Hôm nay, ngày 05/12/2023
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023). Chúc mừng Sinh nhật Tập đoàn FPT 35 năm Thành lập & Phát triển (13/9/1988 - 13/9/2023). Happy 35 th Birthday of Etablishment & Development of FPT Corporation (13/9/1988 - 13/9/2023).
Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?Tuổi trẻ Online: Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam ?
Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam. Hơn 1500 sinh viên nhập học Greenwich Việt Nam - Plus de 1.500 nouveaux étudiants à l'entrée de l'Université Greenwich Viet Nam.
VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.VOVINAM GREENWICH VIETNAM (CS.TPHCM) BIỂU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 - VOVINAM GREENWICH VIETNAM A HCM VILLE EN DEMONSTRATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024.
VOVINAM ĐẠI HỌC  GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.VOVINAM ĐẠI HỌC GREENWICH VIỆT NAM (TP.HCM) THI HỌC KỲ SUMMER II - 2023 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2023.
CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.CÔNG BỐ TRANG THÔNG TIN & LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN VOVINAM TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT.
Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.Tập huấn nghi lễ môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo tại Cần Thơ - Formation rituelle du Vovinam Viet Vo Dao à Can Tho.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.672.359
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 20
Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.

Đăng ngày: 24/10/2022 15:02
Vovinam Greenwich Việt Nam (CS.TPHCM) ra mắt CLB & Tổ chức Khóa thi Sơ đẳng 23-10-2022 - Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présenté son Club & Son 1er Passage de Grade.
    "KHỎE ĐỂ CÓ ÍCH - ÊTRE FORT POUR ÊTRE UTILE" - "HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI - APPRENDRE, APPRENDRE ENCORE, APPRENDRE TOUJOURS" - "VIỆC HỌC NHƯ ĐI THUYỀN TRÊN DÒNG NƯỚC NGƯỢC. KHÔNG TIẾN ẮT SẼ LÙI - LES ÉTUDES SONT À CONSIDERÉES COMME LE BATEAU REMONTE À CONTRE COURRANT. S'IL N'AVANCE PAS, IL RECULE".


- Kỷ niệm 84 năm Thành Lập & Phát Triển Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938 – 2022); 62 năm ngày mất của Cố Võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc (1960 - 2022); 12 năm ngày mất của Cố Võ sư Chưởng môn Lê Sáng (2010 - 2022).

- Kỷ niệm Khóa thi đầu tiên ra mắt CLB Vovinam Việt Võ Đạo Đại Học Quốc Tế Greenwich - Liên kết với FPT Education (23/10/2022).

- Thực hiện kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Vovinam TP.HCM năm 2022, nhằm đánh giá quá trình huấn luyện và tập luyện Vovinam Việt Võ Đạo tại đơn vị CLB trong thành phố, tạo điều kiện giao lưu, cọ xát và thăng tiến cho các môn sinh; nhằm nới rộng tình đoàn kết trong Môn phái.

Vào lúc 8g00 sáng Chủ nhật ngày 23/10/2022 tại sân tập Vovinam Việt Võ Đạo - Đại Học Quốc Tế Greenwich Việt Nam - CS.TPHCM (VVFGWH), số 20 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình - TPHCM, cho 82 thí sinh đang theo tập tại các CLB Vovinam Việt Võ Đạo trên địa bàn thành phố: ĐH FGWH, ĐH MỞ, NTL PHÚ THỌ, TT HOA LƯ, QUÂN KHU 7.

Về tham dự khoá thi có sự hiện diện : 

1. Thầy Nguyễn Văn Sen: Chánh vụ Lễ Nghi & Kỹ Thuật HĐCQMP - Quản nhiệm Tổ Đường Môn phái).
2. Võ sư Nguyễn Hoàng Hiệp: Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TPHCM.
3. Võ sư Đỗ Ngọc Thạnh (HLV tuyển trẻ TPHCM): Chánh chủ khảo - Giám sát khóa thi.
4. Võ sư Lê Văn Hùng (Trưởng Bộ môn Vovinam GDTC FGWH & HLV Trưởng Vovinam NTL Phú Thọ & ĐH MỞ - CS.Gò Vấp): Trưởng BTC - Giám khảo. 
5. Võ sư Nguyễn Văn Hiệp (CLB Hoa Lư): Giám khảo.
6. Võ sư Võ sư Mai Ngô Hoài Quốc (CLB QK7): Giám khảo.
7. Võ sư Võ Văn Đông (CLB Hoa Lư): Giám khảo.
8. Huấn luyện viên các đơn vị tham gia phụ tá chấm thi & trọng tài, cùng đông đảo Quý phụ huynh và bạn bè các thí sinh.

Thay mặt BTC, VS.Lê Văn Hùng giới thiệu thành phần tham dự, mục đích, ý nghĩa và nội dung của khóa thi.
Sau đó, Đỗ Ngọc Thạnh có đôi lời phát biểu và động viên tinh thần các thí sinh.

Khoá thi diễn ra sôi nổi và hào hứng theo đúng chương trình truyền thống của Môn phái: Lý thuyết võ đạo - Kỹ thuật căn bản - Quyền - Song luyện - Đòn chân - Công lực & Hít đất và xen kẽ là trận đấu đối kháng.

Sau cùng, BTC tổng kết điểm, tuyên dương, thắt đai danh dự cho các tân "Thủ Khoa và Á Khoa'' ở các cấp và không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cũng như chúc mừng khóa thi thành công tốt đẹp... 

BBT.

KẾT QUẢ 

I. Thi lên Lam đai:
1. Mạc Đắng Hải (ĐH Greenwich ): 28đ - Thủ khoa.
2. Lê Gia Hân (NTL Phú Thọ): 26đ - Á khoa.
II. Thi lên Lam đai I:
1. Nguyễn Tấn Tài (Hoa Lư): 24đ - Thủ khoa.
2. Nguyễn Đức Trung (Hoa Lư)23đ - Á khoa.
III. Thi lên Lam đai II:
1. Vũ Hoàng Quân (Hoa Lư): 31đ - Thủ khoa.
2. Lê Thị Thùy Dương (ĐH MỞ): 29đ - Á khoa.

***********************

Vovinam FPT University of Greenwich VietNam (HCM Campus) présente son Club ainsi son 1er Passage de Grade avec les autres Clubs Vovinam de HCMville.

- A l'occassion de 84ème Anniversaire de la Fondation et du Développement de Vovinam Việt Võ Đạo (1938 – 2022); 62ans de la mort de Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1960 - 2022); 12 ans de la mort de Maitre Patriarche Lê Sáng (2010 - 2022).

- A la réalisation du planning des activités de la Fédération Vovinam de HCM Ville en 2022, visant évaluer le processus d’instruction et d’entrainement, faire d’échange, frottement et de promotion aux pratiquants ; élargir la solidarité dans l’Ecole. 

A 8h00 du Dimanche matin du 23 Octobre 2022 au cour de l'Université Internationnale de Greenwich VietNam (Filiale à HoChiMinh ville), à l'adresse du No 20 rue de Cong Hoa, quartier 12, district Tan Binh de HCM ville où le Passage de Grade Élémentaire s’est bien écoulé pour 82 candidats des Clubs indépendants de la ville: Club Greenwich, Club de la Maison des Sports de Phú Thọ, Club Hoa Lư, Club de l'armée QK7, Club de l'université d'Ouverture.

Venus y participer avec la présence: 

1. Maitre Nguyễn Văn Sen: Responsable du Protocole des cérémonies traditionneles et des techniques du Conseil des Maitres - Responsable du Tổ Đường de l'école).
2. Maitre Nguyễn Hoàng Hiệp: Président de la Fédération Vovinam de HCM Ville.
3. Maitre Đỗ Ngọc Thạnh (Instructeur de l'équipe sélectif des jeunes du Vovinam de HCM Ville): Supperviseur de l'examen.  
4. Maitre Lê Văn Hùng (Club Greenwich & Phú Thọ & Université d'Ouverture): Organisateur & Jury. 
5. Maitre Nguyễn Văn Hiệp (Club Hoa Lư): Jury.
6. Maitre Maitre Võ Văn Đông (Club Hoa Lư): Jury.
7. Maitre Mai Ngô Hoài Quốc (Club de l'armée - QK7): Jury.
8. Et l'ensemble des instructeurs (Assistants de Jury et d’arbitrage), les parents ainsi que les amis 

En représentant de l'Organisateur, Maitre Lê Văn Hùng a présenté les participants, le but, l'idée et le contenu de l'examen.

Et puis, Maitre Đỗ Ngọc Thạnh a pris sa parole et encouragé avec l'esprit des candidats.

La session d’examen s’est écoulée avec mouvementé et enthousiasmant à l’origine du programme traditionnel de l’Ecole: Théorie des principes morales - Technique de base - Quyền - Song luyện - Force physique et un combat à la fin.

Enfin, l'Organisateur a fait le bilan des notes, félicité et attaché les ceintures d'honneur aux 1ères & 2èmes places des grades et sans oublier d'adresser son remerciement à tout le monde, ainsi les voeux de réussite de l'examen...

BBT.

RÉSULTAT
I. Ceinture bleue:
1. Mạc Đắng Hải (ĐH Greenwich ): 28 points - 1ère place.
2. Lê Gia Hân (NTL Phú Thọ): 26 points - 2ème place.
II. Ceinture bleu avec 1 barette:
1.  Nguyễn Tấn Tài (Hoa Lư): 24 points - 1ère place.
2. Nguyễn Đức Trung (Hoa Lư)23 points - 2ème place.
III. Ceinture bleu avec 2 barettes
1. Vũ Hoàng Quân (Hoa Lư): 31 points - 1ère place.
2. Lê Thị Thùy Dương (ĐH MỞ): 29 points - 2ème place.

*****

HÌNH ẢNH KHÓA THI - PHOTOS DE L'EXAMEN

VS.Lê Văn Hùng giới thiệu thành phần tham dự, phổ biến mục địch, ý nghĩa Khóa thi.

VS.Nguyễn Hoàng Hiệp - CT.LĐ Vovinam Việt Võ Đạo TPHCM trao tặng Kỷ niệm chương của Liên đoàn.

Võ sư Đỗ Ngọc Thạnh phát biểu động viên tinh thần các thí sinh.

Đông đảo thí sinh và phụ huynh cùng bạn bè thân hữu đến tham dự động viên tinh thần các thí sinh.

Thi "Lý thuyết Võ Đạo".

 

 

Thi kỹ thuật "Phản đòn đá & Khóa tay dắt".

Tổng kết điểm, công bố các thí sinh đạt Thủ Khoa & Á Khoa.

Đánh giá kết quả Khóa thi.

Tuyên dương thắt đai danh dự cho các tân Thủ Khoa & Á Khoa.

 

Tân Thủ Khoa - Mạc Đắng Hải (ĐH Greenwich ) & Á Khoa - Lê Gia Hân (NTL Phú Thọ): Lam đai.

Tân Thủ Khoa - Nguyễn Tấn Tài (Hoa Lư) & Á Khoa - Nguyễn Đức Trung (Hoa Lư): Lam đai I.

Tân Thủ Khoa - Vũ Hoàng Quân (Hoa Lư) & Á Khoa - Lê Thị Thùy Dương (ĐH MỞ): Lam đai II.

CLB Vovinam Việt Võ Đạo FPT Greenwich Việt Nam - CS.TPHCM.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC HỌC KỲ FALL PART 1 - 2022 (VOVINAM FPT GREENWICH VN-HCM TERMINÉ LE TRISMETRE D'AUTOMNE, PART 1 - 2022).
VOVINAM FPT GREENWICH VIỆT NAM (CS.HCM) BIỄU DIỄN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI - Vovinam FPT Greenwich VietNam (Filiale HCM) à l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2022 - 2023.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Ý nghĩa "Danh xưng Vovinam Việt Võ Đạo-Lối Nghiêm lễ-Màu đai" - Tiểu sử Sáng tổ Nguyễn Lộc & Chưởng môn Lê Sáng - La signification "VVN VVĐ-Salutation-Couleur de ceinture" - Biographie Grands Maitres.
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (1-5) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (1-5) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (1-5).
Ý NGHĨA 10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA VIỆT VÕ ĐẠO SINH (6-10) - THE MEANING OF THE 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES (6-10) - LA SIGNIFICATION DES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX (6-10).
Ngày hội các CLB FPT Greenwich HCM - Orientation of Greenwich University Clubs.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2022 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2022.
Trong giờ học Vovinam FPT Greenwich TPHCM - Vovinam FPT University of Greenwich HCM in a lesson 20/4/2022.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2022 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2022.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn