Hôm nay, ngày 26/05/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.
KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).
 VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - Examen de la 2ère Période du Printemps en 2019. VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - Examen de la 2ère Période du Printemps en 2019.
T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès  du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XIV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XIV EN 2019.
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM  DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ - 5ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION & DU DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ D'OPEN DE HCM VILLE (07/04/2014 - 07/04/2019).
HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.HỒ SƠ THI HỒNG ĐAI 2019 - DOSSIER PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.
DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".DỰ THẢO: SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - DRAFT: THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS"-BROUILLON: NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
 ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.
''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ
''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬPTHƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO V CÁT.''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬPTHƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO V CÁT.
''NHỚ THƯƠNG'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER ET AIMER'' - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.''NHỚ THƯƠNG'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER ET AIMER'' - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.
Cơ hội đẩy mạnh phát triển Vovinam tại Nhật Bản - Bonne occassion pour pousser le développement du Vovinam au Japon.Cơ hội đẩy mạnh phát triển Vovinam tại Nhật Bản - Bonne occassion pour pousser le développement du Vovinam au Japon.
FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.
''RƯỢU NỒNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''BON VIN'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''RƯỢU NỒNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''BON VIN'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TRÀ ĐẠM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ART BUVABLE DU THÉ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''TRÀ ĐẠM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ART BUVABLE DU THÉ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
THƠ ''NOEL THẦY VỀ - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE AU NOEL - POÈME CRÉE PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.THƠ ''NOEL THẦY VỀ - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE AU NOEL - POÈME CRÉE PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.
THƠ ''XUÂN HOÀI NIỆM - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN MÉMOIRE - POÈME CRÉÉ PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.THƠ ''XUÂN HOÀI NIỆM - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN MÉMOIRE - POÈME CRÉÉ PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 897.420
Tổng số Thành viên 82
Số người đang xem 21
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.PHẠM THÀNH NAM ( Vovinam Munich - Đức Quốc ) - Condoléances avec la famille du Maitre Phạm Thành Nam ( Vovinam Munich - Allemand ).

Đăng ngày: 30/08/2014 17:38
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.PHẠM THÀNH NAM ( Vovinam Munich - Đức Quốc ) - Condoléances avec la famille du Maitre Phạm Thành Nam ( Vovinam Munich - Allemand ).
    " NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG. ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG "." SE RETOURNER LA VIE COMME UN REVE. GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP ".


 


* Nhận được tin buồn :

- VS.Phạm Thành Nam - 5 Đẳng ( Munich - Đức Quốc ) vừa qua đời chiều ngày 29/08/2014, sau 1 thời gian lâm trọng bệnh.

- Hưởng thọ 70 tuổi.

********

Câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ thành kính chia buồn cùng gia đình VS.Phạm Thành Nam, cùng tập thể Võ sư, Huấn luyện viên và môn sinh VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO Munich - Đức Quốc.

Xin nguyện cầu hương hồn VS.Phạm Thành Nam sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng...

Thành Kính Phân Ưu !

Môn sinh Lê Văn Hùng

BBT-VVN NTL PHÚ THỌ 
MỘT SỐ TIN TỨC & HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA VS.PHẠM THÀNH NAM


VS.Phạm Thành Nam ( thứ 4 từ trái qua phải, tại Võ Đường Vovinam-Việt Võ Đạo Kodokan Münich - Đức Quốc ).

 

Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Đức (DVVF)

LỄ GIỖ TỔ LẦN THỨ 53 và Kỳ thi hoàng đai các cấp tại München CHLB Đức 

trong 2 ngày 04 và 05.05.2013 .

 

Trong không khí nhộn nhịp, với sự chuẩn bị chu đáo của Võ sư Phạm Thành Nam và Võ sư Dietmar Thom : Vovinam München kết hợp cùng BCH Liên đoàn Vovinam Đức đã tổ chức Lễ giỗ tổ lần thứ 53 trong 2 ngày 04 và 05.05.13  thật chu đáo và tốt đẹp.

Kết hợp cùng có sự tham gia của Võ sư Vinh Tô Victoria ( Phó chủ tịch LĐVVN Italia , TTK LĐ VVN Châu Âu ) và các nhóm thành viên Liên đoàn VVN Đức.

Phái đoàn các nơi xa dều tập trung có mặt đêm thứ sáu 03.05 nghỉ qua đêm . Sáng hôm sau thứ bảy 04.05 một điểm rất bất ngờ :

 " Ơn cao sáng tổ vươn trời thẩm

Nghĩa nặng sư môn thấm đất dầy "


Hai câu đối nói lên ý nghĩa rất lớn và đã được Võ sư Phạm Thành Nam tự tay viết, vẽ lên băng drôn cùng với hàng chữ " LỄ GIỖ TỔ LẦN THỨ 53 " làm buổi lễ tăng thêm phần trang nghiêm.

Lễ giỗ tổ lần nầy được tổ chức trong 2 ngày 04 và 05.05.2013 tại thành phố München (Münich) CHLB Đức với sự tham gia cùa các đơn vị thành viên trong Liên Đoàn Vovinam Đức :

- Frankfurt SG-Nied : Võ sư Trần Đại Chiêu

- Tu Thân Stuttgart : Võ sư Nguyễn Ngọc Thạch

- Frankfurt VVKF : Võ sư Bùi Hùng Sơn

- Frankfurt TSG-Nordwest : HLV Trần Đình Du

- Gültlingen Stuttgart : HLV Holger Hansen

- Hannover : HLV Dominik

- Berlin e.V. : Môn sinh Vũ Hồng Quang

Có 2 vị khách đặc biệt của Vovinam München bạn : Võ sư Tuấn và Võ sư Minh cũng có mặt tham dự.

Cùng khoảng 80 môn sinh của các đơn vị có mặt trong lần tổ chức giỗ tổ nầy.

Đặc biệt Võ sư Hồng đai 1 cấp ( 5 dẳng ) Vinh Tô Victoria : PCT Liên đoàn Vovinam Ý , Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Châu Âu cũng có mặt tham gia giổ tổ và đồng thời tập huấn thêm một số kỹ thuật đấu tự do của môn phái.

Ngày thứ bảy 04.05.13 : Tổ chức thi hoàng đai các cấp, Ban giám khảo gồm Vs Phạm Thành Nam (München), Vs Trần Đại Chiêu (Frankfurt), Vs Lương Tiến Lăng (München), Vs Bùi Hùng Sơn (Frankfurt), cùng thời gian sáng hôm đó tổ chức đặc huấn cho môn sinh không nằm trong danh sách tham gia thi hoàng đai các cấp do Võ sư Vinh Tô Victoria chịu trách nhiệm. Buổi chiều cùng ngày Võ sư khách mời Sensei Nicolai 5 Đẳng Karate, 2 Đẳng Judo München cũng tham gia đặc huấn thêm khí công, kỹ thuật tự vệ cận chiến ….

Ngày chủ nhật 05.05.13 : Lễ giổ được bắt đầu lúc 09.30 giờ với phần đốt nhang tưởng niệm của hàng ngủ Võ sư và Huấn luyện viên đại diện cho toàn môn sinh  Liên đoàn Vovinam Đức và sau đó là phần thắt đai danh dự cho các môn sinh xuất sắc trong tổng số 22 môn sinh trong kỳ thi hoàng đai lần nầy : gồm có Trần Đình Ân Frankfurt SG-Nied (thăng cấp Hoàng Đai nhị) và Đỗ an Hạ Frankfurt SG-Nied (thăng cấp Hoàng đai).

Trước khi buổi lễ được bắt đầu, tiếng trống dồn dập và đội múa lân nhóm Vovinam Rammersdorf của Võ sư Đỗ Quốc Tuấn làm cho không khí buổi lê càng thêm sinh động, sau đó là màn múa quạt rất hào hứng của đội nữ dưỡng sinh đội múa Rammersdorf.

Buổi lễ được chấm dứt lúc 13 giờ ngày chủ nhật 05.05.2013, mọi người ra về với niềm cảm xúc vô biên, ghi lại ấn tượng tốt đẹp của buổi lễ, cám ơn Võ sư Phạm Thành Nam, Võ sư Dietmar và các HLV , môn sinh Kodokan München đã cố gắng hết sức mình để buổi lễ thành công ghi lại dấu ấn khó quên trong tình thân yêu và đoàn kết xây dựng Liên Đoàn Vovinam Đức ngày càng vững chắc, mặc dầu đây là lần đầu tiên Liên Đoàn Vovinam Đức tổ chức lễ giỗ tổ tại München và mặc dầu sức khỏe của Võ sư Phạm Thành Nam hiện nay cũng không được khỏe lắm.

 

Frankfurt  09.05.2013

Bùi Hùng Sơn

Nguồn : http://www.vovinam-vk-frankfurt.de/trang-ch%E1%BB%A7/

 


 

Hội ngộ tại Munich

Posted: Tháng Mười 8, 2011 in Thời sự Vovinam – Việt Võ Đạo 

 

Gần 90 võ sư, huấn luyện viên của Đức, Thụy Sĩ, Bỉ, Rumanie, Italia đã tham dự lớp tập huấn do võ đường Vovinam Kodokan Munich của võ sư Phạm Thành Nam tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua. Đặc biệt, lớp tập huấn năm nay còn là cơ hội để các nước trao đổi kinh nghiệm, chuẩn bị cho giải vô địch Vovinam châu Âu sắp tổ chức vào đầu năm 2012 tại Italia.

Từ đề xuất của một môn sinh gốc Rumanie đã sang Đức sinh sống và lập nghiệp từ năm 2004, Vovinam Kodokan Munich đã mời võ sư Florin Macovei (Rumanie, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Âu) sang hướng dẫn về Luật thi đấu đối kháng. Cùng tham gia huấn luyện còn có võ sư Vittorio (Italy, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam châu Âu) và võ sư Ionut Nechita (Rumanie). Đây là những người đã từng tập huấn lớp Trọng tài quốc tế tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNam) do Liên đoàn Vovinam thế giới tổ chức trong khuôn khổ giải vô địch Vovinam thế giới lần 2-2011 hồi tháng 7 vừa qua.

 

 Lớp tập huấn Luật thi đấu đối kháng tại Munich 2011

 

Trong 2 ngày tập huấn (thứ Bảy và Chủ nhật – 1 và 2/10), võ sư Vittorio và Ionut đã trình bày cặn kẽ Luật thi đấu đối kháng và võ sư Florin hướng dẫn rất chu đáo phần thực tập. Bên cạnh đó, các võ sư Tân Rousset (Thụy Sĩ), Lê Hữu Đại (Bỉ), Vittorio và Florin còn lần lượt hướng dẫn thêm các bài Thiết phiến (quạt), Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, Mộc bản pháp (tay thước), 12 thế dao và Song luyện dao đã giúp nội dung tập huấn thêm sinh động và phong phú.

Nhân dịp sang Pháp du lịch và đến Đức thăm võ sư Trần Đại Chiêu – đồng môn thời còn tập luyện ở Trung học Pétrus-Ký, võ sư Võ Văn Tuấn (thành viên Hội đồng võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo) cùng vợ đã đến thăm hỏi và chụp ảnh lưu niệm với lớp tập.

Sau 1 ngày tập luyện khá mệt nhọc, tối 1-10, các võ sư, huấn luyện viên đã được “xả hơi” vui vẻ và thoải mái khi cùng nhau tham gia lễ hội bia Oktoberfest (còn gọi lễ hội tháng Mười) nổi tiếng.

 

 Võ sư Vittorio trình bày lý thuyết

 

Được biết, vào những ngày đầu tháng 10 hàng năm, thành phố Munich (Cộng hòa Liên bang Đức) vô cùng rực rỡ, vui tươi và nhộn nhịp bởi người dân địa phương và du khách đến đây đã nốc cạn những chiếc cốc chứa đến hàng lít bia nhân lễ hội bia Oktoberfest. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới ra đời từ năm 1810 tại thủ phủ của Bavarian là Munich, thu hút khoảng 6 triệu người tham dựhàng năm. Riêng trong năm 2011, số lượt người góp mặt lên đến con số gần 7 triệu.

 

 Lễ hội Oktoberfest

 Trưa 2-10, lớp tập huấn khép lại sau khi từng nhóm trình bày lại những nội dung đã được hướng dẫn. Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian tập luyện, các võ sư, huấn luyện viên đã vượt qua những cách biệt về ngôn ngữ, chủng tộc, quốc tịch để cùng sinh hoạt, hỗ trợ, chỉ dẫn lẫn nhau trong tình gia đình Vovinam thân thiết.

Các đoàn đã chia tay trong lưu luyến và hẹn gặp lại nhau trong dịp lễ hội năm sau. Trở về đến nhà, các võ sư Tân Rousset, Vittorio, Florin đã không quên gửi thư điện tử (e-mail) cám ơn Ban tổ chức lớp đã mang đến cho các đoàn một kỳ sinh hoạt chuyên môn vui tươi, bổ ích và thắm tình đoàn kết.

3-10-2011

 

Trần Đình Du

 

 Võ sư Florin hướng dẫn thực tập

 

 Dùng bữa trưa

 

Chúng ta là gia đình Vovinam

 

Nguồn : http://venguonblog.wordpress.com/2011/10/08/t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-vovinam-t%E1%BA%A1i-munich/

 

 


 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
   VS.Jean Christophe Broc - VOVINAM MARSEILLE " THÀNH KÍNH PHÂN ƯU " !
Bonjour mon Frère. Merci pour les info. Je suis très triste de la mort de Maître Nam. Il a été mon partenaire d'entraînement au To Duong au cours des maîtres les après-midi. Nous aimions travailler ensemble les Doi Luyen et les Nhu Khi Cong Quyen. Condoléances a sa famille et a notre école Vovinam pour la perte d'un homme passionné et très gentil. A bientôt ! Jean Christophe Broc Thời gian: 22:23 30/08/2014
Người gửi: vovinam
Đánh giá: Rank
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Phân ưu cùng Thầy Nguyễn Văn Chiếu và gia quyến - Condoléances avec Maitre Nguyễn Văn Chiếu et sa famille.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CÔ HOÀNG THỊ HỒNG HẢI - TGĐ CTY GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC - Condocléances avec la famille de Mme HOÀNG THỊ HỒNG HẢI ( Directrice Générale de la Société de l'Éducation de TRÍ ĐỨC ).
Phân ưu cùng Võ sư Nguyễn Văn Chiếu và Gia quyến - Condoleances avec Maitre Nguyễn Văn Chiếu et sa famille.
Thành kính phân ưu cùng gia đình VS.Võ Văn Tuấn - Condoléances sincères avec la famille du Maitre Võ Văn Tuấn.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/