Hôm nay, ngày 20/10/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY PHAN HỮU PHƯỚC - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE PHAN HỮU PHƯỚC.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THẦY PHAN HỮU PHƯỚC - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE PHAN HỮU PHƯỚC.
SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".SÁCH MỚI BẢN TIẾNG ANH "VOVINAM HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION IN ENGLISH "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION EN ANGLAIS "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
VĂN TẾ CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN THỨ 9 (2010-2019) - INVOCATION DU MAITRE NGUYEN VAN SEN À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LE SANG (2010-2019).VĂN TẾ CỦA THẦY NGUYỄN VĂN SEN NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN THỨ 9 (2010-2019) - INVOCATION DU MAITRE NGUYEN VAN SEN À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LE SANG (2010-2019).
ĐẠI HỌC MỞ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - UNIVERSITÉ D'OUVERTURE HCM À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).ĐẠI HỌC MỞ TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - UNIVERSITÉ D'OUVERTURE HCM À LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).
TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).
VOVINAM NTL PHÚ THỌ & ĐẠI HỌC MỞ & ĐH FPT VUI TRUNG THU 2019 - JOJEUSE FÊTE DE MI-AUTOMNE EN 2019.VOVINAM NTL PHÚ THỌ & ĐẠI HỌC MỞ & ĐH FPT VUI TRUNG THU 2019 - JOJEUSE FÊTE DE MI-AUTOMNE EN 2019.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CỦA VS.CHRISTOPHE - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DE VS.CHRISTOPHE.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH CỦA VS.CHRISTOPHE - NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES AVEC LA FAMILLE DE VS.CHRISTOPHE.
Thương tiếc Võ sư Nguyễn Văn Thông - Regretables condoléances au Maitre Nguyen Van Thong - Death Annoucement of Sr Master Nguyen Van Thong.Thương tiếc Võ sư Nguyễn Văn Thông - Regretables condoléances au Maitre Nguyen Van Thong - Death Annoucement of Sr Master Nguyen Van Thong.
Tác giả bức ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức qua đời - L'auteur de la photo de Thich Quang Duc Tác giả bức ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức qua đời - L'auteur de la photo de Thich Quang Duc
TIỄN BIỆT VÕ SƯ - NHIẾP ẢNH GIA NGUYỄN VĂN THÔNG - NGƯỜI GHI LẠI MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ MÔN PHÁI VOVINAM BẰNG HÌNH ẢNH.TIỄN BIỆT VÕ SƯ - NHIẾP ẢNH GIA NGUYỄN VĂN THÔNG - NGƯỜI GHI LẠI MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ MÔN PHÁI VOVINAM BẰNG HÌNH ẢNH.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC MS.NGỌC ANH & HOÀI HIỆN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MS.NGỌC ANH & HOÀI HIỆN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC MS.NGỌC ANH & HOÀI HIỆN - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU MS.NGỌC ANH & HOÀI HIỆN.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2019. CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2019 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2019.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI - MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR AU VS.MINH TUẤN & HLV.MINH ĐÀI.
Vovinam FPT Greenwich HCM biễu diễn Khai Giảng Năm Học 2019-2020 - Démonstration à l'Ouverture de l'Année Scolaire 2019-2020.Vovinam FPT Greenwich HCM biễu diễn Khai Giảng Năm Học 2019-2020 - Démonstration à l'Ouverture de l'Année Scolaire 2019-2020.
TP.HCM giành ngôi đầu toàn đoàn giải Vovinam học sinh toàn quốc 2019 - Résultat du Tournoir Scolaire Nationnal en 2019.TP.HCM giành ngôi đầu toàn đoàn giải Vovinam học sinh toàn quốc 2019 - Résultat du Tournoir Scolaire Nationnal en 2019.
Dấu ấn mới của phong trào Vovinam học đường - Nouvelle marque du mouvement scolaire de Vovinam.Dấu ấn mới của phong trào Vovinam học đường - Nouvelle marque du mouvement scolaire de Vovinam.
KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.  KÝ ỨC VOVINAM BUÔN MA THUỘT I-II-III - SOUVENIRS AVEC VOVINAM DE BUÔN MA THUỘT I-II-III.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ère PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ère PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.
ĐỒNG TIỀN & LÒNG TỰ TRỌNG - MONEY & SELF-RESPECT - L'ARGENT & RESPECT DE SOI.ĐỒNG TIỀN & LÒNG TỰ TRỌNG - MONEY & SELF-RESPECT - L'ARGENT & RESPECT DE SOI.
LÒNG TỰ TRỌNG - SELF RESPECT - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - SELF RESPECT - RESPECT DE SOI.
HỘI TRẠI CỘI NGUỒN "VỮNG BƯỚC" 2019 - CAMPING À LA RESSOURCE "DES PAS SOLIDES" EN 2019.HỘI TRẠI CỘI NGUỒN "VỮNG BƯỚC" 2019 - CAMPING À LA RESSOURCE "DES PAS SOLIDES" EN 2019.
''ĐƯA ĐÒ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . ''LE CONDUITEUR DE BATEAU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. ''ĐƯA ĐÒ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . ''LE CONDUITEUR DE BATEAU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''.
''NHỚ BẠN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER À SON CHER AMI'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''NHỚ BẠN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER À SON CHER AMI'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA ĐÀO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE PÊCHE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA ĐÀO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE PÊCHE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''ĐỒNG MÔN - ĐỒNG ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . '' A LA MÊME ÉCOLE & MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. ''ĐỒNG MÔN - ĐỒNG ĐẠO'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT . '' A LA MÊME ÉCOLE & MORALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''.
 "THUẬN THIÊN HÒA NHÂN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. "THUẬN THIÊN HÒA NHÂN'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.Gần 90 võ sư Việt Nam và Quốc tế tham dự Kỳ thi thăng cấp Cao đẳng Vovinam năm 2019 - Près de 90 Maitres VietNamiens & Internationaux au Passage de grade suppérieux du Vovinam en 2019.
KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.KHÓA THI HỒNG ĐAI 2019 - PASSAGE DE GRADE DE CEINTURE ROUGE EN 2019.

Thống kê

Số lượt truy cập 973.388
Tổng số Thành viên 83
Số người đang xem 26
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.

Đăng ngày: 11/06/2018 22:22
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản: do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ").


Từ bao đời nay, Vovinam vẫn nêu cao tinh thần "Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" hướng về cội nguồn với tất cả lòng biết ơn và sự tôn kính !

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Môn phái (1938-2018), từ ngày 9/6/2018 đến ngày 10/6/2018 vừa qua, Tổ Đường Vovinam-Việt Võ Đạo đã tổ chức chuyến hội trại "HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT TỔ - VOVINAM VƯƠN CAO"  tại Núi Dinh (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), nhằm tỏ lòng thành kính với "Đất trời" và "Tổ tiên" , cũng như  tri ân "Tổ Thầy", cùng Quý võ sư đã quá vãng…

Chuyến đi có sự tham gia của nhiều CLB thuộc các đơn vị: Vạn Hạnh, NTL Phú Thọ, VVN CMT8, Kiến Đạo, Võ Đường Lam Sơn, các CLB VVN tại Bình Thuận, Vĩnh Long, Sóc Trăng…; với con số lên đến gần 200 thành viên.

Ngoài mục đích đã nêu ở trên, chuyến đi này còn là dịp để gắn kết tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong Môn phái, đồng thời là dịp để các bạn trau dồi, học hỏi lẫn nhau về kỹ thuật, võ thuật và võ đạo…; được thể hiện xuyên suốt trong hành trình 2 ngày thông qua các hoạt động năng động, bổ ích trong suốt chuyến đi : cắm trại, thuyết trình, vẽ tranh tường, trò chơi lớn "Đi tìm mật thư", leo núi, biểu diễn thời trang "Thân thiện với môi trường", biểu diễn võ thuật và võ nhạc Vovinam…

Võ Việt Nam oai hùng sông núi
Màu áo xanh trong sắc lá, da vàng
Hồn bất khuất Năm Châu đồng vọng mãi
Nhân phẩm người Lê Sáng mãi thênh thang...
               (Thầy Bạch Vân)
                         ***
Cùng nhìn lại một vài hình ảnh ghi lại hành trình 2 ngày 1 đêm – TẠI ĐẤT TỔ - NÚI DINH
Môn sinh Vân Phạm - NTL Phú Thọ.
 
     
        Đoàn khởi hành lúc 5g30 sáng 09/06/2018.Tài xế "gan thỏ đế" nên đành đi bộ vào. May gặp xe của Vovinam Bình Thuận cũng vừa đến !!!                        
                                                                    9g30, tất cả đã sẵn sàng cuộc chơi !!! 
                                         
                         "Đoàn kết là sức mạnh - Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lạn nên hòn núi cao".
               Ba CLB chung 1 tổ "NTL Phú Thọ - Võ Đường Lam Sơn - TT.TDTT CMT8" đang vẽ cờ cho trại "Thánh Gióng".
                        
Biểu tượng cờ 80 năm trại "Thánh Gióng"    &   Cờ "Bay xa" trại Tuy Phong - Bình Thuận  &      Cờ trại "Rồng chuối" của đơn vị Kiến Đạo 
                              
Cờ trại"Đồng Hành" của Vĩnh Long & Sóc Trăng.& Nào, ta cùng thi vẽ tranh tường "Vovinam qua từng giai đoạn Hình Thành & Phát Triển" !!!
                                   
Bảng vẽ Đội Thánh Gióng "Vovinam Sư phạm Hà Nội 1940".                     Hoàn thành tuyệt tác, vui ghê !!!
                                
                                                        Ban tổ chức & Giám khảo đi nghiệm thu các "Tuyệt tác" !!!
                        
 Đội Gà Trống ò ó 0 - "Sáng Tổ Vovinam   &     Đội Rồng Chuối "Buổi biễu diễn Vovinam   &  Đội Thánh Gióng:"Vovinam Sư phạm Hà Nội 1940".
huấn luyện một số thân hữu năm 1938".             đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội 1939".
                                
Đội Bay Xa "Vovinam bắt đầu có võ phục -  &  Đội Đồng Hành " 80 năm Vovinam Việt Võ Đạo".   Nào, ta cùng chiêm ngưỡng các tuyệt tác !!!   
 Hệ thống Võ thuật & Võ Đạo năm 1964".                                                                                                                                                          
                                 Phụ huynh & Môn sinh cùng dựng trại Thánh Gióng.              Trại 1: Vạn Hạnh "Gà Trống ò ó 0 - Vươn cao - Bay xa !!!"
          
Trại 2: Kiến Đạo "Rồng ăn chuối.., nhưng ko bị đuối !!!"? & Trại 3: Tuy phong - Bình Thuận với Slogan "Bay Xa - Quyết chiến - Quyết thắng !!!"
                                                          
Trại 4: Phú Thọ-Lam Sơn-CMT8 với Slogan "Thánh Gióng - Khắc nhập, khắc xuất - Chỉ nhập, không xuất !!!" với ý nghĩa "Đoàn kết là sức mạnh - Tre già, măng mọc - Trồng cây, ai tạo nhân lành được hưởng quả lành, ai tạo nhân dữ ắt rước quả dữ "Thiện hữu thiện báo - Ác hữu ác báo".
                                                   
Trại 3: Vĩnh Long - Sóc Trăng với Slogan "Vovinam đồng đạo, đồng hành, xây dựng Môn phái !!!"
      
Đầu giờ chiều "Trò chơi lớn" qua 3 trạm thử thách và giải mã "Mật thư" !!!      &      Qua được "Trạm 1, mừng quá, đua thôi !!!".
                                  
Trạm 2: Đang vả, được ăn dưa hấu sướng ghê "Êh, không được chơi ăn gian bằng tay nhé, thèm quá nè !!!                                                                                                 
Trạm 3: Đua nhau leo núi "đuối", còn bị tra hỏi                         &           10 anh em còn lại rủ nhau lên thăm thầy Bạch Vân, nghe kể chuyện,
3/10 điều tâm niệm bất kì..hu.hu., lấy thùng "Mật thư" về thôi !!!                      huấn đạo, cùng dâng hương Phật & Cố Chưởng Môn Lê Sáng. 
                                                     
          Dâng hương tưởng nhớ "Tổ Thầy"      &  Thầy Sen thắt đai danh dự cho 2 Tân khoa "Kha & Tuấn"    &       Danh sách điểm của 5 đội
                & Quý  võ sư quá vãng".                                vừa đậu ở Khóa thi Hồng Đai 18/05/2018.                          thi cắm trại & trò chơi lớn.            
                         CÁC ĐỘI ĐANG THI THỐ THỜI TRANG TỰ CHẾ "THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG & THIÊN NHIÊN. 
    
                                                              Ôi, nhớ cái thuở hạng cân 43-45 kgs của mình quá !
    
                           Đơn vị Vũng Liêm - Vĩnh Long có quá trình chuẩn bị kỹ tiết mục "Kịch & Võ nhạc" xứng đáng Hạng I.
Môn sinh CMT8 thể hiện ca khúc làm lay động lòng người "Nơi ấy con tìm về - Sáng tác Phan Mạnh Quỳnh" và lí giải rất chính chắn: Trong cuộc sống, có những lúc ta mắc phải những lỗi lầm... Nhưng, nơi đầu tiên em tìm về vẫn chính là "Gia đình" và Vovinam là một "Đại gia đình" nơi đã song hành nuôi dưỡng tinh thần em, khôn lớn từng ngày bên Thầy Cô và bạn bè đồng môn...
                                               
                                                                          Bye..Bye Núi Dinh & See you again !!!
               
                                                               Vovinam - Việt Võ Đạo 80 Năm Vươn Cao & See you again !!!!

 

Ảnh & Youtube : Vân Phạm - Lê Hùng - Hiếu Võ. 

 * Xem thêm hình tổng quát : https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipMN4JGouoYEzhGEu-OP91DD32RVka3UfS3syppm

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Bordeaux Pháp thăm Tổ Đình ở Núi Dinh - Délégation de Bordeaux VVN VVĐ France rentre visite au Tổ Đình à la montagne Dinh.
Đài truyền hình BRVT phỏng vấn Đoàn Vovinam Pháp ăn Bánh xèo Long Hải.
RA MẮT PHIM "LIÊN MINH HUYỀN THOẠI" - PRÉSENTER UN NOUVEAU FILM ''LEAGUE OF LEGENDS''.
Tổ Đường sáng 29 tháng Chạp, Ất Mùi (7-2-2016) - Tổ Đường au matin du 29 Décembre lunaire avant Nouvel An Vietnamien (7-2-2016).
Thăm gia đình Cố võ sư Nguyễn Văn Thái - Visiter la famille du Maitre mourant Nguyễn Văn Thái.
Cuối năm trở lại Núi Dinh - Retour visite à la montagne Dinh à la fin d'année lunaire.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/