Hôm nay, ngày 26/11/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DAKLAK PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT II-III.
TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.TỔ ĐƯỜNG - VOVINAM NTL PHÚ THỌ - ĐẠI HỌC MỞ - ĐH FPT TRI ÂN 20-11 - VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OUVERTURE ET DE FPT EDUCATION À LA RECONNAISSANCE DE LEURS ENSEIGNANTS.
	TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux". TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VietNamien.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".SÁCH MỚI TẬP 1 "TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ" - THE NEW EDITION 1 "IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER"- NOUVELLE ÉDITION 1 "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TUYÊN QUANG PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH THUẬN PROVINCE - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du  Maitre Patriarche Lê Sáng.Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc. Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!Nhớ và tiễn đưa Người Thầy kính yêu Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng về cõi vĩnh hằng !!! A la commémoration et à la conduite au Maitre Patriarche Lê Sáng à l'éternité !!!
Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…Nén hương lòng dâng lên Chưởng môn Lê Sáng nhân 10 năm Thầy về cõi vĩnh hằng - Présenter notre bâtonnet d'encens au Maitre Patriarche Lê Sáng pour sa 10ème année à l'éternité…
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CÀ MAU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS HIẾU VÕ & HLV VÂN PHẠM - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MAITRE HIẾU VÕ & INSTRUCTEUR VÂN PHẠM.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.THANH PHONG & KIM TRÚC - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR THANH PHONG & KIM TRÚC.
THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".THƠ "TÂM TÌNH VÕ ĐẠO" - POÈME "LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE".
 TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR. TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH PHƯỚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NGHỆ AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH THUẬN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM LONG AN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.MÔN SINH VOVINAM - PRATIQUANT DE VOVINAM - PAROLE & MUSIQUE DE VĂN CƯỜNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TIỀN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM TÂY NINH - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.TÂM TÌNH VÕ ĐẠO - LA CONFIDENCE SUR LA VOIE MARTIALE.
	Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore". Hồi ký những ngày theo học võ với Sáng tổ Nguyễn Lộc "Một ánh sao băng" - Souvenirs de l'époque suivie des arts martiaux avec Maitre Fondateur "Un météore".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.162.836
Tổng số Thành viên 87
Số người đang xem 17
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !

Đăng ngày: 05/02/2020 17:50
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"...- "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG : ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN RÊVE : GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!


 THƯƠNG TIẾC VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU

Cập nhật 15:55 ngày 04/02/2020

(Vovinam) - Rạng sáng 4-2-2020, gia đình môn phái Vovinam Việt Võ Đạo nhận được tin buồn - Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu đã trở về cõi vĩnh hằng.

Nguyên quán tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, võ sư Nguyễn Văn Chiếu, chào đời ngày 4-11-1949 tại Sài Gòn và là trưởng nam của một gia đình lao động nghèo có 2 anh em.

Tuổi thanh niên, giữa năm 1965, võ sư Nguyễn Văn Chiếu theo tập Vovinam với võ sư Trịnh Ngọc Minh tại võ đường số 550 đường Trần Hưng Đạo (góc Trần Hưng Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, Quận 5, Sài Gòn). Một thời gian sau, ông về tập luyện tại Tổng cục Huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo (31 Sư Vạn Hạnh, Quận 10) với Chưởng môn Lê Sáng.

Năm 1969, theo sự phân công của môn phái và Cục Huấn luyện miền Trung, võ sư Nguyễn Văn Chiếu tham gia huấn luyện tại Cam Ranh và sau đó phát triển Vovinam tại Bình Định. Trong 5 năm lăn lộn nơi miền đất võ, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã xây dựng được 12 võ đường Vovinam, trong đó có võ đường Trường Sư phạm Quy Nhơn. Đối với ông, có thể Quy Nhơn được xem là nơi “khởi nghiệp” với biết bao kỷ niệm nên sau này, ông đã đặt tên cho thứ nam của mình là Nguyễn Bình Định (hiện là công chức của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM).

Sau ngày thống nhất đất nước, là nhân viên của Phòng Thể dục Thể thao Quận 8, võ sư Nguyễn Văn Chiếu là một trong vài võ sư, huấn luyện viên xây dựng lại phong trào Vovinam Việt Võ Đạo tại TPHCM từ năm 1976. Trong bối cảnh khó khăn chung lúc bấy giờ, ông đã cùng các đồng môn vượt qua nhiều thách thức và đến giữa tháng 12-1978, được sự chấp thuận của Sở TDTT TPHCM và UBND Quận 8, lớp Vovinam chính thức được khai giảng tại Hồ bơi Hòa Bình (Quận 8). Tháng 7 năm 1989, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã được bầu làm Chủ tịch Hội Việt Võ Đạo (thành viên của Liên đoàn Võ thuật TPHCM) cho đến nay. Bên cạnh đó, võ sư Nguyễn Văn Chiếu còn tham gia tập huấn, chấm thi, cho môn sinh nhiều tỉnh, thành từ Nam chí Bắc.

Hình ảnh: THƯƠNG TIẾC VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU số 1

Đầu thập niên 1990, võ sư Nguyễn Văn Chiếu bắt đầu biểu diễn, quảng bá Vovinam Việt Võ Đạo đến nhiều nước trên như Belarus, Nga, Thái Lan,  Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, Algeria, v.v. Ông cũng đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam (từ năm 2007), Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới (từ 2008). Sư hình thành các tổ chức Vovinam châu lục, các giải vô địch Vovinam Thế giới, châu lục, khu vực… đều có sự góp sức của võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Với những đóng góp to lớn cho môn phái gần như liên tục từ năm 1969 đến nay, võ sư Nguyễn Văn Chiếu được Chưởng môn Lê Sáng vinh thăng Hồng đai ngũ cấp.

Bên cạnh đó, võ sư Nguyễn Văn Chiếu còn từng đảm nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Thể dục Thể thao Quận 8, TPHCM và được Tổng cục Thể dục Thể thao trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Thể dục Thể thao.

Tháng 2010, Chưởng môn Lê Sáng đã thành lập Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo và võ sư Nguyễn Văn Chiếu được Chưởng môn tín nhiệm vào chức vụ Chánh Chưởng quản để lãnh đạo môn phái đến nay.

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu có vợ và 2 con. Con gái đầu lòng Nguyễn Thị Thanh Nhã hiện là Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam châu Âu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới, thứ nam Nguyễn Bình Định, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới và Việt Nam, Chánh Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Còn nhớ hồi khoảng giữa thập niên 1990, trong một lần đến nhà của võ sư Nguyễn Văn Chiếu trên bến Nguyễn Duy (Quận 8), bên cạnh mâm cơm trưa vừa mới ăn xong, võ sư Nguyễn Văn Chiếu ngồi đánh máy danh sách vận động viên một giải đấu ở thành phố, trong lúc vợ anh (chị Nguyễn Thị Thanh), Thanh Nhã và Bình Định cùng nhau cắt ảnh, dán vào thẻ vận động viên… Sau này, ngôi nhà số 1938 của ông trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8) từng đón nhiều môn sinh nước nước ngoài đến TPHCM tập huấn, ăn nghỉ và được nhiều anh em gọi là “mái nhà chung châu Âu”.

Sau một thời gian lâm bệnh, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã theo chân Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng về miền miên viễn. Với nhiều cống hiến quan trọng cho môn phái, ông đã ra đi nhưng lưu lại nhiều niềm thương tiếc, sự quý mến của các đồng môn và học trò. 

Đôi dòng thay nén nhang tiễn biệt! Nguyện cầu anh linh võ sư Nguyễn Văn Chiếu an vui nơi nước Chúa.

TH.T

Nguồn: https://thethaohcm.vn/thuong-tiec-vo-su-nguyen-van-chieu-n67442.html 


 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Chánh chưởng quản Vovinam Việt Võ Đạo-Võ sư Nguyễn Văn Chiếu qua đời - Le chef du Conseil des Maitres "Nguyễn Văn Chiếu est décédé" !
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn Giải Vovinam vô địch Thế giới lần thứ 6-2019 - Le 6ème Championnat Mondial du Vovinam en 2019.
Kỷ yếu "Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá & Phát triển (1969-2019) - Nouvelle édition "Vovinam Deltat Mékong aux 50ème ans de l'Exploitation & du Développment (1969-2019).
ĐIỀU LỆ THI TRUNG ĐẲNG VOVINAM TPHCM K52-2019 - ACTE DU PASSAGE DE GRADE JAUNE SESSION 52 - 2019.
Italia bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn Giải Vovinam Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Vovinam Italien réussit à protéger le 3ème Champion des Jeunes & Adolescents Europe en 2019.
T/B: SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)"-THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
305 quan chức và vận động viên dự Giải Vovinam Vô địch Thiếu niên và Trẻ châu Âu lần 3-2019 - Le 3ème Championnat Vovinam des Jeunes & Adolescents en Europe 2019 .
KHAI TRƯƠNG VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH - INAUGURATION DU VÕ ĐƯỜNG VOVINAM PHONG PHÚ TRÀ VINH PROVINCE.
SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
VĂN TẾ CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN THỨ 9 (2010-2019) - INVOCATION DU MAITRE NGUYEN VAN SEN À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LE SANG (2010-2019).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn