Hôm nay, ngày 06/07/2020
VĂN ÔN - VÕ LUYỆN - TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - BÀN TAY THÉP VỚI TRÁI TIM TỪ ÁI

GIỚI THIỆU

LIÊN KẾT WEBSITE

Tin mới đăng

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC HLV.HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN- MEILLEURS VOEUX DE BONHEUR À L'INSTRUCTEUR HOÀNG KHƯƠNG & NGỌC XUÂN.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM BÌNH DƯƠNG - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM BÌNH DƯƠNG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM CẦN THƠ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM CẦN THƠ.
LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.LỄ TANG VÀ ANG TÁNG VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - CÉRÉNOMIE D'OBSÈQUES ET D'INHUMATION DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.TIỂU SỬ VÕ SƯ ALBERT GOUILLON - BIOGRAPHIE DE MAITRE ALBERT GOUILLON.
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC THẦY ALBERT GOUILLON - NOS EXTRÊMEMENTS REGRETABLES AU MAITRE ALBERT GOUILLON.
"TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH"."TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - VOVINAM QUẢNG BÌNH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - VOVINAM QUẢNG BÌNH".
PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH NHẠC MẪU VS.DIỆP THANH LONG - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DE LA BELLE MÈRE DE MAITRE DIỆP THANH LONG.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "VOVINAM AN GIANG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "VOVINAM AN GIANG".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU ĐẾN VS.PHAN DƯƠNG BÌNH - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC MAITRE PHAN DƯƠNG BÌNH.
BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.BÁCH NHẬT VÃNG SINH THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU - 100ème jour commémoral de la mort de Maitre Nguyễn Văn Chiếu.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM BẾN TRE" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM BẾN TRE".
PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.PHÂN ƯU CÙNG THÂN MẪU VS.HOÀNG VIỆT QUÝ - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA MÈRE DU MAITRE HOÀNG VIỆT QUÝ.
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM QUẢNG NINH" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM QUẢNG NINH".
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH VS.TRẦN ĐA - SINCÈRES CONDOLÉENCES AVEC LA FAMILLE DU MAITRE TRẦN ĐA.
Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).Tưởng niệm Sáng Tổ Nguyễn Lộc lần thứ 60 (04/04/1960 -/2020 ÂL) - La 60ème Commémoration du Décès du Fondateur Nguyễn Lộc (04/04/1960 - 04/04/2020 Lunnaire).
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG" - "SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "VOVINAM ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ "ÁNH LINH TỎA SÁNG" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR "ÂME BRILLÉE".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ - "NGƯỜI NGỒI ĐÓ" - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR - "IL ÉTAIT ASSIS LÀ".
TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.TIẾP BƯỚC SÁNG TỔ: LỜI GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ - SUR LES TRACES DU MAITRE FONDATEUR: LA PRÉSENTATION DU THÈME SPÉCIAL.
LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".LUẬN ÁN VÕ HỌC "12 KỸ THUẬT BÚA RÌU - ĐỘC PHỦ PHÁP - TỰ VỆ 1 CHỐNG 4" - THÈSE MARTIALE "12 TECHNIQUES DE HACHE - QUYỀN DE HACHE - SE DÉFENDRE 1 CONTRE 4 PERSONNES".
Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.Vovinam được đưa vào SEA Games 31: Chung tay điểm tô môn võ Việt - Vovinam au Tournoi de SEA Games 31 : Embellir à l'ensemble un art martial Vietnamien.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.MỘT SỐ KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN ĐỐI KHÁNG - LES EXPÉRIENCES DE L'ENTRAINNEMENT DE COMBAT.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC 2 MÔN SINH NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN - MEILLEUX VOEUX DE BONHEUR AUX 2 PRATIQUANTS NGỌC HUYỀN & MINH THUẬN.
 LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI. LÒNG TỰ TRỌNG - RESPECT DE SOI.
''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.''Ăn cháo đá bát - Bite the hand that feeds - La fête passée, adieux le Saint''.
Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.Thông báo của Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Annonce du Conseil des Maitres de l'École.
Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.Quyết định Thành lập Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản Môn Phái - Establishment of Council of Managing Masters - Etablissement du Conseil des Maitres du Management.
ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHIẾU - ORAISON FUNÈBRE D'ADIEU AU MAITRE NGUYỄN VĂN CHIẾU.
TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!TRỜI ĐẤT THẦY MẤT THẬT RỒI SAO - THẦY NGUYỄN VĂN CHIẾU "OH DIEU, MAITRE EST VRAIMENT PERDU" !!!

Thống kê

Số lượt truy cập 1.100.338
Tổng số Thành viên 84
Số người đang xem 24
Nguyên Phó Thủ Tướng Đức ấn tượng khi thăm lớp Vovinam ĐH FPT EDU - L'ancien Vice-Premier Ministre Allemand est impressionné lors de sa visite en classe de Vovinam à l'université FPT Edu.

Đăng ngày: 27/11/2019 21:11
Nguyên Phó Thủ Tướng Đức ấn tượng khi thăm lớp Vovinam ĐH FPT EDU -  L'ancien Vice-Premier Ministre Allemand est impressionné lors de sa visite en classe de Vovinam à l'université FPT Edu.
    Mới đây, ông Philipp Roesler - Nguyên Phó Thủ tướng Đức cùng các đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á – Thái Bình Dương (OAV) đã tham quan lớp học Vovinam và đánh trống đồng tại giảng đường Beta của FPT Edu campus Hoà Lạc - Hà Nội. Tại đây, đoàn khách đã được ông Trương Gia Bình – Chủ tịch tập đoàn FPT và ông Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng Trường ĐH FPT giới thiệu về các bậc học, mô hình đào tạo của FPT Edu.


Chiều nay, Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV) đã đến thăm campus FPT Edu tại Hoà Lạc - Hà Nội.

Đoàn khách quý gồm 17 đại diện đến từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Đức, trong đó có cả sự tham gia của ngài Philipp Roesler - Nguyên Phó Thủ tướng Đức.

Đại diện tiếp đón, phía Tập đoàn FPT có Chủ tịch FPT - ông Trương Gia Bình, phía FPT Edu có Hiệu trưởng Đại học FPT - ông Nguyễn Khắc Thành, cùng các Trưởng bộ phận và cán bộ FPT Edu.

Để thể hiện lòng mến khách, đích thân ông Trương Gia Bình và ông Nguyễn Khắc Thành đã dẫn cả đoàn đi tham quan, cũng như giới thiệu các điểm nổi bật của FPT Edu trong việc đào tạo bậc đại học và phổ thông.

Nhiều thành viên trong đoàn bày tỏ sự ấn tượng khi được thăm các lớp học Vovinam của sinh viên ĐH FPT và tìm hiểu về nghi thức "Nghiêm lễ" của môn võ này. Đặc biệt, khi ghé thăm tòa giảng đường Beta, các vị khách quý bày tỏ sự quan tâm và thích thú với linh vật Cóc cũng như trống đồng - biểu tượng trường tồn của ĐH FPT.

Sau khi nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của các đại diện FPT Edu, đoàn khách đã có những ấn tượng nhất định về FPT Edu nói chung và ĐH FPT nói riêng.

Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV) thăm ĐH FPT. 

 
Chủ tịch FPT - Trương Gia Bình chào thân mật ngài Philipp Roesler.


Hiệp hội DN Đức tại Châu Á - Thái Bình Dương (OAV) tham quan ĐH FPT. 


 
Nhiều thành viên trong đoàn bày tỏ sự ấn tượng khi được trực tiếp chứng kiến một giờ học Vovinam của sinh viên ĐH FPT.


 
 
Các vị khách quý bày tỏ sự quan tâm và thích thú khi tìm hiểu về linh vật Cóc cũng như trống đồng - biểu tượng trường tồn của ĐH FPT.

Tin & Ảnh: Mai Trần - FPT Edu.
 
 


>> THÚY HẰNG - NGỌC MAI


Nhiều người VN, đặc biệt là các bạn trẻ, rất quan tâm thông tin ông trở về VN. Ông có thể chia sẻ nhiều hơn về vai trò mới của mình?

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đảm nhiệm vị trí hiện tại. Tôi quen biết ông Don Lam của VinaCapital được 5 năm rồi. Chúng tôi đã có vài lần gặp gỡ tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Ông ấy đã giới thiệu với tôi về cộng đồng startup (khởi nghiệp) năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết tại VN. Ông đã đề nghị tôi hỗ trợ cộng đồng này bằng mạng lưới quan hệ của tôi.

Tôi cảm thấy hào hứng khi nhìn thấy nhiều người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM. Tôi cảm thấy dường như định mệnh đã dẫn dắt để tôi có thể về đây hỗ trợ họ, đây là sứ mệnh của tôi, và một phần nào đó có thể đền đáp cội nguồn của mình.

So với các nước thì nền kinh tế VN chưa phải là lớn. Ông nói gì về bước đi này trong sự nghiệp của mình?

Đây là một bước tiến của tôi. Đức và VN có những khác biệt về thế mạnh kinh tế, tuy nhiên giữa hai nước vẫn có điểm chung. Đức không có dư thừa nguyên vật liệu thô. VN cũng vậy. Thứ chúng ta có nhiều hơn chính là ý tưởng. Tôi có thể giúp đỡ VN bằng cách nuôi dưỡng những ý tưởng này, sự sáng tạo ở VN. Đó mới là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế chứ không đơn thuần là các loại hàng hóa. Dường như số phận đã dẫn dắt tôi đến với công việc này. Dường như những vai trò mà tôi từng đảm trách trước đây chính là sự chuẩn bị cho công việc của tôi hiện nay. Đây là một phần định mệnh của tôi.

Ông đánh giá thế nào về bức tranh chung của startup Việt ?

Điểm mạnh các bạn có, đầu tiên là cách tiếp cận và tinh thần khởi nghiệp. Tôi đã đi rất nhiều nước, nhưng chưa thấy cộng đồng và dân tộc nào có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ như tại VN.

Thứ hai, tại VN đang có một hệ sinh thái rất tốt cho cộng đồng startup. Các bạn có cơ sở hạ tầng phù hợp, khung pháp lý phù hợp, sự ủng hộ từ chính phủ, nhiều nhà đầu tư quan tâm, và quan trọng nhất là các bạn có những người trẻ rất tài giỏi với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Trong thời đại của toàn cầu hóa, sự gần gũi quen thuộc là vô cùng quan trọng. Đó cũng là lý do mà tôi có mặt tại VN, nơi tôi được sinh ra. Tôi nghĩ rằng VN có thể bước vào kỷ nguyên kế tiếp, cuộc cách mạng thứ tư, bằng cách gìn giữ những di sản và văn hóa của dân tộc.

Ông đã có kế hoạch cụ thể ra sao để hỗ trợ nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp VN?

Tôi đã có cho mình một bản kế hoạch hoàn thiện. Tôi đã có các buổi nói chuyện với sinh viên, hy vọng sẽ khuyến khích đông đảo bạn trẻ khởi nghiệp. Một phần khác trong công việc của tôi là đưa khởi nghiệp VN tiếp cận toàn cầu. Chúng ta đã có một ví dụ là startup Logivan. Tôi đã kết nối họ với các startup tại Israel, nơi có cộng đồng khởi nghiệp rất mạnh mẽ.

Khi còn ở Berlin, tôi đã hỗ trợ đưa cộng đồng khởi nghiệp Đức đến với Thung lũng Silicon (Mỹ). Tôi hy vọng sẽ sớm biến điều này thành hiện thực với cộng đồng khởi nghiệp của VN.

 

TP.HCM đã có khu công nghệ cao Silicon City và Đà Nẵng cũng đang xúc tiến dự án tương tự. Theo ông thì “Thung lũng Silicon” liệu chỉ đơn thuần là một cái tên ở VN hay đây là một giấc mơ hoàn toàn đủ khả năng trở thành hiện thực?

Nếu chỉ là những bản sao của những gì xảy ra bên trong Thung lũng Silicon thì không đủ tốt. Các bạn phải mang đến văn hóa của riêng mình. Bạn phải có khả năng “phiên dịch” những mô hình bạn thấy ở Thung lũng Silicon sang môi trường kinh doanh thực tế ở VN. Chỉ như vậy các bạn mới thành công.

Tuy nhiên, các bạn vẫn cần có một biểu tượng, cần một cái tên, để tạo động lực cho mọi người. Khi tôi còn giữ chức bộ trưởng, mỗi năm chúng tôi gửi 20 nhà khởi nghiệp sang Thung lũng Silicon trong 3 tháng. Khi trở về, họ sẽ mang theo mạng lưới quan hệ, tri thức và kinh nghiệm.

Đó chính là một phần ý tưởng thúc đẩy việc thiết lập một dạng “Thung lũng Silicon” ở VN. Tuy nhiên, tôi cho rằng bản sắc riêng vẫn quan trọng hơn hình mẫu nằm phía bên kia Thái Bình Dương.

Ông đặt “hệ sinh thái khởi nghiệp” VN ở đâu trên bản đồ thế giới ?

Tôi nghĩ VN nằm trong nhóm sẽ nổi lên trong tương lai. Nếu bạn xét kỹ đến yếu tố quyết tâm và đầu tư thực chất, tôi nghĩ VN đang có những bước đi thật sự vững chắc hơn nhiều nước, không chỉ ở yếu tố tinh thần khởi nghiệp.

VN có được sự hòa trộn cân bằng và vừa đúng cho một hệ sinh thái khởi nghiệp, có cơ sở hạ tầng rất thích hợp cho khởi nghiệp. Gần như mọi người dân ai cũng được kết nối bằng điện thoại. Các bạn có khung pháp lý thuận lợi. Sự ủng hộ của Chính phủ là điều rất đặc biệt, gần như độc nhất.

VN đã tiếp cận được đầu tư từ Mỹ, các nước khu vực Thái Bình Dương, nhưng vẫn chưa nhiều nhà đầu tư đến từ châu Âu…? 

Đó là lý do vì sao tôi đảm nhận vị trí này. Với vai trò chủ tịch quỹ đầu tư mạo hiểm, tôi muốn đưa những nhà đầu tư từ khắp thế giới đến VN và đưa VN đến với cộng đồng quốc tế. Như các bạn biết, tôi đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phái đoàn Chính phủ tại Zurich (nhân  Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới 2019 ở Thụy Sĩ, tháng 1.2019). Tôi đã sắp xếp cuộc gặp với cộng đồng nhà đầu tư Thụy Sĩ. Họ ấn tượng rất lớn bởi phần trình bày của Thủ tướng và phái đoàn Chính phủ.

 

 

Ngoài công nghệ, ông nhìn thấy những lĩnh vực nào là cơ hội phát triển hàng đầu cho các doanh nghiệp VN? 

Để có một môi trường tốt cho kinh doanh, bạn cần phải có cơ sở hạ tầng mà cụ thể là năng lượng. Thứ hai, là thị trường kinh tế chia sẻ truyền thống như dịch vụ gọi xe. Thứ ba, tương tự thị trường tại Đức, chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực đang phát triển. Dân số VN rất trẻ, con người rồi sẽ già đi, khi đó dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở thành một nhu cầu cấp thiết. Nếu bạn có tầm nhìn, bạn sẽ bắt đầu phát triển hệ thống y tế ngay từ bây giờ.

 

Ông nhắn gửi điều gì đến người trẻ VN khi đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp? 

Các bạn nên nghĩ đến việc tự khởi nghiệp và hãy đủ can đảm để biến điều đó thành hiện thực. Hãy tự tin vì các bạn cũng đang ở cùng “cấp độ chơi” với những người ở Thung lũng Silicon và những nơi khác vì các bạn cũng thông minh như họ. Lời khuyên của tôi là các bạn hãy giữ bản sắc của mình và vận dụng những mô hình kinh doanh khác nhau sao cho phù hợp với thị trường tại VN, khu vực Mekong hay cả ASEAN. Bởi vì nếu chúng ta quá giống họ, chúng ta sẽ thất bại. Nếu giữ được nét đặc trưng bằng văn hóa VN và châu Á, các bạn sẽ có cơ hội lớn hơn.

Nhiều người VN yêu mến ông, ông cảm thấy như thế nào? 

Tôi rất xúc động trước những tình cảm mà người dân VN dành cho mình khi đến đây với một cương vị khác. Tôi mong muốn làm được điều gì đó để đền đáp lại. Tôi quyết định quay lại để giúp tất cả mọi người có được những cơ hội như tôi đã có.

Ông có kế hoạch học tiếng Việt chứ? 

Đáng tiếc là khi còn đi học, tôi không giỏi lắm về ngoại giữ mà khá hơn trong các môn khoa học. Đó là lý do vì sao tôi trở thành một bác sĩ chứ không phải phiên dịch viên. Dẫu sao thì tôi sẽ cố hết mình. Như bây giờ tôi nói được từ “cảm ơn” rồi (cười).

 

Đồ họa: Duy Quang | Ảnh: Lê Nam, Thúy Hằng

Báo Thanh Niên
21.04.2019

 | Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận
  Tin cùng loại cũ hơn
FPT GREENWICH HCM THI HỌC KỲ FALL PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ème PÉRIODE D'AUTOMNE EN 2019.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ème PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.
Vovinam FPT Greenwich HCM biễu diễn Khai Giảng Năm Học 2019-2020 - Démonstration à l'Ouverture de l'Année Scolaire 2019-2020.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SUMMER PART 1 - 2019 - EXAMEN DE LA 1ère PÉRIODE D'ÉTÉ EN 2019.
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ SPRING PART 2 - 2019 - EXAMEN DE LA 2ère PÉRIODE DE PRINTEMPS EN 2019.
FPT Small xứ sở mặt trời mọc hào hứng học Vovinam - FPT Small au Japon apprend le Vovinam avec enthousiasme.
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS "MÀN ĐỒNG DIỄN VÕ THUẬT LỚN NHẤT VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT EDU A RÉUSSI LE RECORD ''LA PLUS GRANDE DÉMO DU VIETNAM".
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS FPT A RÉUSSI LE RECORD GUINNESS VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM
7000 MÔN SINH VOVINAM FPT EDU CHUẨN BỊ ĐỒNG DIỄN XÁC LẬP KỶ LỤC GUINNESS VIỆT NAM-7000 ÉTUDIANTS PRÉPARENT LE RECORD VIETNAM ''LE PLUS GRAND VÕ ĐƯỜNG DU VIETNAM".
VOVINAM FPT GWH THI HỌC KỲ FALL PART I - 2018 - Examen de la 1ère Période d'Autome en 2018.

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO

Câu Lạc Bộ Nhà Tập Luyện TDTT Phú Thọ

Địa chỉ : 219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

 Tel : 0913.833.760 -Không biết ngượng- Email BBT : vvnphutho@gmail.com

Website: www.vovinam.divivu.com Hoặc: http://vovinam.phutho.vn