Hôm nay, ngày 20/04/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.750.765
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 16
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa IV-2011 - Passage de Grade

Đăng ngày: 29/12/2011 04:41
CLB VOVINAM NTL PHÚ THỌ - Thi thăng cấp khóa IV-2011 - Passage de Grade
    '' Có công mài sắt - Có ngày nên kim '' - '' Qui cherche et trouve '' - '' C'est en forgant qu'on devient forgeron ''.

 

Xem hình

CÂU LẠC BỘ Vovinam-Việt Võ Đạo NHÀ TẬP LUYỆN TDTT PHÚ THỌ

KHÓA THI SƠ ĐẲNG - KHÓA IV NĂM 2011


 1.  Được sự đồng ý của các cơ quan chủ quản, lúc 13g30 chiều Chủ nhật ngày 25/12/2011 tại Câu lạc bộ Vovinam-Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ đã diễn ra Khóa thi sơ đẳng – Khóa IV năm 2011 cho tất cả các em môn sinh đang theo tập.

Về tham dự Khóa thi, CLB Vovinam-Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ vinh dự đón tiếp :

  • Quý Thầy trong Ban Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái Vovinam-Việt Võ Đạo :

-          Thầy Nguyễn Văn Chiếu : - Chánh Chưởng Quản Môn Phái - Phó chủ tịch Liên Đoàn Vovinam Việt Nam- Chủ tịch Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Tp.HCM.

-          Thầy Nguyễn Văn Sen :    Chánh vụ Lễ Nghi - Kỷ thuật - Hội Đồng Chưởng Quản Môn Phái.

-          Võ sư Jean Christophe Broc : Quản nhiệm các Câu Lạc Bộ Vovinam-Việt Võ Đạo Marseille – Pháp quốc.

-          Huấn luyện viên Marc : HLV Vovinam-Việt Võ Đạo Marseille – Pháp quốc.

-          Anh Lê Hoàng Giang : Đại diện Nhà tài trợ Công ty Võ phục Tân Việt.

-          Quý phụ huynh, tập thể Ban huấn luyện cùng toàn thể các em môn sinh đang theo tập…

 Sau phần giới thiệu, MC.Hùng mạn phép mời Thầy Nguyễn Văn Chiếu lên có đôi lời dặn dò và động viên các thí sinh dự thi, Thầy nói :

      Các em môn sinh thân mến ! 

      Trước hết, Thầy rất vui khi trở lại tham dự Khóa thi định kì của các em và Thầy chúc các em cố gắng nổ lực để đạt kết quả cao trong Khóa thi này. Môn phái chúng ta ngày càng không ngừng phát triển trên phạm vi toàn thế giới, cũng nhờ vào công lao đóng góp của biết bao thế hệ…

       Sau thành công ở các Giải mang tầm vóc Quốc tế như :  Asian Indoor Games 3, vô địch Thế giới, Đông Nam Á rồi Sea Games 26 tại Indonesia vừa qua và có thể cũng tiến lên tầm cao mới như Olympic. Sự phát triển ấy đã được khẳng định như một thương hiệu quốc tế được nhiều người biết đến và để bảo vệ, phát triển vững mạnh hơn nữa thì cũng nhờ vào một phần nổ lực, công sức đóng góp chung của tất cả các em…

       Ở trong nước, hiện nay Vovinam được Bộ giáo dục đào tạo đặc biệt quan tâm đưa vào học đường với chương trình dạy ngoại khóa môn thể dục thể chất và sang năm sẽ phối hợp cùng Ngành thể dục thể thao, lần đầu tiên chính thức đưa Vovinam vào thi đấu tại Giải Hội Khỏe Phù Đổng Toàn Quốc vào tháng 8 năm 2012 tại Thành phố Cần Thơ.

       Các em có nhiều điều kiện thuận lợi là sinh sống và tập luyện tại nơi sinh ra môn võ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Thành quả ngày hôm nay các em kế thừa được thì phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa… Các em thấy đấy, Võ sư Jean Christophe và các Huấn luyện viên từ nước Pháp xa xăm đã nhiều lần về Việt Nam ôn luyện cũng có mặt tham dự khóa thi hôm nay …

       Với tinh thần ‘‘ Học Võ Việt - Yêu Nước Việt ’’ và ‘‘ Vovinam là niềm tự hào của Võ thuật Việt Nam ’’. Thầy mong rằng các em đã cố gắng, nay càng cố gắng nhiều hơn nữa trong màu đai mới góp phần trong sứ vụ vinh danh dân tộc Việt Nam trong cộng đồng nhân loại

      Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới đến, Thầy gửi lời chào sức khỏe đến tất cả các em và gia đình…

 2.  Tiếp theo, đại diện các Câu Lạc Bộ Vovinam-Việt Võ Đạo Marseille - Pháp quốc, Võ sư Jean Christophe Broc cũng gửi lời động viên đến các thí sinh, cảm ơn đến Ban tổ chức khóa thi đã mời tham dự, chúc sức khỏe đến tất cả mọi người… Nhân dịp Giáng Sinh và Năm Mới đến, Võ sư Jean Christophe Broc có chút quà nho nhỏ của quê hương kính tặng Thầy Nguyễn Văn Chiếu, Thầy Nguyễn Văn Sen và VS. Lê Văn Hùng làm kỷ niệm...

      Ngoài ra, đại diện cho Công ty Võ Phục Tân Việt – Anh. Lê Hoàng Giang đã gửi tặng đến khóa thi : 21 sợi Đai danh dự, móc khóa, lịch năm mới và một băng rôn treo trước cổng chính với khẩu hiệu ‘‘ Tân Việt  đồng hành cùng võ Việt – Vững tin chiến thắng ’’.

      Nhằm khích lệ tinh thần các thí sinh trước khi thi, một số tiết mục biểu diễn cũng đã được trình bày một cách gọn gàng, đẹp mắt :

-          Đòn chân tấn công :Nam- Tú – Hoà – Thuận

-          Long Hổ Quyền :      Ngô Song Toàn.

-          Song luyện Dao :      Minh – Tưởng

-          Tự vệ nữ :                 Vân – Thuận.

      Sau đó, MC.Hùng trân trọng kính mời Thầy Nguyễn Văn Chiếu, Thầy Nguyễn Văn Sen và VS.Jean Christophe Broc lần lược lên thắt đai danh dự cho 9/19 huấn luyện viên vừa trúng tuyển ở Khóa thi Trung đẳng toàn Tp.HCM vừa qua.

       Khóa thi đã diễn ra sôi nổi và hào hứng theo đúng chương trình thi truyền thống của Môn phái : Quyền - Căn bản - Song luyện - Nhảy công lực + Hít đất - Lý thuyết võ đạo và cuối cùng là thi đấu 1 trận đối kháng. 

      Trước khi kết thúc, Hội đồng chấm thi đã tổng kết điểm, rồi công bố kết quả : Tổng số có 69 thí sinh dự thi trong đó có 54 môn sinh trúng tuyển lên Lam Đai I cấp ( 02 đậu vớt ), 10 môn sinh trúng tuyển lên Lam Đai II cấp và 05 môn sinh trúng tuyển lên Lam Đai III cấp. Để khích lệ tinh thần các em môn sinh, Ban tổ chức đã mời VS.Jean Christophe Broc, HLV Marc, VS.Trần Hoàng Phi lên thắt đai danh dự cho các Tân Thủ khoa và Á khoa ở các cấp : Lam Đai I, II, III. 

     Sau cùng, MC.Hùng kính mời Thầy Nguyễn Văn Sen lên có đôi lời chia sẻ, đánh giá Khóa thi, Thầy nói : 

     Các em môn sinh thân mến ! 

     Chứng kiến từ đầu buổi thi đến giờ, Thầy hoan nghênh công tác tổ chức thi và tinh thần thi của các em rất tốt. Về khách quan thì các em đã đạt trên 80% kết quả thi. Riêng về mặt đối kháng, nhiều em cũng còn hạn chế, thiếu chiêu thức, linh hoạt và tính liên hoàn…

    Tất nhiên ở trình độ Sơ đẳng của các em thì những yêu cầu về chuyên sâu kỹ thuật cũng không đòi hỏi quá khắc khe… Nhưng muốn vương lên cao hơn nữa ở các cấp Trung đẳng và Cao đẳng thì đòi hỏi các em phải nổ lực tập luyện một cách khoa học và nghiêng cứu nhiều hơn nữa…

    Khóa thi nào rồi cũng sẽ có người đậu, người vớt hoặc rớt… Nhưng không vì thế mà tự ti, thoái chí… Tục ngữ có câu : ‘‘ Chiếc áo không làm nên thầy tu ’’ thì huống hồ chi là ‘‘ cái sợi dây đai ’’ chưa nói lên tất cả điều gì !!!? Môn phái chúng ta là một Môn phái võ đạo thì điều quan trọng nhất là việc thực thi đẳng cấp của mình ngay trong đời sống thực tiễn hàng ngày ‘‘ Sống sao cho hợp Đạo – Nghĩa – Lí – Tình  ’’, cũng như Di ngôn của Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc đã dạy : ‘‘ Sống cho mình, giúp người khác sống và sống cho người khác ’’…

   Nhân dịp Giáng Sinh và trước thềm năm mới, Thầy gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái đến tất cả các em va gia đình…

  Mùa Giáng Sinh 25/12/2011


      VS. LÊ VĂN HÙNG

PS :

Sáng cùng ngày, Thầy Nguyễn Văn Chiếu đến thăm, nói chuyện và giám sát khoá thi của CLB Trường Đại Học TDTT TP, nơi thường xuyên đào tạo Huấn luyện viên các môn thể thao. Nhân dịp này Thầy Nguyễn Văn Chiếu cũng đến thăm, nói chuyện với các HLV của 10 Trường Đại Học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp tại khu vực Quận Thủ Đức và thành lập Liên Hiệp các CLB Vovinam sinh viên, học sinh khu vực Quận Thủ Đức… 

 

 

Traduction :

CLUB VOVINAM DE LA MAISON DES SPORTS DE PHÚ THỌ
PASSAGE DE GRADE ELEMENTAIRE – SESSION IV EN 2011

 1.   Avec le consentement des Organismes Dirigeants, à 13h30 Dimanche du 25 Décembre 2011, le Club de Vovinam-Việt Võ Đạo de la Maison des Sports de Phú Thọ s’est bien écoulé le Passage de Grade Élémentaire – Session IV en 2011 pour tous les élèves. 

         Venus y participer, le Club de Vovinam-Việt Võ Đạo de la Maison des Sports de Phú Thọ a l’honneur d’accueillir : 

  • Le Grand Maitre Nguyễn Văn Chiếu : - Chef Général du Conseil de la Gestion des Maitres de l’Ecole de Vovinam-Việt Võ Đạo Vice-Précident de la Fédération de Vovinam Việt Nam – Précident de l’Association de Vovinam-Việt Võ Đạo de HCM vile.
  • Le Grand Maitre Nguyễn Văn Sen : Chef de Protocole traditionel et de Technique du Conseil de la Gestion des Maitres de l’Ecole de Vovinam-Việt Võ Đạo.
  • Maitre Jean Christophe Broc : Responsible des Clubs de Vovinam-Việt Võ Đạo de Marseille –France.
  • Instructeur Marc de Vovinam-Việt Võ Đạo de Marseille –France.
  • Mr. Lê Hoàg Giang : Représentant du Sponsor – Société des Vestêments de Tân Việt.
  • Les Parents, l’ensemble des Instructeurs et des pratiquants du Club de Phú Thọ…

      Après l’introduction, MC. Hùng se permet d’inviter Maitre Nguyễn Văn Chiếu d’adresser ses recommandations et ses encouragements aux candidats et  Maitre Chiếu dit :

      Mes chers pratiquants !

      Je suis très heureux du retour de participer à votre Passage périodique de Grade et vous souhaite de faire de grands  efforts pour pouvoir atteindre le meilleur résultat à cet examen. Grâce aux grands mérites de contribution de  plusieurs génération.., notre Ecole se développe sans cesse dans le monde entier…

     Après le succès aux Tournois en qualité internationnale : Asian Indoor Games III, Championnat du Monde, Championnat de l’Asie du Sud et puis, Sea Games 26 à l’Indonésia et peut-être progresser vers le nouveau sommet comme les Jeux Olympique. Ce développement a été confirmé comme une marque internationalle et largement connu. Pour protéger et développer encore beaucoup plus stable et puissant qu’il faudrait une partie d’effort et de contribution de vous tous…

      Dans notre  pays, le Ministère de l’Education et de Formation s’intéresse  actuellement et spécialement au Vovinam pour présenter et enseigner les excercices physiques dans le programme extra-scolaire et l’année prochaine, c’est coordonnera avec la Branche de Sport pour la première fois que Vovinam s’est mise en jeu principal au Tournoi national des Jeux Sportifs scolaires de Phù Đổng organisé en Aout 2012 à la ville de Cần Thơ.

      Vous avez beaucoup de condition avantageuse de résider et s’entrainer dans le pays né cette Ecole martiale en caractère culturel et national… Vous héristez ce fruit d’aujourd’hui et deviez vous efforcer encore beaucoup plus… Comme mon témoignage que vous voyiez, le Maitre Jean Christophe Broc et ses instructeurs de la France de loin reviennent pour plusieur fois au Viet Nam pour s’entrainer et faire les révisions et s’y  présentent à cet examen d’aujourd’hui…

      Sur l’esprit ‘‘ Apprendre les arts martiaux Vietnamiens – Aimer le pays Vietnamien ’’ et ‘‘ Vovinam est la fierté des arts martiaux Vietnamiens ’’,  j’espère que vous avez fait des afforts et aujourd’hui faites beaucoup plus d’efforts dans la nouvelle couleur de ceinture pour contribuer à la mission en honneur du peuple Vietnamien dans la communauté humanitaire .

     A l’occasion du Noel et de l’arriveée du Nouvel An, je voudrais  adresser ma salutation de la bonne santé à vous ainsi qu’à vos familles…

2.  Ensuite, en représentant des Clubs de Vovinam-Việt Võ Đạo de Marseille – France, Maitre Jean Christophe Broc a aussi adresser ses encouragements aux candidats, ses remerciements au Comité d’Organisation pour son invitation et sa bonne santé à tout le monde… A l’occasion du Noel et de l’arriveée du Nouvel An, Maitre JeanChristophe Broc a offert pour le sourvenir, son petit cadeau natal aux Grands Maitres : Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn Sen ainsi qu’au Maitre Lê Văn Hùng.

     De plus, en Représentant de la Société des Vestements de Tân Việt- Mr.Lê Hoàng Giang a sussi offert à la Session d’examen :  21 ceintures honoraires, les portes de clé, les calendriers du Nouvel an et 01 bandrôle mise devant la porte d’entré avec son slogan : ‘‘ Tân Việt suit le même chemin avec les Arts martiaux Vietnamiens – Confiance en vous pour la victoire ’’.

     Afin d’encourager l’esprit aux candidats avant l’examen, certains numéros de démonstration ont été présentés soigneusement et spectaculaires :

-          Les ciseaux attaqués – Đòn chân tấn công :Nam- Tú – Hoà – Thuận

-          Long Hổ Quyền :          Ngô Song Toàn.

-          Couteaux à deux personnes - Song luyện Dao :  Minh – Tưởng

-          Self-défense féminin – Tự vệ nữ :   Vân – Thuận.

     Et puis, MC.Hùng a l’honneur d’inviter les Grands Maitres : Nguyễn Văn Chiếu, Nguyễn Văn Sen ainsi que Maitre Jean Christophe Broc, chaqu’un à son tour venu d’attacher la ceinture honoraire aux 9 sur 19 Instructeurs qualifiés récemment au Passage Secondaire de Grade de toute HCM ville.

    La séance du Passage de grade s’est écoulée avec mouvementé et enthousiasmant à l’origine du programme traditionnel de l’Ecole : Quyền - Technique de base - Song luyện - Force physique ( sauter et faire des pompes) - Théorie desPrincipesmorales et un combat à la fin. 

    Avant de terminer, le Conseil des Jurys a fait le bilan des notes et puis déclaré les résultats : En total, il y a 69 candidats dont 54 qualifiés à la Ceinture Bleue 1er Dan ( 02 encourageants repêchés ), 10 réussis à la Ceinture Bleue 2ème Dan et 05 réussis à la Ceinture Bleue 3ème Dan. Pour encoureger leur esprit, le Comité d’Organisation a invité Maitre.Jean Christophe Broc, Instructeur Marc, Maitre.Trần Hoàng Phi, d’approcher d’attacher la ceinture d’honneur à la Première place et Deuxième place de tout grade : Ceinture bleue 1er Dan, Ceinture bleue 2ème Dan et Ceinture bleue 3ème Dan.

    Enfin, MC Hùng a invité avec respect le Grand Maitre Nguyễn Văn Sen de donner ses conseils et ses appréciations, Maitre Sen dit :

    Mes chers pratiquants !

    Etre témoin du début de l’examen à ce jour, j’ai félicité votre travail d’organisation et votre esprit d’examen très bien. Ocjectivement, vous avez dé jà réussis plus de 80% du résultat de l’examen. Particulièrement pour le combat, beaucoup d’entre vous sont également limités, manqués des techniques efficates, de flexibilité et d’enchainêment…

   Biensur, à votre  niveau élémentaire, les exigences des techinques prondes ne nécessitent pas trop de strictement. Mais si vous voulez atteindre aux niveaux plus élevés, il vous nécessite de forcer scientifiquement à l’entrainnement et de faire beaucoup plus de recherche…

   Dans toute session d’examen, il y aura les candidats qualifiés, repêchés ou non qualifiés... Mais, ce n’est pas pour cela que vous avez un complexe d’infériorité et découragé… Le proverbe a dit ‘‘ Lhabit ne fait pas le moine ’’,  à plus forte raison que la ceinture ne veut pas dire tous les choses !!!?  Notre Ecole est une discipline martiale de moral et la chose la plus importante est la mise en ouevre de votre niveau de grade dans la vie pratique quotidienne ‘‘ Comment vivez-vous conformément entre la loi morale et les Attaches sentimentales – la Raison et le Sentiment ’’ ainsi que les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc nous a appris : ‘‘“ Vivez pour vous-même, aidez les autres à vivre et vivez pour tous ”…

   A l’occasion du Noel et de l’arriveée du Nouvel An, je voudrais  adresser mes voeux de santé  et ma salutation cordiale à vous tous ainsi qu’à vos familles…

  Saison de Noel du 25/12/2011

       VS. LÊ VĂN HÙNG

PS :

Dans le même matin, Maitre Nguyễn Văn Chiếu est venu voir, discuter et faire le Superviseur de la Session d’examen de Club Vovinam de l’Université du Sport de HCM ville où c’est formé permanent les Instructeurs des sports . À cette occasion, Maitre Nguyễn Văn Chiếu est aussi passé voir, discuter avec les 10 Instructeurs des Unniversités, des Ecoles Supérieuses et des Ecoles de formation professionnelle dans la zone du district de Thủ Đức et fonder l’Union des Clubs de Vovinam pour les étudiants, les écoliers dans le district de Thủ Đức.

 --------------000-------------

Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng 12/2011
 
Xem hình
 
Chiều ngày 25/12/2011, chương trình thi thăng cấp sơ đẳng của CLB Vovinam Phú Thọ đã được tổ chức tại trung tâm TDTT Phú Thọ với hơn 69 võ sinh. Đến dự chương trình nay võ sư Nguyễn Văn Chiếu – Chánh chưởng quản môn phái Vovinam, võ sư Nguyễn Văn Sen, võ sư Lê Văn Hùng HLV trưởng CLB Vovinam Phú Thọ, hai võ sư khách mời đến từ Pháp: võ sư Cristophe và võ sư Mark cùng nhà tài trợ Tân Việt.

 

73Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

67Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Võ sinh tham dự chương trình thăng cấp

Khai mạc chương trình, võ sư Nguyễn Văn Chiếu phát biểu: “Đây là đợt kiểm tra trình độ đối với những võ sinh cấp sơ đẳng Vovinam, qua đây sẽ đánh giá được kết quả của quá trình mà các võ sinh đã rèn luyện trong thời gian qua. Với người luyện võ, ngoài việc tập luyện các kỹ năng còn không ngừng trao dồi võ đạo và thấm nhuần tư tưởng và tinh thần môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo đó chính là điều cốt lõi của con người…” Bên cạnh đó võ sư Nguyễn Văn Chiếu động viên tinh thần các võ sinh trước khi thi.

Các võ sinh thi các nội dung: quyền, kỹ thuật căn bản, võ đạo – lý thuyết, song luyện, đối kháng, công lực.

62Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

66Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

63Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Võ sinh nhí thi đối kháng

25Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Đánh giá chất lượng chuyên môn tại chương trình thi thăng cấp sơ đẳng, võ sư Nguyễn Văn Sen nhận xét: “Chương trình thi khá thành công, tuy là kỳ thi cấp sơ đẳng không yêu cầu kỹ thuật cao, nhưng các em đã thể hiện khá tốt những phần thi của mình. Với các phần cơ bản như song luyện và lý thuyết, đa số các võ sinh thể hiện tốt. Phần đối kháng nhìn chung còn hơi yếu, các em chưa vận dụng hết được những gì đã học vào thực tiễn thi đấu. Các đòn đánh còn theo quán tính tự nhiên, chưa theo những chiêu thức chuẩn. Còn hạn chế trong các pha tránh né, luồn lách khi đối thủ ra đòn. Với những kỹ năng này cần phài được rèn luyện thêm để khi đi vào thực tế sẽ áp dụng hiệu quả. Kết quả hơn 80% võ sinh đạt yêu cầu thăng đai đã đánh giá đúng được thành quả mà các võ sinh đã luyện tập.”

Võ sư Cristophe – khách mời danh dự từ Pháp tham dự cuộc thi cho biết: “Các võ sinh Việt Nam có kỹ thuật khá tốt, động tác của các bạn rất dẻo, mạnh mẽ và đẹp mắt”.

Kết thúc chương trình thi, BTC trao đai dạnh dự cho các thủ khoa và á khoa có phần thi xuất sắc:

15Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

27Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Trao đai danh dự cho các thủ khoa và á khoa

Phần biểu diễn đẹp mắt của các võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ:

33Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Đòn đá bay đẹp mắt

43Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

28Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Đòn chân kẹp cổ

24Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

22Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

50Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Khóa chặt đối thủ

57Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Võ sư Nguyễn Văn Chiếu và võ sư Nguyễn Văn Sen chụp hình cùng các võ sinh

79Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Võ sư Nguyễn Văn Sen chụp hình cùng các HLV CLB Vovinam Phú Thọ

42Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Võ sư Cristophe tặng quà cho võ sư Nguyễn Văn Chiếu

61Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

29Vovinam Lendai Võ sinh CLB Vovinam Phú Thọ thi thăng cấp sơ đẳng

Giang Lê
Theo http://vothuat.co/vo-sinh-clb-vovinam-phu-tho-thi-thang-cap-so-dang.html 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa III năm 2011-Pasage de Grade
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp - Khóa II năm 2009 - Pasage de Grade
KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN VOVINAM TRƯỜNG HỌC TP,HCM NĂM 2009
VOVINAM NTL TDTT PHÚ THỌ Thi thăng cấp -Khóa I năm 2009 - Passage de Grade
GHI DANH - BHL - NỘI QUY - LỊCH SỬ CLB ( INSCRIPTION - INSTRUCTEURS - RÈGLEMENT - HISTOIRE DU CLUB ).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn