Hôm nay, ngày 24/10/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.300.141
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 35
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa V năm 2012 - Passage de Grade élémentaire - Session V en 2012

Đăng ngày: 04/07/2012 01:52
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa V năm 2012 - Passage de Grade élémentaire - Session V en 2012
     " ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ "Được sự đồng ý của các cơ quan chủ quản, lúc 7g30 sáng Chủ nhật ngày 01/07/2012 tại Câu lạc bộ Vovinam-Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ - Tp.HCM đã diễn ra Khóa thi sơ đẳng – Khóa V năm 2012 cho 58 em môn sinh đang theo tập ( còn một số đông chưa thi vì chưa đủ niên hạn ).

Về tham dự Khóa thi, CLBVovinam-Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ hân hạnh đón tiếp :

- Thầy Nguyễn Văn Vang : Chánh vụ Khảo thí - Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái.

- Quý phụ huynh, bạn bè, thân hữu cùng toàn thể các em môn sinh đang theo tập…

Sau phần giới thiệu nội dung, Thầy Nguyễn Văn Vang có đôi lời nhắn gửi, động viên các thí sinh trước khi thi. Ngay sau đó, khóa thi  cũng đã diễn ra sôi nổi và hào hứng theo đúng chương trình thi truyền thống của Môn phái : Quyền - Căn bản - Song luyện - Lý thuyết võ đạo - Nhảy công lực + Hít đất và cuối cùng là thi đấu 1 trận đối kháng. 

Sau đó, Hội đồng chấm thi đã tổng kết điểm, rồi công bố kết quả trong tổng số có 58 thí sinh dự thi có :

15 thí sinh trúng tuyển lên Lam Đai ( 02 đậu vớt ).

12 thí sinh trúng tuyển lên Lam Đai I ( 01 đậu vớt ).

20 thí  sinh trúng tuyển lên Lam Đai II ( 01 đậu vớt ).

11 thí sinh trúng tuyển lên Lam Đai III cấp.

Để khích lệ tinh thần các thí sinh, ban tổ chức đã mời Thầy Nguyễn Văn Vang, VS.Lê Văn Hùng và VS.Trần Hoàng Phi lên thắt đai danh dự cho các Tân Thủ khoa và Á khoa ở tất cả các cấp.

Trước khi chia tay, chụp hình lưu niệm, Thầy Nguyễn Văn Vang có chút tâm tình chia sẻ và đánh giá Khóa thi, Thầy nói : 


       Thưa quý Võ sư, Huấn luyện viên và các em môn sinh thân mến ! 

       Trước hết, Thầy biểu dương công tác tổ chức thi và tinh thần thi của các em rất tốt. Các thí sinh cũng đã dốc hết mọi nổ lực để hoàn thành phần thi của mình. Tuy nhiên khóa thi nào cũng thế, cũng có các em giỏi và ngược lại, cũng có nhiều thí sinh trúng tuyển, một số ít đậu vớt hoặc rớt.  Nhưng không vì thế mà thoái chí..; các em đậu vớt hoặc rớt, nếu cố gắng chuyên cần tập luyện và chịu khó nghiên cứu, học hỏi thì chắc chắn rằng khóa thi sau sẽ vượt các bạn khác…

        Thời của quý Thầy ngày xưa, điều kiện tập luyện rất khó khăn, phải tập trên sàn đá, sân ximăng ở kho, bãi và thiếu thốn đủ thứ trang thiết bị tập luyện… Với tất cả các điều kiện tập luyện thuận lợi và hiện đại  như ngày nay, cộng với sự nổ lực rèn luyện không ngừng của bản thân, luôn trau giồi ‘‘ võ thuật ’’ và ‘‘ võ đạo ’’ thì chắc rằng trong tương lai các em sẽ còn tiến xa nhiều hơn nữa, sẽ trở thành những ‘‘ Huấn luyện viên hay Võ sư thực thụ ’’ sẽ giỏi hơn cả quý Thầy.  Đừng nên chạy theo “ danh lợi hão huyền, mưu cầu đai đẳng ’’ mà làm mất đi giá trị đích thực, chân chính và lòng tự trọng của Việt Võ Đạo sinh…

       Và Thầy cũng luôn nhớ lời Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng lúc sinh thời đã dạy : 

‘‘Nếu lịch sử không làm chúng ta tiến bộ,thì chúng ta hãy làm cho lịch sử tiến bộ bằng: Bàn tay thép và trái tim từ ái ’’.

       Nhân dịp này cho Thầy gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái đến tất cả các em và gia đình…

 ******************************************************

                                                                        Tp.HCM, ngày 01/07/2012


                                                                        Môn sinh.. LÊ VĂN HÙNG

 

Traduction :

CLUB VOVINAM DE LA MAISON DES SPORTS DE PHÚ THỌ
PASSAGE DE GRADE ELEMENTAIRE – SESSION V EN 2012

Avec le consentement des Organismes Dirigeants, à 7h30 Dimanche du 01 Juillet 2012, le Club Vovinam-Việt Võ Đạo de la Maison des Sports de Phú Thọ s’est bien écoulé le Passage de Grade Élémentaire – Session V en 2012 pour ses 58 pratiquants ( il y a encore de nombreux pratiquants manquant ses délais ). 

Venus y participer, le Club Vovinam-Việt Võ Đạo de la Maison des Sports de Phú Thọ a l’honneur d’accueillir : 

  • Le Grand Maitre Nguyễn Văn Vang : Chef du control d’examen du Conseil de la Gestion des Maitres.
  • Les Parents, les amis, les proches et l’ensemble des pratiquants…

Après l’introduction, Maitre Nguyễn Văn Vang adresse ses recommandations et ses encouragements aux candidats avant l’examen. Et puis, la séance du Passage de grade s’est écoulée avec mouvementé et enthousiasmant à l’origine du programme traditionnel de la Disciple : Quyền - Technique de base - Song luyện - Théorie de Võ đạo - Force physique ( sauter et faire des pompes) et un combat à la fin. 

Ensuite, le Jury d’examen a fait le bilan des notes et puis déclaré les résultats en total de 58 candidats :

15 qualifiés à la Ceinture Bleue ( 02 encourageants repêchés ).

12 qualifiés à la Ceinture Bleue 1er Dang ( 01 encourageants repêchés ).

20 qualifiés à la Ceinture Bleue 2ème Dang ( 01 encourageants repêchés ).

11 qualifiés à la Ceinture Bleue 3ème Dang.

Pour encoureger leur esprit, l’Organisation a invité  le Grand Maitre Nguyễn Văn Vang, Maitre.Lê Văn Hùng et Maitre.Trần Hoàng Phi, d’approcher d’attacher la ceinture d’honneur à la 1ère Place et 2ème Place de tout grade.

Avant de se séparer et faire les photos de souvenirs, le Grand Maitre Nguyễn Văn Vang s’est épanché son coeur et ses appréciations, Maitre Vang dit :

       Mes chers Maitres, Instructeurs et tous les pratiquants !

       Tout d’abord, je rend très bien gloire à  votre travail d’organisation et votre esprit d’examen. Les candidats ont également fait tous ses efforts pour compléter bien leur examen. Il est évidemment dans toute session d’examen, il y aura les meilleurs candidats et contrairement,  beaucoup de qualifiés, peu de repêchés ou non qualifiés. Mais, ce n’est pas pour cela que vous vous etes découragés… Pour les repêchés ou non qualifiés en cas de faire assidument des efforts à l’entrainement, des recherches et des études sérieuses, il est surement qu’ils vont dépasser leurs amis à l’examen prochain.

      A notre génération d’autrefois, les conditions de pratique sont très difficiles, nous nous sommes entrainnés sur le sol de pierre, la cour en béton au dépôt public et manqué beaucoup de matériel de pratique...  Avec toutes les conditions favorables et moderne d'aujourd'hui, et les efforts sans cesse de soi-même, toujours cultiver les “ Arts martiaux '' et la '' Voie martiale ” et il est sûr que vous avancerez encore beaucoup plus loin à l'avenir, deviendrez les “ véritables Instructeurs ou Maîtres ” mieux que nous. Il ne faudrait  pas courir les “ vaines honneurs et richesses, rechercher les ceintures ainsi que les grades ” pour perdre sa valeur réelle, authentique et le recpect de soi-meme du pratiquant Việt Võ Đạo ...

      Et, je me rappele pour toujours un des dernières paroles enseignées par Maitre Patriarche Lê Sáng :

    '' Si l'histoire ne nous rend pas le progrès, laissez-nous faire l'histoire en  progrès par : La main d’acier sur le coeur de bonté ''.

     A cette occasion, je voudrais vous adresser la bonne santé, mes salutations cordiales à vous tous ainsi que vos familles...

                                                               --------------------------***-----------------------

                                                                     HCM ville, le 01 Juillet 2012

                                                                       Disciple. LÊ VĂN HÙNG

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM NTL PHÚ THỌ biểu diễn ở Lễ tổng kết năm học 2011-2012 tại Trường tiểu học YÊN THẾ - Fête de Fin d’Année Scolaire 2011 - 2012 à l'Ecole primaire de YÊN THẾ
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa IV-2011 - Passage de Grade
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa III năm 2011-Pasage de Grade
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp - Khóa II năm 2009 - Pasage de Grade
KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa I năm 2009 - Passage de Grade
GHI DANH - BHL - NỘI QUY - LỊCH SỬ CLB ( INSCRIPTION - INSTRUCTEURS - RÈGLEMENT - HISTOIRE DU CLUB ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn