Hôm nay, ngày 02/06/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!
THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU !
Chánh chưởng quản Vovinam Việt Võ Đạo-Võ sư Nguyễn Văn Chiếu qua đời - Le chef du Conseil des Maitres "Nguyễn Văn Chiếu est décédé" ! Chánh chưởng quản Vovinam Việt Võ Đạo-Võ sư Nguyễn Văn Chiếu qua đời - Le chef du Conseil des Maitres "Nguyễn Văn Chiếu est décédé" !
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU. VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - L'EXTRÊMEMENT REGRETTÉ MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn Giải Vovinam vô địch Thế giới lần thứ 6-2019 - Le 6ème Championnat Mondial du Vovinam en 2019.Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn Giải Vovinam vô địch Thế giới lần thứ 6-2019 - Le 6ème Championnat Mondial du Vovinam en 2019.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MS.VĂN QUYẾN & PHƯƠNG THẢO - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS VĂN QUYẾN & PHƯƠNG THẢO.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MS.VĂN QUYẾN & PHƯƠNG THẢO - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS VĂN QUYẾN & PHƯƠNG THẢO.
Kỷ yếu "Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá & Phát triển (1969-2019) - Nouvelle édition "Vovinam Deltat Mékong aux 50ème ans de l'Exploitation & du Développment (1969-2019).Kỷ yếu "Vovinam - Việt Võ Đạo Đồng bằng sông Cửu Long 50 năm Khai phá & Phát triển (1969-2019) - Nouvelle édition "Vovinam Deltat Mékong aux 50ème ans de l'Exploitation & du Développment (1969-2019).

Thống kê

Số lượt truy cập 1.084.798
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 12
KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009

Đăng ngày: 17/12/2011 21:47
KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009
    '' HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI - APPRENDRE - APPRENDRE ENCORE ET APPRENDRE POUR TOUJOURS...''

 

Vovinam Training For School Instructors, 2009 [Vietnamese | English | Francais]
06.12.2009 15:46

View image
 

 KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009


Được sự đồng ý của Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch TP.HCM: từ ngày 23/11/09 đến ngày 28/11/09 tại Nhà Tập Luyện Thể Thao Phú Thọ, Hội VVN-VVĐ TP.HCM đã tổ chức thành công Khóa đào tạo HDV VOVINAM Trường học TP.HCM năm 2009 cho 128 học viên tham dự.

 

Về tham dự Khóa đào tạo gồm có :

 

 1. BAN TỔ CHỨC:

  1. Ông Nguyễn Hùng (Phó Giám đốc Sở VHTT và Du Lịch TP.HCM, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn VVN VN, Trưởng BTC Khóa đào tạo).
  2. VS. Nguyễn Văn Chiếu (Phó BTC Khóa đào tạo).
  3. VSTH: Nguyễn Bình Định (Bộ Môn VVN-VVĐ TP.HCM).
  4. VS. Nguyễn Ngọc Hải (Hướng dẫn chương trình, Ban huấn luyện)
 2. BAN GIÁM KHẢO & BAN HUẤN LUYỆN LUẬT THI ĐẤU & GIÁM ĐỊNH,TRỌNG TÀI:

  1. VS. Trần Văn Mỹ (Trưởng BHL).
  2. VS. Lê Ngọc Sơn (ĐH Hồng Bàng)
  3. VS. Nguyễn Tấn Thịnh (Chi hội trưởng VVN Q8)
  4. VS. Nguyễn Tiến Dũng (Chi hội trưởng VVN Q11)
 3. BAN HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT:

  1. VS. Nguyễn Văn Vang (Trưởng BHL)
  2. VS. Nguyễn Văn Hiếu (Chi hội trưởng VVN Q1)
  3. VS. Nguyễn Hồng Quỳ (HLV Trưởng Đội tuyển TP.HCM)
  4. VS. Lê Văn Hùng (Chi hội trưởng VVN Nhà tập luyện Thể Thao Phú Thọ)


Ngoài ra BTC cũng vinh dự đón tiếp:

 

 1. Đại tá Cao Viết Ninh (Phó thường trực Hội Đại Học & Trung học chuyên nghiệp):
  - Nói về cơ cấu, đường hướng phát triển của Ngành và trả lời trực tiếp các vấn đề liên quan.
 2. Tiến sĩ Lê Đức Du: Giới thiệu Luật Thể Thao VN, chức năng hoạt động của các Cơ sở & CLB TDTT và trả lời trực tiếp các vấn đề liên quan.


Sau 6 ngày học tập sôi nổi qua các nội dung: Khóa gở, Bài Khởi Quyền, Chiến lược 1-10, Phản các đòn Đấm & Đá. Phản các thế dao găm. Sáng ngày 28/11/09, tất cả các học viên đã hoàn tất phần thi lý thuyết và thực hành của mình. Buổi chiều cùng ngày, BTC công bố kết quả và trao Chứng nhận cho các học viên. Tất cả đều vui và hài lòng với kết quả phần đông là Khá, Giỏi của mình. 

Sau đó, một nữ học viên đại diện lên phát biểu cảm tưởng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể BTC, BHL và các quý Thầy trợ giảng và mong muốn sẽ được tiếp tục tham dự các Khóa học tới và hy vọng chương trình bổ ích này được nhân rộng ra trên phạm vi toàn quốc.

Nhằm động viên tinh thần tập luyện của các học viên, BTC cũng đã tổ chức vài tiết mục biễu diễn sinh động:

 

 • Đòn chân tấn công, Tự vệ nữ (1 chống 3), Tứ đấu Nam có vũ khí: Tuyển TP.HCM.
 • Long Hổ quyền: Ngô Song Toàn (Môn sinh thiếu nhi NTL TT Phú Thọ)
 • Xà Quyền (VS. Hùng).


Sau cùng, tất cả mọi người quay quần chụp ảnh lưu niệm trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi và đoàn kết.

Sài Gòn, ngày 05/12/09
VS. LÊ VĂN HÙNG Vietnamese English Français PHOTOS ]

Vovinam Training For HCM City Schools In 2009


With the approval of the Department of Culture, Sport and Tourism of HCM City: a successful training for Vovinam HCM city schools in 2009, took place from 23/11/09 to 28/11/09 at the Phú Thọ Sports House, VVN VVN-HCM Association, with 128 participants. 

Taking part in the training includes:

 

 1. ORGANIZATION:

  1. Mr. Nguyễn Hùng (Vice-Director Department of Culture, Sport and Tourism of HCM City, Vice-President of the Federation of VVN-VVĐ Vietnam, Head of Organizing Committee).
  2. Master Nguyễn Văn Chiếu (Deputy Head of Organizing Committee).
  3. Assistant Master Nguyễn Bình Định (Representative of VVN-VVĐ HCMVille Service to Sport).
  4. Master Nguyễn Ngọc Hải (MC and member of Group Training)
 2. EXAM BOARD & BOARD of COMPETITION RULES, AND EXPERTISE OF REFEREES

  1. Master Trần Văn Mỹ (Head of Group Training).
  2. Master Lê Ngọc Sơn (Representative of the University of Hồng Bàng).
  3. Master Nguyễn Tấn Thịnh (Head of Section VVN-VVĐ District 8).
  4. Master Nguyễn Tiến Dũng (Head of Section VVN-VVĐ District 11).
 3. GROUP TRAINING AND TECHNICAL SPECIALTIES:

  1. Master Nguyễn Văn Vang (Chief of Training)
  2. Master Nguyễn Văn Hiếu (Head of Section VVN-VVĐ District 1)
  3. Master Nguyễn Hồng Quỳ (Head of Instructor of Selected Team VVN-VVĐ HCM City)
  4. Master Lê Văn Hùng (Head of Section VVN-VVĐ, Sports House Phú Thọ).


Regardless, the Organization has the honor of hosting:

 

 1. Captain Cao Viết Ninh (Permanent Deputy of Association of Universities and Schools of Occupation) discussed the structure, the development focus of the Branch and responded directly to all relevant problems.
 2. Dr. Lê Đức Du: introduced the Sports Rules of VN, the function of the institutions and clubs of Gymnastics and Sports and responded directly to all relevant problems.


After 6 days of hectic work covering the following contents: Locks and Escape, Lesson debutante “Khởi Quyền”, Strategy Combat 1 to 10, Counterattack on kicks and punches, counters to knife attack ... On the morning of 28/11/09, all candidates have well finished their examinations of theory and practice. The afternoon of the same day, the Organization has announced the exam results and presented the certificates. Everyone is very happy and pleased with the results, majority received Good and Exellent passing grades. 

After a representative of the candidates spoke of her impressions and expressed the profound gratitude to the entire organization, training groups and visiting masters ..., and wish to continue participating in future trainings and also hoping this useful training program that will open across the country. 

To raise the spirit of the training candidates, the organization has also hosted several live demonstrations:

 

 • Leg Scissors, Female Self-defense (1 against 3) and Male Self-defense (1 against 3 with arms), performed by the selected team HCM city.
 • Long Hổ Quyền by Ngô Song Toàn, a student from Phú Thọ
 • Xà Quyền "Snake" by VS. Hùng


Finally, everyone got together for a sourvenir photo, in a happy atmosphere with great enthusiasm and solidarity... 

Sàigòn, 05 December 2009
Master LÊ VĂN HÙNG Vietnamese English Français PHOTOS ]

 

FORMATION DES GUIDES DE VOVINAM POUR LES ECOLES DE HCM VILLE EN 2009


Avec l’accord du Service de Culture, de Sport et de Tourisme de HCM ville: du 23/11/09 au 28/11/09 à la Maison des Sports de Phuù Thoï, l’Association de VVN-VVÑ de HCM ville a bien organisé avec succès la FORMATION DES GUIDES DE VOVINAM POUR LES ECOLES DE HCM VILLE EN 2009 pour 128 participants. 

Venu participant à la Formation se compose:

 

 1. ORGANISATION:

  1. Mr. Nguyễn Hùng (Vice-Directeur Service de Culture, de Sport et de Tourisme de HCM ville, Vice-Président de la Fédération de VVN-VVĐ VietNam, Chef d’Organisation) .
  2. Maitre Nguyễn Văn Chiếu (Vice- Chef d’Organisation) .
  3. Maitre Assistant Nguyễn Bình Định (Représentant de VVN-VVĐ de HCMville auprès du Service de Sport).
  4. Maitre Nguyễn Ngọc Hải (MC et Membre du Groupe de Formation)
 2. JURY D’EXAMEN & GROUPE DE FORMATION DE LA LOI DE COMPETITION, D’EXPERTISE ET D’ARBITRAGE

  1. Maitre Trần Văn Mỹ (Chef du Groupe de Formation).
  2. Maitre Lê Ngọc Sơn (Représentant de l’Université de Hong Bang).
  3. Maitre Nguyễn Tấn Thịnh (Chef du Section de VVN-VVĐ du District 8).
  4. Maitre Nguyễn Tiến Dũng(Chef du Section de VVN-VVĐ du District 11).
 3. GROUPE DE FORMATION DES SPECIALITES ET DES TECHNIQUES:

  1. Maitre Nguyễn Văn Vang (Chef du Groupe de Formation)
  2. Maitre Nguyễn Văn Hiếu (Chef du Section de VVN-VVĐ du District 1)
  3. Maitre Nguyễn Hồng Quỳ (Chef d’Intrusteur de l’équipe sélective de VVN-VVĐ de HCM ville)
  4. Maitre Lê Văn Hùng (Chef du Section de VVN-VVĐ de la Maison des Sports de Phú Thọ) .


Indépendamment, l’Organisation a l’honneur d’avoir accueilli :

 

 1. Le Capitain: Mr Cao Viết Ninh (Vice-Permanent de l’Association des Universités et des Ecoles de Profession): a parlé de la structure, de l’orientation de développement de la Branche et répondu en direct à tous les problèmes concernants.
 2. Docteur Lê Đức Du: a présenté la Loi des Sports VN, la fonction d’activité des Etablissements et des Clubs de la Gymnastiques et du Sport et répondu en direct à tous les problèmes concernants.


Après 6 jours de travail mouvementés suivants le contenu: Clés, Leçon débutante “Khởi Quyền”, Stratégie de combat de 1 à 10, Contre-attaque des coups de poinp, de Pied et de Couteau…Le matin du 28/11/09, tous les candidats ont bien finis leurs examens de théorie et de pratique. L’après midi de meme jour, l’Organisation lui a proclamé les résultats et remis les Certificats. Tout le monde est très heureux et content avec les résultats dont la plupart des Bons et Exellents.

Après, une représentante des candidats est venu se présenter ses impressions et adresser le remerciement profond à l’ensemble d’Organisation, des Groupes de Formation et des Professeurs Invités... ; et souhaiter de pouvoir continuer participer aux Formations prochaines et espérant également ce programme utile qui sera ouvert dans tout le pays.

Pour encourager l’esprit d’entrainement des candidats, l’Organisation a aussi organisé quelques démonstrations vivantes:

 

 • Les Ciseaux, Sel-défense Féminin (1 contre 3) et Sel-défense Masculin (1 contre 3 avec armes): L’équipe sélective de HCM ville.
 • Long hổ quyền: Ngô Song Toàn (Un élève enfant de Phú Thọ).
 • Xà Quyền “Serpent”: VS. Hung


Enfin, tout le monde s’est réuni faire les photos de souvenir dans une grande ambiance heureuse avec enthousiasme et de Solidarité…

 
Sàigòn, le 05 Décembre 2009

 Maitre LÊ VĂN HÙNG


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa I năm 2009 - Passage de Grade
GHI DANH - BHL - NỘI QUY - LỊCH SỬ CLB ( INSCRIPTION - INSTRUCTEURS - RÈGLEMENT - HISTOIRE DU CLUB ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/