Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.026
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 9
Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).

Đăng ngày: 10/01/2023 06:43
Cùng Chưởng Môn đi xem chợ Tết - Accompagnons avec Maitre Patriarche au  marché du Têt (Nouvel An lunaire Vietnamien).
    Thanh thoát : Thiên nhiên không hề nói. Bốn mùa cứ vẫn xoay. Vạn vật luôn đổi mới. Trong vòng quay đêm ngày. Cảm ứng trước đạo trời. Sống tròn nghĩa làm người. Đến chấp nhận thử thách. Đi không chút bùi ngùi. Của thế gian để lại. Phủi nhẹ bàn tay không. Hồn lâng lâng sảng khoái. Vượt muôn trùng mênh mông. VSCM.Lê Sáng - Bút danh Quang Vũ (2001). Sérénité : Quoique la nature ne propose jamais. Mais, les quatre saisons se succèdent toujours. Tout se transforme toujours. Dans l’alternance de la nuit et du jour. Se sensibiliser à la loi morale du Dieu. Vivre pleinement la vie humaine. Venir “Né” au monde qu’on doit accepter les épreuves. Partir “Meurt” sans regret. Laisser la fortune au monde Se purifier les mains. D’une âme légère et dispose. Traverser d’une multitude immense. Patriarche LÊ SÁNG au titre de Quang Vũ (2001). Traduction par Le Van Hung.


Chưởng môn Lê Sáng (1920 - 2010).

Cùng Chưởng môn đi xem chợ Tết

“Các con yên tâm đi, thầy khỏe rồi, không vào bệnh viện nữa đâu!”, Chưởng môn Lê Sáng đã bày tỏ sự lạc quan như vậy khi cùng vài môn đồ “đi xem chợ Tết” vào sáng 12-02-2010 (29 tháng Chạp, Đinh Sửu). Võ sư Nguyễn Văn Sen đã kể lại câu nói trên của Thầy khi trò chuyện cùng tôi lúc sáng nay 01-02-2011 - đúng vào ngày 29 tháng Chạp, Canh Dần - tại Tổ đường.

Tuy vẫn thường xuyên luyện công điều khí, nhưng do tuổi cao nên không đạt kết quả như mong muốn; từ giữa tháng 01-2010, tim mạch của Thầy bắt đầu bất ổn khiến chân tay sưng vù. Theo lời khuyên của võ sư bác sĩ Võ Quốc Trung, ngày 28-01-2010, Thầy đã vào bệnh viện Nguyễn Trãi để chữa bệnh. Sau nửa tháng điều trị, Thầy được xuất viện. Biết tin này, anh em chúng tôi rất vui mừng, vì như vậy Thầy được về “ăn Tết’ tại Tổ đường. Thật lòng, chúng tôi chẳng quản ngại việc ở bệnh viện chăm sóc Thầy trong những ngày Tết,nhưng trong thâm tâm chúng tôi và nhiều đồng môn khác đều mong muốn tề tựu về Tổ đường để thắp hương cho Sáng tổ Nguyễn Lộc, thăm và chúc Tết Thầy vào sáng mùng 2 tết theo truyền thống của môn phái.

Khoảng 10 giờ ngày 12-02-2010, võ sư Nguyễn Tôn Khoa mới hoàn tất thủ tục xuất viện cho Thầy nhưng vợ chồng võ sư Nguyễn Văn Sen cùng các võ sư Võ Văn Tuấn, Lê Văn Hùng và tôi đã có mặt tại bệnh viện từ lúc 8 giờ. Khi Thầy an vị trên chiếc xe 7 chỗ của võ sư Tuấn, chúng tôi trao đổi với nhau, Tết này chắc Thầy cũng chẳng đi đâu vì chưa khỏe hẳn nên nhân lúc này chúng ta đưa Thầy đi xem chợ tết và chợ hoa Tết - một sinh hoạt không thể thiếu trong những ngày chuẩn bị mừng xuân mới. Chúng tôi thưa lại với Thầy và Thầy vui vẻ đồng ý. Thế là võ sư Tuấn làm tài xế còn võ sư Sen và võ sư Hùng tháp tùng.

Xe chạy từ bệnh viện Nguyễn Trãi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai và bị kẹt xe ở bùng binh Lý Thái Tổ nên chạy chậm lại. Có dịp ngắm phố phường rộn ràng, tất bật kẻ bán, người mua chuẩn bị đón xuân về cùng sự thay đổi nhanh chóng của cảnh quan đô thị, nên Thầy rất vui. Từ Nguyễn Thị Minh Khai, xe đi về hướng dinh Thống Nhất (trước là dinh Độc Lập), vòng qua Nhà thờ Đức Bà, xuống Đồng Khởi rồi vào đường Nguyễn Huệ để Thầy được nhìn thấy đường hoa đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Hân hoan chứng kiến quang cảnh tưng bừng, rực rỡ, đầy sức sống tại trung tâm TPHCM và nhiều nơi khác, nhưng Thầy cũng không giấu được sự nuối tiếc vì biết rằng bản thân mình không còn đóng góp được nhiều cho Vovinam Việt Võ Đạo, cho dân tộc Việt Nam...

Biết Thầy rất thích trồng cây nên sau khi xem chợ hoa tại Công viên 23 tháng 9, võ sư Tuấn đã đưa Thầy đến đại lộ Đông-Tây để xem các khu bán hoa và cây kiểng khác... Nhìn những khu vườn đầy hoa đang khoe sắc thắm đón xuân, Thầy tỏ ra rất thích thú...

Lúc 11 giờ, khi thấy Thầy có vẻ mệt, các võ sư đã đưa Thầy về Tổ đường nghỉ ngơi. Trên đường đi, tuy rất vui và nói cười thoải mái nhưng Thầy vẫn bộc lộ những hoài cảm khi nhắc lại các sinh hoạt truyền thống tốt đẹp như: nấu bánh chưng, mổ heo (lợn) chia thịt ngày tết, tiệc tất niên... của môn phái hồi trước năm 1975: “Ngày xưa sao môn phái chúng ta đoàn kết thế!”. Võ sư Tuấn cho biết thêm: “Nghe Thầy nhắc những kỷ niệm đẹp mà chính tôi cũng từng trải qua đó, tôi thầm nghĩ rằng khi Thầy khỏe mạnh, tôi sẽ bàn với anh em để tổ chức lại vì nó chỉ trong tầm tay chúng ta. Tiếc rằng, giờ đây Thầy đã vĩnh viễn đi xa... Từ ngày được cùng Thầy đi xem chợ Tết đến nay đã tròn năm, nhưng phong thái lạc quan vui vẻ và nhận thức mạnh mẽ về cuộc sống cùng những lời nói của Thầy ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong lòng tôi”.

***

29 tháng Chạp năm rồi, Thầy còn đi xem chợ Tết; mùng 2 tết năm rồi, dù không khỏe,Thầy vẫn vui vẻ tiếp thân hữu và một số võ sư cấp cao tại phòng thờ Sáng tổ trong nửa giờ. Hôm nay, 29 tháng Chạp, Canh Dần, Thầy không đi xem chợ Tết nữa và rồi đến sáng mùng 2 Tết... Ôi! Còn đâu những lời động viên, dặn dò ân cần, thân mật ánh mắt trìu mến của Thầy...

01-02-2011

Môn đồ Nguyễn Hồng Tâm


Chú thích ảnh:
Chợ Tết mãi còn, người vắng bóng,
Hoa xuân khoe sắc..., nụ cười đâu...

31-12-2011
Quỳnh Kỳ


   XUÂN HOÀI NIỆM

Bài thơ ''Xuân hoài niệm'' được sáng tác vào đầu Xuân Tân Mão 2011, khi tôi về Buôn Ma Thuột đón Tết cùng gia đình, nhưng trong lòng vẫn còn buồn vời vợi khi nhớ về Thầy Chưởng Môn kính yêu đã đi xa (ngày 27 tháng 09 năm Canh Dần 2010, nhằm ngày 20 tháng 8 năm Âm lịch). 

       Nhìn lại bức ảnh kỷ niệm cùng Thầy tại Tổ Đường (Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009), thế là bao cảm xúc nhớ thương lại dâng trào, ý thơ tự nhiên lại tuôn ra !!!

        Xuân năm nay cũng như bao mùa xuân khác, bóng Thầy vẫn mãi xa !!! 

     Có lẽ, điều duy nhất làm Thầy vui nơi ''chín suối'', đó là mọi thành viên trong đại gia đình Vovinam - Việt Võ Đạo chúng ta cùng chung tay góp sức, đoàn kết phát triển Môn phái ôn hòa, trung thực và cao thượng để tiến xa hơn nữa và từng bước thực hiện được những ''tâm nguyện'' của Thầy trước lúc đi xa... Âu, đó cũng là cách trả ơn cho Thầy, một cách thiết thực nhất !!!

Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng và Môn đồ Lê Hùng mừng Xuân Kỷ Sửu 2009.

                                                             XUÂN HOÀI NIỆM

                                             Mừng xuân hoa lá đua chen nở
                                             Đất nước thanh bình trọn niềm vui.
                                             Tre già khuất bóng bên thềm cũ
                                             Măng mọc tua tủa khắp muôn nơi…

                                            Xây tình đoàn kết - Đại đoàn kết
                                            Xuân này hoài nhớ đến xuân xưa
                                            Công đức Tổ tiên còn lưu đó
                                            Nhân cách cháu con mãi noi theo…

                                                         Xuân Tân Mão 2011

                                                                  Lê Hùng

* Traduction:

                                          LE PRINTEMPS EN MEMOIRE                 

Les fleurs s'épanouissent, célébrant le printemps,
Le pays en paix est plein de joie.
Le vieux bambou cache son ombre à l'ancienne terrasse,
Ses pousses croissent de partout...
 
Construire la solidarité, une grande solidarité, 
Le printemps se souvient toujours des précédents. 
Le mérite vertueux des Ancêtres est présent, 
Leurs enfants suivent à jamais leur exemple.

                                                          Printemps du Chat 2011

                                                                     Lê Hùng

* BẢN 1:


 * BẢN 2:


 * BẢN MỚI 3:

 
 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2021).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn