Hôm nay, ngày 24/10/2021
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).SÁCH MỚI: TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ (Tập 2) - THE NEW EDITION: IN THE FOOTSTEPS OF THE FOUNDING MASTER (Volume 2) - NOUVELLE ÉDITION: SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR (Volume 2).
Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.Kỷ niệm 11 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 11ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng.
 VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021). VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 2 - 2021).
VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.VOV5 Mondial: Vovinam - Une grande fierté des Vietnamiens - Niềm tự hào lớn lao Việt Nam.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH PHÚC PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.Lễ di quan - Mở cửa mả - Thư cảm ơn của Gia Đình Ông Lê Trung - Cérémonie à l'enterement ainsi de l'Ouverture de la porte de tombe par esprit & Lettre de remerciement.
CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.CÁO PHÓ: THÂN PHỤ VS LÊ VĂN HÙNG QUA ĐỜI 21-7-2021 - ANNONCE DU DÉCÈS: LE PAPA DE LÊ VĂN HÙNG EST DÉCÉDÉ 21-7-2021.
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS  ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).ĐẠI HỘI VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC, KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (CONGRÈS ASSOCIATION VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO VĨNH PHÚC PROVINCE, SESSION III, PÉRIODE 2020 - 2025).
Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Nguyễn Lộc - Người Startup tài ba. Kỷ niệm 61 năm ngày mất của Người (Nguyễn Lộc, un talentueux créateur - A l'occassion de 61 ans de sa mort (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 61 (04/04/1960 -04/04/2021 ÂL) - La 61ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2021 Lunnaire).
TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).TIỂU SỬ VÕ SƯ NGUYỄN LỘC - SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1912-1960): Biographie du Maitre Nguyễn Lộc - Fondateur de l'École Vovinam Việt Võ Đạo (1912-1960).
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẠC LIÊU PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM DISTRICT 9, THỦ ĐỨC VILLE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.CÁC CLB VOVINAM TP.HCM THI SƠ ĐẲNG KHÓA XV - 2021 - LES CLUBS VOVINAM DE HCM VILLE À L'EXAMEN - SESSION XV EN 2021.
KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.KỶ NIỆM 7 NĂM THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN VOVINAM ĐẠI HỌC MỞ TPHCM - 7ème ANNÉE DE FONDATION & DÉVELOPPEMENT DE VOVINAM DE L'UNNIVERSITÉ DE L'OUVERTURE DE HCM VILLE.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC HLV.TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM) - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES À L'INSTRUCTEUR TRƯƠNG QUANG NHA (VOVINAM QUẢNG NAM PROVINCE).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẬN BÌNH THẠNH TPHCM SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM HÀ GIANG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM GIA LAI PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM NINH BÌNH PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM ĐỒNG THÁP PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BẮC KẠN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG  PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM VĨNH LONG PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR.
VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.VOVINAM KHỞI ĐỘNG CÙNG SEA GAMES 31 - VOVINAM WILL START WITH SEA GAMES 31 - VOVINAM VA COMMENCER AVEC SEA GAMES 31.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 1.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM THÁI NGUYÊN PROVINCE SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR 2.
VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.VOVINAM QUÂN ĐỘI "25 NĂM GIAN KHÓ VÀ TỰ HÀO" - VOVINAM DE L'ARMÉE AVEC 25 ANS DURS ET FIERS.
Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".Nguồn gốc câu: "Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".

Thống kê

Số lượt truy cập 1.300.064
Tổng số Thành viên 90
Số người đang xem 31
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.

Đăng ngày: 07/10/2020 21:53
Đại tang : Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away / Avis de décès du Maitre Patriache Lê Sáng & Poème : Thơ thương nhớ của Lê Hùng.
    Thanh thoát : Thiên nhiên không hề nói. Bốn mùa cứ vẫn xoay. Vạn vật luôn đổi mới. Trong vòng quay đêm ngày. Cảm ứng trước đạo trời. Sống tròn nghĩa làm người. Đến chấp nhận thử thách. Đi không chút bùi ngùi. Của thế gian để lại. Phủi nhẹ bàn tay không. Hồn lâng lâng sảng khoái. Vượt muôn trùng mênh mông. VSCM.Lê Sáng - Bút danh Quang Vũ (2001). Sérénité : Quoique la nature ne propose jamais. Mais, les quatre saisons se succèdent toujours. Tout se transforme toujours. Dans l’alternance de la nuit et du jour. Se sensibiliser à la loi morale du Dieu. Vivre pleinement la vie humaine. Venir “Né” au monde qu’on doit accepter les épreuves. Partir “Meurt” sans regret. Laisser la fortune au monde. Se purifier les mains. D’une âme légère et dispose. Traverser d’une multitude immense. Patriarche LÊ SÁNG au titre de Quang Vũ (2001).


Đại tang: Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng Từ Trần / Sad News: Grandmaster Lê Sáng Passed Away

26.09.2010 23:13
 

Vietnamese English Deutsch Français ]

CÁO PHÓ

Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo vô cùng đau đớn báo tin cùng tất cả đồng môn và thân hữu xa gần :

Vị thầy muôn vàn kính yêu của chúng tôi là :

Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng

Đã từ trần lúc 3 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 27 tháng 9 năm 2010 (nhằm ngày 20/08 năm Canh Dần) tại bệnh viện 115, Sàigòn, Việt Nam.

Hưởng thọ 91 tuổi

 ***

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Linh cửu được quàn tại Tổ Đường Môn Phái

Lễ Nhập Liệm

Sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng ngày 27 tháng 9 năm 2010 tại Tổ Đường

Thăm viếng và cầu nguyện

Lễ viếng: bắt đầu lúc 3 giờ chiều, ngày 27 tháng 09 năm 2010.
Địa chỉ: 31 đường Sư Vạn Hạnh Phuờng 3 Quận 10, Sài Gòn, Việt Nam.

Lễ An Táng

Thi hài sẽ được hỏa thiêu.
Lễ động quan cử hành lúc 4 giờ sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2010.
Sau lễ hỏa táng, hương linh sẽ được thỉnh về thờ tại Tổ Đường Môn Phái.

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ĐỒNG KHẤP BÁO

Tổ đường sẽ nhận hoa và không chấp điếu.Vietnamese English Deutsch Français ]

OBITUARY

Vovinam Việt Võ Đạo Martial Arts discipline in deep sorrow announcing to all disciples and friends everywhere :

Our beloved teacher :

Grandmaster Lê Sáng
Had passed away at 3 am (Vietnam time) on September 27, 2010 at “115” hospital, in Sàigòn, Vietnam. He was 91.

FUNERAL PROGRAM
His body is being prepared at Tổ Đường hall.

Embalming and casketing will be done at 10 am September 27, 2010 at Tổ Đường

Visitation and Memorial Services

Visitation starts at 3 pm, September 27, 2010.
at 31 Su Van Hanh Street, Ward 10, District 3, Sàigòn, Vietnam.

Funeral

His remains will be cremated.
The crematory will take place at 4 am Friday, October 1, 2010.
After the cremation, his ash remains will be kept at Tổ Đường altar.

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO HEREBY URGENTLY NOTIFYING EVERYONE


Flowers will be accepted but no memorial donationVietnamese English Deutsch Français ]


TRAUERANZEIGE
Die Kampfkunst Vovinam Việt Võ Đạo teilt allen Schülern und Freunden weltweit in tiefer Trauer folgendes mit :

Unser geliebter Lehrmeister :

Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng

ist am 27.09.2010 um 03.00 Uhr (Vietnam Zeit) im Krankenhaus "115", Saigon, Vietnam, von uns gegangen. Er wurde 91.

BEERDIGUNGSVORBEREITUNGEN

Sein Leichnam wird in der Halle von Tổ Đường aufgestellt.

Die Einbalsamierung und Einsargung findet am 27.09.2010 um 10.00 Uhr in der Halle von Tổ Đường statt.

Besuch und Ehrerbietung

Beginn ist um 15.00 Uhr am 27.09.2010 in der Sư Vạn Hạnh Straße 31, Stadtteil 10, Bezirk 3, Saigon, Vietnam.

Beerdigung

Seine sterblichen Überreste werden eingeäschert.
Die Einäscherung findet am Freitag, dem 01.10.2010 um 16.00 Uhr statt.
Seine Asche wird im Altar von Tổ Đường aufbewart werden.

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO PER EILMELDUNG


Blumen werden angenommen, Spenden werden nicht angenommen.

Vietnamese English Deutsch Français ]


Avis de décès


L’école de Vovinam-Việt Võ Đạo est infiniment regrettable d’annoncer à tous Disciples VVN-VVĐ dans le monde entier :

Notre Maitre Patriache Lê Sáng
Né en 1920 et vient de mourir à 3h du matin ( horaire VN ) du 27 Septembre 2010 ( calendrier solaire de l’année de Tigre ) à l’hopital N°115 de SaiGon – Viet Nam.

Mort à l’age de 91 ans

Programme de la Cérémonie funèbre

Son cercueil est mis au Tổ Đường de l’école de Vovinam-Việt Võ Đạo

Cérénomie d’introductiuon au cercueil est organisé à 10h du matin du 27 Septembre 2010 au Tổ Đường.

Visite et Prière

Commence à 15h de l’après midi du 27 Septembre 2010

A l’adresse du N° 31 Rue de Su Van Hanh,quartier 3, district 10, SaiGon – Viet Nam.

Funérailles

A la crémation

Cérénomie pour faire un bout de conduite et faire des adieux au Maitre Patriache Lê Sáng sera commencé à 4h du Vendredi matin du 1er Octobre 2010

Après cette cérémonie de crémation, le cercueil de Maitre Patriache Lê Sáng sera reçu et rendu le culte au Tổ Đường de l’école.

     

         Hơn 20 năm trước chưa bao giờ tôi nằm mơ thấy Thầy Chưởng Môn Lê Sáng. Hơn một năm nay từ ngày Thầy rời xa dương thế, đây là lần thứ ba, tôi đã gặp Thầy về trong mộng ! Thế là ý thơ lại thản nhiên tuôn trào trong tôi...

      Thầy về huấn “Đạo”

Đêm qua nằm mộng lại gặp Thầy
Nụ cười ánh mắt vẫn không thay
Vẫn nghe rôm rả Thầy vui nói
Tổ Đường hân hoan trò xum vầy

Ngày đi con cháu vương sầu lệ
Ngày về hoa thắm đón xuân sang
Đệ tử quây quần nghe Thầy giảng:
“Thuận Thiên – Hòa Nhân” thuận lẽ đời

Vạn vật đều có thể đổi thay
Riêng “Đạo” không bao giờ thay đổi
“Đời” ai không một lần lầm lỗi
Hãy vì Môn phái hãy chung tay

“Năm ngón tay chung một bàn tay”
Trên bàn tay ngón dài ngón ngắn
Một ngón đau cả bàn tay đau
“Bàn tay thép -Trái tim từ ái”

Không cùng cha nhưng chung mái nhà
Không cùng Thầy nhưng chung một Tổ
Không cùng cảnh ngộ nhưng chung lòng
Không cùng Dòng nhưng chung một Giống

Lạc Hồng thượng võ “Bốn Nghìn Năm”
Vovinam - Sea Games - Olympic tầm cao mới
Với “Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa”
Việt Võ Đạo vinh Nhân Võ Đạo.


Rằm tháng 10 năm Âm lịch (10/11/2011)

                  Lê Hùng
 
Thư của Bà Chủ Tịch Vovinam-Việt Võ Đạo Marseille - Pháp Quốc :
  
Chào Hùng,
 
Cảm ơn bạn rất nhiều vì bài thơ rất cảm kích và xúc động xuất phát nhiều từ sự quyến luyến và tôn kính.
 
Tôi, VS.Jean Christophe và  Câu lạc bộ Vovinam Marseille cùng cộng hưởng với niềm thương nhớ của bạn đến Thầy Chưởng Môn  Sáng.
 
Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công. Gửi lời chào đến vợ và con gái 
của bạn.
 
Thân ái.
  
MT Broc
 
Traduction:

   Les recommandations léguées de Maître Patriarche parle de la vie :

“Il faudrait un Grand Changement dans notre vie.
Elle doit être Forte et Belle
Force du Corps physique – Technique – Ressources ( Humaines et Financières…)
Cependant Beauté du Cœur
du Caractère – Vertu – Choix tendancieuse et Orientation ”

Maître Patriarche Lê Sáng
Ecole de VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO


Pendant plus de 20 ans, je n’ai jamais rêvé à notre Maître Patriarche Le Sang. Depuis plus d’un an que Maître Patriarche a quitté le monde terrestre, c’est la 3ème fois que je le revois en rêve ! Alors la poésie s’écoule tranquillement en moi...

Maître Patriarche revenait pour apprendre la “Voie martiale”


Hier, dans mon rêve, j’ai revu Maître Patriarche.
Son sourire, la lueur de ses yeux n’avaient pas changé.
J’entendais toujours sa voix animée, pleine de joie
Ses élèves se réunissaient joyeusement au Tổ Đường.

Les disciples - Tristes et plein de larmes au jour de sa mort
Joyeux au jour de son retour comme les fleurs belles et fraîches à l’arrivée du printemps.
Les disciples se réunissaient et écoutaient son enseignement:
“Accepter le ciel et être en bon accord avec tout le monde'', accueillir favorablement notre vie ordinaire. Ex: Quand on est soif, on doit boire de l’eau. On est malade, on doit aller voir et boire les médicaments... C’est favorable à la raison ordinaire.

Tout peut changer
Seul le ''Principe Moral'' ne change pas.
Dans la ''Vie'' peu de gens ne se trompent pas.
Unissez vos mains pour l’Ecole.

''Dans une main, il y a 5 doigts''.
Il y a des doigts longs, il y a des doigts courts.
Si un doigt est malade, toute la main a mal.
“La main d’Acier sur le Cœur de Bonté”

Pas le même père, mais le toit commun.
Pas le même Maître principal, mais le même Maître fondateur.
Pas les mêmes circonstances, mais le même cœur.
Pas la même Ascendance, mais la même Race originelle

Lạc Hồng - Peuple martial Vietnamien avec les ''Quatre Mille Ans de Culture”.
Vovinam - Sea Games ( Jeux sportifs en Aise du Sud-Est ) - Olympique aux nouveaux sommets
“Grâce au Temps, au Terrain favorable et à l’Entente Nationale...” (C’est parlé de trois éléments principals “Temps ou Occassion – Lieu : Bon endroit – Humain ” pour réussir et développer bien un domain ( surtout commerce...)
Việt Võ Đạo en honneur d’un Art Martial de l’Humanité “Nhân Võ Đạo”.

                       Pleine Lune en Octobre de l’Année lunaire (10/11/2011)
                                                                                        Lê Hùng

*  Lettre de remerciement de la Présidente du VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO de Marseille - France :

Bonjour Hung,

Merci beaucoup pour ce poème très touchant et émouvant d'où émane beaucoup d'affection, de respect. 

Je m'associe à toi ainsi que JC et notre club Vovinam de Marseille à tes pensées pour notre Grand Maître Le Sang.

Je te souhaite beaucoup de santé et de réussite. Salutation à ta Femme et ta Fille.

Amicalement

 
MT Broc                                           

 

              Noel Thầy về !

 Giáng sinh đến đem niềm vui đến

Canh Dần đại hạn sớm qua mau

Hoàng hôn buông xuống bên thềm cũ

Ẩn hiện trong mơ bóng dáng Thầy !

                    Noel 2010

                     Lê Hùng

* Traduction :

Noel au retour de Maitre Patriarche ! 

L’arrivée de Noel apporte la nouvelle joie

La mauvaise année du Tigre sera bientot passée

Le crépuscule retombe sur l’ancienne terasse

Dans la reve tantot apparait, tantot disparait l’ombre de Maitre !

                         Noel 2010

                          Lê Hùng


 

THẦY VỀ DẠY « THIẾT SA CHƯỞNG »  

 
Đêm qua nằm mộng gặp lại Thầy
Ánh mắt, nụ cười vẫn không thay
Vẫn nghe sang sảng lời khuyên huấn
Tràn ngập không gian thiêng liêng này…

 Dâng nén hương thiêng lên Sáng Tổ
Bát Quái Âm Dương đảo vòng tay
Cương Nhu Phối Triển xoay kình lực
Tiến thoái song chưởng cuồng phong bay…

Hồi hộp, ngẩn ngơ rồi ngơ ngẩn
Tự dưng hồn vía đã lên mây
Bóng Thầy khuất dần bên khung cửa
Chợt mình thức giấc mộng vẫn xoay…

Tân Mão, ngày 05/03/2011
LÊ HÙNG


Traduction :

Maitre Patriache revient d’apprendre « L’énergie des mains d’acier »

Dans la reve hier, je revois le Maitre Patriache
Son luleur des yeux, son sourire ne changent pas encore
Il reste toujours sa voix étoffée de recommandation
Inondant l’espace de ce monde spirituel…

Présentant les batonnets d’encens sacrés au Maitre Fondateur
Retournant le cercle des mains selon les Huits Signes de Ying Yang
Combinant entre la force et la souplesse pour prsesser celles de tendon
Progressant et reculant, un double coup à deux mains ouvertes fait voler le vent violent…

Moi, alpitant, hébété et abruti
Subitement et sans raison, mon ame est dans les nuages
L’ombre de Maitre se cache peu à peu dèrrière le dormant
Sursauter et m’éveiller, la reve m’entoure encore…

L’année du Chat, le 05 Mars 2011
LÊ HÙNG

Thơ: Xuân Hoài Niệm
05.02.2011 23:38

 XUÂN HOÀI NIỆM

Mừng xuân hoa lá đua chen nở
Đất nước thanh bình trọn niềm vui
Tre già khuất bóng bên thềm cũ
Măng mọc tua tủa khắp muôn nơi…

Xây tình đoàn kết – Đại đoàn kết
Xuân này hoài nhớ đến xuân xưa
Công đức Tổ tiên còn lưu đó
Nhân cách cháu con mãi noi theo…

             Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng và Môn đồ Lê Hùng

    LE PRINTEMPS EN MEMOIRE


Les fleurs en course d’épanouissement pour célébrer le printemps
Le pays natal en paix plein de joie
Le vieux bambou caché son ombre à l’ancienne terrasse
Les pousses de bambou croissent de partout…

Construire la solidarité – Grande solidarité
Ce printemps se souvient toujours à l’ancien printemps
Le mérite vertueux des Ancetres reste encore
Les enfants suivent pour toujours sa personnalité… 


                     Printemps du Chat 2011

                                      Lê Hùng

A la veille du Nouvel An, je voudrais souhaiter avec respect à la Grande Famille de Vovinam-Việt Võ Đạo : «Toutes choses selon vos désirs »

Xuân Tân Mão 2011

      Lê Hùng 

             Trước thềm Năm Mới, kính chúc Đại Gia Đình Vovinam-Việt Võ Đạo :
                                                               ‘‘VẠN SỰ NHƯ Ý’’
                                                

NHỚ THƯƠNG THẦY !

Thầy ơi, Thầy đã đi rồi
Năm Châu Bốn Bể nhớ Thầy khóc thương
Thiếu thời trai trẻ tha hương
Thiếu thời trai trẻ tứ phương tung hoành

Phát huy truyền thống Cha Ông (Anh)
Xây nền võ đạo xứng danh tên Người
Vo Vi Nam làm gốc rễ
Việt Võ Đạo là kết trái đơm hoa

Nhân Võ Đạo kết tinh ra
Như cây có cội, như hoa có nguồn
VoViNam khai Sáng Tổ Nguyễn Lộc
Việt Võ Đạo gợi Chưởng Môn Lê Sáng

Hòa quyện thành ánh hào quang
Tỏa sáng trên bầu trời Nhân Võ Đạo…
Thầy ơi, Thầy đã đi rồi
Năm Châu Bốn Bể khóc thương nhớ Thầy

Cùng nhau tề tựu về đây
Bắc – Trung - Nam họp dâng Thầy nén hương
Một tạ,tiễn Thầy lên đường
Hai tạ, luôn nhớ công ơn trồng người

Ba tạ, đồng nguyện lời Người :
Xây tình đoàn kết Sư Môn vững bền
VoViNam – Việt Võ Đạo làm nền
Đồng tâm, đồng sức vững bền tiến lên

‘‘Cách mạng tâm thân'’ mở lối
Phối triển ‘‘Bàn tay thép, trái tim từ’’
‘‘Nhân sinh quan - Vũ trụ quan’’
Tam điểm đồng quy thành Nhân Võ Đạo…

 Sài Gòn, đêm trắng 05/11/2010
         Môn sinh Lê Văn Hùng

Traduction :

PENSER AFFECTUEUSEMENT AU MAITRE !

Maitre, il était parti
Le monde entier lui pense et pleut
La jeunesse gagne sa vie en terre étrangère
Fait et Agit à sa guise aux quatres point cardinaux

Fait valoir la tradition des générations antérieuses
Construit le Võ Đạo (la voie vertueuse de l’art martial) mérité de son Nom
Vo Vi Nam est la racine
Việt Võ Đạo est les fleurs et les fruits

C’est cristallisé en voie martiale de l’humanité (Nhân Võ Đạo)
Tel que l’arbre a sa racine et la fleur a son origine
Vo Vi Nam crée par Maitre Fondateur Nguyễn Lộc
Việt Võ Đạo suggéré par Maitre Patriache Lê Sáng

Qui se sont interpénétrés en auréole
Eclairés dans le firmament de la voie martiale de l’humanité (Nhân Võ Đạo)…
Maitre, il était parti
Le monde entier lui pense et pleut

S’y réunissent ensemble
Le Nord – Le Centre –Le Sud lui présentent les batonnets d’encens
La 1ère prière , lui reconduit en dernier voyage
La 2ème prière, pense toujours à son bienfait

La 3 ème prière, jure ensemble ses conseils :
Construisons-nous en stable la solidarité entre le Maitre et l’élève
VoViNam – Việt Võ Đạo fait la base
Unissons - nous dans une communauté de vues et d’actions en stable de l’avance 

Ouvrions - nous la voie pour "La Révolution de Cœur et de Corps humain''
Combinons - nous "La Mains d’acier sur le Cœur de bonté"
"Conception de la vie – Conception du monde"
Les trois convergents font la voie martiale de l’humanité (Nhân Võ Đạo)…

SaiGon, à la nuit blanche du 05 Novembre 2010
Disciple Lê Văn Hùng| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -04/04/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TRI ÂN 20-11 "NGÔI TRƯỜNG KHÔNG TỐT NGHIỆP" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "L'ÉCOLE N'EST PAS DIPLÔMÉE".
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants VN du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
"THẦY TÔI NAY ĐÃ 90 - MON MAITRE A 90 ANS - MY MASTER IS 90 YEARS OLD".
TƯỞNG NIỆM CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG LẦN 9 (2010-2019) - LA 9ÈME COMMÉMORATION DU MAITRE PATRIARCHE LÊ SÁNG (2010-2019).
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04/2019 ÂL) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
CLB Vạn Hạnh tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (1960-2019) - Club Vạn Hạnh à la 59ème Commémoration du Déces du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960-2019).
T/B : Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 59 (04/04/1960 - 04/04 ÂL 2019) - La 59ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2019 Lunnaire).
Lễ Tưởng Niệm Chưởng Môn Lê Sáng lần 8 (2010 - 2018) - La 8ème Cérémonie commémorale du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2018).
Lễ giỗ Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 58 & Vinh thăng Hồng đai 2018 - Le 58ème Anniversaire de la mort du Fondateur Nguyễn Lộc & Remise d'honneur des Ceintures Rouges en 2018.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn