Hôm nay, ngày 26/02/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.720.057
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 17
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !

Đăng ngày: 05/02/2020 17:50
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!


 THƯƠNG TIẾC VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU

Cập nhật 15:55 ngày 04/02/2020

(Vovinam) - Rạng sáng 4-2-2020, gia đình môn phái Vovinam Việt Võ Đạo nhận được tin buồn - Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu đã trở về cõi vĩnh hằng.

Nguyên quán tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, võ sư Nguyễn Văn Chiếu, chào đời ngày 4-11-1949 tại Sài Gòn và là trưởng nam của một gia đình lao động nghèo có 2 anh em.

Tuổi thanh niên, giữa năm 1965, võ sư Nguyễn Văn Chiếu theo tập Vovinam với võ sư Trịnh Ngọc Minh tại võ đường số 550 đường Trần Hưng Đạo (góc Trần Hưng Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, Quận 5, Sài Gòn). Một thời gian sau, ông về tập luyện tại Tổng cục Huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo (31 Sư Vạn Hạnh, Quận 10) với Chưởng môn Lê Sáng.

Năm 1969, theo sự phân công của môn phái và Cục Huấn luyện miền Trung, võ sư Nguyễn Văn Chiếu tham gia huấn luyện tại Cam Ranh và sau đó phát triển Vovinam tại Bình Định. Trong 5 năm lăn lộn nơi miền đất võ, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã xây dựng được 12 võ đường Vovinam, trong đó có võ đường Trường Sư phạm Quy Nhơn. Đối với ông, có thể Quy Nhơn được xem là nơi “khởi nghiệp” với biết bao kỷ niệm nên sau này, ông đã đặt tên cho thứ nam của mình là Nguyễn Bình Định (hiện là công chức của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM).

Sau ngày thống nhất đất nước, là nhân viên của Phòng Thể dục Thể thao Quận 8, võ sư Nguyễn Văn Chiếu là một trong vài võ sư, huấn luyện viên xây dựng lại phong trào Vovinam Việt Võ Đạo tại TPHCM từ năm 1976. Trong bối cảnh khó khăn chung lúc bấy giờ, ông đã cùng các đồng môn vượt qua nhiều thách thức và đến giữa tháng 12-1978, được sự chấp thuận của Sở TDTT TPHCM và UBND Quận 8, lớp Vovinam chính thức được khai giảng tại Hồ bơi Hòa Bình (Quận 8). Tháng 7 năm 1989, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã được bầu làm Chủ tịch Hội Việt Võ Đạo (thành viên của Liên đoàn Võ thuật TPHCM) cho đến nay. Bên cạnh đó, võ sư Nguyễn Văn Chiếu còn tham gia tập huấn, chấm thi, cho môn sinh nhiều tỉnh, thành từ Nam chí Bắc.

Hình ảnh: THƯƠNG TIẾC VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU số 1

Đầu thập niên 1990, võ sư Nguyễn Văn Chiếu bắt đầu biểu diễn, quảng bá Vovinam Việt Võ Đạo đến nhiều nước trên như Belarus, Nga, Thái Lan,  Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, Algeria, v.v. Ông cũng đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam (từ năm 2007), Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới (từ 2008). Sư hình thành các tổ chức Vovinam châu lục, các giải vô địch Vovinam Thế giới, châu lục, khu vực… đều có sự góp sức của võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Với những đóng góp to lớn cho môn phái gần như liên tục từ năm 1969 đến nay, võ sư Nguyễn Văn Chiếu được Chưởng môn Lê Sáng vinh thăng Hồng đai ngũ cấp.

Bên cạnh đó, võ sư Nguyễn Văn Chiếu còn từng đảm nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Thể dục Thể thao Quận 8, TPHCM và được Tổng cục Thể dục Thể thao trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Thể dục Thể thao.

Tháng 2010, Chưởng môn Lê Sáng đã thành lập Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo và võ sư Nguyễn Văn Chiếu được Chưởng môn tín nhiệm vào chức vụ Chánh Chưởng quản để lãnh đạo môn phái đến nay.

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu có vợ và 2 con. Con gái đầu lòng Nguyễn Thị Thanh Nhã hiện là Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam châu Âu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới, thứ nam Nguyễn Bình Định, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới và Việt Nam, Chánh Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Còn nhớ hồi khoảng giữa thập niên 1990, trong một lần đến nhà của võ sư Nguyễn Văn Chiếu trên bến Nguyễn Duy (Quận 8), bên cạnh mâm cơm trưa vừa mới ăn xong, võ sư Nguyễn Văn Chiếu ngồi đánh máy danh sách vận động viên một giải đấu ở thành phố, trong lúc vợ anh (chị Nguyễn Thị Thanh), Thanh Nhã và Bình Định cùng nhau cắt ảnh, dán vào thẻ vận động viên… Sau này, ngôi nhà số 1938 của ông trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8) từng đón nhiều môn sinh nước nước ngoài đến TPHCM tập huấn, ăn nghỉ và được nhiều anh em gọi là “mái nhà chung châu Âu”.

Sau một thời gian lâm bệnh, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã theo chân Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng về miền miên viễn. Với nhiều cống hiến quan trọng cho môn phái, ông đã ra đi nhưng lưu lại nhiều niềm thương tiếc, sự quý mến của các đồng môn và học trò. 

Đôi dòng thay nén nhang tiễn biệt! Nguyện cầu anh linh võ sư Nguyễn Văn Chiếu an vui nơi nước Chúa.

TH.T

Nguồn: https://thethaohcm.vn/thuong-tiec-vo-su-nguyen-van-chieu-n67442.html 


 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Chánh chưởng quản Vovinam Việt Võ Đạo-Võ sư Nguyễn Văn Chiếu qua đời - Le chef du Conseil des Maitres "Nguyễn Văn Chiếu est décédé" !
Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá và Phát triển (1969-2019)-
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn Giải Vovinam vô địch Thế giới lần thứ 6-2019 - Le 6ème Championnat Mondial du Vovinam en 2019.
Kỷ yếu "Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá & Phát triển (1969-2019) - Nouvelle édition "Vovinam Deltat Mékong aux 50ème ans de l'Exploitation & du Développment (1969-2019).
ĐIỀU LỆ THI TRUNG ĐẲNG VOVINAM TPHCM K52-2019 - ACTE DU PASSAGE DE GRADE JAUNE SESSION 52 - 2019.
Italia bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn Giải Vovinam Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Vovinam Italien réussit à protéger le 3ème Champion des Jeunes & Adolescents Europe en 2019.
T/B: SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)"-THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
305 quan chức và vận động viên dự Giải Vovinam Vô địch Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Le 3ème Championnat Vovinam des Jeunes & Adolescents en Europe 2019 .
KHAI TRƯƠNG VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH - INAUGURATION DU VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH PROVINCE.
SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn