Hôm nay, ngày 26/04/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM  DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).
HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS"DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS"
 ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.
''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ
''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬPTHƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO V CÁT.''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬPTHƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO V CÁT.
''NHỚ THƯƠNG'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER ET AIMER'' - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.''NHỚ THƯƠNG'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER ET AIMER'' - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.
Cơ hội đẩy mạnh phát triển Vovinam tại Nhật Bản - Bonne occassion pour pousser le développement du Vovinam au Japon.Cơ hội đẩy mạnh phát triển Vovinam tại Nhật Bản - Bonne occassion pour pousser le développement du Vovinam au Japon.
FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.
''RƯỢU NỒNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''BON VIN'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''RƯỢU NỒNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''BON VIN'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TRÀ ĐẠM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ART BUVABLE DU THÉ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''TRÀ ĐẠM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ART BUVABLE DU THÉ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
THƠ ''NOEL THẦY VỀ - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE AU NOEL - POÈME CRÉE PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.THƠ ''NOEL THẦY VỀ - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE AU NOEL - POÈME CRÉE PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.
THƠ ''XUÂN HOÀI NIỆM - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN MÉMOIRE - POÈME CRÉÉ PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.THƠ ''XUÂN HOÀI NIỆM - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN MÉMOIRE - POÈME CRÉÉ PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.
''XUÂN CẢM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''SENTIMENT DE PRINTEMPS '' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN CẢM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''SENTIMENT DE PRINTEMPS '' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS". SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 80 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN - 80 YEARS OF ESTABLISHING & DEVELOPING VOVINAM VIET VÕ ĐẠO - 80 ANS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 80 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN - 80 YEARS OF ESTABLISHING & DEVELOPING VOVINAM VIET VÕ ĐẠO - 80 ANS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - 80TH ANNIVERSARY OF VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO SCHOOL - 80ÈME ANNIVERSAIRE FONDATION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO. KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - 80TH ANNIVERSARY OF VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO SCHOOL - 80ÈME ANNIVERSAIRE FONDATION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
''Ý CHỈ VÀO ĐỜI''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ORIENTATION À LA VIE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''Ý CHỈ VÀO ĐỜI''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ORIENTATION À LA VIE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''XUÂN Ý''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS IDÉAL'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN Ý''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS IDÉAL'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 886.910
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 9
Thương tiếc Võ sư Trang Phước Đức - Regretables condoléances au Maitre Trang Phuoc Duc - Death Annoucement of Sr Master Trang Phuoc Duc.

Đăng ngày: 11/04/2016 03:28
Thương tiếc Võ sư Trang Phước Đức - Regretables condoléances au Maitre Trang Phuoc Duc - Death Annoucement of Sr Master Trang Phuoc Duc.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC !
    "ƠN CAO SÁNG TỔ VƯƠN TRỜI THẲM. NGHĨA NẶNG SƯ MÔN THẮM ĐẤT DÀY - LE SENTIMENT DE GRATITUDE ENTRE LE MAITRE ET L'ÉLÈVE EST ÉTERNEL"... "NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG. ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH - BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG - SE RETOURNER LA VIE COMME UN REVE. GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP" !!!Phân Ưu/Condolences

Với lòng tiếc thương vô hạn, Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái xin thông báo : Võ sư Trang Phước Đức (Chủ Tịch Hội đồng Võ Sư Hội Liên Hiệp Vovinam Hải Ngoại) đã qua đời ngày 8 tháng 4 tại Pháp. Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Võ sư và toàn thể môn sinh. Cầu mong Võ sư được an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng. 

With great sadness, Vovinam's Managing Council of Masters "Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái" would like to let you know about the passing of master Trang Phước Đức (President of Masters Council of United Vovinam Overseas) on April 8, 2016. We would like to send our sincere condolences to master Đức's family and Vovinam practioners. May he rest in peace.

Master Nguyễn Văn Chiếu
Chánh Chưởng Quản Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU & ĐÔI DÒNG TÂM SỰ !
 
Đời người như bóng câu vút qua song cửa, mới thấy đó rồi mất đó, không ai tránh khỏi luật xoay vần của vũ trụ : - Sinh - Lão - Bệnh - Tử...

Trong một buổi chiều mưa rơi u ám, chợt nghe hung tin : - 1 huynh đệ thân thương vừa từ giã cõi đời... Căn bệnh Ung Thư đã cướp đi bao mạng người và sư huynh thân yêu của tôi cũng nằm trong số đó.. Ôi ! nghe tin thật là buồn !!!.

VS Trang Phước Đức người đã tận tụy hy sinh cho môn phái Vovinam hằng mấy chục năm qua, sinh hoạt lâu dài từ thập niên 70 cho đến nay. VS Đức hoạt động không ngưng nghỉ, tạo lập phong trào Vovinam Âu Châu từ 1990 cho đến nay, đã có rất nhiều công lao gìn giữ và phát huy phong trào qua các nước Pháp Quốc, Ý Đại Lợi, Đức Quốc, Thụy Sĩ, Hà Lan... Vs Đức cũng đã từng sang yểm trợ cho phong trào Vovinam Mỹ Châu trong các buổi đặc huấn, chấm thi, và thi đấu và hội diễn Vovinam Hải Ngoại.

VS Trang Phước Đức đã được Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng (trước khi qua đời) ký quyết định là thành viên lãnh đạo trong Hội đồng võ sư Tương Trợ Hải Ngoại.

Nay vì một cơn bệnh Ung Thư, Võ sư Trang Phước Đức đã từ giã cõi đời, theo về với Sáng Tổ và Chưởng Môn để lại con đường sự nghiệp của phong trào Âu Châu còn dang dỡ...

Võ Sư Trang Phước Đức sinh ngày 22 tháng 7 năm 1953 tại Miền Tây Việt Nam.
Mất ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Paris – Pháp Quốc – hưởng thọ 63 tuổi.

VS.Trang Phước Đức ra đi để lại bao niềm thương tiếc cho quý thầy và quý chư huynh đệ miền Tây và phong trào Âu Châu...

Xin đốt nén tâm hương thành kính dâng lên người sư huynh thân mến ! Nguyện cầu linh hồn sư huynh sớm an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng... Những môn sinh trong phong trào Âu Châu đã từng ''đồng kham cộng khổ'' với Sư Huynh sẽ tiếp nối công việc phát triển Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo theo tiêu hướng sư huynh đề ra...
 
Cẩm Bình sẽ có mặt tại Paris sáng thứ Tư tuần nầy để nhìn mặt lần cuối và đưa tiễn sư huynh đến nơi an nghĩ cuối cùng…

Trân Trọng kính chào - Bàn Tay Thép Đặt Lên Trái Tim Từ Ái !

Thành Kính Phân Ưu !

Sư Muội – Cẩm Bình .
 

Ảnh : Quý võ sư từ phải qua (Nguyễn Cẩm Bình - Trang Phước Đức - Trần Phước Thiện - Diệp Khôi). 

 

 ***********

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thương tiếc Võ sư Nguyễn Dần - Regretables condoléances au Maitre Nguyễn Dần - Death Annoucement of Sr Master Nguyễn Dần.
 
Thật cảm động và xót xa trước sự ra đi đột ngột của Thầy Trang Phước Đức.

Xin dành ''Một phút mặc niệm'' và nghiêng mình ''Nghiêm lễ'' cũng như tri ân những đóng góp không nhỏ của Thầy Trang Phước Đức trong công cuộc chung tay phát huy Môn phái...

Xin nguyện cầu hương hồn Thầy Trang Phước Đức sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng, đoàn tụ cùng ''Tổ Thầy'' phụ hộ và độ trì cho công cuộc phát huy Môn phái luôn ''ôn hòa'', tiến xa hơn nữa !!!

''VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC & THÀNH KÍNH PHÂN ƯU'' !!!

Môn sinh Lê Văn Hùng
(Thay mặt tập thể Ban huấn luyện và môn sinh Vovinam Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ).

- Kính chúc Quý Thầy Cô, Quý võ sư cùng Quý đồng môn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công...MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO CỦA VS.TRANG PHƯỚC ĐỨC

Lưu niệm cùng Thầy Chưởng Môn Lê Sáng

 
 
Chào đón Thầy Chưởng Môn tại Pháp.

 


 
 

 
 Lưu niệm cùng Thầy Chưởng Môn Lê Sáng tại Pháp.
 
 
 
 
Bản tin Tang Lễ Cố VS Trung Trưc - Trang Phước Đức
Thu - 04/21/2016 09:33
Xem hình
 
Cố Võ Sư Trung Trực - Trang Phước Đức

Cố Võ Sư Trung Trực - Trang Phước Đức có dáng người oai nghiêm nhưng thân thiện, khuôn mặt lúc nào cũng trầm lắng, ưu tư nhìn như là khó khăn nhưng rất tốt bụng, ai cần gì cũng giúp, tận tụy, hy sinh, suốt cuộc đời lo cho môn phái, hoạt động không ngừng nghỉ, luôn cố gắng giữ vững phong trào Âu Châu và năm rồi vừa kết nối được 3 châu - Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu sinh hoạt chung lại với nhau để cùng nhau phát triển Vovinam cho lớn mạnh. 

Cố Võ Sư Trung Trực – Trang Phước Đức sinh ngày 22 tháng 7 năm 1953 tại Châu Đốc – Việt Nam mất ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Paris – Pháp Quốc , hưởng thọ 63 tuổi .

 

Bản tin Tang Lễ Cố Võ Sư Trung Trực – Trang Phước Đức

Trưa thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 2016 vào lúc 2 giờ chiều, tang Lễ Cố Võ Sư Trang Phước Đức được cử hành trọng thể tại nhà quàn của bệnh viện Goussanville.. Có rất đông môn sinh Vovinam, thân quyến và bạn bè thân hữu đến tham dự.

Rất Đông quý võ sư, huấn luyện viên cùng môn sinh Vovinam thuộc các nước chung quanh Âu Châu như Pháp, Đức, Hòa Lan, Ý Đại Lợi, Thụy Sĩ đến tham dự đông đũ, tất cả đều đồng phục màu đen.. VS Nguyễn Văn Nhàn là thầy của VS Trang Phước Đức cùng Đại gia đình Vovinam Hùng Vương lái xe từ Đức, Thụy Sĩ, Hòa Lan và Bỉ quốc đến tham dự và tiển đưa. Thầy rất xúc động và buồn khi nói lên những lời thâm tình chia tay với cố võ sư Trang Phước Đức. 

Ngoài Các Võ Sư trong phong trào Âu Châu và Mỹ Châu còn có những vị khách viếng đặc biệt từ các nhóm sinh hoạt Vovinam khác như VS Nguyên Đạo -Tổng Liên Đoàn Vovinam Thế Giới là bạn củ của VS Đức ngày xưa, VS Sudo lãnh đạo Liên Đoàn Vovinam Âu Châu, VS Albert Guillon thầy của võ sư Chirstophe, Frederic cũng đến tiển đưa Cố Võ Sư Trang Phước Đức.

Tang lễ tổ chức theo kiểu gia đình, mở đầu là phần tụng kinh siêu độ, sau đó tất cả quan khách tham dự sắp hàng để cầm hoa đến trước linh cữu cầu nguyện rồi để vào quan tài rồi đến phân ưu với gia đình tang quyến. 

Đến 3 giờ khi tất cả quan khách xong phần thăm viếng nhìn mặt lần cuối và tặng hoa.Ban nghi lễ của bệnh viện đóng nấp quan tài lại, thì ngoài trời bổng đổ cơn mưa tầm tả như khóc than cho một nhân tài tâm huyết của môn phái đã vội vã ra đi khi chưa tròn ước nguyện.

Nhưng khi tiển đưa linh cữu đến nghĩa trang thì trời quang mây tạnh, nắng lên khô ráo, để hàng trăm người đến tiển đưa có dịp tiếp tục tham dự trọn phần nghi thức tụng kinh, phát biểu ý kiến của gia đình tang quyến như phu nhân VS Đức là cô Dao, các con Đức Văn, Đức Vinh sau đó là phát biểu của Thị Trưởng cùng 2 viên chức chính quyền địa phương của tỉnh Goussanville, tiếp đến là phần phát biểu của môn phái Thầy Trung Đạo Nguyễn Văn Nhàn cùng đại diện phong trào Âu Châu VS. Trần Phước Thiên...

Sau đó là phần hạ huyệt an vị linh cữu, các quan khách mỗi người đến đốt nhang cùng bái và rải hoa lần cuối tiển đưa linh hồn cố VS Trang Phước Đức sớm về cỏi niết bàn. 

Sau khi chấm dứt phần hạ huyệt an vị, tất cả quý võ sư và môn sinh Vovinam tập trung trong 1 hội trường để ôn lại những hình ảnh cố VS Trang Phước Đức đã sinh hoạt trong phong trào Vovinam Âu Châu trong quá khứ, sau đó một vài đại diện địa phương lên phát biểu cảm tưởng.. Đồng Môn Trung Trường ở Hamburg – Đức có viết 1 bài điếu văn tiển đưa VS Đức, nhờ VS Cẩm Bình đọc và môn sinh Nhật Huy dịch ra tiếng pháp cho các môn sinh Pháp hiểu.. 

Ôi! quả thật đời người như bóng câu vút qua song cửa, mấy thấy đó mà đã mất đó, không có gì tồn tại với thời gian.. Tiếc thay ý nguyện chưa tròn đã sớm ra đi thành người thiên cổ.. để lại bao dang dỡ, âu lo cho các môn sinh còn lại.. Nhưng tôi tin tưởng, đau thương rồi cũng sẽ qua đi, nỗi buồn nào rồi cũng vơi, thực tại cần phải hoàn thành và tương lai cần phải tiến tới để nối tiếp sự nghiệp ước mơ dang dỡ của người đã khuất...
 
Kính xin Cố VS Trung Trực - Trang Phước Đức an tâm yên nghĩ và nhớ độ trì cho công việc phát triển môn phái của các môn sinh trong phong trào Âu Châu được bền vững và phát triển mạnh mẽ trong tương lai..

Thành Kính Phân Ưu !

VS.CẨM BÌNH

 
 Nguồn : http://www.vovinamus.com/news/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1587
 

 
Thơ viết cho Vs Trang Phước Đức
Wed - 04/20/2016 00:36

LỖI HẸN

Em đã hứa nhưng em không về nữa. 

Để mẹ buồn, mỏi mắt ngóng chờ em.
Tuổi đã cao, mẹ luôn vẫn mõi mòn. 
Trông con trẻ sớm quay về bên mẹ. 

Ngày xưa ấy, trong một lần xa xứ.
Buổi đăng trình mẹ tiễn bước em đi.
Phút chia tay, em ngậm ngùi quay lại,
Mẹ ngẹn ngào, tay vẫy, lệ tràn mi !

Cứ ngỡ em ra đi là vĩnh biệt,
Nào ai ngờ, lại có buổi đoàn viên.
Được tin em mẹ mừng rơi nước mắt.
Đón em về, ra tận ngõ chờ em.

Rồi hôm nay, em đi là mãi mãi,
Không trở về bên mẹ nữa, mẹ ơi !
Bước chân em phiêu bạc tận cuối trời.
Lời hứa đó, giờ đây đành lỗi hẹn...!

Tri Tôn,15/04/2016
Trang Mạnh Thường 
(Trung Thường – Long Xuyên)
 

*************

LỜI HỨA SAU CÙNG

Con đã hứa sẽ trở về thăm mẹ, 
Nhưng giờ đây, đành lỗi hẹn mẹ ơi ! 
Biết làm sao dẫu rằng con gắng sức,
Nhưng sức cùng, lực kiệt, bất tòng tâm !

Con ra đi vẫn canh cánh bên lòng,
Nơi cố quốc, còn mẹ già bóng xế,
Vẫn hằng mong con trẻ sớm quay về,
Vui bên mẹ cho ấm lòng từ mẫu.

Con vẫn biết nhưng giờ con không thể,
Để mẹ chờ, con tội biết bao nhiêu !
Mẹ của con tuổi cũng đã xế chiều,
Nếu được biết tin con không về nữa,

Chắc hẳn mẹ sẽ không còn đủ sức.
Tội của con sẽ chồng chất lên hơn!
Thôi đành thế, con xin đành dối mẹ,
Bận sư môn nên đi mãi chưa về.

Lời nói ấy, dẫu để an lòng mẹ,
Cũng làm con ray rức mãi không thôi.
Bấy lâu nay con chưa từng giấu mẹ,
Chỉ lần này, xin mẹ một lần thôi.

Con vẫn hứa sẽ về quê thăm mẹ,
Hãy tin con đây lời hứa sau cùng.
Quỳ bên mẹ xin ngàn lời tạ lỗi.
Để mẹ buồn con nào muốn mẹ ơi!...

Tri Tôn,16/04/2016
Trang Mạnh Thường (Trung Thường – Long Xuyên)

**********************************************

Tạm biệt người anh yêu kính.

Biết Hia đã mãi mãi an bình
Hia đã sống cuộc đời đáng sống 
Để lại niềm tự hào cho thế hệ mai sau
Lần cuối gặp nhau , 
Lòng em nhiều khắc khoải
Nhưng hia nói cười che giấu cơn đau

Màn ảnh mở ..
Oh ! hia thấy rồi .."con nhỏ !"
Nhìn hia nè, hia vẫn an nhiên 
Mỗi một ngày qua dù nắng chiều có tắt
Vẫn hy vọng cuộc đời mạnh mẽ bước chân 

Nhưng Hia oi , 
Đôi chân em còn chưa kịp bước ...
Thăm hia một lần, hia đã xa xăm
Em không khóc vì biet hia không muốn 
Nên lệ rơi dài chỉ là bụi thôi hia. 

Luôn nhớ về hia Nguyên Trang
Linh Trang 4/2016

 
Nguồn : http://www.vovinamus.com/news/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1586
 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Thương tiếc Võ sư Nguyễn Dần - Regretables condoléances au Maitre Nguyễn Dần - Death Annoucement of Sr Master Nguyễn Dần.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU CỦA VS.VÕ VĂN TUẤN - Respectueuses condoléances avec la famille de la belle mère du Maitre Vo Van Tuan.
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU CỦA VS.LÊ HUY HOÀNG VOVINAM Q6 - Respectueuses condoléances envers du décès de la "Mère du VS.Lê Huy Hoàng".
Thành kính phân ưu "Thân mẫu của Võ sư Diệp Thanh Long" - Respectueuses condoléances envers du décès de la "Mère du VS.Diệp Thanh Long".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU CỦA VS.NGUYỄN THỊ NHAN - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DU VS.NGUYỄN THỊ NHAN.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH HIỀN THÊ CỦA MÔN ĐỒ LÊ HỮU PHẨM - SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DE LA FEMME DU DISCIPLE LÊ HỮU PHẨM.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH PHU NHÂN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC - SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DE LA FEMME DU MAITRE FONDATEUR NGUYỄN LỘC.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.NGUYỄN BÙI CHIẾN - Condoléances avec la famille du Maitre Nguyễn Bùi Chiến.
Phân ưu cùng gia đình Nhạc Gia của Thầy Nguyễn Chánh Tứ - Condoléances avec la famille du beau père de Maitre Nguyễn Chánh Tứ.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY TRẦN VĂN PHƯỚC & LỄ HỎA TÁNG - Condoléances avec la famille du Maitre Trần Văn Phước & Cérémonie de crémation.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/