Hôm nay, ngày 10/12/2022
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 12 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 12ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.KHÓA THI CAO ĐẲNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 2022 - PASSAGE DE GRADE SUPERIEUR EN 2022.
Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province. Vĩnh biệt VS.Lâm Tấn Đấu - Chủ nhiệm Võ đường VOVINAM Phong Phú - Cầu Kè - Trà Vinh - Adieu au Maitre Lam Tan Dau - Propriétaire Responsable du Centre VOVINAM Phong Phu - Cau Ke - Tra Vinh province.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN TÔN KHOA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE NGUYEN TON KHOA.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.Vĩnh biệt thầy Lê Hữu Đức - Chủ tịch HỘI VOVINAM ĐẮKLẮK - Adieu à notre Maitre Lê Hữu Đức - Président de l'Association VoViNam DakLak province.
Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.  Vovinam sau SEA Games 31: Nỗ lực quảng bá khắp khu vực Đông Nam Á - Après le 31ème Sea Games: s'efforcer à propager le Vovinam dans toute l'Asie du Sud d'Est.
SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.SEA GAMES 31: VOVINAM TRƯỚC GIỜ NHẬP CUỘC - VOVINAM AVANT D'ENTRER À LA COMPÉTITION.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.TRINH THẾ HÙNG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE TRỊNH THẾ HÙNG.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 2 - 2021).
ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.ĐÔI NÉT VỀ VÕ SƯ MAI VĂN HIỆP - À PROPOS DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.MAI VĂN HIỆP - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE MAITRE MAI VĂN HIỆP.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021).
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.489.901
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 24
KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009

Đăng ngày: 17/12/2011 21:47
KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009
    '' HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI - APPRENDRE - APPRENDRE ENCORE ET APPRENDRE POUR TOUJOURS...''

 

Vovinam Training For School Instructors, 2009 [Vietnamese | English | Francais]
06.12.2009 15:46

View image
 

 KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009


Được sự đồng ý của Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch TP.HCM: từ ngày 23/11/09 đến ngày 28/11/09 tại Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ, Hội VVN-VVĐ TP.HCM đã tổ chức thành công Khóa đào tạo HDV VOVINAM Trường học TP.HCM năm 2009 cho 128 học viên tham dự.

 

Về tham dự Khóa đào tạo gồm có :

 

 1. BAN TỔ CHỨC:

  1. Ông Nguyễn Hùng (Phó Giám đốc Sở VHTT và Du Lịch TP.HCM, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn VVN VN, Trưởng BTC Khóa đào tạo).
  2. VS. Nguyễn Văn Chiếu (Phó BTC Khóa đào tạo).
  3. VSTH: Nguyễn Bình Định (Bộ Môn VVN-VVĐ TP.HCM).
  4. VS. Nguyễn Ngọc Hải (Hướng dẫn chương trình, Ban huấn luyện)
 2. BAN GIÁM KHẢO & BAN HUẤN LUYỆN LUẬT THI ĐẤU & GIÁM ĐỊNH,TRỌNG TÀI:

  1. VS. Trần Văn Mỹ (Trưởng BHL).
  2. VS. Lê Ngọc Sơn (ĐH Hồng Bàng)
  3. VS. Nguyễn Tấn Thịnh (Chi hội trưởng VVN Q8)
  4. VS. Nguyễn Tiến Dũng (Chi hội trưởng VVN Q11)
 3. BAN HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT:

  1. VS. Nguyễn Văn Vang (Trưởng BHL)
  2. VS. Nguyễn Văn Hiếu (Chi hội trưởng VVN Q1)
  3. VS. Nguyễn Hồng Quỳ (HLV Trưởng Đội tuyển TP.HCM)
  4. VS. Lê Văn Hùng (Chi hội trưởng VVN Nhà tập luyện Thể Thao Phú Thọ)


Ngoài ra BTC cũng vinh dự đón tiếp:

 

 1. Đại tá Cao Viết Ninh (Phó thường trực Hội Đại Học & Trung học chuyên nghiệp):
  - Nói về cơ cấu, đường hướng phát triển của Ngành và trả lời trực tiếp các vấn đề liên quan.
 2. Tiến sĩ Lê Đức Du: Giới thiệu Luật Thể Thao VN, chức năng hoạt động của các Cơ sở & CLB TDTT và trả lời trực tiếp các vấn đề liên quan.


Sau 6 ngày học tập sôi nổi qua các nội dung: Khóa gở, Bài Khởi Quyền, Chiến lược 1-10, Phản các đòn Đấm & Đá. Phản các thế dao găm. Sáng ngày 28/11/09, tất cả các học viên đã hoàn tất phần thi lý thuyết và thực hành của mình. Buổi chiều cùng ngày, BTC công bố kết quả và trao Chứng nhận cho các học viên. Tất cả đều vui và hài lòng với kết quả phần đông là Khá, Giỏi của mình. 

Sau đó, một nữ học viên đại diện lên phát biểu cảm tưởng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể BTC, BHL và các quý Thầy trợ giảng và mong muốn sẽ được tiếp tục tham dự các Khóa học tới và hy vọng chương trình bổ ích này được nhân rộng ra trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm động viên tinh thần tập luyện của các học viên, BTC cũng đã tổ chức vài tiết mục biễu diễn sinh động:

 

 • Đòn chân tấn công, Tự vệ nữ (1 chống 3), Tứ đấu Nam có vũ khí: Tuyển TP.HCM.
 • Long Hổ quyền: Ngô Song Toàn (Môn sinh thiếu nhi NTL TT Phú Thọ)
 • Xà Quyền (VS. Hùng).


Sau cùng, tất cả mọi người quay quần chụp ảnh lưu niệm trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết.

Sài Gòn, ngày 05/12/09
VS. LÊ VĂN HÙNG Vietnamese English Français PHOTOS ]

Vovinam Training For HCM City Schools In 2009


With the approval of the Department of Culture, Sport and Tourism of HCM City: a successful training for Vovinam HCM city schools in 2009, took place from 23/11/09 to 28/11/09 at the Phú Thọ Sports House, VVN VVN-HCM Association, with 128 participants. 

Taking part in the training includes:

 

 1. ORGANIZATION:

  1. Mr. Nguyễn Hùng (Vice-Director Department of Culture, Sport and Tourism of HCM City, Vice-President of the Federation of VVN-VVĐ Vietnam, Head of Organizing Committee).
  2. Master Nguyễn Văn Chiếu (Deputy Head of Organizing Committee).
  3. Assistant Master Nguyễn Bình Định (Representative of VVN-VVĐ HCMVille Service to Sport).
  4. Master Nguyễn Ngọc Hải (MC and member of Group Training)
 2. EXAM BOARD & BOARD of COMPETITION RULES, AND EXPERTISE OF REFEREES

  1. Master Trần Văn Mỹ (Head of Group Training).
  2. Master Lê Ngọc Sơn (Representative of the University of Hồng Bàng).
  3. Master Nguyễn Tấn Thịnh (Head of Section VVN-VVĐ District 8).
  4. Master Nguyễn Tiến Dũng (Head of Section VVN-VVĐ District 11).
 3. GROUP TRAINING AND TECHNICAL SPECIALTIES:

  1. Master Nguyễn Văn Vang (Chief of Training)
  2. Master Nguyễn Văn Hiếu (Head of Section VVN-VVĐ District 1)
  3. Master Nguyễn Hồng Quỳ (Head of Instructor of Selected Team VVN-VVĐ HCM City)
  4. Master Lê Văn Hùng (Head of Section VVN-VVĐ, Sports House Phú Thọ).


Regardless, the Organization has the honor of hosting:

 

 1. Captain Cao Viết Ninh (Permanent Deputy of Association of Universities and Schools of Occupation) discussed the structure, the development focus of the Branch and responded directly to all relevant problems.
 2. Dr. Lê Đức Du: introduced the Sports Rules of VN, the function of the institutions and clubs of Gymnastics and Sports and responded directly to all relevant problems.


After 6 days of hectic work covering the following contents: Locks and Escape, Lesson debutante “Khởi Quyền”, Strategy Combat 1 to 10, Counterattack on kicks and punches, counters to knife attack ... On the morning of 28/11/09, all candidates have well finished their examinations of theory and practice. The afternoon of the same day, the Organization has announced the exam results and presented the certificates. Everyone is very happy and pleased with the results, majority received Good and Exellent passing grades. 

After a representative of the candidates spoke of her impressions and expressed the profound gratitude to the entire organization, training groups and visiting masters ..., and wish to continue participating in future trainings and also hoping this useful training program that will open across the country. 

To raise the spirit of the training candidates, the organization has also hosted several live demonstrations:

 

 • Leg Scissors, Female Self-defense (1 against 3) and Male Self-defense (1 against 3 with arms), performed by the selected team HCM city.
 • Long Hổ Quyền by Ngô Song Toàn, a student from Phú Thọ
 • Xà Quyền "Snake" by VS. Hùng


Finally, everyone got together for a sourvenir photo, in a happy atmosphere with great enthusiasm and solidarity... 

Sàigòn, 05 December 2009
Master LÊ VĂN HÙNG Vietnamese English Français PHOTOS ]

 

FORMATION DES GUIDES DE VOVINAM POUR LES ECOLES DE HCM VILLE EN 2009


Avec l’accord du Service de Culture, de Sport et de Tourisme de HCM ville: du 23/11/09 au 28/11/09 à la Maison des Sports de Phuù Thoï, l’Association de VVN-VVÑ de HCM ville a bien organisé avec succès la FORMATION DES GUIDES DE VOVINAM POUR LES ECOLES DE HCM VILLE EN 2009 pour 128 participants. 

Venu participant à la Formation se compose:

 

 1. ORGANISATION:

  1. Mr. Nguyễn Hùng (Vice-Directeur Service de Culture, de Sport et de Tourisme de HCM ville, Vice-Président de la Fédération de VVN-VVĐ VietNam, Chef d’Organisation) .
  2. Maitre Nguyễn Văn Chiếu (Vice- Chef d’Organisation) .
  3. Maitre Assistant Nguyễn Bình Định (Représentant de VVN-VVĐ de HCMville auprès du Service de Sport).
  4. Maitre Nguyễn Ngọc Hải (MC et Membre du Groupe de Formation)
 2. JURY D’EXAMEN & GROUPE DE FORMATION DE LA LOI DE COMPETITION, D’EXPERTISE ET D’ARBITRAGE

  1. Maitre Trần Văn Mỹ (Chef du Groupe de Formation).
  2. Maitre Lê Ngọc Sơn (Représentant de l’Université de Hong Bang).
  3. Maitre Nguyễn Tấn Thịnh (Chef du Section de VVN-VVĐ du District 8).
  4. Maitre Nguyễn Tiến Dũng(Chef du Section de VVN-VVĐ du District 11).
 3. GROUPE DE FORMATION DES SPECIALITES ET DES TECHNIQUES:

  1. Maitre Nguyễn Văn Vang (Chef du Groupe de Formation)
  2. Maitre Nguyễn Văn Hiếu (Chef du Section de VVN-VVĐ du District 1)
  3. Maitre Nguyễn Hồng Quỳ (Chef d’Intrusteur de l’équipe sélective de VVN-VVĐ de HCM ville)
  4. Maitre Lê Văn Hùng (Chef du Section de VVN-VVĐ de la Maison des Sports de Phú Thọ) .


Indépendamment, l’Organisation a l’honneur d’avoir accueilli :

 

 1. Le Capitain: Mr Cao Viết Ninh (Vice-Permanent de l’Association des Universités et des Ecoles de Profession): a parlé de la structure, de l’orientation de développement de la Branche et répondu en direct à tous les problèmes concernants.
 2. Docteur Lê Đức Du: a présenté la Loi des Sports VN, la fonction d’activité des Etablissements et des Clubs de la Gymnastiques et du Sport et répondu en direct à tous les problèmes concernants.


Après 6 jours de travail mouvementés suivants le contenu: Clés, Leçon débutante “Khởi Quyền”, Stratégie de combat de 1 à 10, Contre-attaque des coups de poinp, de Pied et de Couteau…Le matin du 28/11/09, tous les candidats ont bien finis leurs examens de théorie et de pratique. L’après midi de meme jour, l’Organisation lui a proclamé les résultats et remis les Certificats. Tout le monde est très heureux et content avec les résultats dont la plupart des Bons et Exellents.

Après, une représentante des candidats est venu se présenter ses impressions et adresser le remerciement profond à l’ensemble d’Organisation, des Groupes de Formation et des Professeurs Invités... ; et souhaiter de pouvoir continuer participer aux Formations prochaines et espérant également ce programme utile qui sera ouvert dans tout le pays.

Pour encourager l’esprit d’entrainement des candidats, l’Organisation a aussi organisé quelques démonstrations vivantes:

 

 • Les Ciseaux, Sel-défense Féminin (1 contre 3) et Sel-défense Masculin (1 contre 3 avec armes): L’équipe sélective de HCM ville.
 • Long hổ quyền: Ngô Song Toàn (Un élève enfant de Phú Thọ).
 • Xà Quyền “Serpent”: VS. Hung


Enfin, tout le monde s’est réuni faire les photos de souvenir dans une grande ambiance heureuse avec enthousiasme et de Solidarité…

 
Sàigòn, le 05 Décembre 2009

 Maitre LÊ VĂN HÙNG


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa I năm 2009 - Passage de Grade
GHI DANH - BHL - NỘI QUY - LỊCH SỬ CLB ( INSCRIPTION - INSTRUCTEURS - RÈGLEMENT - HISTOIRE DU CLUB ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn