Hôm nay, ngày 05/12/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.
	TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux". TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du  Maitre Patriarche Lê Sáng.Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc. Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".
 TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR. TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.
	Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore". Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.166.148
Tổng số Thành viên 87
Số người đang xem 20
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.

Đăng ngày: 29/03/2020 23:15
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".


(VoThuat.vn) – Trung tuần tháng 3-2020 vừa qua, anh em môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo đã đón nhận một tin vui khi môn võ này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách dự kiến các môn thi đấu ở SEA Games lần thứ 31 (năm 2021) sẽ tổ chức tại Việt Nam.

Tuy còn phải trải qua không ít thủ tục nhưng sau 3 lần vắng bóng, Vovinam có nhiều hy vọng trở lại sân chơi thu hút sự quan tâm của cộng đồng gần 650 triệu dân trong khu vực này dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm tới. Nói thì nghe ngắn gọn và nhẹ nhàng, nhưng thật sự phía sau là cả một quá trình đóng góp biết bao công sức của nhiều thế hệ môn sinh Vovinam ở Việt Nam và trên toàn thế giới, trong đó có sự kiên trì vận động liên tục của lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Vovinam lần đầu có mặt tại SEA Games 26 2011 tại Indonesia là thành quả của một quá trình vận động dài hơi của Liên đoàn Vovinam Việt Nam và UB Olympic quốc gia.

Sáu mươi năm trước, sau khi Sáng tổ Nguyễn Lộc trở về cõi vĩnh hằng (tháng 4-1960), cuối năm đó, cùng với các môn võ khác tại Sài Gòn, Vovinam cũng bị hạn chế hoạt động… Nhưng chỉ sau 2 năm được khôi phục (1964-1965), từ năm 1966, môn phái Vovinam Việt Võ Đạo đã phát triển mạnh mẽ và từng bước xây dựng được một vị thế nhất định trong làng võ ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ…

Từ đó đến nay, tuy phải trải qua không ít khó khăn, thách thức bởi thời cuộc, nhưng với hệ thống kỹ thuật khoa học và thực dụng, một triết lý nhân sinh rộng mở cùng tấm lòng hy sinh, thiết tha cống hiến cho môn phái của hàng triệu môn sinh, Vovinam Việt Võ Đạo đã hiện diện ở khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp 5 châu. Nhiều Liên đoàn cấp quốc gia, khu vực, châu lục… đã được thành lập.

Các võ sư cao cấp của Vovinam nghe thầy Chưởng môn Lê Sáng trao đổi.

Bên cạnh các cuộc biểu diễn ở những kỳ hội võ quốc tế (Chungju-Hàn Quốc, Bercy-Pháp Quốc, v.v.), tổ chức các Giải vô địch Vovinam Thế giới, châu Á, châu Âu, châu Phi, Đông Nam Á, Nam Á, Vovinam Việt Võ Đạo còn được đưa vào chương trình thi đấu chính thức ở một số đại hội thể thao quốc tế như Asian Indoor Games lần thứ 3 (2009), SEA Games lần thứ 26 (2011), SEA Games lần thứ 27 (2013), Asian Beach Games lần thứ 5 (2016), Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 (2018)…

Tuy những sự kiện, những hoạt động, những thành tích trên có thể  chưa đạt được kết quả như mong đợi và còn không ít việc phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thời đại, nhưng chúng ta có thể vui mừng bởi Vovinam Việt Võ Đạo đang trở thành một môn thể thao được nhiều bạn bè quốc tế quan tâm, tìm hiểu, luyện tập, xem như một phương pháp tự vệ, rèn luyện sức khỏe hữu hiệu…

Đáng chú ý, những cuộc tranh tài ở các sân chơi đại hội thể thao khu vực hoặc châu lục đã trở thành cơ hội rất thuận lợi để hình ảnh Vovinam Việt Võ Đạo – một môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam – được giới thiệu và lan tỏa đến nhiều nơi. Cụ thể hơn, phong trào càng quảng bá rộng rãi thì con đường đi vào các đại hội thể thao càng thuận lợi, đồng thời sự hiện diện ở các đại hội thể thao cũng có tác dụng kích thích phát triển phong trào, thu hút thêm người tập luyện ở các địa phương, ở các nước.

VS Nguyễn Văn Chiếu đang thị phạm một số đòn thế.

Mặt khác, trong một thế giới phẵng như ngày nay, các tổ chức Vovinam Việt Võ Đạo ở từng cấp, từng nơi luôn có sự gắn bó, quan hệ, hỗ trợ qua lại với nhau chứ không thể nào tồn tại, hoạt động riêng lẻ, miễn sao mỗi tổ chức không thực thi vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn của mình và đều cùng chung mục đích quảng bá, phát triển Vovinam Việt Võ Đạo.

Một quy luật của lịch sử, trong bất cứ một tổ chức, một sự kiện, một con người cụ thể nào bao giờ cũng có 2 mặt: tích cực và hạn chế. Vovinam Việt Võ Đạo là một sản phẩm của xã hội nên đương nhiên trong mỗi thời điểm, mỗi thời kỳ đều có mặt mạnh và mặt yếu, tiến bộ và bất cập… Việc đóng góp ý kiến xây dựng nhằm giúp một tổ chức, một sự kiện, một con người khắc phục thiếu sót để ngày càng tiến bộ là điều rất cần thiết.

Có nhiều cách đóng góp ý kiến: trực diện, thư từ, hội họp, nhắn gửi… và ngày nay còn có thêm mạng xã hội. Mạng xã hội giúp phổ biến thông tin nhanh chóng, giải quyết nhiều việc lẹ làng, kết nối giữa con người với nhau (dù cách xa ngàn dặm) chỉ bằng một cái click chuột… Dù vậy, bên cạnh những bài viết có giá trị, nhiều lời bình luận sắc sảo… thì cũng chính trong thế giới ảo này, sự tự do quá trớn, sự võ đoán, hoặc nhằm câu “like”, thiếu kiểm chứng, tự cho mình có quyền dạy dỗ mọi người (trời ơi “độ” mình chưa xong mà lo “độ” người), các “anh hùng bàn phím” đã phán xử người này người nọ, tổ chức này, tổ chức nọ như mình là “chánh án” nên đã gây tổn thương, tổn hại rất nhiều người. Thậm chí, do bị xúc phạm đời tư (danh dự cá nhân, nghề nghiệp, gia đình…) trên mạng xã hội mà có người đã tìm đến cái chết. Thật quá đau lòng…

Vovinam lần đầu có mặt ở sân chơi cấp châu lục ASIAN Indoor Games III năm 2009.

Từ kinh nghiệm chuyện bên ngoài xã hội vừa nêu, không dám “múa rìu qua mắt thợ”, nhưng theo suy nghĩ còn hạn hẹp, nên chăng trong nội bộ môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, dù dưới bất cứ hình thức nào, sự đóng góp ý kiến cần nên cân nhắc, chừng mực, khéo léo, mang thuyết phục và đặc biệt là có văn hóa…  Chúng ta không bao che những điều dở, cái xấu, nhưng trong tình đồng môn, chúng ta nên lựa chọn cách thức và lời lẽ cho phù hợp, lịch sự thay vì nặng lời, bươi móc, xoi mói, chụp mủ, gây mất đoàn kết, thậm chí còn phát biểu nhiều câu vô ơn, “đoản hậu”… Đâu phải việc nào cũng nhất thiết phải đưa lên mạng xã hội tranh luận mà những yêu cầu, thắc mắc của chúng ta có thể gửi thẳng đến địa chỉ những tổ chức, những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm…để được giải đáp… Được như vậy sẽ hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến những hình ảnh tốt đẹp của Vovinam Việt Võ Đạo mà chính chúng ta cũng từng góp công tô điểm từ nhiều năm qua…

Ông cha chúng ta đã nhắc nhở:

"Lời nói không mất tiền mua,

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

Thiển nghĩ, lời khuyên này có lẽ rất đáng cho anh em chúng ta suy gẫm.

***

Việc môn phái Vovinam Việt Võ Đạo được dự kiến đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games năm sau còn là vinh dự của cả ngành thể thao Việt Nam. Đây là cơ hội tuyệt vời để hình ảnh môn võ của nước Việt Nam được điểm tô trên đấu trường khu vực, giúp nó đến gần hơn với thế giới.

Đại gia đình Vovinam tại Giải Vô địch thế giới năm 2009.

Càng ý nghĩa hơn khi năm nay, trong nội bộ môn phái Vovinam Việt Võ Đạo có những sự kiện quan trọng như Lễ Tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (1960-2020), Lễ Tưởng niệm Chưởng môn Lê Sáng lần thứ 10 (2010-2020)… Đặc biệt, trong bối cảnh Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu vừa từ giã cõi trần vào những ngày đầu xuân Canh Tý (2020), anh em chúng ta hãy tiếp tục đoàn kết, giữ gìn hòa khí, cùng chung tay tô điểm hình ảnh của Vovinam Việt Võ Đạo, thay vì vô tình làm giảm đi những nét đẹp truyền thống của môn phái…

N.TH

Nguồn: http://www.vothuat.vn/cac-mon-phai/vovinam/vovinam-duoc-dua-vao-sea-games-31-chung-tay-diem-to-mon-vo-viet.html

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !
Chánh chưởng quản Vovinam Việt Võ Đạo-Võ sư Nguyễn Văn Chiếu qua đời - Le chef du Conseil des Maitres "Nguyễn Văn Chiếu est décédé" !
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn Giải Vovinam vô địch Thế giới lần thứ 6-2019 - Le 6ème Championnat Mondial du Vovinam en 2019.
Kỷ yếu "Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá & Phát triển (1969-2019) - Nouvelle édition "Vovinam Deltat Mékong aux 50ème ans de l'Exploitation & du Développment (1969-2019).
ĐIỀU LỆ THI TRUNG ĐẲNG VOVINAM TPHCM K52-2019 - ACTE DU PASSAGE DE GRADE JAUNE SESSION 52 - 2019.
Italia bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn Giải Vovinam Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Vovinam Italien réussit à protéger le 3ème Champion des Jeunes & Adolescents Europe en 2019.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn