Hôm nay, ngày 10/08/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÀ RỊA & VŨNG TÀU - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 1).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THANH HÓA - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM THANH HÓA (Part 2).
''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG. ''ĐƯA ĐÒ - QUANG VŨ''. NHẠC: THỤY PHONG. ''LE CONDUITEUR DE BATEAU - QUANG VŨ''. MUSIQUE: THỤY PHONG.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM AN GIANG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM AN GIANG.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.124.329
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 25
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.PHẠM THÀNH NAM ( Vovinam Munich - Đức Quốc ) - Condoléances avec la famille du Maitre Phạm Thành Nam ( Vovinam Munich - Allemand ).

Đăng ngày: 30/08/2014 17:38
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.PHẠM THÀNH NAM ( Vovinam Munich - Đức Quốc ) - Condoléances avec la famille du Maitre Phạm Thành Nam ( Vovinam Munich - Allemand ).
    " NGOẢNH NHÌN CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG. ĐƯỢC - MẤT - BẠI - THÀNH BỔNG CHỐC HÓA HƯ KHÔNG "." SE RETOURNER LA VIE COMME UN REVE. GAGNÉ - PERDU - ÉCHEC - RÉUSITE SONT NÉANTISÉS TOUT D'UN COUP ".


 


* Nhận được tin buồn :

- VS.Phạm Thành Nam - 5 Đẳng ( Munich - Đức Quốc ) vừa qua đời chiều ngày 29/08/2014, sau 1 thời gian lâm trọng bệnh.

- Hưởng thọ 70 tuổi.

********

Câu lạc bộ Vovinam Việt Võ Đạo Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ thành kính chia buồn cùng gia đình VS.Phạm Thành Nam, cùng tập thể Võ sư, Huấn luyện viên và môn sinh VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO Munich - Đức Quốc.

Xin nguyện cầu hương hồn VS.Phạm Thành Nam sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng...

Thành Kính Phân Ưu !

Môn sinh Lê Văn Hùng

BBT-VVN NTL PHÚ THỌ 
MỘT SỐ TIN TỨC & HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA VS.PHẠM THÀNH NAM


VS.Phạm Thành Nam ( thứ 4 từ trái qua phải, tại Võ Đường Vovinam-Việt Võ Đạo Kodokan Münich - Đức Quốc ).

 

Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Đức (DVVF)

LỄ GIỖ TỔ LẦN THỨ 53 và Kỳ thi hoàng đai các cấp tại München CHLB Đức 

trong 2 ngày 04 và 05.05.2013 .

 

Trong không khí nhộn nhịp, với sự chuẩn bị chu đáo của Võ sư Phạm Thành Nam và Võ sư Dietmar Thom : Vovinam München kết hợp cùng BCH Liên đoàn Vovinam Đức đã tổ chức Lễ giỗ tổ lần thứ 53 trong 2 ngày 04 và 05.05.13  thật chu đáo và tốt đẹp.

Kết hợp cùng có sự tham gia của Võ sư Vinh Tô Victoria ( Phó chủ tịch LĐVVN Italia , TTK LĐ VVN Châu Âu ) và các nhóm thành viên Liên đoàn VVN Đức.

Phái đoàn các nơi xa dều tập trung có mặt đêm thứ sáu 03.05 nghỉ qua đêm . Sáng hôm sau thứ bảy 04.05 một điểm rất bất ngờ :

 " Ơn cao sáng tổ vươn trời thẩm

Nghĩa nặng sư môn thấm đất dầy "


Hai câu đối nói lên ý nghĩa rất lớn và đã được Võ sư Phạm Thành Nam tự tay viết, vẽ lên băng drôn cùng với hàng chữ " LỄ GIỖ TỔ LẦN THỨ 53 " làm buổi lễ tăng thêm phần trang nghiêm.

Lễ giỗ tổ lần nầy được tổ chức trong 2 ngày 04 và 05.05.2013 tại thành phố München (Münich) CHLB Đức với sự tham gia cùa các đơn vị thành viên trong Liên Đoàn Vovinam Đức :

- Frankfurt SG-Nied : Võ sư Trần Đại Chiêu

- Tu Thân Stuttgart : Võ sư Nguyễn Ngọc Thạch

- Frankfurt VVKF : Võ sư Bùi Hùng Sơn

- Frankfurt TSG-Nordwest : HLV Trần Đình Du

- Gültlingen Stuttgart : HLV Holger Hansen

- Hannover : HLV Dominik

- Berlin e.V. : Môn sinh Vũ Hồng Quang

Có 2 vị khách đặc biệt của Vovinam München bạn : Võ sư Tuấn và Võ sư Minh cũng có mặt tham dự.

Cùng khoảng 80 môn sinh của các đơn vị có mặt trong lần tổ chức giỗ tổ nầy.

Đặc biệt Võ sư Hồng đai 1 cấp ( 5 dẳng ) Vinh Tô Victoria : PCT Liên đoàn Vovinam Ý , Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Châu Âu cũng có mặt tham gia giổ tổ và đồng thời tập huấn thêm một số kỹ thuật đấu tự do của môn phái.

Ngày thứ bảy 04.05.13 : Tổ chức thi hoàng đai các cấp, Ban giám khảo gồm Vs Phạm Thành Nam (München), Vs Trần Đại Chiêu (Frankfurt), Vs Lương Tiến Lăng (München), Vs Bùi Hùng Sơn (Frankfurt), cùng thời gian sáng hôm đó tổ chức đặc huấn cho môn sinh không nằm trong danh sách tham gia thi hoàng đai các cấp do Võ sư Vinh Tô Victoria chịu trách nhiệm. Buổi chiều cùng ngày Võ sư khách mời Sensei Nicolai 5 Đẳng Karate, 2 Đẳng Judo München cũng tham gia đặc huấn thêm khí công, kỹ thuật tự vệ cận chiến ….

Ngày chủ nhật 05.05.13 : Lễ giổ được bắt đầu lúc 09.30 giờ với phần đốt nhang tưởng niệm của hàng ngủ Võ sư và Huấn luyện viên đại diện cho toàn môn sinh  Liên đoàn Vovinam Đức và sau đó là phần thắt đai danh dự cho các môn sinh xuất sắc trong tổng số 22 môn sinh trong kỳ thi hoàng đai lần nầy : gồm có Trần Đình Ân Frankfurt SG-Nied (thăng cấp Hoàng Đai nhị) và Đỗ an Hạ Frankfurt SG-Nied (thăng cấp Hoàng đai).

Trước khi buổi lễ được bắt đầu, tiếng trống dồn dập và đội múa lân nhóm Vovinam Rammersdorf của Võ sư Đỗ Quốc Tuấn làm cho không khí buổi lê càng thêm sinh động, sau đó là màn múa quạt rất hào hứng của đội nữ dưỡng sinh đội múa Rammersdorf.

Buổi lễ được chấm dứt lúc 13 giờ ngày chủ nhật 05.05.2013, mọi người ra về với niềm cảm xúc vô biên, ghi lại ấn tượng tốt đẹp của buổi lễ, cám ơn Võ sư Phạm Thành Nam, Võ sư Dietmar và các HLV , môn sinh Kodokan München đã cố gắng hết sức mình để buổi lễ thành công ghi lại dấu ấn khó quên trong tình thân yêu và đoàn kết xây dựng Liên Đoàn Vovinam Đức ngày càng vững chắc, mặc dầu đây là lần đầu tiên Liên Đoàn Vovinam Đức tổ chức lễ giỗ tổ tại München và mặc dầu sức khỏe của Võ sư Phạm Thành Nam hiện nay cũng không được khỏe lắm.

 

Frankfurt  09.05.2013

Bùi Hùng Sơn

Nguồn : http://www.vovinam-vk-frankfurt.de/trang-ch%E1%BB%A7/

 


 

Hội ngộ tại Munich

Posted: Tháng Mười 8, 2011 in Thời sự Vovinam – Việt Võ Đạo 

 

Gần 90 võ sư, huấn luyện viên của Đức, Thụy Sĩ, Bỉ, Rumanie, Italia đã tham dự lớp tập huấn do võ đường Vovinam Kodokan Munich của võ sư Phạm Thành Nam tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua. Đặc biệt, lớp tập huấn năm nay còn là cơ hội để các nước trao đổi kinh nghiệm, chuẩn bị cho giải vô địch Vovinam châu Âu sắp tổ chức vào đầu năm 2012 tại Italia.

Từ đề xuất của một môn sinh gốc Rumanie đã sang Đức sinh sống và lập nghiệp từ năm 2004, Vovinam Kodokan Munich đã mời võ sư Florin Macovei (Rumanie, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Âu) sang hướng dẫn về Luật thi đấu đối kháng. Cùng tham gia huấn luyện còn có võ sư Vittorio (Italy, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam châu Âu) và võ sư Ionut Nechita (Rumanie). Đây là những người đã từng tập huấn lớp Trọng tài quốc tế tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh, ViệtNam) do Liên đoàn Vovinam thế giới tổ chức trong khuôn khổ giải vô địch Vovinam thế giới lần 2-2011 hồi tháng 7 vừa qua.

 

 Lớp tập huấn Luật thi đấu đối kháng tại Munich 2011

 

Trong 2 ngày tập huấn (thứ Bảy và Chủ nhật – 1 và 2/10), võ sư Vittorio và Ionut đã trình bày cặn kẽ Luật thi đấu đối kháng và võ sư Florin hướng dẫn rất chu đáo phần thực tập. Bên cạnh đó, các võ sư Tân Rousset (Thụy Sĩ), Lê Hữu Đại (Bỉ), Vittorio và Florin còn lần lượt hướng dẫn thêm các bài Thiết phiến (quạt), Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, Mộc bản pháp (tay thước), 12 thế dao và Song luyện dao đã giúp nội dung tập huấn thêm sinh động và phong phú.

Nhân dịp sang Pháp du lịch và đến Đức thăm võ sư Trần Đại Chiêu – đồng môn thời còn tập luyện ở Trung học Pétrus-Ký, võ sư Võ Văn Tuấn (thành viên Hội đồng võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam-Việt Võ Đạo) cùng vợ đã đến thăm hỏi và chụp ảnh lưu niệm với lớp tập.

Sau 1 ngày tập luyện khá mệt nhọc, tối 1-10, các võ sư, huấn luyện viên đã được “xả hơi” vui vẻ và thoải mái khi cùng nhau tham gia lễ hội bia Oktoberfest (còn gọi lễ hội tháng Mười) nổi tiếng.

 

 Võ sư Vittorio trình bày lý thuyết

 

Được biết, vào những ngày đầu tháng 10 hàng năm, thành phố Munich (Cộng hòa Liên bang Đức) vô cùng rực rỡ, vui tươi và nhộn nhịp bởi người dân địa phương và du khách đến đây đã nốc cạn những chiếc cốc chứa đến hàng lít bia nhân lễ hội bia Oktoberfest. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới ra đời từ năm 1810 tại thủ phủ của Bavarian là Munich, thu hút khoảng 6 triệu người tham dựhàng năm. Riêng trong năm 2011, số lượt người góp mặt lên đến con số gần 7 triệu.

 

 Lễ hội Oktoberfest

 Trưa 2-10, lớp tập huấn khép lại sau khi từng nhóm trình bày lại những nội dung đã được hướng dẫn. Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian tập luyện, các võ sư, huấn luyện viên đã vượt qua những cách biệt về ngôn ngữ, chủng tộc, quốc tịch để cùng sinh hoạt, hỗ trợ, chỉ dẫn lẫn nhau trong tình gia đình Vovinam thân thiết.

Các đoàn đã chia tay trong lưu luyến và hẹn gặp lại nhau trong dịp lễ hội năm sau. Trở về đến nhà, các võ sư Tân Rousset, Vittorio, Florin đã không quên gửi thư điện tử (e-mail) cám ơn Ban tổ chức lớp đã mang đến cho các đoàn một kỳ sinh hoạt chuyên môn vui tươi, bổ ích và thắm tình đoàn kết.

3-10-2011

 

Trần Đình Du

 

 Võ sư Florin hướng dẫn thực tập

 

 Dùng bữa trưa

 

Chúng ta là gia đình Vovinam

 

Nguồn : http://venguonblog.wordpress.com/2011/10/08/t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-vovinam-t%E1%BA%A1i-munich/

 

 


 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
   VS.Jean Christophe Broc - VOVINAM MARSEILLE " THÀNH KÍNH PHÂN ƯU " !
Bonjour mon Frère. Merci pour les info. Je suis très triste de la mort de Maître Nam. Il a été mon partenaire d'entraînement au To Duong au cours des maîtres les après-midi. Nous aimions travailler ensemble les Doi Luyen et les Nhu Khi Cong Quyen. Condoléances a sa famille et a notre école Vovinam pour la perte d'un homme passionné et très gentil. A bientôt ! Jean Christophe Broc Thời gian: 22:23 30/08/2014
Người gửi: vovinam
Đánh giá: Rank
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Phân ưu cùng Thầy Nguyễn Văn Chiếu và gia quyến - Condoléances avec Maitre Nguyễn Văn Chiếu et sa famille.
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CÔ HOÀNG THỊ HỒNG HẢI - TGĐ CTY GIÁO DỤC TRÍ ĐỨC - Condocléances avec la famille de Mme HOÀNG THỊ HỒNG HẢI ( Directrice Générale de la Société de l'Éducation de TRÍ ĐỨC ).
Phân ưu cùng Võ sư Nguyễn Văn Chiếu và Gia quyến - Condoleances avec Maitre Nguyễn Văn Chiếu et sa famille.
Thành kính phân ưu cùng gia đình VS.Võ Văn Tuấn - Condoléances sincères avec la famille du Maitre Võ Văn Tuấn.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn