Hôm nay, ngày 26/05/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.
KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).
 VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - Examen de la 2ère Période du Printemps en 2019. VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - Examen de la 2ère Période du Printemps en 2019.
T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès  du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM  DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).
HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
 ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.
''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ
''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬPTHƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO V CÁT.''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬPTHƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO V CÁT.
''NHỚ THƯƠNG'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER ET AIMER'' - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.''NHỚ THƯƠNG'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER ET AIMER'' - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.
Cơ hội đẩy mạnh phát triển Vovinam tại Nhật Bản - Bonne occassion pour pousser le développement du Vovinam au Japon.Cơ hội đẩy mạnh phát triển Vovinam tại Nhật Bản - Bonne occassion pour pousser le développement du Vovinam au Japon.
FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.
''RƯỢU NỒNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''BON VIN'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''RƯỢU NỒNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''BON VIN'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TRÀ ĐẠM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ART BUVABLE DU THÉ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''TRÀ ĐẠM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ART BUVABLE DU THÉ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
THƠ ''NOEL THẦY VỀ - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE AU NOEL - POÈME CRÉE PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.THƠ ''NOEL THẦY VỀ - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE AU NOEL - POÈME CRÉE PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.
THƠ ''XUÂN HOÀI NIỆM - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN MÉMOIRE - POÈME CRÉÉ PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.THƠ ''XUÂN HOÀI NIỆM - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN MÉMOIRE - POÈME CRÉÉ PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 897.623
Tổng số Thành viên 82
Số người đang xem 21
10/3 VỀ “ VÙNG ĐẤT HỨA ” - Le 10 Mars lunaire venu à la '' Terre promise "...

Đăng ngày: 01/06/2013 02:17
10/3 VỀ “ VÙNG ĐẤT HỨA ” - Le 10 Mars lunaire venu à la '' Terre promise "...
Hùng Vương.
     '' Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 - Où qu'on aille, n'oublie pas de la Fête Nationale commémorale du 10 Mars lunaire ( en commémoration des Rois HÙNG - Les premiers Fondateurs du pays Vietnamiens ) ''.


 

10/3 VỀ “ VÙNG ĐẤT HỨA ”…

“ Tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước…”,  một chút khoảnh khắc kỷ niệm xin viết tặng cho những người thân yêu nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 :

Dù ai đi ngược về xuôi 
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba 
Dù ai buôn bán gần xa 
Nhớ ngày giỗ Tổ tháng ba mùng mười...10 tháng 3 âm lịch năm nay rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần, thế là gia đình nhỏ của chúng tôi mới sắp xếp được thời gian, đi dã ngoại chung cùng các em môn sinh Vovinam NTL TT Phú Thọ như đã hứa.

5g sáng thức dậy, sau khi đã chuẩn bị xong chu đáo hành lý cá nhân cho hai ngày xa nhà, con gái Coca-Cola (Lê Gia Hân) luôn vui tươi tỉnh táo khác thường vì biết được đi chơi, tha hồ được tắm biển và xe cát…

6g sáng ngày 19/04/2013 ( 10/3 âm lịch ), chúng tôi có mặt đúng điểm hẹn trước cổng Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ thì các em môn sinh cũng đã ở đó từ bao giờ : nào là balô, túi sách, đàn guitare và những dụng cụ thiết yếu cho chuyến đi cũng đã sẵn sàng đâu vào đó. Như đã tích lũy kinh nghiệm từ nhiều chuyến đi, các em đã chuẩn bị sẵn và cột vào tay lái mỗi xe Honda một dây băng màu đỏ, để tiện quan sát nhau khỏi lạc đường vì biết chắc rằng sẽ có đông người ở Sài Gòn đổ xô về Bà Rịa – Vũng Tàu nghỉ mát.

Thế là chúng tôi nối đôi nhau lên đường theo hướng Đại lộ Võ Văn Kiệt ( Đại lộ Đông Tây chạy dọc theo kênh Tàu Hủ nối dài từ Q1, Q4, Q5, Q6, Q8 đi miền Tây ), chui qua Hầm Thủ Thiêm Q2 ( đường hầm vượt Sông Sài Gòn hiện đại nhất Đông Nam Á : http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%E1%BA%A7m_s%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n ).

Lâu lâu mới đi lại đoạn đường này, chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng vì cảnh quan nơi đây đã “ thay da đổi thịt ”. Chạy một đoạn, loay hoay, đảo mắt ngó nghiêng một lát, chúng tôi mới tìm được đường ra phà Cát Lái. Đúng như dự đoán, trước mắt chúng tôi là cảnh rừng người đông đúc, nối đuôi nhau kẹt cứng để chờ mua vé qua phà. Len lỏi nhích từng bước một, chen chúc, nhốn nháo, giữa tiếng người và xe, xen lẫn tiếng còi in ỏi, loay hoay gần hai tiếng đồng hồ, chúng tôi mới thoát ra được đám đông để qua phà, đến bờ bên kia Nhơn Trạch. Người ta vẫn thường nói " Thời gian là vàng bạc " : Giá như kịp xây thêm một cây cầu dây văng nữa, nối liền phà Cát Lái với Nhơn Trạch thì vô cùng đẹp và thuận tiện, tiết kiệm được vô số thời gian lãng phí biết nhường nào !!!???

Tranh thủ ghé vô ăn sáng, luôn tiện đợi số môn sinh còn lại bị kẹt giữa đám đông. Khoản 30 phút sau đông đủ, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình băng qua các đoạn đường ngoằn ngoèo, để vào trong Thành phố mới Nhơn Trạch, rồi thẳng tiến về Bà Rịa, theo hướng huyện Long Đất-Đất Đỏ ( quê hương của nữ anh hùng Võ Thị Sáu ).  Len lỏi qua các đoạn đường đã sửa sang thông thoáng, chạy dọc theo bờ biển còn hoang sơ, thơ mộng, xen lẫn hai bên bờ là hoa cỏ dại trên những đồi cát mịn màng và những hàng thùy dương xanh ngát, nhấp nhô, trùng điệp, luôn vẫy tay chào đón du khách trong làn gió biển thổi về mát rười rượi, ngay ngất lòng người… Chạy một chút nữa, thế là chúng tôi đã đến Resort “ Vùng Đất Hứa ” thuộc Khu Du Lịch Sinh Thái & Nghỉ Dưỡng Sài Gòn - Hồ Cốc – Bình Châu : http://www.saigonbinhchauecoresort.com/home.asp .

Sau khi sắp đặt chỗ nghỉ ngơi, bố trí hành lý, đồ đạc gọn ghẽ, chúng tôi cùng nhau ăn trưa và nghỉ ngơi, hóng gió biển. Một lát sau, hai em Thủy Tiên và Huy Linh vì bận việc nên giờ mới đuổi kịp đến nơi, sáp nhập vào đội quân hùng hậu gần 30 người.

Chợp mắt một chút, đợi cho nắng bớt hanh nóng đến 4g chiều, chúng tôi bắt đầu xuống biển tắm, cùng vui đùa thỏa thích với sóng biển và xây lâu đài cát. Còn gì thú vị và vui hơn khi Gia Hân được dịp thỏa sức rượt đuổi bắt những chú “ dã tràng xe cát ” và thực nghiệm với những dụng cụ xúc cát, tạo hình đã chuẩn bị sẵn ở nhà.

Sau khi đã thỏa sức bơi lội, nô đùa với cát và sóng biển dập dìu, vỗ về mệt lã người, cũng là lúc ánh hoàng hôn buông xuống, len lõi qua từng áng mây ; tựa như những cơn sóng đang lững lờ trôi trên không trung và chìm khuất dần sau những ngọn phi lao, đang đung đưa rì rào trong gió ; tựa như những cô thôn nữ đang làm duyên dáng, xõa tóc dài óng ả, ngơ ngác đứng trông theo…

18g30, cũng là lúc trời vừa tối nhá nhem, chúng tôi thu xếp về phòng, chuẩn bị cho buổi liên hoan thân mật tối nay cùng các em môn sinh.

19g30, gia đình nhỏ chúng tôi có mặt cùng ăn tối với các em môn sinh tại “ Đại bản doanh ” : khu ghế nằm có lợp mái tranh mà các em đã thuê để sinh hoạt và ngủ qua đêm ở đây.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người cùng rủ nhau đem theo đèn pin xuống biển dạo mát và soi bắt cua, dã tràng… Thật thú vị làm sao, khi tận mắt chứng kiến cuộc mưu sinh về đêm của các loài sinh vật này, trong làn gió thổi buốt lạnh đến tê rợn cả người !!!  

Soi rọi một lát cũng thu được chiến lợi phẩm là mấy con cua, nhưng ít và nhỏ quá, không nở làm mồi cho bữa tiệc “ Đại Nhạc Hội – Cây nhà lá vườn ” đêm nay, đành thả chúng về với sóng biển rì rào… Lúc này, các đôi tình nhân “ vai kề vai ” sát cánh bên nhau lượn lờ qua lại trên biển, thật tình tứ và lãng mạng làm sao !!!

21g, biển càng về đêm càng lạnh và đìu hiu hơn, hai mẹ con Gia Hân có vẻ mệt và buồn ngủ nên tôi đưa về Hotel nghỉ sớm. Sau đó, tôi quay trở lại “ Đại bản doanh ” cùng khai mạc “ Đêm Đại Nhạc Hội – Cây nhà lá vườn ” với các em môn sinh :

A. “ Màn một cảnh một ” :  Khi tôi đến, lúc này không khí dường như nhộn nhịp hẳn lên, đâu đó đã chuẩn bị sẵn sàng, nào là : khô mực, khô bò, giò chả, đậu phọng rang.., nhâm nhi cùng với ít bia cho thêm phần sinh khí, cùng đờn hát Vovinam tâm ca liên khúc “ trên trời dưới đất ”

B. “ Màn hai cảnh hai ” :  Sau khi đã hả hê vui ca hát, đến phần mỗi người tự giới thiệu về bản thân mình : lý lịch trích ngang, sở thích, nguyên nhân và mục đích học Vovinam-Việt Võ Đạo.., vì đại đa số là các bạn sinh viên mới nhập học nên chưa có dịp tìm hiều nhau nhiều hơn… Mỗi người mỗi vẻ tự giới thiệu về mình một cách hồn nhiên, vô tư và dí dỏm, giây phút ấy gợi cho tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của mình thời sinh viên cách đây 18 năm, khi hai vợ chồng chúng tôi đang cùng chung lớp, chung trường.

- Đa số nguyên nhân đến với Vovinam-Việt Võ Đạo là do các bạn trong lớp Đại Học đi tập Vovinam thấy thích rồi rủ các bạn khác theo tập, một số thì tình cờ được xem Vovinam biễu diễn, số khác thì thích màu xanh của võ phục Vovinam, số còn lại tỏ rõ quan điểm nhất quán về “ tinh thần dân tộc ” là người Việt nên chọn học võ Việt

- Đại đa số nói về mục đích ban đầu chọn học Vovinam-Việt Võ Đạo là để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và để tự vệ, cũng như thích khám phá thêm về võ thuật.

C. “ Màn ba cảnh ba ” :  Sau cùng, tôi đã giải đáp một số băn khoăn, khúc mắc liên quan đến môn phái, cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được bấy lâu nay : Sự khác biệt của Chương trình huấn luyện xưa & nay và sự canh tân bài bản kỹ thuật - Đặc trưng kỹ thuật và cách vận dụng nguyên lý âm dương “ Cương Nhu phối triển ” – Tính chất đặc thù và ứng dụng thực tiễn của “ Đòn chân tấn công ” – Tài năng và Sức sáng tạo của Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng”...

Sau khi hàn thuyên tâm sự cho đến khuya, ai nấy cũng có vẻ mệt nên chương trình tạm gác lại. Một số bạn chuẩn bị chăn mền để đối phó với “ lũ giặc muỗi ” sẽ tấn công đêm nay. Một số khác tiếp tục đi dạo mát, số còn lại rủ nhau ra bờ biển nhóm lửa, nằm bên cạnh ngủ cho muỗi khỏi đốt...

5g sáng hôm sau 20/04/2013 ( 11/3 âm lịch ), tôi thức dậy chuẩn bị sửa soạn, mặc võ phục ra biển ôn luyện cho các em như đã hẹn. Lúc này, hai mẹ con Gia Hân vẫn còn đang ngủ say sưa vì mệt nhọc...

5g30, tôi trở lại “ Đại bản doanh ” để đánh thức một số em còn đang yên giấc ( có lẽ  đã thức trắng đêm qua ? ), một số khác đang mặc võ phục, số còn lại đã đi ra biển.

6g, khi các em đã mặc võ phục tập chung đông đủ, tôi bắt đầu cho khởi động “ làm nóng ”, chạy bộ trên cát, điều hòa hơi thở.  Trong không gian tĩnh lặng cùng với bầu không khí trong lành và mát mẻ của sớm mai, tôi bắt đầu giải thích thêm những nguyên tắc cơ bản khi mới tập làm quen với “ Nhu khí công quyền ”. Sau đó, tôi cho các em thực hành để chứng minh cho các em thấy tính hấp dẫn và thực tiễn của “ Nhu khí công quyền ” thích nghi với mọi lứa tuổi. Chứ không như đại đa số thường nghĩ  rằng : bài này chỉ dành riêng cho người đứng tuổi tập “ Dưỡng sinh ”...???  Điều quan trọng là chúng ta biết vận dụng hơi thở, kết hợp song song cùng động tác đúng nhịp thì rất thú vị và hữu hiệu... Bằng chứng cụ thể là từ nãy giờ tập bài này, cảm giác ngái ngủ, mệt mỏi và uể oải của các em tan biến từ lúc nào. Thay vào đó là tất cả thú vị của sự hưng phấn, hào hứng !!!  Sau đó, tôi cho các em ôn luyện chiến lược, tự vệ và khóa gỡ, nhảy qua cù, đòn chân tấn công, hết sức phấn khởi...

6g30, khi du khách bắt đầu xuống biển tắm, cũng là lúc chúng tôi ngưng ôn luyện và thay đồ xuống biển tắm tiếp, cùng nô đùa, bơi lội, vùng vẫy thỏa thích với làn nước biển trong xanh mát lạnh, thật thú vị làm sao !!!

7g30, khi những tia nắng ban mai vừa lóe sáng, cũng là lúc chúng tôi thu xếp lên bờ, đành chia tay những con sóng, ngọn gió, bãi cát vàng mịn màng, xa tít tận chân trời...

Khi tôi trở về Hotel thì hai mẹ con Gia Hân cũng đã sẵn sàng, đứng đợi tôi trước cửa để cùng đi dùng điểm tâm sáng.

8g, gia đình nhỏ chúng tôi cùng đến Buffet của Khu Resort vì ở Hotel nên có vé ưu đãi miễn phí. Thật là hơi phân biệt đẳng cấp với các học trò thân yêu : Thú thật là vì có Gia Hân còn nhỏ đi cùng, nên mới ở Hotel. Nếu không thì tôi cũng đã sương gió cùng các học trò rồi. “ Tình ngay lí gian ”, các đệ tử đừng buồn nhé..hi..hi..hu..hu..!!!

Vào ăn Buffet hơi trễ nên lúc này bên trong đã chật kín người : quang cảnh chen chúc, nhốn nháo, đầy ấp tiếng nói cười, đồ ăn thức uống cũng đã vơi gần hết “ hơi thất vọng ”, nhưng cũng dễ hiểu vì chỉ có những dịp đặc biệt du khách mới đông như thế này !!!

9g, khi vừa dùng xong điểm tâm sáng, ngồi hóng gió mát bên bờ biển một lát, cũng là lúc các học trò điện thoại báo về vì còn phải ghé thăm một số điểm gần đó như : Di tích lịch sử Núi Minh Đạm và Núi Dinh, luôn tiện ghé thăm dự án Tổ Đình Vovinam-Việt Võ Đạo trong quần thể của Núi Dinh, nơi mà Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng lúc sinh tiền đã cho triển khai xây dựng, ấp ủ một công trình bề thế của Môn phái, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành vì nhiều nguyên nhân “ chủ quan” và “ khách quan” khác nhau...

Vì Gia hân còn nhỏ nên chúng tôi để các em môn sinh đi trước, tự do tìm hiểu và khám phá... Càng về trưa trời càng oi bức, nóng dần lên nên chúng tôi đành bỏ cuộc về trước.

12g trưa, gia đình nhỏ chúng tôi ghé ăn gà rán KFC và nghỉ ngơi ở trong Siêu thị Coopmart Bà Rịa.

3g chiều, chúng tôi về đến Thành phố mới Nhơn Trạch, ghé vào quán nước bên đường, có võng nằm đung đưa nghỉ ngơi và hóng gió mát cho lại sức. Sau đó mua trái mít nghệ làm quà, rồi lại tiếp tục lên đường, thẳng tiến về Sài Gòn. Đến nhà, đồng hồ chỉ điểm đúng 5g chiều. Thế là chuyến đi đã kết thúc một cách an toàn và đầy thú vị, để lại nhiều kỷ niệm đẹp bên người thân và học trò thân yêu...

Kết thúc bài viết này, trong ký ức tôi vẫn còn văng vẵng dư âm của chuyến đi và hồi tưởng lại đoạn kết của chuyến dã ngoại trước mà một môn sinh đã từng trải lòng mình :

" Vậy là sau hai ngày cùng được sinh hoạt vui vẻ bên nhau, chuyến đi cũng đã khép lại, đọng lại trong mỗi người những suy nghĩ và lưu luyến khác nhau. Nhưng có một điều ai cũng mong muốn là sẽ được gắn bó lâu dài với Câu lạc bộ, với Thầy, với Huynh đệ, vì cuộc sống luôn còn nhiều điều thú vị để khám phá, vì trước mắt vẫn còn những chuyến đi…".

 

                                                                                                                     Sài Gòn, rạng sáng ngày 01/06/2013

 

                                                                                                                                           LÊ HÙNG

 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Vovinam Hoa Lư tổ chức Thi sơ đẳng - Khóa I năm 2013 - Vovinam Hoa Lư organisé la 1ère Session d'Examen élémentaire en 2013
VOVINAM NTL PHÚ THỌ VUI TẤT NIÊN 2012 - Fête de fin d'année 2012 au Club de Phú Thọ.
CLB Vovinam NTL Phú Thọ thi sơ đẳng - Khóa VI năm 2012 - La 6ème Session d'examen élémentaire du Club de Phú Thọ.
Vovinam NTL Phú Thọ vui Trung Thu 2011 - Joyeuse Fete de la Mi-Autome en 2011
Vovinam NTL Phú Thọ vui Trung Thu 2007-2008 - Joyeuse Fete de la Mi-Automne en 2007-2008
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa V năm 2012 - Passage de Grade élémentaire - Session V en 2012
VOVINAM NTL PHÚ THỌ biểu diễn ở Lễ tổng kết năm học 2011-2012 tại Trường tiểu học YÊN THẾ - Fête de Fin d’Année Scolaire 2011 - 2012 à l'Ecole primaire de YÊN THẾ
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa IV-2011 - Passage de Grade
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa III năm 2011-Pasage de Grade
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp - Khóa II năm 2009 - Pasage de Grade

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/