Hôm nay, ngày 28/11/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021)..VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE - HỌC KỲ FALL PART 1 - 2021 ( (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2021)..
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 70ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.314.352
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 35
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.

Đăng ngày: 12/11/2018 02:06
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.
    "YÊU NHAU, KHÔNG CHỈ HAI NGƯỜI NHÌN NHAU, MÀ CÙNG NHÌN CHUNG VỀ MỘT HƯỚNG - AIMER, CE N'EST PAS SE REGARDER L'UN L'AUTRE, C'EST REGARDER ENSEMBLE DANS LA MEME DIRECTION".


TẬP THỂ BAN HUẤN LUYỆN VÀ MÔN SINH CLB VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 

NHÀ TẬP LUYỆN TDTT PHÚ THỌ - TP.HCM

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.TRẦN ĐỊNH MINH & HUYỀN TRANG.

  

 

 

 

        

Chữ thư pháp về tình yêu hay & buồnChữ thư pháp về tình yêu hay & buồnChữ thư pháp về tình yêu hay & buồn 

Chữ thư pháp về tình yêu hay & buồn         Chữ thư pháp về tình yêu hay & buồn         Chữ thư pháp về tình yêu hay & buồn                                                                                                                                                                        

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO


KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2011 TẠI TỔ ĐƯỜNG


 

Kỷ niệm cùng Thầy Chiếu - Thầy Sen - VS.Christophe & Marc (Vovinam Marseille)

Thi Sơ đẳng Khóa IV - 2011 tại Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ - TP.HCM

http://vovinam.phutho.vn/GIOI-THIEU/2433457/37993/CLB-VOVINAM-NTL-PHU-THO-Thi-thang-cap-khoa-IV-2011-Passage-de-Grade.html

 *****
 
Giải nhất Văn-Thơ 2009 - Thư viện www.vovinamus.com ''VOVINAM-TỰ HÀO VÕ VIỆT '' - Premier prix du Concours de la Littérature et de la Poésie en 2009 " VOVINAM - la fierté de l'art martial Vietnamien ".

Đăng ngày: 27/11/2011 13:18
 
Giải nhất Văn-Thơ 2009 '' VOVINAM-TỰ HÀO VÕ VIỆT '' - Premier prix du Concours de la Littérature et de la Poésie en 2009
Môn sinh Trần Định Minh ( phải )
    www.vovinamus.com : Giải thi Văn-Thơ 2009

 

Trang dự thi Thơ của các Môn Sinh 11/09
Sun - 11/08/2009 11:43
 
 
 
VOVINAM-TỰ HÀO VÕ VIỆT

Việt Nam là nước tuyệt vời 
Tài nguyên giàu có, con người thủy chung
Truyền thống lịch sử hào hùng
Bốn nghìn năm ấy vô cùng vẻ vang

Bao nhiêu chiến tích huy hoàng
Trên đường bảo vệ giang san nước nhà
Cũng nhờ võ học quốc gia
Góp phần rất lớn tạo ra con người

Trí dũng mưu lược tuyệt vời
Đứng lên chống giặc cứu đời khổ đau
Võ thuật nước ta muôn màu
Như hoa khoe sắc giữa bầu trời xuân

Muôn ngàn môn phái xa gần
Đều mang cốt cách tinh thần tự tôn
Nổi lên trên các đồng môn
VOVINAM ấy quốc hồn võ công

Được hưởng oai linh núi sông
Chắt chiu tinh túy cha ông ngàn đời
Thuận theo thể tạng con người
Chế ra võ học của người Việt Nam

Trên mình khoác áo xanh lam
Ngực trái phù hiệu bao hàm âm dương
Tượng trưng nguyên lý nhu cương
Võ thuật, võ đạo cùng đường đi đôi

Võ thuật rèn luyện con người
Thân thể cường tráng, xa rời ốm đau
Tinh nhanh xử lí trước sau
Trí tuệ minh mẫn, nỗi sầu tiêu tan

Anh dũng, bất khuất hiên ngang
Bảo vệ cuộc sống xóm làng đẹp tươi
Ra sức giúp đỡ cho đời
Diệt trừ cái ác, giúp người hiền lương

Võ đạo dẫn lối đưa đường
Để ta thấu hiểu tình thương con người
Cao thượng bác ái tuyệt vời
Bao dung độ lượng với người biết sai

Đối nhân xử thế cho tài
Người trên kính cẩn một, hai vâng lời
Đồng đạo hòa nhã vui tươi
Cùng nhau rèn luyện giúp đời về sau

Việt Nam võ học thâm sâu
VOVINAM ấy là câu trả lời
Ngày một phát triển khắp nơi 
Như cây tìm ánh mặt trời vươn lên
Bạn bè thế giới biết tên
VOVINAM môn võ gắn liền Việt Nam

Trần Định Minh ( Huyền đai )
CLB_VoViNam-Việt Võ Đạo Nhà Tập luyện TDTT Phú Thọ.
219 Lý Thường Kiệt,quận 11, Tp.HCM


************************************************************

VOVINAM INDOOR GAMES

Náo nức chuẩn bị indoor
Môn sinh tập luyện chỉ vô thi tài
Vovinam thật là oai
Vinh danh Võ Việt trong ngoài biết tên
Tự vệ tứ đấu thi liền
Nhận huy chương vàng đầu tiên trong ngày
Anh Cường cũng thật là hay
Võ sư Phượng đánh, anh bay né liền
Anh Định, Anh Tới, Anh Nguyên
Đòn chân đánh đẹp, nhìn ghiền ghê luôn
Long Hân Linh Tính không buôn
kết thúc trận đấu cũng buồn IRAN
Nhận được tám huy chương vàng
Xem ra cũng được vẻ vang nước nhà
Linh Mai Sơn Thời tung ra
Những màn binh khí lấy đà tiến lên
Anh Thường, Anh Vượng cần chuyên
Song luyện mã tấu ngọt liền đường dao
Tập luyện khí thế dồi dào
Giờ đây kết thúc ấm bao tấm lòng.
6-11-2009
Đồng Thị Phi Phượng
Vovinam Đà Lạt.
**************************************************************

Bài dự thi Văn - Thơ 2009 : Nhớ Về Thầy. 

Bài thơ con viết trong đêm

Dâng lên Sáng Tổ tỏ niềm tri ân
Với tâm thành kính ân cần
Mang lời tâm huyết thâm ân sâu dầy
Thầy ơi ! Hồi tưởng những ngày
Bước chân chậm chững tháng ngày nơi đây
Như chim bé nhỏ lạc bầy
Rất cần có mẹ sum vầy tựa nương
Bao lần con mắc tai ương
Thầy luôn bên con tình thương chan hòa
Mở lòng rộng lượng thứ tha
Suối nguồn tưoi mát hương hoa đượm đầy
Võ thuật lan tỏa nơi đây
Giờ con có được nhờ Thầy truyền trao
Dòng đời chẳng lắm chơi vơi
Võ đạo biến đổi ngược xuôi sớm chiều
Lặng nhìn ánh mắt thương yêu
Oai nghiêm, thầm kín bao điều của cha
Tình cha như đất phù sa
Chứa chan tình môn bao la biển trời
Bút nào tả hết Thầy ơi
Tình Thầy rộng lớn ngàn khơi ngập tràn

Ngô Vũ Trung Kiên
Vovinam Cam Ranh
**********************************************************

Nhớ Về Tổ Đường 

Hôm nay đến Tổ Đường

Bái tổ cố võ sư sáng tổ
Nghiêm lễ thầy chưởng môn
Và chào hỏi thầy Sen
Sau đó cùng luyện tập
Với tất cả môn sinh
Đơn vị của các tỉnh
Dự kỳ thi thăng cấp
Khóa hồng đai vừa rồi
Tập luyện những đòn hay
Mồ hôi cùng chung đổ
Anh Ninh thật là hay
Đánh bài búa rất đẹp
Cấp tỉnh đều vỗ tay
Khen ngợi anh nhiệt liệt
Đơn vị của Quảng Bình
Đoạt xuất sắc khóa thi
Thầy chưởng môn trao đai
Tặng anh hồng đai nhất
Nhìn anh thật là oai
Tinh thần trong môn phái
Vovinam của chúng ta
Anh đã về Quảng Bình
Niềm vui mừng hứng hở
Với gia đình của anh
Và tất cả môn sinh

Nguyễn Thanh Hải
Vovinam Kiên Giang
****************************************************
Thầy Là Sự Sống

 Nếu xa Thầy Con xin làm cái bóng

Mãi luôn đi theo dấu bước chân Thầy
Dẫu đường đời đầy khó khăn gian khổ
Thầy thân gầy một mình chịu nắng mưa.
Con nguyện làm những cái ô che chở
Mong từng ngày, Thầy sống vui sống khỏe
Phận làm trò con biết làm gì hơn.
Con có Thầy như trăm hoa đua nở
Khoe sắc hương giữa ánh nắng bình minh.
Duyên tình cờ con lại gặp được Thầy
Và từ đó con có được sự sống
Lạc quan hơn,hồn nhiên và yêu đời
Đã đến lúc cơ hội đến với con
Con bắt đầu từ hi vọng nhỏ nhoi
Bước tiến mới với một sự đam mê
VoViNam nhờ Thầy con có được
Dìu dắt con đi trên những đấu trường,
Sự hồi hộp và thập thò lo lắng
Nó hiện lên trên nét mặt của Thầy
Thấy Thầy vậy lòng con sao chịu nỗi
Con cố gắng chứng tỏ hết khả năng
Để Thầy vui mà xoa bao cơn diệu
Cảm nhận được niềm vui và nước mắt
Khi có được tấm huy chương đầu đời.
Và Thầy ơi niềm tin khi chiến thắng
Nó sôi sục trong tâm chí của Con
Người đầu tiên mà con luôn nghĩ đến
Là Thầy đó, người Thầy con kính yêu.

Huỳnh Thị Kim Tuyền
VoViNam Vũng Tàu
*****************************************************
 
Việt Võ Đạo Mãi Ngàn Đời

Vovinam thật tuyệt vời
Đi cùng đất nước bao đời cha ông
Muôn năm con cháu Tiên Rồng
Nơi nơi xây đắp vun trồng phát huy.

Việt Nam đất nước ngàn đời
 cổ truyền,vật thời nên anh hùng
Đạo ta luôn giữ trong lòng
Mãi không phai nhạt dù dòng đời trôi
Ngàn năm vẫn nhớ chiếc nôi
Đời đời vẫn nhớ về nơi cội nguồn.

Nguyễn Thị Thu Trang
Vovinam Hà Đông
*****************************************************
VÕ VÀ TÔI

Sống tự do nên chỉ thấy dịu hiền
Ai biết được lòng ai đang tranh chấp
Bao thế võ là bấy nhiêu tâm huyết
Suốt cuộc đời cố đạt đến đỉnh cao...

Cuộc sống phồn hoa không dừng lại
Thêm tâm tư nên cũng chẳng mong cầu
Không chờ đợi điều trước kia mong mỏi
Chẳng làm gì nên cũng chẳng biện minh...

Mà giấc mộng lại trôi đi nhanh thế
Để con tim cứ thổn thức đêm ngày
Chỉ tập võ và trau dồi đạo hạnh
Mong một ngày làm rạng rỡ non sông.

Nguyễn Chí Trung
Vovinam Nha Trang
*****************************************************
 • Thư Cám Ơn

  Cô CẨM BÌNH kính mến !

  Em xin tự giới thiệu em là Trần Định Minh (HACLONG307), hiên là môn sinh VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO tại Nhà tập luyện TDTT PHÚ THỌ - Quận 11 - TP.HCM, do thầy LÊ VĂN HÙNG là HLV. 

  Thật hạnh phúc biết bao khi vào ngày 30/11 vừa qua em lên mạng, và vào trang vovinamus.com thấy bài thơ của mình được ban giám khảo, quý Thầy Cô chấm giải nhất, em sung sướng la lớn trong phòng, nhảy tưng tưng, ôm hôn mọi người, gọi điện chia vui với thầy, và các bạn. Nhưng lễ trao giải đã diễn ra từ hôm 25/11, chỉ tiếc là em không đến dự được, không được gặp Cô một người đáng kính và các bạn đoạt giải, được vui vẻ bên bánh ga tô, chụp hình lưu niệm cùng Cô, song em vẫn vui mừng, phấn khởi không ngờ bài thi của mình lại đoạt giải. Em thấy cuộc thi văn thơ hàng năm là rất bổ ích và lý thú, nó khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc, niềm tự hào Môn phái, giúp cho tâm hồn con người hướng thiện. Trang thơ là nơi môn sinh giải bầy tâm sự, những sáng tác hay được đăng cùng nhau suy ngẫm, bàn luận. Thay mặt những môn sinh yêu Thơ - Văn, em xin cảm ơn quý Thầy, Cô và những người quản trị mạng đã tổ chức ra cuộc thi này, mong rằng những cuộc thi như thế này sẽ còn phát triển nữa. 

  Em nghe thầy Hùng nói trong cuộc hành hương về Hà Tây vừa rồi Cô có bị thương, có nặng lắm không Cô ? Chúc cô chóng hồi phục sức khỏe, để mãi là người dẫn đường tận tụy, phát huy Môn phái, tiên phong trên những miền đất mới. Nói thật em thấy Cô rất xinh trong bộ áo dài truyền thống, mái tóc buông dài tự nhiên, tay cầm chiếc nón lá, đúng là phụ nữ Việt Nam đích thực ! Mong cô một ngày gần đây sang thăm CLB chúng em. Em có mấy câu thơ tặng Cô :


  Chúc cô Cẩm Bình mãi xinh tươi,
  Luôn luôn yêu đời luôn vui cười,
  Như bông hoa thắm trời xuân nở,
  Tỏa ngát hương thơm, đẹp cho đời.
   


  MS. Trần Định Minh (HACLONG307)
     
   

 • Bạn Thu Hằng lên nhận giải nhất với bài Văn: Thời gian và thử thách.

 1. Phi Phượng với bài Thơ : Bản Chất Vovinam ( Hạng III )


  Trương Thị Túy với bài Văn : Vovinam niềm đam mê của tôi ( Hạng III )
 

THƠ "VÈ LỚP VÕ PHÚ THỌ - Poème satirique populaire par les pratiquants de PHÚ THỌ".
Đăng ngày: 01/06/2012 15:47
 
VÈ LỚP VÕ PHÚ THỌ - Poème satirique populaire par les pratiquants de PHÚ THỌ
Môn sinh Bích Vân & Định Minh
    09. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : "Sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động - I shall develop sound judgment and stamina, and I shall act with wisdom - Etre lucide dans ses décisions , persévérant et inventif dans ses actes - Essere lucido, perseverante e attivo - 09.Der VOVINAM-Schüler handelt zielstrebig und klar durchschaubar, kämpft unermüdlich und bleibt immer aktiv". 10. VIỆT VÕ ÐẠO SINH : "Tự tin, tự thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ -I shall be self-confident, self-controlled, modest and generous, and I shall constantly review myself to strive for improvement - Etre maître de soi, modeste, tolérant et critique à l’égard de soi afin de progresser - Essere maestro di sè stesso, modesto, rispettoso, tollerante e progrediregiudicando sè stesso - Der VOVINAM-Schüler ist selbstbewusst, selbstsicher, beherrscht sich, ist bescheiden, grosszügig und hinterfragt immer, um sich fortzubilden".

Xin gửi tặng Quý Thầy Cô, Huynh Đệ và Quý đồng môn thư giãn cùng bài ''VÈ LỚP VÕ'' thật trong sáng, thẳng thắng và dí dỏm  của môn sinh Trần Định Minh, ''Vè'' cùng các bạn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng...

Một chút sáng tạo, vô tư, nghịch ngợm và năng động của tuổi trẻ.., góp phần làm phong phú và sinh động thêm bản sắc văn hóa Việt Võ Đạo, thắt chặt tình đoàn kết, nghĩa ''Sư Môn - Huynh Đệ''...

Thật ''đáng thương và xót xa'' khi vẫn còn đâu đó trên cái thế giới văn minh - hiện đại này, đầy rẫy những sự việc ''ngụy biện" mờ ám, biến loạn, thiếu trung thực và lòng tự trọng...

VÈ LỚP VÕ

Nghe vẻ nghe ve  
Nghe vè lớp võ

Mang danh Phú Thọ
Quảng bá tứ phương
Áo mặc xanh dương
Vovi môn phái
 
Bất kể trai gái
Đều rất can trường
Đồng đạo yêu thương
Trên hòa, dưới thuận

Bao phen lận đận
Đều đã vượt qua
Lớp võ chúng ta
Đang đà tiến tới

Niềm vui đổi mới
Tràn ngập nơi nơi
Vì có những người
Đồng cam cộng khổ
 
Đứng đầu lớp võ
Là thầy Văn Hùng
Đỉnh đạc ung dung
Song toàn văn võ
 
Tướng người nho nhỏ
Nhưng rất kiên cường
Dịu dàng dễ thương
Là Nhung sư tỷ
 
Hay thích nói lý
Bác sĩ đa khoa
Tính tình chan hòa
Anh Linh thế đấy

Người như cây gậy
Thiếu mỡ thừa xương
Đòn chân sở trường
Anh Nam không trật

Lầm lỳ như đất
Mập mạp phì nhiêu
Hào hoa lắm chiêu
Đó là anh Tú

Thơ văn phong phú
Vui vẻ nhiệt tình
Cơ bắp đầy mình
Là Minh chính hiệu

Trông có vẻ điệu
Luôn nghĩ mình xinh
Việc công nhiệt tình
Hồng Vân sư muội

Đầu như trái bưởi
Ú ú tròn quay
Gắt gỏng suốt ngày
Đó là Công Thái

Tính như con gái
Mảnh dẻ dễ thương
Củ Chi quê hương
Ai ngoài bạn Thuận

Tình yêu lận đận
Vì bận tòng quân
Chu đáp ân cần
Hậu quê Đồng Tháp

Mông teo má háp
Cứng cáp tay chân
Luyện tập chuyên cần
Bạn Hòa đích thị

Luôn luôn hoan hỉ
Võ kỹ đầy mình
Hồn nhiên, nhiệt tình
Văn Viên chính xác

Tính hay ăn tạp
Cãi bướng ở dơ
Đánh võ cứng đơ
Là Hoàng “Mỏ Nhọn” 

Thích gây xáo trộn
Hài hước, điên điên
Hay nói luyên thuyên
“Thằn Lằn” Đường đó

Suốt ngày ham hố
Tự sướng đẹp trai
Cử chỉ khôi hài
Là “Tuấn Xì-Pot”

Giọng nói ngòn ngọt
Có vẻ điển trai
Mê gái biệt tài
Ai ngoài Ku Dũng

Nụ cười mọc lúng
Quyền đẹp cước hay
Cười suốt cả ngày
“Triều Đen" chính gốc

Sở thích là khóc
Tự kỷ một mình
Nhưng rất thông minh
“Lăng Quăng” Hoa dại

Kể đến bạn Hải
Đẹp vãi cả người
Miệng luôn nói cười
Đầu xù tóc rối

Mét rưỡi chưa tới
Thật tiếc lắm thay
Nói tới Thảo gầy
Loi choi nhí nhố

Quậy cũng có số
Ăn cũng rất nhiều
Chưa được ai yêu
Đang chờ hoàng tử

Ăn nói tình tứ
Dịu dàng dễ thương
Tính nết đa phương
Là “Thoa tinh tế”

Suốt ngày lặng lẽ
Ít nói im im
Đôi mắt lim dim
Ku Hùng khó tính

Em Toàn hóm hỉnh
Bụng bự mông to
Ham học tò mò
Múa quyền rất tốt

Đấu võ số một
Đó là em Vân
Tính hay lần thần
Anh Ngọc thế đấy

Người còn mấy mấy
Mỗi nết khác nhau
Nhưng có một câu
Yêu thương đoàn kết

Lớp võ trên hết
Sát cánh cùng nhau
Đến bạc mái đầu
Vẫn không phai nhạt...

------------

Vovinam NTL Phú Thọ, 01/06/2012
Môn sinh Trần Định Minh 


Kỷ niệm Biễu diễn cho NATIXIS BANK "MỪNG XUÂN 2012" tại Restaurant Tân Cảng - Sài Gòn. 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Môn sinh Phú Thọ & ĐH Mở tri ân 20/11 - Les élèves de Phu Tho & Unniversité d'Ouverture à l'attitude du 20 Novembre.
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (ANH - PHÁP - VIỆT) - Voeux pour la Journée des Enseignants VietNamiens 20 Novembre en Anglais - Francais - VN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG LONG & HLV.THU VÂN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HỒNG NHUNG & VS.TÍN.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.NGUYỄN HOÀNG HUY LINH & TRẦN HỒ KHÁNH LY.
''CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY SEN - HAPPY BIRTHDAY TO MASTER SEN - BON ANNIVERSAIRE À MAITRE SEN !!!'''.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.HÙNG QUÂN & HLV.ANH TRIẾT 06/06/2015 - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.HÙNG QUÂN & HLV.ANH TRIẾT 29/03/2015.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH : TRẦN MINH HẬU & NGUYỄN THỊ THÚY 29/03/2015 - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AUX 2 ÉLÈVES : TRẦN MINH HẬU & NGUYỄN THỊ THÚY 29/03/2015.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ẤT MÙI 2015 - HAPPY NEW YEAR OF THE GOAT 2015 - BONNE & HEUREUSE ANNÉE DE LA CHÈVRE 2015.
VOVINAM TẤT NIÊN 2014 KHẮP NƠI - DE PARTOUT VOVINAM FETE DE FIN D'ANNÉE 2014.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn