Liêm (TP.HCM), Lâm Thị Thùy My, Lê Toàn Trung, Lâm Trí Linh, Trần Tấn Lập (Cần Thơ), Lâm Đông Vượng, Huỳnh Khắc Nguyên, Trần Thế Thường, Mai Thị Kim Thùy, Phạm Thị Bích Phượng, Mai Đình Chiến, Trương Thạnh, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo, Lê Đức Duy, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ, Nguyển Thị Ngọc Trâm (TP.HCM), Đinh Thiên Long (Đồng Nai), Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội), Đoàn Đình Thanh (Quân đội).


 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VOVINAM TPHCM - Congrès pour la création de la Fédération Vovinam à Ho Chi Minh-Ville.
VOVINAM CƯM'GAR - ĐẮK LẮK THI SƠ ĐẲNG & HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ 2020 - VOVINAM CƯM'GAR DE DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE & CONGRÈS DE FIN MISSION EN 2020.
T/B: ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN VOVINAM TPHCM - Congrès pour la création de la Fédération Vovinam à Ho Chi Minh-Ville.
VOVINAM DAKLAK THI TRUNG ĐẲNG 2020 - VOVINAM DAKLAK AU PASSAGE DE GRADE DES CEINTURES JAUNES 2020.
TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn