Hôm nay, ngày 24/10/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.300.198
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 40
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.

Đăng ngày: 23/06/2018 00:57
Gần 200 thành viên Vovinam cắm trại tại Núi Dinh - Près de 200 membres Vovinam au camping à la montagne Dinh.
    "Một cá nhân chẳng là gì cả, dù giỏi đến đâu cũng chỉ làm được một phần công việc, cái chính là phải biết sử dụng năng lực của những tài năng chung quanh, cho dù trong số đó không có ai phi thường nhưng nếu cùng chung sức chung lòng theo đuổi một mục đích thì sẽ thành công..."-"Nếu phô trương mà không làm thì không được việc, nhưng nếu làm mà không có phô trương để gây thanh thế thì không có thế mà làm"-"Phải sống hòa đồng với mọi người, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, vì người dở nhất cũng có điểm hay, người hay nhất vẫn có điểm sai, trăm điều ghi cũng có một điều sót..." - "Vovinam luôn trung thành với mục tiêu của mình là phục vụ xã hội, đào tạo những con người tốt về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi con người đã có ý thức luôn tự hoàn thiện tất yếu sẽ tránh được những thói hư tật xấu, những sa ngã trong cuộc sống. Xã hội có nhiều con người tốt cũng sẽ tốt, cũng như khi có nhiều điểm sáng thì bóng tối sẽ tự tiêu tan. Bước vào thế kỷ 21, với mong muốn góp phần xây dựng một nền võ đạo chung cho nhân loại, Vovinam sẽ tiến từ Việt Võ Đạo tới Nhân Võ Đạo. Đây là một lý tưởng hoàn toàn mang tinh thần phục vụ, cống hiến cho nhân loại, một nhân tố hòa hợp, gắn bó bằng tâm thức yêu thương, hào hiệp chứ không phải sự chinh phục, áp đặt, đồng hóa. Chân giá trị của "Võ đạo" là tính chất nhân bản: do con người, vì con người, phát triển và phục vụ con người...Vovinam như một biển lớn thu nạp được tất cả mọi mạch nguồn từ các nơi đổ về, bất kể phẩm chất và số lượng của mạch nguồn đó ra sao, sau đó chuyển hóa thành nước biển trong sạch. (Trích " Hồi ký Chưởng Môn Lê Sáng ").


Từ bao đời nay, Vovinam vẫn nêu cao tinh thần "Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" hướng về cội nguồn với tất cả lòng biết ơn và sự tôn kính !

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Môn phái (1938-2018), từ ngày 9/6/2018 đến ngày 10/6/2018 vừa qua, Tổ Đường Vovinam-Việt Võ Đạo đã tổ chức chuyến hội trại "HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT TỔ - VOVINAM VƯƠN CAO"  tại Núi Dinh (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), nhằm tỏ lòng thành kính với "Đất trời" và "Tổ tiên" , cũng như  tri ân "Tổ Thầy", cùng Quý võ sư đã quá vãng…

Chuyến đi có sự tham gia của nhiều CLB thuộc các đơn vị: Vạn Hạnh, NTL Phú Thọ, VVN CMT8, Kiến Đạo, Võ Đường Lam Sơn, các CLB VVN tại Bình Thuận, Vĩnh Long, Sóc Trăng…; với con số lên đến gần 200 thành viên.

Ngoài mục đích đã nêu ở trên, chuyến đi này còn là dịp để gắn kết tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong Môn phái, đồng thời là dịp để các bạn trau dồi, học hỏi lẫn nhau về kỹ thuật, võ thuật và võ đạo…; được thể hiện xuyên suốt trong hành trình 2 ngày thông qua các hoạt động năng động, bổ ích trong suốt chuyến đi : cắm trại, thuyết trình, vẽ tranh tường, trò chơi lớn "Đi tìm mật thư", leo núi, biểu diễn thời trang "Thân thiện với môi trường", biểu diễn võ thuật và võ nhạc Vovinam…

Võ Việt Nam oai hùng sông núi
Màu áo xanh trong sắc lá, da vàng
Hồn bất khuất Năm Châu đồng vọng mãi
Nhân phẩm người Lê Sáng mãi thênh thang...
               (Thầy Bạch Vân)
                         ***
Cùng nhìn lại một vài hình ảnh ghi lại hành trình 2 ngày 1 đêm – TẠI ĐẤT TỔ - NÚI DINH
Môn sinh Vân Phạm - NTL Phú Thọ.
 
     
        Đoàn khởi hành lúc 5g30 sáng 09/06/2018.Tài xế "gan thỏ đế" nên đành đi bộ vào. May gặp xe của Vovinam Bình Thuận cũng vừa đến !!!                        
                                                                    9g30, tất cả đã sẵn sàng cuộc chơi !!! 
                                         
                         "Đoàn kết là sức mạnh - Một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lạn nên hòn núi cao".
               Ba CLB chung 1 tổ "NTL Phú Thọ - Võ Đường Lam Sơn - TT.TDTT CMT8" đang vẽ cờ cho trại "Thánh Gióng".
                        
Biểu tượng cờ 80 năm trại "Thánh Gióng"    &   Cờ "Bay xa" trại Tuy Phong - Bình Thuận  &      Cờ trại "Rồng chuối" của đơn vị Kiến Đạo 
                              
Cờ trại"Đồng Hành" của Vĩnh Long & Sóc Trăng.& Nào, ta cùng thi vẽ tranh tường "Vovinam qua từng giai đoạn Hình Thành & Phát Triển" !!!
                                   
Bảng vẽ Đội Thánh Gióng "Vovinam Sư phạm Hà Nội 1940".                     Hoàn thành tuyệt tác, vui ghê !!!
                                
                                                        Ban tổ chức & Giám khảo đi nghiệm thu các "Tuyệt tác" !!!
                        
 Đội Gà Trống ò ó 0 - "Sáng Tổ Vovinam   &     Đội Rồng Chuối "Buổi biễu diễn Vovinam   &  Đội Thánh Gióng:"Vovinam Sư phạm Hà Nội 1940".
huấn luyện một số thân hữu năm 1938".             đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội 1939".
                                
Đội Bay Xa "Vovinam bắt đầu có võ phục -  &  Đội Đồng Hành " 80 năm Vovinam Việt Võ Đạo".   Nào, ta cùng chiêm ngưỡng các tuyệt tác !!!   
 Hệ thống Võ thuật & Võ Đạo năm 1964".                                                                                                                                                          
                                 Phụ huynh & Môn sinh cùng dựng trại Thánh Gióng.              Trại 1: Vạn Hạnh "Gà Trống ò ó 0 - Vươn cao - Bay xa !!!"
          
Trại 2: Kiến Đạo "Rồng ăn chuối.., nhưng ko bị đuối !!!"? & Trại 3: Tuy phong - Bình Thuận với Slogan "Bay Xa - Quyết chiến - Quyết thắng !!!"
                                                          
Trại 4: Phú Thọ-Lam Sơn-CMT8 với Slogan "Thánh Gióng - Khắc nhập, khắc xuất - Chỉ nhập, không xuất !!!" với ý nghĩa "Đoàn kết là sức mạnh - Tre già, măng mọc - Trồng cây, ai tạo nhân lành được hưởng quả lành, ai tạo nhân dữ ắt rước quả dữ "Thiện hữu thiện báo - Ác hữu ác báo".
                                                   
Trại 3: Vĩnh Long - Sóc Trăng với Slogan "Vovinam đồng đạo, đồng hành, xây dựng Môn phái !!!"
      
Đầu giờ chiều "Trò chơi lớn" qua 3 trạm thử thách và giải mã "Mật thư" !!!      &      Qua được "Trạm 1, mừng quá, đua thôi !!!".
                                  
Trạm 2: Đang vả, được ăn dưa hấu sướng ghê "Êh, không được chơi ăn gian bằng tay nhé, thèm quá nè !!!                                                                                                 
Trạm 3: Đua nhau leo núi "đuối", còn bị tra hỏi                         &           10 anh em còn lại rủ nhau lên thăm thầy Bạch Vân, nghe kể chuyện,
3/10 điều tâm niệm bất kì..hu.hu., lấy thùng "Mật thư" về thôi !!!                      huấn đạo, cùng dâng hương Phật & Cố Chưởng Môn Lê Sáng. 
                                                     
          Dâng hương tưởng nhớ "Tổ Thầy"      &  Thầy Sen thắt đai danh dự cho 2 Tân khoa "Kha & Tuấn"    &       Danh sách điểm của 5 đội
                & Quý  võ sư quá vãng".                                vừa đậu ở Khóa thi Hồng Đai 18/05/2018.                          thi cắm trại & trò chơi lớn.            
                         CÁC ĐỘI ĐANG THI THỐ THỜI TRANG TỰ CHẾ "THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG & THIÊN NHIÊN. 
    
                                                              Ôi, nhớ cái thuở hạng cân 43-45 kgs của mình quá !
    
                           Đơn vị Vũng Liêm - Vĩnh Long có quá trình chuẩn bị kỹ tiết mục "Kịch & Võ nhạc" xứng đáng Hạng I.
Môn sinh CMT8 thể hiện ca khúc làm lay động lòng người "Nơi ấy con tìm về - Sáng tác Phan Mạnh Quỳnh" và lí giải rất chính chắn: Trong cuộc sống, có những lúc ta mắc phải những lỗi lầm... Nhưng, nơi đầu tiên em tìm về vẫn chính là "Gia đình" và Vovinam là một "Đại gia đình" nơi đã song hành nuôi dưỡng tinh thần em, khôn lớn từng ngày bên Thầy Cô và bạn bè đồng môn...
                                               
                                                                           Bye..Bye Núi Dinh & See you again !!!
               
                                                               Vovinam - Việt Võ Đạo 80 Năm Vươn Cao & See you again !!!!

 

Ảnh & Youtube : Vân Phạm - Lê Hùng - Hiếu Võ. 

 * Xem thêm hình tổng quát : https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipMN4JGouoYEzhGEu-OP91DD32RVka3UfS3syppm

 


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XII - 2018 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XII EN 2018.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XI - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XI EN 2017.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA X - 2017 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION X EN 2017.
VOVINAM PHÚ THỌ THI SƠ ĐẲNG KHÓA IX - 2017 - VOVINAM PHÚ THỌ AU PASSAGE DE GRADE ÉLÉMENTAIRE - SESSION IX EN 2017.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA V - 2016 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE AU PASSAGE DE GRADE ÉLÉMENTAIRE - SESSION V EN 2016.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA IV - 2015 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION IV EN 2015.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA III - 2015 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION III EN 2015.
NETVIET VTC10 ''MỘT NGÀY LÀM NGƯỜI VIỆT HỌC VOVINAM - LIVING IN VIETNAM A DAY - VIVRE UN JOUR AU VIETNAM''.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA II - 2015 : LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION II EN 2015.
VOVINAM CÁC CLB TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA I-2015 : VOVINAM DES CLUBS DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION I EN 2015.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn