Hôm nay, ngày 21/11/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.
''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.
"VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. "VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.
"TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT. "TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT.
''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été. VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW. Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018). VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.

Thống kê

Số lượt truy cập 825.758
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 10
Vĩnh biệt đồng môn trẻ - Adieu, mon jeune disciple !

Đăng ngày: 11/09/2015 04:35
Vĩnh biệt đồng môn trẻ - Adieu, mon jeune disciple !
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC !!!
    Điếu văn cho em ! Phan Gia Đức : ''Dặm đường qua tình em tôi vẫn nhớ. Thầy trò ta là duyên phận lạ kỳ. Em nơi đó, tôi chưa lần dạy bảo. Em nhận tôi và gắn bó như trò ! Trời Ban Mê cà phê đêm se lạnh. Lần đầu tiên ta gặp gỡ tâm tình. Tôi mãi nhớ cái cười và chun mũi. Thương quá đi em để lại cho đời. Em rất trẻ, tuổi đời vừa hai bảy. Nhưng tâm em mang hoài bảo sáng ngời. Vovinam đó con đường em đã chọn. Ước mơ em không dễ có trong đời. Dở dang quá công trình đang theo đuổi. Mộng vàng kia em mang xuống tuyền đài ! Rồi đây mãi, những lần sau, sau nữa. Biệt nghìn thu ta chẳng gặp lại nhau ! Gia Đức hỡi linh hồn em có biết ? Tình cảm này đâu dễ sớm phôi pha ! Mong em sớm được về bên chân Tổ. Vĩnh hằng trong ánh sáng vạn vì sao. Vĩnh biệt em Phan Gia Đức ! Châu Minh Hay.


Chauminhhay's Blog

Tháng Chín 8, 2015

Vĩnh biệt đồng môn trẻ

Filed under: Uncategoried — chauminhhay @ 10:36 sáng 

Nói cùng Phan Gia Đức !

Tôi không thể tin nổi em lại ra đi Phan Gia Đức ạ !

Tháng trước, em đưa tôi đi thăm một số nơi, Thăm VS Trần Bảo, thăm vợ chồng Tấn & Lanh CLB Dray Sáp và hôm sau vào tận Buôn Đôn thăm gia đình Nguyễn Mỹ Phương !

Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tin em vĩnh viễn không còn nữa !

Thước phim dĩ vãng của tôi và em liên tục hiện ra trong đầu.

Tôi và em chẳng phải thầy trò, tôi chưa dạy em ngày nào, nhưng em vẫn một mực gọi tôi bằng thầy và tôi quý em, một chàng thanh niên hiền hòa dễ mến luôn nở nụ cười với hàm răng đều như bắp !

Ngày đó, tôi và em quen nhau qua trang facebook khi em bắt đầu thiết lập website của Vovinam Đại học Tây Nguyên. Em xin phép tôi được trích đăng một số bài viết của tôi trên Bolg. Em cũng là “Khách hàng” thường xuyên vào trang của tôi.

Nhận ra em là một môn đồ tâm huyết của Vovinam, tôi đã chẳng ngại ngần trao đổi và hướng dẫn cho em những điều em cần biết ! Tình cảm đậm đà cùng với thời gian.

Rồi một ngày tháng 3 năm 2013. Tôi tái ngộ Ban Mê sau gần 40 năm. Em ra đón tôi ở bến xe, chúng ta lần đầu gặp nhau. Tình cảm dành cho em trong tôi lớn dần, và có lẽ trong em cũng thế. Mỗi bận tôi lên Ban Mê em đều là người đón tôi. Cả những lần em cũng các bạn đưa tôi ra bến xe về lại Sài Gòn, các em chờ đến khi xe xuất bến mới quay về !

Qua em, tôi biết được nhiều bạn trẻ và nhất là được dịp gặp lại các đồng môn xưa cũ nữa !

Rồi một lần em xuống thăm tôi. Một già, một trẻ nói chuyện với nhau tưởng như không còn nhớ đến thời gian, chúng ta chở nhau đi dưới mưa, kỷ niệm này em thường nhắc lại !

Phải, thầy trò chở nhau đi dưới mưa được lập lại một lần mới đây, hồi tháng trước, em chở tôi đi Krông Ana và Dray Sáp.

Hôm nay tin như sét đánh, tôi lần giở lại những dòng tin nhắn của em ! Trong lòng tôi như đang xảy ra một cơn địa chấn ! Em bỏ dở dang nhiều công trình quá ! Em vừa lo chuyện họ tộc khi vừa xong chưa hoàn thiện tập gia phả của dòng họ Phan Gia. Em đang bắt đầu một “công trình” mới, viết lại “lược trình” hình thành và phát triển Vovinam Đăklak mà tháng rồi tôi đã đưa em vào gặp VS Trần Bảo, một trong hai người cấy lửa Vovinam đầu tiên tại Đăklăk. Em đã thâu thập được một số kha khá dữ liệu về điều này. Trang viết còn dở dang.

Công việc của em, tuần rồi em vừa chia sẻ với tôi những dự tính tương lai. Hóa ra việc “chuyển đi nơi khác” của em là đây, phải không Đức ?!

Em bỏ dở công trình tạo dựng một võ đường tư cho em trai ở quê nhà ! Từng chi tiết để hoàn thiện công trình này em đều tham khảo qua tôi.

Tôi tin nơi em. Một nhân tố, một hạt giống Vovinam của Đăklăk. Kỹ thuật em khá tốt, tâm của em trong sáng và lòng em chứa đầy nhiệt huyết. Tôi mừng và hy vọng lắm, vì dẫu sao thì tôi xuất thân Vovinam từ Đăklăk này.

Em mới bày tỏ mong ước với tôi rằng, “hôm nào thầy lên nữa, em sẽ tạo một cuộc hội ngộ giữa thầy và các võ sư của Đăklăk, nhiều lắm thầy à, nhưng hầu hết họ đều đã nghỉ. Em mong họ quay lại hoạt động, chung tay xây dựng Vovinam Đăklăk. Biết đâu sau cuộc hội ngộ này, có thây động viên mấy thầy đó sẽ có hứng thú mà ra sinh hoạt trở lại thì sao ?”

Lời của em đó Đức ơi. Thầy chưa kịp lên để em thực hiện điều này thì em đã ra đi !

Đi đâu mà vội thế hả Đức ? Trần gian còn nhiều thứ chờ em, nhiều việc đang cần em. Bạn bè và thầy cô rất quý em. Còn gì hơn thế nữa ? tấm lòng của em ai cũng thấy, ai cũng quý, cũng thương kể cả những người mới chỉ gặp em một lần. Vậy mà…!

Dẫu biết “Sinh ký, tử quy”, rồi ai cũng sẽ như vậy. nhưng thầy nghĩ thương em quá ! 27 tuổi với bao lận đận gian nan ! Em chưa hưởng được những gì em đã đầu tư công sức. Rồi gia đình, Cha mẹ, anh chị em của em…Đức ơi. Em có vội quá không ?

Thôi thì cõi tạm em không màn, mong rằng nơi chốn non bồng nước nhược em sẽ thỏa chí rong chơi. Nơi đó em không còn bận bịu lo âu. Mong em thanh thản.

Vĩnh biệt em Đức ơi…!


 

1 Phản hồi »

 

 1. Reblogged this on Học Võ Vovinam and commented:
  Cùng là đồng môn, quen biết nhau từ những ngày hè năm 2012 trên Facebook. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Phan Gia Đức đó là một môn sinh, một người sư huynh một lòng một dạ với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cho nhiều bậc trưởng bối, đồng môn vô cùng thương tiếc.

  Tôi với anh cũng từng hẹn nhau “một ngày gần nhất” hội ngộ đồng môn, cùng tập luyện và thực hiện hoài bão. Cuộc hẹn chưa thành giờ đã thành biệt ly.

  Chúng tôi, cũng như các đồng môn khác sẽ bước tiếp trên con đường Vovinam Việt Võ Đạo, con đường mà anh – cố Võ sư Phan Gia Đức luôn hoài bão và tâm niệm thực hiện.

  Vĩnh biết anh, người đồng môn đáng kính.

  Nghiêm Lễ,

  Lễ,

  Nguyễn Tiến Khoa

  Phản hồi bởi Nguyễn Tiến Khoa — Tháng Chín 10, 2015 @ 1:19 chiều Trả lời

 

RSS cho phản hồi của bài viết này. TrackBack URI

 

Gửi phản hồi :


Nguồn : https://chauminhhay.wordpress.com/2015/09/08/vinh-biet-dong-mon-tre/

 



 

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( III ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( III ).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( II ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( II ).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( I ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( I ).
NETVIET VTC10 ''MỘT NGÀY LÀM NGƯỜI VIỆT HỌC VOVINAM - LIVING IN VIETNAM A DAY - VIVRE UN JOUR AU VIETNAM''
Khai mạc Giải vô địch Vovinam thế giới 2015 ở Algeria - Ouverture du 4ème Championnat Mondial Vovinam 2015 en Algeria.
Vovinam VN dự Giải vô địch thế giới ở Algeria - Vovinam Vietnam se présente au 4ème Championnat Mondial du Vovinam en Algeria.
Giải VĐ Vovinam Thế giới 2015 : Mốc son để quảng bá văn hóa Việt - Championnat Mondial du Vovinam en 2015 : Étape importante pour promouvoir la culture vietnamienne.
HỘI DIỄN THỂ DỤC DƯỠNG SINH VIỆT VÕ ĐẠO TP.NHA TRANG MỞ RỘNG 2015 - FESTIVAL DE LA GYMNASTIQUE POUR LA CONSERVATION DE SANTÉ DU VIỆT VÕ ĐẠO NHA TRANG DE L'OPÉRATION EN 2015.
TẬP HUẤN "NHU KHÍ CÔNG QUYỀN 1" ĐÀO TẠO HLV THỂ DỤC DƯỠNG SINH NÂNG CAO TPHCM 2015 - STAGE ''RESPIRATION N°1'' POUR LA FORMATION ÉLEVÉE DES INSTRUCTEURS DE HCM VILLE EN 2015.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 55 & Vinh thăng Hồng đai Vovinam – Việt Võ Đạo 2015 - La 55ème Commémoration du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouge en 2015.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/