Hôm nay, ngày 23/02/2019
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

 ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''KHƠI NGUỒN ƯỚC MƠ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''SUSCITER LA RESSOURCE DE RÊVE'' COLLECTION DES POÈMES "PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.''THANH THOÁT'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ - NHẠC CAO VĂN CÁT : ''SÉRÉNITÉ'' COLLECTION DES POÈMES DE QUANG VŨ - MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''THƯỞNG HOA'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''JOUIR LES FLEURS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT. ''SỰ TÍCH BÁCH CHƯNG'' TUYỂN TẬP THƠ QUANG VŨ. NHẠC CAO VĂN CÁT - ''LA LÉGENDE DU BÁNH CHƯNG'' COLLECTION POÈME QUANG VŨ. MUSIQUE CAO VĂN CÁT.
''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''DỰNG MỘT MÙA XUÂN' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''CRÉER UN PRINTEMPS'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''HOA MAI'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ". NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE PRUNIER JAUNE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.''TỔ ĐƯỜNG HƯNG PHẤN'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC:CAO VĂN CÁT - ''TỔ ĐƯỜNG EN ENTHOUSIASME'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE:C V CÁT.
''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN NGUYỆN''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN VOEU'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ''XUÂN ƯỚC VỌNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN ASPIRATION'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁ
''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HUỆ'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR DE LILY'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA LAN'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''FLEUR D'ORCHIDÉE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HOA HỒNG'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LA ROSE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬPTHƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO V CÁT.''HOA THỦY TIÊN'' TUYỂN TẬPTHƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''FLEUR DE NARCISSE DE POÉTES'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE-QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO V CÁT.
''NHỚ THƯƠNG'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER ET AIMER'' - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.''NHỚ THƯƠNG'' - TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''PENSER ET AIMER'' - COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE : CAO VĂN CÁT.
Cơ hội đẩy mạnh phát triển Vovinam tại Nhật Bản - Bonne occassion pour pousser le développement du Vovinam au Japon.Cơ hội đẩy mạnh phát triển Vovinam tại Nhật Bản - Bonne occassion pour pousser le développement du Vovinam au Japon.
FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.
''RƯỢU NỒNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''BON VIN'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''RƯỢU NỒNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''BON VIN'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''TRÀ ĐẠM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ART BUVABLE DU THÉ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''TRÀ ĐẠM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ART BUVABLE DU THÉ'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
THƠ ''NOEL THẦY VỀ - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE AU NOEL - POÈME CRÉE PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.THƠ ''NOEL THẦY VỀ - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE RETOUR DU MAITRE PATRIARCHE AU NOEL - POÈME CRÉE PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.
THƠ ''XUÂN HOÀI NIỆM - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN MÉMOIRE - POÈME CRÉÉ PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.THƠ ''XUÂN HOÀI NIỆM - LÊ HÙNG''. NHẠC - VS.CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS EN MÉMOIRE - POÈME CRÉÉ PAR LÊ HÙNG. MUSIQUE - MAITRE CAO VĂN CÁT.
''XUÂN CẢM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''SENTIMENT DE PRINTEMPS '' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN CẢM''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''SENTIMENT DE PRINTEMPS '' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".SÁCH MỚI "VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HÀNH TRÌNH 80 NĂM (1938 - 2018)" - THE NEW EDITION "VOVINAM TO THE ITINERARY OF 80 YEARS" - NOUVELLE ÉDITION "VOVINAM À L'ITINÉRAIRE DE 80 ANS".
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 80 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN - 80 YEARS OF ESTABLISHING & DEVELOPING VOVINAM VIET VÕ ĐẠO - 80 ANS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO. VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO 80 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN - 80 YEARS OF ESTABLISHING & DEVELOPING VOVINAM VIET VÕ ĐẠO - 80 ANS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - 80TH ANNIVERSARY OF VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO SCHOOL - 80ÈME ANNIVERSAIRE FONDATION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO. KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO - 80TH ANNIVERSARY OF VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO SCHOOL - 80ÈME ANNIVERSAIRE FONDATION DE L'ÉCOLE VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO.
''Ý CHỈ VÀO ĐỜI''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ORIENTATION À LA VIE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''Ý CHỈ VÀO ĐỜI''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''ORIENTATION À LA VIE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''XUÂN Ý''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS IDÉAL'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''XUÂN Ý''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE PRINTEMPS IDÉAL'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''MIỀN TRUNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT. ''MIỀN TRUNG''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LE CENTRE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''ĐỂ LẠI''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LAISSER LA VIE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''ĐỂ LẠI''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''LAISSER LA VIE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''ĐỊNH HƯỚNG TÂM TƯ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''ORIENTATION DE L'ESPRIT'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''ĐỊNH HƯỚNG TÂM TƯ'' TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN-QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT-''ORIENTATION DE L'ESPRIT'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.
''HỌC ĐẠO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''APPRENDRE LA VOIE MARTIALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.''HỌC ĐẠO''- TUYỂN TẬP THƠ ''NHỚ NGUỒN - QUANG VŨ''. NHẠC: CAO VĂN CÁT - ''APPRENDRE LA VOIE MARTIALE'' COLLECTION DES POÈMES ''PENSER À LA RESSOURCE - QUANG VŨ''. MUSIQUE: CAO VĂN CÁT.

Thống kê

Số lượt truy cập 862.942
Tổng số Thành viên 81
Số người đang xem 94
Ba Ðịnh Hướng Lập Thân - Les trois orientations professionnelles.

Đăng ngày: 01/12/2011 16:25
Ba Ðịnh Hướng Lập Thân - Les trois orientations professionnelles.
Cố Võ Sư Chưởng Môn LÊ SÁNG
    " Thành công trên đường đời không tạo bởi những cảm hứng nhất thời, mà chỉ được tạo ra bằng những công trình làm việc có định hướng. Ngay cả với những văn nghệ sĩ tên tuổi trong văn học sử mà chúng ta tưởng như họ chỉ là người tạo được sự nghiệp nhờ cảm hứng phong phú, cũng là những người có định hướng lập thân rõ rệt, bằng khuynh hướng văn nghệ ".

Ba Ðịnh Hướng Lập Thân của Người Môn Sinh Việt Võ Ðạo

VSCM. Lê Sáng I. Tổng Quan:

   - Một số khác, trái lại, đã phối triển khuynh hướng cơ hội và khuynh hướng hiện sinh vào việc trù hoạch một dự tính lập thân mới mà họ cho là "thực tế," vì thấy trong tình trạng bất ổn của quốc gia Việt Nam hiện nay có nhiều "anh hùng cơ hội," những kẻ tham nhũng, hối mại quyền thế, gian thương rất dễ thành công. 

Thực ra, điểm cho kỹ "anh hùng cơ hội" đâu có nhiều và chắc chắn thành công hoàn toàn nhờ cơ hội sẽ không được lâu bền vì thiếu căn bản chân chính để duy trì và phát triển. Số độc đắc kỳ nào cũng có người trúng, nhưng đâu phải vì thế mà chúng ta chỉ biết nhắm mua số để cải thiện đời sống. Người môn sinh Việt Võ Ðạo không chấp nhận lối sống thiếu định hướng lập thân hoặc có những định hướng lập thân không tưởng, thiếu thực tế hay thiếu xác thực như vậy. 
 
    - Thành công trên đường đời không tạo bởi những cảm hứng nhất thời, mà chỉ được tạo ra bằng những công trình làm việc có định hướng. Ngay cả với những văn nghệ sĩ tên tuổi trong văn học sử mà chúng ta tưởng như họ chỉ là người tạo được sự nghiệp nhờ cảm hứng phong phú, cũng là những người có định hướng lập thân rõ rệt, bằng khuynh hướng văn nghệ. 

  - Do đó, thành công trên đường đời chính là thành quả làm việc của mỗi người, nhưng là sự làm việc được chuẩn bị với những tiêu chuẩn rõ rệt. Những gì chúng ta có hôm nay, chính là do kết quả làm việc của ngày hôm qua. Như vậy, tương lai, sự nghiệp của chúng ta không phải chỉ là những điều ngẫu nhiên sẽ tới trong những ngày sắp tới, mà được quyết định ngay từ sự chuẩn bị trong ngày hôm qua. Tài cầm quân của Phạm Ngũ Lão không xảy ra do ngẫu nhiên torng một xã hội trọng dụng nhân tài, mà chính do sự chuẩn bị của ông từ nhỏ: Luyện tập võ nghệ, học binh thư say mê, thậm chí ngồi giữa chợ đan mây,bị lính dẹp đường đâm thủng đùi mà không biết. 


Chính sự chuẩn bị định hướng lập thân đã tạo điều kiện thành công cho mỗi cá nhân. Ðặc biệt với các môn sinh Việt Võ Ðạo, các định hướng tiêu chuẩn phải được lý tưởng võ đạo hướng dẫn và được trù hoạch trên căn bản tinh thần võ đạo. 

II. Giá Trị Võ Ðạo và Sự Trù Hoạch Ðịnh Hướng


    - Lấy Nhật Bản làm ví dụ điển hình: Nước Nhật sau 20 năm chiến bại bi thảm, đã phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ tinh thần võ đạo của họ (tinh thần Bushido - Hiệp Nghĩa Ðạo; thường được gọi là tinh thần võ sĩ đạo, vì lầm lẫn với tinh thần Samourai). Nói đến tinh thần Nhật Võ Ðạo, là chúng ta hìnhdung ngay đến một số đức tính đặc biệt của dân tộc Nhật do tinh thần Võ Ðạo giáo hóa: ngay thẳng (tức công bằng), can đảm, nhân từ, lễ phép, tự kiểm, vâng lời, trung tín, và yêu việc. Ðó là những đức tính của người Nhật, do tinh thần võ đạo đào tạo, được dùng làm căn bản cho những chương trình phục hồi và phát triển của người Nhật và nước Nhật, tức những định hướng tiêu chuẩn của dân tộc và quốc gia Nhật. 


Trở lại những giá trị võ đạo với Việt Nam và những người môn sinh Việt Võ Ðạo, chúng ta thấy rõ những giá trị căn bản của lý tưởng Việt Võ Ðạo và tinh thần Việt Võ Ðạo trong việc hình thành và tác thành các định hướng tiêu chuẩn cho cá nhân môn sinh. Nhờ những giá trị điểm hóa, mỗi chúng ta đã có một thân thể khoẻ mạnh, một sức lực dẻo dai, một trí tuệ minh mẫn, trong một tâm hồn cao thượng, hội đủ những yếu tố về ý chí, nghị lực và đức tính cần thiết cho mọi trường hợp sinh hoạt.


    - Từ những giá trị căn bản đó, chúng ta sẽ trù hoạch những định hướng tiêu chuẩn thực tế trong sứ vụ tiền phong với các công cuộc cứu nước và dựng nước, cải tạo xã hội, phục hồi và tái tiết xứ sở. Do đó, ngay tự bây giờ, chúng ta phải trù hoạch định hướng lập thân tiêu chuẩn cho chính mình, rồi quyết tâm theo đuổi và thực hiện đến cùng. Mọi thái độ bất nhất, đứng núi này trông núi nọ, chỉ là những yếu tố phá hoại nghị lực và quyết tâm của con người, để dồn đẩy con người xuống hố sâu thất bại hoàn toàn. 

- Sự trù hoạch định hướng của mỗi cá nhân đều được thực hiện với những ý hướng riêng: người có ý hướng tốt không thể nào có những định hướng tiêu chuẩn xấu, và ngược lại những người có ý hướng tiêu chuẩn xấu, và ngược lại những người có ý hướng xấu không thể nào có những định hướng tốt. Ý hướng là tiêu điểm của khuynh hướng. Nếu ý hướng đó thiện, mỹ sẽ trở thành lý tưởng: lý tưởng là tiêu điểm của khuynh hướng hướng thượng. Giá trị của võ đạo trong sự trù hoạch khuynh hướng chính là những giá trị tinh thần căn bản cho chí tiến thủ của mỗi người, được trù hoạch thành các định hướng tiêu chuẩn: Lý tưởng võ đạo cho chúng ta sự hướng dẫn tiêu điểm các định hướng tiến tới. Tinh thần võ đạo cho chúng ta những đức tính, ý chí, nghị lực, và sự minh mẫn để thực hiện các định hướng tiêu chuẩn.

 


    - Mỗi môn sinh Việt Võ Ðạo đều phải tự trù hoạch một định hướng lập thân tiêu chuẩn cho mình. Tương lai và sự nghiệp của cá nhân môn sinh chính nằm trong sự quyết định tất hữu này, nên cần vô tư và sáng suốt trong việc trù hoạch, mới có thể tạo điều kiện thành công trong tương lai. 

III. Ba Ðịnh Hướng Lập Thân Tiêu Chuẩn của Người Môn Sinh Việt Võ Ðạo :
1.  
Con Ðường Thành Người Hữu Dụng  :


    - Muốn thành người hữu dụng, trước hết phải là người công dân tốt, sau đó tích cực trau giồi khả năng để có thể dóng góp hữu hiệu vào mọi sinh hoạt quốc gia. Trau giồi khả năng bằng học tập và kinh nghiệm. Ðối với tuổi trẻ, nên dồn mọi nỗ lực học tập vào học đường, vì học đường là môi trường thuận lợi nhất cho việc trau giồi khả năng. Ðối với những người thiếu hoàn cảnh hoặc lớn tuổi có thể tìm thấy nhu cầu trao giồi khả năng của mình trong các loại sách báo. 


Dù bằng phương cách học tập nào, chúng ta cũng chỉ có thể ứng dụng một trong năm ngả đường dưới đây : 


    - Hoặc trở thành trí thức hay chuyên viên: Trí thức là những người có học lực cao hay kiến thức rộng. Chuyên viên là những người chuyên về một bộ môn đặc biệt nào đó về khoa học, nghệ thuật và kỹ thuật. Nếu đi theo ngã đường này, người môn sinh có thể tự lựa chọn một trong những ngành hoạt động thích hợp với mình như: bác sĩ, giáo sư, kỹ sư, luật sư, hành chánh gia, quản trị gia v.v... vì đó là những nghề nghiệp cao đẳng, đòi hỏi người học phải bỏ ra một thời gian khá dài để theo đuổi tới khi tốt nghiệp. 


    - Hoặc trở thành một người thợ giỏi : Một người thợ giỏi - tức một chuyên viên "trên thực tế", là một tài nguyên tối cần cho một quốc gia đang phát triển. Do đó, nếu không có điều kiện theo học tới cấp cao để trở thành chuyên viên, cũng có thể trau giồi khải năng chuyên môn để trở thành một người thợ giỏi. Một người thợ giỏi có khi còn có giá trị cao hơn một chuyên viên loại kém. Câu "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" là một thành ngữ khích lệ nhưng cũng rất xác thực. Muốn trở thành người thợ giỏi phải: Yêu nghề Tìm người giỏi để học Cốt giỏi nghề, không nhắm kiếm tiền ngay Tận tâm làm ngoài cả nhiệm vụ để được thương mến và truyền thụ bí quyết.


Hoặc trở thành một người quân nhân xứng đáng Một quân nhân xứng đáng có nghĩa là một quân nhân ưu tú về nhiều mặt, chớ không nhất thiết là ở cấp bậc cao. Có tinh thần phục vụ cao, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao cũng đã trở thành một quân nhân xứng đáng. Nhưng phải có bằng trung học và gia nhập từ trẻ. 


Hoặc trở thành một thương gia, một kỹ nghệ gia, một nông gia, một nghiệp chủ, một trại chủ: Nếu có khiếu hay khả năng hoạt động về các ngành này, người môn sinh Việt Võ Ðạo có thể đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế quốc gia và những hoạt động phát triển kinh tế quốc gia trong thời hậu chiến, và do đó, có thể tạo lập được công nghiệp đáng kể cho mình và môn phái. 5. Hoặc trở thành các văn gia, học giả, nghệ sĩ có chân tài: Ngả đường này đòi hỏi nhiều tài năng thiên phú, bên cạnh thực học cần thiết cho nhu cầu sáng tác. Do đó, những người đi theo ngả đường này phải là người có óc tưởng tượng phong phú, nhạy cảm và đa năng. 

2. Con Ðường Thành Nhân Vật Lãnh Ðạo Quốc Gia :


    - Những nhân vật lãnh đạo quốc gia là những người nắm vận mệnh đất nước, vận mệnh quần chúng, vận mệnh dân tộc. Do đó công việc này có những nhu cầu riêng và được khởi phát từ lòng yêu nước sâu xa. Ngoại trừ những người mà chúng ta gọi là "chánh khách xôi thịt" và "chánh trị hoạt đầu", nguyện vọng trở thành các nhân vật lãnh đạo quốc gia đòi hỏi ở mỗi người chúng ta một công trình chuẩn bị to lớn: Chuẩn bị khả năng: học tập (học đường, sách báo, đoàn thể xã hội) Chuẩn bị tinh thần: Lập đức (bằng tu dưỡng). Chuẩn bị đường hướng: xây dựng lý tưởng, hoạch định chương trình hoạt động cụ thể với những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và kế sách trị quốc an dân. Chuẩn bị nhập cuộc: hoạt động lập thành tích, tổ chức, vận động để thâu thái kinh nghiệm. Ngoài ra, phải tạo hay qui tụ được thành nhóm đấu tranh mới, hoặc đỡ tốn công hơn, gia nhập nhóm hay chính đảng đã sẵn có. Ứng cử dân biểu hoặc nghị sĩ. 


3. Con Ðường Võ Học Việt Võ Ðạo :


   - Ðây là con đường gần gũi nhất với chúng ta, có những môi trường thuận lợi nhất cho việc phát   huy sở năng và thực thi chủ thuyết "Cách Mạng Tâm Thân" để phục vụ hữu hiệu cho lý tưởngViệt Võ Ðạo (phát triển người Việt và nước Việt với tinh thần võ đạo). Muốn hội nhập vào võ đạo, trước hết, người môn sinh phải hiến mình cho võ đạo bằng nổ lực tu tập để trở thành một võ sư gương mẫu. Muốn trở thành võ sư gương mẫu, người môn sinh phải trải qua những phần vụ học tập và tu dưỡng công phu : 


- Tu tập văn võ song hành: song song với việc luyện tập võ thuật, người môn sinh còn phải trau giồi văn hóa (học đường, sách báo, v.v..) để tăng cường kiến thức. 


- Học tập điều hành chỉ đạo: kế đó, người môn sinh phải tích cực học tập điều hành, tức bộ môn lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức, quản trị... để phối hợp với khả năng, kỹ thuật của mình. 

 
- Hàm dưỡng tinh thần Việt Võ Ðạo: cuối cùng, là phần vụ tu đức, tức hàm dưỡng tinh thần Việt Võ Ðạo, để hội đủ điều kiện hướng dẫn mọi người sống theo nếp sống và phong cách Việt Võ Ðạo, như: tự tin, tự chủ, tự thắng, tự lập, tự trọng, hào hiệp, dũng cảm v.v... Ðồng thời phải tự tạo lấy võ đạo đường để thực thi sứ vụ. 

4. Kết Luận


                Cách thực tế nhất với việc phục vụ môn phái, là phải chuẩn bị cho mình một sự nghiệp vững vàng. Sự nghiệp vững vàng chỉ có, nếu có định hướng lập thân tiêu chuẩn ngay từ lúc còn trẻ, còn dồi dào sinh lực. Muốn thế, phải tự tin, đừng để bị lệ thuộc vào dư luận, nhất là những dư luận mơ hồ, thành kiến. Ðã là môn sinh Việt Võ Ðạo, là phải hội nhập công danh, sự nghiệp cá nhân của mình vào thanh vọng sự nghiệp của môn phái. Một gia đình chỉ thăng tiến khi có những con người lỗi lạc. 
- Người môn sinh Việt Võ Ðạo không thể chỉ bày tỏ nguyện vọng xây dựng môn phái bằng những ý kiến suông mà phải đầu tư kiến thức, khả năng, sự nghiệp của mình vào những hoạt động xây dựng môn phái một cách thực tế.

 
    - Môn phái cũng vậy, chỉ phát triển mạnh, khi có những môn sinh tài giỏi, lỗi lạc, có danh vọng, địa vị xã hội ổn định. Một môn sinh trung thành với môn phái, nhưng không có danh vọng, địa vị, uy tín xã hội đáng kể, khả năng phục vụ sẽ chẳng có bao nhiêu. Do đó, người môn sinh đúng với danh nghĩa, muốn phục vụ môn phái hữu hiệu và tích cực, cần phải trù hoạch ngay từ bây giờ bằng một con đường lập thân nhiều triển vọng. 


       Muốn thế, phải trù hoạch từ trẻ một định hướng lập thân rõ rệt và quyết tâm theo đuổi để đạt tới. Lịch sử không tạo ra bằng những lời hứa nguyện, mà bằng sự việc cụ thể. Võ sử không tạo ra bằng số lượng mà bằng chất lượng. Sự nghiệp môn sinh không tạo ra bằng sự may rủi, mà bằng định hướng lập thân được thực hiện thành công. Ðó chính là tinh nghĩa của sự nghiệp môn sinh Việt Võ Ðạo đóng góp vào sự nghiệp môn phái Việt Võ Ðạo.

( Theo tài liệu Môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo )


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
12 phương châm tu dưỡng và hành xử của môn sinh Việt Võ Đạo - Les 12 devises pour se pecfectionner moralement les lignes de conduite du pratiquant.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

    Website : www.vovinam.divivu.com hoặc http://vovinam.phutho.vn/