Hôm nay, ngày 26/02/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.720.111
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 27
Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá và Phát triển (1969-2019)-

Đăng ngày: 25/12/2019 00:17
Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá và Phát triển (1969-2019)-
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản : do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. Trích "Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng".Chưởng môn Lê Sáng thắt đai cho môn sinh Tân thủ khoa tại SVĐ Gò Công năm 1973. 

Ảnh: Thiện Tâm.

Sân vận động Định Tường (đầu thập niên 1970). Ảnh: VS.Phạm Công Minh.


THẦY NGUYỄN VĂN SEN ĐỒNG HÀNH CÙNG 50 NĂM KHAI PHÁ & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1969 - 2019.

Hội ngộ cùng các cựu môn sinh ngày xưa.

 


 

 

50 năm khai phá và phát triển Vovinam ở Đồng bằng sông Cửu Long

 

Trải qua 50 năm hình thành, Vovinam-Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long đã có sự phát triển mạnh mẽ với hàng trăm võ sư, huấn luận viên, cùng hàng chục ngàn môn sinh theo tập luyện.
 
50 nam khai pha va phat trien Vovinam o Dong bang song Cuu Long hinh anh 1
 
Ban tổ chức trao bằng khen vinh danh cho những cống hiến trong giai đoạn phát triển của Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN).

Ngày 15/12, tại Nhà thiếu nhi tỉnh An Giang, Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam-Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long (1969-2019).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Liên đoàn Vovinam Việt Nam, hội đồng võ sư chưởng quản môn phái Vovinam Việt võ đạo cùng gần 500 võ sư, võ sinh đến từ các liên đoàn, hội Vovinam của 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại lễ kỷ niệm, các võ sư, môn sinh đã ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo ở Đồng bằng sông Cửu Long gắn liền với sự kiện võ sư Nguyễn Văn Nhàn trực tiếp huấn luyện môn võ Vovinam tại Trường Tá viên Điều dưỡng tỉnh (với 40 võ sinh) vào tháng 9/1969. Võ sư Nguyễn Văn Nhàn được biết đến là người đặt cơ sở đầu tiên cho môn phái Vovinam trên mảnh đất miền Tây Nam Bộ, ngay tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trải qua 50 năm hình thành, Vovinam-Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long đã có sự phát triển mạnh mẽ với hàng trăm võ sư, huấn luận viên, cùng hàng chục ngàn môn sinh theo tập luyện.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết Vovinam-Việt Võ Đạo ra đời trong thời kỳ cả nước đang sôi sục tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1938, sau thời gian tìm tòi học hỏi và nghiên cứu nhiều môn võ, dựa trên võ vật dân tộc cùng tinh hoa của những môn võ trên thế giới, võ sư Nguyễn Lộc đã sáng tạo ra một hệ thống kỹ thuật võ học mới, được gọi là Vovinam, nghĩa là võ Việt Nam.

Tại An Giang, với sự hỗ trợ của bác sỹ Đào Tuấn Kiệt, phong trào Vovinam An Giang khởi đầu bằng lớp tập tại Trường Tá viên Điều dưỡng tỉnh (với 40 võ sinh) vào tháng 9/1969 do võ sư Nguyễn Văn Nhàn trực tiếp huấn luyện.

Khoảng tháng 10/1969, một đoàn võ sư, huấn luận viên của Tổng cục Huấn luyện tại Sài Gòn đã về An Giang biểu diễn nhân lễ Khai phá Vovinam miền Tây.

Từ An Giang, phong trào dần dần lan rộng sang các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: Châu Đốc, Phong Định (Cần Thơ), An Xuyên (Cà Mau), Ba Xuyên (Bạc Liêu)...

"Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long là dịp để ghi nhớ công lao của nhiều thế hệ quý võ sư đã có nhiều cống hiến xây dựng và phát triển môn Vovinam ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; là dịp để liên kết, tạo mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành phố trong công tác huấn luyện, thi đấu để phát triển bộ môn Vovinam ngày càng hiệu quả và nâng cao thành tích của các vấn động viên ở khu Đồng bằng sông Cửu Long cũng như của quốc gia," ông Hiệp nhấn mạnh.

[Hơn 80 võ sinh từ các nước tới Ai Cập thi đấu Việt Võ Đạo]

Trong dòng chảy của phong trào Vovinam với nhiều khó khăn thử thách, môn võ Việt này từng bước khẳng định mình để trở thành niềm tự hào của dân tộc.

Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) được thành lập vào 10/2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cột mốc quan trọng để môn Vovinam sự phát triển mạnh mẽ cả ở trong nước và thế giới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) Mai Hữu Tín cho biết sau 81 năm hình thành và phát triển, đến nay, Vovinam-Việt Võ Đạo đã có gần 2,5 triệu môn sinh của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tập luyện.

Các liên đoàn được thành lập: Liên đoàn Vovinam thế giới, Liên đoàn Vovinam châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á, Liên đoàn Vovinam các nước Arab...

Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đồng ý đưa Vovinam vào dạy trong trường học khi 2 lần được tổ chức thi đấu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (năm 2012, năm 2016), 2 lần liên tiếp tổ chức giải vô địch Vovinam học sinh toàn quốc (năm 2017, 2018).

50 nam khai pha va phat trien Vovinam o Dong bang song Cuu Long hinh anh 2Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam phát biểu tại buỗi lễ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Hơn 40 trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam có phong trào Vovinam. Môn võ này cũng được đưa vào thi đấu tại Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc năm 2015, giải vô địch Vovinam sinh viên toàn quốc.

Về phương diện quốc tế, Vovinam 2 lần liên tiếp được đưa vào tổ chức thi đấu tại SEA Games (SEA Games 26 tại Indonesia năm 2011, SEA Games 27 tại Myanmar năm 2013), 5 lần tổ chức giải vô địch Đông Nam Á, 5 lần tổ chức giải vô địch châu Á, châu Âu, châu Phi và 5 lần tổ chức giải vô địch thế giới.

Ngoài ra, Vovinam còn góp mặt tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009 và Đại hội thể thao bãi biển châu Á năm 2016.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, cùng với phở, áo dài..., Vovinam đã trở thành một biểu tượng đặc trưng của đất nước Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra khắp thế giới.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao kỷ niệm chương, vinh danh, khen thưởng cho các võ sư, môn sinh có nhiều đóng góp cho sự phát triển môn võ Vovinam Đồng bằng sông Cửu Long./.

Nguồn: Công Mạo (TTXVN/Vietnam+
 

Tự hào 50 năm khai phá và phát triển Vovinam ĐBSCL

Vovinam - Việt Võ Đạo là bộ môn võ thuật tiêu biểu và có tính đại diện cao cho Việt Nam. Từ một môn võ dân tộc, Vovinam đã vươn mình trở thành một môn thể thao quốc tế thu hút hàng triệu người tập luyện ở hơn 50 quốc gia, là môn thi đấu chính thức tại các giải đấu quốc tế lớn như ASIAN Indoor Games và SEA Games, đem về nhiều thành tích quý báu cho thể thao Việt Nam.

Đánh dấu hành trình 50 năm khai phá và phát triển Vovinam ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), được sự đồng ý của Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Hội đồng Võ sư chưởng quản môn phái, Liên đoàn Vovinam An Giang đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thể thao Sài Gòn - SSDIC tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam ĐBSCL.

Môn võ Vovinam phát triển mạnh ở ĐBSCL.

Nhà thiếu nhi TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa diễn ra buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Khai phá và phát triển Vovinam ĐBSCL trong không khí hân hoan, trang trọng.

Buổi Lễ kỷ niệm 50 năm lần này là một dịp để những người làm Vovinam nhìn lại hành trình đầy thăng trầm và tự hào của môn phái kể từ khi lần đầu tiên có mặt ở miền Tây Nam bộ vào năm 1969.

Trải qua 50 năm, Vovinam đã có mặt ở 112 trên tổng số 122 huyện, thị của 13 tỉnh ĐBSCL, thu hút hơn 30.000 võ sinh tham gia với hơn 600 CLB. Phong trào Vovinam đã hòa nhập với cuộc sống của người dân, hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Vovinam miền Tây cũng đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung của môn phái, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Tôn vinh những võ sư lão làng có công khai phá Vovinam ở ĐBSCL... 

...đã giúp cho phong trào ngày càng lớn mạnh.

Buổi lễ tri ân những võ sư đã có công khai phá Vovinam ở ĐBSCL từ những ngày đầu, vinh danh những võ sư đã tiếp nối và phát triển môn phái. Trong đó, hai võ sư tiêu biểu cho hành trình khai phá Vovinam ở miền sông nước là Võ sư Hoàng Minh Cường - cố vấn Vovinam Tây Nam bộ, cố vấn Vovinam tỉnh An Giang và võ sư Nguyễn Văn Sen - Chánh vụ lễ nghi - kỹ thuật môn phái Vovinam. Cả hai vị võ sư đã đóng góp cả cuộc đời mình cho phong trào Vovinam phát triển.

Bên cạnh đó, 30 võ sư đã có công "tiếp nối" phong trào và 27 võ sư, HLV góp sức "phát triển" Vovinam trên khắp 13 tỉnh, thành cũng được vinh danh tại buổi lễ. Đó chính là sự ghi nhận công lao to lớn của nhiều thế hệ võ sư và môn sinh trong việc đưa phong trào Vovinam ngày càng đi lên.

Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng và xúc động.

TS Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam xúc động khi đến buổi lễ và nhìn lại hành trình 50 năm đã qua của Vovinam khu vực. Ông chia sẻ: "Tôi sinh năm 1969 và lịch 50 năm của Vovinam ĐBSCL cũng chính là tuổi đời của tôi. Tôi cảm thấy vô  cùng vinh dự khi là một môn sinh Vovinam và ngày hôm nay có mặt ở đây để chứng kiến sự phát triển kỳ diệu này. ĐBSCL là một trong những vùng có phong trào mạnh nhất nước hiện nay khi Vovinam đã hiện diện ở 13 tỉnh, thành. Các võ sư, HLV của ĐBSCL cũng là một trong những nhóm HLV nhiệt huyết nhất trên cả nước. Vovinam của miền Tây đã phát triển phủ kín và đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Vovinam cả nước".

Buổi lễ kỷ niệm 50 năm khép lại cũng là lời tổng kết cho một chặng đường đáng nhớ đã đi qua. Sau buổi lễ kỷ niệm, Vovinam ĐBSCL sẽ bước vào một hành trình mới với những khó khăn và nhiều chông gai. Nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sự chung tay góp sức của cả 13 tỉnh, thành, Vovinam ĐBSCL tự tin vào một chặng đường mới đầy tươi sáng cho Vovinam - Việt Võ Đạo.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn Giải Vovinam vô địch Thế giới lần thứ 6-2019 - Le 6ème Championnat Mondial du Vovinam en 2019.
Kỷ yếu "Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá & Phát triển (1969-2019) - Nouvelle édition "Vovinam Deltat Mékong aux 50ème ans de l'Exploitation & du Développment (1969-2019).
ĐIỀU LỆ THI TRUNG ĐẲNG VOVINAM TPHCM K52-2019 - ACTE DU PASSAGE DE GRADE JAUNE SESSION 52 - 2019.
Italia bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn Giải Vovinam Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Vovinam Italien réussit à protéger le 3ème Champion des Jeunes & Adolescents Europe en 2019.
T/B: SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)"-THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
305 quan chức và vận động viên dự Giải Vovinam Vô địch Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Le 3ème Championnat Vovinam des Jeunes & Adolescents en Europe 2019 .
KHAI TRƯƠNG VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH - INAUGURATION DU VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH PROVINCE.
SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
VĂN TẾ CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN THỨ 9 (2010-2019) - INVOCATION DU MAITRE NGUYEN VAN SEN À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LE SANG (2010-2019).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2019.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn