Hôm nay, ngày 20/11/2018
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN. CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Meilleurs Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.
''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''GỬI QUỲNH KỲ THÂN MẾN''-TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''À MON CHER QUỲNH KỲ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.''KIÊN TRÌ TẢI ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''PERSÉVÉRER À TRANSPORTER LA MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CV CÁT.
"VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. "VƯỢT VŨ MÔN" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT - "SURMONTER LES DÉFITS POUR RÉUSSIR" COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.
"TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT. "TIÊU DAO CÙNG TUẾ NGUYỆT" TUYỂN TẬP THƠ "NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ". NHẠC: VS.CAO VĂN CÁT.
''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''MIỀN TRUNG TRIỂN ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ'' NHẠC: CAO VĂN CÁT-''A LA VOIE MORALE DU CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".NHẬT KÍ “DUYÊN VOVINAM FPT”-JOURNAL "MON KARMA AVEC VOVINAM FPT".
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2018 - Examen de la 2ère Période d'été en 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM FPT GREENWICH VN KHAI GIẢNG 25/08/2018 - Vovinam FPT Greenwich VN à l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA THẦY NGUYỄN CHÁNH TỨ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE NGUYỄN CHÁNH TỨ.
Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.Lễ khai giảng ĐH FPT “có một không hai” tại Việt Nam - Une de Cérémonie spéciale d'Ouverture scolaire au VietNam.
VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.VOVINAM ĐH FPT GREENWICH VN biễu diễn "Khai giảng 14/07/2018" - Vovinam FPT Greenwich VN en démonstration pour l'Ouverture de l'Année scolaire 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIII EN 2018.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été. VOVINAM FPT GREENWICH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - Examen de la 1ère Période d'été.
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW. Ấm áp đêm nhạc "Tỏa sáng cùng thần tượng" tại FGW - Chaleureuse nuit de musique "Brillez avec vos Idoles - Shine with your Idols" à FGW.
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 (1960-2018) - Club Vạn Hạnh à la 58ème Commémoration de la mort du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2018).
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018). VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC KỲ SPRING NĂM HỌC (2017-2018) - Examen de la Période du Printemps de l'Année universitaire (2017-2018).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).VOVINAM FPT GREENWICH THI KIỂM TRA HỌC PHẦN I NĂM HỌC ( 2017-2018 ) - Examen de la 1ère Periode de l'Année universitaire ( 2017-2018 ).
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.

Thống kê

Số lượt truy cập 825.607
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 74
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa V năm 2012 - Passage de Grade élémentaire - Session V en 2012

Đăng ngày: 04/07/2012 01:52
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa V năm 2012 - Passage de Grade élémentaire - Session V en 2012
     " ĐẲNG CẤP CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN - CÀNG CAO DANH VỌNG, CÀNG DÀY GIAN NAN - PLUS DE GRADE ÉLEVÉ, PLUS DE GRANDE RESPONSABILITÉ - PLUS DE GRANDE RÉPUTATION, PLUS DE GRANDE DIFFICULTÉ "Được sự đồng ý của các cơ quan chủ quản, lúc 7g30 sáng Chủ nhật ngày 01/07/2012 tại Câu lạc bộ Vovinam-Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ - Tp.HCM đã diễn ra Khóa thi sơ đẳng – Khóa V năm 2012 cho 58 em môn sinh đang theo tập ( còn một số đông chưa thi vì chưa đủ niên hạn ).

Về tham dự Khóa thi, CLBVovinam-Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ hân hạnh đón tiếp :

- Thầy Nguyễn Văn Vang : Chánh vụ Khảo thí - Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái.

- Quý phụ huynh, bạn bè, thân hữu cùng toàn thể các em môn sinh đang theo tập…

Sau phần giới thiệu nội dung, Thầy Nguyễn Văn Vang có đôi lời nhắn gửi, động viên các thí sinh trước khi thi. Ngay sau đó, khóa thi  cũng đã diễn ra sôi nổi và hào hứng theo đúng chương trình thi truyền thống của Môn phái : Quyền - Căn bản - Song luyện - Lý thuyết võ đạo - Nhảy công lực + Hít đất và cuối cùng là thi đấu 1 trận đối kháng. 

Sau đó, Hội đồng chấm thi đã tổng kết điểm, rồi công bố kết quả trong tổng số có 58 thí sinh dự thi có :

15 thí sinh trúng tuyển lên Lam Đai ( 02 đậu vớt ).

12 thí sinh trúng tuyển lên Lam Đai I ( 01 đậu vớt ).

20 thí  sinh trúng tuyển lên Lam Đai II ( 01 đậu vớt ).

11 thí sinh trúng tuyển lên Lam Đai III cấp.

Để khích lệ tinh thần các thí sinh, ban tổ chức đã mời Thầy Nguyễn Văn Vang, VS.Lê Văn Hùng và VS.Trần Hoàng Phi lên thắt đai danh dự cho các Tân Thủ khoa và Á khoa ở tất cả các cấp.

Trước khi chia tay, chụp hình lưu niệm, Thầy Nguyễn Văn Vang có chút tâm tình chia sẻ và đánh giá Khóa thi, Thầy nói : 


       Thưa quý Võ sư, Huấn luyện viên và các em môn sinh thân mến ! 

       Trước hết, Thầy biểu dương công tác tổ chức thi và tinh thần thi của các em rất tốt. Các thí sinh cũng đã dốc hết mọi nổ lực để hoàn thành phần thi của mình. Tuy nhiên khóa thi nào cũng thế, cũng có các em giỏi và ngược lại, cũng có nhiều thí sinh trúng tuyển, một số ít đậu vớt hoặc rớt.  Nhưng không vì thế mà thoái chí..; các em đậu vớt hoặc rớt, nếu cố gắng chuyên cần tập luyện và chịu khó nghiên cứu, học hỏi thì chắc chắn rằng khóa thi sau sẽ vượt các bạn khác…

        Thời của quý Thầy ngày xưa, điều kiện tập luyện rất khó khăn, phải tập trên sàn đá, sân ximăng ở kho, bãi và thiếu thốn đủ thứ trang thiết bị tập luyện… Với tất cả các điều kiện tập luyện thuận lợi và hiện đại  như ngày nay, cộng với sự nổ lực rèn luyện không ngừng của bản thân, luôn trau giồi ‘‘ võ thuật ’’ và ‘‘ võ đạo ’’ thì chắc rằng trong tương lai các em sẽ còn tiến xa nhiều hơn nữa, sẽ trở thành những ‘‘ Huấn luyện viên hay Võ sư thực thụ ’’ sẽ giỏi hơn cả quý Thầy.  Đừng nên chạy theo “ danh lợi hão huyền, mưu cầu đai đẳng ’’ mà làm mất đi giá trị đích thực, chân chính và lòng tự trọng của Việt Võ Đạo sinh…

       Và Thầy cũng luôn nhớ lời Cố võ sư Chưởng Môn Lê Sáng lúc sinh thời đã dạy : 

‘‘Nếu lịch sử không làm chúng ta tiến bộ,thì chúng ta hãy làm cho lịch sử tiến bộ bằng: Bàn tay thép và trái tim từ ái ’’.

       Nhân dịp này cho Thầy gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái đến tất cả các em và gia đình…

 ******************************************************

                                                                        Tp.HCM, ngày 01/07/2012


                                                                        Môn sinh.. LÊ VĂN HÙNG

 

Traduction :

CLUB VOVINAM DE LA MAISON DES SPORTS DE PHÚ THỌ
PASSAGE DE GRADE ELEMENTAIRE – SESSION V EN 2012

Avec le consentement des Organismes Dirigeants, à 7h30 Dimanche du 01 Juillet 2012, le Club Vovinam-Việt Võ Đạo de la Maison des Sports de Phú Thọ s’est bien écoulé le Passage de Grade Élémentaire – Session V en 2012 pour ses 58 pratiquants ( il y a encore de nombreux pratiquants manquant ses délais ). 

Venus y participer, le Club Vovinam-Việt Võ Đạo de la Maison des Sports de Phú Thọ a l’honneur d’accueillir : 

  • Le Grand Maitre Nguyễn Văn Vang : Chef du control d’examen du Conseil de la Gestion des Maitres.
  • Les Parents, les amis, les proches et l’ensemble des pratiquants…

Après l’introduction, Maitre Nguyễn Văn Vang adresse ses recommandations et ses encouragements aux candidats avant l’examen. Et puis, la séance du Passage de grade s’est écoulée avec mouvementé et enthousiasmant à l’origine du programme traditionnel de la Disciple : Quyền - Technique de base - Song luyện - Théorie de Võ đạo - Force physique ( sauter et faire des pompes) et un combat à la fin. 

Ensuite, le Jury d’examen a fait le bilan des notes et puis déclaré les résultats en total de 58 candidats :

15 qualifiés à la Ceinture Bleue ( 02 encourageants repêchés ).

12 qualifiés à la Ceinture Bleue 1er Dang ( 01 encourageants repêchés ).

20 qualifiés à la Ceinture Bleue 2ème Dang ( 01 encourageants repêchés ).

11 qualifiés à la Ceinture Bleue 3ème Dang.

Pour encoureger leur esprit, l’Organisation a invité  le Grand Maitre Nguyễn Văn Vang, Maitre.Lê Văn Hùng et Maitre.Trần Hoàng Phi, d’approcher d’attacher la ceinture d’honneur à la 1ère Place et 2ème Place de tout grade.

Avant de se séparer et faire les photos de souvenirs, le Grand Maitre Nguyễn Văn Vang s’est épanché son coeur et ses appréciations, Maitre Vang dit :

       Mes chers Maitres, Instructeurs et tous les pratiquants !

       Tout d’abord, je rend très bien gloire à  votre travail d’organisation et votre esprit d’examen. Les candidats ont également fait tous ses efforts pour compléter bien leur examen. Il est évidemment dans toute session d’examen, il y aura les meilleurs candidats et contrairement,  beaucoup de qualifiés, peu de repêchés ou non qualifiés. Mais, ce n’est pas pour cela que vous vous etes découragés… Pour les repêchés ou non qualifiés en cas de faire assidument des efforts à l’entrainement, des recherches et des études sérieuses, il est surement qu’ils vont dépasser leurs amis à l’examen prochain.

      A notre génération d’autrefois, les conditions de pratique sont très difficiles, nous nous sommes entrainnés sur le sol de pierre, la cour en béton au dépôt public et manqué beaucoup de matériel de pratique...  Avec toutes les conditions favorables et moderne d'aujourd'hui, et les efforts sans cesse de soi-même, toujours cultiver les “ Arts martiaux '' et la '' Voie martiale ” et il est sûr que vous avancerez encore beaucoup plus loin à l'avenir, deviendrez les “ véritables Instructeurs ou Maîtres ” mieux que nous. Il ne faudrait  pas courir les “ vaines honneurs et richesses, rechercher les ceintures ainsi que les grades ” pour perdre sa valeur réelle, authentique et le recpect de soi-meme du pratiquant Việt Võ Đạo ...

      Et, je me rappele pour toujours un des dernières paroles enseignées par Maitre Patriarche Lê Sáng :

    '' Si l'histoire ne nous rend pas le progrès, laissez-nous faire l'histoire en  progrès par : La main d’acier sur le coeur de bonté ''.

     A cette occasion, je voudrais vous adresser la bonne santé, mes salutations cordiales à vous tous ainsi que vos familles...

                                                               --------------------------***-----------------------

                                                                     HCM ville, le 01 Juillet 2012

                                                                       Disciple. LÊ VĂN HÙNG

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM NTL PHÚ THỌ biểu diễn ở Lễ tổng kết năm học 2011-2012 tại Trường tiểu học YÊN THẾ - Fête de Fin d’Année Scolaire 2011 - 2012 à l'Ecole primaire de YÊN THẾ
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa IV-2011 - Passage de Grade
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa III năm 2011-Pasage de Grade
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp - Khóa II năm 2009 - Pasage de Grade
KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa I năm 2009 - Passage de Grade
GHI DANH - BHL - NỘI QUY - LỊCH SỬ CLB ( INSCRIPTION - INSTRUCTEURS - RÈGLEMENT - HISTOIRE DU CLUB ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/