Hôm nay, ngày 24/01/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.
 Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc. Thương tiếc Võ sư Lư Quang Đức - Regretables condoléances au Maitre Lu Quang Duc - Death Annoucement of Sr Master Lu Quang Duc.
Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude 20/11 "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude 20/11 "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
 "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát". "Thân tặng nghĩa tử Trung Lễ - Thơ Quang Vũ. Nhạc Cao Văn Cát" - "À mon cher fils Trung Lễ. Poème Quang Vũ. Musique Cao Văn Cát".
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017). Tưởng niệm Cố Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng lần 7 (2010-2017) - La 7ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2017).
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA X - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION X EN 2017.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA X - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION X EN 2017.
VOVINAM PHÚ THỌ THI SƠ ĐẲNG KHÓA IX - 2017 - VOVINAM PHÚ THỌ AU PASSAGE DE GRADE ÉLÉMENTAIRE - SESSION IX EN 2017.VOVINAM PHÚ THỌ THI SƠ ĐẲNG KHÓA IX - 2017 - VOVINAM PHÚ THỌ AU PASSAGE DE GRADE ÉLÉMENTAIRE - SESSION IX EN 2017.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN VĂN SEN.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN VĂN SEN.
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SEN - HAPPY BIRTHDAY TO MASTER SEN - BON ANNIVERSAIRE À MAITRE SEN !!!'''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SEN - HAPPY BIRTHDAY TO MASTER SEN - BON ANNIVERSAIRE À MAITRE SEN !!!'''.
"XUÂN HỨNG'' - THƠ : HUY VŨ. NHẠC : CAO VĂN CÁT - ''PRINTEMPS EN PLEIN D'INSPIRATION'' - POÈME : HUY VŨ. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT. "XUÂN HỨNG'' - THƠ : HUY VŨ. NHẠC : CAO VĂN CÁT - ''PRINTEMPS EN PLEIN D'INSPIRATION'' - POÈME : HUY VŨ. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.
"NOEL THẦY VỀ 1-2-3'' - THƠ : Lê Hùng. NHẠC : Cao Văn Cát - ''NOEL AU RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE 1-2-3'' - POÈME : Lê Hùng. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT. "NOEL THẦY VỀ 1-2-3'' - THƠ : Lê Hùng. NHẠC : Cao Văn Cát - ''NOEL AU RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE 1-2-3'' - POÈME : Lê Hùng. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.
''BÁNH XE CHỈ HƯỚNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''LA ROUE ORIENTÉE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''BÁNH XE CHỈ HƯỚNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''LA ROUE ORIENTÉE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''NIỀM TIN THẮP SÁNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''FOI ÉCLAIRÉE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''NIỀM TIN THẮP SÁNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''FOI ÉCLAIRÉE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''TRÁCH ĐẤT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SE PLAINDRE DE LA TERRE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''TRÁCH ĐẤT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SE PLAINDRE DE LA TERRE'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''MỞ HỘI ĐOÀN VIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''OUVERTURE DE LA FÊTE DE RÉUNION'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''MỞ HỘI ĐOÀN VIÊN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''OUVERTURE DE LA FÊTE DE RÉUNION'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''VIẾNG BẠN HIỀN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''VISITE D'UN SAGE AMI'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''VIẾNG BẠN HIỀN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''VISITE D'UN SAGE AMI'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''CÒN MẤT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''EN VIE & MORT'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''CÒN MẤT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''EN VIE & MORT'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
CÁO TRI HĐVSCQ-MP VỀ BẠCH ĐAI THƯỢNG ĐẲNG - DECLARATION DU CONSEIL DES MAITRES SUR LA CEINTURE BLANCHE SUPRÊME. CÁO TRI HĐVSCQ-MP VỀ BẠCH ĐAI THƯỢNG ĐẲNG - DECLARATION DU CONSEIL DES MAITRES SUR LA CEINTURE BLANCHE SUPRÊME.
CÁO TRI HĐCQMP VỀ BẠCH ĐAI THƯỢNG ĐẲNG - DECLARATION DU CONSEIL DES MAITRES SUR LA CEINTURE BLANCHE SUPRÊME. CÁO TRI HĐCQMP VỀ BẠCH ĐAI THƯỢNG ĐẲNG - DECLARATION DU CONSEIL DES MAITRES SUR LA CEINTURE BLANCHE SUPRÊME.
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde courir à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde courir à elle avec sa hache''.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
BIỄU DIỄN & HƯỚNG DẪN TỰ VỆ CHO HƠN 250 NV CTY DECATHLON - DÉMO & GUIDER 250 EMPLOYES DECATHLON A PRATIQUER VOVINAM.BIỄU DIỄN & HƯỚNG DẪN TỰ VỆ CHO HƠN 250 NV CTY DECATHLON - DÉMO & GUIDER 250 EMPLOYES DECATHLON A PRATIQUER VOVINAM.
"ÁNH SÁNG NHÂN LINH'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LUMIIÈRE SPIRITUELLE HUMAINE'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT."ÁNH SÁNG NHÂN LINH'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LUMIIÈRE SPIRITUELLE HUMAINE'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 701.408
Tổng số Thành viên 79
Số người đang xem 84
Vĩnh biệt đồng môn trẻ - Adieu, mon jeune disciple !

Đăng ngày: 11/09/2015 04:35
Vĩnh biệt đồng môn trẻ - Adieu, mon jeune disciple !
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC !!!
    Điếu văn cho em ! Phan Gia Đức : ''Dặm đường qua tình em tôi vẫn nhớ. Thầy trò ta là duyên phận lạ kỳ. Em nơi đó, tôi chưa lần dạy bảo. Em nhận tôi và gắn bó như trò ! Trời Ban Mê cà phê đêm se lạnh. Lần đầu tiên ta gặp gỡ tâm tình. Tôi mãi nhớ cái cười và chun mũi. Thương quá đi em để lại cho đời. Em rất trẻ, tuổi đời vừa hai bảy. Nhưng tâm em mang hoài bảo sáng ngời. Vovinam đó con đường em đã chọn. Ước mơ em không dễ có trong đời. Dở dang quá công trình đang theo đuổi. Mộng vàng kia em mang xuống tuyền đài ! Rồi đây mãi, những lần sau, sau nữa. Biệt nghìn thu ta chẳng gặp lại nhau ! Gia Đức hỡi linh hồn em có biết ? Tình cảm này đâu dễ sớm phôi pha ! Mong em sớm được về bên chân Tổ. Vĩnh hằng trong ánh sáng vạn vì sao. Vĩnh biệt em Phan Gia Đức ! Châu Minh Hay.


Chauminhhay's Blog

Tháng Chín 8, 2015

Vĩnh biệt đồng môn trẻ

Filed under: Uncategoried — chauminhhay @ 10:36 sáng 

Nói cùng Phan Gia Đức !

Tôi không thể tin nổi em lại ra đi Phan Gia Đức ạ !

Tháng trước, em đưa tôi đi thăm một số nơi, Thăm VS Trần Bảo, thăm vợ chồng Tấn & Lanh CLB Dray Sáp và hôm sau vào tận Buôn Đôn thăm gia đình Nguyễn Mỹ Phương !

Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tin em vĩnh viễn không còn nữa !

Thước phim dĩ vãng của tôi và em liên tục hiện ra trong đầu.

Tôi và em chẳng phải thầy trò, tôi chưa dạy em ngày nào, nhưng em vẫn một mực gọi tôi bằng thầy và tôi quý em, một chàng thanh niên hiền hòa dễ mến luôn nở nụ cười với hàm răng đều như bắp !

Ngày đó, tôi và em quen nhau qua trang facebook khi em bắt đầu thiết lập website của Vovinam Đại học Tây Nguyên. Em xin phép tôi được trích đăng một số bài viết của tôi trên Bolg. Em cũng là “Khách hàng” thường xuyên vào trang của tôi.

Nhận ra em là một môn đồ tâm huyết của Vovinam, tôi đã chẳng ngại ngần trao đổi và hướng dẫn cho em những điều em cần biết ! Tình cảm đậm đà cùng với thời gian.

Rồi một ngày tháng 3 năm 2013. Tôi tái ngộ Ban Mê sau gần 40 năm. Em ra đón tôi ở bến xe, chúng ta lần đầu gặp nhau. Tình cảm dành cho em trong tôi lớn dần, và có lẽ trong em cũng thế. Mỗi bận tôi lên Ban Mê em đều là người đón tôi. Cả những lần em cũng các bạn đưa tôi ra bến xe về lại Sài Gòn, các em chờ đến khi xe xuất bến mới quay về !

Qua em, tôi biết được nhiều bạn trẻ và nhất là được dịp gặp lại các đồng môn xưa cũ nữa !

Rồi một lần em xuống thăm tôi. Một già, một trẻ nói chuyện với nhau tưởng như không còn nhớ đến thời gian, chúng ta chở nhau đi dưới mưa, kỷ niệm này em thường nhắc lại !

Phải, thầy trò chở nhau đi dưới mưa được lập lại một lần mới đây, hồi tháng trước, em chở tôi đi Krông Ana và Dray Sáp.

Hôm nay tin như sét đánh, tôi lần giở lại những dòng tin nhắn của em ! Trong lòng tôi như đang xảy ra một cơn địa chấn ! Em bỏ dở dang nhiều công trình quá ! Em vừa lo chuyện họ tộc khi vừa xong chưa hoàn thiện tập gia phả của dòng họ Phan Gia. Em đang bắt đầu một “công trình” mới, viết lại “lược trình” hình thành và phát triển Vovinam Đăklak mà tháng rồi tôi đã đưa em vào gặp VS Trần Bảo, một trong hai người cấy lửa Vovinam đầu tiên tại Đăklăk. Em đã thâu thập được một số kha khá dữ liệu về điều này. Trang viết còn dở dang.

Công việc của em, tuần rồi em vừa chia sẻ với tôi những dự tính tương lai. Hóa ra việc “chuyển đi nơi khác” của em là đây, phải không Đức ?!

Em bỏ dở công trình tạo dựng một võ đường tư cho em trai ở quê nhà ! Từng chi tiết để hoàn thiện công trình này em đều tham khảo qua tôi.

Tôi tin nơi em. Một nhân tố, một hạt giống Vovinam của Đăklăk. Kỹ thuật em khá tốt, tâm của em trong sáng và lòng em chứa đầy nhiệt huyết. Tôi mừng và hy vọng lắm, vì dẫu sao thì tôi xuất thân Vovinam từ Đăklăk này.

Em mới bày tỏ mong ước với tôi rằng, “hôm nào thầy lên nữa, em sẽ tạo một cuộc hội ngộ giữa thầy và các võ sư của Đăklăk, nhiều lắm thầy à, nhưng hầu hết họ đều đã nghỉ. Em mong họ quay lại hoạt động, chung tay xây dựng Vovinam Đăklăk. Biết đâu sau cuộc hội ngộ này, có thây động viên mấy thầy đó sẽ có hứng thú mà ra sinh hoạt trở lại thì sao ?”

Lời của em đó Đức ơi. Thầy chưa kịp lên để em thực hiện điều này thì em đã ra đi !

Đi đâu mà vội thế hả Đức ? Trần gian còn nhiều thứ chờ em, nhiều việc đang cần em. Bạn bè và thầy cô rất quý em. Còn gì hơn thế nữa ? tấm lòng của em ai cũng thấy, ai cũng quý, cũng thương kể cả những người mới chỉ gặp em một lần. Vậy mà…!

Dẫu biết “Sinh ký, tử quy”, rồi ai cũng sẽ như vậy. nhưng thầy nghĩ thương em quá ! 27 tuổi với bao lận đận gian nan ! Em chưa hưởng được những gì em đã đầu tư công sức. Rồi gia đình, Cha mẹ, anh chị em của em…Đức ơi. Em có vội quá không ?

Thôi thì cõi tạm em không màn, mong rằng nơi chốn non bồng nước nhược em sẽ thỏa chí rong chơi. Nơi đó em không còn bận bịu lo âu. Mong em thanh thản.

Vĩnh biệt em Đức ơi…!


 

1 Phản hồi »

 

 1. Reblogged this on Học Võ Vovinam and commented:
  Cùng là đồng môn, quen biết nhau từ những ngày hè năm 2012 trên Facebook. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Phan Gia Đức đó là một môn sinh, một người sư huynh một lòng một dạ với môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cho nhiều bậc trưởng bối, đồng môn vô cùng thương tiếc.

  Tôi với anh cũng từng hẹn nhau “một ngày gần nhất” hội ngộ đồng môn, cùng tập luyện và thực hiện hoài bão. Cuộc hẹn chưa thành giờ đã thành biệt ly.

  Chúng tôi, cũng như các đồng môn khác sẽ bước tiếp trên con đường Vovinam Việt Võ Đạo, con đường mà anh – cố Võ sư Phan Gia Đức luôn hoài bão và tâm niệm thực hiện.

  Vĩnh biết anh, người đồng môn đáng kính.

  Nghiêm Lễ,

  Lễ,

  Nguyễn Tiến Khoa

  Phản hồi bởi Nguyễn Tiến Khoa — Tháng Chín 10, 2015 @ 1:19 chiều Trả lời

 

RSS cho phản hồi của bài viết này. TrackBack URI

 

Gửi phản hồi :


Nguồn : https://chauminhhay.wordpress.com/2015/09/08/vinh-biet-dong-mon-tre/

  

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( III ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( III ).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( II ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( II ).
Ký ức Vovinam Buôn Ma Thuột ( I ) - Souvenirs avec Vovinam de Buon Ma Thuot ville ( I ).
NETVIET VTC10 ''MỘT NGÀY LÀM NGƯỜI VIỆT HỌC VOVINAM - LIVING IN VIETNAM A DAY - VIVRE UN JOUR AU VIETNAM''
Khai mạc Giải vô địch Vovinam thế giới 2015 ở Algeria - Ouverture du 4ème Championnat Mondial Vovinam 2015 en Algeria.
Vovinam VN dự Giải vô địch thế giới ở Algeria - Vovinam Vietnam se présente au 4ème Championnat Mondial du Vovinam en Algeria.
Giải VĐ Vovinam Thế giới 2015 : Mốc son để quảng bá văn hóa Việt - Championnat Mondial du Vovinam en 2015 : Étape importante pour promouvoir la culture vietnamienne.
HỘI DIỄN THỂ DỤC DƯỠNG SINH VIỆT VÕ ĐẠO TP.NHA TRANG MỞ RỘNG 2015 - FESTIVAL DE LA GYMNASTIQUE POUR LA CONSERVATION DE SANTÉ DU VIỆT VÕ ĐẠO NHA TRANG DE L'OPÉRATION EN 2015.
TẬP HUẤN "NHU KHÍ CÔNG QUYỀN 1" ĐÀO TẠO HLV THỂ DỤC DƯỠNG SINH NÂNG CAO TPHCM 2015 - STAGE ''RESPIRATION N°1'' POUR LA FORMATION ÉLEVÉE DES INSTRUCTEURS DE HCM VILLE EN 2015.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 55 & Vinh thăng Hồng đai Vovinam – Việt Võ Đạo 2015 - La 55ème Commémoration du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouge en 2015.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/