Hôm nay, ngày 14/07/2024
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).Cáo phó & Phân ưu VS.Trịnh Thế Hùng (1951-2024) - Annonce du décès & Condoléances du Maitre Trịnh Thế Hùng (1951-2024).
T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.T/B: Lễ tưởng niệm Sáng tổ Nguyễn Lộc LT64 (1960-2024) - Lễ công bố tân Chánh Chưởng Quản - Lễ thăng đai các Tân Khoa Hồng Đai 2024 - Annonce: La 64 Commémoration du Maitre Fondateur Nguyen Loc.
THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE THÔNG BÁO CỦA HĐVSCQ MÔN PHÁI - ANNONCE DU CONSEIL DES MAITRES DE L'ÉCOLE
Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.Võ sư Trần Văn Mỹ - tân Chánh Chưởng quản Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo - Maitre Tran Van My voté le Chef du Conseil des Maitres.
Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.  Liên đoàn Vovinam Cần Thơ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Văn Nhàn - Fédération Vovinam Cần Thơ commémore le Maitre Nguyễn Văn Nhàn.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO THẦY - OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU, MAITRE TRUNG ĐẠO_NGUYỄN VĂN NHÀN !
Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).Cáo phó - Phân ưu - Tiểu sử thầy Trung Đạo - Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).- Annonce du décès - Condoléances - Biographie du Maitre Trung Đạo_Nguyễn Văn Nhàn (13-7-1950 & 25-2-2024).
Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).Kỷ niệm 10 năm gắn bó với Vovinam FPT Greenwich Việt Nam (2013 - 2023) - Honorer mon 10ème Anniversaire attachant avec Vovinam FPT Greenwich VietNam (2013 - 2023).
Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam. Tận tâm tận lực lan tỏa Vovinam - Dédié à la diffusion du Vovinam.
KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN 7 - 2023 - OUVERTURE DU 7ème CHAMPIONNAT MONDIAL DU VOVINAM EN 2023.
GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.GIẢI VÔ ĐỊCH VOVINAM THẾ GIỚI LẦN VII NĂM 2023 - The 7th WVVF World Vovinam Championships 2023.
TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".TRI ÂN 20-11 "THẦY TÔI & NGHIỆP VÕ" - A la gratitude de la Journée des Enseignants Vietnamiens du 20 Novembre "Notre Maître & Sa carrière d'arts martiaux".
HÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONALHÀNH TRÌNH 85 NĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - L'ITINÉRAIRE DE 85 ANS DU VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO DEVENU LA PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL NATIONAL
Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Tự hào Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est fier d'être reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.Vovinam được công nhận Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Quốc Gia - Vovinam est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel National.
PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN NHÂN LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO (1938-2023) - Paroles du Conseil des Maîtres lors 85ème Anniversaire de l'École (1938-2023).
 ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''. ''CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72 CỦA THẦY SEN - HAPPY 70th BIRTHDAY OF MASTER SEN - JOYEUX 72ème ANNIVERSAIRE DE MAITRE SEN !!!''.
Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.Học võ và dạy võ xưa và nay - Apprendre & Enseigner l'art martial de l'autrefois et de nos jour.
Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Võ và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” - L'art martial & Sa tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.Truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo" - Tradition “Respecter son Maître & Respecter sa voie morale”.
PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.PHÁT HÀNH BỘ TEM CHUNG VOVINAM VIỆT NAM & VÕ ẤN ĐỘ - PUBLICATION D'UNE COLLECTION COMMUNE DE TIMBRE DU VOVINAM VIETNAM & ARTS MARTIAUXINDIENS EN 2023.
Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).Kỷ niệm 13 năm ngày mất Chưởng môn Lê Sáng - A la 13ème Commémoration de la mort du Maitre Patriarche Lê Sáng (2010-2023).
Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).Thông báo: Lễ Giổ Chưởng Môn Lê Sáng lần thứ 13 (2010 - 2013) - Annonce: Organisation à la 13ème Cérémonie commémorale de la mort du Maitre Patriarche LÊ SÁNG (2010 - 2013).
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH THÂN MẪU VS.VŨ TRỌNG BẢO - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA MÈRE DE MAITRE VŨ TRỌNG BẢO.
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC (1912-1960) - Les dernières paroles du Maitre Fondateur Nguyễn Lộc (1912-1960).
VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.VVF thông báo về việc tổ chức Kỳ thi thăng đai cấp cao đẳng môn Vovinam Việt Võ Đạo tại Trường IVS - HN - VVF informe concernant le Passage de grade supérieur organisé au Lycée IVS de HN.
"CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat"."CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ - “Qu'il est plus aigu que la dent d'un serpent D'avoir un enfant ingrat".
''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.''GIẬU ĐỔ BÌM LEO - When the tree is fallen, everyone run to it with his axe - Lorsque l'arbre est tombé , tout le monde court à elle avec sa hache''.
Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".Luật nhân quả đối với người “ác khẩu” - The law of Karma with an "evil tongue" person - La loi du Karma avec la "personne à la mauvaise langue".
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.

Thống kê

Số lượt truy cập 1.801.945
Tổng số Thành viên 91
Số người đang xem 98
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).

Đăng ngày: 11/07/2021 15:35
VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021 (VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINE LES COURS EN LIGNE TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021).
    “Sau cơn mưa, trời lại sáng”, giông bão rồi cũng qua đi, mặt nước sẽ sớm phẳng lặng trở lại, bình minh lên đón ánh ban mai tươi đẹp...-"Après la pluie, il fait beau", l'orage sera passé, la surface de l'eau sera bientôt à nouveau calme, l'aube accueillera la belle lumière de la matinée...-"CUỘC SỐNG CỨ MÃI CUỐN TRÔI NHƯ DÒNG THÁC. NẾU TRỤ KHÔNG VỮNG, RẤT DỄ TRƯỢT NGÃ - LA VIE S'ÉCOULE TOUJOURS COMME UNE CASCADE. SI L'ON NE S'Y TIENT PAS BIEN, ON EST FACILE D'Y CHUTER" - HÙNG LV.


VOVINAM FPT GREENWICH HCM KẾT THÚC KHÓA HỌC ONLINE 

HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2021.

“Học Online không khó, hành Online khó hơn”.

Lần đầu tiên, khóa học Online Học kỳ Summer Part 1 - 2021 của Bộ môn Vovinam GDTC - Đại học FPT Greenwich TP.HCM được triển khai từ cuối tháng 4/2021 đến nay đã kết thúc thành công hơn mong đợi. Ban đầu ai cũng ngạc nhiên, tặc lưỡi “Học võ mà cũng học Online à !”.

VS Lê Văn Hùng đang dạy "Chiến lược 4" Online tại nhà.

 

CHIẾN LƯỢC 5.

 

Thật vậy, các lớp học Vovinam Online được triển khai mỗi ngày/tuần, từ 7h30 sáng đến 17h45 tối, để đảm bảo tiến độ học tập và thi cử cho sinh viên trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Sinh viên Vovinam Online - FPT Greenwich University of Ho Chi Minh City.

Bên cạnh đó, Ban công tác sinh viên cũng đã năng động tổ chức các Mini Game xen lẫn trong các giờ học, thật thú vị ! Bằng việc thi trắc nghiệm nhanh, trả lời các câu hỏi, câu đố vui về thiên nhiên, loài vật và môi trường… Phần thưởng đáng khích lệ là mỗi lớp thi được 5 phần quà,  trao cho 5 sinh viên đầu tiên trả lời đúng, giao trực tiếp đến nhà.

  

MINI GAME ONLINE - FPT Greenwich University of Ho Chi Minh City.

Thiết nghĩ, các đơn vị Vovinam – Việt Võ Đạo trong và ngoài nước nên cố gắng duy trì hình thức dạy Online này ? Một phần để ôn luyện bài bản khỏi quên, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, giải phóng năng lượng dư thừa, giải quyết quỹ thời gian thụ động trong nhà gây nhàm chán, ức chế cơ thế làm tăng cân, Stress, béo phì… Qua đó, cũng là khoảnh khắc thầy trò bên nhau, chia sẻ những vui buồn trong giai đoạn khó khăn này.

 

Sinh viên Vovinam Online đang học kỹ thuật căn bản và nhảy công lực, hít đất.

*****

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là đối với biến chủng Virus mới Delta quá “Nhanh và Nguy hiểm – The Fast and the Furious” tung hoành khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi sinh hoạt của nhân loại…

Tuy nhiên, không vì thế mà làm “nản lòng chiến sĩ”, giảm đi chất lượng dạy và học, hệ thống giáo dục Trường học ở vùng dịch cũng đã linh động chuyển sang chế độ dạy học Online “Chống dịch như chống giặc – Quyết tâm diệt giặc dịch” trong thời đại 4.0.

Việc dạy và học Online kịp thời giải quyết nhiều vấn đề tích cực: trang bị, cũng cố kiến thức cho học viên, đảm bảo tiến độ của chương trình học và thi thật tốt, giải quyết quỹ thời gian thụ động trong nhà…

Bên cạnh đó cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức: các lỗi kỹ thuật do ứng dụng hoặc máy móc trục trặc, hư hỏng, Webcam mờ hoặc khó định hướng, không gian tập luyện chật hẹp tại gia đình, đường truyền internet kết nối yếu, nhiễu sóng bên trong, tiếng ồn bên ngoài, âm thanh không rõ, sinh viên đối phó…

Đặc biệt hơn đối với các môn học thực hành, cần nhiều kỹ năng thực tế. Ngoài các kỹ năng, bài bản chuyên môn, đòi hỏi giáo viên bộ môn phải luôn năng động thích ứng, chịu khó minh họa, thực hành sinh động, tập luyện cùng học viên, thường xuyên kiểm tra, động viên, đôn đốc, thúc giục, nghiên cứu các kỹ năng mới, tìm kiếm tài liệu, thí dụ minh họa giúp cho buổi học luôn sôi nổi, hấp dẫn…

Hy vọng với tất cả quyết tâm “chống dịch và diệt dịch” trên toàn thế giới, “sát thủ vô hình, Covid-19” sẽ sớm bị đẩy lùi và triệt tiêu, đem lại bình yên cho nhân loại…

“Sau cơn mưa, trời lại sáng”, giông bão rồi cũng qua đi, mặt nước sẽ sớm phẳng lặng trở lại, bình minh lên đón ánh ban mai tươi đẹp…

Ban Mê lộng gió, 11/7/2021

LÊ HÙNG

 

TRADUCTION:

VOVINAM FPT GREENWICH HCM TERMINÉ LES COURS EN LIGNE

TRISMETRE D'ÉTÉ, PART 1 - 2021.

"Apprendre en ligne n'est pas difficile, pratiquer en ligne est plus difficile".

Pour la première fois, le cours en ligne du trimestre d'été, part1 - 2021 du Département d'enseignement physique de Vovinam - Université FPT Greenwich de Ho Chi Minh-Ville, déployé de fin avril 2021 jusqu'à maintenant, s'est terminé avec plus de succès que prévu. Au début, tout le monde était surpris, en cliquant sur sa langue "Apprendre les arts martiaux mais en ligne !".

Maître Lê Văn Hùng appris aux étudiants le "Chiến lược 4 - Stratégie Nº4".

En effet, les cours Vovinam Online sont déployés tous les jours/semaine, de 7h30 à 17h45, pour assurer la progression des apprentissages et des examens des étudiants pendant la période de distanciation sociale.

Vovinam Online "Nghiêm lễ - Salut".

Par ailleurs, le Service des affaires étudiantes a également organisé activement le Mini Jeux en ligne entrecoupé d'heures de cours, ce qui est très intéressant ! En passant un test à choix rapide, en répondant aux questions ainsi devinettes humoristiques sur la nature, les animaux et l'environnement... La récompense encourageante est que chaque classe reçoit 5 cadeaux, remis aux 5 premiers étudiants ayant répondu correctement, livrés directement à leur domicile.

 

Nécessairement, les Clubs Vovinam – Việt Võ Đạo dans le pays ainsi qu’à l'étranger devraient essayer de maintenir cette forme d'enseignement en ligne ? D’un part, c’est à réviser et entraîner méthodiquement pour éviter l'oubli, améliorer la santé, la résistance, libérer l'excès d'énergie, résoudre le temps passif dans la maison provoquant l'ennui, inhiber le corps à prendre du poids, du Stress, ainsi de la graisse, c'est aussi le moment où les enseignants et les élèves sont ensembles à partager les choses amusantes ou tristes en cette période difficile.

  

Les étudiants Vovinam Online - FPT Greenwich University of Ho Chi Minh City.

*****

Dans le contexte du développement très compliqué de l'épidémie de Covid, notamment pour le nouveau variant de Delta qui est trop rapide et dangereux "The Fast and the Furious" se répand partout, affectant gravement toutes les activités humaines. …

Cependant, ce n'est pas à cause de cela "découragé les gens", réduisant la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, que le système d'enseignement scolaire dans la zone épidémique est également passé de manière flexible au mode d'enseignement en ligne "Combattre l'épidémie, c'est comme combattre l'ennemi - Déterminé à tuer l'épidémie" à l'ère 4.0.

L'enseignement et l'apprentissage en ligne en temps opportun résolvent de nombreux problèmes positifs: équiper et renforcer les connaissances des étudiants, assurer le bon déroulement du programme d'études et des examens, résoudre le temps passif à la maison...

En outre, il existe également de nombreuses difficultés et défis: les erreurs techniques dues à un dysfonctionnement de l'application ou de la machine, les dommages, la webcam floue ou difficile à orienter, l’espace de pratique étroit à la maison, la connexion d’Internet faible, l’interférence interne, le bruit extérieur, le son peu clair, les étudiants paresseux…

Plus spécifiquement pour les matières pratiques, les nombreuses compétences pratiques sont nécessaires. En plus des compétences et des méthodes professionnelles, les enseignants des matières doivent toujours être dynamiques, s'adapter, travailler dur pour illustrer, pratiquer de manière vivante avec les étudiants, vérifier régulièrement, motiver, exhorter, inciter, rechercher de nouvelles compétences, rechercher des documents et des bons exemples pour garder les cours toujours en bonne ambiance passionnante et attachante...

A l’espoir de la haute détermination de "Combattre et détruire l'épidémie" dans le monde entier, ‘‘l’assassin invisible, le Covid-19’’ sera repoussé et exterminé, apportera la paix à l’humanité…

"Après la pluie, il fait beau", l'orage sera passé, la surface de l'eau sera bientôt à nouveau calme, l'aube accueillera la belle lumière de la matinée...

Ban Mê éventé, le 11 Juillet 2021

LÊ HÙNG

 HÌNH ẢNH SINH VIÊN THI ONLINE KẾT THÚC KHÓA HỌC.

LES PHOTOS DES ÉTUDIANTS À L'EXAMEN EN LIGNE TERMINÉ LA TRIMESTRE

 NGHIÊM LỄ & KHỞI ĐỘNG - SALUT &  ÉCHAUFFEMENT.

  

THI KTCB: BỘ ĐẤM - CHÉM - GẠT - CHỎ - ĐÁ - LES ÉPREUVES DE BASE: LES COUPS DE POINT - SABRE - BLOCAGE - COUDE - PIED.

 

THI: BÓP CỔ TRƯỚC & SAU - LES ÉPREUVES DE SEDÉFENDRE: SAISIR LE COU DEVANT & DERRIÈRE.

 
THI CHIẾN LƯỢC 1-5 - LES ÉPREUVES DES STRATÉGIES DE 1 À 5.  

THI - ÉPREUVE: "NHẬP MÔN QUYỀN".

 
THI - ÉPREUVE: "THẬP TỰ QUYỀN".

 

 

 
THI GẬP BỤNG - NHẢY CÔNG LỰC & HÍT ĐẤT - ÉPREUVE DES APDOS - SAUTS & PAUMES.

 

 

 

 
THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VÕ ĐẠO - ÉPREUVE TESTÉE EN DIRECT DES THÉORIES & 10 PRINCIPES MORALES. 
  
BYE..BYE AND SEE YOU AGAIN !!!KhócNụ hônKhông biết ngượng

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2021 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2021.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 2 - 2020 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2020 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2020.
KỶ NIỆM 20 NĂM FPT EDU NGÀN NGƯỜI LÊN ĐỈNH - LE 20ème ANNIVERSAIRE DE FPT EDU AVEC 1000 PERSONNES CONQUÉRIS DE 3 SOMMETS DE MONTAGNES LES PLUS HAUTS DU VN.
Nguyên Phó Thủ Tướng Đức ấn tượng khi thăm lớp Vovinam ĐH FPT EDU - L'ancien Vice-Premier Ministre Allemand est impressionné lors de sa visite en classe de Vovinam à l'université FPT Edu.
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2019.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.
Vovinam FPT Greenwich HCM biễu diễn Khai Giảng Năm Học 2019-2020 - Démonstration à l'Ouverture de l'Année Scolaire 2019-2020.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ère PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ère PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2019.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn