Hôm nay, ngày 13/06/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.784.038
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 18
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).

Đăng ngày: 04/05/2022 23:25
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (04/04/1960 -04/04/2022 ÂL) - La 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2022 Lunnaire).
     "Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI. Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI. Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gặt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ" - DI NGÔN CỦA CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt) - "Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC (lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam) - Traduction par Hùng LV.


"Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"  

"62 năm trước, Sáng Tổ Nguyễn Lộc ra đi trong sự tiếc thương của bao người.

 62 năm sau, hàng triệu môn sinh Vovinam - Việt Võ Đạo trên toàn thế giới cùng lắng đọng tâm tư, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ đến công ơn khai sáng của Người".


*****

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã hạ nhiệt, miễn dịch cộng đồng tích cực, cuộc sống trở lại bình thường, đầy lạc quan về tương lai tươi sáng... Tổ Đường  vừa mới được trùng tu khang trang hơn, đông đảo đồng môn gần xa tề tựu trong sắc phục xanh trùng dương tràn đầy hy vọng, thành kính tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc lần thứ 62 (4/4/1960 - 4/4/2022 ÂL).

* Theo quan niệm truyền thống: "Ngày tử nhật bao giờ cũng quan trọng hơn ngày sinh nhật". Nên hàng năm, Tổ Đường vẫn duy trì truyền thống tổ chức đúng ngày chính giỗ - Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc (04/04 Âm lịch).

- Vào lúc 9g00 sáng thứ Tư 04/5/2022 (04/04/ÂL), Lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ lần thứ 62 (1960-2022) được tổ chức trang trọng trong thâm tình đồng môn tại Tổ Đường Vovinam Việt Võ Đạo (31 Sư Vạn Hạnh, Q.10 - TP.HCM). Nơi đây lưu giữ di ảnh và tro cốt của Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng – Người đã gầy dựng, sinh sống, giảng dạy trong suốt thời gian còn sinh tiền và là nơi hàm dưỡng, hun đúc, đào tạo nhiều thế hệ võ sư cao đẳng, ươm mầm nhiều tài năng, huấn luyện viên chuyên nghiệp của Việt Võ Đạo...

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", nhằm tri ân công đức to lớn của "Sáng tổ Nguyễn Lộc và Chưởng môn Lê Sáng", cũng như gìn giữ giềng mối "Tôn ti trật tự" trong Môn phái...

Kính mong quý thầy trong Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản đương thời sớm hội họp, bầu "Chánh Chưởng Quản mới" hội đủ uy tín và tài đức, được nhiều người kính nể, mến mộ.., xứng đáng với kỳ vọng của bao thế hệ, trong nhiệm vụ "Xiển dương Môn phái"...

Trân trọng.

BBT

TRÌNH TỰ CLIP & HÌNH ẢNH TỔ CHỨC LỄ GIỖ


TRADUCTION

A LA 62ème COMMÉMORATION DU MAITRE FONDATEUR NGUYEN LOC

(04/04/1960 - 04/04/2022 Lunaire).

"Venu dans une vie de larmes, j'ai perdu le rire à cause de la vie, mais je suis retourné à l'âme immaculée, généreuse de l'homme, en homme vrai. J'ai surmonté, au-delà de l'obscur, du péché de l'homme, mais non pas l'homme. L'homme a semé en moi toute douleur, âme fondue, corps écrasés, j'ai récolté les plus belles fleurs dans l'amour et la tolérance infinie". Les dernières paroles du Grand Maître Fondateur NGUYỄN LỘC (lors d'une nuit de pluie orageuse pluvieuse sur les forets et montagnes de Tam Ðảo, à la province de Vĩnh Yên - Nord du Vietnam) - Traduction par Hùng LV.

‘‘Lorsque vous buvez de l'eau, souvenez-vous de sa source - Lorsque vous mangez des fruits, rappelez-vous qui a planté l'arbre’’.

‘‘Il y a 62 ans, le fondateur Nguyen Loc est décédé dans le deuil de nombreuses personnes.

62 ans plus tard, des millions de pratiquants de Vovinam - Viet Vo Dao à travers le monde ont rassemblé leurs pensées, ont passé une minute de silence et se sont souvenus de son illumination’’.

Dans le contexte où la pandémie de Covid-19 s'est refroidie, l'immunité communautaire est très active, la vie reprend son cours, pleine d'optimisme face à un avenir radieux... To Duong vient d'être rénové, plus spacieux, avec nombreux pratiquants réunis dans des uniformes bleus pleins d'espoir, commémorant respectueusement le Maitre Fondateur Nguyen Loc pour sa 62ème commémoration (4/4/1960 - 4/4/2022 AL).

* Selon le concept traditionnel: "La date de décès est toujours plus important que l'anniversaire". Par conséquent, chaque année, To Duong maintient toujours la tradition d'organiser le principal anniversaire de la mort - La cérémonie commémorale du Maitre fondateur Nguyen Loc (4 Avril du calendrier lunaire).

A 9h00 le dimanche matin du 04 Mai 2022, la 62ème Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc (1960-2022) a eu organisé solennellement au Tổ Đường de l'École Vovinam - Việt Võ Đạo (31 rue Su Van Hanh, district 10, Ho Chi Minh-Ville). C'est le lieu où se trouvent l'image et les cendres du Maître Fondateur Nguyen Loc et du Maître Patriarche Le Sang - Les Grands professeurs qui ont créé l'art martial Vovinam. Cet endroit est aussi la maison où  Maître Le Sang a vécu, a enseigné le Vovinam à de nombreux pratiquants expérimentés; cultivé de nombreux talents et instructeurs professionnels du Viet Vo Dao…

* Poursuivant la bonne tradition de "Boire de l'eau, souvenez-vous de sa source - Mangez des fruits, rappelez-vous qui a planté l'arbre", afin de rendre hommage aux grands mérites de "Fondateur Nguyen Loc et Maître Patriarche Le Sang", ainsi comme préservant le maintien de ''l'ordre hiérarchique'' dans l’École ...

Espèrons que les Maîtres du Conseil contemporain se réuniront bientôt, voteront le "Nouveau Chef du Conseil" de prestige et de talent; qui est respecté et admiré par beaucoup de gens.., digne des attentes de nombreuses générations, à la mission de "Gloirifier l'École"...

Meilleures salutations.

Comité de rédaction

*****

The 62st Commemorative Ceremony of Founding Grand Master Nguyen Loc

(04/04/1960 – 04/04/2022 Lunar calendar).

“I ran out of tears, last all smiles because of the life, but I absolutely turned back to the karma of cleaness, humanitarian of a true human. Then I had been released above the darkness and sins of an immature human. To pass over the painful hurts, both in minds and body which God had appointed on me, now I am glad to receive the most beautiful flower and the highness of forgiveness and infinite” – THE TESTAMENT OF FOUNDER MASTER NGUYEN LOC (in a rainy and stormy night at Tam Đảo forest, Vĩnh Yên – Northern Vietnam).

 “Gratitude is the sign of noble souls.” 

“62 years ago, our Founding Grand Master Nguyễn Lộc passed away in the regretful mood and love of many Vovinam practitioners.

 62 years later, millions disciples of Vovinam – Việt Võ Đạo in all over the world are formally attending and paying tribute with respect to commemorate his name – Nguyen Loc, the founder of this Vietnamese martial art school”.

In the context where the Covid-19 pandemic has cooled, community immunity is active, life resumes its course, full of optimism in the face of a bright future... To Duong has just been renovated, more spacious, more crowded, gathered in hopeful blue uniforms, respectfully commemorating Founder Nguyen Loc for the 62nd time (4/4/1960 - 4/4/2022 of the lunar calendar).

* According to the traditional concept: "The date of death is always more important than the birthday". Therefore, every year, To Duong still maintains the tradition of holding the main death anniversary - the commemoration ceremony for the founder Nguyen Loc (April 4 of the lunar calendar).

At 9:00 am in the Sunday morning of 04 May 2022 (same date as the 4th April in lunar calendar), the 622st Commemorative Anniversary of Founding Grand Master Nguyen Loc (1960-2022) was solemnly organized at Tổ Đường of Vovina - Việt Võ Đạo School (31 Su Van Hanh street, District 10, Ho Chi Minh city). This is the place where the picture and ashes of Founding Grand Master Nguyen Loc and the Grand Master Le Sang – the Great teachers who established the Vovinam martial art. This place is also the house where he lived, taught Vovinam to many senior practitioners; cultivated many talents and professional athletes of Viet Vo Dao…

In order to promote the motto Gratitude is the sign of noble souls, as well as to praise the valuable contribution and meaningful disciplines by “the two former great characters – Founder Nguyễn Lộc and Grand Master Le Sang”, along with the mission to preserve the high spiritual hierarchy

It would be appreciated if the members of the Supreme Council of the respective Vovinam Administration Board could gather and vote to appoint the new “Managing Director” who has both the appropriate talent and moral ethics, being respected and popular among the Vovinam community, meeting the demand of many practitioners and Vovinam supporters in the mission of Renaissance to reinforce the Vovinam school…

With regards.

Adm Board

MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ở LỄ TƯỞNG NIỆM - SOME PICTURES AT THE CEREMONY

Vovinam Việt Võ Đạo Tổ Đường mới được tu sửa lại khang trang hơn !

Tập trung huẩn bị tiến hành Nghi Lễ.

Ban nghi lễ chuẩn bị hành lễ.

Đại điện Hội Đồng Chưởng Quản dâng hương.

Đại điện các Đơn vị Tỉnh thành dâng hương.

*****

TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC

(1912-1960)

 SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM - VIỆT VÕ ÐẠO 

 Dáng người dong dỏng cao, oai dũng. Mắt sáng, trán rộng, cằm nở. Nét mặt trầm mặc, cương nghị. Lối nhìn thẳng, sắc và sâu thẳm. Tiếng nói uy nghiêm, hòa ấm, thân mật. Nụ cười cởi mở, khoan dung, độ lượng...

Đó là nét độc đáo của một bậc Thầy tôn quý. Một đấng sinh thành của một Môn phái võ đạo, với sứ vụ duy trì, bảo vệ và phát triển truyền thống hào hùng, bất khuất, nhân bản của dân tộc Việt. Một người tiên phong đầy tính khai phá và sáng tạo trong cuộc chinh phục lớn lao của con người: đó là vượt thắng sự hèn yếu của thể chất và tinh thần trong mọi trường hợp và hoàn cảnh.   

Bậc kỳ tài đó chính là hình ảnh bất diệt của Võ Sư NGUYỄN LỘC, vị Sáng tổ Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo.

Ông NGUYỄN LỘC sinh ngày 08 tháng 04 năm Nhâm Tý (24-5-1912) tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Ông là trưởng nam trong một gia đình có 5 anh chị em (3 trai và 2 gái). Thân phụ là cụ ông Nguyễn Đình Xuyến và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hòa.

Ông lớn lên trong thảm cảnh mất nước, giữa lúc các phong trào cách mạng và phóng đảng đang phát triển trên đất nước. Một bên, các nhà chí sĩ cách mạng âm thầm vận động, cổ súy tinh thần yêu nước trong quốc dân để thúc đẩy thanh niên đi vào con đường cách mạng. Một bên, bọn thực dân dùng mọi thủ đoạn để ru ngủ quần chúng, đem lợi danh mua chuộc, huyển hoặc thanh niên, biến họ thành đội quân tiền phong của phong trào xoa hoa, trụy lạc.

Ông phê phán và lên án gắt gao dã tâm của bọn thực dân, và Ông quan niệm muốn đưa cuộc cách mạng dân tộc đến chỗ thành tựu, cần phải gây cho thanh niên một tinh thần dân tộc, một ý thức học tập, tu dưỡng, một ý chí quật cường, một nghị lực quả cảm, song song với một thân thể khỏe mạnh, vững chắc, có sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, có đầy đủ khả năng tự vệ hữu hiệu.  

Làm cách mạng để tiến tới thành công là một điều rất khó, song bảo vệ thành quả cách mạng để bước sang giai đoạn kiến thiết lại là điều khó hơn. Ông NGUYỄN LỘC muốn đóng góp cho đất nước những thế hệ thanh niên biết sống, biết cống hiến. Với quan niệm đó, Ông chú trọng hướng dẫn thanh niên về mặt "Tâm Thân cách mạng". 

Mang hoài bão lớn lao ấy, nên ngoài việc trau giồi học vấn và đạo đức, Ông còn nỗ lực sưu tầm, học hỏi, nghiên cứu, luyện tập nhiều môn võ thuật. Ông nhận thấy môn võ nào cũng có những ưu điểm, đặc điểm, song với thể tạng mảnh khảnh nhỏ bé của người Việt, nếu chỉ đem phổ biến một phương pháp nào thôi thì khó mà đạt được kết quả như ý. 

Hơn nữa, trong mọi cuộc chiến đấu, vấn đề tinh thần và danh dự vẫn là hai yếu tố quan trọng để quyết định sự thành bại. Bởi vậy, ngoài phần võ thuật và tinh thần võ đạo, Ông còn muốn ràng buộc các môn đệ vào danh dự Tổ quốc, nghĩa là thanh niên Việt Nam phải có phương pháp tự vệ mang danh dân tộc Việt Nam, tiêu biểu cho tinh thần tự chủ bất khuất của tiền nhân để khi chiến đấu phát huy được cái hùng khí, quyết bảo vệ và đem vinh quang về cho Tổ quốc, cho Môn phái...

Với luận cứ đó, ông NGUYỄN LỘC đã không ngừng tìm tòi học hỏi, nghiên cứu từ môn Võ và Vật cổ truyền Việt Nam đến việc phối hợp, thái dụng các tinh hoa võ thuật trên thế giới để sáng tạo thành một môn phái riêng, đặt tên là VOVINAM.

Năm 1938, cuộc nghiên cứu hoàn tất. Ông đem VOVINAM ra huấn luyện cho một số thân hữu cùng lứa tuổi để thể nghiệm môn võ mới do mình sáng tạo.

Hơn một năm sau, mùa thu 1939, Ông đem lớp võ sinh đầu tiên công khai ra mắt dân chúng tại Nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc biểu diễn thành công rực rỡ nên Hội Thân Hữu Thể Dục mời Ông cộng tác, tổ chức những lớp võ công khai cho thanh niên Hà Nội. Lớp đầu tiên được khai giảng vào mùa xuân năm 1940 tại Trường Sư Phạm Hà Nội. Sau đó, nhiều lớp võ liên tiếp được tổ chức. Môn sinh VOVINAM thời đó rất tiến bộ nhờ phương pháp huấn luyện khoa học, thực tiễn, nhờ tinh thần dân tộc sáng chói của Môn phái và nhất là ảnh hưởng cái gương "Uy vũ bất năng khuất" của Sáng Tổ Nguyễn Lộc.

Năm 1945, Ông NGUYỄN LỘC lập gia đình cùng cô Nguyễn Thị Minh là con của cụ ông Nguyễn Ngọc Hoán và cụ bà Bùi Thị Ngọ. Sau 15 năm chung sống, ông bà NGUYỄN LỘC có được 9 người con (3 trai và 6 gái).

Năm 1954, Ông vào Nam cùng một số môn đệ tâm huyết và mở trường dạy VOVINAM tại đường Thủ Khoa Huân - Sài Gòn và một số nơi khác.

Ông NGUYỄN LỘC mất ngày mùng 04 tháng 04 năm Canh Tý (29/04/1960) tại Sài Gòn và được ang táng tại Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, sau khi ủy thác quyền lãnh đạo Môn phái cho người môn đệ tâm huyết là Võ sư Lê Sáng - Chưởng môn VOVINAM. Hiện nay di cốt của Cố Võ Sư Sáng Tổ được bảo quản tại Tổ đường Môn phái số 31 đường Sư Vạn Hạnh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Suốt cuộc đời tận tụy, hy sinh để góp phần xây dựng nền võ đạo cho dân tộc, Ông đã để lại một sự nghiệp võ học lớn lao cho hậu thế. Hơn 80 năm qua, Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo đã phát triển rộng khắp đến hầu hết các tỉnh, thành trong nước và lan rộng đến nhiều nước trên thế giới. Danh xưng NGUYỄN LỘC - VOVINAM đã là những từ quốc tế hóa. Theo đà phát triển chung, Môn phái cũng đã từ bước chuyển mình thành môn võ đạo quốc tế, đúng theo tâm nguyện Sáng Tổ - Võ Đạo Phục Vụ Con Người.

Hàng năm, những môn đồ kế nghiệp từ bốn phương trời hướng về ngày giỗ Ông - bậc Thầy của nền võ đạo dân tộc - đốt nén hương tưởng niệm, đặt bàn tay thép lên trái tim từ ái, cùng cúi đầu, thầm nhắc nhở: "Không ngừng rèn luyện thân thể, gắng công luyện tập võ thuật và trau giồi tinh thần võ đạo, trọn đời dâng hiến năng lực và tâm huyết cho tương lai, cho đại nghĩa để phát triển Môn Phái ngày càng vững mạnh, trường tồn, góp phần vinh danh dân tộc Việt Nam trong cộng đồng nhân loại".

Tưởng niệm Sáng Tổ lần thứ 62 (1960 - 2022).

 

***** 

BIOGRAPHIE DU MAITRE NGUYEN LOC

(1912-1960)

FONDATEUR DE L'ÉCOLE VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Un homme grand et courageux. Yeux brillants, front large, menton large. Son visage était calme et déterminé. La vue est droite, nette et profonde. La voix est solennelle, chaleureuse, intime. Sourire ouvert, tolérance, générosité …

C’est le trait unique d’un Maître estimé. Un fondateur d’une École d’arts martiaux, avec une mission de maintenir, protéger et développer la tradition héroïque, indomptable et humaine de la nation Vietnamienne. Un pionnier plein de découverte et de créativité dans la grande conquête de l’homme: celle de vaincre la faiblesse physique et mentale dans tous les cas et circonstances.

Ce génie est l’image immortelle du défunt maître martial NGUYEN LOC, le fondateur du Vovinam – Viet Vo Dao.

 

 Maître NGUYEN LOC est né le 8 avril, année du Rat (24 Mai 1912) dans le village de Huu Bang, district de Thach That, province de Son Tay (Ha Tay, qui fait maintenant partie de Ha Noi). Il est le fils aîné d’une famille de 5 frères et sœurs (3 garçons et 2 filles). Son père est M. Nguyen Dinh Xuyen et sa mère est Mme Nguyen Thi Hoa.

Il a grandi dans la tragédie de la déshydratation, au milieu des mouvements révolutionnaires et partisans croissants du pays. D’une part, les lépreux révolutionnaires se sont silencieusement mobilisés et ont promu le patriotisme dans la nation pour pousser les jeunes dans la voie révolutionnaire. D’une part, les colonialistes ont utilisé toutes sortes de trucs pour endormir les masses, soudoyé les masses avec leur gain, trompé les jeunes et les ont transformés en avant-garde du mouvement fleuri et dépravé.

Il a critiqué et condamné fermement les ambitions des colons, et il a estimé que pour amener la révolution nationale au point de réalisation, il était nécessaire d’inculquer aux jeunes un esprit national, un sens de l’apprentissage et de la culture. une volonté résolue, une énergie courageuse, en parallèle avec un corps sain et solide, avec de l’endurance, de la ténacité, plein de capacités d’auto-défense efficaces.

Il est très difficile de révolutionner la voie du succès, mais il est plus difficile de défendre les acquis révolutionnaires pour entrer dans la phase de reconstruction. Maître NGUYEN LOC veut apporter au pays des générations de jeunes qui savent vivre et se consacrer. Avec ce concept, il se concentre sur l’accompagnement des jeunes en termes de ‘‘Révolutionnaire de l’esprit et du physique’’.

Avec cette grande ambition, en plus de cultiver son éducation et sa moralité, il s’est également efforcé de collecter, apprendre, rechercher et pratiquer de nombreux arts martiaux. Il s’est rendu compte que chaque art martial a ses avantages et ses caractéristiques, mais avec le corps mince et petit du peuple Vietnamien, il est difficile d’obtenir les résultats souhaités si une seule méthode est popularisée.

De plus, dans chaque bataille, les problèmes moraux et l’honneur sont toujours deux facteurs importants pour déterminer le succès ou l’échec. Par conséquent, en plus des arts martiaux et de l’esprit des arts martiaux, il a également voulu lier ses disciples à l’honneur de la patrie, ce qui signifie que la jeunesse Vietnamienne doit avoir une méthode d’autodéfense portant le nom de la nation Vietnamienne, représentant l’esprit du peuple Vietnamien. la maîtrise de soi indomptable des ancêtres, de sorte qu’en combattant, il puisse promouvoir son héroïsme, déterminé à protéger et à faire gloire à la patrie, à l'École …

Avec cet argument, Maître NGUYEN LOC a constamment recherché et appris des arts martiaux Vietnamiens et de la lutte traditionnelle à la coordination et à l’utilisation de la quintessence des arts martiaux dans le monde pour créer une École distincte, nommée VOVINAM.

En 1938, l’étude est terminée. Il a emmené VOVINAM pour former un certain nombre d’amis du même âge à découvrir le nouvel art martial qu’il a créé.

Plus d’un an plus tard, à l’automne 1939, il présenta au public la première promotion d’étudiants en arts martiaux à l’Opéra de Ha Noi. La performance a été si réussie que l’Association de l’Amitié du Sport l’a invité à collaborer et à organiser des cours d’arts martiaux publics pour les jeunes de Ha Noi. La première classe a été ouverte au printemps 1940 à l’école pédagogique de Ha Noi. Après cela, de nombreux cours d’arts martiaux consécutifs ont eu lieu. Les pratiquants de VOVINAM à cette époque étaient très avancés grâce aux méthodes de formation scientifiques et pratiques, grâce au brillant esprit national de l'École et surtout à l’influence de l’exemple du fondateur Nguyen Loc.

En 1945, Maître NGUYEN LOC s’est marié avec Mme Nguyen Thi Minh, le fils de Maître Nguyen Ngoc Hoan et de Mme Bui Thi Ngo. Après 15 ans de vie commune, M. et Mme NGUYEN LOC ont eu 9 enfants (3 garçons et 6 filles).

En 1954, il est allé dans le Sud avec des disciples enthousiastes et a ouvert une école VOVINAM à la rue Thu Khoa Huan – Saï Gon et quelques autres endroits.

 

 

Maître NGUYEN LOC est décédé le 4 Avril de l’année du Rat – Canh Ty (29 Avril 1960) à Sai Gon et a été enterré au cimetière Mac Dinh Chi, après avoir confié la direction de l'École à son disciple dévoué, Maître Le Sang – Patriarche de VOVINAM. À l’heure actuelle, les restes du défunt du Maître Fondateur sont conservés à la porte ancestrale de l’école au Nº31 rue Su Van Hanh, quartier 3, district 10, Ho Chi Minh-Ville.

Au cours de sa vie de dévouement et de sacrifice pour contribuer à la construction des arts martiaux pour la nation, il a laissé une grande carrière d’arts martiaux pour la postérité. Au cours des 80 dernières années, Vovinam – Viet Vo Dao s’est largement développé dans la plupart des provinces et villes du pays et s’est étendu à de nombreux pays à travers le monde. Le titre NGUYEN LOC – VOVINAM est déjà des mots internationalisés. Suite à l’élan de développement général, la secte s’est également transformée en un art martial international, conformément à l’aspiration du fondateur – les arts martiaux au service du peuple.

Chaque année, ses successeurs des quatre directions vers l’anniversaire de sa mort – Un Grand Maître des arts martiaux nationaux – brûlent des bâtons d’encens en mémoire, placent leurs mains d’acier sur leur cœur bienveillant, inclinent la tête et leur rappellent en silence. "Entraînez continuellement le corps, pratiquez les arts martiaux et cultivez l’esprit des arts martiaux, consacrez toute l’énergie et l’enthousiasme de la vie à l’avenir, à la grande cause pour développer l’École plus forte et plus forte, préserver et contribuer à honorer la nation Vietnamienne dans l’humain communauté''.

        Selon le document de l’École Vovinam Viet Vo Dao.

Traduction par Maitre Lê Văn Hùng

 


 

 

 

 

 
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN LỄ TƯỞNG NIỆM SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC LẦN THỨ 62 - Vers la 62ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc.
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2021).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG - LES IMAGES REMARQUABLES À LA 10ème COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG.
Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo kỷ niệm 10 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - L'École à la 10ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
Chưởng môn Lê Sáng – Người kế nghiệp xuất sắc của Sáng tổ Nguyễn Lộc - Maître Patriarche Lê Sáng - Le brillant successeur du Grand Maître Fondateur Nguyễn Lộc.
THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS".
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -04/04/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn